Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 13. 04. 2021     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
G.B.Shaw:
Jaká demokracie? V dnešní době se hlasy poslanců dají prostě koupit.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Spojení duší
(23. 08. 2018, 2862x)
Oddělení zrna od plev
(13. 07. 2018, 2268x)
Párové duše
(01. 02. 2019, 2204x)
Věřte ve svou jedinečnost
(27. 07. 2018, 2079x)
Co je pro naše dobro
(24. 08. 2018, 1895x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Duchovno

* Jsou Dogoni zázrační géniové nebo pozůstatek mimozemské civilizace?


Seva - Duchovno - 08. 08. 2013 (13688 přečtení)

Odpradávna na Zemi existovaly záhadné etnické skupiny, které si dokázaly po staletí uchovat cenná dědictví předků. Znalosti a historické artefakty, které nám zanechali mezi jinými Sumerové, Egypťané, Aztékové, Mayové, Dogoni atd., přitahují pozornost lidstva dodnes. Společným rysem těchto národů je fenomén náhlého objevení se a stejně rychlého zmizení ze Země. Výrazným příkladem jsou Mayové. Zvláštní kapitolou jsou též Dogoni, o nichž se vědci shodují pouze v jednom: nikdo nemůže s jistotou říci, odkud se vzali. Někteří předpokládají, že se kmen Dogonů objevil “odnikud” a jiní si zase myslí, že pocházejí z egyptské civilizace. Svoje domněnky staví například na podobnosti některých mýtů, zejména uctívání Siria, vyjadřování pomocí egyptských termínů a umístění vesnic a okrsků ve dvojicích nazývaných “horní” a “dolní”, podobně jako u pradávných Egypťanů.


Kmen Dogonů žijící dnes v republice Mali je známý po celém světě. Dogoni, stejně jako kmen Bambara, ohromili vědecký svět i obyčejné lidi přesnými astronomickými znalostmi, které byly kmenem pečlivě předávány a uchovávány po stovky let!  Informace, kterou Dogoni uchovali, byla ze začátku představiteli moderní vědy vnímána jen jako stará mytologie divokého kmene. Ale postupem času, kdy rozvoj technologií umožnil lidstvu nahlédnout hluboko do vesmíru, byli vědci ohromení tím, co zjistili. Ukázalo se, že Dogoni už od dávných časů (bez použití moderních zařízení) ovládají přesné znalosti o astrofyzice. Přesněji řečeno, znali strukturu galaxie, její spirální tvar, dokonce popis všech planet naší sluneční soustavy. Obdivuhodné byly jejich znalosti o satelitech jak Jupitera, tak i vzdálené hvězdy Sirius. O těchto objevech je v dnešní době napsáno hodně knih a článků a také natočeno mnoho filmů a pořadů.

Tento mírumilovný a záhadný kmen objevili v roce 1931 francouzští antropologové Marcel Griaule a Germaine Dieterlen. A tehdy začalo zkoumání života Dogonů. Vědci v tomto kmenu žili téměř 10 let a prý toho rozhodně nelitovali. To, co zde poznali a čemu se naučili, bylo tak neobvyklé a zajímavé, že se Francouzi vraceli do Mali ještě jednou v 50. letech, aby mohli pokračovat ve studiu zvyků, mýtů a tradic Dogonů.

Podle historických a archeologických artefaktů přišli Dogoni do náhorní plošiny Bandiagara, která je nyní také známá jako “země Dogonů”, na počátku XIII. století. Kmen po staletí uchovává a předává takové informace, které nelze získat ani za pomoci moderních přístrojů. Jejich znalosti popírají všechny naše představy o sobě jako jediných inteligentních bytostech ve vesmíru. Dogoni tvrdí, že znalosti jim byly předány v důsledku paleokontaktu se Siriem.

Francouzští antropologové popisují Dogony jako mírumilovné lidi, pohostinné a vstřícné, kteří mají svébytnou kulturu. Jejich sociální struktura je postavena na tradicích a funguje v rámci stanovených pravidel. To znamená, že nejsou bojovnou společností, žijí v míru mezi sebou i se svými sousedy, jsou přátelští, váží si hodnot rodiny a mají úctu ke starším. Kde se to všechno vzalo v “divoké” Africe?

Během deseti let aktivní práce francouzští vědci nahromadili mnoho zajímavých materiálů pro historiky a antropology. Dostávali také od domorodců dárky v podobě pracovních nástrojů nebo různých druhů sošek z kamene, kostí a dřeva. Jak se později ukázalo, mnohé z těchto předmětů byly staré přinejmenším 4000 let.

Ale to nejzajímavější teprve přijde. V zemi Dogonů je jeskyně, která vede až hluboko do hor a v níž se nacházejí nástěnné malby, staré více než 700 let. Dogony určený člověk, zasvěcený do tajů kmene, sedí u vchodu do jeskyně, aby ji chránil. Je to jeho celoživotní práce. O tohoto svatého člověka se lidé z kmene starají, dávají mu jídlo a pití, ale nikdo se jej nesmí dotknout ani se k němu přiblížit. Když zemře, jiný zasvěcený zaujme toto místo. Ale vrátíme se k nástěnným malbám v jeskyni. Dá se říct, že znázorňují příběh vzniku života na Zemi. Existuje další hypotéza, že Dogoni přišli na Zemi ze souhvězdí Sirius. V každém případě, se Siriem, touto nejjasnější hvězdou na obloze, jsou spojeny všechny legendy a mýty Dogonů. Přátelství francouzských vědců s Dogony vedlo k tomu, že Marcelovi Griaule bylo odhaleno tajemství, které následně ve vědeckém světě vyvolalo senzaci.

 Dogoni namalovali francouzským vědcům přímo do písku mapu hvězdné oblohy, ve které ústřední místo zaujímala hvězda Sirius. Vedle ní byly dvě pro vědu ještě neznámé hvězdy. Dogoni je nazývali Po Tolo (Sirius B) a Emme Ya (Sirius C). Existenci Emme Ya v tu dobu vědci ještě zdaleka nepředpokládali. Šaman zdůraznil, že oběžná dráha Po Tolo kolem Siria je elipsovitá a hvězda oběhne svou orbitální dráhu jednou za 50 let.

Na hvězdné mapě byl též vyznačen Saturn a jeho prstence a také Jupiter s družicemi. Dogoni také prozradili, že používají čtyři kalendáře: kalendář Slunce, Měsíce, Venuše a Siria. 

Toto je ale pouze část informace, kterou odhalili  Dogoni vědcům. Na skalních kresbách starých 700 let je jasně vyznačena oběžná dráha a periodicita rotace bílého trpaslíka To Polo (Sirius B), jehož existenci astronomové objevili až v roce 1862. Sirius B byl poprvé pozorován dalekohledem roku 1928 a pořídit jeho snímek se podařilo až v roce 1970.

Astronomové ověřili období oběhu Siria B kolem Siria A a zjistili, že to je skutečně 50,1 roků, tedy právě tolik, kolik tvrdí Dogoni. Jak mohl „primitivní“ kmen dojít k těmto podrobným informacím o hvězdě, jejíž parametry byli vědci schopni změřit až v tomto století, zůstává stále otázkou. Dogoni také přesně už v dávných dobách znali, jak vypadají planety v naší sluneční soustavě, když se k nim blížíte z vesmíru, což se ostatní lidstvo dozvědělo díky vědě až v nedávné době. Tito záhadní lidé měli poznatky o tom, že Slunce je opásáno spirálou z osmi závitů červené mědi a měsíc stejnou spirálou, ale z bílé mědi. Překvapivé je, že moderní fyzika ještě nedosáhla tak vysoké úrovně vědeckých poznatků v těchto otázkách. Dogoni měli také znalosti o červených a bílých krvinkách i o fyziologii lidského těla.

Pokud se týká Siria C (Emme Ya), existence této hvězdy není astronomy dosud  potvrzena, i když tato hypotéza existuje. Dogoni věří, že to je „Hvězda (slunce) Ženy“, která se v blízké době stane novým centrem světa.

 

Mytologie Dogonů adešifrování starověkých symbolů

 Dogoni a jim blízký kmen Bambaru patří k několika málo národům, které si zachovaly prapůvodní znalosti s prakticky minimálním zkreslením a někdy dokonce ani neznali skutečný význam těchto informací, jež daleko předbíhají moderní vědu. V kosmologii Dogonů jsou také důležité znalosti o významné prvotní roli vibrací a spirálovitém pohybu při stvoření vesmíru.

 

Podle jejich mytologie je Bůh stvořitel, tvůrce světa, známý jako Amma. Jeden z kosmogonických mýtů Dogonů vypovídá, že svět je odvozen od slova „Amma“. Zvláštní náhodou je, že podobné mýty mají Indové, kteří říkají, že Vesmír vznikl vibrací posvátného zvuku „Om“. Ve starých védách je tento zvuk symbolem přiblížení se Duše ke světu Boha a označuje se speciálním znakem…

Samozřejmě že všechny tyto legendy vycházely ze stejných základních znalostí. Nyní se vraťme k mytologii Dogonů: svět vznikl od slova „Amma“ a kromě tohoto slova nebylo nic. První slovo poté dalo vzniknout nekonečně malému prvku vesmíru, jenž Dogoni nazývají „kize uzi“ (tento prvek je také známý jako zrno Po). Prostřednictvím vnitřní vibrace „kize uzi“ došlo k přeměně na „vejce světa.“ V bájesloví Dogonů má „Amma“ přívlastek „rotující vír“, přičemž pohyb rotace je spirálovitý. Později jsou popisovány výtvory „Amma“ včetně zmínky o sedmi světech, Slunci a Měsíci.

Po vytvoření zrna Po a za pomoci spirálovitého pohybu „neviditelný Amma“ stvořil znaky, které definují vše v tomto světě. Jedná se o dva „řídící znaky“, které patří k „Amma“ a osm „hlavních“. Dva „řídící“ znaky smí použít pouze ten, kdo se dle mytologie jmenuje Amma. Osm „hlavních znaků“ neboli tvořivých znaků při použití určité síly funguje obrazně řečeno jako přiložení klíče k zámku. Otevírá určité možnosti pro proces tvorby nebo zničení.

AllatRa V této souvislosti je důležité upozornit zejména na znak AllatRa. Jeho původním zobrazením je prázdný kruh lemovaný v dolní části srpkem s růžky směřujícími nahoru. Jedná se o jeden z osmnácti původně nejstarších pracovních znaků. Název tohoto znaku  AllatRa vypovídá o kvalitě jeho síly. Na počátku lidstva, díky prvotním znalostem, jež byly dostupné pro každého, lidé věděli o Tom, kdo stvořil vše a označovali jeho projev zvukem Ra. Tvůrčí sílu Ra neboli božský ženský princip, Pramatku všech věcí, původně nazývali Allat. Odsud pochází mezi zasvěcenými do duchovních znalostí prapůvodní název znaku AllatRa, symbolu tvořivé síly patřící Tomu, kdo stvořil vše. Mimochodem, v dávných dobách informace o Prvotním zvuku lidé přiřazovali k posvátným znalostem o vesmírném řádu v kontextu se znalostí o fungování člověka, jako složitého a nestabilního subjektu tohoto světa. Bohužel, v současné době lidé zvuk Ra v nejlepším případě dávají do souvislosti výhradně s mýty ze starověkého Egypta a s bohem Ra.

 

 Nicméně, znak AllatRa, jako původce tvořivé božské síly, lidé používali od nepaměti. Tento znak je stále aktivní a ovlivňuje viditelný i neviditelný svět. Má vliv na energetickou strukturu člověka nezávisle na jeho vědomí. Ale hlavní působení znaku je založeno na vlastním výběru člověka. Pokud si člověk vybere Duchovní princip (nachází se na duchovní vlně), tento znak ho ovlivňuje a přidává více duchovní síly. To znamená, že daný člověk s ním rezonuje a zvyšují se tak jeho tvůrčí a duševní síly. A pokud je člověk ovládán Materiální podstatou, znak se stává svým působením neutrálním. Člověka s negativním myšlením „podporují“ zcela jiné znaky, které aktivují Materiální princip. Znak AllatRa nejvíce projevuje svoji sílu (tvůrčí duchovní sílu) ve skupině lidí, která každý den pracuje na sobě a spojuje se ve společných duchovních praktikách (modlitba, meditace atd.).

 

Geliarové, ve středověku nazývaní „opravdoví bojovníci Světla Božího vojska“, se po staletí snažili zavést tento znak mezi lidstvo a tím poskytnout skutečnou pomoc novým generacím, které opravdu prahly jít po duchovní cestě.

Kruhje symbolem duše, ale také je jedním ze symbolů projevu duchovní Bytosti ze světa Boha. A symbolické označení srpku s růžky směřujícími nahoru je znakem člověka, jenž se duchovně osvobodil během svého života. Znak AllatRa byl také používán jako označení člověka přicházejícího z duchovního světa (jiného, vyššího) do hmotného, aby obnovil ztracené prapůvodní Znalosti.

Označení AllatRa je aktivním (čistým) znakem jen v této podobě: prázdný kruh nad prázdným srpkem s růžky směřujícími nahoru. Pokud je ke kruhu či srpku přidán obrázek nebo symbol, znamená to, že přestává být čistým a působí jen informativním charakterem, jako například kniha, ze které se dozvíš všeobecnou informaci.

Rozdíl mezi čistým znakem a obyčejným symbolem spočívá v tom, že čistý (aktivní) znak můžeme v podstatě srovnat s prázdnou nádobou, kterou Pozorovatel ponoří do studny (aktivuje znak) a nabere vodu (sílu). Poté ji sám vypije (naplní se silou) nebo dá napít ostatním (obdarovává ostatní silou) nebo zalévá svoji zahradu (aktivuje geografické místo), které v budoucnu přinese odpovídající úrodu (duchovní aktivaci Osobností, které budou přebývat v těchto místech i ve vzdálené budoucnosti). Ale pokud nádoba spuštěná do studny není prázdná, ale už naplněná (informativní symbol, ale ne pracovní znak), pak to ztrácí smysl, protože naplněnou nádobou vodu nenabereš.

Znak AllatRa působí v dimenzích vyšších než šestá, a proto patří do řady těch unikátních čistých znaků, které jsou dostupné člověku v tomto světě…“

Pokračování…

úryvek z knihy AllatRa od A.Novych  Mytologie Dogonů…
(překlad knihy budeme postupně zveřejňovat na www.polahoda.cz)

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

[Akt. známka: 2,60 / Počet hlasů: 10] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 0 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
07. 04. 2021:

Ivan Hoffman: "Chtějí (nastupující generace, deroucí se k moci, Piráti a STAN pozn.red.) vybudovat to, co už zde je, tedy globálně metastázující liberální demokracii. Do stejné řeky, jak známo, nelze vstoupit podruhé. Není už co privatizovat, lze jenom tunelovat skromné daňové příjmy demontovaného státu, respektive unijní dotace, které jsou jakýmsi bolestným za odtékající zisky nadnárodních korporací. Jednou z mála možností, jak se dnešní Piráti mohou dostat k penězům, je inventura mandatorních výdajů státního rozpočtu. Oškubat chudé, staré, přidusit státní zaměstnance, střední třídu. Obrat bohaté totiž nedává smysl, když chci patřit do jejich klubu...
Změna může přijít až s generací, která se vůči liberálně mafiánskému globálnímu kapitalismu ostře vymezí...
"

Celý článek...


05. 04. 2021:

Profesor Ivo Budil: "...Evropská unie je disfunkční, rigidní a kontraproduktivní organizace, pro jejíž další trvání není žádný opravdu racionální argument. Problém s očkováním proti covidu a čím dál absurdnější ekonomické a ideologické návrhy o tom přinášejí stále nové doklady. Evropská unie ničí kreativitu, výkonnost a svobodu evropských národů, které by se měly v zájmu svého přežití v čím dál náročnějším a tvrdším světě domluvit na přínosnější a užitečnější formě spolupráce. Pouze bezohlední kariéristé mohou hájit její další existenci...

...Úspěch Pirátů je paradoxně dokladem toho, do jaké míry se vnitropolitický vývoj v České republice sladil s politickými trendy v západní Evropě, pro něž je příznačný nástup iracionálních a aktivistických ideologických hnutí. Vláda Pirátů by bezpochyby zhoršila atmosféru ve společnosti, prohloubila by hospodářskou stagnaci a znemožnila by hledání nosných vizí dalšího rozvoje naší země..."

Celý článek...


03. 04. 2021:

Petr Žantovský: Vedle seznamů politiků a celebrit představily Evropské hodnoty i seznam tzv. občanských dezinformátorů. „Tuhle formulaci jsem ještě neslyšel, je moc ‚pěkná‘... Vyrobily z toho všeho elaborát o tom, jak jsme obklopeni nepřáteli. Jako v padesátých letech. Na každém rohu stojí imperialistický agent, viz plakáty ‚Nemluv o své práci, nevíš, kdo tě poslouchá‘. Myslím, že se tomu blížíme. Tyhle seznamy nám dávají další argument k tomu, že se nemýlíme. Jsem zvědav, kdy Evropské hodnoty přiznají vazbu na Ministerstvo vnitra a jak to bude ministr vnitra potom vysvětlovat. Zajímalo by mě, kým jsou tyto projekty placeny, s jakým cílem a proč se zveřejňují seznamy nepřátel a co ty chudáky nepřátele čeká. To nám Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty zatím nesdělilo...

Celý článek...


31. 03. 2021:

Ondřej Neff: "Je teď v těžké pozici (ANO pozn.red.), protože má odpovědnost výkonné moci a je zranitelné vůči kecalům zleva a zprava. Situace se může změnit, jakmile covidová krize pomine a Evropská unie začne prosazovat Zelený úděl a kvóty na uprchlíky plus jako přívažek zavedení patnácti pohlaví pro začátek. Už nemáme levici a pravici. Čím dál víc si myslím, že hranice se teď štěpí podle generací a ti mladší v touze po lepším světě a hlavně po „zničení starého podlého světa“ půjdou za Piráty. Ta usedlejší část se semkne – možná – znova kolem ANO. Kdyby ale ten Babiš nebyl a) posera, b) chaotik c) uměl jednat s lidmi, to by se jim jinak semkávalo!"

Celý článek...


27. 03. 2021:

Vidlák: "Většina alternativních médií tak nějak počítá s tím, že budou propíráni. Tak nějak vědí, že nemají žádný bianko šek na důvěru, že si ji budou muset nejprve vybojovat, budou muset ukázat, že věci rozumí a nebo se budou muset pokorně omluvit, že se spletli. Vědí, že nemají velký dosah, nemají k dispozici žádné technické prostředky, jen trochu postřehu a to ještě ne vždy. Pro reportéry v České televizi je samozřejmě mnohem jednodušší dojít k tomu, že lidi jsou blbí a proto věří blbinám. Kdyby třeba jen na minutku připustili, že lidi především nevěří jim a až pak věří něčemu jinému, museli by se začít ptát, jestli náhodou nedělají něco špatně. A to by mohli uhodit hřebíček na hlavičku a to by spustilo řetězec průserů, které nikdo na Kavkách nemá zapotřebí. Proto budou raději propírat horem dolem, jak lidi věří naprostým hovadinám, než aby jen připustili stín toho, že na začátku je nedůvěra k nim samotným a je to nedůvěra stále se prohlubující. Od toho se pak odvíjí všechno další, co se na mediální scéně děje."

Celý článek...
WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.3a - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!