Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 27. 05. 2024     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Winston Churchill:
Na Američany se můžete spolehnout, vždycky udělají, co je správné. Nejprve ale vyzkoušejí všechno ostatní.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Základní kámen budoucnosti
(17. 06. 2021, 2161x)
Důležitý mezník
(27. 05. 2021, 1673x)
Cesta za duhou
(09. 06. 2021, 1544x)
Co se po nás chce?
(01. 07. 2021, 1375x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Tajemno

* Channelling a jiné způsoby komunikace mezi hmotnými a nehmotnými dimenzemi (4.)


Wiesner Ivo - Tajemno - 28. 08. 2005 (14505 přečtení)

Křišťálové lebky, Bafomet, Kábod a další artefakty našich dějin byly komunikačními nástroji? Další pokračování článku I. Wiesnera.

Komunikační systém Mayů

Některé skupiny nejvýše zasvěcených kněží Mayů, Aztéků a Olméků, měly kdysi k dispozici jednu technicky vyspělejší variantu komunikačního systému „mluvících hlav“ (Obr. 7), tvořenou soustava třinácti anatomicky přesných odlitků lidských lebek z taveného křišťálu. Každá lebka byla přesně vyladěna na frekvenci energie vědomí svého držitele, pouze třináctá lebka, jíž měl v držení pouze kněz s nejvyšším zasvěcením, spojovala všech dvanáct frekvencí a komunikovala přímo s nehmotnou dimenzí 6D, či až 8D. Vyladění se dosahovalo přesným přídavkem jistých kovových solí k tavenině křišťálu (křemenného skla) před vlastním odlitím lebky. Lebky, koule, desky a další formy křišťálu jsou jen vnější formy displeje, podstatná je vnitřní monokrystalická struktura hmoty křišťálu.

Podle legendy starověkého indiánského kmene indiánů "Stočené vlasy", existoval soubor třinácti "křišťálových lebek. Tyto lebky byly spojeny s dvanácti nebeskými obydlenými planetami a původně byly uložený v pyramidě v kruhovém centru tvořící se velké síly. Třináctá největší křišťálová lebka, reprezentující kolektivní vědomí ostatních dvanácti, byla umístěna ve středu kruhu na něm bylo rozmístěno ostatních dvanáct. Kruhová formace dvanáct křišťálových lebek s jednou větší křišťálovou lebkou ve středu, byla známá jako "Arka" a podle sdělení Melchizedeka, byla přinesena přes Egypt do Ameriky kněžími Thotha z Atlantidy.

Již sama existence křišťálových lebek je spojena s dosud nerozluštěnou záhadou, protože se dosud nepodařilo objasnit postup jejich výroby. Tvrzení, že byly vyráběny frézováním či obrušováním  celistvého bloku krystalu křišťálu neobstojí, protože na lebce nejsou ani pod mikroskopem patrné rýhy vznikající během broušení, které nelze úplně odstranit ani sebelepším leštěním. Druhým a mnohem závažnějším argumentem je to, že na řadě míst lebek by brušič musel postupovat proti krystalové ose, což zejména krystalovaný křemen nesnáší a reaguje na to tvorbou prasklin a štěpných trhlin. Při podrobném průzkumu některých lebek, zejména tak zvané "francouzské lebky" olméckého původu, ale i "lubaantunské lebky" nalezené F.A. Mitchell-Hodgesem a ženské lebky uložené v Britském muzeu člověka v Londýně, lze pozorovat zřetelné optické kazy a šlíry tvořené jemnými vzduchovými bublinkami, které dost přesně kopírují oblé části lebek a nemohly tedy být přítomny v původním krystalu. Podobné kazy se u přírodních krystalů křišťálu nevyskytují a nelze je vytvořit ani při procesu broušení a leštění. Obdobné vady ale vždy obsahují odlitky vyráběné prastarou metodou "cire-perdue", známou spíše jako "lití na ztracený vosk", pokud se odlévání neprovádí za vakua, ale při běžném atmosferickém tlaku a viskozita licí taveniny je vysoká. Rozřízneme-li například bronzový odlitek získaný odlitím na ztracený vosk za běžného tlaku vzduchu, nalezneme podobné vady a jemné šlíry vzduchových bublinek přesně kopírující vnější obliny odlitku.Domnívám se, že přinejmenším výše uvedené lebky byly vyrobeny odlitím z taveniny křišťálu (křemenného skla) při teplotě 1800 až 2000oC, metodou "cire-perdue" do formy vytvořené kolem modelu lebky zhotoveného ze včelího či karnaubského vosku. Výhodou této technologie je to, že vnější povrch odlitku bude mít přesně takový tvar i hladkost povrchu jako měl voskový model. Nejznámější křišťálové lebky, jako je lebka Max, Kopavi, Tiffany a lubaantunská Mitchell-Hedgesova lebka se ve svých optických vlastnostech dost odlišují od toho, co by bylo možno očekávat v případě výroby lebek z křišťálového bloku broušením, ale dost dobře souhlasí s očekávanými vlastnostmi lebky mající všesměrnou monokrystalickou strukturu, jakou lze dosáhnout pouze řízenou rekrystalizací amorfního odlitku z křemenné taveniny (křemenného skla).

Lubaantuská Mitchell-Hedgesova lebka

Pokud je lebka, mající monokrystalickou strukturou křišťálu, osvícena ze spodní části soustředěným světelným paprskem, vytváří se uvnitř lebky řada neobvyklých optických jevů a především se vytváří dojem postupně se objevujících menších lebek, zdánlivě existujících jedna v druhé, což mimochodem popisují i protokoly z výslechů templářů před vyšetřující královskou komisí Filipa II., která se zajímala o „mluvící hlavu templářů“, známou jako Bafomet. Znalci, kteří měli po jistou dobu k dispozici lubaantuskou Mitchell-Hedgesovu lebku (Obr. 8), popisují periodicky se objevující zářivou auru zahalující lebku, podivné obrazy objevující se čas od času uvnitř lebky (obličeje, postavy, krajiny a podobně), ale také podivné zvuky a hlahol zvonů majících původ uvnitř lebky. Psychotronici, kteří lebku zkoumali zjistili, že lebky vyzařují mocný tok energie podobného druhu jako například střed kruhového chrámu Stonehenge, vnímali živé jasnovidné vize a hluboké ovlivnění vlastního vědomí. Virgule, kyvadla a další nástroje byly v okolí lebky nepoužitelné, buďto se rozkmitaly a rozpadly, nebo silně rotovaly a nebylo možno dosáhnout jejich stabilizace. Divoce reagovala i kompasová střelka a objevovaly se poruchy některých elektronických přístrojů. Podle mayských a aztéckých legend byly křišťálové lebky používány při přenosu myšlenek (vědomí) na velké vzdálenosti a umožňovaly dosažení nového stavu vědomí, existujícího mimo prostor a čas naší dimenze, takže subjekt se stával částí vesmírné inteligence a získával nové ničím neomezené vědění a potřebně informace. Za pomocí systémové analýzy jsem dospěl k domněnce, že oční důlky aktivních lebek nebyly prázdné, ale byly do nich vsazeny drahokamy broušené zvláštním způsobem tak, aby vyzařovaly dva koherentní svazky záření směřující do očí zasvěcence. Není zcela objasněno jaké byly používány drahokamy, či zda šlo o přírodní nebo umělé drahokamové odrůdy korundu (rubínu, safíru), berylu (smaragdu, akvamarinu), topazu či křemene (ametystu). Ze starých templářských manuskriptů pochází informace o tom, že Bafomet měl v očních jamkách dva zvláštním způsobem broušené zářící rubíny. Další zajímavostí je psychotroniky pozorovaná energetická polarita lebek, kdy levá strana se chovala jako protipól pravé strany. Tato pozorování naznačují, že pouze monokrystalická struktura lebeční hmoty dovoluje vytváření toků koherentní energie, umožňuje interferenci vědomí člověka s energetickými póly Země a vesmírného prostoru, přičemž se chová jako krystalový frekvenční měnič. Pověsti o tom, že lubaantuská Mitchell-Hedgesova lebka přináší nebezpečí smrti, může souviset s tím, že vědomí nepřipravených lidí, kteří se náhodou či svou neopatrností dostali do oblasti působení lebky, je vrženo do chaotického stavu, který v lepším případě končí pocitem hluboké deprese a nekonečné hrůzy, v horším případě smrtí končícím celkovým šokem. Z těchto zkušeností pravděpodobně pramení tvrdošijně se udržující tradice hovořící o tom, že křišťálové lebky jsou symbolem a zdrojem koncentrovaného zla a zasvěcení mayští a aztéčtí kněží je používali k usmrcování svých odpůrců. Ve skutečnosti křišťálkové lebky byly patrně pouze vnější dobře viditelnou částí komunikačního systému, spolu s energetickým zdrojem a krystalovým nosičem informací (Grálem, Razi-elem, meh Utchatem aj.).Bohužel nic z této technologie se nedochovalo, nebo příslušné artefakty jsou nadále ukryty, takže tyto informace jsou povětšině jen dohady.

Americký psycholog dr. H. Krastman, který vlastní „křišťálovou lebku Kopavi“, se zmiňuje o setkání s cizinci v mayském městě Teotihuacanu, při kterém mu tito cizinci ukázali tajnou chodbu vedoucí do jedné malé svatyně uvnitř pyramidy a tam podali vysvětlení podstaty tajemství křišťálových lebek. Měl vizi, během níž spatřil ve svatyni dvanáct oltářů symetricky obklopujících třináctý. Na každém z oltářů byla položena jedna křišťálová lebka a ta byla spojena s centrální třináctou lebkou úzkým paprskem, ale barva paprsku se u každé lebky lišila, takže vznikal vjem barev duhy (H.Krastman: The Meaning of the Crystal Skulls, in Unexplained 1989,Vol.2,č.4, str.6).

Zmíněná sestava třinácti lebek údajně pochází z hlavního atlantského chrámu Synů zákona z Onu a Thotem byla svěřena do péče třinácti nejvyšších zasvěcencům, kteří zprostředkovávali kontakt lidstva s Jediným z Onu (Stvořitelem). Každý ze zasvěcenců nosil u sebe jednu lebku a s její pomocí udržoval kontakt i na velké vzdálenosti nejen s nejvyšším z Třináctky, ale také s ostatními členy kruhu a s informačními bankami Universa v 6D (Univerzální informační pole, Kronika Akaša aj.). Když došlo k otevřenému střetu mezi Syny zákona Jediného se Syny Belialu, byly lebky přemístěny do svatyně v Teotihuacanu. Tam byly dlouho ukrývány i po zániku Atlantidy, ale posléze část z nich zničili španělští misionáři a zbytek zašantročili archeologové a soukromí sběratelé. . Podle jiného zdroje bylo zhotoveno několik serií replik křišťálových lebek a jednu z nich měla údajně přinést skupinka zasvěcenců Synů zákona Jediného, vedená veleknězem Thotem, do Egypta. O osudu této serie lebek dnes není nic určitého známo, snad byly s dalšími artefakty uloženy v dosud nenalezené podzemní Síni záznamů.

Jedna z mýtických tradic starověku uvádí, že skupina třinácti zasvěcenců se v krizových obdobích lidstva znovu inkarnuje, aby pomohla zatlačovat šíření Zla. Podle této tradice k poslední inkarnaci došlo ve 20. století a zasvěcenci se mají spolu sejít ke splnění svého poslání někdy mezi roky 2012 až 2015 kdesi v Čechách, aby připravili vše potřebné pro druhý příchod skutečného Krista.

Cenné informace o komunikačních zařízeních starověku poskytují některé biblické spisy jako na příklad Sefer Raziel haMalach, Talmud, Midraš, Kniha Zohar, Kabbalah Denudata, Chremona Codes, Druhá kniha Mojžíšova a Kebra Negest. Z nich se v různých verzích dovídáme základní sdělení o tom, že během Exodu Izraelců obdržel Mojžíš na hoře Sinaj od Elohim jakési technické zařízení sestávající ze tří částí:

Edut - zvaného též Svědectví či Poselství Adamovi,
Kábod- nesoucího veškeré vědění od Jehowaha
Praotec jasu- zvaného také Božský jas, Praotec úsvitu či Šamir.

Technický popis těchto artefaktů i funkce celého komunikačního zařízení je sice velice květnatý, ale zmatený a vágní, což ostatně nelze mít technicky nevzdělaným starověkým nomádům z období kolem 1500 př.n.l. nijak za zlé. Ve snaze o analýzu podstaty a technické funkce uvedených artefaktů proto musím připustit možnost omylu či zkresleného pohledu. Dospěl jsem nakonec k názoru, že artefakt zvaný Edut, mající podle biblických pramenů obsahovat veškeré vědění darované Jehovahem člověku Adamovi, byl v podstatě nosičem informací (informačním krystalem), se kterým se setkáváme pod názvem Svatý Grál, Razi-el, meh Utchat, Gar-rayeta, Lapis exilis a podobně. Některé prameny o Edutu hovoří jako o několika deskách z průsvitného kamene, na které Jehovah „svým prstem“ zapsal veškeré vědění, jež určil lidstvu. Tyto desky byly později často zaměňovány s kamennými deskami s Desaterem zákonů.

Praotec jasu, pravděpodobně shodný s artefaktem zvaným Šalamounovo Oko (Šamir) či templářským artefaktem známým jako Bafomet, který představoval jednu z verzí mluvících hlav, pravděpodobně vyvedené v podobě hlavy člověka. Nejčastěji se uvádí, že hlava Bafomet byla z lesklé mědi, nebo zlaceného stříbra, na bradě a v týlu vybavená vousem z tenkých drátů. Místo očí měl Bafomet dva zářící rubíny, které mátly zrak a člověka přiváděly na okraj mrákoty. Bafomet pravděpodobně neměl tvar křišťálové lebky, ale z dostupných popisů to tak jednoznačně nevyplývá, protože hlava byla zhotovena z průhledné hmoty a výsledný dojem je popisován jako když jedna hlava leží v druhé a ta v největší třetí. Tyto efekty ale spočívaly v působení paprsku světla vytvářeného třetím artefaktem pojmenovaným Kabod. Termín Kabod je odvozen z kořene K-B-D a vyjadřuje takové pojmy jako "cosi velice těžkého",nebo "věc mocného významu" a podobně. Kabod byl zdrojem síly zvané "šekchina", která je přirovnávána k pojmu "rúach" (vanutí života, životní síla) co do účinku, ale lišící se původem. Energii šekchinu můžeme zřejmě považovat za původce jevů popisovaných v pojmech "matení mysli, strhování očí, okouzlení zraku, přivádění myšlenek k věčnému blaženství, boží přítomnost" a podobně. V podobném smyslu hovoří o šekchině také G.Schroll ve své knize "K vývoji kabalistické koncepce šechkiny" a upozorňuje na těsný vztak šekchiny k "Lapis exilis", tedy ke Svatému Grálu. S určitou obezřetností lze šekchinu považovat za formu energie Fohat (tvořivá projekce Logu), která stojí za veškerým děním v tomto artefaktu. Docházím tedy k závěru, že Kabod lze považovat za energetický reaktor pracující na principu řízené fúze jader, doplněný ovládacími a regulačními prvky a stíněním omezujícím pronikání Fohatu do okolí. Takto vybavený reaktor by měl mít poměrně velkou hmotnost, což by odpovídalo i použitému termínu Kabod. Jelikož se ale časem zjistilo, že stínění není dostatečné a obsluhující kněží jsou postihováni vředy, vyrážkami a nádory končícími smrtí, obdržel Mojžíš od Elohim příkaz ke zhotovení bezpečnostní schránky Zionu (Arcy, Archy aj.), vně i uvnitř vyložené zlatým plechem. Do této schránky měl Mojžíš celé komunikační zařízení uložit. Schránku bylo nutno opatřit víkem zvaným "Kapporet" a opět je pečlivě obložit zlatem. Na Kapporet měly být připevněny dvě sošky z masivního zlata zpodobňující cheruby s křídly rozevřenými směrem vzhůru. Mezi křídly nad Kapporetem bylo ono  "místo boží přítomnosti", odkud ke svému lidu promlouval bůh Izraele Jehovah. Dospěl jsem k závěru, že pojem "boží přítomnost", popisoval v podstatě samu holografickou projekcí doplněnou zvukovými efekty. Vedle Zionu obdržel Mojžíš příkaz ke zhotovení stolu obloženého zlatem pro usazení Zionu a sedmiramenný svícen z tepaného zlata. Účel těchto dvou artefaktů zatím není jasný.

Pro odpovídající uložení tohoto daru od Elohim, postavil král Šalamoun v Jeruzalémě nový chrám (Templum Solomonis) a Zion uložil do hluboko ukryté tajné podzemní pokladnice, nacházející se v tajných sklepeních pod podzemní chrámovou konírnou, kde přečkal i zničení Templu v roce 587 př.n.l. babylonskými dobyvateli. Na světlo jej vynesli až templáři a převezli do Francie jako vzácných odkaz minulosti, který pojmenovali "Bafomet", spolu s dalšími neméně vzácnými poklady, jako bylo například tajemné "purpurové stříbro". Existuje důvodné podezření, že tento templářský „Bafomet“ byl ve skutečnosti se ztraceným hebrejským artefaktem zvaným „Terafim“.

(c) Ivo Wiesner, 2005
pokračování

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

Související články:
Mozek na čipu? (31.12.2009)
Ako to bolo s dobou ľadovou (2.) (28.04.2008)
Ako to bolo s dobou ľadovou (1.) (26.04.2008)
Zpráva z orgonautické expedice (18.02.2008)
Kopí osudu. (21.10.2007)
Tajemná relikvie - Svatý grál (20.10.2007)
Neuvěřitelný výzkum (15.09.2007)
Vnímání a prožívání času (17.08.2007)
Mohou za povodně Jupiter a Saturn? (06.06.2007)
Měsíc plný tajemství (2.) (11.04.2007)
Měsíc plný tajemství (1.) (09.04.2007)
Vznik a pohyby dat v prostoru (06.04.2007)
Netradiční teorie stavby egyptských pyramid (07.01.2007)
Hledání kořenů alchymie (30.10.2006)
Tabák (22.10.2006)
Muž, ktorý vynašiel 20. storočie - Nikola Tesla (12.08.2006)
Jiný pohled na Blízký východ (01.08.2006)
Je to, jak to je... (28.07.2006)
Co oči nevidí (2.) (17.07.2006)
Co oči nevidí (1.) (15.07.2006)
Archa úmluvy a kabala (kabb alah) (2.) (01.07.2006)
Archa úmluvy a kabala (kabb alah) (1.) (30.06.2006)
Novinky okolo Bosenských pyramid (09.06.2006)
Symbolika číslic (05.06.2006)
Návod k použití abecedy lidštiny (05.06.2006)
Abeceda lidštiny (05.06.2006)
Léčba rakoviny u myší bez ozařování a cytostatik (25.05.2006)
Šťáva z grapefruitu může uškodit (19.05.2006)
Kanabinoidy tlumí imunitní obranu (18.05.2006)
Wilhelm Reich a orgonová energie (17.05.2006)
Kmenové buňky mohou napravit zpřetrhané vazy (16.05.2006)
Kosmická energie versus aura (15.05.2006)
Znovuzrození alchymie VII. (09.05.2006)
Znovuzrození alchymie VI. (06.05.2006)
Znovuzrození alchymie V. (03.05.2006)
Znovuzrození alchymie IV. (01.05.2006)
Znovuzrození alchymie III. (28.04.2006)
Znovuzrození alchymie II. (26.04.2006)
Znovuzrození alchymie I. (24.04.2006)
Voynichův rukopis (21.03.2006)
Levitující ostrovy v Bermudském trojúhelníku? (15.03.2006)
Síla býčí, kopyšník a luštinka (12.03.2006)
Jazyky jak je neznáte, úvaha průměrného občana. (04.03.2006)
Evoluce: Hranice mezi vědou a metafyzikou (19.01.2006)
Kurupira - recenze knihy (30.12.2005)
Lidské šlápoty staré milion roků? (10.12.2005)
Kurupira – zlověstné tajemství (25.11.2005)
Kosmické cykly a katastrofy na Zemi (28.09.2005)
Piktogramy v obilí v roce 2005 (23.09.2005)
Channelling a jiné způsoby komunikace mezi hmotnými a nehmotnými dimenzemi (5.) (31.08.2005)
Channelling a jiné způsoby komunikace mezi hmotnými a nehmotnými dimenzemi (3.) (25.08.2005)
Channelling a jiné způsoby komunikace mezi hmotnými a nehmotnými dimenzemi (2.) (23.08.2005)
Channelling a jiné způsoby komunikace mezi hmotnými a nehmotnými dimenzemi (1.) (20.08.2005)
Vonné tyčinky (08.05.2005)
Vonné oleje (02.05.2005)
Zajímavosti o "řeči těla" (15.03.2005)
Zajímavosti o mozku a paměti (11.03.2005)
Zhoršení paměti po kouření marihuany (26.02.2005)
Třetí experiment a konec „předpeklí ráje“ (2.) (21.02.2005)
Třetí experiment a konec „předpeklí ráje“ (1.) (16.02.2005)
Minuta pro Bytost Země (03.02.2005)
Fotoaparát na auru? (27.12.2004)
Křišťálový poklad 2004 (07.12.2004)
Algoritmus na rozpoznávání spamu (30.11.2004)
Statistika k zamyšlení (17.11.2004)
Dušan Zbavitel byl poctěn Státní cenou (28.10.2004)
Dvě události (12.09.2004)
Jsme zodpovědní i za toto... (07.09.2004)
Hétera (01.08.2004)
Ohalo II (30.07.2004)
Změna energetického obalu Země (13.07.2004)
Michel de Nostre-Dame zvaný Nostradamus (20.06.2004)
Jak se liší lidská a šimpanzí dědičná informace? (14.06.2004)
Zemětřesení (11.06.2004)
Co dali světu Arabové (1.) (01.06.2004)
Archaeoraptor (29.05.2004)
Návrat k pohanským kultům (26.05.2004)
Propláchnout se Vodnářem (25.05.2004)
Jdi klidně uprostřed rozruchu a spěchu (24.04.2004)
Neznámá říše Churritů (22.04.2004)
Atlantis, stále pošmourno! (17.04.2004)
Francouzská výprava bude hledat Atlantidu (15.04.2004)
Nerezavějící sloup v Dillí (14.04.2004)
Pokusy o alternativní vědu (2.) (05.04.2004)
Pokusy o alternativní vědu (1.) (03.04.2004)
Archeologie a proroci (04.03.2004)
Hrozí Zemi přelidnění? (28.02.2004)
Štěpný reaktor v hlubinách Země? (30.01.2004)
Blíží se přepólování magnetického pole Země? (23.01.2004)
V tomto státě něco hodně smrdí (11.01.2004)
Žít s otevřenou myslí (26.12.2003)
Egyptská Kniha mrtvých (25.12.2003)
[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 5] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 1 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Sdružení za obnovu národní suverenitykulatý roh

Kudy z krize


kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
Vzhledem současné situaci pozastaveno


Aischylos:
„První obětí každé války je pravda.“


WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.2RC8 - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!