Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 19. 05. 2024     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
G.B.Shaw:
Jaká demokracie? V dnešní době se hlasy poslanců dají prostě koupit.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Základní kámen budoucnosti
(17. 06. 2021, 2145x)
Důležitý mezník
(27. 05. 2021, 1662x)
Cesta za duhou
(09. 06. 2021, 1534x)
Co se po nás chce?
(01. 07. 2021, 1364x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Společnost a vztahy

* Interrupcia z pohľadu hlbších súvislostí


Od čtenáře - Společnost a vztahy - 04. 12. 2006 (6679 přečtení)

Témy, týkajúce sa ľudského života boli už i v minulosti predmetom prvoradého záujmu verejnosti. Jednou z nich je aj problematika Interrupcie, i keď je nesporné, že je všeobecne chápaná dosť kontroverzne, vyvolávajúc ostrú spoločenskú polemiku.

Existujú totiž početné skupiny ľudí, ktorí jej uplatňovanie horlivo zastávajú, odvolávajúc sa na sociálne výhody rodiny, ale tiež skupiny, ktoré ju jednoznačne odmietajú, prevažne z náboženských dôvodov. Spoločnosť však nie je čierno-biela. Medzi týmito dvomi skupinami je ešte nezanedbateľný počet tých, čo s interrupciou súhlasia, ale len za určitých okolností a okrem nich ešte mnoho pasívnych ľudí, ktorí sú voči väčšine spoločenských problémov úplne ľahostajní.

Zanechajme teraz náboženské a sociálne ponímanie interrupcie a pozrime sa na jej dopad z čisto mravného hľadiska. Snáď aj obsah nasledujúcich riadkov prehĺbi snahu viac o tomto probléme verejne komunikovať a prispeje tak k jeho aktívnemu riešeniu.

Z medicínskeho hľadiska možno povedať, že interrupcia znamená potrat alebo umelé prerušenie tehotenstva. Pri jej výkone dochádza k mechanickému odstráneniu dvoch spojených pohlavných buniek z matkinho tela, nesúcich v sebe všetky predpoklady pre narodenie živého človeka.

Stručne možno skonštatovať, že medzi základné riziká, ktoré sú s výkonom interrupcie vždy spojené, patria hlavne:

  • Ničivý dopad na fyzický zdravotný stav ženy s možným narušením jej plodnosti mechanickým poškodením pôrodných ciest – aj trvalého charakteru.
  • Ničivý dopad na psychiku ženy, pretože nezvládla základnú materinskú povinnosť ochrániť život svojho nenarodeného dieťaťa, často krát aj pod vplyvom silného tlaku najbližšieho okolia.

K čomu však pri výkone interrupcie dochádza z pohľadu hlbších principiálnych súvislostí? Základom pochopenia je uvedomenie si toho, že embryo, pozostávajúce z dvoch pohlavných buniek, nie je len obyčajným „anatomickým útvarom“, ale vyvíjajúcim sa autonómnym celkom – životom, obsahujúcim všetky predpoklady pre narodenie plnohodnotného človeka. To je vlastnosť len živého plodu! Z toho dôvodu je neprípustné považovať zárodok vyvíjajúceho sa života za obyčajnú bunkovú štruktúru a stavať výkonom interrupcie medzi ostatné chirurgické zákroky, ktoré so životom nového človeka nemajú žiadnu priamu súvislosť.

Z principiálneho hľadiska možno naviac bez predsudkov konštatovať, že ak sa život už raz začal vyvíjať, má plné právo na svoju existenciu a ochranu, pretože prerušenie každého vyvíjajúceho sa života je prestúpením mravného prikázania „Nezabiješ!“, bez ohľadu na to, či plod v tele matky už za človeka považovaný je, alebo nie je.

Ak si uvedomíme podstatu týchto základných súvislostí, pochopíme, že vyvíjajúci sa život nemá právo ukončiť ani rozhodnutie matky, ani rozhodnutie otca, pretože ak ho splodili, potom sa stáva rovnocennou formou ich vlastnej existencie. Rozdiel je len v stupni vývoja tela a v prepojení duchovnej zložky osobnosti na svoj fyzický obal  - telo, inak v ničom inom.

Je tiež potrebné pripomenúť, že obaja partneri sa mohli rozhodnúť, či si dieťa želajú alebo nie a svojím zodpovedným spolužitím mohli tehotenstvu predísť, pokiaľ si ho nepriali. Veď príroda múdro zariadila plánovanie rodičovstva tak, aby sa človek interrupciou nemusel previňovať proti jej zákonom.

Ak by však aj napriek tomu došlo k neželanému tehotenstvu, je to vždy len dôsledok konania a prístupu partnerov. Prečo by za ich konanie malo zaplatiť životom bezbranné dieťa? Prečo by mala trpieť obeť a nie „vinník“?

Aké sú najčastejšie spôsoby ospravedlňovania výkonu interrupcie?

Snáď najčastejším „ospravedlnením“ prerušenia tehotenstva býva skutočnosť, že žena bola k intímnemu životu partnerom alebo cudzím mužom prinútená. To sa považuje za legitímny dôvod na interrupciu, pretože žena sa pre život dieťaťa sama slobodne nerozhodla.

Položme si však otázku: Nedochádza k takýmto udalostiam práve vtedy, keď samotná žena dáva k nedôstojnému zaobchádzaniu so sebou podnet ako prvá? Len si všimnime spôsob vyzývavého odievania a správania sa tých mladých dievčat a žien, ktoré boli zneužité. Všimnime si, v akom prostredí sa dobrovoľne zdržiavali a s kým zdieľali prítomnosť. To nám mnoho súvislostí objasní a ťažisko problému upriami na jeho pravú podstatu.

Ukazuje sa, že riešenie podstaty neželaného tehotenstva treba aj v tomto prípade hľadať ešte pred jeho vznikom, a to práve v mravnej nečistote ženy. Ak to dokážeme, potom pochopíme, že násilné prerušenie tehotenstva nikdy nič nevyrieši a konto viny zúčastnených ešte väčšmi zaťaží, pretože nerieši skutočnú podstatu problému – prístup ženy a muža k ich mravnej čistote.

Iným všeobecne rozšíreným dôvodom pre interrupciu je očakávané narodenie nejakým spôsobom postihnutého dieťaťa, ktoré je považované za sociálnu príťaž, alebo prekážku v kariérnom vzostupe, minimálne jednému z rodičov.

Netreba však zabúdať, že aj takéto dieťa má na základe vyššie opísaných dôvodov plné právo na život, a má svojím životom čo povedať rodičom i spoločnosti, ktorá získava šancu preukázať, ako hlboko si cení životy najbezbrannejších. Rodičia a vychovávatelia takéhoto dieťaťa sa môžu učiť jedinečným ľudským vlastnostiam, medzi ktoré patrí predovšetkým trpezlivosť, spolucítenie a láska. Ak niekto trpí, má to byť pre nás výzvou k sebazdokonaleniu a pomoci, nie k odsúdeniu!  A napokon, prečo by sme mali postihnuté dieťa odsúdiť len preto, že jeho prežívanie a vnímanie sveta je iné ako to naše?

Ak sa na život pozrieme z pohľadu hlbších súvislostí a pripustíme možnosť, že človek je duchovno-duševná bytosť, rodiaca sa na Zem za účelom cieleného duchovného zdokonalenia, potom dokážeme vnímať nové deštruktívne následky interrupcie na vývoj nenarodeného človeka. Z tohoto pohľadu je interrupcia doslova násilným odoprením možnosti duchovného vývoja, ktorý bez pozemského života nikto nedokázal zavŕšiť podľa prirodzeného vývojového postupu. Duša nenarodeného človeka ostáva po výkone interrupcie dezorientovaná, pretože jej plánovaná životná cesta sa nečakane zmenila, a preto musí hľadať novú šancu narodiť sa. Usmrtenie dieťaťa z akýchkoľvek dôvodov teda znamená nepochopenie hlbších životných súvislostí a odoprenie pomoci tam, kde je najviac očakávaná.

Ako sa má zachovať budúca matka, ktorá chce podstúpiť interrupciu, pretože nemá dostatok dôvery v svoje schopnosti, alebo je svojim okolím citovo vydieraná?

Predovšetkým by si mala uvedomiť, že aj v takejto zložitej situácii sa dá strach a duševný nátlak vonkajších vplyvov prekonať úprimným odhodlaním prijať dieťa s láskou, aj napriek všetkým predpokladaným ťažkostiam. Veď čím je pre zodpovedného človeka váha ťažkostí a starostí pri výchove dieťaťa, túžiaceho po živote, v porovnaní s mučivými výčitkami svedomia za nesprávne rozhodnutie, prinášajúce smrť?

Psychológovia potvrdzujú, že pozitívny postoj človeka voči akémukoľvek problému znižuje riziko neúspechu niekedy až o 80%, pretože o úspechu či neúspechu nerozhodujú fakty, s ktorými je konfrontovaný, ale predovšetkým stanovisko, ktoré k nim zaujme. Prenesme tento úžasný poznatok na otázku interrupcie a prídeme na pozoruhodnú skutočnosť: Ak matka dokáže prijať dieťa s dôverou v pozitívny vývoj nasledujúcich okolností, bude k nej silou dôvery pritiahnutá nečakaná pomoc, aby svoj cieľ nakoniec úspešne dosiahla, a to aj napriek počiatočným obavám.

História to potvrdzuje na osude jednotlivcov i národov. Človek, ktorý bol ochotný porozumenie prejaviť, aj napriek sťaženým podmienkam, mohol ho vždy aj prijať. Avšak egoista sa nakoniec musel dožiť vnútorného osamotenia a straty spoločenskej dôvery. Doslovne možno povedať, že v tomto deji sa odzrkadľuje pôsobenie nepísaného prírodného Zákona neodvratného spätného pôsobenia, prinášajúceho následky každého rozhodnutia! 

Každá žena by preto mala dôverovať svojim schopnostiam, ktoré od prirodzenosti vlastní a nemala by zanevrieť na dieťa ani na samu seba kvôli jeho počatiu. Spätné pôsobenie osudového súkolesia jej raz musí priniesť zákonité duševné povznesenie za prejavenú odvahu a obetavosť.

Milá čitateľka, čitateľ!

Ak teraz čítate tieto riadky a nachádzate v nich poznanie súvislostí Vám doteraz neznámych, vedzte, že nie je hanbou priznať si chybu minulosti, ak ste sa jej možno aj Vy dopustili. Keď pochopíme, prečo sme konali nesprávne, máme predsa možnosť napraviť každý omyl. Základným predpokladom však ostáva schopnosť hlbšieho pochopenia súvislosti života a poctivé zamýšľanie sa nad vlastnými pohnútkami, vedúcimi k osudovo vážnym rozhodnutiam. A interrupcia je jedným z nich!

Lekári, ktorí nedoceňujú hodnotu ľudského života, verejne hovoria len o prípadných telesných problémoch, ktoré sú s interrupciou spojené. Nevidia však do bezradného srdca ženy, ktorá často až po mnohých rokoch života precitne k hĺbke svojho previnenia a prežíva neopísateľné výčitky svedomia, ktoré sú často mnohonásobne ťažšie, než prípadné najväčšie zdravotné komplikácie, s ktorými ju pred potratom oboznámili.

Chráňme preto život poznávaním jeho hlbších súvislostí a usilujme sa o docenenie jeho veľkej hodnoty, aby sa nikto z nás nemusel pri pohľade na svoju minulosť hanbiť za svoje rozhodnutia.

Príbeh pre matku

Buď na okamih úprimná a zamysli sa, matka! V dôvere zostupovalo v záchvevoch vesmírnych tónov pod Tvoje srdce dieťa. Viera, nádej a túžba po živote hnali ho dlhou cestou Stvorením až ku Tebe. Na Tvoje zavolanie!

A hľa, keď ako pútnik – cudzinec, ktorý z neznáma prichádza do neznáma, precitlo náhle v Tvojom lone, preľaklo sa hrôzou. Vlak zastal na konečnej zastávke a nikto ho tam nečakal. Lavička, na ktorej ho mal čakať aspoň jeden jediný človek z celého sveta, bola opustená.

„Nie je to len zlý sen? Je to naozaj skutočnosť?“, pýta sa nahlas samého seba, v okamihu bolestného precitnutia. Ticho a tma však odpovedali rýchlo a presvedčivo. „Veď som prišlo na zavolanie“, zvolalo po druhýkrát a kým v tichu doznievali tieto slová nemej obžaloby, jeho pohľad zastrel závoj ťažkých sĺz.

Pochopil, hoci zmätok a úzkosť zvierali jeho zlomené srdce ostro a neúprosne. Ešte chvíľu zápasili v ňom nádej s beznádejou, ešte chvíľu dohárala jeho posledná nádej na život.

Kde si vtedy stála Ty, matka? Stála si niekde ukrytá v strachu o samú seba? Neprišla si naňho počkať zo strachu o svoje pohodlie, prácu, telesnú krásu, ktorá z Teba raz opadne, ako opadáva zo stromov suché jesenné lístie?

Kniha životných prežití ostala zatvorená a na jej veľkých snehobielych stranách neostalo Tvojou vinou nič, len osamotené meno Tvojho dieťaťa.

Nájdi v sebe hĺbku tohto svojho previnenia, matka, pretože Tvoje dieťa na to snáď ešte dnes, na opustenej stanici svojho života, s nádejou čaká. Čaká na pochopenie Tvojho previnenia, aby sa konečne mohlo duševne  uvoľniť a ďalej kráčať cestou života za svojím šťastím.

Ak to dokážeš a precitneš k vrúcnej láske k životu, ktorým si opovrhla, potom osudová cesta spojí Tvoju životnú cestu s cestičkou Tvojho dieťaťa, aby si sa mu raz smela pozrieť do tváre a prežila jeden z najkrajších okamihov medziľudskej lásky a odpustenia.

Len neklesajme na mysli! Stratené je len to, čoho sa sami vzdáme... 

Tomáš Lajmon
www.zdruzenie-ludskost.sk

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

Související články:
Jak úspěšně zvládnout ROZVOD (25.03.2014)
Partnerstvo a vzťahy (25.10.2009)
Mám právo!!! (08.02.2009)
Co takhle kurz, jak být fajn člověkem? (06.01.2009)
Nesvoboda v partnerství (01.12.2006)
Proč romantická láska? (17.08.2006)
Jak se zavděčit ženě? (06.02.2006)
Žárlivost (22.08.2005)
Zahlcení energií (16.08.2005)
Strach z přirozenosti (14.08.2005)
Role rodičů a dětí (22.07.2005)
Otázka pro všechny: Jak žijete? (21.05.2005)
Vztah (20.05.2005)
Láskyplné rozpory… (02.04.2005)
O PRAVDU? (08.03.2005)
Pokušení mocí (01.03.2005)
Ženy a muži (31.12.2004)
Anatomie lásky (29.12.2004)
Rande (06.11.2004)
Partnerské vztahy (21.10.2004)
Partnerské vztahy jako duchovní cvičení (19.09.2004)
Ahinsa, Wiccan Rede a "tantrická svoboda" (29.07.2004)
Pacifističtí paviáni (10.06.2004)
Ženy a muži (23.03.2004)
Jin a Jang (1.) (19.03.2004)
[Akt. známka: 5,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 9 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Sdružení za obnovu národní suverenitykulatý roh

Kudy z krize


kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
Vzhledem současné situaci pozastaveno


Aischylos:
„První obětí každé války je pravda.“


WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.2RC8 - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!