Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 21. 10. 2020     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Karel Kryl:
1. Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou:
ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou,
ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce,
a z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce.

2. Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky,
brbláme spolu u píva, jak brblali jsme vždycky,
farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky,
my nakrmíme forbesa za dvě či za tři pětky.

3. Demokracie zavládla, zpívá nám Gott i Walda,
zbaštíme sóju bez sádla u strejdy McDonalda,
král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem,
pod střechou jedné partaje se u koryta sejdem.

4. Demokracie panuje od Aše po Humenné,
samet i něha v pánu je a zuby vylomené,
dali nám nové postroje a, ač nás chomout pálí,
zaujímáme postoje, místo abychom stáli.

5. Demokracie dozrává do žaludečních vředů,
bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů,
a je to mýlka soukromá, snad z optického klamu,
že místo srdce břicho má a místo duše tlamu.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Aktuální stav
(12. 01. 2018, 2859x)
Svět se mění
(19. 11. 2017, 2797x)
Naslouchejte si každou vteřinou
(02. 11. 2017, 2786x)
Váš rok
(02. 01. 2018, 2455x)
Mayský sněm promlouvá
(15. 11. 2017, 2412x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Víra

* Franchezzo: Poutník v zemi duchů (4.)


Ukázka z knihy - Víra - 31. 07. 2005 (3456 přečtení)

Další pokračování putování Franchezza, nacházícího cestu do Bratrstva naděje a práce...Cítil jsem se tak osamělý, že jsem se zdvihl a vmísil se mezi putující stíny. Jen některé se na mne podívaly, snad mne také sotva viděly. Náhle šly kolem mne tři osamělé postavy – dvě ženy a jeden muž. Pak se obrátily a následovaly mne. Muž se dotkl mého rámě a pravil: „Proč jsi zde? Jistě tu nejsi dlouho, jinak bys tak nepospíchal. Zde není spěch, všichni víme, že máme k putování celou věčnost před sebou.“ Zasmál se hrubým a studeným tónem, který mne poděsil. Jedna žena mne vzala za levou, druhá za pravou paži a pravily: „Pojď s námi a ukážeme ti, jak můžeš užívat života, i když jsi mrtev. I když nemáme tělo, kterým bychom se potěšili, můžeme si je na krátký čas vypůjčit od smrtelných. Pojď, dokážeme ti, že pro nás všechny radosti ještě neskončily.“

Ve své opuštěnosti jsem byl rád, že mohu s někým mluvit. I když byli všichni krajně odpuzující, ženy více než muž, byl jsem nakloněn přijmout jejich doprovod a vyčkat, co se bude dít.

Obrátil jsem se, abych se k nim přidal, když jsem zpozoroval ve velké dálce jako na černém nebi osvětlený obraz mé čisté milované. Její oči byly zavřené jako při mé první vizi a ruce napřaženy ke mně. Její hlas zněl jako volání z nebe: „Dej pozor, Nechoď s nimi, nejsou dobří a jejich cesta může vést jen ke zničení.“ Pak zmizela a jako bych se probudil ze sna, setřásl jsem tři postavy a spěchal znovu do tmy. Nevím jak dlouho a jak daleko jsem putoval. Snažil jsem se zbavit vzpomínek, které mne obtěžovaly. Zdálo se mi, že k mému putování tu je celý vesmír.

Konečně jsem usedl, abych si odpočinul. Po chvíli jsem spatřil v temnotě kmitat světlo. Šel jsem k němu a viděl jsem velký proud světla vycházet z pokoje, který jsem mohl rozeznat. Moje oči byly oslněny a bolely, jako bych se na Zemi díval do poledního slunce.

Nemohl jsem světlo snést a chtěl jsem odejít, když jakýsi hlas promluvil: „Zadrž unavený poutníku. Zde jsou pro tebe připravena láskyplná srdce a pomocné ruce. Chceš-li vidět svoji milou, pojď dovnitř, neboť je zde a můžeš s ní mluvit.“ Pak jsem ucítil – vidět mi nebylo možno – jak mi jakási ruka přetáhla plášť přes hlavu, aby mne ochránila před světlem a dovedla mne do místnosti, kde jsem se posadil na židli. V tomto pokoji panoval takový mír, že jsem myslel, že jsem našel cestu do nebe.

Za chvíli jsem vzhlédla spatřil dvě vznešené ženy, které mi připadaly jako andělé. Opravdu jsem myslel, že jsem se přiblížil k nebi. Když mé oči poněkud přivykly, viděl jsem vedle krásných, dobrých žen moji milou, smutnou, ale něžnou, usmívající se k místu, kde jsem seděl. Věděl jsem, že mne nevidí, ale jedna z žen mne jí popsala klidným hlasem. Byla tím uspokojena a vyprávěla těmto ženám, jakou měla pozoruhodnou zkušenost, která jí připadá jako sen.

Pokusil jsem se volat, že jsem tu, že ještě žiji, že ji miluji, ale nemohl jsem se pohnout. Jakási moc, kterou jsem tupě cítil, mne zdržovala. Potom mluvily ony laskavé ženy a poznal jsem, že to nebyli andělé. Obě ještě byly v pozemském těle, moje milá je mohla vidět a mluvila s nimi. Mluvily o naději, která je pro hříšníky mně podobné. Hlas, který mne vyzval ke vstupu se mne zeptal, přeji-li si, aby jedna z žen pro mne napsala vzkaz.

„Ano, tisíckrát ano,“ zvolal jsem.

Duch způsobil, že paní psala. Řekl jsem mojí milované, že žiji a miluji. Prosil jsem, aby na mne myslela, neboť potřebuji její lásku a pomoc, abych vydržel. Pro ni jsem stále týž, i když jsem nyní slabý a bezmocný a pro ni neviditelný. Odpověděla mi slovy, která nemohu napsat, neboť jsou mi posvátná a budou navždy odpočívat v mém srdci.

Když jsem onu místnost opustil, byl jsem tak vyčerpán, že jsem klesl k zemi v bezesném bezvědomí. Nezáleželo na tom, kde ležím, když všechno okolo mne bylo temné.

Nevím, jak dlouho jsem spal. Neměl jsem jinou možnost počítat čas než mírou utrpení, bídy, jíž jsem musel projít. Probudil jsem se poněkud osvěžen, všechny smysly mi připadaly bystřejší. Mohl jsem se rychleji pohybovat, moje údy byly volnější a pocítil jsem touhu po jídle, což mi bylo dosud neznámé. Konečně jsem objevil něco, co vypadalo jako tvrdý, suchý chléb. Bylo to jen několik kůrek, ale snědl jsem je s chutí a cítil se spokojen.

Zde bych chtěl vsunout poznatek, že duchové požívají duchovní díl vaší stravy a že cítí hlad a žízeň jako vy na Zemi, i když naše jídla a nápoje nejsou viditelné vašim očím právě tak, jako naše tělo. Když jsem se z počátku s odporem odvrátil od oněch suchých kůrek, uvědomil jsem si, že nemám možnost sehnat si něco jiného. Byl jsem roven žebráku a měl jsem se tedy spokojit s žebráckou stravou.

Moje myšlenky se obrátily zase k mé milované a vedly mne znovu do místnosti, kde jsem obě ženy viděl naposledy. Tentokrát jsem mohl naposledy vejít a byl jsem přijat dvěma mužskými duchy, které jsem mohl slabě vidět. Jako by visel závoj mezi námi, jímž jsem viděl oba duchy, obě ženy a moji milovanou. Vyzvali mne, abych jí opět podal vzkaz. Přál jsem si napsat sám svoje slova její rukou. Dovolili mi tento pokus, ale k mému zklamání to nešlo. Musel jsem se té myšlenky vzdát a nechat psát onu paní za mne. Pak jsem chvíli odpočíval a pozoroval obličej mé drahé jako za dřívějších šťastných dnů.

Moje pozorování bylo přerušeno jedním z přítomných mužských duchů – vážným mladým mužem, pokud jsem mohl rozeznat. Mluvil ke mně klidným, vlídným způsobem a řekl mi, chci-li psát svá slova milou přímo, bude dobře, připojím-li se k bratrstvu kajícníků. V něm budu sledovat cestu k dobru a mnoho se naučím. Poučením bratří budu nejen schopen ovlivnit ducha mé lásky, ale získám i vytoužené právo být s ní občas během jejího pozemského bytí. Tato cesta je velmi tvrdá, stupňů k cíli je velmi mnoho, námaha a utrpení veliké. Ale cesta vede konečně do krásné, šťastné země, v níž budu prožívat blaženost, kterou si nyní nemohu ani vysnít.

Ujistil mne, že znetvořené tělo, které jsem úzkostlivě před zraky mé milované skrýval, se změní souhlasně s vývojem mého ducha. Bude zase krásné a pohled na ně ji nebude rmoutit. Kdybych zůstal jako nyní na Zemi, byl bych pravděpodobně přitahován na místa svých dřívějších tzv. radostí. V onom ovzduší duchovního zneuctění bych brzo ztratil sílu dlít v blízkosti mé milé. Ti, kdo nad ni bdí, byli by nuceni z ohledu na ni vyloučit mne z její blízkosti. Přidám-li se však k Bratrstvu naděje a práce, budu tak posílen a poučen, že se budu po jistém čase moci vrátit bez nebezpečí opět na Zemi. Získám do té doby dostatek síly, abych odolal pokušení.

Byl jsem zas vyčerpán a duch mi radil, abych se na čas se svojí milou rozloučil. Získám tím sílu a také ona potřebuje klid. Její mediální síly byly vyčerpány pokusy s psaním a byla by velmi oslabena, kdyby si tři měsíce neodpočinula. Tento čas by byl pro mne nutný, abych se to nejjednodušší naučil, jak dosáhnout vlivu na moji lásku. Ach, jak těžké bude pro nás oba, dát si tento slib, ale šla dobrým příkladem napřed a mně nezbylo nic jiného, než ji následovat. Chtěl jsem být silný a trpělivý jako ona a složil jsem slib: „Vzpomene-li si na mne Bůh, jehož jsem tak dlouho zapomínal, chci dát celý život a všechny síly tomu, abych odčinil spáchaná bezpráví.“

Pak jsem opustil na nějaký čas ponurou Zemi pro duchovní svět, z něhož jsem dosud málo věděl, v němž jsem měl ale mnoho prožít a protrpět.

Když jsem opouštěl pokoj se svým novým průvodcem, pokynul jsem rukou ještě jednou své nejmilejší na rozloučenou a prosil všechny anděly a Boha, k němuž jsem se neodvážil modlit za sebe, aby jí žehnali a provždy ji chránili. Poslední, co jsem viděl, byly její oči, které mne sledovaly s výrazem lásky a naděje. Vzpomínka na tento pohled mne sílila v mnohé těžké a bolestné hodině.

(Pokračování)

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 0 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
07. 10. 2020:

Ladislav Petráš: " Vůbec se nedivím USA, SRN VB a dalším zemím, že mají z Ruska strach. Vždyť žádný jejich občan by asi neustál to, co občané Ruska: Skripal a jeho dcera a jako poslední (zatím) případ Navalnyj. Ten prý odolal dokonce zdokonalenému Novičoku. To je opravdu hrozba zejména pro členské země NATO. Představte si, že takto chemicky odolný Rus přijede třeba do ČR a začne tady okolo sebe sypat Novičok (jako kdyby nestačil ten zpropadený ricin v kufru). No hrůza jen pomyslet... "

Celý článek...

Pozn. red.:  U všech afér, dezinformací i "informací" je vždy na místě stará otázka: Kdo z toho má prospěch?


26. 09. 2020:

Vytvoření koalice proti dokončení výstavby Nord Stream 2 vedené Spojenými státy naznačuje, že Washington nastoupil na cestu „hospodářského lupičství“, píše bulharský deník Duma. Jak si je jistý autor bulharského vydání, USA se tímto způsobem snaží nejen eliminovat konkurenta, ale také nadále udržovat Evropu na krátkém vodítku.

Celý článek...


18. 09. 2020:

Jan Schneider: "Tak nám zase někoho otrávili. Jegora Gajdara v Irsku (2006), Skripalovy ve Velké Británii (2018), a teď Navalného v Německu? Kdyby ho ale opravdu otrávili nervovým jedem na bázi organofosfátů v Rusku, byl by dávno nebožtík a kolem něj by bylo mnoho dalších. Kdyby ho otrávili toutéž látkou v Německu, dopadlo by to stejně. To je moc divných věcí najednou. Ti novodobí Goebbelsové ale tvrdí, že se tak opravdu stalo, a že na odebraných vzorcích tu shodu potvrdilo několik laboratoří. Má to jen jeden háček. Ty vzorky nebyly odebrány forenzně průkazným způsobem. Neobstály by před jakýmkoliv soudem jako důkaz ani v případě ukradené koloběžky..."

Celý článek...


11. 09. 2020:

Jan Keller: Novičok patří spolu s ricinem do skupiny vysoce toxických chemických látek, které Rusko používá ve třech jasně definovaných případech.

  • Za prvé tehdy, když má pocit, že minulé sankce, které proti němu byly přijaty, jsou příliš slabé, ztrácejí svoji účinnost a potřebovaly by zdůraznit.
  • Za druhé Rusové k některé z těchto látek sahají, když mají dojem, že jejich diplomatické vztahy s jinou zemí jsou jakžtakž uspokojivé, takže je nutno je náležitě vyostřit a zdramatizovat. Za tímto účelem se někdy spokojují pouze s fingovanou hrozbou, kterou se snaží široce medializovat s pomocí těch nejvěrohodnějších mediálních kanálů.
  • Nejběžnější je třetí případ, kdy sahají k novičoku proto, aby zhatili některý z projektů, na němž s partnerskou stranou léta spolupracovali a od něhož si slibují velký ekonomický přínos. V posledním případě šlo o to, že Rusové potřebovali, aby v Německu vznikl odpor proti plynovodu Nord Stream 2, který je právě před dokončením. Protože Německo zůstávalo hluché vůči americkým výhradám proti tomuto energetickému projektu, museli Rusové sáhnout k novičoku, aby měli odpůrci rusko-německé spolupráce v oblasti energetiky silnější argumenty.

Celý článek...


10. 09. 2020:

„Díky sankcím zavedeným v roce 2014 je dnes Rusko mnohem méně závislé na přílivu zahraničního kapitálu, takže pandemie způsobila jeho ekonomice menší škody," vysvětlila v rozhovoru pro agenturu Bloomberg Elina Ribakova, zástupkyně hlavní ekonomky z Institutu mezinárodních financí ve Washingtonu.

Celý článek...
WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.3a - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!