Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 19. 10. 2019     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Romain Rolland:
Nejhorší chorobou, kterou svět trpí, není síla zlých, ale slabost dobrých.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Nežijte ve lži
(20. 11. 2016, 2672x)
Hodiny odbíjejí
(30. 12. 2016, 2657x)
Mayský sněm
(07. 01. 2017, 2599x)
Jako v pohádkách…
(07. 12. 2016, 2517x)
Mayská rada
(14. 02. 2017, 2435x)
Upozornění
(28. 11. 2016, 2381x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh
 
Předpověď pro ČR 1.den title= Předpověď pro ČR 2.den Předpověď pro ČR 3.den
 

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Šamanismus

* Hledání nadpřirozena 1.


Ukázka z knihy (Hledání nadpřirozena) - Šamanismus - 14. 10. 2008 (5490 přečtení)

První část zajímavého rozhovoru Grahama Hancocka s Rickem Strassmanem z knihy Hledání nadpřirozena.


 

Rick Strassman žije a praktikuje psychiatrii v západním Novém Mexiku a je mimořádným profesorem psychiatrie na Lékařské fakultě University of New Mexico. Publikoval téměř 30 vědeckých prací, které prošly oponenturou, apůsobí jako odborný znalec u několika vědeckých časopisů zabývajících se psychiatrií. Je poradcem amerických federálních i lokálních agentur, mimo jiné federálního Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv, Národního institutu proti zneužívání drog, Úřadu pro zdraví veteránů a Úřadu pro sociální záležitosti. Doktor Strassman se na University of New Mexico zabýval mimo jiné výzkumem funkce melatoninu, hormonu produkovaného epifýzou, a jeho tým dokázal jako první vysvětlit jednu z rolí melatoninu v lidském organismu. Jak jsme viděli v jedenácté a dvanácté kapitole, zahájil také výzkum působení halucinogenů na člověka, první za posledních dvacet let, který povolila a financovala americká federální vláda. Výsledky publikoval v důležité a k zamyšlení nutící knize DMT: The Spirit Molecule (Park Street Press, Rochester, Vermont 2001). Tento rozhovor byl veden v květnu 2005.

Graham Hancock: Mne nejvíce na vašem mimořádně zajímavém výzkumu látky DMT fascinují podrobné popisy setkání s „bytostmi”, „stvořeními” atd., které uvádějí vaši dobrovolníci, a důsledky, jež mohou mít tato svědectví pro nezaujaté zkoumání povahy reality. Upozorňujete na šokující podobnosti mezi těmito popisy, které jste získal při experimentech s DMT, a výpověďmi lidí, kteří věřili, že je uneslo UFO, a popisovali tato setkání s „mimozemšťany” Johnu Mackovi (a dalším). Navíc jste si pravděpodobně vědom početných, téměř identických popisů setkání s „kouzelnými bytostmi”, „elfy atd., které nacházíme v etnografii a folkloru, a šamanských setkání s různými typy „duchů. Protože víme, že vaši dobrovolníci měli „halucinace”, jak jsou tyto zkušenosti konvenčně definovány, není proto příliš násilné dedukovat – jak jste to vy sám navrhl v případě „mimozemšťanů – že tyto kategorie velmi podobných zkušeností by mohly být také halucinacemi. Je-li tomu tak, existují ale vědecké teorie o tom, jak mozek „konstruuje složité halucinace (ze vzpomínek, osobní historie atd.), schopné vysvětlit tak velký rozsah podobností u zjevně „ne-reálných” zkušeností, které uvádí tolik různých lidí z tak odlišným kulturním zázemím a z tak různých časových období historie?

Rick Strassman: Podstata této otázky závisí na tom, zda člověk věří, že všechny tyto fenomény jsou generovány uvnitř, nebo zda si myslí, že jsou to vnější vjemy či nějaká kombinace obojího. Mozek člověka je samozřejmě ovlivněn jeho zkušeností. Jako by se mozek učil prostřednictvím zkušenosti zvláštnímu jazyku – získává slovník, vjemový, citový a poznávací – založený na tom, s čím přicházíme do kontaktu, a na omezeních daných naším mozkovým hardwarem a softwarem.

Máme-li toto na mysli, můžeme se podívat na jasnovidné zkušenosti, které lidé mohou mít po požití psychedelik, ze širšího hlediska. Přirozeně existují pouhé „výrony předtím normálně potlačovaných nebo nevyjádřených obrazů, myšlenek, pocitů a tak podobně – zvláště při nižších dávkách těchto drog nebo u těch, kteří k nim mají nižší vnímavost (buď z biologických nebo psychologických důvodů) – ale v hlubších spodních patrech, kam mohou tyto drogy zavést naše vědomí, se může stát něco jiného. Jsme donuceni dát vnějším silám nebo bytostem či vlivům, které by pro nás jinak mohly být neviditelné, takový háv, abychom je dokázali rozpoznat. Z toho vyplývá předpoklad, který vyslovili už mnozí jiní – že andělé, démoni, skřítci, elfové, trpaslíci etc. jsou podobná „stvoření, ale objevují se v pře-vleku, jenž je kulturně nebo osobně zabarven či předurčen. Je to něco jako lodě kapitána Cooka, v nichž domorodci z jižního Pacifiku viděli buď obrovské viny nebo vůbec nic – a teprve když se k nim skutečně přiblížili a sáhli si na ně, mohli je vidět v jejich pravé formě.

Takže hodné bytosti mohou být viděny jako „andělé, zlé síly jako „démoni, podivné síly na sebe mohou brát podivné podoby a emocionální zabarvení – čili přebírají specificky osobní a sociální tvary a mocenství, které nám sdělují povahu sil nebo informací, jež reprezentují či předávají.

Drogy jako DMT zajišťují přístup k těmto silám nebo bytostem a potom naše vlastní osobnosti a kultury fungují jako prismata, skrze která je vidíme.Tady může být také důležitá náboženská, etická a morální výchova. Je třeba mít pokud možno co nejméně zkaženou osobnost a psychologii. Nerozhoduje to, jak bude droga silná. Pokud bude působit na zanesenou, lakotnou, sadistickou rovinu vědomí, nebude takový jedinec schopen vidět věci, které budou moci spatřit ti, kteří na sobě pracují desítky let. A jakmile sestoupíme z rozšířené úrovně vědomí, tak to, co si můžeme pamatovat a pak použít, určitě bude záviset na organizaci a struktuře naší osobnosti, která už existovala dříve.

Ve skutečnosti nejsem pro to, aby se zkušenosti mých dobrovolníků vysvětlovaly jako „halucinace”. Probírám řadu možných, relativně přijatelných modelů, jak objasnit jejich prožitky.

Nicméně narazil jsem na problém toho druhu, že jejich zkušenosti byly vykládány jako něco jiného, než čím zřejmě byly. Za prvé, většina dobrovolníků popisovala své zkušenosti jako reálnější než reálné. Jako vizuálně intenzívnější, emocionálně působivější, a hlubší, pokud jde o poznání a spiritualitu, než cokoli jiného, co zažili předtím. Navíc téměř jednohlasně pro-hlašovali, že by si nikdy nedokázali představit, vymyslet, nebo nějak jinak vynalézt či v halucinacích vidět takovéto věci.

Opravdu jsem nejdříve začal s modelem „halucinací”, tedy že „to je váš mozek pod vlivem DMT”. Nicméně dobrovolníci odmítli tuto teorii jako nerealistickou – ,Jak by mohla existovat mozková centra pro tak složitě konstruované dějové linie, vidiny a poselství?" Pak jsem zkoušel freudovský model nevědomí: že to, co prožívali, mělo povahu symbolických představ, nevyjádřených hnutí, impulzů, pocitů a podobně. I tomu se dobrovolníci vysmáli. Nabídl jsem jungovský model pracující s myšlenkou, že jejich vidiny představují archetypální konstrukty. Opět jsem se nikam nedostal. V některých případech se zdálo, že vidiny splňují mnoho kritérií snů, a v těchto případech se dobrovolníci dali snadno přemluvit k tomu, abychom se vydali touto cestou – abychom zkoumali, co by tyto „sny” mohly reprezentovat v jejich životech – ale tyto typy zkušeností byly dosti řídké.

Nakonec jsem se rozhodl, brát tyto zkušenosti »jako takové". To jest, jestliže dobrovolníci viděli bytosti ze zdánlivě jiných dimenzí reality a vstoupili s nimi v kontakt, akceptoval jsem to tak. Jinými slovy, přestal jsem dělat z jejich zkušeností něco jiného než to, čím se zdály být. Když jsem se začal chovat takto, dobrovolníci se začali svěřovat více a více s vyslovenou podivností jejich zkušeností pod vlivem DMT. Mohl jsem se také snáze uklidnit a více pracovat se zkušenostmi dobrovolníků, protože se zdálo, že je mezi nimi tolik podobností.

Jestliže byly tím, čím se zdály být, kde potom mohly sídlit reality tohoto typu? Tehdy jsem sám sobě začal dovolovat úvahu, že DMT je branou do alternativních dimenzí reality – snad paralelních vesmírů nebo temné hmoty, o které ve své knize dosti svobodně spekuluji.

Graham Hancock: Jste stále otevřen této hypotéze a byl byste připraven říci více o problémech, které to znamená pro vědecké pochopení povahy reality a vědomí?

Rick Strassman: Přikláním se k této myšlence více než kdykoli předtím. Primární problém při dokládání a rozpracovávání mých teorií spočívá v tom, že disponujeme jen naší myslí/mozkem. Nemáme žádné jiné technické vybavení, s nímž by se daly takové fenomény verifikovat jako něco, co existuje vně kontinua tohoto časoprostoru. Pokud bychom mohli tyto věci fotografovat, mohli bychom všichni dospět k dohodě, že existují. Nicméně na mne velmi zapůsobily podobnosti existující ve výpovědích našich dobrovolníků a v následujícím velkém počtu informací, které jsem dostal od těch, kdo měli takové zkušenosti pod vlivem psychedelických drog nebo spontánně bez drog – snad kvůli zvýšené hladině endogenního DMT vyvolané různými prostředky, jako je meditace, stres, nespavost atd.

Vědecká metoda má za následek vědecké porozumění problému. Charles Tart napsal v sedmdesátých letech pro časopis Science hezký článeček o „vědě zabývající se zvláštními stavy, v němž popisuje, co potřebují „vědci zabývající se zvláštními stavy, kteří budou zkoumat různé stavy vědomí za použití základních nástrojů vědecké metody: údajů z terénu založených na „anekdotických svědectvích, nově vytvářených hypotéz, experimentů, shromažďování dalších dat, ověřování teorií založených na nových datech a tak dále. Patří sem i školení kádru vědců, kteří by byli odborníky na tyto „pokusy. Tart nicméně v tomto případě doporučil studovat s pomocí této permutace vědeckých metod stavy vědomí, nikoli objektivní externí realitu. Jestliže „stavy vědomí” nahradíte „stavy reality”, myslím, že se ocitneme v podobné situaci.

Graham Hancock: Stavíte se proti biologickému redukcionismu mnoha vědců s důležitou myšlenkou, kterou kromě jiných zvažovali také William James, Aldous Huxley a Albert Hoffman. Je to myšlenka mozku jako při-jímače, který určité halucinogeny (a další techniky) mohou přeladit tak, aby přijímal jiné frekvence s mnohem obsažnější „realitou, než je normálně dosažitelná pro naše smysly. Víte o nějakých faktech v rámci převažujícího materialistického/empirického vědeckého paradigmatu, která by vyvrátila model „přijímače? Jestliže ne, na základě čeho podle vás má tolik vědců z hlavního proudu tak ostře přezíravý přístup k halucinacím a proč tak neoblomně tvrdí, že informace, které obsahují, nemohou být v žádném případě pravdivé?

Rick Strassman: To téměř spadá do oblasti „filozofie vědy. A o té vím málo. Jsem si jist, že někdo by mohl „prokázat nesprávnost myšlenky mozku jako přijímače s použitím materialistických argumentů. Protože taková teorie spadá mimo to, co „známe, nebo mimo to, co je „reálné, nemůže se to stát. To se jeví jako dosti nezralý způsob pohledu na věc, který navíc věda sama v historii nesčetněkrát vyvrátila. Tady věda začíná být dalším nástrojem fundamentalismu používaného zlem.

Model mozku jako přijímače je právě ten případ. Mozek přijímá informace na frekvenci, na kterou je v ten konkrétní čas naladěn. Zjevně existují příklady objektivních technických přístrojů, měnících to, co můžeme vidět: mikroskop nebo přístroje na vidění v noci, radar či teleskop. Meditace je „subjektivní technika nebo nástroj, který je zřejmě relativně dobře zaveden jako metoda, jež nám umožňuje zakoušet věci normálně nedostupné. To platí i pro „biofeedback, což je případ, kdy jsme školeni za pomoci nějakého přístroje, abychom „cítili fyziologické funkce, které byly předtím podle přesvědčení každého mimo dosah našeho vnímání.

Teorie o psychedelických látkách zajišťujících ještě větší rozsah toho, co je vnímatelné, nejsou o mnoho více než rozšíření, i když poněkud radikální rozšíření, toho, co jsme už zabudovali do našeho vědeckého biolékařského světového názoru.

Pozoruhodná věc na DMT je to, že je endogenní, že to je psychedelická látka vlastní mozku. A fakt, že je schopný mít tak úžasné a proměňující účinky činí teoretizování o tom, jakou roli má v lidském vědomí, tak podmanivé.

Pablo Amaringo 5 Pablo Amaringo 6 Pablo Amaringo 7
Peruánský šaman Pablo Amarindo je známý svými vizemi, které ztvárnil do podoby obrazů
(kliknutím na miniaturu se vám otevře obrázek v plné velikosti)

Graham Hancock: Hledání nadpřirozena

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

Související články:
Strašák jménem partnerská krize (30.05.2015)
Šamanský léčitelský kruh V. – Trávicí soustava (08.03.2015)
Strážce svaté harmonie IV. – Játra (12.02.2015)
Magický rituál je hluboce transformační proces (02.02.2015)
Strážce svaté harmonie III. – Plíce (29.01.2015)
Strážce svaté harmonie II. – Srdce (28.01.2015)
Strážce svaté harmonie I. – Léčitelství (26.01.2015)
Ezoterické léto - pozvánka (28.07.2014)
Ezoterické léto - PROGRAM (28.07.2014)
Chcete jít za štěstím? Bez vize to asi nepůjde… (16.10.2013)
Kyvadlo ladí čakry (30.01.2013)
Výprava do Amazonie (23.09.2012)
Dieta s rostlinami v Amazonii část 1. (21.02.2012)
Šamanské léčitelské umění - Praha (29.10.2011)
Šamanská léčba: „Medicíno, chceš-li se inspirovat od šamanů, musíš uvidět to podstatné!“ (11.10.2011)
Šaman se nerodí z posvátné drogy (05.10.2011)
Kletba nebo jen špatné rodinné návyky? (14.07.2011)
Lapač snů (08.05.2011)
Zázrak - přirozená součást našeho života (01.03.2011)
Zcizování indiánské spirituality (19.02.2011)
Ženy a muži, sundejte si své nepohodlné kabátky! (01.02.2011)
Všichni jsme božští tvůrci (21.01.2011)
Láska - nejmocnější učitelka života (30.04.2010)
Vstupní brána šamanismu – šamanské léčitelství (30.04.2010)
Šamanská předpověď na rok 2010 (22.01.2010)
Byrokratizace šamanismu (13.01.2010)
Geseko von Lüpke - Poselství šamanů (19.11.2009)
Útěk do divočiny? To by k ničemu nebylo! (17.10.2009)
Globalizace ayahuasky: Omezení škod nebo maximalizace prospěchu? (3.) (04.10.2009)
Globalizace ayahuasky: Omezení škod nebo maximalizace prospěchu? (2.) (01.10.2009)
Globalizace ayahuasky: Omezení škod nebo maximalizace prospěchu? (1.) (29.09.2009)
Šaman (27.09.2009)
Rostliny-učitelé z Amazonie (ayahuaska) (20.09.2009)
Šamanismus se Zorou Frešovou (13.09.2009)
Deklarace o vyhlášení války uživatelům lakotské spirituality (11.09.2009)
Šamanské učení o rostlinách (30.08.2009)
Amazonská dieta (09.08.2009)
Tato Země může být rájem - když víme, jak na to... (11.06.2009)
Nové možnosti šamanského léčitelského umění (11.04.2009)
Most mezi světy (07.04.2009)
Šamanský bar (04.04.2009)
Meditace s rostlinou (03.04.2009)
Svět proměn (14.03.2009)
Úvod k šamanismu (3.) (07.03.2009)
Úvod k šamanismu (2.) (06.03.2009)
Úvod k šamanismu (1.) (05.03.2009)
Být sám sebou (05.11.2008)
Šamanský slabikář - Ayahuaska není rekreační droga (20.10.2008)
Hledání nadpřirozena 2. (15.10.2008)
Graham Hancock: Hledání nadpřirozena (13.10.2008)
Slovanská spiritualita (06.04.2008)
Rada moudrých žen (19.02.2008)
Rituální přístupy k práci s posvátnými rostlinami (2.) (06.11.2007)
Léčivé rostliny - botanická poradna 19. (04.11.2007)
Rituální přístupy k práci s posvátnými rostlinami (1.) (04.11.2007)
Monguš Kenin-Lopsan - "Živý poklad šamanismu" (30.10.2007)
Šamani a "šamanismus" (08.10.2007)
Indiánská Potní chýše (10.09.2007)
Oslava a obřad slunovratu (21.06.2007)
Šamanský léčebný kruh kmene Lakotů (14.06.2007)
Zpráva o Shromáždění Rady Starších na jezeře Titicaca, Peru (13.06.2007)
Přednášky a semináře šamanky Alicie Hamm (12.06.2007)
Semináře se Zorou Frešovou (10.06.2007)
Shromáždění Rady Starších na jezeře Titicaca (23.02.2007)
Mayské orákulum - Mytické volání (23.02.2007)
Dopis Gila Aguilery (23.02.2007)
Sundance (30.01.2007)
Moje pouť říšemi (21.01.2007)
Amy Wallaceová: Čarodějova učednice - Můj život s Carlosem Castanedou, Dobra 2006 (12.01.2007)
Šamanské semináře (20.06.2006)
Spievam Zemi, tancujem s hviezdami (19.06.2006)
"The Quest" (Hledání) (13.05.2006)
Meditace od šamanů ze Sibiře (07.01.2006)
Večer šamanismu v Praze (08.12.2005)
Ovládaná pošetilost (22.11.2005)
Nelítostnost čaroděje (20.11.2005)
Vůle bojovníka (17.11.2005)
Blátivé stíny (14.11.2005)
Nebdělé učitelství (25.10.2005)
Čtyři přirození nepřátelé člověka (13.12.2004)
Ženská cesta (23.11.2004)
Guru Chobot, s.r.o. (08.10.2004)
Indiánská potní chýše (06.09.2004)
Chem Trail Horror (21.07.2004)
Úvod do šamanismu (25.06.2004)
Šamanismus za zvuku bubnů (2.) (12.05.2004)
Šamanismus za zvuku bubnů (1.) (11.05.2004)
Pohanská iniciace smrtí (23.04.2004)
Medvědice (13.02.2004)
Sova (10.02.2004)
Šaman bojovník a (nebo) šaman dobrodruh? (06.02.2004)
Jsme částí země (27.01.2004)
Poselství od protinožců (2.) (13.12.2003)
Poselství od protinožců (1.) (12.12.2003)
Šamanský kruh medicíny (22.11.2003)
Přátelení s temnotou (21.11.2003)
Rituál přechodu (20.11.2003)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 0 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihlášený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
17. 10. 2019:

Z komentářů na Internetu: "Elán je samozřejmě skandalizován pod trapnou a průhlednou záminkou. Normální lidé si to uvědomují. Dobře také vědí, že útoky např. na Jarka Nohavicu mají úplně stejný důvod - pošpinit člověka, který se nebojí myslet a chovat jinak, než se těm hajzlíkům hodí. Mají smůlu. Mnoho lidí je dávno prohlédlo a doslova jimi pohrdají."

Celý článek: Mediálne potkany reagujú: Klip Elánu “Bulvárne krysy” ich zasiahol presne tam, kde mal


05. 10. 2019:

Ekonomka Markéta Šichtařová: "Ministerstvo práce a sociálních věcí se vytasilo s třicetistránkovou příručkou pro provozovatele takzvaných mikrojeslí. Příručka obsahuje instrukce, jak batolátkům vymýt mozek a udělat jim binec v jejich pohlaví. Nabádá k tomu, aby se během her ‚potíralo rozdělení na muže a ženy‘. Aby se klukům stejně jako holčičkám dávaly panenky a holkám zase autíčka...
Proč stejný druh lidí zbožňuje a hájí Gretu, jejíž loutkovodiči v podstatě vyzývají k diktatuře? Proč stejný typ lidí je ochoten uvažovat o tom, že se (pro začátek) ve školních jídelnách zakáže maso? Proč tihle lidé obyčejně hájí norský Barnevernet a byli by nejraději, kdyby se zavedl i u nás?...
"

Celý článek...


03. 10. 2019:

Zemřel Karel Gott - komentář z Internetu: "oceňuji jeho pracovitost, laskavou lidskou stránku, rozhled i to, že po roce 89 se nedal ke zlodějům, neobrážel VIP dýchánky kavárny, žádné politické uskupení si ho nekoupilo. Vytvářel v zahraničí o republice dobrý obraz, vydělal státu spoustu valut, danil doma, ne v daňovém ráji. Zůstal svůj.
Mrkl jsem jen na minutku jinam a už to jede. Knížepán, Klvaňa, Stanjura, Bělobrádek, Šídlo, Roman Týc, Jakub Janda, že prý zpíval i v Rusku a za komunistů.... u jiných, co se dnes angažují na správné straně, to samozřejmě nevadí. Vytáhli i autistu, kdysi dětského maskota Trautenberga, Mikiho Kotase. Jsem zvědavý, co na to bojovník proti sochám z Prahy 6 nebo Milionové chvilky... Nic pozitivního nedokázali, proti Goťákovi jsou ubožáci. Lumpové, co stojí proti vlastnímu národu, se přede všemi zase veřejně odkopávají...
"

Celý článek...


29. 09. 2019:

Jiří Zimola: "Hroutí se mi svět. Svatý Václav nežil, Koněv neosvobodil a Červená Karkulka sežrala vlka. Ještěže mi na nezávislé veřejnoprávní ČT vysvětlí, jak mám zacházet s fake news! :-)"

Celý článek...


27. 09. 2019:

Novinářka Lucie Groene Odkolek: "Miloš Zeman by za normálních okolností určitě přišel položit květiny, ale logicky nechce, aby vzpomínka na rok 1989 byla opět zneužita k projevům „pohrdání Zemanem“. Místo zpráv o oslavách 30. výročí 17. listopadu by se na první stránky tisku dostali ti, kteří mediálně nejúčinněji urazili prezidenta. Do situace, kdy prezident raději zůstane doma, nás tedy dostali právě ti, co si o sobě z nepochopitelných důvodů myslí, že jsou slušnější než Miloš Zeman, a potom se před novináři předvádějí v trapnostech..."

Celý článek...


24. 09. 2019:

Jana Bobošíková: "Dokud se nenajde většina ve Sněmovně, která by jasně prohlásila, že Česká televize neplní svou zákonnou funkci – tedy poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názoru – jsou tyto diskuse zbytečné. Jediný, kdo může změnit současný stav zpravodajství a publicistiky České televize, jsou poslanci. Ti ale, přestože často deklarují nespokojenost s Českou televizí, odvahu situaci řešit nemají. Česká televize je nyní skutečně nezávislá v tom smyslu, že si děla co chce, protože ti, kdo mají vynucovat dodržování zákona o ČT, na svou povinnost rezignovali..."

Celý článek...


17. 09. 2019:

Bývalý šéf vojenské zpravodajské služby a bezpečnostní analytik Andor Šándor: "Ta samolibost, že já to vím nejlépe a ostatní jsou minimálně hlupáci, pokud ne ruští agenti, přisluhovači Kremlu a Číny a podobně, je velmi nešťastná, a navíc často sklouzává do polohy osobní, urážlivé. Navenek to samozřejmě ovlivňuje to, jak se k sobě lidé chovají...
Já stále věřím tomu, že je správná teze, že Koněv osvobodil Prahu, protože tlak jeho vojsk donutil generála Toussainta uzavřít smlouvu s generálem Kutlvašrem a s Josefem Smrkovským, nechat zde těžké zbraně a zmizet. Jinak by tu Prahu Němci rozflákali, kdyby nebyli pod tlakem.
.."

Celý článek...
WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.2RC8 - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!