Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 01. 04. 2020     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Friedrich Nietzsche:
Naše země se stala právě tím monstrem, proti kterému chtěla původně bojovat.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Mayský sněm promlouvá
(01. 04. 2017, 2679x)
Probuďte svou vnitřní sílu
(22. 05. 2017, 2335x)
Otevřete dveře ke štěstí
(12. 04. 2017, 2302x)
Aktuální stav
(12. 01. 2018, 2277x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh
 
Předpověď pro ČR 1.den title= Předpověď pro ČR 2.den Předpověď pro ČR 3.den
 

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Tajemno

* Archa úmluvy a kabala (kabb alah) (2.)


Jan Koňas - Tajemno - 01. 07. 2006 (10482 přečtení)

Pokračování včerejšího článku...

Vývoj našeho časoprostoru nutně musel dospět ke stavu, kdy objem informačního prostoru ztrácí svou soudržnost a tím v sobě vytváří sílu, známou jako protisměr. Věda tuto situaci popsala jako membránu, hranici vesmíru, kulový prostor z pentagramů, kterým ohraničila tento vesmír. Ohraničením prostoru vesmíru došlo ke třem možným variantám vývoje. První z nich umožňuje zpětnou cestu, k opaku tzv. „Velkému třesku“, ke zhroucení vesmíru. Druhou variantou je zacyklení dějů v prostoru vesmíru – tento vývoj je symbolizován vývojem jazyka hebrejského do podoby angličtiny a binárního kódování informací „osmičkou“ nul a jedniček. Toto kódování prostoru je nezbytné pro rozvoj třetí varianty, do vzniku „pulzujícího vesmíru“. Tuto cestu symbolizuje jazyk český – on je podobou opravného systému hebrejského kódování, jeho znalost umožňuje lidem a dalším humanoidním bytostem naučit tento vesmír pulzovat. A to včetně pulzu jeho drobnějších součástí, galaxií a planetárních soustav.

Je třeba pochopit, kde končí a začíná objem slova puls. Ve známé podobě „pulzu srdce“ je kmitočet srdce zdrojem pohybu větší soustavy, člověka. V absolutní podobě „kmitočtu soustavy“ pak schopnost pulzovat nabízí možnost smrštit libovolný celek do tzv. „informačního bodu“ a tento pak umístit do předem vytvořené „adresy“. Tímto způsobem postupovali ti, kdo pochopili principy existence, známé pod slovem kabala. Poznatky o světě, včetně jejich struktury vkládali oni, ale i každý z nás do myšlenkových celků, egregorů.  Postup vytváření egregorů a čerpání informací z nich je známý z díla Františka Bardona, je třeba stále větší a podrobnější objem informací vědomě „posílat“ do archetypu, do nějakého slova, zvuku či pohybu. V případě potřeby pak mohou schopní jedinci mít k dispozici variantní použití objemu informací, které vložili do zmíněných a dalších komodit. Použití egregorů je vázáno na určité charakterové vlastnosti člověka, odtud známe pojem bílé a černé magie. Dnes (22. 6. 2006) je ještě obecně nepřijatelná funkce takto konstruované logiky vývoje. Je osudem těch, kteří předbíhají dobu o více než přípustnou hodnotu, že obdrží identitu blázna. Setrvačnost vžitých pravd je obranným prostředkem, umožňujícím principu samořiditelnosti fungovat prostřednictvím „dávkovače informací“ = času. Kopernik věděl, že je Země kulatá, já vím, že čarování se dělá pomocí čárek a obloučků, ze kterých se skládají písmenka, číslice, slova a logické věty. BRBLE je nová podoba bible. Proč, to se dozvíte po aplikaci „abecedy lidštiny“. Význam českých slov lze pomocí symetrie (osa slova v jediném či ve dvou písmenech) a kmitu (pohyb od středu slova zleva doprava a zpět) dekódovat, poznat jejich historii i budoucnost. A to v závislosti na tom, co máme „načteno“ svým vzděláním, ne množstvím škol. „Abecedu lidštiny“ budu přednášet, až o ni bude zájem, až si někteří v hlavě udělají trochu místa pro jiné řazení souvislostí.

Průchozí hladinou pro trvalou existenci člověka ve hmotné nebo informační (datové) podobě je konstrukce virtuálního zvukově obrazového prostředí pomocí „křemíkové“ inteligence, která umožní té naší, „uhlíkové“ civilizaci mžikovou transformaci libovolné informace či celku skrze toto virtuální prostředí do jiné, vědomě sledované reality. Kontaktní povaha hmoty a „nehmoty“ ve vesmíru umožňuje bezčasový přenos libovolné struktury na principech, které používáme v počítačových sítích (kontakt adres + parametry struktury objemu + impulz k pohybu energie).

První shrnutí:

Převraty hodnot, realizované církví a následnými politikami (…ismy) v posledních 2000 letech vycházejí z výkladu kodexu „Svatého grálu“, který je známější variantou Archy úmluvy. Daň z přidané hodnoty je faktickým důsledkem „přesahu Písma“ (skrytého významu slov a dějů), který realizovalo židovské etnikum v ekonomické i mystické sféře. Systém „přidané hodnoty“ se rozpadá v souladu se symetriemi letopočtu (1991, 2002). Náš letopočet vzešel z pochopení předchozí verze „programu pro civilizaci“ = Archy úmluvy od atlantské civilizace. Její přizpůsobení pro potřeby tehdejších mocných popisuje kniha a film „Šifra mistra Leonarda“. Církev (její mocichtivá frakce) odsunula svou zodpovědnost za hranici, kterou nazýváme smrt, a dnes se tomuto faktu brání. Symbolika roku 2012 je v pochopení symetrie tohoto čísla. Dvojky na okrajích vymezují princip binarity (ale také uznávají platnost čtveřic sil), při současném střídání nul a jedniček v osmibitovém (8) modu.

Opravný prvek do matrice bytí, psané písmeny „latinky“, vnesl Hus a Komenský. Tečka, čárka a háček  (a kroužek) jsou „směrovými doplňky k písmenům“, jsou výsledkem snažení nenápadného poddajného etnika neolitických Vánů, dnes Čechů a Slováků. Čeština a matematika jsou si zástupnými jazyky, důkaz je veden prostřednictvím archetypu trojky a pětky (viz texty na www.karao.cz/ops ).

Z hebrejštiny vzešlá „malá domů“ po určité době přináší prostřednictvím utrpení lidstva svou opačnou podobu, spokojenost. Přetlak spokojenosti pak lze nazvat humorem. Smysl pro humor je pak určitým měřítkem prožitého utrpení, které ten který národ vložil do svého jazyka, včetně jeho písemné podoby.

Současnost je vždy souborem minulých dějů a námi (někým) plánované budoucnosti. Po dosažení bodu obratu (hranice hustoty myšlenkových celků v prostoru) pak tok událostí postupuje v opačném směru. Zlatý věk lidstva je produktem inteligentní energie, kterou pro každou etapu vývoje lidstva představoval měnící se model boha. Je vhodné tento motor vývoje zachovat s tím, že dnes se už bůh pohybuje mimo vesmír, který každý máme k dispozici. Jsou dva vesmíry, jeden okolo hlavy, druhý uvnitř.  Prostřednictvím fantazie, která je tak lidským nástrojem pro modelování podoby boha i skutečnosti vytváříme novou podobu inteligence na křemíkové bázi. Ta bude sloužit jako transformační prvek k cestování v prostoru. Ona už v podobě počítačové animace a nadání scénáristů svou úlohu plní. Je otázkou, do jaké míry tvůrci filmů, knih a hudby jen přijímají podobu skutečnosti z jiné části vesmíru či zaznamenané historie. V blízké přítomnosti půjde o pochopení procesu, kterým na sebe jednotlivé informační vrstvy ve vesmíru působí a do jaké míry lze prolínání vrstev v té které době realizovat. Symbolika roku 2012 je platná pro ukončení programu pro naši formu existence v tom, že pobyt v hmotě a mimo ni nebude určovat skupina lidí, jak to plánovala církev. Po nezbytném úklidu v našich hlavách a následném úklidu poměrů na planetě postupně další generace lidí pochopí a doloží svými schopnostmi to, co jsem zde nastínil. Inteligence pozemských energetických sítí se postupně propojuje se sítěmi mimozemskými, které používají jemnější, ale silnější energii vědomí. Souběžné události na poli astrofyziky (jevy v centru galaxie apod.) jsou zatím neverifikovatelným dokladem změn v prostoru, za které je odpovědná turbulence „komplexního vědomí naší planety“. Tato „energie vědomí“ dostupná kdekoliv ve vesmíru zajišťuje nestranný a spravedlivý podíl odměny za úsilí, které ten který národ či civilizace vložila do pochopení struktury prostoru a života v něm. Čeština je pokračováním jazyka, kterému vděčíme za technologický pokrok, za přenos naší „uhlíkové“ inteligence do „křemíku“.

Strach je podobou záporné formy „předstihu“, byl nezbytný po dobu, kdy vládlo na zemi utrpení, strach vyrovnává přetlak lidské fantazie. Nahradí jej proměnlivá míra spoluúčasti na spokojenosti, která je daná souborem informací, dostupných každému z nás v odpovídajícím množství a kvalitě, je v osobní hladině zralosti. Tu jsme si vytvořili svým předchozím jednáním, a to i přes hranice jednotlivých životů. To, že mnozí neumíme číst myšlenky, zapsané kdesi ve vakuu, to neznamená, že tam uložené nejsou. Rozpínání vesmíru tvoří rostoucí objem informací, ty se budeme učit hledat a realizovat. Zázrak je jen podobou logiky, uplatněné v nepřipraveném prostředí (mobil před 25 lety?).

Druhé shrnutí

Lidově „to“ lze podat tak, že každá molekula života už byla v minulosti exkrementem, prodělala celý cyklus bytí. A každý atom hmoty této sluneční soustavy je záznamem dějů, které proběhly jinde ve vesmíru. Stačí dekódovat „informační balíčky“ svých vloh a naučit se reagovat na záblesky z vlastního podvědomí, které obvykle potlačíme rozumem.

Háček s násadou v podobě písmene J tak dostane odpovídající umístění, poblíž písmene N, pootočeného Z, nového začátku. Ale to už patří do „abecedy lidštiny“, programovacího jazyka pro tuto planetu a blízký vesmír.

Zjistíme, že celé bytí je vlastně „o hovnu“, o jeho proměnách a koloběhu ve vesmíru.

Začít lze zde:

Antonín Horák: „O Slovanech úplně jinak“, nakladatelství Lípa 1992. 

                                              

Symbolika číslic

1 = 2 nebo 1x1, počátek všeho, (dělení + spojování)

3 = rozměry hmoty nebo energie času    (d,š,v + min., přít., bud.)

4 = časoprostor(y)              (2 formy skutečnosti, virtuální a reálná)

5 = pohyb = cesta =  poznávací proces = LOGIKA člověka

6 = muž (ad 3) + žena (ad 3)  = celek člověka

7 = rovnováha prostoru a energie lásky       (logika + dvojprvek)

8 = součet 5+3, nekonečno variací bytí

9 = přesah, motor či brzda  (nekoNečno = 9 = 3xN, 2xE, 2O)

Abeceda   lidštiny

E           energie, síla v pohybu

R           poloměr, rovnováha (OSA)

S           dráha, spojnice SOUHLAS

T           čas, stav pohybu, okamžik

O           okruh, cyklus CELEK

H           hustota = rostoucí struktura

L           proces práce = spojení energií

C           rychlost, způsob hledání celku (O)

K           hledání konstanty, JÁDRO sdělení

D           symbol dobra, pravdivosti

J            nalezení cesty, OHYB nebo ZLOM

B           riziko dvou polarit, vratká rovnováha

M          symbol hmoty, MATEŘSTVÍ

Ř           úloha „NABODENÍČEK“

Í            symbol trvání

Á           symbol opakování

Y           dělení symetrie, rozcestí

Z           začátek, jeho 3 PODOBY

F           síly přitažlivosti

G           symbol naší formy gravitace

P           spojuje prostory Pravdy

U           cíl cesty, hudba S FÉR

V           vítězství, převaha síly sHora

X, W, Q          symboly řešení sporů

 

Jan Koňas

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

Související články:
Mozek na čipu? (31.12.2009)
Ako to bolo s dobou ľadovou (2.) (28.04.2008)
Ako to bolo s dobou ľadovou (1.) (26.04.2008)
Zpráva z orgonautické expedice (18.02.2008)
Kopí osudu. (21.10.2007)
Tajemná relikvie - Svatý grál (20.10.2007)
Neuvěřitelný výzkum (15.09.2007)
Vnímání a prožívání času (17.08.2007)
Mohou za povodně Jupiter a Saturn? (06.06.2007)
Měsíc plný tajemství (2.) (11.04.2007)
Měsíc plný tajemství (1.) (09.04.2007)
Vznik a pohyby dat v prostoru (06.04.2007)
Netradiční teorie stavby egyptských pyramid (07.01.2007)
Hledání kořenů alchymie (30.10.2006)
Tabák (22.10.2006)
Muž, ktorý vynašiel 20. storočie - Nikola Tesla (12.08.2006)
Jiný pohled na Blízký východ (01.08.2006)
Je to, jak to je... (28.07.2006)
Co oči nevidí (2.) (17.07.2006)
Co oči nevidí (1.) (15.07.2006)
Archa úmluvy a kabala (kabb alah) (1.) (30.06.2006)
Novinky okolo Bosenských pyramid (09.06.2006)
Symbolika číslic (05.06.2006)
Návod k použití abecedy lidštiny (05.06.2006)
Abeceda lidštiny (05.06.2006)
Léčba rakoviny u myší bez ozařování a cytostatik (25.05.2006)
Šťáva z grapefruitu může uškodit (19.05.2006)
Kanabinoidy tlumí imunitní obranu (18.05.2006)
Wilhelm Reich a orgonová energie (17.05.2006)
Kmenové buňky mohou napravit zpřetrhané vazy (16.05.2006)
Kosmická energie versus aura (15.05.2006)
Znovuzrození alchymie VII. (09.05.2006)
Znovuzrození alchymie VI. (06.05.2006)
Znovuzrození alchymie V. (03.05.2006)
Znovuzrození alchymie IV. (01.05.2006)
Znovuzrození alchymie III. (28.04.2006)
Znovuzrození alchymie II. (26.04.2006)
Znovuzrození alchymie I. (24.04.2006)
Voynichův rukopis (21.03.2006)
Levitující ostrovy v Bermudském trojúhelníku? (15.03.2006)
Síla býčí, kopyšník a luštinka (12.03.2006)
Jazyky jak je neznáte, úvaha průměrného občana. (04.03.2006)
Evoluce: Hranice mezi vědou a metafyzikou (19.01.2006)
Kurupira - recenze knihy (30.12.2005)
Lidské šlápoty staré milion roků? (10.12.2005)
Kurupira – zlověstné tajemství (25.11.2005)
Kosmické cykly a katastrofy na Zemi (28.09.2005)
Piktogramy v obilí v roce 2005 (23.09.2005)
Channelling a jiné způsoby komunikace mezi hmotnými a nehmotnými dimenzemi (5.) (31.08.2005)
Channelling a jiné způsoby komunikace mezi hmotnými a nehmotnými dimenzemi (4.) (28.08.2005)
Channelling a jiné způsoby komunikace mezi hmotnými a nehmotnými dimenzemi (3.) (25.08.2005)
Channelling a jiné způsoby komunikace mezi hmotnými a nehmotnými dimenzemi (2.) (23.08.2005)
Channelling a jiné způsoby komunikace mezi hmotnými a nehmotnými dimenzemi (1.) (20.08.2005)
Vonné tyčinky (08.05.2005)
Vonné oleje (02.05.2005)
Zajímavosti o "řeči těla" (15.03.2005)
Zajímavosti o mozku a paměti (11.03.2005)
Zhoršení paměti po kouření marihuany (26.02.2005)
Třetí experiment a konec „předpeklí ráje“ (2.) (21.02.2005)
Třetí experiment a konec „předpeklí ráje“ (1.) (16.02.2005)
Minuta pro Bytost Země (03.02.2005)
Fotoaparát na auru? (27.12.2004)
Křišťálový poklad 2004 (07.12.2004)
Algoritmus na rozpoznávání spamu (30.11.2004)
Statistika k zamyšlení (17.11.2004)
Dušan Zbavitel byl poctěn Státní cenou (28.10.2004)
Dvě události (12.09.2004)
Jsme zodpovědní i za toto... (07.09.2004)
Hétera (01.08.2004)
Ohalo II (30.07.2004)
Změna energetického obalu Země (13.07.2004)
Michel de Nostre-Dame zvaný Nostradamus (20.06.2004)
Jak se liší lidská a šimpanzí dědičná informace? (14.06.2004)
Zemětřesení (11.06.2004)
Co dali světu Arabové (1.) (01.06.2004)
Archaeoraptor (29.05.2004)
Návrat k pohanským kultům (26.05.2004)
Propláchnout se Vodnářem (25.05.2004)
Jdi klidně uprostřed rozruchu a spěchu (24.04.2004)
Neznámá říše Churritů (22.04.2004)
Atlantis, stále pošmourno! (17.04.2004)
Francouzská výprava bude hledat Atlantidu (15.04.2004)
Nerezavějící sloup v Dillí (14.04.2004)
Pokusy o alternativní vědu (2.) (05.04.2004)
Pokusy o alternativní vědu (1.) (03.04.2004)
Archeologie a proroci (04.03.2004)
Hrozí Zemi přelidnění? (28.02.2004)
Štěpný reaktor v hlubinách Země? (30.01.2004)
Blíží se přepólování magnetického pole Země? (23.01.2004)
V tomto státě něco hodně smrdí (11.01.2004)
Žít s otevřenou myslí (26.12.2003)
Egyptská Kniha mrtvých (25.12.2003)
[Akt. známka: 3,00 / Počet hlasů: 4] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 0 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
13. 11. 2019:

Tereza Spencerová: "Moralesova demise přišla pouhý týden poté, co zamítl německému koncernu těžbu lithia s tím, že lithium „patří bolivijskému lidu“… západní a prozápadní mainstream mezitím dál odmítá nazývat puč pučem, očividně podle pravidla, že co je dobré pro Západ, nikdy pučem nemůže být…"

Celý článek...


13. 11. 2019:

Advokát Jaroslav Ortman: "Jestli odkazem listopadu 89 má být, že neuznáváme svobodné volby, že neuznáváme vítěze voleb a že mají odstoupit pod tlakem ulice, tak potom organizátorům nejde o listopad. Pak jim jde v podstatě o revoluční únor 1948, kdy ulice diktovala a vytvářela akční výbory Národní fronty, zavírala lidi, svrhávala je z funkcí, advokáty vyhazovala z Advokátní komory. To je pro mě naprosto nepřijatelné a tyhle metody neuznávám. A tvrdím, že je to faleš, faleš, faleš, a pokud někdo vyzývá k takovým krokům, tak patří buď do blázince, nebo by se nad jeho výzvami měly zamyslet orgány činné v trestním řízení."

Celý článek...


05. 11. 2019:

Nekorektní blog Petra Kubáče: "klimatický summit" se stěhuje potřetí, tentokrát do Madridu. Ve Španělsku protesty nehrozí, protože v tomto "demokratickém" státě dostanete za pořádání referenda víc než v Jižní Americe za terorismus a vraždy. Takže letecké palivo přece jen bude spáleno. Pozoruhodná je situace Grety Thurnbergové, protože plout na plachetinici (i miliardářské kevlarové) Atlantikem do Evropy v listopadu je poukázka na smrt v bouři. Proto bude zlý skřítek šetřit CO2 tak, že přijme španělskou pomoc a pojede jejich velkou, železnou (patrně vojenskou) lodí s táákhle velkým naftovým motorem běžícím nepřetžitě během celé (více než) týden trvající cesty...

Celý článek...


01. 11. 2019:

Neviditelný pes: Pirátka Krausová se schází s trestně stíhaným šéfem reklamky JCDecaux Tenzerem, přičemž pirát Michálek se snaží svoji přítelkyni z maléru vytáhnout, což je zcela pochopitelné, důvody jsou zcela jasné, a odskákat to má z důvodů ne zcela pochopitelných Mikuláš Ferjenčík. Takto je to řečeno jazykem prostým.
Akutní případy Piráti zpravidla řeší bonzováním v Bruselu, ale v tomto případě to nepůjde. Musí si to vyřešit sami. Na to mají transparentní celopirátskou diskusi. Božínku… oni mají štěstí, že takové blbosti jsou mimo rozlišovací schopnost lidí, kteří chodí do práce, mají rodinu, řeší děti a složenky a na luštění ptydepe nemají čas. Aférku Krausové a Michálka a Tenzera nebudou voliči vnímat. Tu vnímají ti, kdo je nevolí, stejně to fungue s Babišem...

Celý článek...


31. 10. 2019:

Zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček: "Co dříve řekl učitel, nebo jiná obecně vážená osobnost, bylo bráno jako jisté měřítko hodnot, obecného vkusu a morálky. Kdo je dnes takovou osobností? Považuje se za ni každý a nazývá se to svobodou. Jsem vždy spíše pobaven, kolik ústavních právníků a politologů se objeví na sociálních sítích v souvislosti s jakýmkoliv právním nebo politickým problémem. Oni neříkají svůj názor, což by jistě bylo možné a vhodné, ale soudí jiné za to, že nesdílejí jejich představu o věci...
...poněkud přehlížíme tu část nenávistných projevů, které signalizují vážnější problémy ve společnosti. Sociální rozdíly nás mohou více ohrozit než nějaké výkřiky omezených hlupáků... Stovky milionů lidí žijí v naprosté chudobě, zatímco pár desítek miliardářů neví, kam s penězi...
"

Celý článek...


28. 10. 2019:

Hudebník Petr Štěpánek: "Bé bé bé, nepozvali nás na Hrad. Bů bů, to se řekneee! Jeden by i zaplakal. Už ale nedodávají, že kdyby je pozvali, pozvání by teatrálně odmítali, případně by zase ze slavnostního aktu demonstrativně odcházeli. Že, Mirko Stojedničko?" ...

Celý článek...


19. 10. 2019:

Komentátor Tomáš Vyoral: "Když se neznámá paní vyjádří na internetu vůči ilegálním imigrantům, nejvyšší státní zůstupce Pavel Zeman je pobouřen a angažuje se. Zatímco když starosta Řeporyjí Pavel Novotný opakovaně na internetu i jinde vyzývá a volá po smrti svých politických oponentů – konkrétních lidí, k močení na jejich hroby a bůhví k čemu, tak soudruh Zeman mlčí. Není hate speech jako hate speech..."

Celý článek...
WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.2RC8 - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!