Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 29. 10. 2020     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Bertrand Russell, matematik, nositel Nobelovy ceny:
Problém současného světa je, že hlupáci jsou si skálopevně jistí, ale lidé inteligentní jsou plní pochybností.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Aktuální stav
(12. 01. 2018, 2878x)
Svět se mění
(19. 11. 2017, 2816x)
Naslouchejte si každou vteřinou
(02. 11. 2017, 2804x)
Váš rok
(02. 01. 2018, 2477x)
Mayský sněm promlouvá
(15. 11. 2017, 2433x)
Spojení duší
(23. 08. 2018, 2394x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Duchovno

* Ahinsa – cesta pokoje - O etických pohnutkách vegetariánství


Ukázka z knihy (Okruh a střed) - Duchovno - 16. 05. 2009 (3852 přečtení)

I bude bydliti vlk s beránkem a pardus s kozlíčkem ležeti;
tolikéž tele a lvíče i krmný dobytek spolu budou,
a malé pacholátko je povede.

Iz 11,6 Kralický překlad


Na otázku "Co jíš a proč jíš?“ odpověděl jeden svérázný pražský "mystik vegetariánství" takto: "Jím květák, protože je to kytička, a jím rajče, protože je to jablíčko". Nevím, je-li nutné to nějak komentovat... Řekl bych, že taková odpověď asi vystihuje podstatu etického, tedy "vyššího“ vegetariánství, které na rozdíl od nejrůznějších sezónních dietních hitů a lékařských "objevů Ameriky" čerpá z jiného pramene a je vedena jinou než jen zdravotní motivací.

Nemá-li dnešní člověk ve svém jídelníčku těla blízkých životních forem - maso, může to klidně někdo vnímat jako součást image mladé a v každé době nějakým způsobem revoltující inteligence. Vypadá to, jako by si ta dnešní připadala "ne tak brutální jako ten svět okolo", empatická a citlivá ke všem bytostem... v lepším případě. Podobný myšlenkový trend bylo možno spatřit i v hnutí hippies v šedesátých letech minulého století. V té době, poznamenané napětím studené války, rezonovaly mezi americkou mládeží myšlenky a ideje nenásilí. Svou roli zde mimo jiné sehrály budhistické a hinduistické misie zejména v podobě hnutí Hare Kršna. Stejného uznání a přijetí se dostalo myšlenkám Mahátmy Gándího - vůdčího ducha nenásilné revoluce za nezávislost Indie. Možná právě zde je možné zahlédnout prvotní praménky ahinsy - nenásilí, neubližování - mimo země jejího původu. Samotné etické vegetariánství je prostým důsledkem přijetím ahinsy, byť se nemusí nutně jednat o kompletní a vědomou akceptaci tradičního myšlenkového systému jógy či zmíněných náboženství. Ahínsa je, jak věřím, mnohem univerzálnější. Je latentně přítomna v každém jedinci jako dar od Boha a pravidlo života na zemi bez ohledu na jedincovu momentální náboženskou, filosofickou či kulinářskou orientaci. Je základním stavebním kamenem jakékoli pospolitosti a normativem zdravých vztahů, je i jedním ze základních principů Kristova učení - "Nečiň druhým, co nechceš, aby činiti oni tobě“.

Žádný člověk, dokonce ani primitiv, nebude zcela vážně tvrdit, že ubližování je dobré. Pokud ano, jedná se nepochybně o pózu a první rána holí ho bezpečně a empiricky přesvědčí o opaku. Žádný zdravý tvor si nepřeje bolest ani vlastní smrt. Jako vytáčky se mohou jevit různá zdůvodňování "masožroutství" zdravotními důvody. Opravdu pojídá člověk ostatní obyvatele této planety ze "zdravotních důvodů" a chová se rozumně, jak o sobě rád tvrdí? Proč tedy zároveň konzumuje alkohol, kouří, případně bere drogy? Činí tak rovněž z nezbytných zdravotních důvodů, nebo to prostě "nějak potřebuje"? A nejedná se nakonec o potřebu podobnou nebo stejnou jako v případě masa? Ruku na srdce, přátelé - nejde jen o určitý stravovací zvyk a především o naši... libost? O psychologický fenomén a projev hedonistického založení člověka? V masnách vidíme voňavé jitrničky a jelítka, případně řízečky tedy žádná zvířata, ale jen takové oválné nebo naopak ploché načervenalé dobré věci. Zákazník jen ukáže a pan řezník usekne, zabalí, poděkuje a dnes se možná nakonec i usměje. Zákazník pak zaplatí a doma si z doneseného materiálu připraví zmíněné dobré věci. Nic nenasvědčuje neslýchanému utrpení ani brutálnímu holokaustu "užitkových tvorů", v jejichž tělech ještě nějakou dobu po porážce přetrvávají vibrace strachu a smrti.

Masíčko je hotové. Je křehké a voňavé - bez toho, aby byl člověk nucen o svou kořist bojovat, snášet nepohodlí a ulovit ji. Nevidí krev a nevidí skon tvora, který dává svůj život za jeho. Nepožádá ho před zasazením smrtelné rány o odpuštění a nepoděkuje Stvořiteli za pokračování svého života. Nevidí, neprociťuje souvislost mezi něčí smrtí a svým životem. Může takový člověk porozumět etickým důvodům vegetariánství nebo dokonce mystériu Golgoty? Řekl bych, že obě věci spolu souvisejí, jakkoli jsou v jiné rovině, a to v schopností hlubšího lidského citu... Citu, který je možno pěstovat a rozvíjet.

Západní civilizace se příliš nezamýšlí nad svým počínáním, nemluvě o síle či pouhé ochotě prosadit praktické závěry svých občasných úvah. Ani o vyspělosti citového vnímání zatím nemůže být řeč. Zvířata se jedí, protože jsou chutná a nutná a je to etické, protože jsou "jiná" - resp. jeví se jiná a není zde žádná "společenská objednávka" nějaké promyšlenější reflexe tohoto civilizačního fenoménu. Jak asi daleko od takové pozice stojí xenofobní projevy jedné lidské rasy k druhé...? Pravda nikdo rozumný dnes nebude tvrdit, že se "masožravec" nutně stane xenofobním, nicméně z komplexnějšího holistického pohledu na život - bios - jako celek nelze přehlédnout jemnou souvislost. Lehkost, s jakou lidé trápí a pojídají jiné životní formy, možná ukazuje na kvalitu vztahu k životu jako takovému. Hromaděné utrpení zvířat v astrálu společného životního prostoru není nic dobrého a člověku se může jednou nevyplatit.

Proto je zadáví lev z divočiny, zahubí je stepní vlk.
U jejich měst bude číhat levhart
a rozsápe každého, kdo z nich vyjde…

Jer 5,6

Novodobí predátoři rakovina, AIDS, BSI, zákeřné typy chřipky, bída většiny světa, - jsou to "jen" průvodní civilizační choroby nebo přímé důsledky naší "filosofie", způsobu jakým nahlížíme na život jak s ním zacházíme či manipulujeme. Zkusme tyto nemoci nevytrhávat z děje a pohlédnout na ně celostně. Možná s překvapením zjistíme, že způsob bytí člověka na zemi, jeho citlivost k životu a duchovní angažovanost mají mnohem hlubší vliv na ekologii ve všech smyslech toho slova.

Pro nábožensky založeného etického vegetariána je požadavek některých starých církví na dodržování patečního postu od masa dobře srozumitelný. Praxe církví křesťanského Východu, jejichž věřící se v den Kristovy smrti na znamení pokání postí navíc od mléka a vajec symbolu života, je pro něj nejen pokáním, ale i skromným ušlechtilým pokusem naplnit Stvořitelovu představu o způsobu bytí člověka na zemi.

„..v čem je živá duše,
dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu.“

Gn 1,30

Ahinsa je práce na sobě

Rád bych závěrem zmínil svou zkušenost s jistým čertovým kopýtkem a možným kamenem duchovního úrazu na jinak krásné a svaté cestě ahinsy. Ortodoxní etický vegetarián, jakým byl po jedenáct let pisatel těchto řádek, dodržující zlaté pravidlo o jezení biologicky nejvzdálenější stravy, nevida svého času a ve svém zanícení alternativu, začal jednoho dne dávat přednost raději nekvalitní stravě neurčitelného stáří v bufetu před pozřením čerstvé, s láskou upravené tělesné schrány svého kuřecího nebo rybího bratra ve společnosti přátel. Taková situace ho snadno přivedla do blízkosti sociální izolace. Pocit zvláštnosti a výlučností vždy hrozí otupěním citlivosti ve vztazích. Ve svatém nadšení tak lze bez povšimnutí ublížit někomu, kdo podobné poznání nemá. I když mezilidské vztahy případný konflikt přežijí, je zde něco, co z mého pohledu a zkušenosti s opravdovou ahinsou a její ideou hlubokého míru a přátelství s celým stvořením již neharmonizuje. Totiž - určitá urputnost a ochota obětovat cosi z hodnot bližních, v tomto případě přátel a partnera, ve prospěch osobní "svatosti". Nárůst ega a pýchy nad vlastní ‚dokonalostí" a "neposkvrněností" může být začátek konce každé duchovní cesty či praxe, ahinsu nevyjímaje. Do této situace se krásně hodí slova indického duchovního učitele Vivékánandy:

"Kráva a ovce nežerou maso. Tím
se však nestaly jogíny, ani nesplňují
ahinsu. Každý blázen si může tu či onu
potravu odepřít; tím však nenabyl větší
důstojnosti než lecjaký býložravec. Kdo
však ani v myšlenkách jinému neškodí
kdo se těší ze zdaru všech, ba dokonce i
svého největšího nepřítele, ten je pravým
bhaktou, jogínem, mistrem, i když bude
jíst vepřové maso každý den."

KAREL HLAMAA

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 0 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
27. 10. 2020:

Profesor Ivo Budil: "Přiznám se, že neznám žádného novináře z Blesku, ale domnívám se, že nejde o poeticky naladěné a citlivé osoby chodící o půlnoci o samotě rozjímat na opuštěné hradby Vyšehradu o smyslu českých dějin. Ten člověk tam bezpochyby šel za určitým cílem, který splnil. Nenazýval bych ho jednoduše udavačem, protože prostě dělal svoji práci. Pan profesor Prymula náležel mezi mocné muže, kteří mají vlivné nepřátele. Podobné praktiky jsme v české politice zažili již mnohokrát, a to včetně svržení předsedy vlády. Pan profesor Prymula není prvním a ani zdaleka posledním, komu se něco podobného přihodilo...
Problém České republiky spočívá v tom, že mocenské jádro Evropské unie má zájem na tom, udržovat ji v polokoloniálním či periferním postavení, k čemuž slouží liberálně levicové a aktivistické politické strany, mainstreamová média a akademické kruhy. Jakýkoliv náznak lidového vůdce, který by české společnosti umožnil plně využít její potenciál, tedy musí být zničen či diskreditován.
"

Celý článek...


27. 10. 2020:

Jaroslav Štefec: Něco tady smrdí. A hodně. Akce, jejímž cílem byla likvidace Romana Prymuly a jeho odstavení z postu ministra zdravotnictví má všechny atributy klasické operace bezpečnostních služeb. Prolhané, plné podivností a postavené na písku. Takže kdybych si mohl tipnout, směřovaly by moje úvahy spíše než oblíbeným „směrem Moskva“ (případně Peking) daleko pravděpodobnější českou cestou, případně směrem k našim „spojencům“. Podivností typu „agenta s kufrem plným ricinu“ je víc než dost. Počínaje otázkou, kdo poslal fotografa bulvárního plátku v daný čas na dané místo, až po „podivné“ znalosti jistého Moravce, takto naduté a arogantní hlásné trouby antibabišovské tak zvaně „veřejnoprávní“ televize...
Ten, kdo celou akci připravil a naplánoval, rozhodně počítal s reakcí „antirouškařů“ a dalších obhájců „práva na vymření půlky národa“, samozřejmě té, v níž nebudou oni...

Celý článek...


26. 10. 2020:

Zdeněk Troška: "...budou dělat haury do chvíle, než jim zemře (na covid pozn.red.) někdo blízký, někdo, koho měli rádi. Mám pocit, že snad nesledují televizi a nevidí záběry ze všech států světa, kde je to stejné, ne-li horší. Musím chránit sebe a své blízké, to je přece moje povinnost a nějaké frajerské pózy nejsou namístě. Stejně mi vadí to věčné fňukání, že nebudou mít na nájem, na jídlo, na toto a tamto, že jsou finančně úplně na dně – ale hned jak se v červenci rozvolnilo, na 105 tisíc Čechů vyrazilo do Chorvatska k moři. A na to peníze najednou měli?..."

Celý článek...


25. 10. 2020:

Exsenátor Jan Veleba: " V nadcházejícím týdnu jde v podstatě o všechno a pokud se nezklidní situace ve společnosti a na postu ministra zdravotnictví se rychle neobjeví kvalitní osobnost, pak opoziční demoblok a mediotelevizní žumpa ČT využijí všech prostředků k likvidaci vládnoucího hnutí, speciálně premiéra Andreje Babiše. Pokud by se jim to podařilo, tak tato společnost končí...
Naše společnost je nemocná, ztratila se slušnost, ztratila se elementární úcta k jakýmkoliv hodnotám, ztratil se stud. Nenajdete normální slušnou diskusi, názor proti názoru, najdete jenom urážky, zesměšňování a útoky...
"

Celý článek...


25. 10. 2020:

Sociolog Petr Hampl: "Epidemii si nemůže řešit každý sám. Výsledek je závislý na spolupráci. Jenže jsme v situaci, kdy se lidem lže téměř neustále a téměř o všem. O migraci, dluzích, Evropské unii, školství, mezi- národních smlouvách a čemkoliv jiném vás napadne...
Být ekonomickou celebritou – to dnes znamená, že dobře vypadáte, máte kontakty v médiích, a dokolečka opakujete, že řešením všeho je snížení daní pro bohaté, snížení státních výdajů a deregulace. To se naučíte za dvě minuty. K tomu nepotřebujete číst složité studie v cizích jazycích...
"

Celý článek...
WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.3a - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!