Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 08. 04. 2020     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Hercule Poirot, detektiv:
Víte proč nás mají politici za idioty? Protože jsme je volili!

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Probuďte svou vnitřní sílu
(22. 05. 2017, 2350x)
Otevřete dveře ke štěstí
(12. 04. 2017, 2315x)
Aktuální stav
(12. 01. 2018, 2293x)
Naslouchejte si každou vteřinou
(02. 11. 2017, 2269x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh
 
Předpověď pro ČR 1.den title= Předpověď pro ČR 2.den Předpověď pro ČR 3.den
 

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Sebepoznání

* Jiddu Krišnamurti: Pravda je územím bez cest


Jan Lošák (Krišnamurti - vlastní překlad ) - Sebepoznání - 11. 07. 2007 (8441 přečtení)

Následuje proslov, který přednesl Jiddu Krišnamurti u příležitosti rozpuštění Řádu hvězdy. Řád hvězdy byla organizace, kterou kolem Krišnamurtiho vybudovali theosofisté, když si jej ve věku 13 vybrali, aby sloužil jako prostředník k návratu Krista či Maitrei. Byl k tomuto účelu vychováván a dostalo se mu vzdělání v Evropě, avšak po svém osvícení připravenou roli odmítl a rozpustil i tu organizaci, jejímž byl představeným. Pak pokračoval v přednášení na vlastní pěst. Tento proslov byl přednesen během jednoho z Táborů v Ommen v Holandsku před zraky více než tří tisíc členů řádu, a další tisíce Holanďanů jej poslouchali v rádiu.Jiddu Krišnamurti

Dnešního rána budeme hovořit o rozpuštění Řádu hvězdy. Mnozí budou potěšeni a jiní budou možná trochu smutní. Avšak není to otázka k potěšení nebo k smutku, protože je to nevyhnutelné, jak chci ještě vysvětlit…

    Tvrdím, že Pravda je územím bez cest a že se jí nelze přiblížit po vůbec žádné cestě, skrze žádné náboženství a žádnou sektu. Takový je můj názor a já si za ním absolutně a bezpodmínečně stojím. Pravdu nelze organizovat ani se k ní nelze přiblížit po žádné cestě, protože je neomezená, nepodmíněná; a z tohoto důvodu by neměly být vytvářeny ani žádné organizace, které by lidi vedly nebo nutily k následování nějaké konkrétní cesty. Kdybyste toto nejdříve pochopili, pak byste spatřili, jak nemožné je organizovat víru. Víra je čistě osobní záležitostí a vy ji nemůžete ani nesmíte organizovat. Pokud to přesto učiníte, pak se stane mrtvou a krystalickou; pak se stane naukou, sektou, náboženstvím, a bude ji třeba vnucovat a nařizovat druhým.

    A právě o to se všichni po celém světě snaží. Pravda je zužována a je z ní činěna hračka pro slabé a pro ty, kteří jsou jen chvilkově nespokojeni. Pravdu nelze snést dolů, spíš člověk musí vynaložit úsilí, aby k ní vystoupal. Nemůžete snést vrchol hory do údolí…

    Takže toto je z mého pohledu prvním důvodem, proč by Řád hvězdy měl být rozpuštěn. I přesto si pravděpodobně vytvoříte jiné Řády a budete patřit k jiným organizacím hledajícím Pravdu. Já nechci patřit k žádné organizaci duchovního druhu; pochopte to prosím…

    Pokud je za tímto účelem vytvářena nějaká organizace, tak se stává berličkou, slabostí, okovem a musí člověka nevyhnutelně mrzačit, bránit mu v dalším růstu a v objevení vlastní jedinečnosti, která spočívá v tom, že sám pro sebe objeví tuto absolutní, nepodmíněnou Pravdu. Takže to je druhý důvod, proč jsem se jako Představený Řádu hvězdy rozhodl tento řád rozpustit.

    Není to žádný velký čin, protože nechci nikoho, aby mne následoval, a myslím to vážně. V okamžiku, kdy následujete druhého, tak přestáváte následovat Pravdu. Nestarám se o to, zda věnujete nebo nevěnujete pozornost tomu, co říkám. Chci ve světě udělat jistou věc a udělám ji s neochvějným soustředěním. Starám se jen o jednu jedinou důležitou věc: osvobození člověka. Toužím jej osvobodit od všech klecí, od všech strachů, a ne zakládat nová náboženství, nové sekty, nebo formulovat nové teorie a nové filosofie. Pak se mne přirozeně zeptáte, proč tedy cestuji po světě a neustále přednáším. Řeknu vám, proč to dělám; není to proto, že bych toužil po tom, aby mne někdo následoval, ani netoužím po nějaké zvláštní skupině zvláštních učedníků. (Jak lidé milují, když se mohou odlišit od lidí kolem sebe, nechť jsou jejich odlišení jakkoliv směšná, absurdní a hloupá! Já tuto absurdnost nechci podporovat). Nemám žádné učedníky, žádné apoštoly, ani na zemi, ani v říši duchovna.

    Nepřitahuje mne ani lákadlo peněz, ani touha žít pohodlným životem. Kdybych chtěl žít pohodlným životem, tak bych nejezdil do Tábora, ani bych nežil ve vlhké zemi! Mluvím upřímně, protože to chci vyřídit jednou pro vždy. Nechci tyto dětinské debaty rok za rokem.

     Novinář, který se mnou dělal rozhovor, považoval za velký čin rozpustit organizaci, ve které je tisíce a tisíce členů. Byl to pro něj velký čin, protože řekl: „A co budete dělat pak, jak budete žít? Nikdo vás již nebude následovat, lidé vám přestanou naslouchat“. Kdyby se našlo pouhých pět lidí, kteří budou naslouchat, kteří budou žít, kteří budou mít své tváře obráceny k věčnosti, tak to bude stačit. K čemu je dobré mít tisíce, kteří nechápou, kteří jsou zcela ponořeni v předsudcích, kteří netouží po novém, ale spíš by to nové chtěli přeložit tak, aby vyhovovalo jejich starým, sterilním, stagnujícím egům?...

    Protože jsem nespoutanou, nepodmíněnou, celou – ne částečnou, ne relativní – ale celou Pravdou, která je věčná, tak toužím po tom, aby ti, kteří mne chtějí pochopit, byli svobodní, aby mne nenásledovali, aby ze mne nevytvářeli klec, která se stane novým náboženstvím, novou sektou. Spíš by se měli osvobodit od všech strachů – od strachu z náboženství, od strachu ze spásy, od strachu z duchovna, od strachu z lásky, od strachu ze smrti, od strachu ze samotného života. Jako malíř maluje své obrazy, protože v tom malování nachází potěšení, protože je to jeho způsob sebevyjádření, jeho radost, jeho štěstí, tak to činím i já a ne proto, že bych cokoliv od kohokoliv chtěl. Zvykli jste si na autority nebo na atmosféru autorit, o kterých doufáte, že vás přivedou k duchovnu. Domníváte se a doufáte, že vás někdo druhý může skrze své neobyčejné schopnosti – zázrakem – přenést do této říše věčné svobody, která je Štěstím. Celý váš pohled na život je založen na těchto autoritách.

    Nasloucháte mi již téměř tři roky, aniž by se odehrála nějaká změna, snad až na pár výjimek. Analyzujte to, co říkám, buďte k tomu kritičtí, abyste to důkladně skrz na skrz pochopili, abyste pochopili celou podstatu…

    Osmnáct let jste se na tuto událost připravovali, na příchod Světového Učitele. Osmnáct let jste organizovali, hledali jste někoho, kdo dodá novou rozkoš vašim srdcím a myslím, kdo promění vaše životy, kdo vám dodá nové pochopení; hledali jste někoho, kdo vás pozvedne na novou úroveň života, kdo vám dodá nové povzbuzení, kdo vás osvobodí – a hleďte, co se nyní děje! Uvažujte, ptejte se sami sebe a objevte, v čem vás ta víra změnila – ne v povrchnostech, jako je nošení odznaku, což by bylo hloupé a absurdní. Jakým způsobem taková víra smetla všechny nedůležité věci života? Jediný způsob, jak to posuzovat, je tento: o co jste svobodnější, vznešenější a nebezpečnější pro každou společnost, která je založena na falešném a nedůležitém? V čem se členové této organizace Hvězdy změnili?...

    Pro své duchovno, pro své štěstí a pro své osvícení závisíte všichni na někomu druhém… když vám říkám, abyste osvícení, blaženost, očištění a poctivost svého já hledali sami v sobě, tak to nikdo z vás není ochoten učinit. Několik málo se možná najde, ale velmi, velmi málo. Tak k čemu mít nějakou organizaci?...

    Žádný člověk zvenčí vás nemůže osvobodit; ani žádné organizované uctívání či obětování sebe sama pro nějakou věc vás nemůže osvobodit; ani shluknutí se do žádné organizace, ani pohlcení sebe sama prací vás nemůže osvobodit. Psací stroj používáte k psaní dopisů, ale nedáte jej na oltář a nebudete jej uctívat. Avšak přesně to děláte, když se organizace stanou vaší hlavní starostí. „Kolik má členů?“ – to vždy první otázka, kterou mi kladou novinoví reportéři. „Kolik máte stoupenců? Podle jejich počtu rozhodneme, zda to, co říkáte, je pravda nebo lež“. Nevím, kolik jich je. Nestarám se o to. Kdyby byl jen jediný člověk, který by se osvobodil, tak by mi to stačilo…

    A opět, vy máte představy, že pouze určití lidé drží klíč od Království Štěstí. Nikdo jej nedrží. Nikdo nemá autoritu, aby ten klíč držel. Tím klíčem je vaše vlastní já a jen v rozvinutí a v očištění a v poctivosti tohoto já se nachází Království Věčnosti…

    Zvykli jste si na to, že vám někdo druhý říkal, jak daleko jste už pokročili, jaké je vaše duchovní postavení. Jak dětinské! Kdo jiný než vy sami je schopen říct, zda jste poctiví nebo ne?

    Avšak ti, kteří skutečně touží pochopit, kteří se snaží nalézt to, co je věčné, co nemá žádný začátek ani konec, spolu budou kráčet s obrovskou intenzitou a budou nebezpečím všemu, co je nedůležité, vší neskutečnosti, všem stínům. A oni se budou soustředit, oni se stanou plamenem, protože budou chápat. Takový kolektiv musíme vytvořit a to je i mým cílem. Kvůli onomu opravdovému přátelství – které zdá se vůbec neznáte – vznikne opravdová spolupráce ze strany každého. A nebude to kvůli autoritě, nebude to kvůli spáse, ale protože skutečně pochopíte a budete tudíž schopni žít ve věčnosti. Toto je mnohem větší věc než všechny požitky, než všechny oběti.

    Takže toto jsou některé z důvodů, proč jsem po pečlivé dvouletém přemýšlení učinil toto rozhodnutí. Nebylo učiněno z chvilkového impulsu. Nikdo druhý mne k tomu nepřemluvil – já se v takových věcech nenechám přemluvit. Dva roky jsem o tom přemýšlel, pomalu, pečlivě, trpělivě, a nyní jsem se rozhodl Řád rozpustit, neboť jsem jeho přestaveným. Můžete si vytvořit jiné organizace a očekávat někoho jiného. O to se nestarám, ani o vytváření nových klecí, ani výzdob pro ty klece. Mou jedinou starostí je, abych člověka absolutně a bezpodmínečně osvobodil.

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 5] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 8 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
13. 11. 2019:

Tereza Spencerová: "Moralesova demise přišla pouhý týden poté, co zamítl německému koncernu těžbu lithia s tím, že lithium „patří bolivijskému lidu“… západní a prozápadní mainstream mezitím dál odmítá nazývat puč pučem, očividně podle pravidla, že co je dobré pro Západ, nikdy pučem nemůže být…"

Celý článek...


13. 11. 2019:

Advokát Jaroslav Ortman: "Jestli odkazem listopadu 89 má být, že neuznáváme svobodné volby, že neuznáváme vítěze voleb a že mají odstoupit pod tlakem ulice, tak potom organizátorům nejde o listopad. Pak jim jde v podstatě o revoluční únor 1948, kdy ulice diktovala a vytvářela akční výbory Národní fronty, zavírala lidi, svrhávala je z funkcí, advokáty vyhazovala z Advokátní komory. To je pro mě naprosto nepřijatelné a tyhle metody neuznávám. A tvrdím, že je to faleš, faleš, faleš, a pokud někdo vyzývá k takovým krokům, tak patří buď do blázince, nebo by se nad jeho výzvami měly zamyslet orgány činné v trestním řízení."

Celý článek...


05. 11. 2019:

Nekorektní blog Petra Kubáče: "klimatický summit" se stěhuje potřetí, tentokrát do Madridu. Ve Španělsku protesty nehrozí, protože v tomto "demokratickém" státě dostanete za pořádání referenda víc než v Jižní Americe za terorismus a vraždy. Takže letecké palivo přece jen bude spáleno. Pozoruhodná je situace Grety Thurnbergové, protože plout na plachetinici (i miliardářské kevlarové) Atlantikem do Evropy v listopadu je poukázka na smrt v bouři. Proto bude zlý skřítek šetřit CO2 tak, že přijme španělskou pomoc a pojede jejich velkou, železnou (patrně vojenskou) lodí s táákhle velkým naftovým motorem běžícím nepřetžitě během celé (více než) týden trvající cesty...

Celý článek...


01. 11. 2019:

Neviditelný pes: Pirátka Krausová se schází s trestně stíhaným šéfem reklamky JCDecaux Tenzerem, přičemž pirát Michálek se snaží svoji přítelkyni z maléru vytáhnout, což je zcela pochopitelné, důvody jsou zcela jasné, a odskákat to má z důvodů ne zcela pochopitelných Mikuláš Ferjenčík. Takto je to řečeno jazykem prostým.
Akutní případy Piráti zpravidla řeší bonzováním v Bruselu, ale v tomto případě to nepůjde. Musí si to vyřešit sami. Na to mají transparentní celopirátskou diskusi. Božínku… oni mají štěstí, že takové blbosti jsou mimo rozlišovací schopnost lidí, kteří chodí do práce, mají rodinu, řeší děti a složenky a na luštění ptydepe nemají čas. Aférku Krausové a Michálka a Tenzera nebudou voliči vnímat. Tu vnímají ti, kdo je nevolí, stejně to fungue s Babišem...

Celý článek...


31. 10. 2019:

Zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček: "Co dříve řekl učitel, nebo jiná obecně vážená osobnost, bylo bráno jako jisté měřítko hodnot, obecného vkusu a morálky. Kdo je dnes takovou osobností? Považuje se za ni každý a nazývá se to svobodou. Jsem vždy spíše pobaven, kolik ústavních právníků a politologů se objeví na sociálních sítích v souvislosti s jakýmkoliv právním nebo politickým problémem. Oni neříkají svůj názor, což by jistě bylo možné a vhodné, ale soudí jiné za to, že nesdílejí jejich představu o věci...
...poněkud přehlížíme tu část nenávistných projevů, které signalizují vážnější problémy ve společnosti. Sociální rozdíly nás mohou více ohrozit než nějaké výkřiky omezených hlupáků... Stovky milionů lidí žijí v naprosté chudobě, zatímco pár desítek miliardářů neví, kam s penězi...
"

Celý článek...
WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.3a - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!