Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 18. 09. 2019     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Aischylos:
Nenazývej nikoho šťastným, dokud není mrtev.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Žádejte o pomoc
(28. 09. 2016, 3118x)
Nežijte ve lži
(20. 11. 2016, 2588x)
Hodiny odbíjejí
(30. 12. 2016, 2559x)
Mayský sněm
(07. 01. 2017, 2501x)
Jako v pohádkách…
(07. 12. 2016, 2434x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh
 
Předpověď pro ČR 1.den title= Předpověď pro ČR 2.den Předpověď pro ČR 3.den
 

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Duchovno

* Disharmonie a nespokojenost (pokračování)


Ukázka z knihy - Duchovno - 03. 07. 2010 (3098 přečtení)

Raméš Balsekar

Když se jako základní životní princip přijme princip duality, život začne být uměním neustálého harmonického vyvažování vzájemně spojených protikladů. Jak říká Lao-Tse: „Poznáváním mužského a udržováním ženského se člověk stává vesmírným tokem; stává-li se vesmírným tokem, není oddělen od věčné dokonalosti.“ Mužství a ženství se přirozeně netýká ani tak sexu jako dominantních charakteristik mužskosti a ženskosti. Jinak řečeno vzájemně spojené opačné póly protikladů jsou jako opačné, ale od sebe neoddělitelné strany mince, jako póly magnetu nebo jako pulzy a intervaly v jakékoli vibraci.

Zatímco používání vůle a osobního úsilí proměňuje život rozštěpený dualismem v horečnatý hektický spěch, skutečné pochopení dvoupólové povahy duality vytrvale vnáší do života vyrovnanost, jak to ilustruje dávné taoistické vyprávění o jistém sedlákovi, kterému utekl kůň.


Když ho večer přišli sousedé utěšit a litovali ho, jakou měl smůlu, řekl: ´No, možná´. Příští den se kůň vrátil a přivedl s sebou půl tuctu divokých koní; když se sousedé zase sešli, aby sedlákovi poblahopřáli, jak veliké měl štěstí, řekl opět ´No, možná´. Den na to sedlákův syn zkusil osedlat jednoho z divokých koní a při jízdě si zlomil nohu. Když ho sousedé litovali, jakou měl smůlu, sedlák poznamenal ´No, možná´. Příští den přišli do vesnice verbíři, aby odvedli nováčky do armády, ale sedlákova syna neodvedli, protože měl zlomenou nohu. A večer zase přišli sousedé a říkali, jak je báječné, že to všechno tak dobře dopadlo. Sedlák na to povídá: ´No, možná´.

Život díky základní dvoupólové povaze duality znamená nejen nepřetržité střídání dobrých a špatných událostí, což brání monotónnosti a dělá ze života úžasnou věc, ale příroda našim psychosomatickým systémům poskytuje velmi vítané střídání stavů spánku a bdění, zapomínání a vzpomínání si.

Když kniha Genesis popisuje, jak Adam s Evou upadli v nemilost, protože získali ´poznání dobrého a zlého´, znamená to, že jejich pád nastal jako důsledek rozdělování na ´dobré a špatné´, ´užitečné a neužitečné´, ´přijatelné a nepřijatelné´, protože měli starost o to, co je za daných okolností výhodné a co není. Jinak řečeno člověk se sám přivádí do stavu nespokojenosti, když se nutkavě zaměřuje na své zabezpečení a přežití. Na druhé straně přijetí principu dvojpólovosti duality, základu života i přírody, znamená sjednocení s vesmírem, a člověk tak může prožívat svůj život v klidu, který zvyšuje pravděpodobnost bezpečí a přežití už z toho důvodu, že tu není žádná úzkost, která by člověku mohla bránit ve svobodném počínání a omezovat ho v čemkoliv, co dělá.

Z toho ve skutečnosti vyplývá, že příčinou rozporuplnosti a nespokojenosti člověka jsou dvě mylné představy, které spolu úzce souvisejí: předně že je oddělený a odlišný ode všeho ostatního, co je projevené, a za druhé, že v probíhajícím projevení může plně ovlivňovat výsledky a události podle toho, jak se sám rozhodne. Opravdu tu není žádná entita, žádný jednotlivec, který by mohl uplatňovat svobodnou vůli nebo trpět zlým osudem: prostřednictvím psychosomatických mechanismů probíhá dění – vidění, slyšení atd; ´my´, kdo prožíváme své životy, ve skutečnosti neexistujeme, ´prožívání´ se děje prostřednictvím různých psychosomatických mechanismů čili psycho-fyzických organismů.

Je trochu zvláštní, že člověk prahne po tom, aby sám sebe zabezpečil a dosáhl jistoty, která je pro jeho pocit spokojenosti nutná, ale o tom, čím ´on sám´ je, nemá jasnou představu. Toto ´on sám´ (či ´já sám´) je prakticky pouhé ztotožnění mysli s představou o sobě samém, s představou, která je ve skutečnosti jen souhrnem vzpomínek na minulé události. To, co se považuje za jedince, je de facto zcenzurovaný a zrevidovaný souhrn; týká se více minulosti než přítomnosti a onen budoucí příjemný stav, ve který doufá, velkou měrou souvisí s pocity bezpečí a jistoty, které zažil v minulosti. Někdo na příklad může investovat v ekonomické či sociální oblasti, přičemž vychází ze svých minulých zkušeností a při odhadování svých vyhlídek do budoucnosti vychází z běžných kriterií; poměrně často se pak ukáže, že jeho investice navzdory všem kalkulacím skončily totálním bankrotem, zatím co někdo jiný, kdo své minulé zkušenosti sice neignoroval, ale věnoval pozornost svému ´tušení´, dopadl daleko lépe.

Téměř každý má tu zkušenost, že člověk obvykle přikládá příliš velkou důležitost tradičním metodám, vědomému myšlení, lineární komunikaci, využívající matematické symboly, a že daleko menší význam pro něho má pohotové, intuitivní ´tušení´ – málo si všímá ´vnitřního cítění´; mnohem více pozornosti věnuje centralizovanému vidění a analytickým údajům než vidění perifernímu. Ve skutečnosti nejde o volbu mezi jedním či druhým přístupem, ale o to, aby se oba přístupy doplňovaly. Většinou bývá podmíněnost konvenčním přístupem tak silná, že všechnu spontaneitu potlačí: můžeme to bohužel často pozorovat při výchově dětí, kdy důraz na abstraktní lineární myšlení v kombinaci se společenskými zvyklostmi potlačí vrozenou dětskou spontaneitu projevu do té míry, že to dítěti skutečně uškodí. To přirozeně neznamená, že bychom se měli otevřít nekontrolovatelným popudům okamžitých nápadů; je ale třeba racionálně rozpoznat určitou inteligenci, která se nezakládá na přespříliš ukázněně fungujícím rozumu a intelektu, inteligenci, kterou můžeme zřetelně vidět ve způsobu, jakým funguje naše tělo, jakým můžeme pohybovat svými končetinami a nadechovat se. Člověk nemá odvahu spolehnout se na spontánní fungování, které mu bylo přírodou dáno, které se ale zablokovalo, když jeho přirozená činnost byla omezována všemi možnými pokusy zacházet s ním pomocí navyklých postupů.


VYVSTÁVÁNÍ MYŠLENEK

Myšlenky a dokonce i touhy se neobjevují pouze v mysli řadového člověka; objevují se i v mysli mudrce, protože v povaze mysli je přijmout všechno, co se jí nabídne; tady ale všechna podobnost končí. Zatímco běžný člověk se do myšlenek a přání zaplétá tím, že buď po nich sáhne a snaží se podle nich jednat, anebo se jim brání, mudrc se jimi nezabývá, nechává je na pokoji. Podstatné ovšem je, že jakýkoliv pokus bránit myšlenkám v tom, aby se objevovaly – nehledě na to, že je to pošetilá snaha, která má za následek frustraci – rozděluje mysl na to, co se snaží myšlenky zastavit, a na tu část mysli, která tomu vzdoruje, takže je tu konflikt. Myšlenky se objevují jako důsledek neustálého podmiňování a paměťových vtisků, které tím vznikají – snaha vědomě a záměrně se jich zbavovat je něco jako ´smývat krev krví´. Závěr je jednoduchý: myšlenky vznikají, protože ale nemají žádnou vlastní samostatnou substanci, okamžitě zmizí, pokud je nepřevezmeme a nezačneme s nimi zacházet jako s něčím skutečným. Jakákoliv aktivní snaha ovládnout mysl nebo nechat ji být jen posílí ego; spontaneita a cílevědomý záměr jsou pojmy vzájemně protichůdné.

Situace je přesně stejná jako ona tradičně známá situace, kdy lék bude účinkovat jen tehdy, nebudete-li při jeho polykání myslet na opici: samotná tato podmínka se stane paměťovou stopou opice a kdykoliv se chystáte vzít si lék, dotyčná stopa se okamžitě objeví. Je to příklad patové situace, v níž se člověk nachází téměř každou chvíli, když uvažuje a jedná jako samostatná entita. Jedinou možnou reakcí na to je dokázat plně přijmout, že – řečeno Buddhovými slovy – „Události se dějí, dochází k jednání, není tu ale žádný jednotlivec, který by cokoliv dělal.“

Na otázku „Co mám v každém okamžiku dělat?“ existuje jen jediná odpověď: dělejte to, o čem si myslíte, že byste to dělat měli, s plným pochopením, že neexistuje nikdo, kdo jedná. Ať potom dojde k jakémukoliv jednání, bude to spontánní, přirozené (božské) jednání, protože se ho neúčastní žádná individuální entita. Jistým náznakem takovéhoto přímého vnímání by mohlo být nejasné tušení naprosté svobody jako důsledku toho, že nemůžeme sami rozhodovat, což je něco docela jiného než pocit frustrace. Jak říká jeden zenový Mistr: „Pak vám nezbývá než se jen smát a smát.“ Je známo, že podobné pocity totální úlevy a veselí někdy natolik zrušily odstup mezi Mistrem a žákem, že se oba začali válet po podlaze v nezadržitelném smíchu, v iracionální veselosti a radosti.

V takové chvíli totiž dojde k tomu, že stěny vězení dualismu se nečekaně zhroutí, člověk se nachází v úplně jiném světě a najednou zjišťuje, že spontánní, ne-volní jednání tu skutečně bylo odjakživa a že osobní rozhodování bylo jen iluzí. Je to, jako kdyby člověk byl v proudu života, který ho nesl, a evidentní snaha plavat proti proudu byla nejen naprosto neúčinná, ale i úplně zbytečná. Jinak řečeno dualismus mezi mnou a ´ostatními´, mezi pozorovatelem a pozorovaným, mezi hledajícím a hledaným se rozplyne v přímém vnímání, že všechno jsou to objekty, jelikož je to prožíváno – ve snové hře, kterou ´prožívání´ je: existuje jedině ´myšlení´, ´dělání´, ´zakoušení´ bez individuálního jednajícího, který by kteroukoliv z těch věcí dělal. Arabský mudrc Mononius řekl o sebepoznání:

„Znamená to objevovat, z čeho pochází utrpení a radost, zalíbení a odpor, znamená to muset být vzhůru, když se člověku nechce, spát, když se člověku nechce, zamilovat se, i když o to člověk vůbec nestojí.

A když všechny tyto věci podrobně prozkoumáš, najdeš v sobě Boha, který je jediný i mnohotvárný, právě tak jako atom: a tak v sobě objevíš cestu ze sebe ven.“

Všechna dualita je iluzí, všechno jednání je spontánní a uplatňování vlastní vůle je čistá iluze. Jakmile se to jasně pochopí, člověk přestane hledat dokonalé řešení. Když vidí, jak iluzorní je vlastní vůle, dělá všechno přesně tak, jak to podle Boží Vůle, podle vesmírné Zákonitosti probíhat má. Ze stejného důvodu začne být zřejmé, že opravdu není vůbec nutné usilovně se snažit pomocí cvičení a různých metod – opakováním afirmací, výroků či myšlenek, slov nebo nějakými jinými aktivitami – odhalit něco, co tu odjakživa bylo. Všechny snahy poznat Tao označuje taoistická filozofie jako „šlapání na hada“, protože Tao je vším.

Konečným důkazem vnímání Pravdy je, že všechny otázky a pochybnosti se rozplynuly; ve skutečnosti se rozplynulo všechno uvažování a přemítání o Pravdě, protože člověk se Pravdou evidentně stal. Uvažování a přemítání nemá nic společného s dialogem o Pravdě, který probíhá, když někdo přijde, aby našel pomoc: i tady plně platí, že tu není nikdo, kdo by mluvil, a nikdo, kdo by naslouchal, že mluvení i naslouchání probíhá prostřednictvím dvou zdánlivě oddělených psychosomatických nástrojů. Hodně se to podobá stavu člověka, který po celý den soustředěně pracuje na svých každodenních úkolech, ale během té doby si nikdy nevzpomene, jak se jmenuje a kde bydlí.

Podobně je tomu i při sportu a sportovních utkáních: když hráč zvládl základní dovednosti: pak téměř celý jeho úspěch při zápase závisí na tom, nakolik tyto základní dovednosti během zápasu nevstupují do jeho mysli. Do jaké míry tomu tak bude v každém jednotlivém případě, to bude přirozeně záležet na tom, co by bylo možné označit jako ´osud´ dotyčného psychosomatického organismu čili jako Boží Vůli ve shodě s kosmickou Zákonitostí.

Je třeba stále a stále znovu konstatovat, že se musí umožnit, aby se pochopení rozvíjelo a dozrávalo samo od sebe, bez vměšování intelektu (to bude ovšem záviset na osudu daného psychosomatického organismu). Jak zdůrazňoval Nisargadatta Maharadž, vytrvalé a neustálé vznikání problémů a pochybností je něco podobného, jako když se člověk drbe na určitém místě, a to má pak za následek svrbění, které tam původně nebylo! Ryba žije ve vodě, vodu si ale neuvědomuje; pták poletuje ve vzduchu, není si ale vzduchu vědom. Ryba nemá žádné otázky o podstatě vody a pták se neptá na podstatu vzduchu!

Učení Tao či vedánty jsou svými koncepty podobné trnu: ten se použije k odstranění nutkavé touhy po hmotném zabezpečení (případně i po sebepoznání), která je jako trn zabodnutý do kůže. Pokud se ale toto učení používá k duchovnímu zabezpečení jednotlivce, pak se jeden trn prostě nahradí trnem jiným! Pravé pochopení – nic víc není třeba; přímé vnímání přichází až nakonec, není to prostředek, jak něčeho dosáhnout. Požadavky kladené na život, potřeba něco prožívat musí zaniknout; ´ten, kdo jedná´, musí vyhasnout.
 

Přeloženo z knihy Let Life Flow, Vydalo nakladatelství Yogi Impressions

 

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 0 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihlášený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
17. 09. 2019:

Bývalý šéf vojenské zpravodajské služby a bezpečnostní analytik Andor Šándor: "Ta samolibost, že já to vím nejlépe a ostatní jsou minimálně hlupáci, pokud ne ruští agenti, přisluhovači Kremlu a Číny a podobně, je velmi nešťastná, a navíc často sklouzává do polohy osobní, urážlivé. Navenek to samozřejmě ovlivňuje to, jak se k sobě lidé chovají...
Já stále věřím tomu, že je správná teze, že Koněv osvobodil Prahu, protože tlak jeho vojsk donutil generála Toussainta uzavřít smlouvu s generálem Kutlvašrem a s Josefem Smrkovským, nechat zde těžké zbraně a zmizet. Jinak by tu Prahu Němci rozflákali, kdyby nebyli pod tlakem.
.."

Celý článek...


08. 09. 2019:

Spisovatel, autor historických knih Václav Junek: "z vyššího hlediska české moderní historie jde opravdu jen o ten šum (kauza sochy maršála Ivana Stěpanoviče Koněva), navíc vyvolaný přibližně těmi samými elementy, které (například) pod vedením Franty Sauera ze Žižkova se vší jim vlastní hloupostí skácely Mariánský sloupu na Staroměstském náměstí v listopadu 1918 a jistě také v přibližně stejné době dosáhly likvidace pomníku jednoho z největších českých vojevůdců maršála Radeckého. To ale opravdu jen pro příklad. Stejného druhu ovšem byla pozdější praxe nacistů ve věci pomníků Ernesta Denise, plukovníka Švece, prezidenta Wilsona i mnoha dalších. A to nemluvím už vůbec o komunistech a jejich tak oblíbeném obrazoborectví..."

Celý článek...


08. 09. 2019:

Andrej Babiš - bývalý premiér?
Zdeněk Zbořil: "Tentokrát v ČT překročili míru nejenom slušnosti, ale i povinností, které jsou jim uloženy ze zákona. Nějaký zdroj informací, o kterém si můžeme myslet, že není nejserióznější, někteří novináři ho označují za "Bakalapress", tak vypustí informaci, že premiér Babiš byl zbaven nařčení, že se dopouštěl trestného činu, a tu zprávu převzala ČT, Český rozhlas i ČTK a v podstatě tak způsobí stav, který může vyvolat šíření poplašné zprávy.
A tak "opisovali" redaktoři veřejnoprávních médií i dalších médií jeden od druhého, až se jeden redaktor možná spletl a mluvil o Andreji Babišovi už jako o bývalém premiérovi, a o tom už by měla jednat mediální Rada, ale nedělám si iluze, že tomu tak je nebo bude...
"

Celý článek...


03. 09. 2019:

Ivan Lehotský: "USA před měsícem vypověděli smlouvu INF s Ruskem o omezení raket středního a krátkého doletu. Prý proto, že Rusko smlouvu porušovalo. Prošly sotva dva týdny a Američané provedli test takové rakety, kterou mají s mírně jinými nastaveními už dávno rozmístěnou ve více východoevropských zemích. Že by šlo o zázračně rychlý technický vývoj? Nebo to bylo jinak a kdosi se právě nechtěně přiznal ke lži a podvodu?..."

Celý článek...


24. 08. 2019:

Advokátka Jana Zwyrtek Hamplová: "...jsou tu skupiny, k nimž se stát chová macešsky, a které nemají ani sílu se nějak viditelněji bránit, protože na to nemají síly nebo čas. Osobně vidím zátěž, která se klade na samosprávu, jako by jí tu samosprávu někdo chtěl zase sebrat, vnímám rodiny s dětmi, jak se těm pracujícím neulehčuje nic, zatímco se strká do dávek těm, kteří nikdy pracovat nebudou, seniory, kterým se říká, ať se zabezpečí hlavně sami, drobné živnostníky, kteří za chvíli budou rušit živnosti, protože ten tlak neustojí, máme málo lékařů, policistů..."
"...Roztrhání Ústavy je z mého pohledu neomluvitelné gesto. Podobně jako česká vlajka ve vagíně a trenýrky na Pražském hradě. Máme demokracii, rozhodujme ve volbách, a aby ty výsledky byly jiné, pokud se nám současné nelíbí, tak pro to sakra něco dělejme. V Americe by něco takového znamenalo doživotní diskvalifikaci z veřejného života. Roztrháním Ústavy roztrhal Minář i svobodu slova a jiná práva v Ústavě obsažená. Je to cíl Milionu chvilek? Jen jedna pravda?..."

Celý článek...


15. 08. 2019:

Čtvteční postřehy Terezy Spencerové:
• NATO si stěžuje, že ruské stíhačky v úterý odháněly od civilního letadla, v němž letěl ministr obrany Šojgu, španělskou alianční stíhačku "nebezpečným způsobem"… a prý jen "profesionalismus" aliančního pilota zabránil nebezpečné situaci… stížnost je pozoruhodná, neboť NATO současně připouští, že ruský civilní letoun měl "platný letový plán", letěl v mezinárodním vzdušném prostoru a navíc se i náležitě identifikoval…
• po nedávných pohrůžkách amerického velvyslance v Berlíně, že americké jednotky mohou být z Německa staženy, Merkelová slibuje navýšení zbrojních výdajů, jak požadují USA…
• na stěně manhattanského sídla mrtvého miliardářského pedofila Epsteina prý vyšetřovatelé objevili mimo jiné obří obraz, na němž Bill Clinton sedí v modrých šatech a červených lodičkách v prezidentské Oválné pracovně… Epsteinova "madam" Ghislaine Maxwellová byla mezitím objevena v odlehlém luxusním sídle v Nové Anglii, kde žije s vrcholným manažerem a členem supervlivné Rady pro zahraniční záležitosti (CFR) Scottem Borgersonem…
• kvůli obviněním z nevhodného chování k ženám byly zrušeny dva americké koncerty Placida Dominga…

Celý článek...


14. 08. 2019:

Bývalý senátor a exšéf Agrární komory Jan Veleba o Gretě (vepřovém a hraboších):
"Připomíná mi to anarchii. Tato slečna nemůže v patnácti letech rozumět světu, nemůže rozumět světovému klimatu, nemůže rozumět politice. Je to divadlo a stojí za ní nějaký kapitál nebo obrovská zelená lobby. Ta dívka je loutkou zelené lobby, která si ji vodí. Považuji to za nebezpečné. Jde o učebnicový příklad, jak uměle začít něco ovlivňovat. Kdyby tu Gretu ukázal Milion chvilek na Letné, tak se naše média zblázní a lidi by tam z toho omdlévali. Se seriózním přístupem k problému klimatu a počasí to nemá nic společného. Rozum mi nebere, že se k tomu propůjčuje i Svatý otec. V každém případě tato slečna není tím, kdo by znal světové děje a souvislosti. Nicméně to asi dopadne tak, že se z ní stane pravděpodobně světová politická hvězda..."

Celý článek...
WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.2RC8 - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!