Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 01. 04. 2020     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Aldous Huxley:
Skutečně efektivní totalitní stát může existovat, bude-li všemocná vláda složená z politických bosů a armády jejich manažerů budou ovládat populaci otroků, kteří nemusí být za mřížemi, protože své otroctví milují.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Mayský sněm promlouvá
(01. 04. 2017, 2679x)
Probuďte svou vnitřní sílu
(22. 05. 2017, 2335x)
Otevřete dveře ke štěstí
(12. 04. 2017, 2302x)
Aktuální stav
(12. 01. 2018, 2277x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh
 
Předpověď pro ČR 1.den title= Předpověď pro ČR 2.den Předpověď pro ČR 3.den
 

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Tajemno

* Co oči nevidí (2.)


Jan Koňas - Tajemno - 17. 07. 2006 (6647 přečtení)

V prvním díle jsme poznali, jak funguje kódování a dekódování myšlení pomocí matematiky. Druhou polovinu k´dování a dekódování zvukového jazyka - a následnou opravu „Programu Člověk“ má na svědomí historie a písmena „latinky“ a jazyk, za jehož počátky má zásluhu Cyril a Metoděj, následovaní Husem, Komenským a mojí maličkostí.

Nemám odborné vzdělání v lingvistice ani v matematice, ale právě díky tomu jsem měl šanci se podívat na problematiku zvukového jazyka z jiného úhlu. Realizuji svůj  „informační balíček“ (nadání) pro výklad principu symetrie, o úloze společných jmenovatelů „vnímání a myšlení“ a z nich pramenící formulace „principu samořiditelnosti“ a „informačních vrstev“. Intuicí přijímané informace mají někdy tu nevýhodu, že nenavazují na hladinu vzdělanosti a poznání doby. Takovým příkladem byl v technické oblasti Tesla, v duchovní pak Ježíš, Hus a tisíce dalších. Jejich osudy naprosto vystihují situaci v odpovídající době. Dnešní neznámé špičky společnosti, které vedou svět do poslední války (viz zprávu  ze 13.7.2006 o tom, že Izrael vstoupil do válečného stavu kvůli dvěma uneseným vojákům), velmi dobře vědí, co je ve hře. Nemíním tím ale představitele vlády USA a dalších figurek „ve hře moci“.

K vysvětlení této „hry“ se musím zastavit u osob Einsteina a Wittgensteina, kteří představují rozhraní, kdy vývoj lidstva, kontrolovaný zpočátku církví a později stále méně známými osobami, nahradila funkce „samořiditelnosti“ systému, jehož jsme součástí. Pochopení základních symetrií ve vesmíru a pochopení možnosti dvojí existence člověka (ve hmotné a v nehmotné, informační podobě) – vyústilo do strukturování cílů pro tuto možnost. Mimo jiné i datováním období pro uskutečnění  tohoto poznání. Je jím náš letopočet, jeho dvě symetrie (1991, 2002) měly představovat rozhodující období pro realizaci lidmi řízené nehmotné existence člověka pro (božskou) elitu této planety, která by pak snadno udržovala ostatní populaci v poslušnosti pomocí „demokratury“, spojení demokracie a diktatury, kontrolované existencí „nehmotného“ boha, který by se ale podle svého uvážení mohl kdekoliv zhmotnit. Stačilo by k tomu určité množství znalostí struktury, ve které žijeme. Dnes není zřejmé, jak daleko je rozvoj věd, které se od doby nacizmu vyvíjejí mimo dosah běžné populace. Zpravodajské hry se od dob Bible značně zdokonalily, dnes nikdo nevíme, jaká verze reality je dostupná „přidáváním hmotnosti“ do projekce hologramu. Je to nepodstatné, protože vývoj už postupuje nezávisle na moci, která prožívá svou agónii, poslední a největší vzepětí, reprezentované střetem dvou náboženství.

Cíl o věčné existenci člověka v duchu Bible se naplnit nepodařilo z mnoha důvodů, ale tím klíčovým je sám princip samořiditelnosti té základní energie inteligence, která vyplňuje bezezbytku prostor vesmíru, který známe. Není třeba ji nazývat božskou, ale také to neškodí.

Člověk jako zástupce nejvyšší formy samořiditelnosti na planetě, pokud je na něj uplatňován trvalý nátlak, tak v sobě najde odpovídající fyzickou či intelektuální sílu, která mu umožní aktivní účast při neutralizaci nátlaku, popř. k dílčím vítězstvím nad leností, která pramení mocným z jejich moci. Postupné nahrazení „boha“ vědomostmi vedlo matematiku dnešního typu k vytváření axiomů – pravd, o kterých se nepochybuje, protože umožňují cyklickou funkci matematiky. Ona je modelovacím nástrojem, musí být dokonale tvárná. Méně známý fakt je ten, že při znalosti principu, kterým základní symetrie této matematiky vznikla (38=11), je zřejmé, že opačným způsobem musíme dojít k původním slovesným významům číslic. Sečteme-li číslice „matematických konstant“, dojdeme k číslici, platné pro její úlohu v prostoru, který obýváme. Míra přesnosti některých konstant a jejich „vžitá“ velikost pak určuje velikost prostoru, ve kterém je význam číslice platný. Důkazem jsou nejen atomová čísla a názvy prvků, ale i např. vžité hodnoty Ludolfova čísla, absolutní nuly, teploty vakua a tisíce dalších.

Každá číslice představuje archetyp úlohy člověka v prostoru vesmíru, který je zaplněn částečně hmotou a převážně informacemi, které nazýváme vakuem. Člověk sám je pak programovatelná a programovací jednotka, uzpůsobená k vytváření variací inteligentního prostoru, který se vyvinul na bázi prvku, kterému říkáme uhlík, značíme písmenem C a atomovým číslem 6, „mystickým“ číslem člověka.

Proto se vraťme k období, kdy se církví „upravený“ program pro lidstvo začal opravovat. Konstantin a Metoděj mají už ve svých jménech vepsány cíle (pochopení „konstant“ a „metod“ existence člověka v prostoru), které v podobě vhodných doplňků (nabodeníček) k písmenům dotvořili Hus a Komenský. Příroda sama i mezi národy vytváří polarity, k nenápadně dravému hebrejskému etniku postavila protipól slovanský, nápadně poddajný, ale velmi citlivý na svůj zvukový i psaný jazyk. To, že jméno signalizuje úlohu člověka pro společnost, to je jeden z produktů samořiditelnosti vesmíru a kabaly, kódování písma. Proces myšlení s následkem v pojmenování věci či procesu je odvislý od znaků, kterými jej chceme pojmenovat či zobrazit. Proto nutně musí konstrukce písmen během doby používání reflektovat nejen své okolí, ale také skupinu či jednotlivce, kteří tento zobrazovací systém používají. Čas, který pojmům vkládá či mění obsah, ten má své kořeny ve směrové složce zvukové energie, ona dopadá na odpovídající emoční rozhraní člověka, které je zodpovědné za to, jak bude soubor zvuků (slovo) vyhodnoceno souborem naučených stereotypů, kterým říkáme rozum. Tyto směry pak vedly tvůrce písmen latinky k jejich výslovnosti tak, aby tvar písmene a jeho zvuková podoba odpovídaly psychologii doby. Odtud pramení míra srozumitelnosti takového jazyka pro cizince. Latina byl první jazyk (a písmo), který potlačil národní jazyky svou přehledností a silou struktury. Zůstal v pojmenování živé přírody. Prolínáním národních zvukových jazyků s latinou  se později formovaly další jazyky a výslovnosti jednotlivých písmen. Pochopení struktury a cílů latiny tak vedlo učence z Byzance k nalezení etnika, způsobilého k vytvoření opravných cílů „Programu Člověk“při použití stejné symboliky. Čtení „mezi řádky“ je pro Slovany historickou zkušeností (viz Antonín Horák – O Slovanech úplně jinak).

Mezitím matematika, aplikovaná na fyziku prostoru dospěla k formulaci rychlosti světla, k trojce s pěti nulami. Einstein tuto dobově nepřekročitelnou hodnotu postuloval jako paradox tím, že ji umocnil. Jeho současník Wittgenstein  pak doplnil rozhraní doby prostřednictvím jiného pojetí filosofie. Podobně jako Horák provedl „součet“ historie písmenných zápisů, našel i Einstein svého následníka v osobě Jicchaka Bentova v jeho popisu sil, které se podílejí na existenci člověka v prostoru (Tajemství a síla kyvadla, Pragma 1997), kde kmit a kmitočty emergenčních rozhraní našeho mozku definují smysl naší existence v okolním prostoru. Na jeho práci navazuje můj návod, jak pomocí symetrie a kmitu dekódovat slova českého a dalších jazyků. Střed slova tvoří jedno nebo dvě písmena (dvojprvek). Vpravo od středu je písmeno, značící „úkol“, vlevo od středu je písmeno (písmena), značící cestu ke „splnění úkolu“. Pro možnost čtení je ale třeba znát tzv. „abecedu lidštiny“, významy jednotlivých písmen v kontextu s posláním člověka, důvodem pro jeho existenci.

Slova lze „číst“ i v menších celcích, a to v závislosti na míře a rozvinutosti osobního řetězení asociací – intuice. Intuice je výsledkem práce podvědomí, ono je prvním přijímačem informací z prostoru. V podvědomí se po zpracování výsledek vyladí do podoby, odpovídající souběžně osobě člověka (1) i cílům samořiditelného systému (2), jehož jsme součástí. Známe jej pod slovem svědomí. Toto bliknutí mysli pak můžeme či nemusíme akceptovat souborem naučených „pravd“, kterým říkáme rozum či vzdělání. Otázka svobodné vůle člověka se tak změní, člověk může svým přístupem jen brzdit či urychlovat vývoj společnosti v závislosti na myšlenkových stereotypech, které nedovede „upgradovat“ (abgrejdovat = urejdovat), ovlivnit.

Zde se bohužel musím dotknout tématu, pro mnohé iracionálního. Duchovní (ve smyslu myšlenkové komunikace) spolupráce s vyspělejšími vrstvami lidských civilizací není v současnosti pro většinovou populaci přijatelná, přesto existuje už velmi dlouho. Směs dezinformací a pravdy umožňuje libovůli ve směrování populace těm, kteří ovládají média. Nechme proto každého, ať postupuje v souladu se svou verzí skutečnosti.

Jan Koňas 15.7.2006, www.karao.cz/ops

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

Související články:
Mozek na čipu? (31.12.2009)
Ako to bolo s dobou ľadovou (2.) (28.04.2008)
Ako to bolo s dobou ľadovou (1.) (26.04.2008)
Zpráva z orgonautické expedice (18.02.2008)
Kopí osudu. (21.10.2007)
Tajemná relikvie - Svatý grál (20.10.2007)
Neuvěřitelný výzkum (15.09.2007)
Vnímání a prožívání času (17.08.2007)
Mohou za povodně Jupiter a Saturn? (06.06.2007)
Měsíc plný tajemství (2.) (11.04.2007)
Měsíc plný tajemství (1.) (09.04.2007)
Vznik a pohyby dat v prostoru (06.04.2007)
Netradiční teorie stavby egyptských pyramid (07.01.2007)
Hledání kořenů alchymie (30.10.2006)
Tabák (22.10.2006)
Muž, ktorý vynašiel 20. storočie - Nikola Tesla (12.08.2006)
Jiný pohled na Blízký východ (01.08.2006)
Je to, jak to je... (28.07.2006)
Co oči nevidí (1.) (15.07.2006)
Archa úmluvy a kabala (kabb alah) (2.) (01.07.2006)
Archa úmluvy a kabala (kabb alah) (1.) (30.06.2006)
Novinky okolo Bosenských pyramid (09.06.2006)
Symbolika číslic (05.06.2006)
Návod k použití abecedy lidštiny (05.06.2006)
Abeceda lidštiny (05.06.2006)
Léčba rakoviny u myší bez ozařování a cytostatik (25.05.2006)
Šťáva z grapefruitu může uškodit (19.05.2006)
Kanabinoidy tlumí imunitní obranu (18.05.2006)
Wilhelm Reich a orgonová energie (17.05.2006)
Kmenové buňky mohou napravit zpřetrhané vazy (16.05.2006)
Kosmická energie versus aura (15.05.2006)
Znovuzrození alchymie VII. (09.05.2006)
Znovuzrození alchymie VI. (06.05.2006)
Znovuzrození alchymie V. (03.05.2006)
Znovuzrození alchymie IV. (01.05.2006)
Znovuzrození alchymie III. (28.04.2006)
Znovuzrození alchymie II. (26.04.2006)
Znovuzrození alchymie I. (24.04.2006)
Voynichův rukopis (21.03.2006)
Levitující ostrovy v Bermudském trojúhelníku? (15.03.2006)
Síla býčí, kopyšník a luštinka (12.03.2006)
Jazyky jak je neznáte, úvaha průměrného občana. (04.03.2006)
Evoluce: Hranice mezi vědou a metafyzikou (19.01.2006)
Kurupira - recenze knihy (30.12.2005)
Lidské šlápoty staré milion roků? (10.12.2005)
Kurupira – zlověstné tajemství (25.11.2005)
Kosmické cykly a katastrofy na Zemi (28.09.2005)
Piktogramy v obilí v roce 2005 (23.09.2005)
Channelling a jiné způsoby komunikace mezi hmotnými a nehmotnými dimenzemi (5.) (31.08.2005)
Channelling a jiné způsoby komunikace mezi hmotnými a nehmotnými dimenzemi (4.) (28.08.2005)
Channelling a jiné způsoby komunikace mezi hmotnými a nehmotnými dimenzemi (3.) (25.08.2005)
Channelling a jiné způsoby komunikace mezi hmotnými a nehmotnými dimenzemi (2.) (23.08.2005)
Channelling a jiné způsoby komunikace mezi hmotnými a nehmotnými dimenzemi (1.) (20.08.2005)
Vonné tyčinky (08.05.2005)
Vonné oleje (02.05.2005)
Zajímavosti o "řeči těla" (15.03.2005)
Zajímavosti o mozku a paměti (11.03.2005)
Zhoršení paměti po kouření marihuany (26.02.2005)
Třetí experiment a konec „předpeklí ráje“ (2.) (21.02.2005)
Třetí experiment a konec „předpeklí ráje“ (1.) (16.02.2005)
Minuta pro Bytost Země (03.02.2005)
Fotoaparát na auru? (27.12.2004)
Křišťálový poklad 2004 (07.12.2004)
Algoritmus na rozpoznávání spamu (30.11.2004)
Statistika k zamyšlení (17.11.2004)
Dušan Zbavitel byl poctěn Státní cenou (28.10.2004)
Dvě události (12.09.2004)
Jsme zodpovědní i za toto... (07.09.2004)
Hétera (01.08.2004)
Ohalo II (30.07.2004)
Změna energetického obalu Země (13.07.2004)
Michel de Nostre-Dame zvaný Nostradamus (20.06.2004)
Jak se liší lidská a šimpanzí dědičná informace? (14.06.2004)
Zemětřesení (11.06.2004)
Co dali světu Arabové (1.) (01.06.2004)
Archaeoraptor (29.05.2004)
Návrat k pohanským kultům (26.05.2004)
Propláchnout se Vodnářem (25.05.2004)
Jdi klidně uprostřed rozruchu a spěchu (24.04.2004)
Neznámá říše Churritů (22.04.2004)
Atlantis, stále pošmourno! (17.04.2004)
Francouzská výprava bude hledat Atlantidu (15.04.2004)
Nerezavějící sloup v Dillí (14.04.2004)
Pokusy o alternativní vědu (2.) (05.04.2004)
Pokusy o alternativní vědu (1.) (03.04.2004)
Archeologie a proroci (04.03.2004)
Hrozí Zemi přelidnění? (28.02.2004)
Štěpný reaktor v hlubinách Země? (30.01.2004)
Blíží se přepólování magnetického pole Země? (23.01.2004)
V tomto státě něco hodně smrdí (11.01.2004)
Žít s otevřenou myslí (26.12.2003)
Egyptská Kniha mrtvých (25.12.2003)
[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 0 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
13. 11. 2019:

Tereza Spencerová: "Moralesova demise přišla pouhý týden poté, co zamítl německému koncernu těžbu lithia s tím, že lithium „patří bolivijskému lidu“… západní a prozápadní mainstream mezitím dál odmítá nazývat puč pučem, očividně podle pravidla, že co je dobré pro Západ, nikdy pučem nemůže být…"

Celý článek...


13. 11. 2019:

Advokát Jaroslav Ortman: "Jestli odkazem listopadu 89 má být, že neuznáváme svobodné volby, že neuznáváme vítěze voleb a že mají odstoupit pod tlakem ulice, tak potom organizátorům nejde o listopad. Pak jim jde v podstatě o revoluční únor 1948, kdy ulice diktovala a vytvářela akční výbory Národní fronty, zavírala lidi, svrhávala je z funkcí, advokáty vyhazovala z Advokátní komory. To je pro mě naprosto nepřijatelné a tyhle metody neuznávám. A tvrdím, že je to faleš, faleš, faleš, a pokud někdo vyzývá k takovým krokům, tak patří buď do blázince, nebo by se nad jeho výzvami měly zamyslet orgány činné v trestním řízení."

Celý článek...


05. 11. 2019:

Nekorektní blog Petra Kubáče: "klimatický summit" se stěhuje potřetí, tentokrát do Madridu. Ve Španělsku protesty nehrozí, protože v tomto "demokratickém" státě dostanete za pořádání referenda víc než v Jižní Americe za terorismus a vraždy. Takže letecké palivo přece jen bude spáleno. Pozoruhodná je situace Grety Thurnbergové, protože plout na plachetinici (i miliardářské kevlarové) Atlantikem do Evropy v listopadu je poukázka na smrt v bouři. Proto bude zlý skřítek šetřit CO2 tak, že přijme španělskou pomoc a pojede jejich velkou, železnou (patrně vojenskou) lodí s táákhle velkým naftovým motorem běžícím nepřetžitě během celé (více než) týden trvající cesty...

Celý článek...


01. 11. 2019:

Neviditelný pes: Pirátka Krausová se schází s trestně stíhaným šéfem reklamky JCDecaux Tenzerem, přičemž pirát Michálek se snaží svoji přítelkyni z maléru vytáhnout, což je zcela pochopitelné, důvody jsou zcela jasné, a odskákat to má z důvodů ne zcela pochopitelných Mikuláš Ferjenčík. Takto je to řečeno jazykem prostým.
Akutní případy Piráti zpravidla řeší bonzováním v Bruselu, ale v tomto případě to nepůjde. Musí si to vyřešit sami. Na to mají transparentní celopirátskou diskusi. Božínku… oni mají štěstí, že takové blbosti jsou mimo rozlišovací schopnost lidí, kteří chodí do práce, mají rodinu, řeší děti a složenky a na luštění ptydepe nemají čas. Aférku Krausové a Michálka a Tenzera nebudou voliči vnímat. Tu vnímají ti, kdo je nevolí, stejně to fungue s Babišem...

Celý článek...


31. 10. 2019:

Zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček: "Co dříve řekl učitel, nebo jiná obecně vážená osobnost, bylo bráno jako jisté měřítko hodnot, obecného vkusu a morálky. Kdo je dnes takovou osobností? Považuje se za ni každý a nazývá se to svobodou. Jsem vždy spíše pobaven, kolik ústavních právníků a politologů se objeví na sociálních sítích v souvislosti s jakýmkoliv právním nebo politickým problémem. Oni neříkají svůj názor, což by jistě bylo možné a vhodné, ale soudí jiné za to, že nesdílejí jejich představu o věci...
...poněkud přehlížíme tu část nenávistných projevů, které signalizují vážnější problémy ve společnosti. Sociální rozdíly nás mohou více ohrozit než nějaké výkřiky omezených hlupáků... Stovky milionů lidí žijí v naprosté chudobě, zatímco pár desítek miliardářů neví, kam s penězi...
"

Celý článek...


28. 10. 2019:

Hudebník Petr Štěpánek: "Bé bé bé, nepozvali nás na Hrad. Bů bů, to se řekneee! Jeden by i zaplakal. Už ale nedodávají, že kdyby je pozvali, pozvání by teatrálně odmítali, případně by zase ze slavnostního aktu demonstrativně odcházeli. Že, Mirko Stojedničko?" ...

Celý článek...


19. 10. 2019:

Komentátor Tomáš Vyoral: "Když se neznámá paní vyjádří na internetu vůči ilegálním imigrantům, nejvyšší státní zůstupce Pavel Zeman je pobouřen a angažuje se. Zatímco když starosta Řeporyjí Pavel Novotný opakovaně na internetu i jinde vyzývá a volá po smrti svých politických oponentů – konkrétních lidí, k močení na jejich hroby a bůhví k čemu, tak soudruh Zeman mlčí. Není hate speech jako hate speech..."

Celý článek...
WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.2RC8 - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!