Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 29. 03. 2023     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Fareed Zakaria:
Katastrofální problém současného lékařství je v tom, že Hippokratova přísaha nic neříká o fakturaci.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Odpočítávání se rozběhlo
(01. 03. 2021, 2348x)
Věřte ve svůj záměr
(04. 04. 2020, 1694x)
Toto je pouze začátek
(12. 05. 2020, 1690x)
Nový svět
(21. 04. 2020, 1604x)
Ocitáte se v bouři dění
(21. 06. 2020, 1524x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Víra

* Bláhovost rady manželky Joba a šoa


Karel Sýkora - Víra - 05. 07. 2008 (4558 přečtení)

Job trpí a jeho žena za ním přišla s radou: „Ještě se držíš své bezúhonnosti? Zlořeč, žehnej Bohu a zemři.“ (Job 2:9) Jakpak jsem přišel na slovo „žehnej“? Článek není pouze mé další „bezbřehé“ lingvistické bádání, ale závěry z článku „přesahují“ do našeho praktického života.


Hebrejské slovo, jenž vyslovila Jobova manželka, je slovo ברך [barech], což je přeloženo jako „zlořeč“, ale už latinská Vulgáta překládá ono hebrejské slovo ברך [barech] latinským slovem „benedic.“ Celá pasáž zní v latině „benedic Deo“. Přeloženo z latinského textu to, ale pro změnu znamená – „dobře mluv o Bohu, chval Boha, žehnej, dobrořeč Bohu“ [1] Řecká Septuaginta, LXX se raději rozhodla problému vyhnout úplně: „αλλα ειπον τι ρημα εις κυριον“ – což se z řečtiny dá přeložit následovně: „mluv slovo k Hospodinu“ .

Tady můžeme zvolnit v našem „úprku“ a zrekapitulovat, kolika možnostmi se dá přeložit pasáž z biblické knihy Job 2:9, přesněji imperativ slovesa ברך [barech]:

  1. zlořeč – to je tradiční překlad snad ve všech Biblích
  2. žehnej – tak se to pokusily přeložit alespoň některé Bible, určitě je to čtení ve Vulgátě
  3. mluv slovo k Hospodinu – tak se pokusila o překlad Septuaginta

Nejdříve si zodpovíme, proč je hebrejské slovo ברך [barech] [2] možné přeložit takovou spoustou možností, variant – často protikladných. Posléze se pokusím uvést závěry článku do souvislosti s naším praktickým životem.

Proč je tady možnost tolikerého překladu? Když jsem nahlédl do slovníku, dozvěděl jsem se, že slovo ברך [barech] je v tomto konkrétním případě eufemismus. [3] Pro zlořečení, prokletí bývá obvykle v hebrejštině užito jiné slovo. [4]

V tomto případě měl asi pisatel knihy Job strach napsat výraz označující prokletí, zlořečení vůči Bohu! Tak tam užil jiný výraz s původně opačným významem. Je tady ještě jedna možnost výkladu této lingvistické záhady. Pisatel knihy Job užívá slovo ברך [barech] s možnostmi překladu žehnat, zlořečit zcela záměrně, zcela úmyslně! Proč by to dělal, proč by si dával takovou práci? Domnívám se, a je to můj názor, že svatopisec chtěl tímto způsobem zdůraznit pomatenost manželky Joba, zřejmě chtěl zdůraznit její nepochopení a bláhovost.

A tady jsme u druhé části článku, která má slibovat praktický rámec slova z biblické knihy Job 2:7. Jobova žena, která není ve Svatých textech Bible ani uvedena jménem, se naprosto neorientuje v duchovní situaci svého manžela Joba. Jobova manželka mu radí zlořeč, žehnej! Pisatel biblické knihy Job nám možná tímto způsobem chce naznačit, že Jobova manželka byla tak duchovně „dezorientovaná“, že by stejně vůbec nepomohla svému muži, ať už by řekla cokoliv.

A v tom je základní poučení, základní pravda, ke které jsem směřoval. My nemůžeme porozumět zcela jasně lidskému neštěstí, lidskému utrpení druhého člověka a proto mu nemůžeme pomoci ani konkrétní radou! Možná to znáte sami, sousedům zemřela dcera. Soused za mnou přišel a ptá se mě, „vy jste věřící člověk, proč moje dcera zemřela tak mladá, proč to Bůh dopustil“ A moje odpověď, jakkoliv by byla teologicky, psychologicky (a já nevím jak ještě…) fundovaná, by byla jenom pouhé bláhové tlachání. Proč? Protože neznám dopodrobna Boží záměr; já nemám na „nebeskou telefonní ústřednu“ spojení, abych tam zavolal a zeptal se: „Nevíte, proč zemřela dcera mých sousedů?“ S tím úmrtím sousedovic dcery to byl můj smyšlený příklad. Přestože nemůžeme pomoci radou, tak alespoň můžeme vyjádřit naši účast, vyjádřit naše soucítění.

K fenoménu שואה šoa, domnívám se, že nemohu jakkoliv vysvětlit שואה šoa. Pokud nechci vypadat jako bláhový hlupák, potom ani שואה šoa vysvětlit nelze, myslím tím z náboženského hlediska. Byla to taková hrůza, že i po více než 60 letech od konce 2. světové války, se systematické vyhlazování židů nedá nijak rozumově pochopit, natož vysvětlit. Diskutovat o šoa, z naší lidské perspektivy snad ještě mohu, ale pokusit se o nějaké „kosmologické“ vysvětlení není možné z jednoho prostého důvodu, já vidím šoa pouze z naší perspektivy, nikoliv z té Boží. Pokud bych se pokusil nějakým způsobem soudit Boha, potom se mé bláhové tlachání bude jevit jako rada Jobovy ženy svému muži – žehnej, zlořeč Jobe.

Při všemožném lidském trápení, při všemožném lidském neštěstí nám není dáno nahlédnout na celé dění z Boží perspektivy. Výjimkou, snad, je příběh trpitele Joba. Bezpochyby je שואה šoa citlivé téma našich židovských spoluobčanů. Vidím naprosto hloupé vysvětlovat שואה šoa jako nějaký Boží soud nad židovským národem. Osobně chápu jako neúctu k mrtvým ty snahy, které se dokonce pokouší systematické vyhlazování židů zpochybnit, nebo jinak zlehčit. Domnívám se, že chování popíračů šoa je inspirováno „stejným duchem“, jako zločiny, které byly proti židům za 2. světové války spáchány.

Při jedné ze svých přednášek zmínil Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze, že je vhodnější pro systematické vyhlazování židů nevolit termín holokaust, nýbrž שואה šoa. Termín holokaust je původně řecké slovo oλoκαυστον – česky zápalná oběť, respektive celopal, což je označení pro náboženskou obětinu, která se celá spálí. [5] Autorem slova „holokaust“ je Elie Wiesel, který slovo holokaust poprvé použil ve svém románu Noc. Židé preferují biblický výraz שואה šoa, což znamená zpustošení, zmar [6,7] Otázkou totiž zůstává, pokud by systematické vyhlazování židů bylo pochopeno ve smyslu holokaustu tedy ve smyslu oběti, kdo potom obětoval a komu se obětovalo…

Podobně jako s 11. září 2001, kdy letadla řízená teroristy, narazila do obou věží Světového obchodního střediska. Jak mohu okomentovat tuto událost, tento teroristický čin? Byl to snad nějaký Boží soud, což je argumentace některých, nebo jak to vlastně mohu pochopit a následně vysvětlit z celkové „kosmologické“ perspektivy? Nemohu to pochopit, ani vysvětlit nijak, protože mi není dovoleno nahlédnout do celého dění z Boží perspektivy. Co však mohu, co mně zbývá, je modlitba, aby se podobné hrůzy, a to ať už שואה šoa, nebo jakékoliv teroristické činy nikdy více neopakovaly.

My nejenomže nemůžeme pochopit zcela jasně neštěstí, utrpení jednotlivce, ale stejně tak i nemůžeme pochopit bolest celého národa. Moudřejší tedy bude, pokud nebudeme vynášet svůj osobní soud, kde hledat příčinu lidského utrpení, lidského neštěstí, čímž se vyvarujeme případného omylu ve svých závěrech. 

Karel Sýkora
karel.sykora@email.cz

poznámky:

  1. Josef M. Pražák, František Novotný, Josef Sedláček. LATINSKO-ČESKÝ SLOVNÍK. Praha: SPN, 1955.
  2. ברך [barech] je imperativ od slovesné třídy piel; hlavní význam kořene ברך je žehnat.
  3. Eufemismus je nahrazení výrazu drsného nebo označujícího nepříjemné představy, jevy nebo děje výrazem zjemňujícím. Eufemismy jsou ustálené například: odešel navždy místo zemřel.
  4. Například: „Ale král odvětil: Co je vám do mých záležitostí, synové Serújini? On zlořečí, protože mu Hospodin řekl: »Zlořeč Davidovi!« …“ (2 Samuelova 16:10) V tomto textu je zlořečení odvozeno od hebrejského slovního kořene – קלל
  5. Vysvětlení je například v biblické knize Levitikus 6:16
  6. Například zde – Job 30:3, Žalm 35:8 a Izaiáš 47:11
  7. http://cs.wikipedia.org/wiki/Holocaust

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 0 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Sdružení za obnovu národní suverenitykulatý roh

Kudy z krize


kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
Vzhledem současné situaci pozastaveno


Aischylos:
„První obětí každé války je pravda.“


WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.2RC8 - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!