Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 04. 03. 2024     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
A.J. Liebling:
Svoboda tisku patří tomu, kdo jej vlastní.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Základní kámen budoucnosti
(17. 06. 2021, 2017x)
Jaká je ta správná cesta?
(18. 03. 2021, 1946x)
Spojení s bytostmi Země
(29. 04. 2021, 1919x)
Vzkříšení víry a naděje
(05. 04. 2021, 1746x)
Trhliny v mlze
(30. 03. 2021, 1653x)
Důležitý mezník
(27. 05. 2021, 1528x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Jóga

* Bhakti jóga


JiHo - Jóga - 13. 11. 2003 (13704 přečtení)

Starší práce, která vznikla v rámci školeni cvičitelů jógy II. stupně. Přesto jsou mnohé věci stále aktuální.Bhakti jóga

Závěrečná práce školeni cvičitelů jógy II. stupně
(V Brně, 10.9.1993, J.H.)

 

OBSAH

 1. Úvod
 2. Literární rešerše
 3. Bhakti jóga jako alternativní cesta
 4. Diskuse
 5. Literatura

Motto: Milovat budeš Pána Boha svého z celého srdce, z celé duše a z celé mysli. To je největší a první přikázání. Druhé .je mu podobné: Milovat budeš svého bližního .jako sám sebe. Na těchto přikázáních stojí celý Zákon a všichni proroci. (Mat. 22,37-40, Mar. 12,29-34, Lk 10,27-37)

1. Úvod

Prakticky celá tak zvaná západní civilizace je pod převažujícím vlivem křesťanství. Jeho působení v nás proniklo tak hluboko, že z něj nevědomky vychází materialistická filosofie. Neproniklo však dost hluboko, aby konečně přemohlo lidskou pýchu, agresivitu a sobectví. Proto lidé v každé době hledají nové duchovni cesty, aniž by si uvědomovali, že vlastně není co hledat. Všichni, kteří to mysleli doopravdy a na své cestě vytrvali až do konce si nakonec mohli říci se svatým Augustýnem:'Pane, hledal jsem Tě všude, a ty jsi v mém srdci!

Dnešní lidstvo hledá mír, štěstí a lásku. Hledá je kde se dá, převážně ale tam, kde nejsou. Vznikají stovky církví, tisíce sekt, nová náboženství. Ale cesta k míru (lásce,...) není cesta. Mír (láska,...) je cesta. Je charakteristické, že i v evangeliu sv. Lukáše byla Ježíšova věta: "Království Boží je ve vás" přeložena "Království Boží je mezi vámi".

2. Literární rešerše

2.1. Bhakti jóga z pohledu východních směrů

Bhagavadgíta věnuje celou 12. kapitolu cestě Lásky a Oddanosti. Přitom jsou si téměř na roveň postaveny dvě možné cesty: uctívání projeveného Božství a uctívání Božství neprojeveného, jenom je zdůrazněno, že uctívat Božství neprojevené je obtížné. Proto se hlavní důraz klade na personifikované Božství, osobního Boha. Právě z tohoto důvo­ du je (nebo může být) tato cesta křesťanskému západu nejbližší. Uctívání a Láska k Pánu Vesmíru (Íšvara) je stará mystická cesta, platná ve všech dobách. Přitom je zajímavé, jak se ztrácejí všechny rozdíly v pojmech v okamžiku, kdy se zaměříme na jejich vnitřní význam. Saguna brahman - nejvyšší duchovní princip (absolutno) opatřený vlastnostmi se projevuje jako Íšvara - pán všehomíra. V Indii je uctíván jeho tvůrčí princip jako Brahma, udržující princip jako Višnu a princip ničící a přeměňující jako Šiva. Jeho dynamické zosobnění je Mahášakti - Božská Matka. Bhakta se obrací především k těmto nejvýznačnějším aspektům Nejvyššího, které se stávají objektem jeho lásky a oddanosti.

Klasická indická bhakti jóga, cesta láskyplné oddanosti, rozlišuje většinou více stupňů lásky k Bohu: láska služebníka (otroka) k pánu, láska k příteli, bratrská láska, láska dítě k otci (matce), láska milenců.

2.2. Bhaki v NOVÉM ZÁKONĚ

Pokud chceme charakterizovat cestu lásky v rámci křesťanského pojetí, je možné přímo citovat Ježíšova slova:

Zůstanete-li ve mě a zůstanou-li ve vás moje slova, splní se vám vše, o co budete prosit. Tím se oslaví Otec, že budete přinášet mnoho užitku a stanete se mými dokonalými učedníky.

Jako mne miluje Otec, tak i já miluji vás. Zůstaňte v mé Lásce. Když budete zachovávat moje přikázání. zůstanete v mé Lásce tak, jako jsem já zachovával přikázání svého otce a zůstávám v jeho Lásce. To jsem vám řekl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla úplná.

A toto je moje přikázání: Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Vy jste moji přátelé, když děláte to, co vám přikazuji. Už vás víc nenazývám služebníky, protože služebník neví, co dělá jeho Pán, ale nazývám vás přáteli, neboť jsem vám oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce. Nevyvolili jste si vy mne, ale já jsem si vyvolil vás a ustanovil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby zůstával. Za cokoliv byste tedy prosili svého otce v mém jménu, to vám dá. Přikazuji vám tedy; abyste se navzájem milovali. (Jan 15,9-17)

Podle toho svět pozná, že jste mými učedníky, budete-li mít Lásku k sobě navzájem. ( )

V ten den poznáte, že Já jsem v Otci, vy ve mě a Já ve vás. (Jan 14 , 20)

Stojí psáno v Zákoně: Řekl Jsem: Bohové jste! (Jan 10,34, Z 81,6)

Hledejte nejprve Království Boží a všechno ostatní vám bude přidáno. (Mat.6,33)

Království Boží je ve vás. (Luk.17,20-21)

Plnost zákona je Láska. (Řím. 13, 10)

Jak chcete, aby druzí jednali s vámi, tak jednejte také vy s nimi. Na tom stojí celý Zákon a všichni proroci. (Mat.7,12)

2.3. Krátká a dlouhá cesta

Východní i západní duchovní směry mají společný ještě jeden aspekt duchovní cesty. V duchovním vývoji se rozlišuje tak zvaná krátká a dlouhá cesta. Velice zjednodušeně je možné říci, že dlouhá cesta vychází z premisy "Bůh je Láska a já se na něj s láskou obracím", kdežto cesta krátká tvrdí "Bůh je láska a není nic mimo něj". Jinými slovy se tento pohled dá vyjádřit jako "milovat" a nebo "stát se láskou". Nebo Ježíšovými slovy: "Já a Otec jedno jsme", případně slovy sv. Pavla: "Nežiji již já, ale žije ve mě Kristus".

3. Bhakti jóga jako alternativní praktická cesta

V moderní západní společnosti je vzlmi oslabený citový život a převažu4ie vliv intelektu (je velká převaha levé mozkové hemisféry na iikor pravé). Tato nevyváženost zasahuje jak život jednotlivce, tak i celou společnost. Jedním z pro­ jevů, kromě narůstajícího násilí, je i postupný rozklad ro­ dinného života, neschopnost vnímat skutečnou krásu, bezcitné ničení přírody až k ekologické sebevraždě celého lidstva. V této situaci, kdy jednotlivec zdánlivě ztrácí možnost cokoliv ovlivnit, začíná stále větší množství lidí hledat cestu. Někteří hledají alternativu v alkoholu a drogách, v sexu. Útěk od skutečnosti však není cesta a už vůbec ne cesta pro společnost. Mnozí znovu nalézají náboženství, ale je mnoho těch kteří cítí, že je zapotřebí něco víc, než jenom navštěvovat bohoslužby. Někteří volí třeba řádový život, ale to zase není cesta pro ozdravení celé společnosti. Protože k nápravě světa musí každý začít u sebe, je možné připomenout efekt, nazývaný efektem "sté opice". Pokud totiž bude stále přibývat těch, kteří na sobě vážně pracují, jednoho dne (až jich bude "sto") překročí jejich množství kritickou hranici a změní se celá společnost.

Cesta, kterou se pokoušíme realizovat ve skupině Bhakti jógy (Brněnská OAZA) vychází z toho, co mají společného všechna náboženství svět, i když používají různou terminologii. Pokud použijeme křesťanskou terminologii, můžeme to formulovat takto:

 1. BŮH JE LÁSKA .
 2. ČLOVĚK JE BOŽÍM CHRÁMEM
 3. KRISTUS (BŮH) JE V NAŠEM SRDCI A V SRDCI KAŽDÉHO ČLOVĚKA

(Tyto je však myšlenky možné vyjádřit i jinak, podle výchozí pozice žáka.)

Prakticky se skupina od začátku snaží o zvýšení vnímavosti, vzájemného soucítění a uvědomování Boží přítomnosti, Lásky. V praxi to samozřejmě znamená začít se učit obracet svoji pozornost do nitra. Začít tedy přenášet vědomí z "hlavy" do "srdce", respektive do srdce duchovního. Postupně se při cvičení hatha jógy prohlubuje schopnost koncentrace, schopnost vnímat jemné impulsy v sobě a především kontrola vlastní mysli.

Jedno krásné cvičení - vlastně možná trvalá meditace je vnímat své okolí srdcem, dívat se na svět ze svého duchovního srdce, anaháty. Vidět Boha všude a ve všem (a ve všech) a vnímat jej ve svém srdci je jenom dalším krokem. Již v tomto stupni se u většiny cvičenců začíná projevovat potřeba dávat, podělit se s druhými o svoji radost, mír a lásku. A začínají chápat, proč o tom bylo jedním velmi moudrým člověkem řečeno: "Všechno nerozdané bude nakonec ztracené!" Vše, co člověk rozdá, se k němu nakonec vrátí v zesílené míře. Rozdává-li lásku, radost a mír, bude se jeho láska, radost a mír posilovat.

Čistá bhakti jóga však v dnešní době není úplně bez problém. U značné části populace je totiž oslabená volní složka, případně se vyskytují i určité psychické poruchy. Jednostranné rozvíjení emotivních složek v takových případech představuje značné riziko. V praxi se ukázalo výhodné zařadit pro kompenzaci fyzicky a koordinačně náročná cvičení, která harmonicky s rozvojem pravé mozkové hemisféry podporují rozvoj hemisféry levé. Osvědčily se například cvičení odvozená z asijských bojových umění, především Taj či, dále zpomalené cvičení (například podle Yesudiana), postupné prodloužení výdrží v ásánách, dále také izometrická cvičení a samozřejmě i klasické očistné techniky (krije) a půsty. Mezi vynikající prvky patří i meditační běh. Dá se předpokládat, že by se osvědčil i systém hathajógy podle. Iyengara, kladoucí mnohem větší důraz na dokonalé zvládnutí ásán, než je obvyklé v systémech používaných běžně západní civilizací.

S touto otázkou bezprostředně souvisí i práce s energií a energetickými centry. Není důležité držet se striktně ortodoxního indického systému, ani tradičního čínského. Při srovnávání obou systémů se často naráží na určité nesrovnalosti, obzvlášť v jejich západní interpretaci. Největší potíže jsou při srovnávání lokalizace jednotlivých center. Jako příklad je možné uvést následující dosti často používané přiřazení akupunkturních bodů a čaker podle orgánů, které ale neodpovídá skutečnosti:

Shenjue (VC8) = Hara (4 cm uvnitř břicha)     (Svadhišthana)
Mingmen (VG4) (protilehlý VC8, na páteři)          ( - " - )
Guanyun (VC3) u žen (vaječníky)                    (Muladhara)
Zhongji (VC'.4) u mužů (prostata, semen. váčky)  ( - " - )
Huiyin (VC1)                                          (uprostřed na hrázi)

Poněkud přijatelnější je následující srovnávací tabulka, ale podle našich zkušeností zde chybí několik důležitých čaker, které jsou v dnešní době v mnoha případech dosti aktivní a měly by se brát v úvahu:

Čakra

Akupunkt. body

Plexus

Aspekt

Múladhara

VG1 VC1
(VG2,3 VC2,3)

sakrální plexus

stabilita
jistota, energie země

Svadhištána

VG2 VC3
(VG3-5 VC3-7)

prostat. plexus

sebedůvěra
vytrvalost

Manipura

VC10

solární plexus

energie, moc,
vůle, motivace

Anaháta

VG10 VC17
(VG10-12 VC17,18)

srdeční plexus

láska, soucit
schopnost přijímat

Višuddhi

VC22
(VC22-23)

laryng. plexus

interaktivita
tvořivost

Adžna

VG18 VG25
(VG17-19,24-25)

podvěsek mozkový

představivot
vnímavost

Sahasrára

(VG20 brahmarandra)
(VG16-21)

vrchol lebky

napojení na
kosmickou energii

Je zajímavé, že se často zaměňuje bod VC12 (respekti.ve přilehlá oblast) za Manipuru. V tomto bodě leží další, méně známá čakra, označovaná jako ánanda kanda, případně také o něco níže ležící súrja. Podobná situace je v oblasti hlavy, kde přibližně uprostřed mezi adžnou a vrcholem lebky leží málo známá čakra manah a těsně pod vrcholem lebky somah. Somah se občas i v tradiční literatuře zaměňuje za sahasráru, která již ve skutečnosti leží nad temenem hlavy, mimo fyzické tělo. Oblast bodu VG20 v podstatě odpovídá brahmarandře. Všeobecně je však snaha lokalizovat čakry do oblasti nervových pletení fyzického těla velmi problematická a zavádějící.

Harmonické proudění energie je nutné, aby se předešlo mnoha problémům fyziologického i psychického charakteru_ Přitom se nejvíce osvědčila práce s hudbou a představou slunečního světla. Speciální zvukové vibrace pomáhají aktivovat energetická centra a spolu s koncentrací na světlo je postupně očišťovat. Přitom se nejedná o vědomé probouzení Hadí síly, ale o postupné vyplavování uložených negací (z podvědomí) a jejich vědomé zvládnutí. Toto vědomé zvládnutí je například také podstatou netradičních léčebných metod, jako je regresní (reinkarnační), nebo holotropní terapie. Je ale zapotřebí upozornit, že holotropní terapie je velmi radikální metoda a stejně radikální efekt se může projevit i u některých dalších technik, například u intenzívně provedené dynamické meditace (např. Osho Raineesh) a cvičitel musí být na tuto možnost připraven a být schopen ji zvládnout. Z to­ hoto hlediska je mnohem výhodnější používat pozvolněji působící metody.

Nejdůležitějším cvičením však je trvalá meditace, neboli neustálé vědomí Boží přítomnosti, Lásky, Věčného Teď. Být stále teď a tady. Být si vědom, že "Není cesta k Lásce. Láska je cesta".

4. Diskuse

Paralelně s naší skupinou byla sledována práce několika dalších skupin. Jedna z nich se zabývala se téměř výlučně meditační praxí spolu s výcvikem vizualizačních schopností. Meditační praxe této skupiny (vedené osobou zabývající se moderním spiritismem) byla také zaměřena na Lásku, i když nasměrování bylo poněkud roztříštěné. Hlavní problém se nakonec ukázal ve snaze získat co nejrychleji schopnosti mimosmyslového vnímání (respektive mediumity) bez odpovídající očisty. Přitom docházelo u řady účastníků k růstu ega a k oslabení schopnosti autokritiky.

U další skupiny byl naproti tomu vývoj v mezích normálu, pokud se vyskytovaly problémy, byly způsobené značně přísný­ mi požadavky již od počátku práce. Byl to například absolutní zákaz alkoholu a masa. Tyto požadavky odrazují značné procento žáků, kteří vlastně nemají čas k postupnému vývoji. Vývoj zbývajících žáků je však velmi rychlý a tak je to vlastně daň za urychlení vývoje celé skupiny.

V průběhu práce s naší skupinou (asi 20 osob) se ukázalo nezbytné zařadit posilovací cvičení spolu s technikami na posílení vůle. Důležité se ukázaly také techniky pro rozvoj schopností vcítit se a soucítit s druhými. Jedním ze základních prvků se stalo i mentální zrcadlo. Jedná se v podstatě o to, uvědomit si, že mi druhý nastavuje zrcadlo mých vlastních chyb.

Metody posilující spolu s fyzickým tělem také ,sílu vůle účinně pomáhali zvládat problémy, vynořující se jednotlivým cvičencům při technikách očisty čaker.

5. Literatura

 1. Bible. Ekumenická rada církví ČSSR, 1989.
 2. Bhagavadgíta. Transl. R. Janíček. Lyra Pragensia 1989.
 3. Bhagavadgíta. Bhaktivédantova Bhaktická Tvorba, 1983.
 4. CERMINARA G.: Many Mansions. 13.ed., William Sloane Associates, inc., New York 1962
 5. FRANCO D.P.: Em tempestade. Salvador 1974. 6. CHARDIN T.: Vesmír a lidstvo. Vyšehrad, Praha 1990 7. KEMPENSKf T.: Čtvero knih o následování Krista
 6. LAO-C: Tao-te-ring. Lyra Pragensia 1969
 7. MAHÉŠVÁRANANDA P.: Skryté síly v člověku. Mladá fronta, Praha 1992
 8. STEARN J.: Edgar Cayce, spící prorok. Arica, Turnov 1992 11. STEINHART L.M.: Edgar Cayce: Lidový léčitel. Arica, Turnov 1992
 9. TEREZIE z Avilly: Hrad v nitru. Nakl. Tiskárny Vimperk 13. TIMČAK G.M.: Jóga IV. Metod. pom. pro cvičencov kurzu pre pokročilejších. VZ. TJ J~GA, Olomouc, 1985
 10. TOMÁŠ E.: Tajné nauky Tibetu. UNITARIA, Praha 19Ei9. 15. TOMÁŠ E.: Jóga pozornosti. Svítaní, Praha 1990. 16. TOMÁŠ E: Milarepa. Gemma89, Praha 1991
 11. TOMÁŠ E.: Úvod do integrální jógy. UNITARIA, Praha 1991. 18. TOMÁŠ E.: Bhakti jóga. Mgf. kazeta. Avatar, Borek u Jílového 1992
 12. TOMÁŠ E.: Cesta uskutečnění. Avatar, Praha 1992. 20. TOMÁŠOVÁ M.: Za čas a prostor. Duha, Praha 1991.

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

Související články:
Atma Kriya jóga - cesta z hlavy do srdce (06.04.2012)
Z člověka člověkem ... (26.10.2008)
Mantra myšlenek ve vztahu k čakrám a našemu osudu (21.01.2008)
Dýchanie na energetizovanie organizmu (13.09.2007)
Čas - Utrpení - Smrt (29.05.2007)
Svobody nelze dosahovat (25.05.2007)
Pozorovatel a pozorované (21.05.2007)
Několik úvah o advaitě v ČR (11.05.2007)
Morální předpisy stanovené jógou (13.04.2007)
Co je to mysl? (2.) (30.03.2007)
Co je to mysl? (1.) (29.03.2007)
Stručne o postupoch v jogickom úsilí (26.03.2007)
Ako rozoznať majstra od podvodnika? (03.03.2007)
O dvou druzích soustředění (25.02.2007)
Karel Weinfurter (24.01.2007)
Karma (19.11.2006)
Dosažení jednobodovosti v átmanu (27.10.2006)
Vědomí je vše, vše je Vědomí II (13.10.2006)
Vědomí je vše, vše je vědomí (11.10.2006)
Osvícení (07.08.2006)
Sadhu Óm - Způsob, jak vysvitne poznání (29.07.2006)
Strach (04.07.2006)
Mistr a žák (28.06.2006)
O vztahu Mistra a žáka (13.11.2005)
Daršan od Marty Janssen - pozvánka (18.09.2005)
Cvičení jógy v Brně (12.09.2005)
Seminář náda jógy S Roopem Vermou (14.08.2005)
Bharatnatjam (30.05.2005)
Etika jógy (24.05.2005)
Podvod Sai Baba? (17.05.2005)
Jak přemoci vášně (07.05.2005)
Védántická modlitba (04.05.2005)
Poselství svámího Čitanandy čs. jogínům (03.05.2005)
Jsme mistry, nebo žáky? (15.11.2004)
Propast (04.11.2004)
O pozorovateli a vědomí Já Jsem (29.10.2004)
Duchovní cesta (04.10.2004)
Smysl života bytosti (25.09.2004)
Řádně se zmýlit v guruovi (22.09.2004)
Jóga sútra (21.09.2004)
Opičky (20.09.2004)
Blázen (18.09.2004)
Duchovní učitel a hledající (17.09.2004)
Zlá a dobrá existence (11.09.2004)
Všechny cesty jsou moje cesty... (23.08.2004)
O psychoenergetických vzorcích neboli vásánách (03.08.2004)
Emočně - pocitový impotent (27.07.2004)
O přijetí sama sebe i ostatních (24.07.2004)
O úskalích duchovního života - úvod (04.07.2004)
Odkud přichází ty myšlenky? (03.06.2004)
Práce s energií a bolesti hlavy (09.05.2004)
Dva pohledy (06.05.2004)
Světelná stanoviště Velkého Bílého Bratrstva (2.) (01.01.2004)
Světelná stanoviště Velkého Bílého Bratrstva (1.) (01.01.2004)
Mantry (3.) (23.12.2003)
Mantry (2.) (22.12.2003)
Mantry (1.) (21.12.2003)
Vývoj člověka podle tradic jógy (19.12.2003)
Učení mistrů moudrosti - základní instrukce (06.12.2003)
Šiva Natarádž - tančící Šiva (05.12.2003)
Vidění ochranného kruhu (04.12.2003)
Kayakalpa a pět tibeťanů (19.11.2003)
Meditace spojených srdcí (14.11.2003)
Čakry a sebeléčení (14.11.2003)
Čakry a jejich lokalizace (14.11.2003)
Kozmická pamäť (13.11.2003)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 0 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Sdružení za obnovu národní suverenitykulatý roh

Kudy z krize


kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
Vzhledem současné situaci pozastaveno


Aischylos:
„První obětí každé války je pravda.“


WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.2RC8 - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!