Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 06. 04. 2020     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
G. B. Stern:
Jak optimisté, tak pesimisté jsou přínosem pro společnost. Optimisté vynalezli letadlo, pesimisté padák.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Probuďte svou vnitřní sílu
(22. 05. 2017, 2347x)
Otevřete dveře ke štěstí
(12. 04. 2017, 2313x)
Aktuální stav
(12. 01. 2018, 2291x)
Naslouchejte si každou vteřinou
(02. 11. 2017, 2266x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh
 
Předpověď pro ČR 1.den title= Předpověď pro ČR 2.den Předpověď pro ČR 3.den
 

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Duchovno

* Co se s námi děje v lidském davu


Seva - Duchovno - 20. 05. 2014 (2791 přečtení)

Anton Pavlovič Čechov v povídce „Kvas intelektu” dokonale zachycuje chování davu, který vznikl jen proto, že se dva muži zadívali stejným směrem. Náhodní kolemjdoucí se začali zastavovat, přidávat do skupinky a společně se dívali stejným směrem. Dav neustále narůstal a nikdo nechápal, proč tam stojí, ale i přesto zůstával stát. A kdo ví, jak by se všechno dopadlo, kdyby nenastala situace, která přinutila lidi rozejít se tak rychle, jak přišli.


Američtí sociální psychologové v poslední době prováděli studii, která ukázala, jak na počtu lidí, kteří se chovali určitým způsobem, závisí formování lidské masy, a jak se zvyšuje jeho progrese. Bylo vytvořeno pět různých skupin lidí, které měli jednu, tři, pět, deset a patnáct osob. Tyto skupiny se zastavovaly na určitém místě na ulici a začínali provádět stejnou činnost (například se dívat stejným směrem). Bylo zjištěno, že ve skupinách s počtem 1-5 osob se počet kolemjdoucích zvyšoval úměrně k počtu “experimentální skupiny“. Stejné výsledky byly získány ve skupinách, které měly pět, deset a patnáct osob. Rozdíl byl jen v progresi zvýšení celkového množství lidí. U jednoho člověka zastavilo kolem 4 % z kolemjdoucích, a ve skupině 15 lidí - téměř 40 % ze všech kolemjdoucích. Psychologové, provádějící výzkum, vyvinuli klasifikaci davů, kde konkrétní případ, popsaný v této studii zařadili do spontánního davu. V následujících výzkumných studiích bylo charakterizováno dalších 11 druhů davu.

„Vezměme si například agresivní davvedený jedinou emocí hněvu, vzteku a slepé nenávisti. Tato Vůle, která je natolik vzdálená duchovní povaze člověka, směruje všechny činy lidí v davu na ničení a zabíjení sobě podobných. Panického davu se zmocňuje jediná emoce – strach. Lidé, vystaveni této emoci, stejně jako jakékoliv stádo zvířat prchají, a v panice mohou pošlapat své bližní. Lidé v tomto momentě ztrácejí lidskost, stávají se bytostmi se zvířecími instinkty, jak se říká ze strachu a touhy zachránit jen sebe, „ztrácí hlavu“. Převládající emoce tzv. nenasytného davu mají vlastnosti Materiální podstaty jako chamtivost, touha vlastnit velké materiální bohatství. Nebo například, dav vzbouřenců, který je stalým atributem všech revolucí či změn vládních režimů. Je to typický průvodce Vůle Živočišného rozumu, pokud vezmeme v úvahu,co za skutky koná ve svém “šílenství”: zhubení lidí, pogromy, žhářství, úsilí zmocnit se zbraní, sklon ke svévoli, násilí, zuřivosti a tak dále.

Vědomá osobnost se zde vytrácí. City a myšlenky všech jednotek, které tvoří celek nadiktovaný davem, jsou zaměřeny jedním směrem. Člověk v davu na žebříčku civilizace klesá o několik příček dolů a stává se lehce manipulovatelným.“

Gustave Le Bon, francouzský psycholog, zakladatel sociální psychologie

(Mezi jeho nejznámější práce patří kniha Psychologie davu, která poprvé vyšla v roce 1895 ve francouzštině a o dva roky později byla přeložena do češtiny. Svoji koncepci vypracoval v souvislosti s chováním davu během francouzské revoluce).

Například je již dávno známo, že banální nehoda na ulici, vezměme například dopravní nehodu, shromažďuje náhodný dav zvědavých kolemjdoucích. Tento dav se nakazí stejnorodými emocemi, týkajícími se toho, co se událo. To znamená, že dochází k v psychologii známé „cirkulační reakci“ (narůstající emoční nákaza v davu). Začíná to jako obvykle z diskusí o tom, co všichni viděli, kdo řídil auto, jak a kdo zatáčel a kdo z řidičů za to může. Ale vyvrcholení těchto vášnivých emocí může rychlou transformací proměnit okasionální dav (nahodilý, příležitostný, z latinského slova „occasio» - „náhoda“) v expresivní, přičemž se změní téma projednávání situace na hledání viníka hrozného stavu silnice, špatného života a nedostatku pořádku ve společnosti. Při vyhrocení těchto emocí už není daleko k tomu, transformovat takový dav do davu konajícího.

Pro lepší pochopení toho, jak to funguje, uvedu klasické schéma používané speciálními službamitechnologií pro změny vládního režimu na základě podobných efektů nakažení davu. Přičemž se tyto metody praktikují jak konkurenčními státy, tak i vlastními speciálními službami v různých zemích.

Například přibližně ve stejnou dobu se v různých částech hlavního města „náhle“ stávají dopravní nehody. Samozřejmě, že se na těchto místech shromažďují náhodné davy „diváků“, mezi nimiž jsou specialisté, kteří jsou schopni prostřednictvím mluveného slova změnit okasionální (náhodný) dav v konající, a nasměrovat jej na pohromy, nepokoje, ke svrhnutí jednoho režimu a k nastolení druhého. Takové podobné nakažení davu, jenom jinými způsoby a s použitím různých schémat, která u mas vyvolávají projevy Živočišného rozumu, můžeme sledovat na příkladu uměle vytvořených „barevných“ revolucí v různých zemích po celém světě.

Kdyby o nich lidé věděli, pak by nebyli poslušnými figurkami v cizích rukou.

Ale je možné, že k tomu také dochází kvůli lidskému zvyku žít tak, že se v každodenním životě upřednostňují myšlenky a emoce Živočišného principu (ega). Navíc je člověk náchylný k tomu, aby kopíroval chování lidí ve svém okolí. Mnozí dnes vůbec neusilují o čistotu vlastních myšlenek. Možná proto se „živočišná nálada“ ve společnosti předává častěji a rychleji, než cokoli dobrého, duchovního a pozitivního. Přičemž se mezi obyvatelstvem šíří s takovou rychlostí, jako oheň po Bikfordově zápalné šňůře. Mnozí lidé se s takovými jevy často potýkají, ale bohužel si toho nejsou vědomi. Například třeba potkávají své známé nebo příbuzné a ty jim obvykle začínají vyprávět o někom, s kým se dnes nebo v posledních dnech setkali, s kým si povídali, kdo na ně silně zapůsobil svými negativními skutky nebo slovy. A je zajímavé, že člověk toto „hrozné chování a vyprávění“ nejenom předává, ale snaží se ho přesně kopírovat, i jeho hněv, důraz těch či oněch slov, ukázat mu táž gesta. Jinými slovy, při předávání těchto informací je zachvácen stejnými emocemi a silou Živočišného rozumu. A kromě toho, aniž by si to uvědomoval, se je jako průvodce snaží předat dále, negativum násilně vnucuje svým známým, přátelům, spolupracovníkům, členům domácnosti. Vzhledem k tomu, kolikrát za den to různí lidé udělají, a jak je to ve světové společnosti v měřítkách lidstva rozšířeno, rýsuje se nám tu velmi smutná situace.

***

Představte si, kdyby Archónti každému zdravě uvažujícímu člověku na planetě vykládali myšlenku, že by měl jít bojovat se svým bratrem kvůli tomu, aby se Archóntům žilo dobře. Kam by je každý poslal? Správně, na konkrétní obecně známou adresu. Jaký moudrý člověk by chtěl ničit svět a klid vlastní rodiny, příbuzných a blízkých?Co je pro většinu lidí válka? Je to smrt, ničení, bída. A co je to vyprovokovaná válka mezi národy pro Archónty? Není to pouze metoda rychlého obohacení se, je to spíše politická hra, vytváření podmínek pro posílení kontroly, rozšíření a potvrzení vlastní moci nad obyvatelstvem bojujících zemí. Vždyť během války nevyčerpávají státy, stojící proti sobě, pouze své zdroje. Po jejím skončení žijí lidé, kteří ji přežili, ve strachu a státy v politické a ekonomické závislosti na „mocných z celého světa“. Národy se oboustranně bojí jeden druhého, nenávidí dokonce i nová pokolení svých sousedů, narozená po válce. Jinými slovy, masy žijí v neustálém strachu hrozby nové války. To znamená, že jakákoli válka je způsob rozdělení, rozdrobení společnosti, metoda zastrašení lidí. Lidi nechtějí války, to politici a velekněží. Jedna země neútočí na druhou, to hromádka politiků a žreců vede svou hru na úkor životů milionů obyčejných lidí.

Bude-li ale mezi lidmi vzkvétat přátelství a sami lidé tomu budou aktivně napomáhat, začne se proces sjednocování celé světové společnosti. Když se spojí, budou moci zabránit jakékoliv válce, neboť všechny konflikty v dnešním světě se zpočátku realizují informačně, tedy v první řadě – v hlavách lidí, světové veřejnosti a potom se již naplňují a uskutečňují jejich vlastníma rukama. Neboť na počátku přicházejí informace, volba, změna vědomí a potom již, následkem toho všeho, je čin. Lidé by to měli nejenom jednoduše chápat, ale podle vlastních možností by měli rozpoutání jakékoliv války aktivně čelit, zejména ve fázi přípravy veřejného mínění na internetu a v masmédiích.V opačném případě budou Archónti i nadále využívat efekty „nákazy“ davu skrze armádu svých politiků a kněží, budou i nadále rozehrávat veřejná představení, zastrašovat miliardy televizních diváků a uvězňovat jejich rozum ve strachu a podřízení se materiálnímu systému.

Bude-li většina lidí v těchto otázkách projevovat gramotnost, pak podobné problémy jako takové zmizí.

s použitím materiálu
z knihy AllatRa od A.Novych

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

[Akt. známka: 5,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 0 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
13. 11. 2019:

Tereza Spencerová: "Moralesova demise přišla pouhý týden poté, co zamítl německému koncernu těžbu lithia s tím, že lithium „patří bolivijskému lidu“… západní a prozápadní mainstream mezitím dál odmítá nazývat puč pučem, očividně podle pravidla, že co je dobré pro Západ, nikdy pučem nemůže být…"

Celý článek...


13. 11. 2019:

Advokát Jaroslav Ortman: "Jestli odkazem listopadu 89 má být, že neuznáváme svobodné volby, že neuznáváme vítěze voleb a že mají odstoupit pod tlakem ulice, tak potom organizátorům nejde o listopad. Pak jim jde v podstatě o revoluční únor 1948, kdy ulice diktovala a vytvářela akční výbory Národní fronty, zavírala lidi, svrhávala je z funkcí, advokáty vyhazovala z Advokátní komory. To je pro mě naprosto nepřijatelné a tyhle metody neuznávám. A tvrdím, že je to faleš, faleš, faleš, a pokud někdo vyzývá k takovým krokům, tak patří buď do blázince, nebo by se nad jeho výzvami měly zamyslet orgány činné v trestním řízení."

Celý článek...


05. 11. 2019:

Nekorektní blog Petra Kubáče: "klimatický summit" se stěhuje potřetí, tentokrát do Madridu. Ve Španělsku protesty nehrozí, protože v tomto "demokratickém" státě dostanete za pořádání referenda víc než v Jižní Americe za terorismus a vraždy. Takže letecké palivo přece jen bude spáleno. Pozoruhodná je situace Grety Thurnbergové, protože plout na plachetinici (i miliardářské kevlarové) Atlantikem do Evropy v listopadu je poukázka na smrt v bouři. Proto bude zlý skřítek šetřit CO2 tak, že přijme španělskou pomoc a pojede jejich velkou, železnou (patrně vojenskou) lodí s táákhle velkým naftovým motorem běžícím nepřetžitě během celé (více než) týden trvající cesty...

Celý článek...


01. 11. 2019:

Neviditelný pes: Pirátka Krausová se schází s trestně stíhaným šéfem reklamky JCDecaux Tenzerem, přičemž pirát Michálek se snaží svoji přítelkyni z maléru vytáhnout, což je zcela pochopitelné, důvody jsou zcela jasné, a odskákat to má z důvodů ne zcela pochopitelných Mikuláš Ferjenčík. Takto je to řečeno jazykem prostým.
Akutní případy Piráti zpravidla řeší bonzováním v Bruselu, ale v tomto případě to nepůjde. Musí si to vyřešit sami. Na to mají transparentní celopirátskou diskusi. Božínku… oni mají štěstí, že takové blbosti jsou mimo rozlišovací schopnost lidí, kteří chodí do práce, mají rodinu, řeší děti a složenky a na luštění ptydepe nemají čas. Aférku Krausové a Michálka a Tenzera nebudou voliči vnímat. Tu vnímají ti, kdo je nevolí, stejně to fungue s Babišem...

Celý článek...


31. 10. 2019:

Zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček: "Co dříve řekl učitel, nebo jiná obecně vážená osobnost, bylo bráno jako jisté měřítko hodnot, obecného vkusu a morálky. Kdo je dnes takovou osobností? Považuje se za ni každý a nazývá se to svobodou. Jsem vždy spíše pobaven, kolik ústavních právníků a politologů se objeví na sociálních sítích v souvislosti s jakýmkoliv právním nebo politickým problémem. Oni neříkají svůj názor, což by jistě bylo možné a vhodné, ale soudí jiné za to, že nesdílejí jejich představu o věci...
...poněkud přehlížíme tu část nenávistných projevů, které signalizují vážnější problémy ve společnosti. Sociální rozdíly nás mohou více ohrozit než nějaké výkřiky omezených hlupáků... Stovky milionů lidí žijí v naprosté chudobě, zatímco pár desítek miliardářů neví, kam s penězi...
"

Celý článek...


28. 10. 2019:

Hudebník Petr Štěpánek: "Bé bé bé, nepozvali nás na Hrad. Bů bů, to se řekneee! Jeden by i zaplakal. Už ale nedodávají, že kdyby je pozvali, pozvání by teatrálně odmítali, případně by zase ze slavnostního aktu demonstrativně odcházeli. Že, Mirko Stojedničko?" ...

Celý článek...


19. 10. 2019:

Komentátor Tomáš Vyoral: "Když se neznámá paní vyjádří na internetu vůči ilegálním imigrantům, nejvyšší státní zůstupce Pavel Zeman je pobouřen a angažuje se. Zatímco když starosta Řeporyjí Pavel Novotný opakovaně na internetu i jinde vyzývá a volá po smrti svých politických oponentů – konkrétních lidí, k močení na jejich hroby a bůhví k čemu, tak soudruh Zeman mlčí. Není hate speech jako hate speech..."

Celý článek...
WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.2RC8 - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!