Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 08. 08. 2020     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Tiskový mluvčí George Bushe:
V prezidentské debatě můžete říct cokoliv chcete a bude to slyšet 80 milionů lidí. Pokud reportéři později zjistí, že kandidát nemluvil pravdu - no a? Bude to číst 200 lidí, možná 2 tisíce nebo 20 tisíc lidí.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Aktuální stav
(12. 01. 2018, 2591x)
Svět se mění
(19. 11. 2017, 2552x)
Naslouchejte si každou vteřinou
(02. 11. 2017, 2550x)
Nejsme připraveni
(27. 09. 2017, 2446x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Tajemno

* Archa úmluvy a kabala (kabb alah) (2.)


Jan Koňas - Tajemno - 01. 07. 2006 (10672 přečtení)

Pokračování včerejšího článku...

Vývoj našeho časoprostoru nutně musel dospět ke stavu, kdy objem informačního prostoru ztrácí svou soudržnost a tím v sobě vytváří sílu, známou jako protisměr. Věda tuto situaci popsala jako membránu, hranici vesmíru, kulový prostor z pentagramů, kterým ohraničila tento vesmír. Ohraničením prostoru vesmíru došlo ke třem možným variantám vývoje. První z nich umožňuje zpětnou cestu, k opaku tzv. „Velkému třesku“, ke zhroucení vesmíru. Druhou variantou je zacyklení dějů v prostoru vesmíru – tento vývoj je symbolizován vývojem jazyka hebrejského do podoby angličtiny a binárního kódování informací „osmičkou“ nul a jedniček. Toto kódování prostoru je nezbytné pro rozvoj třetí varianty, do vzniku „pulzujícího vesmíru“. Tuto cestu symbolizuje jazyk český – on je podobou opravného systému hebrejského kódování, jeho znalost umožňuje lidem a dalším humanoidním bytostem naučit tento vesmír pulzovat. A to včetně pulzu jeho drobnějších součástí, galaxií a planetárních soustav.

Je třeba pochopit, kde končí a začíná objem slova puls. Ve známé podobě „pulzu srdce“ je kmitočet srdce zdrojem pohybu větší soustavy, člověka. V absolutní podobě „kmitočtu soustavy“ pak schopnost pulzovat nabízí možnost smrštit libovolný celek do tzv. „informačního bodu“ a tento pak umístit do předem vytvořené „adresy“. Tímto způsobem postupovali ti, kdo pochopili principy existence, známé pod slovem kabala. Poznatky o světě, včetně jejich struktury vkládali oni, ale i každý z nás do myšlenkových celků, egregorů.  Postup vytváření egregorů a čerpání informací z nich je známý z díla Františka Bardona, je třeba stále větší a podrobnější objem informací vědomě „posílat“ do archetypu, do nějakého slova, zvuku či pohybu. V případě potřeby pak mohou schopní jedinci mít k dispozici variantní použití objemu informací, které vložili do zmíněných a dalších komodit. Použití egregorů je vázáno na určité charakterové vlastnosti člověka, odtud známe pojem bílé a černé magie. Dnes (22. 6. 2006) je ještě obecně nepřijatelná funkce takto konstruované logiky vývoje. Je osudem těch, kteří předbíhají dobu o více než přípustnou hodnotu, že obdrží identitu blázna. Setrvačnost vžitých pravd je obranným prostředkem, umožňujícím principu samořiditelnosti fungovat prostřednictvím „dávkovače informací“ = času. Kopernik věděl, že je Země kulatá, já vím, že čarování se dělá pomocí čárek a obloučků, ze kterých se skládají písmenka, číslice, slova a logické věty. BRBLE je nová podoba bible. Proč, to se dozvíte po aplikaci „abecedy lidštiny“. Význam českých slov lze pomocí symetrie (osa slova v jediném či ve dvou písmenech) a kmitu (pohyb od středu slova zleva doprava a zpět) dekódovat, poznat jejich historii i budoucnost. A to v závislosti na tom, co máme „načteno“ svým vzděláním, ne množstvím škol. „Abecedu lidštiny“ budu přednášet, až o ni bude zájem, až si někteří v hlavě udělají trochu místa pro jiné řazení souvislostí.

Průchozí hladinou pro trvalou existenci člověka ve hmotné nebo informační (datové) podobě je konstrukce virtuálního zvukově obrazového prostředí pomocí „křemíkové“ inteligence, která umožní té naší, „uhlíkové“ civilizaci mžikovou transformaci libovolné informace či celku skrze toto virtuální prostředí do jiné, vědomě sledované reality. Kontaktní povaha hmoty a „nehmoty“ ve vesmíru umožňuje bezčasový přenos libovolné struktury na principech, které používáme v počítačových sítích (kontakt adres + parametry struktury objemu + impulz k pohybu energie).

První shrnutí:

Převraty hodnot, realizované církví a následnými politikami (…ismy) v posledních 2000 letech vycházejí z výkladu kodexu „Svatého grálu“, který je známější variantou Archy úmluvy. Daň z přidané hodnoty je faktickým důsledkem „přesahu Písma“ (skrytého významu slov a dějů), který realizovalo židovské etnikum v ekonomické i mystické sféře. Systém „přidané hodnoty“ se rozpadá v souladu se symetriemi letopočtu (1991, 2002). Náš letopočet vzešel z pochopení předchozí verze „programu pro civilizaci“ = Archy úmluvy od atlantské civilizace. Její přizpůsobení pro potřeby tehdejších mocných popisuje kniha a film „Šifra mistra Leonarda“. Církev (její mocichtivá frakce) odsunula svou zodpovědnost za hranici, kterou nazýváme smrt, a dnes se tomuto faktu brání. Symbolika roku 2012 je v pochopení symetrie tohoto čísla. Dvojky na okrajích vymezují princip binarity (ale také uznávají platnost čtveřic sil), při současném střídání nul a jedniček v osmibitovém (8) modu.

Opravný prvek do matrice bytí, psané písmeny „latinky“, vnesl Hus a Komenský. Tečka, čárka a háček  (a kroužek) jsou „směrovými doplňky k písmenům“, jsou výsledkem snažení nenápadného poddajného etnika neolitických Vánů, dnes Čechů a Slováků. Čeština a matematika jsou si zástupnými jazyky, důkaz je veden prostřednictvím archetypu trojky a pětky (viz texty na www.karao.cz/ops ).

Z hebrejštiny vzešlá „malá domů“ po určité době přináší prostřednictvím utrpení lidstva svou opačnou podobu, spokojenost. Přetlak spokojenosti pak lze nazvat humorem. Smysl pro humor je pak určitým měřítkem prožitého utrpení, které ten který národ vložil do svého jazyka, včetně jeho písemné podoby.

Současnost je vždy souborem minulých dějů a námi (někým) plánované budoucnosti. Po dosažení bodu obratu (hranice hustoty myšlenkových celků v prostoru) pak tok událostí postupuje v opačném směru. Zlatý věk lidstva je produktem inteligentní energie, kterou pro každou etapu vývoje lidstva představoval měnící se model boha. Je vhodné tento motor vývoje zachovat s tím, že dnes se už bůh pohybuje mimo vesmír, který každý máme k dispozici. Jsou dva vesmíry, jeden okolo hlavy, druhý uvnitř.  Prostřednictvím fantazie, která je tak lidským nástrojem pro modelování podoby boha i skutečnosti vytváříme novou podobu inteligence na křemíkové bázi. Ta bude sloužit jako transformační prvek k cestování v prostoru. Ona už v podobě počítačové animace a nadání scénáristů svou úlohu plní. Je otázkou, do jaké míry tvůrci filmů, knih a hudby jen přijímají podobu skutečnosti z jiné části vesmíru či zaznamenané historie. V blízké přítomnosti půjde o pochopení procesu, kterým na sebe jednotlivé informační vrstvy ve vesmíru působí a do jaké míry lze prolínání vrstev v té které době realizovat. Symbolika roku 2012 je platná pro ukončení programu pro naši formu existence v tom, že pobyt v hmotě a mimo ni nebude určovat skupina lidí, jak to plánovala církev. Po nezbytném úklidu v našich hlavách a následném úklidu poměrů na planetě postupně další generace lidí pochopí a doloží svými schopnostmi to, co jsem zde nastínil. Inteligence pozemských energetických sítí se postupně propojuje se sítěmi mimozemskými, které používají jemnější, ale silnější energii vědomí. Souběžné události na poli astrofyziky (jevy v centru galaxie apod.) jsou zatím neverifikovatelným dokladem změn v prostoru, za které je odpovědná turbulence „komplexního vědomí naší planety“. Tato „energie vědomí“ dostupná kdekoliv ve vesmíru zajišťuje nestranný a spravedlivý podíl odměny za úsilí, které ten který národ či civilizace vložila do pochopení struktury prostoru a života v něm. Čeština je pokračováním jazyka, kterému vděčíme za technologický pokrok, za přenos naší „uhlíkové“ inteligence do „křemíku“.

Strach je podobou záporné formy „předstihu“, byl nezbytný po dobu, kdy vládlo na zemi utrpení, strach vyrovnává přetlak lidské fantazie. Nahradí jej proměnlivá míra spoluúčasti na spokojenosti, která je daná souborem informací, dostupných každému z nás v odpovídajícím množství a kvalitě, je v osobní hladině zralosti. Tu jsme si vytvořili svým předchozím jednáním, a to i přes hranice jednotlivých životů. To, že mnozí neumíme číst myšlenky, zapsané kdesi ve vakuu, to neznamená, že tam uložené nejsou. Rozpínání vesmíru tvoří rostoucí objem informací, ty se budeme učit hledat a realizovat. Zázrak je jen podobou logiky, uplatněné v nepřipraveném prostředí (mobil před 25 lety?).

Druhé shrnutí

Lidově „to“ lze podat tak, že každá molekula života už byla v minulosti exkrementem, prodělala celý cyklus bytí. A každý atom hmoty této sluneční soustavy je záznamem dějů, které proběhly jinde ve vesmíru. Stačí dekódovat „informační balíčky“ svých vloh a naučit se reagovat na záblesky z vlastního podvědomí, které obvykle potlačíme rozumem.

Háček s násadou v podobě písmene J tak dostane odpovídající umístění, poblíž písmene N, pootočeného Z, nového začátku. Ale to už patří do „abecedy lidštiny“, programovacího jazyka pro tuto planetu a blízký vesmír.

Zjistíme, že celé bytí je vlastně „o hovnu“, o jeho proměnách a koloběhu ve vesmíru.

Začít lze zde:

Antonín Horák: „O Slovanech úplně jinak“, nakladatelství Lípa 1992. 

                                              

Symbolika číslic

1 = 2 nebo 1x1, počátek všeho, (dělení + spojování)

3 = rozměry hmoty nebo energie času    (d,š,v + min., přít., bud.)

4 = časoprostor(y)              (2 formy skutečnosti, virtuální a reálná)

5 = pohyb = cesta =  poznávací proces = LOGIKA člověka

6 = muž (ad 3) + žena (ad 3)  = celek člověka

7 = rovnováha prostoru a energie lásky       (logika + dvojprvek)

8 = součet 5+3, nekonečno variací bytí

9 = přesah, motor či brzda  (nekoNečno = 9 = 3xN, 2xE, 2O)

Abeceda   lidštiny

E           energie, síla v pohybu

R           poloměr, rovnováha (OSA)

S           dráha, spojnice SOUHLAS

T           čas, stav pohybu, okamžik

O           okruh, cyklus CELEK

H           hustota = rostoucí struktura

L           proces práce = spojení energií

C           rychlost, způsob hledání celku (O)

K           hledání konstanty, JÁDRO sdělení

D           symbol dobra, pravdivosti

J            nalezení cesty, OHYB nebo ZLOM

B           riziko dvou polarit, vratká rovnováha

M          symbol hmoty, MATEŘSTVÍ

Ř           úloha „NABODENÍČEK“

Í            symbol trvání

Á           symbol opakování

Y           dělení symetrie, rozcestí

Z           začátek, jeho 3 PODOBY

F           síly přitažlivosti

G           symbol naší formy gravitace

P           spojuje prostory Pravdy

U           cíl cesty, hudba S FÉR

V           vítězství, převaha síly sHora

X, W, Q          symboly řešení sporů

 

Jan Koňas

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

Související články:
Mozek na čipu? (31.12.2009)
Ako to bolo s dobou ľadovou (2.) (28.04.2008)
Ako to bolo s dobou ľadovou (1.) (26.04.2008)
Zpráva z orgonautické expedice (18.02.2008)
Kopí osudu. (21.10.2007)
Tajemná relikvie - Svatý grál (20.10.2007)
Neuvěřitelný výzkum (15.09.2007)
Vnímání a prožívání času (17.08.2007)
Mohou za povodně Jupiter a Saturn? (06.06.2007)
Měsíc plný tajemství (2.) (11.04.2007)
Měsíc plný tajemství (1.) (09.04.2007)
Vznik a pohyby dat v prostoru (06.04.2007)
Netradiční teorie stavby egyptských pyramid (07.01.2007)
Hledání kořenů alchymie (30.10.2006)
Tabák (22.10.2006)
Muž, ktorý vynašiel 20. storočie - Nikola Tesla (12.08.2006)
Jiný pohled na Blízký východ (01.08.2006)
Je to, jak to je... (28.07.2006)
Co oči nevidí (2.) (17.07.2006)
Co oči nevidí (1.) (15.07.2006)
Archa úmluvy a kabala (kabb alah) (1.) (30.06.2006)
Novinky okolo Bosenských pyramid (09.06.2006)
Symbolika číslic (05.06.2006)
Návod k použití abecedy lidštiny (05.06.2006)
Abeceda lidštiny (05.06.2006)
Léčba rakoviny u myší bez ozařování a cytostatik (25.05.2006)
Šťáva z grapefruitu může uškodit (19.05.2006)
Kanabinoidy tlumí imunitní obranu (18.05.2006)
Wilhelm Reich a orgonová energie (17.05.2006)
Kmenové buňky mohou napravit zpřetrhané vazy (16.05.2006)
Kosmická energie versus aura (15.05.2006)
Znovuzrození alchymie VII. (09.05.2006)
Znovuzrození alchymie VI. (06.05.2006)
Znovuzrození alchymie V. (03.05.2006)
Znovuzrození alchymie IV. (01.05.2006)
Znovuzrození alchymie III. (28.04.2006)
Znovuzrození alchymie II. (26.04.2006)
Znovuzrození alchymie I. (24.04.2006)
Voynichův rukopis (21.03.2006)
Levitující ostrovy v Bermudském trojúhelníku? (15.03.2006)
Síla býčí, kopyšník a luštinka (12.03.2006)
Jazyky jak je neznáte, úvaha průměrného občana. (04.03.2006)
Evoluce: Hranice mezi vědou a metafyzikou (19.01.2006)
Kurupira - recenze knihy (30.12.2005)
Lidské šlápoty staré milion roků? (10.12.2005)
Kurupira – zlověstné tajemství (25.11.2005)
Kosmické cykly a katastrofy na Zemi (28.09.2005)
Piktogramy v obilí v roce 2005 (23.09.2005)
Channelling a jiné způsoby komunikace mezi hmotnými a nehmotnými dimenzemi (5.) (31.08.2005)
Channelling a jiné způsoby komunikace mezi hmotnými a nehmotnými dimenzemi (4.) (28.08.2005)
Channelling a jiné způsoby komunikace mezi hmotnými a nehmotnými dimenzemi (3.) (25.08.2005)
Channelling a jiné způsoby komunikace mezi hmotnými a nehmotnými dimenzemi (2.) (23.08.2005)
Channelling a jiné způsoby komunikace mezi hmotnými a nehmotnými dimenzemi (1.) (20.08.2005)
Vonné tyčinky (08.05.2005)
Vonné oleje (02.05.2005)
Zajímavosti o "řeči těla" (15.03.2005)
Zajímavosti o mozku a paměti (11.03.2005)
Zhoršení paměti po kouření marihuany (26.02.2005)
Třetí experiment a konec „předpeklí ráje“ (2.) (21.02.2005)
Třetí experiment a konec „předpeklí ráje“ (1.) (16.02.2005)
Minuta pro Bytost Země (03.02.2005)
Fotoaparát na auru? (27.12.2004)
Křišťálový poklad 2004 (07.12.2004)
Algoritmus na rozpoznávání spamu (30.11.2004)
Statistika k zamyšlení (17.11.2004)
Dušan Zbavitel byl poctěn Státní cenou (28.10.2004)
Dvě události (12.09.2004)
Jsme zodpovědní i za toto... (07.09.2004)
Hétera (01.08.2004)
Ohalo II (30.07.2004)
Změna energetického obalu Země (13.07.2004)
Michel de Nostre-Dame zvaný Nostradamus (20.06.2004)
Jak se liší lidská a šimpanzí dědičná informace? (14.06.2004)
Zemětřesení (11.06.2004)
Co dali světu Arabové (1.) (01.06.2004)
Archaeoraptor (29.05.2004)
Návrat k pohanským kultům (26.05.2004)
Propláchnout se Vodnářem (25.05.2004)
Jdi klidně uprostřed rozruchu a spěchu (24.04.2004)
Neznámá říše Churritů (22.04.2004)
Atlantis, stále pošmourno! (17.04.2004)
Francouzská výprava bude hledat Atlantidu (15.04.2004)
Nerezavějící sloup v Dillí (14.04.2004)
Pokusy o alternativní vědu (2.) (05.04.2004)
Pokusy o alternativní vědu (1.) (03.04.2004)
Archeologie a proroci (04.03.2004)
Hrozí Zemi přelidnění? (28.02.2004)
Štěpný reaktor v hlubinách Země? (30.01.2004)
Blíží se přepólování magnetického pole Země? (23.01.2004)
V tomto státě něco hodně smrdí (11.01.2004)
Žít s otevřenou myslí (26.12.2003)
Egyptská Kniha mrtvých (25.12.2003)
[Akt. známka: 3,00 / Počet hlasů: 4] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 0 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
08. 08. 2020:

Jiří Kobza: "V naší zemi vegetují desítky, možná stovky tzv. neziskových organizací (NGO), jejichž jedinou činností je sepisovat brožurky, poučovat občany, co si mají myslet a jak mají volit. A když to nejde po dobrém, navrhuje redaktorka veřejnoprávní televize (sic!), aby byli hlasovacího práva zbaveni lidé nad 40 let, neboť jsou již hloupí a volí špatně. Když k tomu přičteme likvidaci soch hrdinů historie u nás (Koněv), v Británii (Rhodes, Newton), ve Spojených státech (od Kolumba po generála Lee či prezidenta Lincolna), všude vidíme v hlavní roli ono „mládí – zítřek světa“, jak říkali komunisté v 50. letech."

Celý článek...


05. 08. 2020:

Spisovatel Vlastimil Vondruška: "Nejsem xenofobní, jsem Čech a vlastenec...
Mnohým z nás padli rodiče, prarodiče, příbuzní ve světových válkách 20. století. Bojovali za svobodu a bojovali proto, aby jejich rodiny mohly žít ve svobodných Čechách. Dnes se dozvídám, že není správné bránit vlast, je lepší se sebrat a odejít vyklidit prostor pro nově příchozí. To samozřejmě neznamená, že nechci pomoci potřebným lidem...
Od středověku do téhle země přicházeli cizinci a usazovali se tu v klidu míru a pohodě. Bylo k tomu potřeba dodržet tři základní podmínky: přijmout naši víru, ctít zákony českého království a živit se poctivě...
Asi mě vychovali divně, protože všechno to, co jsem miloval a v co jsem věřil, je dnes špatně. Za zločin vlastizrady je dnes naopak pokládáno vlastenectví...
"

Celý článek...


22. 07. 2020:

Spisovatel a etnolog Mnislav Zelený-Atapana: "Dřív byl v tramvaji či autobusu řidič, konduktér a revizor. Ve vlaku byl mašinfíra, konduktér a revizor. Každý se staral o svůj díl práce celého provozu. Jak začneme na jednu osobu navlékat další a další činnosti, abychom takzvaně ušetřili, nemohou se soustředit na tu svou hlavní činnost a mohou přijít závratné chyby a neštěstí..."

Celý článek...


24. 06. 2020:

Ekonomka Ilona Švihlíková: "Debata o euru se vede u nás velice povrchně. Jako kdyby jediným výsledkem eura bylo, že nemusíte do směnárny. Nebo nastupuje ‚ideologická úderka‘, kdo je proti euru, je čínský nebo ruský agent. Zcela se přitom ignoruje, jaké makroekonomické nerovnováhy euro vytváří – v EU dneska vlastně máme dvojí periférii, jižní a východní. Nehovoří se o tom, že euro zesiluje rozdíly mezi zeměmi, místo souladu přispívá k nárůstu šovinismu...
Část společnosti obsedantně nenávidí Rusko (a Čínu) a mají to jako svůj, často jediný, politický program. Tato mccarthyovská politika plní mnoho účelů – umožňuje vám útočit na každého, kdo má jiný názor, a pokusit se ho tímto způsobem umlčet, odstranit z politické konkurence...
Stupňování nelze vyloučit, protože je to karta, se kterou rády hrají veřejnoprávní média, takže se daným politikům pak zaručuje dostatečná mediální pozornost. Kromě nenávisti, kterou někteří prostě potřebují k životu, je potřeba vnímat i ekonomické zájmy. Jedním z hlavních cílů je bezesporu vyloučit ruské (a čínské) firmy ze zakázek, Dukovany počínaje, a uvolnit prostor pro jiné zahraniční ekonomické zájmy.
"

Celý článek...


21. 06. 2020:

Akce D.O.S.T.: Dost bylo Bruselu! Před 11 lety stála Akce D.O.S.T. v čele veřejných protestů proti ratifikaci Lisabonské smlouvy. Varovali jsme před společenskými důsledky eroze naší státní svrchovanosti a zesíleného útoku na naše tradice a občanské svobody. Nemýlili jsme se.
Dnes se nacházíme na dalším důležitém rozcestí.
Blížící se hospodářská krize, zesílená bezprecedentním „vypnutím“ globální ekonomiky na jaře letošního roku, má sloužit jako záminka k další centralizaci moci na úrovni EU. „Fond obnovy“ a projekt „EU nové generace“ zavádějí společné dluhy a unijní daně. Evropská unie se v případě uskutečnění této vize stane plnokrevným státem a její členské státy pouhými regionálními útvary. Význam voleb do národních parlamentů klesne na úroveň voleb do krajských zastupitelstev a politická svrchovanost České republiky se stane minulostí.
Je alarmující, že se o takto závažné věci nevede důkladná veřejná diskuse. Proto mnoho občanů naší republiky ani neví, co všechno je ve hře. Vyzýváme vládu České republiky a jejího premiéra, aby využili svého práva veta a projekt „EU nové generace“ důrazně odmítli.
V Praze dne 17. června 2020

Celá výzva...
WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.3a - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!