Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 27. 02. 2024     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Barnes:
Nejsou všichni liberálové lichváři, ale zkuste se ptát, čím to, že všichni lichváři jsou liberálové.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Odpočítávání se rozběhlo
(01. 03. 2021, 2988x)
Základní kámen budoucnosti
(17. 06. 2021, 2009x)
Jaká je ta správná cesta?
(18. 03. 2021, 1936x)
Spojení s bytostmi Země
(29. 04. 2021, 1911x)
Vzkříšení víry a naděje
(05. 04. 2021, 1735x)
Trhliny v mlze
(30. 03. 2021, 1644x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Víra

* Historické pozadí „kódu da Vinci“ (1.)


Wiesner Ivo - Víra - 12. 11. 2006 (24549 přečtení)

Křesťanské hnutí nepředstavuje pouze římský Vatikán, papež a preláti, ale především nejstarší obec křesťanských gnostiků-Essénů, kteří po smrti Ježíše hledali azyl v západní Evropě, především v Galii a v jižní Anglii.

   Přes kruté pronásledování gnostických křesťanů Vatikánem a francouzskými králi, zanechali gnostici v této oblasti nejen mnoho stavebních památek, ale i archivy gnostických spisů, které ukazují ,že skutečná historie křesťanství se v mnohém velmi odlišuje od obrazu zmanipulované historie předkládaném římskokatolickou církví a Vatikánem. Skutečnost, šířenou gnostickými křesťany a nemilosrdně potlačovanou římskokatolickou církví, potvrzují nejen svitky nalezené během archeologických výzkumů v 20. století v Jeruzalémě, v egyptských archeologických lokalitách Nag Hammadi a Qumran, především pak více než 900 manuskriptů v jedenácti jeskyních Khirbat Qumran v Jordánsku, na severozápadním pobřeží Mrtvého moře. Tyto knihovny z období 2. až. 4. století A.D. ukazují zcela jednoznačně jak obrovského podvodu a manipulací s vědomím věřících křesťanů se dopustila římskokatolická církev. Je tedy srozumitelná ostře odmítavá až hysterická reakce Vatikánu vůči Dan Brownově knize The Da Vinci Code a film stejného jména. Inu Vatikán a preláti nemají čisté svědomí a neví co s tím. Ve zkratce bych htěl upozornit na některá fakta historie křesťanství, která Vatikán zamlčuje, nebo neuvěřitelným způsobem překrucuje.

   V Glastonbury, nedaleko Somersetu, se nacházejí pověstmi opředené zbytky kaple St. Mary Magdalene (Glastonbury Chapel St. Mary), podle tradice postavená někdy kolem roku 63 Josefem z Arimateje na počest Ježíšovy milované družky, apoštola a světice Marie Magdalény, kterou Vatikán zneuznal a ostouzel jako prostitutku. Když Marie Magdalena zemřela v Provenci v roce 63 n.l., nechal téhož roku postavit Josef Arimatejský slavnou kapli v Glastonbury v Anglii,zasvěcenou její památce. Byl to první doložená stavba gnostických křesťanů na světě.

   Kapli své matce, která na ochranu před špehy Sanhedrinu přijala novou totožnost jako Maria Bethany, zasvětil její a Ježíšův syn Ježíš Justus. Ruiny původního nejstaršího křesťanského kostela na území Britanie byly pozdějšími opravami a přestavbami překryty a nejsou dostatečně archeologicky prozkoumány.

Kaple St. Mary Magdalene, Glastonbury
Kaple St. Mary Magdalene, Glastonburry

   Strop kaple tvoří několik set kamenných bloků, jejich vyčnívající části mají bizarní polygonální povrch. Do každého bloku je vytesaný jiný, zdánlivě namátkově zvolený symbol či grafický znak, což navozuje předpoklad, že plochu stropu pokrýval dosud nerozluštěný šifrovaný nápis. Moderní dekódovací technika nebyla schopna rozlomit tento kód a tak velkorysá odměna nabídnutá komukoliv kdo tento kód dešifruje, zůstává stále nevyplacena. Za zmínku stojí, že podobnou hádanku zanechali na našem území předkeltští Ligurové vytesanou do kamených bloků  Hlízové věže hradu Zvíkov.

   Geologický výzkum podloží kaple, prováděný pomocí nejmodernější techniky (sonar, penetrační radar) odhalil pod kaplí existenci rozsáhlých podzemních prostor. Do těchto prostor ale nevede  žádný vstup a nebyl nalezen ani žádný východ. Glastonburská kaple zůstává nadále opředena mnoha záhadami jejichž rozřešení není v dohledu, protože  kurátoři kaple nejsou ochotni povolit žádný archeologický výzkum, s odkazem na posvátnost tohoto místa.

   Mezi zasvěcenci je rozšířeno přesvědčení, že že geniální renesanční umělec a vynálezce Leonardo da Vinci, měl přístup k velmi podrobným informacím o skutečné historii křesťanství a také ztracené historické předlohy, pocházející z tajných archivů zasvěcenců z období kolem počátku letopočtu. To byl zřejmě důvod pro jejich ukrytí v řadě svých obrazů jako důmyslně kódovaná sdělení. pro budoucí generace v několika svých nádherných obrazech, jako je Mona Lisa, Poslední večeře a Skalní Madonna. Tyto obrazy obsahují zarážející ideové nesrovnalosti s dogmaty římskokatolické církve, kterými chtěl naznačit zasvěceným nezbytnost zachování mystického poselství o skutečné historii mise Ježíše Krista, jeho Svaté rodině a pravdivé historie počátku křesťanského hnutí. Zřejmě jen nemnoho věřících křesťanů má pravdivé informace o tom, že církeb gnostických křesťanů je o několik let starší, než římskokatolická církev. Vatikán na tyto otázky nejenže neposkytuje žádné odpovědi, ale dokonce samo položení otázek považuje za schisma. Byla tu ovšem otázka, proč se v této věci tak angažoval da Vinci? Vysvětlení přišlo až v roce 1957, kdy v archivu pařížské Bibliotheque Nationale bylo objeveno několik starých pergamenů, známých jako Les Dossiers Secrets, ve kterých jsou uváděni seznamy členů Převorství Sion (Prieur de Notre Damme du Sion), mezi nimi i umělci a vědci tak proslulí, jako Sir Isaac Newton, Viktor Hugo, Botticelli a Leonardo da Vinci. Hovoří se o tom, že i francouzský prezident Francois Mitterrand a mnozí další známí francouzští politici jsou (nebo byli) členem tohoto donedávna tajného společenství, ačkoli pro to existuje žádný listinný důkaz.

   Dovedete si představit reakci více než miliardové obce křesťanů na následující informace:

1) Původní učení Ježíše se tak diametrálné odlišuje od nikejského dogmatu přijatého Vatikánem, že lze nesporně možno hovořit o dvou „křesťanských“ církvích. Jde svým způsobem o podobný problémy, jaké se odvíjejí ze základních rozdílů v dogmatech šíítů a sunnitů, protestantů a katolíků a podobně.

2) Původní křesťanství bylo čistě gnostické, protože pocházelo od Ježíše považovaného za největšího z gnostiků. Cílem gnostiků bylo nalezení Boží pravdy a ne bohatství a soustředění moci jež pozorujeme po staletí ve Vatikánu. Soudobá římskokatolická církev byla vlastně ustanovena teprve na Nikejském koncilu, tedy o několik století po gnostické křesťanské církvi.

3) Ježíš nežil v celibátu, ale naopak jako židovský rabbi musel být ženat a jeho ženou byla Marie Magdaléna, která byla naprosto nezaslouženě po několik staletí zostouzena Vatikánem jako prostitutka. Přímí členové Svaté rodiny, vedle Ježíše a Maří Magdalény, byla jejich dcera Tamara a dva synové (starší z nich byl Ježíš Justus). Podle genealogie, údajně uložené v tajném archivu templářů, žijí přímí potomci pokrevní linie Ježíše i v současnosti a jako členové královské dynastie mají plné právo reklamovat vůdčí roli v královstvích křesťanského světa.

4) Ježíš nebyl synem prostého stavitele lodí, ale pocházel z pokrevní linie krále Davida, což přináší následnická práva i pro jeho přímé potomky.

   Lze říci, že tyto čtyři body tvoří podstatu obsahu vatikánské Pandořiny skříňky, což si oni dobře uvědomují a tak reagují jak reagují.

  Jako příklad kódované da Vinciho informace je možno uvést jeho obraz Skalní Madonna.

   Významní historici zabývající se dějinami umění se důvodně domnívají, že nejnádhernější díla da Vinciho, jako Mona Lisa, Poslední večeře a Skalní Madonna, nesou v sobě zarážející nesrovnalosti naznačující zasvěceným kódované tajné sdělení o existenci šokujícího historického tajemství, tak dlouho úzkostlivě střeženého tajnou gnostickou společností známou jako Převorství Sion (Priorato de Nottre Damm du Sion) a řádem templářů. .

   Dan Brownova kniha The Da Vinci Code a film stejného jména, jsou založené na tvrzení, že obrazy Leonarda da Vinciho jsou plné symbolických narážek na gnostická tajemství, která chránilí nástupci zaniklého středověkého řádu rytířů templářů. Podstatou tohoto tajemství je to, že Ježíš žil rodinným životem se svoji manželkou Marii Magdalenou a měl s ní přinejmenším tři děti, jejíž potomci údajně dodnes žijí. Zřejmě má v mnohém pravdu, což dokazují uvedené dvě verze slavného obrazu Skalní Madonna.

Da Vinci: Skalní Madona (původní verze)
Da Vinci: Skalní Madona (původní verze)

   První verzi namaloval da Vinci na objednávku církevní organizace známé jako Confraternity of the Immaculate Conception (Společenství neposkvrněného početí Pany Marie). Obraz byl určen pro vrcholovou část tryptichu oltáře milánského kostela San Francesco Grand. Jeptišky poskytly  da Vincimu přesné  rozměry obrazu a požadované téma: Panna Maria, dítě John Baptist, Uriel a dítě Ježíš ukrývající se v jeskyni. da Vinci namaloval obraz a když doručil jeptiškám svoji práci, komisi jeptišek zachvátila hrůza. Malba obsahovala několik rušivých až nepatřičných "nekřesťanských" prvků, o nichž se členky komise domnívaly, že předávají zasvěceným jakousi skrytou zprávu. da Vinci si zřejmě byl svého „protikatolického poklesku“ dobře vědom, protože posléze uklidnil komisi společenství jeptišek tím, že slíbil namalovat druhou verzí obrazu Skalní Madonna, který se nyní nachází v London's National Gallery pod názvem Virgin of the Rocks. Původní da Vinciho obraz je dnes umístěn v pařížském Louvru.

Da Vinci: Skalní Madona (opravená verze)
Da Vinci: Skalní Madona (opravená verze)

   Hlavní kódovaná informace da Vinciho spočívá v tom, že upozorňuje na to, že žena na obraze není Marií matkou Ježíše, ale manželkou či družkou Ježíše, Marií Magdalénou, která pod srdcem nosí Ježíšovo dítě. Lze si povšimnout, že Marie Magdaléna je oblečena do černého pláště (tradice černé Matky-bohyně), kdežto Marie, matka Ježíše, byla tradičně malována v modrém či zeleném plášti. Gnostické historické texty tvrdí, že Ježíš byl otcem tří dětí, na levém obraze jsou tři děti a budoucí miminko, kdo je nejstarší dívkou vpravo je záhadou, na které si může čtenář vyzkoušet své schopnosti lámat šifry. Další záhadou je změněné pozadí obrazu, jehož smysl je rovněž nejasný.

   Dan Brown ale nebyl první, kdo o této situaci zahájil diskusi. S teorii existence závažných šifrovaných informací, obsažených v obrazech da Vinciho (da Vinci Code), přišla již před lety skupina autorů Michael Baigent, Richard Leigh a Henry Lincoln ve své knize The Holy Blood and the Holly Grail (Svatá krev a Svatý Grál), která poprvé vyšla v roce 1982. Podstata jejich teorie je založené na velmi sofistikovaných analýzách starých pergamenů, ale i na tak zvaných „Svitcích od Mrtvého moře“ a mnoha dalších manichejských, koptských, essenských a hebrejských manuskriptech. Gnostičtí křesťané totiž dobře věděli a nijak to nezakrývali, že Ježíš měl bratra jménem Jakub (Ya´aqov) a ještě před dny Golgoty se oženil s Marii Magdalénou. V čase udajného ukřižování, které mnozí zpochybňují, byla Marie Magdaléna těhotná již tři měsíce, což by souhlasilo s tím, co da Vinci namaloval v prvé verzi obrazu Skalní panny. Předcházející kniha M. Baigenta a spoluautorů vyvolala vášnivou diskusi, která ale nebyla srovnatelná s tornádem rozpoutaném knihou Daniela Browna The Da Vinci Code, jejíž český překlad vyšel nedávno. Kniha se stala bestsellerem a byl podle ní natočen i film. Vatikán a četní členové římskokatolického kléru se zmohli jen na ostouzení autora a označování jeho díla v lepším případě za lži, v horším za dílo šílence. Kdepak se ztratilo jimi tak proklamované zaujetí pro pravdu? Na okraji  povykujícího davu římskokatolických historiků, intrikujících prelátů a kněží principiálně neschopných objektivního pohledu na historii, kteří se vrhli na Dan Brownovu knihu The Da Vinci Code, se objevil. Maurizio Seracini, který pracoval v galerii Uffizi ve Florencii. Jeho pracoviště je plné roztodivných přístrojů, které bychom mohli očekávat spíš v nemocnici nebo laboratoři nějakého výzkumného ústavu. Dan Brown, kterému mimoděk poskytl řadu závažných argumentů potvrzujících jeho teorii, jej poněkud nadneseně pojmenoval “diagnostikem umění”, což je docela dobré označení někoho, kdo zkoumá pravost obrazů pro muzea, obchodníky s uměním a sběratele s pomocí nejdůmyslnějších a nejsofistikovanějších vědeckých postupů a analytických technologií. Dana Browna zaujaly především Seraciniho vyzkumy skicovaných eposů, jaké nalezl v podmalbě některých obrazů da Vinciho, především se jedná o The Adoration of the Magi.

Da Vinci: The Adoration of the Magi
Da Vinci: Klanění mudrců

   Pomocí infračervené fotografie zjistil Seracini četné rozdíly mezi obrazem a podkresbou a to znamenalo, že  podmalba byla  naskicována da Vincim, ale přemalování provedl jiný malíř. Tak bylo objeveno znehodnocení původního da Vinciho uměleckého projektu. Jelikož da Vinci pracoval výhradně pro církev a papeže, je zřejmé na čí pokyn k tomu došlo.

   Seracini, který dokončil svůj čtyřletý výzkum, poskytl časopisu The Guardian exkluzivní přehled výsledků svých analýz. Jak fotografie ukazují, on a jeho tým vyčarovali ze spodní jantarově hnědé vrstvy, která pokrývá da Vincovy kresby překryté cizí malbou více než pět století. Obsahují četné předtím neviditelné, nebo stěží rozeznatelné detaily. Mnohé čtenáře nejspíš bude napadat možnost existence spiknutí majícího záměr co nejvíce proslulého umělce poškodit.

   Obraz Klanění mudrců je plný lidských obličejů, bestií, staveb, stromů a zachycuje neobyčejné množství aktivit nemajících nijaký zjevný vztah k biblickým událostem. Popředí je zaplněno množstvím tváří a v pozadí obrazu za rodičkou se na jedné straně nachází podivně tvarovaná nedokončená architektonická struktura zničeného paláce. Na druhé straně lze identifikovat bojující ozbrojené jezdce. Pozadí působí dojmem, že da Vinci měl pvotní záměr upozornit na tragické události vyvolaných římskokatolickou církví a Vatikánem, zejména genocidu Katarů (Albigenských). Na scéně obrazu chybějí prvky, které by bylo možno očekávat podle biblické tradice hovořící o návštěvě tří mudrců u novorozeného Ježíše, není tam žádná stáj, žádné koryto, žádní voli, ba ani osel. Záhadou zůstává, kdo záměr da Vinciho zničil a kdo k tomu dal příkaz?. Seracini tvrdil, že našel celý nový neznámý svět pod přemalbou neznámých obrazů, přičemž není žádného sporu o tom, že byly vytvořeny da Vincim. To je postačující dokumentovaný důkaz, že da Vinci byl původně pověřen namalovat Adoration Magi, ale obraz nedokončil, protože církevní hodnostáří objevili pro ně nepřijatelný da Vinciho záměr, který vypovídal o narození Ježíšova potomka z klína manželky Marie Magdalény. Pro historiky je nejdůležitější objev dvou jezdců v horním pravém rohu, kteří jsou pouze malou částí původně da Vincim plánované bitevní scény. Násilí a hrůza jsou zjevné, muži ustupují, odráží rány zvednutými neozbrojenýma rukama, svíjejí se pod kopyty vzpínajícími se koní. Důkladné šetření Seraciniho přineslo závažnou otázku, proč da Vinci hodlal namalovat tak krvavou scénu na obraze narození Ježíšova potomka? Domnívám se, že da Vinci hodlal namalovat svoji reminiscenci na vyvraždění několika desítek tisíc Katarů v Languedocu (jižní Francie) během třetí křížové výpravy do, kterou papež Inocenc III. nařídil jménem Ježíše Krista v roce 1208. Další hádanku vytvořil v roce 1498 da Vinci ve své pověstné malbě Poslední večeře. Vedle Ježíše, na místě vyhrazeném podle tradice po boku Ježíše nejoblíbenějšímu apoštolovi Janovi, ve skutečníkovi nesedí apoštol Jan, ale žena.

Da Vinci: Výřez z obrazu Poslední večeře
Da Vinci: Poslední večeře

   Někteří historici, jako na příklad Ramon K. Jusino, proto přicházejí s doměnkou, že nejoblíbenějším učedníkem nebyl ve skutečnosti apoštol Jan, ale Marie Magdaléna, protože podle Filipova evangelia Ježíš velmi miloval Marii Magdalénu a považoval ji za svého nejlepšího apoštola. Dovozují z toho, že da Vinci musel mít k dispozici jakési tajné informace, které vnesl do malby tak, aby bylo zasvěceným zřejmé, že autorem čtvrtého evangelia nebyl apoštol Jan, ale Marie Magdalena. To je jeden z mnoha příkladů jak renesanční umělci a učenci do svého díla vnášeli skryté zprávy, nebo záchytné informační body, odporující římskokatolickému dogmatu. V jejich době to byla zřejmě jediná možnost vyjádření myšlenky a historické informace považováné římskokatolickou církví za nebezpečné a podvratné. Takto kryptograficky předávaná informace byla však vždy velmi nebezpečným počinem, pokud jí odkryla Svatá inkvizice a papežský úřad. Podobných zašifrovaných sdělení lze v obrazech da Vinciho nalézt mnohem více a nejen v dílech tohoto geniálního malíře, jak svědčí i obraz malíře Perugina (1485) The Crucifixion with the Virgin.

(pokračování)

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

Související články:
Jeden z příběhů "života po životě" (31.03.2011)
Rozdíly, které si neodporují (04.10.2008)
O znovuzrození Božského mužství (01.05.2007)
Rada budúcim rodičom: Výchova detí začína už pred narodením (28.03.2007)
Proč tolik neštěstí? (10.03.2007)
Nebezpečí od východních "mistrů" (5.) (02.03.2007)
Nebezpečí od východních "mistrů" (4.) (01.03.2007)
Nebezpečí od východních "mistrů" (3.) (28.02.2007)
Nebezpečí od východních "mistrů" (2.) (27.02.2007)
Nebezpečí od východních "mistrů" (1.) (26.02.2007)
Mezináboženské zážitky a reflexe (06.02.2007)
Veril Buddha v Boha? (02.01.2007)
Vánoce starého velblouda (22.12.2006)
Tau Malachi: Tajné evanjelium Márie Magdalény, Ikar, 2006 (07.12.2006)
Historické pozadí „kódu da Vinci“ (3.) (16.11.2006)
Historické pozadí „kódu da Vinci“ (2.) (15.11.2006)
Astrologova story (25.10.2006)
Život před životem, život po životě? (23.10.2006)
Mezináboženské vztahy (09.07.2006)
Miriam ze zahrady (2. část) (14.05.2006)
Miriam ze zahrady (1. část) (08.05.2006)
Jidáš: hvězda budoucích dní II. (27.04.2006)
Jidáš: hvězda budoucích dní I. (21.04.2006)
Modlení nepomáhá nebo je na škodu (12.04.2006)
O autorovi textu "Sen jednoho Božího přítele" (09.03.2006)
Sen jednoho Božího přítele (08.03.2006)
BARDO THEDOL - Tibetská kniha mrtvých (3.) (05.03.2006)
BARDO THEDOL - Tibetská kniha mrtvých (2.) (03.03.2006)
BARDO THEDOL - Tibetská kniha mrtvých (1.) (01.03.2006)
Bible a reinkarnace (24.02.2006)
Církve jsou si rovny. Jedna si je rovnější? (13.02.2006)
O dialogu "In principio" a jeho autorovi (02.02.2006)
Dialog In principio (Rozmluva druhá) (01.02.2006)
Dialog In principio (Rozmluva první) (31.01.2006)
Dialog In principio (Prolog) (30.01.2006)
Rozbor Výkladu Otčenáše „Náš nejmilejší Pán Ježíš“ (25.01.2006)
Výklad Otčenáše „Náš nejmilejší Pán Ježíš“ (23.01.2006)
Urvaný kříž (21.01.2006)
Kázání na Boží hod vánoční o trojím zrození (24.12.2005)
Světla v předlouhé noci - obrazy 20. století (09.12.2005)
Duchovní naučení (05.12.2005)
Traktát „Sestra Katrei“ (4.) (05.12.2005)
Traktát „Sestra Katrei“ (3.) (03.12.2005)
Traktát „Sestra Katrei“ (2.) (02.12.2005)
Traktát „Sestra Katrei“ (1.) (01.12.2005)
Sestra Katrei - úvod k textu (29.11.2005)
Jóga a církev - odpověď panu Štampachovi (08.11.2005)
Haile Selassie - král nebo Bůh? (05.11.2005)
Jóga a církev (03.11.2005)
Výklad Knihy moudrosti (30.10.2005)
Kto bol Ježišovým „Milovaným učeníkom“? (22.10.2005)
O vznešeném člověku (19.10.2005)
Traktát „O odloučenosti“ (16.10.2005)
Kázání (14.10.2005)
Mistr Eckhart (10.10.2005)
Sekty (20.09.2005)
Bratr Roger zavražděn (25.08.2005)
Pojednání o reinkarnaci (19.08.2005)
Rozporuplné okolnosti vzniku Nového zákona (5.) (21.07.2005)
Krátká historie Bible (19.07.2005)
Rozporuplné okolnosti vzniku Nového zákona (4.) (18.07.2005)
Rozporuplné okolnosti vzniku Nového zákona (3.) (16.07.2005)
Rozporuplné okolnosti vzniku Nového zákona (2.) (14.07.2005)
Duševní porucha lidského rodu (13.07.2005)
Anatomie falešného proroctví (10.07.2005)
Desatero, bible, poselství Opravdového života v Bohu (04.07.2005)
Zaznamenali jste ten paradox? (29.06.2005)
Karma a reinkarnace (24.06.2005)
Modlitba Siouxů (16.05.2005)
Aramejský Otčenáš (06.05.2005)
Ratzingerova éra (28.04.2005)
Duše Indiána (13.04.2005)
Jsme všichni věřící? (04.02.2005)
Opravdový život v Bohu. (25.01.2005)
Vánoční poselství (24.12.2004)
Nenechám se strašit morálkou :-) (13.11.2004)
Mystéria a křesťanství (15.10.2004)
O hledání Podstaty (10.10.2004)
Buddhistická meditace a křesťanská modlitba (07.10.2004)
Co je co? (22.11.2003)
[Akt. známka: 1,30 / Počet hlasů: 10] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 60 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Sdružení za obnovu národní suverenitykulatý roh

Kudy z krize


kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
Vzhledem současné situaci pozastaveno


Aischylos:
„První obětí každé války je pravda.“


WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.2RC8 - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!