Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 25. 06. 2024     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Fareed Zakaria:
Katastrofální problém současného lékařství je v tom, že Hippokratova přísaha nic neříká o fakturaci.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Vzpomeňte si, kým jste
(04. 05. 2022, 1558x)
Rok 2022 a budoucnost
(13. 12. 2021, 1457x)
Co se po nás chce?
(01. 07. 2021, 1444x)
Láska vítězí
(28. 02. 2022, 1413x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Šamanismus

* Hledání nadpřirozena 2.


Ukázka z knihy (Hledání nadpřirozena) - Šamanismus - 15. 10. 2008 (6278 přečtení)

Druhá část zajímavého rozhovoru Grahama Hancocka s Rickem Strassmanem z knihy Hledání nadpřirozena.


Graham Hancock: Další model, o němž uvažujete, je, že „aktivujeme určitá místa v mozku s předem daným obsahem, která vyvolávají v mysli soubor obrazů a pocitů. Jak jinak by mohl takový počet lidí hlásit podobné zkušenosti: stvoření s rysy hmyzu a plazů? (DMT: The Spirit Molecule, s. 200.) Ale zjevně také vidíte mnoho problémů spojených s tímto modelem a na téže stránce se ptáte: „Jak by mohl kdokoli věřit, že existují části mozkové tkáně, které po případné aktivaci vysílají setkání s bytostmi, s experimenty a s přeprogramováním?” Kam jste s tím dospěl dnes? Koneckonců se často

tvrdí, aniž by to vyvolávalo spory, že takzvané entoptické fenomény se objevují v určitých změněných stavech vědomí, protože jsou „pevně dány” struktuře našeho nervového systému. Proč by nemohly být mnohem složitější zkušenosti jako ty, které hlásí vaši dobrovolníci, nějakým způsobem také „pevně dány?

Rick Strassman: Entoptické fenomény jsou bity informací, z nichž jsou tvořeny složitější konstrukty. Je to jako postavit celou otázku trochu na hlavu. Mozek nekonstruuje mysl, ale možná mysl konstruuje mozek. Tedy, entoptické kousky mozkové struktury jsou přesně to, co mysl potřebuje, aby ukázala jev, kterým se právě zabývá.

Vždy se nabízí analogie s televizí a v této formě za ni dlužím vděk svému příteli a mentorovi Rupertu Sheldrakeovi. Můžeme rozebrat televizní přístroj do poslední součástky a zkoumat, jak pracuje každý tranzistor a spínač. Nicméně nemůžeme vysvětlit programy, které běží v televizi, tím, že pochopíme mechanismy funkce každé její součástky.

Všichni máme DNA, mitochondrie, tkáně a buňky. Ty jsou ale složeny velmi specifickým způsobem, aby vytvořily orgány, údy a ty jsou pak samy organizovány specifickým způsobem, aby vytvořily lidské tělo. I tak je to jen tělo bez života, špalek masa. Bez zastřešujícího principu, který oživuje a řídí všechnu tuto hmotu, není mnoho, o čem by se dalo mluvit. V podobném duchu entoptické zlomky a kousky, které jsou podle přesvědčení lidí pevně zabudovány do našeho mozku, by existovaly v absolutním vakuu, pokud by nebyly organizovány a řízeny konkrétním způsobem přicházejícím prostřednictvím jasnovidné zkušenosti.

Graham Hancock: Abychom toto téma ještě trochu rozebrali, jste schopen si představit jakýkoli typ evolučního procesu (během pěti nebo sedmi milionů let dlouhého příběhu lidské evoluce od našeho posledního společného předka se šimpanzem), který by byl schopen vnést do nervového systému všech lidí „setkání s bytostmi, experimenty a přeprogramováním? To pro mne představuje skutečný problém, pokud jde o tuto teorii, která je tak často předkládána jako vysvětlení všech podobností. Jestliže je takováto informace naší pevnou součástí, tak jak, kdy a proč do nás byla vložena?

Rick Strassman: Zdá se, že tento mechanismus, řekněme pod záštitou DMT, je vložen do každého savce, který byl zkoumán. DMT existuje v mozku a krvi i mozkomíšním moku lidí, myší, krys nebo primátů. Navíc byl DMT nalezen v ohromném množství rostlin. Také ve velkém počtu různých ryb. A bezobratlých.

Žádné náboženství, ať už jakéhokoli významu, nepodceňuje duchovní podstatu veškerého bytí včetně rostlin, zvířat, nerostů, prostoru, času, světla/energie a čehokoli. Přinejmenším v hmotně biologické říši se DMT jeví jako spojovací článek, funkční mechanismus, jímž se tato duchovní podstata projevuje a skrze nějž se toto nadpřirozené spojení stává možným. Bůh chce, abychom byli božští. V blízkosti Boha se můžeme naučit, jak Boha napodobit. Snad DMT znamená jednu z cest, která nám umožňuje komunikovat s Bohem mnohem intenzívněji – v dobrém i ve zlém.

Graham Hancock: Vidíte nějaký způsob, kterým by se daly zážitky, jež při-náší DMT, popsat jako „adaptivní” v konvenčním evolučním smyslu?

Rick Strassman: To se dotýká toho, nad čím jsem strávil v úvahách několik posledních let. To jest, jaká je evoluční/adaptivní role endogenního DMT? Před několika lety jsem byl požádán, abych reagoval na článek Karla Jansena publikovaný v Journal of Near Death Studies týkající se jeho teorie, že nějaká ketaminu podobná sloučenina je zapojena do klinické smrti. Karl je dobrý přítel a kolega a dost dlouho jsme se kvůli těmto myšlenkám potýkali.

Karl zřejmě předpokládá, že takovéto endogennímu ketaminu domněle podobné substance účinkují právě jako ketamin, který funguje jako neuroprotektivní látka v případě, že mozek při klinické smrti trpí nedostatkem kyslíku. Ketamin je sám o sobě také psychedelický. Karl přichází s myšlenkou, že ketaminu podobné endogenní substance vyvolávají při klinické smrti prožitky jako vedlejší efekt své primární role – kterou je ochrana traumatizovaného mozku před poškozením.

Je třeba říci, že další zprávy o takových ketaminu podobných endogenních sloučeninách se již neobjevily.

Nicméně já jsem si začal myslet opak. Tedy že DMT a jemu podobné látky produkují psychedelické prožitky během klinické smrti, protože to je děj, který se v té době v našem vědomí odehrává – když umíráme, něco vidíme, cítíme, slyšíme, něco si myslíme a DMT je ta záštita, jejímž prostřednictvím se to děje. A místo toho, aby DMT vytvářel prázdný, tmavý stav nicoty, což se podle přesvědčení některých lidí děje při smrti, dělá pravý opak. Důvodem je podle mého názoru skutečnost, že probíhá úplně opačný děj. Vědomí odlétá z těla vstříc smrti tak říkajíc na křídlech DMT. Tak to probíhá a DMT je tím mechanismem, který tento proces realizuje.

Doufám, že se vyjadřuji jasně. Klinická smrt samozřejmě není halucinace – je to děj, který se odehrává, když umíráme. A tento děj naše vědomí prožívá. Jak jinak by mohly existovat tak konzistentní zprávy o takových zkušenostech ze všech dob a kultur? Jak by to mohl být nějaký artefakt? Jaké další důkazy potřebujeme? Proč by příroda nebo Bůh upravili ty věci takhle? Bylo by mnohem laskavější, kdyby nás sloučeniny, usnadňující přechod do smrti, nechaly jednoduše odejít do nicoty, pokud by toto měl být jejich úkol. Je to zřejmě naopak, smrt je asi něco jiného a DMT nás na této cestě převádí.

Graham Hancock: Apropos, o tom jste psal (v Entheogens and the Future of Religion, s. 158–159): „Proč máme všichni v našem mozku DMT? Proč existuje sloučenina, která, je-li podána (nebo vyprodukována), generuje zkušenosti s ,kontakty s mimozemšťany', smrtí, cestováním ve vesmíru a další mimořádné účinky? Nicméně v případě křemíku v počítačovém čipu nikdo srovnatelnou otázku neklade. Křemík je v počítačovém čipu, protože pracuje, je to ta nejlepší molekula pro potřebnou funkci. Podobně máme v našem mozku DMT, protože funguje. Je to ta nejlepší molekula pro požadovanou funkci, pro přeladění vjemových schopností našeho mozku.” V daném případě se naskýtá evoluční otázka, „proč potřebujeme takové schopnosti, jestliže konvenční model reality je správný?”

Rick Strassman: Náš konvenční model reality je správný pro tuto rovinu reality. A vezmeme-li v úvahu endogenicitu a povahu účinků DMT, můžeme tento konvenční model rozšířit o to, co se nyní považuje za nekonvenční světy, ty, které byly dříve v kompetenci náboženských, duchovních a šamanských spiritualit.

Zdá se mi, že jeden z problémů s prací s DMT a se závěry, k nimž jsem dospěl, představuje to, že nezapadají dobře do žádného světového názoru – tedy přinejmenším do toho vědeckého a spirituálního. A ten „novodobý` ignoruje reálná nebezpečí vlastní spirituální i fyzické rovině. Vědecký model se obvykle omezuje na objektivní realitu, i když některé objevy ve fyzice a astronomii jsou samy o sobě pěkně psychedelické – ale nepronikly příliš do každodenního žargonu a myšlení, zvláště ne v psychiatrii. A skutečnost, že tyto myšlenky se podílejí na ne-tělesné, ne-fyzické rovině existence, o kterých se obvykle mluví jako o »spirituálních”, mé kolegy rozzlobí (v nejhorším případě), nebo je to rychle přestane zajímat (což se děje nejčastěji).

A kvůli faktu, že DMT dovoluje relativně spolehlivý vstup do stavů vědomí nebo rovin reality, které byly doposud výlučným písečkem náboženských organizací a doktrín, se ježí i členové těchto institucí. Odpadá potřeba studovat, modlit se, skládat řádové sliby, nosit speciální úbor a účes, vyměňovat si zvláštní úklony a stisky rukou.

Přál bych si, aby existoval nějaký způsob, jak tyto propasti překonat. Proč nevzít to nejlepší z obou světů? Tedy vědeckou metodologii s jejím zvládáním fyzického/přirozeného světa (rozuměj přístup k DMT) a etické/morální přednosti existující v náboženství?

Graham Hancock: Měl jste po publikaci knihy DMT: The Spirit Molecule nějakou příležitost rozvíjet svou hypotézu, že „zkušenost s únosy provedenými mimozemšťany je možná způsobena nadměrnou hladinou DMT v mozku? Měl jste někdy možnost porovnat si poznámky přímo s Johnem Mackem před jeho tragickou smrtí při automobilové nehodě, k níž došlo minulý rok?

Rick Strassman: John si myslel, že tu existují udivující podobnosti, a já si myslím, že by, kdyby to čas dovolil, souhlasil se spoluprací na nějakém výzkumu, při kterém by někteří jeho pacienti dostávali DMT, aby se určilo, jak blízko k sobě mají oba fenomény.

Nepokračoval jsem v nějakém výzkumu. Mnoho sdělení, jež jsem dostal od lidí od té doby, kdy kniha vyšla, potvrzuje, o čem jsem já přesvědčen — tedy, že řada z těch, kteří mají spontánní zkušenosti s „kontakty s bytostmi, zřejmě má to, co bychom v našem klinickém výzkumu nazývali jednoznačně velkou dávkou DMT.

Někteří lidé, kteří jsou proti mé teorii, argumentují nedostatkem fyzických „stigmat únosu a relativně nízkým (téměř nulovým) počtem hlášení typických „Greyů z literatury.

Ohledně otázky stigmat jsem dospěl k přesvědčení, že pravděpodobně existuje spektrum „setkání od varianty čistě na úrovni vědomí k variantě čistě na fyzické úrovni. U těch druhých může docházet k tvorbě stigmat, ale o těch toho vím nejméně. Setkání na úrovni vědomí mohou být velmi pravděpodobně zprostředkována via DMT.

Ohledně relativní absence „Greyů platí, že nic nebrání těmto bytostem obléci si jiný háv!

Graham Hancock: V DMT: The Spirit Molecule se ptáte: „Co by se stalo s výzkumem říší duchů, kdybychom se do nich mohli spolehlivě dostávat díky molekulám jako DMT?” Co tedy myslíte, že by se stalo?

Rick Strassman: Nejsem si jistý, co by se stalo. Myslím, že by to bylo pří-liš pro fundamentalisty z každého náboženství a ti by to potlačili nebo ignorovali. Bylo by to ale také příliš pro fundamentalistické vědce – tedy vědce, kteří zaměňují to, co je doposud známo, za to, co je možné a co musí být teprve potvrzeno jako pravda.

Zájemcům o tuto problematiku, by to mohlo přinést revoluci v našich znalostech o říších duchů, a tudíž by to mohlo mít pozitivní účinek na evoluci našeho druhu. Nicméně síly zla právě nyní, zdá se, mohutní především kvůli používání černo-bílého fundamentalistického přístupu k realitě. Odstíny, nuance a dokonce i šokujícím způsobem zjevné protiklady k fundamentalistickému světovému názoru nemají velkou šanci, když jsou v takové menšině a tak obávané.

Ne že bychom se dověděli něco, co jsme ještě nebyli připraveni se dovědět – pokud je to však příliš mimo naši sféru, neuvidíme to, neuslyšíme, neporozumíme tomu. Proto je spirituální, náboženská, šamanská výuka tak důležitá – musíme být připraveni uvážit ty nejpodivnější a nejneočekávanější jevy a informace. Vždyť není předem dáno, že říše ducha jsou dobré už ze své podstaty. Určitě existují temné spirituální síly. Nechceme se nechat zlákat něčím, co slibuje přínos jen proto, že je to ne-fyzické povahy.

Když se prudce zvýší naše vědomosti o duchovních říších, snad se naše chápání fyzických/materiálních světů vyvine – v etičtější, kooperativnější a přínosnější způsoby. Bude k tomu třeba spousta optimismu a odvahy.

Peruánský šaman Pablo Amarindo je známý svými vizemi, které ztvárnil do podoby obrazů
(kliknutím na miniaturu se vám otevře obrázek v plné velikosti)

Graham Hancock: Hledání nadpřirozena

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

Související články:
Strašák jménem partnerská krize (30.05.2015)
Šamanský léčitelský kruh V. – Trávicí soustava (08.03.2015)
Strážce svaté harmonie IV. – Játra (12.02.2015)
Magický rituál je hluboce transformační proces (02.02.2015)
Strážce svaté harmonie III. – Plíce (29.01.2015)
Strážce svaté harmonie II. – Srdce (28.01.2015)
Strážce svaté harmonie I. – Léčitelství (26.01.2015)
Ezoterické léto - pozvánka (28.07.2014)
Ezoterické léto - PROGRAM (28.07.2014)
Chcete jít za štěstím? Bez vize to asi nepůjde… (16.10.2013)
Kyvadlo ladí čakry (30.01.2013)
Výprava do Amazonie (23.09.2012)
Dieta s rostlinami v Amazonii část 1. (21.02.2012)
Šamanské léčitelské umění - Praha (29.10.2011)
Šamanská léčba: „Medicíno, chceš-li se inspirovat od šamanů, musíš uvidět to podstatné!“ (11.10.2011)
Šaman se nerodí z posvátné drogy (05.10.2011)
Kletba nebo jen špatné rodinné návyky? (14.07.2011)
Lapač snů (08.05.2011)
Zázrak - přirozená součást našeho života (01.03.2011)
Zcizování indiánské spirituality (19.02.2011)
Ženy a muži, sundejte si své nepohodlné kabátky! (01.02.2011)
Všichni jsme božští tvůrci (21.01.2011)
Láska - nejmocnější učitelka života (30.04.2010)
Vstupní brána šamanismu – šamanské léčitelství (30.04.2010)
Šamanská předpověď na rok 2010 (22.01.2010)
Byrokratizace šamanismu (13.01.2010)
Geseko von Lüpke - Poselství šamanů (19.11.2009)
Útěk do divočiny? To by k ničemu nebylo! (17.10.2009)
Globalizace ayahuasky: Omezení škod nebo maximalizace prospěchu? (3.) (04.10.2009)
Globalizace ayahuasky: Omezení škod nebo maximalizace prospěchu? (2.) (01.10.2009)
Globalizace ayahuasky: Omezení škod nebo maximalizace prospěchu? (1.) (29.09.2009)
Šaman (27.09.2009)
Rostliny-učitelé z Amazonie (ayahuaska) (20.09.2009)
Šamanismus se Zorou Frešovou (13.09.2009)
Deklarace o vyhlášení války uživatelům lakotské spirituality (11.09.2009)
Šamanské učení o rostlinách (30.08.2009)
Amazonská dieta (09.08.2009)
Tato Země může být rájem - když víme, jak na to... (11.06.2009)
Nové možnosti šamanského léčitelského umění (11.04.2009)
Most mezi světy (07.04.2009)
Šamanský bar (04.04.2009)
Meditace s rostlinou (03.04.2009)
Svět proměn (14.03.2009)
Úvod k šamanismu (3.) (07.03.2009)
Úvod k šamanismu (2.) (06.03.2009)
Úvod k šamanismu (1.) (05.03.2009)
Být sám sebou (05.11.2008)
Šamanský slabikář - Ayahuaska není rekreační droga (20.10.2008)
Hledání nadpřirozena 1. (14.10.2008)
Graham Hancock: Hledání nadpřirozena (13.10.2008)
Slovanská spiritualita (06.04.2008)
Rada moudrých žen (19.02.2008)
Rituální přístupy k práci s posvátnými rostlinami (2.) (06.11.2007)
Léčivé rostliny - botanická poradna 19. (04.11.2007)
Rituální přístupy k práci s posvátnými rostlinami (1.) (04.11.2007)
Monguš Kenin-Lopsan - "Živý poklad šamanismu" (30.10.2007)
Šamani a "šamanismus" (08.10.2007)
Indiánská Potní chýše (10.09.2007)
Oslava a obřad slunovratu (21.06.2007)
Šamanský léčebný kruh kmene Lakotů (14.06.2007)
Zpráva o Shromáždění Rady Starších na jezeře Titicaca, Peru (13.06.2007)
Přednášky a semináře šamanky Alicie Hamm (12.06.2007)
Semináře se Zorou Frešovou (10.06.2007)
Shromáždění Rady Starších na jezeře Titicaca (23.02.2007)
Mayské orákulum - Mytické volání (23.02.2007)
Dopis Gila Aguilery (23.02.2007)
Sundance (30.01.2007)
Moje pouť říšemi (21.01.2007)
Amy Wallaceová: Čarodějova učednice - Můj život s Carlosem Castanedou, Dobra 2006 (12.01.2007)
Šamanské semináře (20.06.2006)
Spievam Zemi, tancujem s hviezdami (19.06.2006)
"The Quest" (Hledání) (13.05.2006)
Meditace od šamanů ze Sibiře (07.01.2006)
Večer šamanismu v Praze (08.12.2005)
Ovládaná pošetilost (22.11.2005)
Nelítostnost čaroděje (20.11.2005)
Vůle bojovníka (17.11.2005)
Blátivé stíny (14.11.2005)
Nebdělé učitelství (25.10.2005)
Čtyři přirození nepřátelé člověka (13.12.2004)
Ženská cesta (23.11.2004)
Guru Chobot, s.r.o. (08.10.2004)
Indiánská potní chýše (06.09.2004)
Chem Trail Horror (21.07.2004)
Úvod do šamanismu (25.06.2004)
Šamanismus za zvuku bubnů (2.) (12.05.2004)
Šamanismus za zvuku bubnů (1.) (11.05.2004)
Pohanská iniciace smrtí (23.04.2004)
Medvědice (13.02.2004)
Sova (10.02.2004)
Šaman bojovník a (nebo) šaman dobrodruh? (06.02.2004)
Jsme částí země (27.01.2004)
Poselství od protinožců (2.) (13.12.2003)
Poselství od protinožců (1.) (12.12.2003)
Šamanský kruh medicíny (22.11.2003)
Přátelení s temnotou (21.11.2003)
Rituál přechodu (20.11.2003)
[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 0 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Sdružení za obnovu národní suverenitykulatý roh

Kudy z krize


kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
Vzhledem současné situaci pozastaveno


Aischylos:
„První obětí každé války je pravda.“


WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.2RC8 - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!