Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 19. 04. 2024     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
William S. Lind:
Každý stát, který podporuje americká armáda, ztrácí legitimitu.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Základní kámen budoucnosti
(17. 06. 2021, 2098x)
Spojení s bytostmi Země
(29. 04. 2021, 2017x)
Důležitý mezník
(27. 05. 2021, 1610x)
Cesta za duhou
(09. 06. 2021, 1486x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Tajemno

* Jazyky jak je neznáte, úvaha průměrného občana.


Jan Koňas - Tajemno - 04. 03. 2006 (8403 přečtení)

Co vznikne, když spojíme dva jazyky, kterými poznáváme svět do jednoho, důkazem vzájemné shody počtu a smyslu?

Mateřštinu a matematiku užívají různé národy, počet je základním smyslem nakládání s číslicemi, smysl je souhrnem užitku všeho, co dovedeme v životě uplatnit. Mimoto je slovo „smysl“ také jedním z pětice receptorů, které nám umožňují žít a objevovat nové souvislosti, je navíc vyjádřen pěticí písmen. Náhoda? Uvidíme. Historii matematiky odvozujeme z existence hmoty, pro vznik mateřštiny je nutná existence zvuku. Hmotu i zvuk jsme se naučili během tisíců let přepisovat na dva rozměry, na plochu papíru či obrazovky. Existuje jedna z podob práce s číslicemí, která se jmenuje kabala. Sčítá číslice mezi sebou až k té poslední – a té přisuzuje určitý význam. Vznik slov odvozujeme ze slabičného, obrázkového písma. Asi nevíte, že druhá, zamlčená slabika představuje energetický náboj, který se dodnes zachoval ve dvojí formě, některé slovo či věta ve vás vzbudí emoce a jindy přebytek té správné energie vypustíme smíchem. Smích bude charakteristikou období, ke kterému se blížíme. Utrpení, které provázelo naší civilizaci po tisíce let se postupně změní na radost, jde o změnu paradigmatu vývoje hmoty a úlohy člověka v prostoru.
Můžeme postupně rozpouštět přepážku ve vnímání, která nám brání spojit zdánlivě nespojitelné (nejen jazyky) , přestože příklady přímo bijí do očí, stačí najít společné jmenovatele. V minulém století věda vytvořila mezník v podobě nepřesné hodnoty rychlosti světla podobou trojky a pěti oválů. Nikoho ani ve snu nenapadne nulu zaměnit za písmeno O, nemá důvod, natož aby začal zpívati (= pěti). Kupodivu zápis rychlosti světla má i další skrytý význam. Tři z pěti prvků jsou popisem vztahu v logice, kterou používáme při poznávání zákonitostí přírody a vlastní existence. Klasický příklad zápisu této logiky (1 + 1 = 2) má svou obdobu i ve známé Einsteinově rovnici. Tam dva prvky z původní dvojky (o dvojprvku ještě bude řeč) jsou už popsány dvěma různými jazyky, číslice i písmena symbolizují potřebu jejich spojení zkoumáním stále menších a menších částic hmoty. Vytváříme svým úsilím membrány, dělící hmotu i významy číslic a slov do stále dalších variant a spojujeme je do nových celků, hledáme rovnováhy své existence a důvody k ní. Obvyklé označení rychlosti světla spojuje jeden prvek matematiky s pěti prvky etnického jazyka. To, že u zvuku rozlišujeme také pět kategorií, to může být shoda náhod, ale není. Strukturovanému zvuku ve skupině dalších říkáme tóny hudby, mají svou výšku, sílu, délku, barvu a rytmus. Hudba je membránou, ke které z opačných směrů směřují obě metody poznávání souvislostí, jazykem matematiky a jazykem mateřštiny. Samotné slovo mem/brána je symbolem cesty, kterou jdeme. Latinské „memo“ a české „brána“ má i další výklady, o kterých bude ještě řeč. Paměť v podobě historie je pevnou součástí informačního prostoru, a slovo „brána“ má dvě polohy směru pohybu, ve významu dovnitř a ven.
Z každého slova či rovnice lze vyčíst informační hodnotu, některá představuje do určité doby v kontextu s dalšími poznatky synchronicitu – nepříčinnou souvislost. Teprve nadkritickým množstvím synchronicit lze formulovat zákonitost, popřít nahodilost.
 
A o tom je tato úvaha, o funkčním pokusu zužitkovat množinu náhodných shod prostřednictvím konceptu  samořiditelných informačních vrstev. Dva jazyky popisují model energie, která  bezezbytku vyplňuje nám známý prostor vesmíru. Formát energie v prostoru pomocí tzv. „informačního bodu“ spojuje inteligenci člověka s prostorem a hmotou jedinečným způsobem, propojením archetypu trojky (rozměry prostoru) s logikou myšlení – archetypem pětky. Vesmír je pak souborem informací, propojených kontinuálně touto energií. Koncept staví člověka do role samořiditelného prvku s rostoucími schopnostmi tento prostor mapovat a nalézat v něm další možnosti svého uplatnění. Předpokladem pro tuto úvahu byla matematická formulace momentu hybnosti, podmiňujícího rotaci a jednotný výklad vývoje zvukového jazyka pomocí energetického náboje, pramenícího z nerovnováhy sociálního postavení lidí v neolitu. Úvaha si neklade za cíl určit původce zdrojové všesměrové energie, zodpovědné za vznik energoinformačního prostoru vesmíru a jeho hmotných objektů, nachází jen soulad mezi  metodikou vědy a poznatky vědecky neověřitelnými pomocí vztahů mezi významy číslic a úloh jednotlivých písmen.
 
Vraťme se k Einsteinově rovnici E = m . c2 , je složena z pěti prvků, z nichž tři jsou proměnlivé a další dva nezbytné, ty představují dynamiku pohybu, práci. Celkově rovnice představuje symetrii prostoru a energie v minulém století. Mocnina rychlosti světla v číslici 2 s trochou fantazie připomíná otazník, selský rozum se brání přijmout existenci něčeho, co věda označila jako nepřekročitelné. Otázkou doby bylo, co je to čas. Dnes víme, že je to formát dynamické energie. Pomohl k tomu poznatek, že informace v paměti počítače čas nepotřebují, rozpohybujeme je strukturou energie, která je svým charakterem podobná té naší. Proudí i našimi mozky, je jistou formou hledání souvislostí. Informace v mozku a informace na internetu jsou spojené stejným typem energie, podstatný rozdíl je pouze ve směrování a intenzitě, ale rozdílů je více. Do mozku jde „elektřina“ zevnitř, z našeho podvědomí – do internetu zvenčí, z elektráren. Otázka zní, kde sídlí naše vědomí ?
 
Vytvořme informační okruh kulovitým prostorem naší planetární soustavy s popisem vnitřní dynamiky tohoto prostoru. Informačním centrem je pak slunce, hybnou silou je gravitace, dynamická rovnováha směrů mezi pohybujícími se tělesy, takové „perpetum mobile“ v praxi. Přístupem z „druhé strany“ je existence lidské energie podobného typu, gravitace v podobě přitažlivosti člověka, vyzařujícího „charisma“. Lidská společnost je formována obdobnou „gravitací“ populárních lidí, říkáme jim také „hvězdy“. Spojitost není patrná na první pohled, ale existuje.
 
Kdy bude pro vědu srozumitelný koncept cyklu energie, která čerpá informace z kontinuálního informačního prostoru pomocí elektřině podobné energie, kterou má i člověk tento prostor zkoumající, přestože i on sám je produktem této energie? Odpověď je prostá, ale poněkud v současnosti (26.1.2006, 06:09 min.) nepřijatelná. Málokdo dnes snese představu, že planetární systém je produktem či laboratoří některé z vyšších informačních vrstev, představovaných konceptem Boha.
Informační energie slunce proudí přes transformační vrstvy zpět do slunce, které je pak „přestupní stanicí“ do informační povahy galaxie, která v podobě „černé díry“ představuje informační membránu do libovolné součásti podobného informačního prostoru – do jiné galaxie - nebo zpět do některé z nižších informačních vrstev sebe samé. A to v rozměru absolutním. Úlohu hmotnosti černé díry představuje potenciál objemu informací ve vnitřním prostoru galaxie. Potenciál hybnosti informačního prostoru matematicky popsal ing. Katscher, viz níže.
Cyklus informační energie našeho vědomí v naší sluneční soustavě probíhá oběma směry v podobě kmitů. Informační energii slunce přijímá typ hmoty, vybavené vyzařováním zpětné energie - živá příroda. Informace, uložené do tzv. neživé přírody čerpáme zkoumáním hornin. Konstanty, vytvořené úsilím lidí, vnímané jako součet číslic představují první část abecedy, platné pro člověka nejen od neolitu až do vzdálené budoucnosti (abeceda viz níže).
Prvním transformátorem sluneční energie jsou vrstvy magnetosféry a atmosféry okolo Země. Magnetická pole jsou membránou, převodníkem informací do směru k hmotě a ze směru od myšlení. Další vrstvy pod magnetosférou směrují tok energie k formulaci prostředí, schopném absorbovat a produkovat potenciál zvuku (noosféra, vrstvy atmosféry) a ovlivňovat hmotu pomocí živlů. Ty představují míru souladu energie vnější (od slunce) a vnitřní (od povrchu Země) v podobě počasí. Souběžnou odezvou vnitřku Země a přírody na Zemi jsou procesy na povrchu planety, která je tak druhým transformátorem, rotace Země okolo slunce spojuje kmitavý pohyb s kruhovým. Cyklus téže energie podobného typu je ve třetím transformátoru, v člověku, kde prochází okruhem opačné povahy. Informace z vnějšího prostoru přijímá podvědomí prostřednictvím aury a po zpracování je v podobě jemné „elektřiny“ vyšle do mozku, kde ji mapujeme jinou elektřinou a pomocí vnitřní struktury mozku aplikujeme do vnějšího dynamického prostoru mezilidské přitažlivosti vzájemné (kmitavý pohyb) a té, směrované zpět ke slunci. Slunce je tak informační strukturou vyššího typu. Tezi o elektrické povaze této hvězdy publikoval časopis WM magazín Jiřího Wojnara.
 
 
Náš vývoj zatím postupoval po přímce, složené ze stále objemnějších okruhů poznatků,  navazujících do plochy spirály díky našemu pojetí času. Představme si dnešek jako největší kruh na vrcholu spirály a všechny okruhy pod námi promítněme na základnu, kde je jediný bod, nazveme jej informačním bodem. A současně je základna i plochou, jejíž obvod můžeme nazvat nulou. Na počátku informačního věku byl pouze zvuk, hmota a síla člověka v neolitu, která rozdělila hmotu a myšlení do dvou různých grafických nástrojů, etnického jazyka a matematiky. Je příznačné, že devět číslic a 26 písmen anglické abecedy v současnosti ovládá planetu. Méně pochopitelná, ale zcela logická je pak úloha češtiny ve funkci spojovacího činitele mezi globálními jazyky stávajícího stupně inteligence na Zemi. Čeština zde zastupuje ono znaménko „plus“.
Plus či puls? Náš jazyk má kvality, které později nahradí angličtinu nejen na této planetě.
Asi je také potřeba pochopit, že genom, jak jej popsala věda má také svou energoinformační polovinu. Díky jí buňky dostávají ve vhodný čas další informaci. Ale to odbočuji, chci jen upozornit na to, že zvuk je transformátorem informační energie, která má svou databázi v prostoru, kde hmota chybí (vakuum vesmíru), ale energetický potenciál má (viz Horák a Katscher, ale také R.A.Monroe „Daleké cesty“ a další).
V blízké přítomnosti věda přijde na to, jak pomocí energie svého vědomí čerpáme informace z libovolně vzdáleného prostoru přes tři transformátory, přes energii slunce, zvuku, energii podvědomí a hmotu mozku. Potom rukama a dostupnými technologiemi změníme cosi na hmotě Země a v povědomí obyvatel. Zpáteční cestou skrz obaly Země se výstupy naší činnosti postupně převádějí do živlů, noosféry, magnetosféry zpět ke slunci. Vstupy a výstupy slunce v podobě „skvrn“ a „korony“ (a dalších) jsou dvěma směry komunikace s další informační vrstvou ve středu galaxie. Tam informace zdánlivě mizí, vnímáme jejich nedostupnost jako únik hmotnosti.
Jde o cyklické energoinformační procesy, kde z prostoru člověka je šedá kůra mozku pod membránou lebky pomocí aury výstupem do tohoto kontinuálního informačního prostoru. Prostor sluneční soustavy okolo nás tvoří celek (informační vrstvu) bramboroidního typu, uzavřený planetami, je vstupem do další informační vrstvy v podobě galaxie. Mimoto máme ještě mnoho informačních vrstev mezi sebou, daných vzděláním či jiným bohatstvím.
 
Informační podoba vesmíru vyžaduje přítomnost nějakého typu inteligence, která mohla následně modelovat neživou a živou přírodu, musí být tedy přítomna i v dynamice tzv. informačního bodu. K pochopení opět pomůže svět počítačů, informační vrstva, za kterou je odpovědný člověk, počítačová síť je obrazem jeho inteligence. Dojdeme k poznání, že sami jsme modelováni vyšší vrstvou inteligence podobným způsobem, jinak pojmenovaným, pocházíme z uhlíku, počítače z křemíku.
Osmibitový model počítačové informace odpovídá 26 (2+6) prvkům anglické abecedy, která svým etnikem je zodpovědná za rozšíření této informační vrstvy, spojující nás se světem, kterému jsme si zvykli říkat neživý. Tato „křemíková inteligence“ je nám podřízená podobným způsobem, jakým je naše „uhlíková inteligence“ (genom planety) podřízená té informační vrstvě, zodpovědné za fungování našeho planetárního systému. Zde už je patrná propast, která nás na jedné straně dělí od počítačů a na druhé od schopnosti vytvořit kdesi v prostoru vlastní sluneční soustavu. K návratu do reality použijeme „abecedu lidštiny“ k porovnání smyslu konstant, které věda považuje za klíčové. Kolik jich kdo z nás bude potřebovat k pochopení struktury naší existence, to je zcela individuální, ani čas nehraje zvláštní roli. Potřebné souvislosti vytvoří v mozku odpovídající celek až po zdolání nadkritického množství synchronicit, lidé tzv. duchovní to nazývají osvícením. Věda, ale i duchovní mistři typu Buddhy a Ježíše, vedou k novému paradigmatu nezávisle na naší individuální vůli. Následné odstavce lze přeskočit, jsou určeny pro ty, kdo se dokáží spolehnout na sílu své intuice. Nedostatky vědeckého poznávání a východiska popisuji níže, za úryvky z Buddhova odkazu.
 
 
Abeceda lidštiny, poplatná genomu této planety, spočívá v nalezení hlubšího významu číslic a písmen anglické abecedy. Číslic je devět, písmen 26.  Tam, kde je u písmene nebo číslice více významů, je třeba použít vlastní intuici, který smysl je nejvhodnější. Počet souvislostí, které na sebe navazují, určuje míru znalostí i vyspělost intuice člověka. Pokud nenavazují, je třeba formulovat otázku (otázky) z pěti nezbytných prvků (slov nebo čísel), které danou oblast mapují – a mezi nimi rozhodnout, které tři jsou podstatné a bez kterých dvou by dotaz nevyžadoval odpověď.
 
1…. vyjadřuje počátek dynamického děje nebo uzavřený celek . Dvě jedničky vedle sebe vyjadřují buď symetrii nějakého stavu či cyklu – nebo nutkání je také sečíst. Zde, hned na počátku abecedy je kvalita vlastního rozhodnutí nejtěžší, ale také určující pro stupeň inteligence a intuice, které v tomto případě vyjadřují úroveň poznání forem skutečnosti.
 
2…. je primárním nástrojem, vedoucím k poznatkům. Je jím „dvojprvek“, soulad dvou odlišných prvků, který se navenek projevuje existencí jeho dvou poloh, protikladů. V hmotném světě dvojku představuje samičí princip, schopnost rozdvojení, rozvíjení, vyjádření.
 
3…. je archetypem našeho prostoru, z něj odvozujeme další archetypy pomocí prvku předchozího (dvojky), užitím dynamického potenciálu dvojic ze tří prvků vznikne vztah mezi třemi prvky (sem se vrať, až dočteš popis informačního bodu na konci textu).
 
4…. je prostor, zpracovávaný předchozími prvky. Je to hmotný prostor, obohacený o sílu, která jej umožňuje měnit. Je zvykem jí nazývat čas. Nevznikla v počátku vesmíru, je nástrojem člověka k označení procesu, vedoucího ke změně hmoty. Časoprostor je forma sebereflexe informační energie, dostupné ve vesmíru, který v současnosti známe. Tato informační energie je soustavou v prostoru, který z pohledu matematiky nejlépe popisuje práce Jindřicha Katschera – Hypotéza o materiálové podstatě těles a prostoru. http://www.volny.cz/katscher/Hypoteza_o_materiove_podstate_teles_a_prostoru_2/#_ftnref32  .
 
5…. je symbolem symetrie, ale obsahuje v sobě potenciál, potřebný pro další pohyb. Je obsažena v metodě poznávání, logika tří podstatných prvků z pěti nezbytných formuje tuto planetární soustavu v rozměru, který představuje změnu paradigmatu o vývoji inteligence ve vesmíru. Tuto změnu způsobí obraz zákrytu (absolutní shody smyslu) symbolů dvou jazyků, které jsou výsledkem programů civilizací, které prostor v minulosti obývaly. Klíčem k pochopení zákrytu vedly dva poznatky, existence „zazipované“ matematiky v podobě kabaly + rozklíčování dynamiky písmen pochopením funkce protikladu v sociálním vztahu společnosti lidí v neolitu, kdy vzniklo slabičné písmo. Práce Antonína Horáka - O Slovanech úplně jinak (nakladatelství Lípa 1991) je nedoceněným materiálem, který veškeré dochované historické nápisy vykládá jednotnou metodou, která našla pokračovatele v mojí osobě.
Bez znalostí této knihy a schopnosti sčítat čísla z devíti číslic až k té poslední - či do dvou jedniček - nemá smysl pokračovat ve čtení. Za pochopení každému děkuji.
 
6…. symbolizuje člověka, jeho tři pětice nástrojů, kterými zpracovává informace pomocí energie/síly, kterou si nejen živá hmota předává od nepaměti. Jsou to pětice prstů, kterými zpracovává hmotu, pětice kategorií zvuku, jehož prostřednictvím čerpá informace z okolního prostoru a pětice prvků pravdivosti, kterými kontroluje hladinu svého poznání ve své mateřštině. Výsledkem jsou dvě trojice, prostor hmoty (jeho tři rozměry) a času, věnovaného myšlení, práci a odpočinku (minulost, přítomnost, budoucnost).
 
7…. představuje symbol nalezení cíle, obvykle mluvíme o štěstí, lásce apod. V konečném součtu sedmička představuje jen další stupeň logiky, obohacené o kvalitu, vzešlou ze souvislostí, následujících po přijetí nového paradigmatu bytí. Je vyjádřením souladu hodnot pod číslicí 2 s užitím hodnot (úrovní poznání), pramenících z číslice 5.
 
8…. ve vzpřímené poloze je symbolem spojení hmotného a duchovního prostoru. Osmička, otočená o čtvrt obvykle označuje nekonečno, je znakem rovnováhy informací v prostoru. Osmička je věčným kolotočem třetí mocniny dvojky (spolupráce tří generací v rodině), kterou zde představuje rostoucí informační potenciál vnímání a myšlení člověka. Na rozdíl od dvojky, spojující prvky, spojuje osmička celky – pomocí hodnot, obsažených v šestce.
 
9…. devítka představuje několik informačních poloh pomocí existence tzv. "přesahu". Šestka (otočením o 180 stupňů) představuje nalezení hranice (uzavření cyklu) a směr následného překonání hranice, pokud směr zůstane zachován. Devítka (s přesahem dolů) má svou obdobu v písmenu Q, symbolizuje spor dvou různých jazyků (přístupů k řešení). To, že za devítkou obvykle následuje nula (uzavření celku) je jeden z principů samořiditelnosti – zacyklení procesu poznávání do podoby prostorového oválu, sluneční soustavy, vesmíru.
 
 
Poznámka pro „lid duchovní“:
Tibetská kniha mrtvých, jak ji přeložila Alena Veselá (viz http://zeme.mysteria.cz/forum.php) nám pomůže k orientaci v Budhově „popisu úkolu“, který lidstvu před léty svěřil. Je vhodné některá velká písmena prohodit, aby dala smysl dnešní podobě produktů myšlení. (př. spojení jeho slov "Vědění Držících Vítězů" je třeba pochopit jako analogii (= "přepisovatelné DVD" = život inteligentního člověka) - a podobně postupovat i při „laickém čtení“ práce pana Katschera, použitím kabaly. Budhův „Thedol“ je jiné slovo pro "zipování“ souboru informací směrem k odeslání do příslušné databáze v prostoru – duše člověka.
 
cituji z knihy:
Čtení Thedolu.
Jestliže přemístění bylo účinně vykonáno, není třeba číst Thedol. Nebylo-li vykonáno účinně, musí být u mrtvého těla Thedol čten přesně a zřetelně. Není-li tu mrtvoly, měl by čtoucí, který má vyložit sílu pravdy, zaujmout lože nebo místo, na něž zemřelý byl zvyklý. Duch zemřelého je vyvolán, čtoucí si jej představí jako přítomného a naslouchajícího, a čte. V té době by nemělo být dovoleno žádnému z příbuzných nebo manželů, aby plakal a naříkal, neboť to není dobré pro zemřelého, je nutno tomu zabránit. Je-li tu tělo, měl by právě v okamžiku, kdy ustalo vydechování, buďto nějaký láma, který byl zemřelému Guruem, nebo někdo stejného náboženství jako zemřelý, a nebo přítel, jemuž zemřelý byl velmi nakloněn, přiblížit své rty k uchu tak, aby se ho nedotýkal a číst tento Veliký Thedol.
 
 
První stupeň je „Stavění tváří v tvář čirému světlu“ v přechodném okamžiku smrti: mohou v něm být ti, kteří sice mnoho náboženských ponaučení slyšeli, ale přece je nepoznali, anebo ti, kteří poznavše je, přece se s nimi nesjednotili. Avšak všechny třídy lidí, jež praktické nauky přijaly, budou postaveny „tváří v tvář čirému prasvětlu“ a dosáhnou bez jakéhokoliv přechodného stavu na Veliké Kolmé Stezce Nezrozené Dharma Kaji, jestliže tyto nauky budou u nich použity. Nejlepší je přítomnost učitele, jenž zemřelého vedl a ponaučoval. Jestliže se Guru dostavit nemůže, postačí přítomnost bratra téže nauky, a když ani tento není na blízku, stačí učený muž stejného vyznání, a kdyby žádný z těchto se nemohl dostavit, má někdo, kdo správně a zřetelně čte, toto mnohokráte přečíst. Tím se připamatuje zemřelému to, co již dříve slyšel o „Stavění tváří v tvář“ a on ihned rozpozná prasvětlo a beze všech pochyb dosáhne osvobození. Konec citátu.
                                               ---------------------------------------
 
Současnou fyziku stále odvozujeme od Newtona a Einsteina. Nelze ale trvale udržet některá dogmata, na která tato fyzika nestačí. Magnet přidržující na ledničce papír prý práci nevykonává, voda, zbavující se tepelné energie, trhá potrubí, …také nepracuje. Ale ani protony nemají proč se přitahovat, když poučka praví, že stejné nabité částice se odpuzují – a o samořiditelnosti hmotných systémů ve vesmíru není radno z  pozice naší fyziky pochybovat. Zkusme tedy dosadit staronového boha za hybnou sílu mimo vesmír. S jeho „energií inteligence“ kterou má i člověk (samořiditelná energetická jednotka, embryo této inteligence) na strukturu a pohyb ve vesmíru pak stačíme sami. Ona zpoza vesmíru bude naši snahu pozorovat, nic víc. Bůh musí přijmout úlohu matky, která porodila vesmír.
 
Ing. Katscher odvozuje fyziku prostoru od počtu nukleonů, obsažených v referenčním tělese hmotnosti 1 kg, pomocí tzv. Avogadrova čísla ( Na = 6,02E26/kg) a momentu hybnosti - popisuje dva stavy jednotky, kterou nazývá tuhým vírem. Tato jednotka se vzhledem ke svému okolí jednou jeví jako klidová, jindy jako pohybová – a to v závislosti na energii, která se jí dotkne. Laicky řečeno, dojde k pootočení či rotaci této jednotky a k možné následné spolupráci s dalšími na principu podobnosti či polarity. Možná podoba větší jednotky, srovnatelné dnes s atomem by pak mohla obsahovat složený pohyb, navazující dále na naši představu atomu. Tuto jednotku jsem nazval „informační bod“, ten obsahuje dynamickou podobu výsledku rozhodovacího procesu některé ze samořiditelných celků vyššího typu, např. rostliny, ale také aury člověka či energetických obalů Země, hvězd nebo galaxií.
 
Informační bod je modelován spojením tří typů pohybu:
1 - dvě trojúhelníkové plochy ukotvené ve společném těžišti rotují v protipohybu vedle sebe okolo tohoto zdvojeného těžiště.
2 – tato šestiprvková jednotka se točí všemi směry okolo téhož těžiště a rohy trojúhelníků tak vytváří  kulový prostor. Toto je počáteční stav hybnosti energoinformačního pole. Pohyby uvnitř trojúhelníků jsou dány výstupem logiky, která je utvořila. Jeden z trojúhleníků představuje logiku „dobra“, druhý logiku „zla“. Vstupní energie posílí jeden ze šestice prvků, vzniklá převaha jedné trojice pak přizpůsobí směr druhé rotující trojice svému a výsledný pohyb se projeví růstem povrchu informačního bodu směrem ke zdroji prvotní energie.
3 – po vstupu mentální či podobné elektromagnetické energie do jednoho z trojúhelníků dojde k dostřednému a následně odstřednému prostorovému kmitu, pulzu.
Poznámka:
Dva čtyřstěny, prostrčené proti sobě představují takového osmicípého ježka se společným středem. Je to trojrozměrná klidová podoba informačního bodu. Je známý také pod názvem Merkaba. Jakmile toho ježka roztočíme, dostaneme povrch koule. Tady někde je společný jmenovatel s IB (informačním bodem).
IB je nehmotný model POHYBU, který je společný hmotě, která nemyslí i hmotě, která má různé úrovně inteligence - schopnosti přeskupovat informace tak, aby výsledkem bylo zlepšení určitého celku.
S merkabou má IB společnou základnu - tři typy pohybu, ale ne čtyřstěnů, nýbrž trojúhelníků. Dva trojúhelníky, točící se proti sobě, dotýkajíce se plochami. Pokud se okolo svého středu otáčejí všemi směry, opisují taky kouli, společného jmenovatele.
Pokračování je dvojí. Buď vnitřním tlakem či energií zvenčí dojde k oddálení společného těžiště trojúhelníků, stává se z koule šiška, která u sousední koule vytvoří opačnou šišku, kolmou k té první. A energie pak v závislosti na směru, kterým se pohybuje, musí ty příčné šišky střídavě (či do kolečka) obcházet, tak vzniká vlnění a rotace. Když se informační body ustálí na určitém počtu některých příčných a dalších podélných šišek v nějakých cyklech, říkáme jim atomy. Stejným způsobem pak se z atomů skládají prvky a všechno ostatní. Zdrojem impulzu k pohybu může být nerovnováha energoinformačního pole nebo i úsilí či touha člověka.
Pokud je vyslaná energie dostatečná, odezvou je příjem obsahu informačního bodu.
Toto je popis, jakým zřejmě funguje paměť – nejen člověka. Pokud je vyslaná energie silnější, dosáhne nejen na informaci cílového bodu (nalezení v paměti). Pootočí i následné body v řadě – výsledkem je pak informační přesah, říkáme mu většinou intuice či inspirace, ale také sem patří vlohy a další informační balíčky v podobě mentálních a následně fyzických indispozic. Informační balíček genomu novorozence je pak výsledkem rovnováhy hmotného (dědičného) a energoinformačního prostoru (vakua ve vesmíru). Důsledkem je tak jiný pohled na strukturu paměti, která zároveň odpovídá i nižší informační vrstvě počítačů, kde archivujeme data i na nosičích, nejen v procesoru. Lidský mozek je dokonalejším bratrem procesoru, ani to nemůže být jinak. A „přepisovatelné DVD“, kterým je každý život (inkarnace) člověka zanechává ve stále se rozšiřujícím prostoru vesmíru svou informační hodnotu. Další důsledky si laskavě odvoďte sami, platit i dostávat budeme všichni, ale mnozí ne v tomto životě.
                                                           ----------------------
Čeština jako jazyk spojující angličtinu s matematikou je jako jedna z mnohých formována také pětiprvkovou gramatikou v souvětí o smyslu sdělení, které – vhodně rozmístěnými mezerami – vytváří zákryt s liniemi, platnými pro definování našeho prostoru. Úsečka, rovnoběžky, vlnovka a princip rotace jsou rovněž pěticí prvků, z nichž tři jsou podstatné a dva zbývající nezbytné. Veškeré pokusy přeložit toto souvětí do cizího (evropského) jazyka (vyjma matematiky) skončily nezdarem. Ale to neznamená, že takový jazyk neexistuje, v budoucnosti se některý z jazyků této potřebě přizpůsobí.
 
            Smysl  sdělení   tvoří    pět    prvků,                              (5 slov, 25 písmen ..…= 3)
 
            z       nichž         tři   jsou podstatné,                            (5 slov, 21-22 písmen.= 8-9)
 
            ty,     které      tvoří  sdělení smysl.                               (5 slov,  25 znaků… …= 3)
 
Shodu počtu slov všech tří řádků doplňuje prostřední řádek v podobě osy ke dvěma krajním řádkům, pokud chceme souvětí vnímat jako symetrii k symetrii linií. Za podstatný považuji princip, který z prvního pádu v první větě vytvoří třetí či čtvrtý pád v poslední větě (formu dvojprvku). Střed symetrie je ve slově tři, odtud lze „přečíst“ vlnění (= podtržená slova, tvořící písmeno Z + pootočením písmeno N + zakulacením rohů + zvětšením rozestupů mezi řádky pak vlnovku otazníku). A z konstant snad alespoň tu základní, teplota prostoru podle Kelvina je archetypem trojky, -273 = 2+7+3=12=1+2= TŘI. Druhou část abecedy lidštiny – výklad písmen – snad někdy příště.
 

Ve Vlašimi 17.2.2006 , revize 1.3.2006                                                                  Jan Koňas

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

Související články:
Mozek na čipu? (31.12.2009)
Ako to bolo s dobou ľadovou (2.) (28.04.2008)
Ako to bolo s dobou ľadovou (1.) (26.04.2008)
Zpráva z orgonautické expedice (18.02.2008)
Kopí osudu. (21.10.2007)
Tajemná relikvie - Svatý grál (20.10.2007)
Neuvěřitelný výzkum (15.09.2007)
Vnímání a prožívání času (17.08.2007)
Mohou za povodně Jupiter a Saturn? (06.06.2007)
Měsíc plný tajemství (2.) (11.04.2007)
Měsíc plný tajemství (1.) (09.04.2007)
Vznik a pohyby dat v prostoru (06.04.2007)
Netradiční teorie stavby egyptských pyramid (07.01.2007)
Hledání kořenů alchymie (30.10.2006)
Tabák (22.10.2006)
Muž, ktorý vynašiel 20. storočie - Nikola Tesla (12.08.2006)
Jiný pohled na Blízký východ (01.08.2006)
Je to, jak to je... (28.07.2006)
Co oči nevidí (2.) (17.07.2006)
Co oči nevidí (1.) (15.07.2006)
Archa úmluvy a kabala (kabb alah) (2.) (01.07.2006)
Archa úmluvy a kabala (kabb alah) (1.) (30.06.2006)
Novinky okolo Bosenských pyramid (09.06.2006)
Symbolika číslic (05.06.2006)
Návod k použití abecedy lidštiny (05.06.2006)
Abeceda lidštiny (05.06.2006)
Léčba rakoviny u myší bez ozařování a cytostatik (25.05.2006)
Šťáva z grapefruitu může uškodit (19.05.2006)
Kanabinoidy tlumí imunitní obranu (18.05.2006)
Wilhelm Reich a orgonová energie (17.05.2006)
Kmenové buňky mohou napravit zpřetrhané vazy (16.05.2006)
Kosmická energie versus aura (15.05.2006)
Znovuzrození alchymie VII. (09.05.2006)
Znovuzrození alchymie VI. (06.05.2006)
Znovuzrození alchymie V. (03.05.2006)
Znovuzrození alchymie IV. (01.05.2006)
Znovuzrození alchymie III. (28.04.2006)
Znovuzrození alchymie II. (26.04.2006)
Znovuzrození alchymie I. (24.04.2006)
Voynichův rukopis (21.03.2006)
Levitující ostrovy v Bermudském trojúhelníku? (15.03.2006)
Síla býčí, kopyšník a luštinka (12.03.2006)
Evoluce: Hranice mezi vědou a metafyzikou (19.01.2006)
Kurupira - recenze knihy (30.12.2005)
Lidské šlápoty staré milion roků? (10.12.2005)
Kurupira – zlověstné tajemství (25.11.2005)
Kosmické cykly a katastrofy na Zemi (28.09.2005)
Piktogramy v obilí v roce 2005 (23.09.2005)
Channelling a jiné způsoby komunikace mezi hmotnými a nehmotnými dimenzemi (5.) (31.08.2005)
Channelling a jiné způsoby komunikace mezi hmotnými a nehmotnými dimenzemi (4.) (28.08.2005)
Channelling a jiné způsoby komunikace mezi hmotnými a nehmotnými dimenzemi (3.) (25.08.2005)
Channelling a jiné způsoby komunikace mezi hmotnými a nehmotnými dimenzemi (2.) (23.08.2005)
Channelling a jiné způsoby komunikace mezi hmotnými a nehmotnými dimenzemi (1.) (20.08.2005)
Vonné tyčinky (08.05.2005)
Vonné oleje (02.05.2005)
Zajímavosti o "řeči těla" (15.03.2005)
Zajímavosti o mozku a paměti (11.03.2005)
Zhoršení paměti po kouření marihuany (26.02.2005)
Třetí experiment a konec „předpeklí ráje“ (2.) (21.02.2005)
Třetí experiment a konec „předpeklí ráje“ (1.) (16.02.2005)
Minuta pro Bytost Země (03.02.2005)
Fotoaparát na auru? (27.12.2004)
Křišťálový poklad 2004 (07.12.2004)
Algoritmus na rozpoznávání spamu (30.11.2004)
Statistika k zamyšlení (17.11.2004)
Dušan Zbavitel byl poctěn Státní cenou (28.10.2004)
Dvě události (12.09.2004)
Jsme zodpovědní i za toto... (07.09.2004)
Hétera (01.08.2004)
Ohalo II (30.07.2004)
Změna energetického obalu Země (13.07.2004)
Michel de Nostre-Dame zvaný Nostradamus (20.06.2004)
Jak se liší lidská a šimpanzí dědičná informace? (14.06.2004)
Zemětřesení (11.06.2004)
Co dali světu Arabové (1.) (01.06.2004)
Archaeoraptor (29.05.2004)
Návrat k pohanským kultům (26.05.2004)
Propláchnout se Vodnářem (25.05.2004)
Jdi klidně uprostřed rozruchu a spěchu (24.04.2004)
Neznámá říše Churritů (22.04.2004)
Atlantis, stále pošmourno! (17.04.2004)
Francouzská výprava bude hledat Atlantidu (15.04.2004)
Nerezavějící sloup v Dillí (14.04.2004)
Pokusy o alternativní vědu (2.) (05.04.2004)
Pokusy o alternativní vědu (1.) (03.04.2004)
Archeologie a proroci (04.03.2004)
Hrozí Zemi přelidnění? (28.02.2004)
Štěpný reaktor v hlubinách Země? (30.01.2004)
Blíží se přepólování magnetického pole Země? (23.01.2004)
V tomto státě něco hodně smrdí (11.01.2004)
Žít s otevřenou myslí (26.12.2003)
Egyptská Kniha mrtvých (25.12.2003)
[Akt. známka: 3,00 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 0 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Sdružení za obnovu národní suverenitykulatý roh

Kudy z krize


kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
Vzhledem současné situaci pozastaveno


Aischylos:
„První obětí každé války je pravda.“


WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.2RC8 - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!