Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 30. 03. 2020     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
George Bernard Shaw:
Problémem chudých je jejich bída. Problémem bohatých je jejich zbytečnost.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Mayský sněm promlouvá
(01. 04. 2017, 2676x)
Probuďte svou vnitřní sílu
(22. 05. 2017, 2335x)
Otevřete dveře ke štěstí
(12. 04. 2017, 2300x)
Aktuální stav
(12. 01. 2018, 2275x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh
 
Předpověď pro ČR 1.den title= Předpověď pro ČR 2.den Předpověď pro ČR 3.den
 

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Duchovno

* Ceylonská magie


Převzato (www.rota.cz) - Duchovno - 18. 10. 2007 (4422 přečtení)

Druhy náboženství
Tento ostrov je z hlediska religiozity velice zvláštní. Na velmi malé ploše zde nalezneme mnoho různých původních i převzatých duchovních směrů. Největší význam na vývoj cejlonského náboženství (a tudíž i zdejší magie) měl budhismus, hinduismus, křesťanství nebo islám. V malé míře je zde zastoupen i judaismus, který však na celkový náboženský vývoj Ceylonu neměl zásadní vliv. Velmi zajímavé náboženství mají např. VÄDDOVÉ, v němž nacházíme kořeny původního lidového formátu.


Náboženství lidová
Jeho formy nejsou jednotné a jako celek se rozpadá do menších soustav a útvarů, podle národopisné příslušnosti jejich vyznavačů. Nejvýraznější je lidové náboženství SIMHALSKÉ a TAMILSKÉ. Simhalské náboženství vzniklo jako novotvar budhismu, ale vlivem křesťanství a islámu se od něj odloučily další skupiny, které se k těmto směrům přiklonily. Tamilské náboženství vzniklo původně z hinduismu a k němu se také dodnes nejtěsněji přiklání.

Všechny náboženské směry zde však vykazují velkou podobnost a téměř jednotný ráz. Odráží se v nich etnografické převraty na ostrově, ale i míšení různých etnik.

Arijci
Původní zemí Arijců byla pravděpodobně stará Baktrie. Počítali se mezi ně indo-arijské a iránské kmeny, a takzvané západní větvi patří Řekové, Římané, Keltové, Germáni a Slované. Mezi těmito národy je příbuznost jak jazyková tak i náboženská. V předhistorických dobách uctívali Arijci jednoho Boha, kterého nazývali Dyaus (ze sánskrtsého div-zářiti). Slovo dyu znamená den, či nebe, termín Dyaus pitar znamená Otec Nebe. Přídomek asura, znamená v původním významu "Pán" nebo "Vládce". Leopold Schroeder (bývalý profesor na vídeňské univerzite) píše: "Již delší dobu se tvrdí a dokazuje, že Arijci neboli Indoevropané v pravěku uctívali jako nejvyššího Boha nebe, že již tehdy jej zvali Otec nebo přesněji v úzkém spojení Otec nebe."

Indové uctívali Dyaus pitara pod názvem Dyaus asura (Pán nebe), který vládl nejen nad lidmi, ale i nad bohy. Bylo to v době, kdy indo-iránská větev žila ve společných sídlištích s národy indo-evropskými. Stejně jako Jahve, či Ahuramazdah z Avesty i Dyaus Asura je Bohem etickým, strážcem mravnosti a práva.

Etnografická záhada
Otázka původu a příslušnosti Simhalců je zahalena rouškou tajemství a nánosy věků. Simhalci samotní nejsou pravděpodobně "čistou arijskou rasou". Nejsou již Arijové, jak o sobě tvrdí, ale jejich jazyk se k arijským řadí. Na vznik tohoto kmene působily vlivy arijské i drávidské a další nám "neznámé prvky". Tím se otevírá i otázka původu VÄDDŮ, kteří se od Simhalců antropologicky moc neliší. Jediným rozdílem mezi oběma kmeny je fakt, že u Väddů ve sféře vlivu převážily právě ony "neznámé prvky" nad vlivy arijskými a drávidskými.

Simhalci své tvrzení o arijském původu opírají o pověst o králi Vidžajovi. Nejúplnější znění této legendy najdeme v kronice Mahavamsu a Dipavamso. V Mahavamsu se tvrdí, že Vidžaja přišel na Ceylon ze západu přes Bharukaččhu (nynější Broach). Obě kroniky patrně vycházejí ze stejné předlohy, kterou byl starý komentář k budhistickému kánonu, zvanému Atthakatha nebo Porana.

Podle pověsti Vidžaja, který se svým průvodem sedmi set krajanů osídlil Ceylon, byl synem Sthabahua a jeho sestry Sihasivali ( byli dvojčata). Sihabahua vládl v zemi Lálu, v hlavním městě Sihapuře. Matkou obou pak byla princezna Vangu a otcem lev. Vidžajovo potomstvo se nazývá potomstvo lva Simhala (či Sihala). Legenda o lvím původu se objevuje taktéž na východním pobřeží Indie. Pověst o původu rodu Kesari (nynější Orrise), která nese tytéž znaky a archetypy. Můžeme se domnívat, že obě vycházejí ze stejné tradice. To by pak napovídalo, že Ceylon byl osídlen ze severovýchodního pobřeží Indie, z povodí řeky Mahanádí. Tuto myšlenku podporují i výskyty démonů, jejichž jména jsou shodná, přestože pocházení z různých lokalit. Simhalský jazyk nese prvky jazyků arijských a západoindického dialektu.

V Simhalských tradicích nalezneme ještě jednu zmínku o osídlení, tentokráte od západu, z Devolu (ztotožňováno s místem tzv. Diu na poloostrově Kathiavade). Ze základu a stavby eposu Mahavamsu je patrné, že cejlonské tradice jsou převzaty jednak od Arijů, kteří v těch dobách měli náboženství založené na svatých védských písmech a od Kmérů, jenž ctili duchy a démony. U Drávirů byl již vyvinut kult velikého boha Mahadeva, jenž později splynul s arijským bohem Rudrou v boha Šivu. Mahadeo (Mahadevah) je v současnosti v celé Indii představován v podobě Joni-Lingamu a je velice důležitou složkou hinduismu.

Složky Simhalského náboženství
1. Kouzelnictví a čarování
2. Prostředky kouzelné a ochranné - JANTRA Kouzelná a čarovná říkadla - MANTRA Věštění - DIVAS-KIMA
3. Šamanské tance a obřady, užívání masek
4. Obřady ochranné - ARAKŠAVA
5. Víra v démony a rozmanitá božstva, jejich uctívání
6. Víra ve vliv nebeských těles na člověka a jejich uctívání.

Amulety, talismany a říkadla.
Amulety a talismany se v simhalském jazyce nazývají společným výrazem JANTRA (TATSAMAH), který je odvozen od sánskrtského JANTRAM (nástroj, čarovný předmět, prostředek). Ve staré simhalštině je však častější název JATURA. Říkadla jsou Simhalci označována buď jako MATURU (značí samo říkadlo, ze sánskrt. MANTRAH), či MÄTIRIMA, které označuje děj - "přednášení manter". Zhruba tři čtvrtiny simhalských výrazů pro rituální předměty jsou odvozeny ze sánskrtu, neznamená to však, že by předměty (magické) Simhalci převzali z Indie.

Amulety a talismany jsou chápány jako předměty hotové, působící už jen svou přítomností. Říkadlo je však modifikováno tím, kdo jej vyřkne. Výjimku tvoří formule psaná dle předem daných pravidel na určitou látku. Toto použití říkadel je však vcelku pozdní.

Kouzla a čáry
Budeme-li hledat rozdíl mezi těmito dvěma termíny zjistíme, že jsou téměř závratné. Čáry jsou výsledkem primárního názoru na svět. Operatér musí být k tomuto konání způsobilý, nadaný zvláštní mocí. Čaroděj se rodí, či se jím člověk může stát za určitých podmínek. Kouzlo je však již utvořeno - předepsáno, kouzelník ho může realizovat při určité zručnosti a při dodržování daných pravidel. Na Ceyloně potkáte spíše kouzelníky, než čaroděje. Amulety jsou pak chápány jako trpná kouzla kdežto talismany jako činorodá. Říkadla pak spojují tyto vlastnosti v jedno.

Ochranná jantra
U Simhalců jsou ochranné jantry označovány RAKŠAKARANAJANTRA. Mohou to být kameny, dřívka, semena, plody, ale i zvířecí kůstky. Největší důležitost má však ochranná nit - NULA (slovo původně drávitské, které v simhalštině naprosto zdomácnělo), která se váže okolo zápěstí, nadloktí, pasu, nadkolení či nad kotníky. Chrání před nehodami, nemocemi, démony nebo zablouděním (tento rituál bývá aplikován i na zvířata nebo neživé předměty, jako ochrana proti útoku démonů).

Většinou je upředena ze tří vláken, bavlnu musela sbírat panna, vlákna musí být upředena a skroucena v témže dni, kdy byla na poli sebrána. Očarování (nabití) této nitě se v simhalštině říká NUL-MATURNAVA. Nejdůležitější je však způsob úvazu a počet uzlů. Nitě bývají barveny většinou na žluto Kurkumou, která je sama již ochranným prostředkem proti vlivu démonů. Nejstarším zachovaným dokladem této tradice je zmínka v kronice Mahavamsu, kde se vypravuje, že Upralavanno (tj. Višnuh) uvázal Vidžajovi a jeho druhům ochranné nitě na ruce, aby je uchránil před úklady Kuveni.

K výrobě dalších ochranných amuletů se používalo většinou palmových listů. Z této doby se nám žádné památky nedochovaly. Teprve později byly amulety ryty do plechů o rozměru palmového listu z kovů, jimž byla připisována ochranná moc, tj. zlato, stříbro, měď a železo.

Ukázky z rukopisů

Mantra:
om devam dijo
mam ham om om patata
prale svaha
sjalu deva ba(n)dinu

Rozbor:
om staroindická čarovná částice
devam sánskrtský akusativ od devah bůh
dijo Takto psáno nedává smysl. Psáno dija(o) může znamenat buď rozkazovací způsob "dej!" Nebo podstatné jméno, které může být odvozeno z několika základů. Od výrazu udakam - voda nebo gajah - vítězství.
mam je plur. Od maga - cesta, silnice
ham je plurál od hama - kůže
patata je dat. Od pata - hedvábná látka, mohl by to však být i pata-jaka - démon Pata
prale je tvar pralaja - konec světové periody (kalpa), pralajah - zkáza, zničení
svaha zvolání užívaná při obětech
Na čtvrté řádce čteme glosu: Sjalu deva ba(n)dinu, což znamená "vázat všechny bohy" nebo "aby ovládl všechny bohy".
ba(n)dinu (v textu je nepřesně badinu) je odvozeno od ba(n)dinava - vázati
deva (v textu nesprávně deta - chyba vzniká z podoby písmen va a ta)

Vázat cizí démony psaním
Proti všem nemocem
K obecné ochraně
Čarování (vázání) proti vedru
Proti polednímu démonovi
Prameny:
Doc. PHDr. Otakar Pertold: Příspěvky ke studiu Lidových náboženství Ceylonských, Silhamské amulety, talismany a říkadla FF UK, Praha, 1925
Josef Kubalík: Dějiny náboženství, Česká katolická charita, Praha 1984
 
Kassandr Kálí
 

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 0 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
13. 11. 2019:

Tereza Spencerová: "Moralesova demise přišla pouhý týden poté, co zamítl německému koncernu těžbu lithia s tím, že lithium „patří bolivijskému lidu“… západní a prozápadní mainstream mezitím dál odmítá nazývat puč pučem, očividně podle pravidla, že co je dobré pro Západ, nikdy pučem nemůže být…"

Celý článek...


13. 11. 2019:

Advokát Jaroslav Ortman: "Jestli odkazem listopadu 89 má být, že neuznáváme svobodné volby, že neuznáváme vítěze voleb a že mají odstoupit pod tlakem ulice, tak potom organizátorům nejde o listopad. Pak jim jde v podstatě o revoluční únor 1948, kdy ulice diktovala a vytvářela akční výbory Národní fronty, zavírala lidi, svrhávala je z funkcí, advokáty vyhazovala z Advokátní komory. To je pro mě naprosto nepřijatelné a tyhle metody neuznávám. A tvrdím, že je to faleš, faleš, faleš, a pokud někdo vyzývá k takovým krokům, tak patří buď do blázince, nebo by se nad jeho výzvami měly zamyslet orgány činné v trestním řízení."

Celý článek...


05. 11. 2019:

Nekorektní blog Petra Kubáče: "klimatický summit" se stěhuje potřetí, tentokrát do Madridu. Ve Španělsku protesty nehrozí, protože v tomto "demokratickém" státě dostanete za pořádání referenda víc než v Jižní Americe za terorismus a vraždy. Takže letecké palivo přece jen bude spáleno. Pozoruhodná je situace Grety Thurnbergové, protože plout na plachetinici (i miliardářské kevlarové) Atlantikem do Evropy v listopadu je poukázka na smrt v bouři. Proto bude zlý skřítek šetřit CO2 tak, že přijme španělskou pomoc a pojede jejich velkou, železnou (patrně vojenskou) lodí s táákhle velkým naftovým motorem běžícím nepřetžitě během celé (více než) týden trvající cesty...

Celý článek...


01. 11. 2019:

Neviditelný pes: Pirátka Krausová se schází s trestně stíhaným šéfem reklamky JCDecaux Tenzerem, přičemž pirát Michálek se snaží svoji přítelkyni z maléru vytáhnout, což je zcela pochopitelné, důvody jsou zcela jasné, a odskákat to má z důvodů ne zcela pochopitelných Mikuláš Ferjenčík. Takto je to řečeno jazykem prostým.
Akutní případy Piráti zpravidla řeší bonzováním v Bruselu, ale v tomto případě to nepůjde. Musí si to vyřešit sami. Na to mají transparentní celopirátskou diskusi. Božínku… oni mají štěstí, že takové blbosti jsou mimo rozlišovací schopnost lidí, kteří chodí do práce, mají rodinu, řeší děti a složenky a na luštění ptydepe nemají čas. Aférku Krausové a Michálka a Tenzera nebudou voliči vnímat. Tu vnímají ti, kdo je nevolí, stejně to fungue s Babišem...

Celý článek...


31. 10. 2019:

Zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček: "Co dříve řekl učitel, nebo jiná obecně vážená osobnost, bylo bráno jako jisté měřítko hodnot, obecného vkusu a morálky. Kdo je dnes takovou osobností? Považuje se za ni každý a nazývá se to svobodou. Jsem vždy spíše pobaven, kolik ústavních právníků a politologů se objeví na sociálních sítích v souvislosti s jakýmkoliv právním nebo politickým problémem. Oni neříkají svůj názor, což by jistě bylo možné a vhodné, ale soudí jiné za to, že nesdílejí jejich představu o věci...
...poněkud přehlížíme tu část nenávistných projevů, které signalizují vážnější problémy ve společnosti. Sociální rozdíly nás mohou více ohrozit než nějaké výkřiky omezených hlupáků... Stovky milionů lidí žijí v naprosté chudobě, zatímco pár desítek miliardářů neví, kam s penězi...
"

Celý článek...


28. 10. 2019:

Hudebník Petr Štěpánek: "Bé bé bé, nepozvali nás na Hrad. Bů bů, to se řekneee! Jeden by i zaplakal. Už ale nedodávají, že kdyby je pozvali, pozvání by teatrálně odmítali, případně by zase ze slavnostního aktu demonstrativně odcházeli. Že, Mirko Stojedničko?" ...

Celý článek...


19. 10. 2019:

Komentátor Tomáš Vyoral: "Když se neznámá paní vyjádří na internetu vůči ilegálním imigrantům, nejvyšší státní zůstupce Pavel Zeman je pobouřen a angažuje se. Zatímco když starosta Řeporyjí Pavel Novotný opakovaně na internetu i jinde vyzývá a volá po smrti svých politických oponentů – konkrétních lidí, k močení na jejich hroby a bůhví k čemu, tak soudruh Zeman mlčí. Není hate speech jako hate speech..."

Celý článek...
WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.2RC8 - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!