Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 25. 02. 2021     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Honoré de Balzac:
Za každým velkým majetkem se skrývá zločin.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Spojení duší
(23. 08. 2018, 2737x)
Oddělení zrna od plev
(13. 07. 2018, 2173x)
Sto jedna dní
(27. 02. 2018, 2152x)
Párové duše
(01. 02. 2019, 2075x)
Věřte ve svou jedinečnost
(27. 07. 2018, 1978x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Tajemno

* Co oči nevidí (2.)


Jan Koňas - Tajemno - 17. 07. 2006 (6964 přečtení)

V prvním díle jsme poznali, jak funguje kódování a dekódování myšlení pomocí matematiky. Druhou polovinu k´dování a dekódování zvukového jazyka - a následnou opravu „Programu Člověk“ má na svědomí historie a písmena „latinky“ a jazyk, za jehož počátky má zásluhu Cyril a Metoděj, následovaní Husem, Komenským a mojí maličkostí.

Nemám odborné vzdělání v lingvistice ani v matematice, ale právě díky tomu jsem měl šanci se podívat na problematiku zvukového jazyka z jiného úhlu. Realizuji svůj  „informační balíček“ (nadání) pro výklad principu symetrie, o úloze společných jmenovatelů „vnímání a myšlení“ a z nich pramenící formulace „principu samořiditelnosti“ a „informačních vrstev“. Intuicí přijímané informace mají někdy tu nevýhodu, že nenavazují na hladinu vzdělanosti a poznání doby. Takovým příkladem byl v technické oblasti Tesla, v duchovní pak Ježíš, Hus a tisíce dalších. Jejich osudy naprosto vystihují situaci v odpovídající době. Dnešní neznámé špičky společnosti, které vedou svět do poslední války (viz zprávu  ze 13.7.2006 o tom, že Izrael vstoupil do válečného stavu kvůli dvěma uneseným vojákům), velmi dobře vědí, co je ve hře. Nemíním tím ale představitele vlády USA a dalších figurek „ve hře moci“.

K vysvětlení této „hry“ se musím zastavit u osob Einsteina a Wittgensteina, kteří představují rozhraní, kdy vývoj lidstva, kontrolovaný zpočátku církví a později stále méně známými osobami, nahradila funkce „samořiditelnosti“ systému, jehož jsme součástí. Pochopení základních symetrií ve vesmíru a pochopení možnosti dvojí existence člověka (ve hmotné a v nehmotné, informační podobě) – vyústilo do strukturování cílů pro tuto možnost. Mimo jiné i datováním období pro uskutečnění  tohoto poznání. Je jím náš letopočet, jeho dvě symetrie (1991, 2002) měly představovat rozhodující období pro realizaci lidmi řízené nehmotné existence člověka pro (božskou) elitu této planety, která by pak snadno udržovala ostatní populaci v poslušnosti pomocí „demokratury“, spojení demokracie a diktatury, kontrolované existencí „nehmotného“ boha, který by se ale podle svého uvážení mohl kdekoliv zhmotnit. Stačilo by k tomu určité množství znalostí struktury, ve které žijeme. Dnes není zřejmé, jak daleko je rozvoj věd, které se od doby nacizmu vyvíjejí mimo dosah běžné populace. Zpravodajské hry se od dob Bible značně zdokonalily, dnes nikdo nevíme, jaká verze reality je dostupná „přidáváním hmotnosti“ do projekce hologramu. Je to nepodstatné, protože vývoj už postupuje nezávisle na moci, která prožívá svou agónii, poslední a největší vzepětí, reprezentované střetem dvou náboženství.

Cíl o věčné existenci člověka v duchu Bible se naplnit nepodařilo z mnoha důvodů, ale tím klíčovým je sám princip samořiditelnosti té základní energie inteligence, která vyplňuje bezezbytku prostor vesmíru, který známe. Není třeba ji nazývat božskou, ale také to neškodí.

Člověk jako zástupce nejvyšší formy samořiditelnosti na planetě, pokud je na něj uplatňován trvalý nátlak, tak v sobě najde odpovídající fyzickou či intelektuální sílu, která mu umožní aktivní účast při neutralizaci nátlaku, popř. k dílčím vítězstvím nad leností, která pramení mocným z jejich moci. Postupné nahrazení „boha“ vědomostmi vedlo matematiku dnešního typu k vytváření axiomů – pravd, o kterých se nepochybuje, protože umožňují cyklickou funkci matematiky. Ona je modelovacím nástrojem, musí být dokonale tvárná. Méně známý fakt je ten, že při znalosti principu, kterým základní symetrie této matematiky vznikla (38=11), je zřejmé, že opačným způsobem musíme dojít k původním slovesným významům číslic. Sečteme-li číslice „matematických konstant“, dojdeme k číslici, platné pro její úlohu v prostoru, který obýváme. Míra přesnosti některých konstant a jejich „vžitá“ velikost pak určuje velikost prostoru, ve kterém je význam číslice platný. Důkazem jsou nejen atomová čísla a názvy prvků, ale i např. vžité hodnoty Ludolfova čísla, absolutní nuly, teploty vakua a tisíce dalších.

Každá číslice představuje archetyp úlohy člověka v prostoru vesmíru, který je zaplněn částečně hmotou a převážně informacemi, které nazýváme vakuem. Člověk sám je pak programovatelná a programovací jednotka, uzpůsobená k vytváření variací inteligentního prostoru, který se vyvinul na bázi prvku, kterému říkáme uhlík, značíme písmenem C a atomovým číslem 6, „mystickým“ číslem člověka.

Proto se vraťme k období, kdy se církví „upravený“ program pro lidstvo začal opravovat. Konstantin a Metoděj mají už ve svých jménech vepsány cíle (pochopení „konstant“ a „metod“ existence člověka v prostoru), které v podobě vhodných doplňků (nabodeníček) k písmenům dotvořili Hus a Komenský. Příroda sama i mezi národy vytváří polarity, k nenápadně dravému hebrejskému etniku postavila protipól slovanský, nápadně poddajný, ale velmi citlivý na svůj zvukový i psaný jazyk. To, že jméno signalizuje úlohu člověka pro společnost, to je jeden z produktů samořiditelnosti vesmíru a kabaly, kódování písma. Proces myšlení s následkem v pojmenování věci či procesu je odvislý od znaků, kterými jej chceme pojmenovat či zobrazit. Proto nutně musí konstrukce písmen během doby používání reflektovat nejen své okolí, ale také skupinu či jednotlivce, kteří tento zobrazovací systém používají. Čas, který pojmům vkládá či mění obsah, ten má své kořeny ve směrové složce zvukové energie, ona dopadá na odpovídající emoční rozhraní člověka, které je zodpovědné za to, jak bude soubor zvuků (slovo) vyhodnoceno souborem naučených stereotypů, kterým říkáme rozum. Tyto směry pak vedly tvůrce písmen latinky k jejich výslovnosti tak, aby tvar písmene a jeho zvuková podoba odpovídaly psychologii doby. Odtud pramení míra srozumitelnosti takového jazyka pro cizince. Latina byl první jazyk (a písmo), který potlačil národní jazyky svou přehledností a silou struktury. Zůstal v pojmenování živé přírody. Prolínáním národních zvukových jazyků s latinou  se později formovaly další jazyky a výslovnosti jednotlivých písmen. Pochopení struktury a cílů latiny tak vedlo učence z Byzance k nalezení etnika, způsobilého k vytvoření opravných cílů „Programu Člověk“při použití stejné symboliky. Čtení „mezi řádky“ je pro Slovany historickou zkušeností (viz Antonín Horák – O Slovanech úplně jinak).

Mezitím matematika, aplikovaná na fyziku prostoru dospěla k formulaci rychlosti světla, k trojce s pěti nulami. Einstein tuto dobově nepřekročitelnou hodnotu postuloval jako paradox tím, že ji umocnil. Jeho současník Wittgenstein  pak doplnil rozhraní doby prostřednictvím jiného pojetí filosofie. Podobně jako Horák provedl „součet“ historie písmenných zápisů, našel i Einstein svého následníka v osobě Jicchaka Bentova v jeho popisu sil, které se podílejí na existenci člověka v prostoru (Tajemství a síla kyvadla, Pragma 1997), kde kmit a kmitočty emergenčních rozhraní našeho mozku definují smysl naší existence v okolním prostoru. Na jeho práci navazuje můj návod, jak pomocí symetrie a kmitu dekódovat slova českého a dalších jazyků. Střed slova tvoří jedno nebo dvě písmena (dvojprvek). Vpravo od středu je písmeno, značící „úkol“, vlevo od středu je písmeno (písmena), značící cestu ke „splnění úkolu“. Pro možnost čtení je ale třeba znát tzv. „abecedu lidštiny“, významy jednotlivých písmen v kontextu s posláním člověka, důvodem pro jeho existenci.

Slova lze „číst“ i v menších celcích, a to v závislosti na míře a rozvinutosti osobního řetězení asociací – intuice. Intuice je výsledkem práce podvědomí, ono je prvním přijímačem informací z prostoru. V podvědomí se po zpracování výsledek vyladí do podoby, odpovídající souběžně osobě člověka (1) i cílům samořiditelného systému (2), jehož jsme součástí. Známe jej pod slovem svědomí. Toto bliknutí mysli pak můžeme či nemusíme akceptovat souborem naučených „pravd“, kterým říkáme rozum či vzdělání. Otázka svobodné vůle člověka se tak změní, člověk může svým přístupem jen brzdit či urychlovat vývoj společnosti v závislosti na myšlenkových stereotypech, které nedovede „upgradovat“ (abgrejdovat = urejdovat), ovlivnit.

Zde se bohužel musím dotknout tématu, pro mnohé iracionálního. Duchovní (ve smyslu myšlenkové komunikace) spolupráce s vyspělejšími vrstvami lidských civilizací není v současnosti pro většinovou populaci přijatelná, přesto existuje už velmi dlouho. Směs dezinformací a pravdy umožňuje libovůli ve směrování populace těm, kteří ovládají média. Nechme proto každého, ať postupuje v souladu se svou verzí skutečnosti.

Jan Koňas 15.7.2006, www.karao.cz/ops

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

Související články:
Mozek na čipu? (31.12.2009)
Ako to bolo s dobou ľadovou (2.) (28.04.2008)
Ako to bolo s dobou ľadovou (1.) (26.04.2008)
Zpráva z orgonautické expedice (18.02.2008)
Kopí osudu. (21.10.2007)
Tajemná relikvie - Svatý grál (20.10.2007)
Neuvěřitelný výzkum (15.09.2007)
Vnímání a prožívání času (17.08.2007)
Mohou za povodně Jupiter a Saturn? (06.06.2007)
Měsíc plný tajemství (2.) (11.04.2007)
Měsíc plný tajemství (1.) (09.04.2007)
Vznik a pohyby dat v prostoru (06.04.2007)
Netradiční teorie stavby egyptských pyramid (07.01.2007)
Hledání kořenů alchymie (30.10.2006)
Tabák (22.10.2006)
Muž, ktorý vynašiel 20. storočie - Nikola Tesla (12.08.2006)
Jiný pohled na Blízký východ (01.08.2006)
Je to, jak to je... (28.07.2006)
Co oči nevidí (1.) (15.07.2006)
Archa úmluvy a kabala (kabb alah) (2.) (01.07.2006)
Archa úmluvy a kabala (kabb alah) (1.) (30.06.2006)
Novinky okolo Bosenských pyramid (09.06.2006)
Symbolika číslic (05.06.2006)
Návod k použití abecedy lidštiny (05.06.2006)
Abeceda lidštiny (05.06.2006)
Léčba rakoviny u myší bez ozařování a cytostatik (25.05.2006)
Šťáva z grapefruitu může uškodit (19.05.2006)
Kanabinoidy tlumí imunitní obranu (18.05.2006)
Wilhelm Reich a orgonová energie (17.05.2006)
Kmenové buňky mohou napravit zpřetrhané vazy (16.05.2006)
Kosmická energie versus aura (15.05.2006)
Znovuzrození alchymie VII. (09.05.2006)
Znovuzrození alchymie VI. (06.05.2006)
Znovuzrození alchymie V. (03.05.2006)
Znovuzrození alchymie IV. (01.05.2006)
Znovuzrození alchymie III. (28.04.2006)
Znovuzrození alchymie II. (26.04.2006)
Znovuzrození alchymie I. (24.04.2006)
Voynichův rukopis (21.03.2006)
Levitující ostrovy v Bermudském trojúhelníku? (15.03.2006)
Síla býčí, kopyšník a luštinka (12.03.2006)
Jazyky jak je neznáte, úvaha průměrného občana. (04.03.2006)
Evoluce: Hranice mezi vědou a metafyzikou (19.01.2006)
Kurupira - recenze knihy (30.12.2005)
Lidské šlápoty staré milion roků? (10.12.2005)
Kurupira – zlověstné tajemství (25.11.2005)
Kosmické cykly a katastrofy na Zemi (28.09.2005)
Piktogramy v obilí v roce 2005 (23.09.2005)
Channelling a jiné způsoby komunikace mezi hmotnými a nehmotnými dimenzemi (5.) (31.08.2005)
Channelling a jiné způsoby komunikace mezi hmotnými a nehmotnými dimenzemi (4.) (28.08.2005)
Channelling a jiné způsoby komunikace mezi hmotnými a nehmotnými dimenzemi (3.) (25.08.2005)
Channelling a jiné způsoby komunikace mezi hmotnými a nehmotnými dimenzemi (2.) (23.08.2005)
Channelling a jiné způsoby komunikace mezi hmotnými a nehmotnými dimenzemi (1.) (20.08.2005)
Vonné tyčinky (08.05.2005)
Vonné oleje (02.05.2005)
Zajímavosti o "řeči těla" (15.03.2005)
Zajímavosti o mozku a paměti (11.03.2005)
Zhoršení paměti po kouření marihuany (26.02.2005)
Třetí experiment a konec „předpeklí ráje“ (2.) (21.02.2005)
Třetí experiment a konec „předpeklí ráje“ (1.) (16.02.2005)
Minuta pro Bytost Země (03.02.2005)
Fotoaparát na auru? (27.12.2004)
Křišťálový poklad 2004 (07.12.2004)
Algoritmus na rozpoznávání spamu (30.11.2004)
Statistika k zamyšlení (17.11.2004)
Dušan Zbavitel byl poctěn Státní cenou (28.10.2004)
Dvě události (12.09.2004)
Jsme zodpovědní i za toto... (07.09.2004)
Hétera (01.08.2004)
Ohalo II (30.07.2004)
Změna energetického obalu Země (13.07.2004)
Michel de Nostre-Dame zvaný Nostradamus (20.06.2004)
Jak se liší lidská a šimpanzí dědičná informace? (14.06.2004)
Zemětřesení (11.06.2004)
Co dali světu Arabové (1.) (01.06.2004)
Archaeoraptor (29.05.2004)
Návrat k pohanským kultům (26.05.2004)
Propláchnout se Vodnářem (25.05.2004)
Jdi klidně uprostřed rozruchu a spěchu (24.04.2004)
Neznámá říše Churritů (22.04.2004)
Atlantis, stále pošmourno! (17.04.2004)
Francouzská výprava bude hledat Atlantidu (15.04.2004)
Nerezavějící sloup v Dillí (14.04.2004)
Pokusy o alternativní vědu (2.) (05.04.2004)
Pokusy o alternativní vědu (1.) (03.04.2004)
Archeologie a proroci (04.03.2004)
Hrozí Zemi přelidnění? (28.02.2004)
Štěpný reaktor v hlubinách Země? (30.01.2004)
Blíží se přepólování magnetického pole Země? (23.01.2004)
V tomto státě něco hodně smrdí (11.01.2004)
Žít s otevřenou myslí (26.12.2003)
Egyptská Kniha mrtvých (25.12.2003)
[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 0 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
13. 02. 2021:

Senátor Jaroslav Doubrava: " ...chovali se (poslanci) jako úchylové. Dokonce hejtmani z opozičních stran prosili své strany, aby neblbly a nouzový stav prodloužily. Politické hovězí hlavy ze stáda opozice z toho ale udělaly předvolební mejdan. Poslanci, kteří zařízli nouzový stav, jsou stejní primitivové jako ti, kteří demonstrovali proti nošení roušek. A opozice neustále do vlády bušila, že neudělala to či ono, že něco mohla dříve a lépe. Změnilo se to v politickou štvanici, nakonec vláda ztrácela rozhodnost, aby nebyla obviněna z nedemokratických zásahů...
...ČT1 se stává největším šiřitelem nenávisti, polopravd a dezinformací v ČR. Z tohoto hlediska se nedivím, že se takhle urvali z řetězu i primitivové z opozice. Poslanci z opozice ukázali, že nemají ani páru o tom co potřebují lidé dole, v konkrétních vesnicích, městských čtvrtích, ti kteří jsou odkázáni měsíc od měsíce na plat nebo v horším případě na podporu...
"

Celý článek...


10. 02. 2021:

Bohumil Pečinka:  "...je to třicet let stále o tomtéž. Už v letech 1990-92 dělalo právnické expertní duo Jičínský-Rychetský zákulisní rozhodnutí a nátlakové akce, jimiž stavělo parlament i vládu do neřešitelných situací. Často tomu sekundoval i Jan Filip z pozice experta, plně podřízeného Pavlu Rychetskému. Třicet let nato stejní lidé, tentokrát už bez zesnulého Zdeňka Jičínského, rozhodli o volebním zákonu a dostali politickou reprezentaci pod tlak..."

Celý článek...


29. 01. 2021:

Petr Žantovský: "...USA pro mnohé z nás před rokem 1989 symbolizovaly svobodu a demokracii, zatímco sovětský blok symbolizoval třídní boj a všeobecné hlupství. Dnes je to jinak. Amerika se chová hůř než naši rudí za Jakeše. Je to symbol? Jistě: úpadku země, která si neví rady sama se sebou, a tak nabízí zástupné terče. Jen my jsme stále stejní, tedy aspoň naše vrchnost: dříve odezírala ze rtů Moskvě, dnes Washingtonu případě Berlínu a Bruselu. Ale změní to nás, občany, co tomu musejí přihlížet? Ani v nejmenším. Jen to prohloubí skepsi a nedůvěru. Jako za toho Jakeše. Kdybych byl optimista, řeknu, že cítím v kostech změnu, jako byla cítit dejme tomu od roku 1985. Ale protože jsem realista, bojím se, že tato změna bude draze vykoupena..."

Celý článek...


26. 01. 2021:

Proč? Martiny Kociánové: Sklapni, nebo Tě smažem!

YouTube channel Svobodné Universum
Kupředu do minulosti: Svobodné universum


26. 01. 2021:

Ivo Rušák: „Putinova rezidence“ u Černého moře
"...dnešní vlna mediálního „zájmu“ o tu „Putinovu rezidenci“ je už historicky druhou vlnou, jaksi reinkarnovanou a znovu rozvířenou zjevně v souvislosti s návratem A. Navalného do Ruska a tak nějak zakrývá skutečnost, že A. Navalného po návratu ruská policie ze zákona prostě musela zatknout, protože byl dříve odsouzený k podmíněnému trestu (30 dní vězení) a neplněním jeho podmínek ten trest podmíněný přešel v trest nepodmíněný. Jistě mu nikdo nebude vyčítat to období, kdy se jako léčil z té „otravy“ a kdy byl v „rekonvalescenci“, ale od té doby pobýval (schválně?) v Německu dále, a tedy se (schválně?) nehlásil v pravidelných intervalech ruské policii, jak stanovovaly podmínky trestu..."

Celý článek...
WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.3a - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!