Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 31. 10. 2020     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Henry Wotton, britský diplomat (1659):
Velvyslanec je čestný muž, vyslaný za hranice, aby tam lhal ve prospěch vlasti.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Aktuální stav
(12. 01. 2018, 2880x)
Svět se mění
(19. 11. 2017, 2818x)
Naslouchejte si každou vteřinou
(02. 11. 2017, 2806x)
Váš rok
(02. 01. 2018, 2481x)
Mayský sněm promlouvá
(15. 11. 2017, 2435x)
Spojení duší
(23. 08. 2018, 2399x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Sebepoznání

* Hra na vývoj jako součást matrixu vyšší úrovně


Převzato (www.miroslav-zelenka.cz) - Sebepoznání - 12. 01. 2011 (3740 přečtení)

Co je to vývoj? Změna stavu systému v čase. Jestliže vyjdeme z předpokladu, že čas (minimálně v lineární podobě, jak ho vnímáme) neexistuje či je iluzí, jak může existovat vývoj? Toto byla často moje testovací otázka pro různé přednášející o duchovnu. Vřele doporučuji. Je to zajímavý test. Pravda je, že jsem již dlouho takto nikoho netestoval, a je pravděpodobné, že došlo i v těchto otázkách k „vývoji“ názorů, ale v době kdy jsem tak činil, jsem nedostal ani jednou smysluplnou odpověď. V některých případech se jednalo dokonce i odpovědi, které byly zcela nesmyslné.


Jaký význam má vývoj pro naše vyšší já, pro overego jakožto „řídící“ složku vícedimenzionální bytosti, jejíž jsme (my duše) relativně autonomní součástí? Vždyť v mnoha souběžně existujících inkarnacích v mnoha alternativních vesmírech a realitách naše alternativní „já“ ve stavu, který se nám zde jeví jako cílový pro náš vývoj (případně i stavu „vyšším“), již existuje.

   Vývoj má význam jako smysl života z úrovně poznání, které lze označit jako úroveň duše – inkarnace v zjednodušeném systému úrovní poznání bůh – duch – duše – člověk (přesněji ego). Smyslem života z pohledu nejvyšší úrovně je život.

   Hra na vývoj je jeden ze systémů udržení lidí v matrixu. Hra na vývoj technologický je součástí matrixu nižší úrovně a hra na vývoj duchovní je součástí matrixu vyšší úrovně (vyšší úroveň ve vztahu k matrixu naší 3D reality). I náš pobyt mezi životy v „časoprostoru“ Země je iluze (virtuální realita) a je součástí tohoto matrixu vyšší úrovně. I zde jsou jednotlivé duše s různými frekvencemi vibrací a tudíž i různými stupni chápání podstaty bytí. Po dobu pobytu v tomto astrálním světě jsou také duše v různých „pásmech“ odpovídajících jejich vibračnímu vyladění. Po „dobu“ našich inkarnací na Zemi se pohybujeme mezi životy v astrální sféře Země a i zde se účastníme v různých formách hry na vývoj a i zde je otázkou, jak dalece jsme schopni si toto uvědomovat. 

   Není nic „špatného“ na naší účasti ve hře na vývoj, tak jako není nic „špatného“ na naší účasti v mnoha dalších hrách, ale je „dobré“ pochopit, že vývoj není jediným smyslem života. Je pro nás významné, abychom z vývoje jediný smysl života nečinili a nebyli závislí na výsledcích této hry na vývoj. Obdobně tak, jako si chodíme zahrát hru zvanou tenis nebo šachy a ve velké většině z toho nečiníme jediný smysl života. Ti, kteří tak činí, jsou velmi jednostranní a ostatní je hodnotí jako svým způsobem postižené. Obdobně je možné vnímat jako určitý druh postižení závislost na hře na vývoj.

   Ti, kteří učinili jediný smyslem života vývoj, zapomínají na to nejdůležitější – žít. Jejich jediným smyslem života je vývoj v jakékoliv oblasti, a tak vlastně do určité míry neustále žijí v budoucnosti. Jejich cílem je budoucnost a proto nekoncentrují svoji pozornost na přítomnost. Je možné, že právě toto může být jedním z cílů hry na vývoj, protože lidé mají v současné době mnohem více volného času a začali se věnovat i poznání sebe sama a podstaty bytí. Část lidí se nepodařilo vtáhnout do hry na technologický vývoj, a proto se objevilo mnoho forem různých sebevzdělávacích programů, které při nesprávném pochopení (což je jev velmi častý), vedou k závislosti na duchovním vývoji a jeho výsledcích a v mnoha případech k odtržení od skutečného života. Průvodním jevem pak bývá i pocit nadřazenosti, nárůst ega a často i zhoršené osobní vztahy s okolím a blízkými.    

   Přírodní národy, jako jsou například Indiáni, nemají problém s tím, že by smyslem jejich života byla hra na vývoj. Oni také tento náš smysl pro hru na vývoj nechápou. Oni mu nerozumí. Ovšem ani my, jakožto příslušníci tak zvané západní civilizace nechápeme, jak nějaká společnost může nemít za smysl života vývoj. Vzhledem k tomu, že to nechápeme, snažíme se je o smyslu této hry přesvědčit a bohužel často úspěšně.

   Nelze zapomínat, že podstatná část lidstva nehraje hru na vývoj, ale hrají jiné hry. Například hru na přežití. Ale naše západní civilizace je v této době dominantní, udává tón a do značné míry se snaží své hry vnutit i ostatním, k čemuž používá mnoha rozmanitých prostředků. Jedním z nich je šíření víry, že technologický vývoj je cesta ke štěstí.    

   K chápání tohoto postoje přírodních národů se vážou dva vtipy.

1. Co je to socialismus v Československu? Socialismus je složitá cesta od kapitalismu ke kapitalismu.

   Zde si dovolím malou vsuvku uvést řečnickou otázkou. Byl reálný socialismus pro nás jen zdržením na cestě, nebo pro nás měl i jiný výchovný význam? Dokázali bychom plně chápat v dnešní době (tak jak již část lidí chápe) při současné krizi kapitalismu, že změna systému má smysl jen pokud dojde i ke změně vědomí lidí, a že se starými lidmi nový systém nemůže úspěšně fungovat? 

2. V jakési jihoamerické republice leží na břehu moře rybář na sluníčku a opaluje se. Americký turista se ho ptá, proč nechytá ryby, protože kdyby jich nachytal víc, mohl by si koupit druhou loďku. Rybář se ptá a proč by to měl dělat. Turista odpoví, aby si mohl koupit další loďky a případně zaměstnat lidi. Rybář se znovu ptá, proč by to měl dělat. Turista odpoví, aby za něj mohli pracovat lidi a on mohl odpočívat a opalovat se na slunci. Rybář na to odpoví, ale to právě dělám. 

   Na tom, že socialismus je složitá cesta od kapitalismu ke kapitalismu je možno spatřit určité podobenství s našimi před-životy, životy a po-životy. Představme si, že jsme v tak zvaném bardu, tj. mezi životy. Zde pro nás není problém telepatie, telekineze, teleportace, materializace, levitace apod. Poté se někteří z nás v rámci jedné inkarnace celý život snaží, aby usilovnou prací na sobě dosáhli některé z těchto schopností a pokud se jim to byť částečně podaří, jsou na to patřičně hrdí a mají pocit, že v životě něčeho dosáhli. Poté umřeme a zcela nezávisle na tom, jak jsme na získání těchto schopností během života pracovali, tyto schopnosti opět všichni v bardu máme.

   Jeví se i v tomto případě takovýto vývoj jako „smysluplný“ účel života?

   Podstatou problému našeho nepřesného chápání vývoje je naše vnímání času jako lineární veličiny. Nemohu se ubránit, abych zde neuvedl jednu větu, kterou jsem objevil na Wikipedii při pojednání o čase jako veličině: „Čas si plyne pořád, jak chce.“ J.

   Protože čas vnímáme jako lineární, vnímáme i vývoj jako lineární. Čas však svoji podstatou není lineární, ale má spíše cyklický charakter. Přesnější model času je tvar spirály, což znamená, že se po určité době vrací do přibližně stejného bodu, i když trochu někde jinde. Slovo jinde (ne výše) jsem použil z toho důvodu, že obvykle si spirálu jako model vývoje představujeme jako vertikálně orientovanou, která se stáčí vzhůru s tím, že po spirále stoupáme. Je však možné si představit i spirálu, která je orientována i horizontálně a potom se dá říct, že po absolvování jedné otočky spirály nejsme výše, ale někde trochu jinde. Představa, že jsme více vpravo nebo vlevo by v někom mohla probouzet v těchto souvislostech nežádoucí asociace J.

   Ještě přesnější představa vývoje je spirála, která se skládá ze spirály, která se skládá ze spirály, která se skládá…

(Kdyby se někomu ze čtenářů podařilo v některém konstrukčním programu toto vymodelovat, byl bych rád, kdyby se mi mohl ozvat. Stačila by pro názornost spirála složená ze spirály)

   Jedná se o mnoho (možná i nekonečně mnoho) cyklů různých velikostí. Nekonečně mnoho z toho důvodu, že naše představivost umožňuje dělení času na stále menší a menší úseky, ale na druhé straně i násobení na stále větší a větší úseky.

Na rozdíl od prostorových dimenzí, které můžeme vnímat promítnuté do hmoty, čas není vnímatelný žádným z našich pěti smyslů. Nelze zaměňovat čas s měřením času, které již jsme schopni vnímat našimi smysly.  

   Naše představa lineárního času vzniká z naší omezené schopnosti vnímat „zakřivení času“ dlouhých časových úseků. Pokud kráčíme po kružnici s dostatečně velkým poloměrem, máme pocit, že kráčíme rovně a zakřivení naší dráhy ani nejsme schopni vnímat. Tímto „optickým klamem“ vzniká náš pocit (dojem) linearity času. Jsme schopni vnímat pouze krátké cykly jako je například rok či den. Je to do značné míry dáno i krátkostí našeho lidského života i krátkostí existence naší civilizace. Staré civilizace jako např. Mayové pojímali čas jako cyklický, což je pravděpodobně dáno tím, že „viděli“ (ať už si za tím představíme cokoliv) podstatně dále do minulosti než my a díky tomu byli schopni vnímat i velké časové cykly.  

Cykličnost času je možno zahlédnout i v nám známé či tušené historii lidstva, kdy jsou časové cykly zcela zřetelné a je tam možno vnímat i jejich vazby na astronomické cykly. 

   Další zajímavým podobenstvím pro chápání otázky smysluplnosti hry na vývoj jsou mnou již několikráte vzpomínané počítačové on-line hry simulující běžný život. Do hry vstupujme a vybíráme si avatara a vybíráme pro něj jméno, fyzické a psychické vlastnosti a pak s ním hrajeme hru na život. Nyní si představme, že jediným či hlavním smyslem této hry by byl vývoj avatara, tak aby dosáhl jiných, lepších fyzických či psychických vlastností než jsme si zvolili. Přitom jsme si tyto vlastnosti mohli zvolit již na samém počátku této hry. Nemohu mluvit za všechny ani za většinu hráčů, ale předpokládám, že většina si vybírá avatara, který má odlišné vlastnosti od vlastností hráče (čímž může být a často bývá i jiné pohlaví a jiný věk), aby si prostě vyzkoušeli něco jiného. Hráči většinou touží zažívat něco jiného, než zažívají v životě.

   V této souvislosti se mi zdá, že by mohlo být zajímavé pro hlubinné zkoumání sebe sama, jít si zahrát on-line hru simulující běžný život a zvolit si avatara, jehož všechny vlastnosti se co nejvíce podobají vlastnostem hráče, což ale vyžaduje vysokou míru sebereflexe a upřímnosti. Poté se v této hře chovat zcela dle svých myšlenek (jindy i pečlivě ukrývaných) a ne se chovat podle toho, co si přejeme, aby si o nás lidé mysleli. Díky tomu je možné pozorovat, jak se k nám lidé „inkarnovaní“ do avatarů chovají, čímž bychom měli získat podstatně úplnější a pravdivější obraz o sobě, než nám umožňuje náš „reálný“ život. Lidé skrytí pod anonymitou svých avatarů, se k nám také budou chovat bez běžných omezení a zábran většinou daných obavou, co si o nich ostatní pomyslí a jak je budou hodnotit. Byla by to zajímavá psychologická studie, ze které bychom se dozvěděli možná i něco více než by nám bylo milé.

   Aby nedošlo k nedorozumění, smyslem tohoto článku v žádném případě není vzbuzovat v komkoliv dojem, že je zbytečné na sobě pracovat a nějak se vyvíjet. Účelem je snaha ozřejmit, že jediným smyslem života nemusí být a není vývoj. Pokud se člověk stane závislým na výsledcích hry na vývoj, což se bohužel stává často, tak tato závislost jako každá jiná jeho vývoj omezuje. Důležité při hře na vývoj je uvědomit si, že se jedná o hru a nezapomínat na to, proč jsme zde, nezapomínat žít.

   Přestože si to neuvědomujeme, hry na vývoj se účastníme téměř všichni. I když je to třeba „jen“ hra na technologický vývoj. Lepší televize, auto, počítač, vybavení domácnosti – tím vším se většina z nás účastní této hry. Tím nechci říct, že technologický vývoj sám o sobě je něco negativního. Negativní je závislost naší společnosti na výsledcích této hry na vývoj (v daném případě zejména technologický). Jsou lidé, kteří jen díky své závislosti na této hře musí mít stále nejnovější výkřiky techniky.     

   Samozřejmě, že tato hra přináší i jiné negativní důsledky pro společnost. Nedávno jsem zažil, jak s vysávacím traktůrkem na listí jistý „hráč“ na prostoru 20 x 20 m prováděl asi dvě hodiny úklid spojený s velkou hlučností stroje a nepochybně i velkou spotřebou benzínu či nafty a tomu odpovídajícím zápachem. Manželka odhadla, že by to shrabala ručně tak za půl hodiny. Když ale ona ho ta hra tak bavila. Foukal ještě silný vítr, který vždy shodil a přivál nové a nové listí, takže se mohl na stejné místo vrátit několikrát.   

   Tato naše tak zvaná západní společnost je posedlá myšlenkou vývoje. Myšlenka udržitelného rozvoje je v programech vlád většiny zemí. Hra na vývoj je jeden ze systémů ovládání lidí. Součástí tohoto systému je neustálá koncentrace na budoucnost, na dosažení jakéhosi lepšího stavu někde v budoucnosti a tím i odpoutání od koncentrace na přítomnost. Lidská pozornost je poutána vidinou dosažení něčeho v budoucnosti, což zároveň vytváří v lidech pocit nedostatečnosti v přítomnosti, což umožňuje lidi lépe ovládat a manipulovat nabídkou dosažení nějakého zlepšení. To platí jak pro technologický, tak i pro duchovní vývoj. Bylo by naivní si myslet, že lidé nejsou manipulováni a často i zneužíváni (nejen finančně) vizemi výsledků duchovního vývoje. Přitom škála nabídky v této oblasti je dnes nejméně tak široká jako v oblasti technologického vývoje. 

   Indiáni, kteří jsou nám občas dáváni za vzor harmonického života v souladu se zemí a přírodou, nepodléhají této hře na vývoj a nechápou její smysl. Indiáni nepotřebovali hru na vývoj. Oni přece byli dokonalí a byli na to hrdí. Proč by se měli vyvíjet.

   Myslím, že ani delfíni, kteří jsou některými lidmi považováni za vyšší bytosti, než jsme my, podle všech našich znalostí o nich, nehrají žádnou hru na vývoj (určitě ne technologický).

   Podobný nesoulad v chápání smyslu hry na vývoj, jako lze pozorovat mezi původními Indiány a bílými obyvateli Ameriky, je možno vidět i u nás, kde tento nesoulad panuje mezi Čechy a Rómy. Je tu však určitý rozdíl spočívající v tom, kdo byl původní obyvatel a kdo nově příchozí. Zřejmě by se našlo těch rozdílů i více, ale to není předmětem tohoto článku.

   Objevila se nová zajímavá informace, která spočívá v tom, že po-transformační vývoj (možná přesněji stav) bude pro nás všechny určitým (a pro některé dost velkým) šokem srovnatelným s tak zvaným poúrazovým šokem, protože vše bude zcela jinak, než si dnes dokážeme představit. Jednou z možností je právě to, že skončí hra na vývoj, což si asi dokáže představit málokdo z nás. Tedy pro některé už to takový šok nebude, protože již tuto informaci tímto článkem obdrželi.

Miroslav Zelenka
převzato z www.miroslav-zelenka.cz
 

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

[Akt. známka: 2,00 / Počet hlasů: 5] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 2 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
27. 10. 2020:

Profesor Ivo Budil: "Přiznám se, že neznám žádného novináře z Blesku, ale domnívám se, že nejde o poeticky naladěné a citlivé osoby chodící o půlnoci o samotě rozjímat na opuštěné hradby Vyšehradu o smyslu českých dějin. Ten člověk tam bezpochyby šel za určitým cílem, který splnil. Nenazýval bych ho jednoduše udavačem, protože prostě dělal svoji práci. Pan profesor Prymula náležel mezi mocné muže, kteří mají vlivné nepřátele. Podobné praktiky jsme v české politice zažili již mnohokrát, a to včetně svržení předsedy vlády. Pan profesor Prymula není prvním a ani zdaleka posledním, komu se něco podobného přihodilo...
Problém České republiky spočívá v tom, že mocenské jádro Evropské unie má zájem na tom, udržovat ji v polokoloniálním či periferním postavení, k čemuž slouží liberálně levicové a aktivistické politické strany, mainstreamová média a akademické kruhy. Jakýkoliv náznak lidového vůdce, který by české společnosti umožnil plně využít její potenciál, tedy musí být zničen či diskreditován.
"

Celý článek...


27. 10. 2020:

Jaroslav Štefec: Něco tady smrdí. A hodně. Akce, jejímž cílem byla likvidace Romana Prymuly a jeho odstavení z postu ministra zdravotnictví má všechny atributy klasické operace bezpečnostních služeb. Prolhané, plné podivností a postavené na písku. Takže kdybych si mohl tipnout, směřovaly by moje úvahy spíše než oblíbeným „směrem Moskva“ (případně Peking) daleko pravděpodobnější českou cestou, případně směrem k našim „spojencům“. Podivností typu „agenta s kufrem plným ricinu“ je víc než dost. Počínaje otázkou, kdo poslal fotografa bulvárního plátku v daný čas na dané místo, až po „podivné“ znalosti jistého Moravce, takto naduté a arogantní hlásné trouby antibabišovské tak zvaně „veřejnoprávní“ televize...
Ten, kdo celou akci připravil a naplánoval, rozhodně počítal s reakcí „antirouškařů“ a dalších obhájců „práva na vymření půlky národa“, samozřejmě té, v níž nebudou oni...

Celý článek...


26. 10. 2020:

Zdeněk Troška: "...budou dělat haury do chvíle, než jim zemře (na covid pozn.red.) někdo blízký, někdo, koho měli rádi. Mám pocit, že snad nesledují televizi a nevidí záběry ze všech států světa, kde je to stejné, ne-li horší. Musím chránit sebe a své blízké, to je přece moje povinnost a nějaké frajerské pózy nejsou namístě. Stejně mi vadí to věčné fňukání, že nebudou mít na nájem, na jídlo, na toto a tamto, že jsou finančně úplně na dně – ale hned jak se v červenci rozvolnilo, na 105 tisíc Čechů vyrazilo do Chorvatska k moři. A na to peníze najednou měli?..."

Celý článek...


25. 10. 2020:

Exsenátor Jan Veleba: " V nadcházejícím týdnu jde v podstatě o všechno a pokud se nezklidní situace ve společnosti a na postu ministra zdravotnictví se rychle neobjeví kvalitní osobnost, pak opoziční demoblok a mediotelevizní žumpa ČT využijí všech prostředků k likvidaci vládnoucího hnutí, speciálně premiéra Andreje Babiše. Pokud by se jim to podařilo, tak tato společnost končí...
Naše společnost je nemocná, ztratila se slušnost, ztratila se elementární úcta k jakýmkoliv hodnotám, ztratil se stud. Nenajdete normální slušnou diskusi, názor proti názoru, najdete jenom urážky, zesměšňování a útoky...
"

Celý článek...


25. 10. 2020:

Sociolog Petr Hampl: "Epidemii si nemůže řešit každý sám. Výsledek je závislý na spolupráci. Jenže jsme v situaci, kdy se lidem lže téměř neustále a téměř o všem. O migraci, dluzích, Evropské unii, školství, mezi- národních smlouvách a čemkoliv jiném vás napadne...
Být ekonomickou celebritou – to dnes znamená, že dobře vypadáte, máte kontakty v médiích, a dokolečka opakujete, že řešením všeho je snížení daní pro bohaté, snížení státních výdajů a deregulace. To se naučíte za dvě minuty. K tomu nepotřebujete číst složité studie v cizích jazycích...
"

Celý článek...
WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.3a - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!