Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 01. 04. 2020     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Machiavelli:
Cizí vojsko je nejhloupější obranné opatření, jaké svět zná.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Mayský sněm promlouvá
(01. 04. 2017, 2679x)
Probuďte svou vnitřní sílu
(22. 05. 2017, 2335x)
Otevřete dveře ke štěstí
(12. 04. 2017, 2302x)
Aktuální stav
(12. 01. 2018, 2277x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh
 
Předpověď pro ČR 1.den title= Předpověď pro ČR 2.den Předpověď pro ČR 3.den
 

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Tajemno

* Co oči nevidí (1.)


Jan Koňas - Tajemno - 15. 07. 2006 (8138 přečtení)

Se zájmem jsem si přečetl pohled na možnou strukturu současné společnosti, připravující se na globální válečný konflikt (na serveru Britské Listy od pana Milana Valacha, vydaný 13.7.2006).

V duchu logiky vývoje má jistě pravdu, společnost tíhne k ovládání klíčových energií, potřebných pro další vývoj lidstva. Otázka ale zní jinak, honba za zdroji hmotných energií je až důsledkem předchozích myšlenkových modelů, které jsou ale poplatné stylu vnímání souvislostí. Důraz na hmotné zabezpečení života je důsledkem dvou tisíců let výchovy prostřednictvím zpětného efektu ideologií, které toto období formovaly. Forma spokojenosti či štěstí, dostupná člověku pomocí hmotných produktů a omezené svobody měla být cílem programu, známého jako NWO, nový světový pořádek. Zkusme se tedy podívat na kořeny tohoto programu pro lidstvo, který svým způsobem definuje i bible. Tento program byl v průběhu druhého tisíciletí upraven způsobem tak účinným, jako nenápadným. Počátky hledejme v době, kdy se potkaly dvě velké předkřesťanské kultury, učení starého Egypta a Dálného východu, kdy došlo k pokřivení původní formy křesťanství prostřednictvím úniku informací z Egypta skupinou lidí, vedenou biblickým Mojžíšem. Obě kultury znaly schopnosti člověka, který mohl vstupovat svým vědomím do vyšších informačních vrstev, odkud bylo možné ovlivňovat psychické i fyzické prostředí člověka. Strukturu těchto vrstev popisovaly vlastnosti devíti znaků, dnes jim říkáme číslice. Jejich slovní popis byl současně i obrazem úlohy člověka v prostoru, kterému dnes říkáme vesmír. Do jaké míry je symbolika číslic dědictvím předchozí, asi atlantské civilizace, to prozatím nechme na osobní vzdělanosti čtenáře. Klíčem k pochopení stavu dnešní společnosti je vhled do struktury symbolů, kterými poslední dva tisíce let tvoříme podobu reality, ve které žijeme. Že jde o překvapení z nečekaného směru, to čtenář pozná nejdříve při druhém čtení, kdy řady zdánlivě nesouvisejících poznatků a tvrzení teprve dostanou jednotící linii.

Mozky, kterými zpracováváme informace jsou poplatné vlivu číslic a písmen (latinky, která během 2000 let zdomácněla i ve světě). Jaký měla vliv latina na dění ve světě a na naše myšlení? Formovala celou křesťanskou kulturou a ideologií, postupně ji z církve přenášela pomocí písmen „latinky“ a překladem do dalších jazyků do oblasti politiky „světské“ a mezinárodní. Méně známý a velmi pečlivě utajovaný je princip konstrukce tohoto písma z „čárek a obloučků“. Zde začíná dobrodružství poznání, na které doplatily miliony lidí svými životy, ale které na druhé straně vyústilo do technologií, které mohou i v pozitivním smyslu řádově zlepšit způsoby existence člověka. Proč tomu tak není, to se pokusím popsat.

Asi víte, že vliv církve je stále nepominutelný, obávám se, že militantní větev katolické církve má stále vliv na toky informací, následované kapitálem, stále si udržuje svoji pozici na „knoflíku tvorby dějin“. Vyplývá to z předpokladů a následků, vložených do struktury a konstrukce latinského jazyka, který v sobě zahrnuje princip nadhodnoty, bezpracného výdělku. Ten má povahu skryté podoby rovnováhy, známé jen těm, kdo konstrukci tohoto „zápisu zvukového jazyka“ vytvořili – a těm, kdo byli schopni a ochotni je následovat. Odtud pramení tajné spolky typu Opus Dei, ale i templáři či zednáři na „druhé straně plotu“. Nedávný rozruch okolo filmu o „Svatém grálu“ mi napovídá, že mé úvahy se naprosto kryjí se skutečností, kterou jsme se nikdy neměli dozvědět.

Historie kapitálu je podmíněna vznikem fenoménu tzv. „přidané hodnoty“, zisku. Kořeny musíme hledat ale v době předkřesťanské, kdy rozvinutá matematika a jazyk Aramejců (v pozdější hebrejštině) nalezla nové uplatnění. Vznik tohoto fenoménu můžeme datovat konstrukcí nového zápisu zvukového jazyka. Písmena latinky jsou úžasným kompilátem tehdejších znalostí o formách lidské existence. Tvary z „úseček a obloučků“, vyjadřujících „směry a uzlové body směrů“ „základní energie inteligence“ daly novou podobu dvaadvaceti znakům hebrejštiny, která svým nezapisovaným „samohláskám“ přiřadila vždy dvojici tehdy známých číslic 1 – 9. Použití pěti samohlásek si vyžádalo vytvoření nuly, desátého prvku, funkčního jako prvek symetrie, ale i jako oddělovací prvek „řádu“ (ukončení řady). Ypsilon, šestá samohláska, byl později obdobou dvojí funkce nuly, symbolem ukončené (měkké i)  či nabídkou jediné jiné možné cesty, ypsilon se stalo základnou pro dnešní kódování – binaritu nul a jedniček. 

Znalosti starého Egypta, zahrnující symboliku významu číslic pak skupina lidí, vedená Mojžíšem nabídla tehdejším mocným v podobě vysvětlení možností, pramenících z nového zápisu zvukových informací (jazyků tehdejší doby), pro trvalé a nenápadné udržení moci.

Zvuk je univerzálním nosičem informací. Existence zvuku v prostoru je základní hybnou silou ve vesmíru. Dopad zvuku do vědomí a na emoce člověka způsobí myšlenkové a vesměs i fyzické následky, které se projeví ve změnách okolního prostoru (rozkaz k práci, ale i nová ideologie). Rozdělení zvukového jazyka na složku informační (velikostní) a silovou (emoční) pomocí kombinovaného zápisu písmen z úseček a obloučků se stalo pro naši kulturu archetypem, platným pro zápis dalších zvukových jazyků. V jedinečnosti dikce latiny pak hledejme kořeny kabaly, která je tak dekódovacím prostředkem pro čtení skrytého významu zápisů pomocí písmen latinky a desítkové soustavy z devíti číslic. Postupem doby byly principy konstrukce latiny převedeny do dalších jazyků, z nichž nejperspektivnějším se ukázala kupodivu čeština.

Zajímavé je také označení číslic „latinkou“, kde základnu prvních tří číslic tvoří trojice čárek, symbolizují archetyp tří rozměrů prostoru, platného pro naši existenci. Pětka, symbolizovaná spojením „čárek“ dole – je klíčovým znakem pro směřování informací „shora dolů“ (z vyšších informačních vrstev = od „boha“). Jinak také písmeno V symbolizuje vítězství (= pochopení potřebné informace, souhlas, potvrzení směru). „Čárky“ před a za pětkou (symbolem V) pak dokončují cestu k symbolu dokonalosti, k osmičce. Je to symetrie, kde středem je sedmý symbol mezi dvěma trojicemi „čárek“po stranách (IIIVIII). Zde začíná i končí poznání symetrie vesmíru – v koncepci „dvojprvku“ (spojení dvou nejbližších uprostřed symetrie z osmi prvků). Čtyřku jsme se museli naučit chápat jako 5-1, důvodem byla koncepce desítkové soustavy z devíti prvků – číslic. Devítka v „logice lidské existence“ symbolizuje přídavek nad maximum dosažitelnosti pomocí symetrie osmiprvků, desítka vznikla rozdělením významu devítky, likvidací „ocásku“ vznikl fenomén „nuly“ a součet jedničky a nuly. Devítka v kabale vyjadřuje „přesah“ míry dokonalosti, kterou představují kvality šestky (otočením šestky o 180 stupňů, kde současně součet 1+8+0  je právě 9).  Tímto způsobem je formován zápis pro čtení pomocí kabaly. Vtip je v zamlčení rozdílu mezi součtem dvou prvků, či v jeho čtení formou „dvojprvku“. Ale z devítky pramení také prvek dvojí kontroly (přihlašovací jméno + heslo) pomocí „kmitů“ jedničky a nuly, dnešní podoby internetové komunikace pomocí binárního kódování libovolné informace.

Dnes se vůbec nepozastavujeme nad takovými „malichernostni“, proč např. devítka vypadá jako otočená šestka jak to souvisí se stupnicí úhlů, proč písmeno S vypadá jako nedokončená osmička, proč C vypadá jako nedokončené O, proč uhlík značíme C a má atomové číslo 6, proč jsme „postaveni“ na bázi uhlíku, na spalování cukrů,  Proč se v češtině  z „carboneum“ stal uhlík, jak souvisí tvar písmene s jeho zvukem, atd., atd.…. …Teprve nadkritické množství podobných „náhod“ mě přivedlo k pochopení významů, ukrytých „všem na očích!!“. A o výsledky mých úvah se chci podělit.

Historická zkušenost s novým zápisem tehdejšího zvukového jazyka pomocí „latinky“ je známa jako „zmatení jazyků v Babyloně“, šlo o to, naučit lidi tehdejšího světa používat nejen nový zápis aramejského, hebrejského či dalšího jazyka, ale především vysvětlit smysl dvojí funkce nuly (jako středu symetrie a jako prvku, oddělujícího řady devíti číslic „dvojprvkem“ desítky). Tak vznikala dnešní podoba matematiky, nástroje dokazujícího svoji neomylnost v modelování procesů díky omezením v podobě axiomů, pravd, o kterých se nediskutuje.

Jistě víte, které etnikum je známé svou schopností nakládat s číslicemi ve svůj prospěch. Jen ale důrazně upozorňuji, že jen velmi malé procento z tohoto etnika znalo skutečný cíl, který je zakódován do vlastností matematiky, operující v desítkové soustavě, která zdomácněla ve světě. Že jde o relevantní, stále živý proces, o tom mě přesvědčil právě ohlas na knihu a film „Šifra mistra Leoparda“.

Dnešní svět už tuto historii desítkové soustavy v celistvosti nezná, většina v katolické i dalších církví i naprostá většina židovského etnika nemá ani tušení o cílech, které vedly Hebrejce k vytvoření programu pro lidstvo z číslic a písmen, alegoricky popsaného pomocí Bible. Právě důsledná prezentace „latinky“ a desítkové soustavy umožnila vznik a vývoj technologií dneška. Mocní a bohatí mají vždy dost času na to, aby sledovali, kdo z „poddaných“ pochopil „informační balíček“ svého nadání – a včas jej podporovali, přesně do hladiny, kdy jim byl užitečný. Pokud někdo pochopil jejich „ hru“ (skutečné cíle), byl donucen spolupracovat, nebo zmizel, pokud to bylo možné. To platí stále, dnes stačí takového člověka zesměšnit, protože nejsou  známé kořeny (nebo snad ano?) a principy pro kódování významu Písma. Proto osobnosti jako Newton a Vinci své poznatky formulovali tak, jak je dnes známe. Vinci pochopil tu část kódování, poplatnou rozvoji matematiky. Známe ji v podobě 38 = 11 (viz krabička Grálu ve filmu „Šifra mistra Leonarda“ a následný nenápadný poprask v soudobé církvi, bagatelizace apod..). Proč asi??

Dvojím součtem levé strany a jedním součtem pravé strany dostaneme rovnováhu dvojek (2 = 2). Na první pohled je 38=11 naprostý nesmysl. Pokud ale známe vztah číslic 3 a 8 v kabale a pochopíme všechny aspekty „rovnováhy čtyř sil v prostoru“ – je tato rovnice neskutečně geniální, protože skrývá veškeré poznatky, později potvrzené právě dnešní matematikou. Proč by také ne, když tato „zdrojová rovnice“ byla tehdejší populaci podána v podobě „součtů“.  Znamení kříže (znaménko plus), vyjádřené někdy pohybem paží, jindy zápisem, umožňovalo rozhodovací libovůli těm, kdo tuto „přepážku ve vnímání“ (axiom) lidem vštěpovali.  Dnes se podobným způsobem učíme násobilku, ale i součet. Když sečteme dva prvky, jedničku a nulu, nikdo neřekne deset, všichni jsme se naučili, že přičíst nulu neznamená nic, zůstává jednička. Přitom nula je také prvek, jednotková veličina. Jde o stejný mechanizmus, rozdílnost vnímání prvku a dvojprvku, schopnost vložit či odstranit přepážku ve vnímání zakořeněných „pravd“.

Ano, to je výsledek dvou tisícileté manipulace s číslicemi a pojmy – neschopnost překonat stereotypy vlastního myšlení. Dnes podobné „rovnici“ říkáme binarita, zapisujeme ji  „kódem angličtiny“. Jejích 26 písmen tvoří v součtu osmičku = jeden bit = soubor jedniček a nul.

Jistě nemusím popisovat techniky, kterými každá moc realizovala mýtus o své historii. Kořeny biblických příběhů jsou samozřejmě platné, ale samo křesťanství už bible popisuje tak, aby vyhovovalo tehdejší moci. Schopnosti a vzdělání Ježíše musely dostat tu podobu, kterou známe, je směsí faktů a fabulace, podobně jako všechny ideologie. Kolébku a nástroje vzdělání si církve pečlivě střeží, jen zastírací techniky se mění.  Překlápění trendů vývoje po vyčerpání možností té které ideologie bylo a je stále čitelné a předvídatelné právě díky „překladu produktů matematiky“ do původního významu číslic, jejich písmennému popisu. Dnešní povědomí o funkci kabaly je směsicí mýtů a skutečnosti. To, že lze vrstvy lidského vnímání směrovat i do oblastí, které dnešní člověk teprve znovu objevuje – to jsou postupy, které sice Egypt i Indie a Čína znali a používali, ale které byly a jsou pro každou mocenskou strukturu křesťanské epochy nepřijatelné, tudíž zamlčované, trestané anebo – dnes – zesměšňované.

Ano, v době „Babylonu“ jsme se naučili, JAK se rovná rovnice tak, aby někteří z nás mohli být „rovnější“. Pro mnohé je tato myšlenková konstrukce stěží srozumitelná, ale Teorie relativity je pro mnohé také myšlenkovým „tabu“. Matematika a vědy z ní pramenící jsou ve své podstatě nástroje, které potvrzují univerzalitu devíti číslic a nuly, součty číslic v matematikou vytvořených konstantách přesně odpovídají významům číslic, popisujících úlohu člověka v prostoru.

Jan Koňas 15.7.2006, www.karao.cz/ops

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

Související články:
Mozek na čipu? (31.12.2009)
Ako to bolo s dobou ľadovou (2.) (28.04.2008)
Ako to bolo s dobou ľadovou (1.) (26.04.2008)
Zpráva z orgonautické expedice (18.02.2008)
Kopí osudu. (21.10.2007)
Tajemná relikvie - Svatý grál (20.10.2007)
Neuvěřitelný výzkum (15.09.2007)
Vnímání a prožívání času (17.08.2007)
Mohou za povodně Jupiter a Saturn? (06.06.2007)
Měsíc plný tajemství (2.) (11.04.2007)
Měsíc plný tajemství (1.) (09.04.2007)
Vznik a pohyby dat v prostoru (06.04.2007)
Netradiční teorie stavby egyptských pyramid (07.01.2007)
Hledání kořenů alchymie (30.10.2006)
Tabák (22.10.2006)
Muž, ktorý vynašiel 20. storočie - Nikola Tesla (12.08.2006)
Jiný pohled na Blízký východ (01.08.2006)
Je to, jak to je... (28.07.2006)
Co oči nevidí (2.) (17.07.2006)
Archa úmluvy a kabala (kabb alah) (2.) (01.07.2006)
Archa úmluvy a kabala (kabb alah) (1.) (30.06.2006)
Novinky okolo Bosenských pyramid (09.06.2006)
Symbolika číslic (05.06.2006)
Návod k použití abecedy lidštiny (05.06.2006)
Abeceda lidštiny (05.06.2006)
Léčba rakoviny u myší bez ozařování a cytostatik (25.05.2006)
Šťáva z grapefruitu může uškodit (19.05.2006)
Kanabinoidy tlumí imunitní obranu (18.05.2006)
Wilhelm Reich a orgonová energie (17.05.2006)
Kmenové buňky mohou napravit zpřetrhané vazy (16.05.2006)
Kosmická energie versus aura (15.05.2006)
Znovuzrození alchymie VII. (09.05.2006)
Znovuzrození alchymie VI. (06.05.2006)
Znovuzrození alchymie V. (03.05.2006)
Znovuzrození alchymie IV. (01.05.2006)
Znovuzrození alchymie III. (28.04.2006)
Znovuzrození alchymie II. (26.04.2006)
Znovuzrození alchymie I. (24.04.2006)
Voynichův rukopis (21.03.2006)
Levitující ostrovy v Bermudském trojúhelníku? (15.03.2006)
Síla býčí, kopyšník a luštinka (12.03.2006)
Jazyky jak je neznáte, úvaha průměrného občana. (04.03.2006)
Evoluce: Hranice mezi vědou a metafyzikou (19.01.2006)
Kurupira - recenze knihy (30.12.2005)
Lidské šlápoty staré milion roků? (10.12.2005)
Kurupira – zlověstné tajemství (25.11.2005)
Kosmické cykly a katastrofy na Zemi (28.09.2005)
Piktogramy v obilí v roce 2005 (23.09.2005)
Channelling a jiné způsoby komunikace mezi hmotnými a nehmotnými dimenzemi (5.) (31.08.2005)
Channelling a jiné způsoby komunikace mezi hmotnými a nehmotnými dimenzemi (4.) (28.08.2005)
Channelling a jiné způsoby komunikace mezi hmotnými a nehmotnými dimenzemi (3.) (25.08.2005)
Channelling a jiné způsoby komunikace mezi hmotnými a nehmotnými dimenzemi (2.) (23.08.2005)
Channelling a jiné způsoby komunikace mezi hmotnými a nehmotnými dimenzemi (1.) (20.08.2005)
Vonné tyčinky (08.05.2005)
Vonné oleje (02.05.2005)
Zajímavosti o "řeči těla" (15.03.2005)
Zajímavosti o mozku a paměti (11.03.2005)
Zhoršení paměti po kouření marihuany (26.02.2005)
Třetí experiment a konec „předpeklí ráje“ (2.) (21.02.2005)
Třetí experiment a konec „předpeklí ráje“ (1.) (16.02.2005)
Minuta pro Bytost Země (03.02.2005)
Fotoaparát na auru? (27.12.2004)
Křišťálový poklad 2004 (07.12.2004)
Algoritmus na rozpoznávání spamu (30.11.2004)
Statistika k zamyšlení (17.11.2004)
Dušan Zbavitel byl poctěn Státní cenou (28.10.2004)
Dvě události (12.09.2004)
Jsme zodpovědní i za toto... (07.09.2004)
Hétera (01.08.2004)
Ohalo II (30.07.2004)
Změna energetického obalu Země (13.07.2004)
Michel de Nostre-Dame zvaný Nostradamus (20.06.2004)
Jak se liší lidská a šimpanzí dědičná informace? (14.06.2004)
Zemětřesení (11.06.2004)
Co dali světu Arabové (1.) (01.06.2004)
Archaeoraptor (29.05.2004)
Návrat k pohanským kultům (26.05.2004)
Propláchnout se Vodnářem (25.05.2004)
Jdi klidně uprostřed rozruchu a spěchu (24.04.2004)
Neznámá říše Churritů (22.04.2004)
Atlantis, stále pošmourno! (17.04.2004)
Francouzská výprava bude hledat Atlantidu (15.04.2004)
Nerezavějící sloup v Dillí (14.04.2004)
Pokusy o alternativní vědu (2.) (05.04.2004)
Pokusy o alternativní vědu (1.) (03.04.2004)
Archeologie a proroci (04.03.2004)
Hrozí Zemi přelidnění? (28.02.2004)
Štěpný reaktor v hlubinách Země? (30.01.2004)
Blíží se přepólování magnetického pole Země? (23.01.2004)
V tomto státě něco hodně smrdí (11.01.2004)
Žít s otevřenou myslí (26.12.2003)
Egyptská Kniha mrtvých (25.12.2003)
[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 4 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
13. 11. 2019:

Tereza Spencerová: "Moralesova demise přišla pouhý týden poté, co zamítl německému koncernu těžbu lithia s tím, že lithium „patří bolivijskému lidu“… západní a prozápadní mainstream mezitím dál odmítá nazývat puč pučem, očividně podle pravidla, že co je dobré pro Západ, nikdy pučem nemůže být…"

Celý článek...


13. 11. 2019:

Advokát Jaroslav Ortman: "Jestli odkazem listopadu 89 má být, že neuznáváme svobodné volby, že neuznáváme vítěze voleb a že mají odstoupit pod tlakem ulice, tak potom organizátorům nejde o listopad. Pak jim jde v podstatě o revoluční únor 1948, kdy ulice diktovala a vytvářela akční výbory Národní fronty, zavírala lidi, svrhávala je z funkcí, advokáty vyhazovala z Advokátní komory. To je pro mě naprosto nepřijatelné a tyhle metody neuznávám. A tvrdím, že je to faleš, faleš, faleš, a pokud někdo vyzývá k takovým krokům, tak patří buď do blázince, nebo by se nad jeho výzvami měly zamyslet orgány činné v trestním řízení."

Celý článek...


05. 11. 2019:

Nekorektní blog Petra Kubáče: "klimatický summit" se stěhuje potřetí, tentokrát do Madridu. Ve Španělsku protesty nehrozí, protože v tomto "demokratickém" státě dostanete za pořádání referenda víc než v Jižní Americe za terorismus a vraždy. Takže letecké palivo přece jen bude spáleno. Pozoruhodná je situace Grety Thurnbergové, protože plout na plachetinici (i miliardářské kevlarové) Atlantikem do Evropy v listopadu je poukázka na smrt v bouři. Proto bude zlý skřítek šetřit CO2 tak, že přijme španělskou pomoc a pojede jejich velkou, železnou (patrně vojenskou) lodí s táákhle velkým naftovým motorem běžícím nepřetžitě během celé (více než) týden trvající cesty...

Celý článek...


01. 11. 2019:

Neviditelný pes: Pirátka Krausová se schází s trestně stíhaným šéfem reklamky JCDecaux Tenzerem, přičemž pirát Michálek se snaží svoji přítelkyni z maléru vytáhnout, což je zcela pochopitelné, důvody jsou zcela jasné, a odskákat to má z důvodů ne zcela pochopitelných Mikuláš Ferjenčík. Takto je to řečeno jazykem prostým.
Akutní případy Piráti zpravidla řeší bonzováním v Bruselu, ale v tomto případě to nepůjde. Musí si to vyřešit sami. Na to mají transparentní celopirátskou diskusi. Božínku… oni mají štěstí, že takové blbosti jsou mimo rozlišovací schopnost lidí, kteří chodí do práce, mají rodinu, řeší děti a složenky a na luštění ptydepe nemají čas. Aférku Krausové a Michálka a Tenzera nebudou voliči vnímat. Tu vnímají ti, kdo je nevolí, stejně to fungue s Babišem...

Celý článek...


31. 10. 2019:

Zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček: "Co dříve řekl učitel, nebo jiná obecně vážená osobnost, bylo bráno jako jisté měřítko hodnot, obecného vkusu a morálky. Kdo je dnes takovou osobností? Považuje se za ni každý a nazývá se to svobodou. Jsem vždy spíše pobaven, kolik ústavních právníků a politologů se objeví na sociálních sítích v souvislosti s jakýmkoliv právním nebo politickým problémem. Oni neříkají svůj názor, což by jistě bylo možné a vhodné, ale soudí jiné za to, že nesdílejí jejich představu o věci...
...poněkud přehlížíme tu část nenávistných projevů, které signalizují vážnější problémy ve společnosti. Sociální rozdíly nás mohou více ohrozit než nějaké výkřiky omezených hlupáků... Stovky milionů lidí žijí v naprosté chudobě, zatímco pár desítek miliardářů neví, kam s penězi...
"

Celý článek...


28. 10. 2019:

Hudebník Petr Štěpánek: "Bé bé bé, nepozvali nás na Hrad. Bů bů, to se řekneee! Jeden by i zaplakal. Už ale nedodávají, že kdyby je pozvali, pozvání by teatrálně odmítali, případně by zase ze slavnostního aktu demonstrativně odcházeli. Že, Mirko Stojedničko?" ...

Celý článek...


19. 10. 2019:

Komentátor Tomáš Vyoral: "Když se neznámá paní vyjádří na internetu vůči ilegálním imigrantům, nejvyšší státní zůstupce Pavel Zeman je pobouřen a angažuje se. Zatímco když starosta Řeporyjí Pavel Novotný opakovaně na internetu i jinde vyzývá a volá po smrti svých politických oponentů – konkrétních lidí, k močení na jejich hroby a bůhví k čemu, tak soudruh Zeman mlčí. Není hate speech jako hate speech..."

Celý článek...
WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.2RC8 - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!