Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 20. 09. 2019     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Henry Wotton, britský diplomat (1659):
Velvyslanec je čestný muž, vyslaný za hranice, aby tam lhal ve prospěch vlasti.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Žádejte o pomoc
(28. 09. 2016, 3124x)
Nežijte ve lži
(20. 11. 2016, 2593x)
Hodiny odbíjejí
(30. 12. 2016, 2565x)
Mayský sněm
(07. 01. 2017, 2508x)
Jako v pohádkách…
(07. 12. 2016, 2441x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh
 
Předpověď pro ČR 1.den title= Předpověď pro ČR 2.den Předpověď pro ČR 3.den
 

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Duchovno

* Jsou Dogoni zázrační géniové nebo pozůstatek mimozemské civilizace?


Seva - Duchovno - 08. 08. 2013 (12970 přečtení)

Odpradávna na Zemi existovaly záhadné etnické skupiny, které si dokázaly po staletí uchovat cenná dědictví předků. Znalosti a historické artefakty, které nám zanechali mezi jinými Sumerové, Egypťané, Aztékové, Mayové, Dogoni atd., přitahují pozornost lidstva dodnes. Společným rysem těchto národů je fenomén náhlého objevení se a stejně rychlého zmizení ze Země. Výrazným příkladem jsou Mayové. Zvláštní kapitolou jsou též Dogoni, o nichž se vědci shodují pouze v jednom: nikdo nemůže s jistotou říci, odkud se vzali. Někteří předpokládají, že se kmen Dogonů objevil “odnikud” a jiní si zase myslí, že pocházejí z egyptské civilizace. Svoje domněnky staví například na podobnosti některých mýtů, zejména uctívání Siria, vyjadřování pomocí egyptských termínů a umístění vesnic a okrsků ve dvojicích nazývaných “horní” a “dolní”, podobně jako u pradávných Egypťanů.


Kmen Dogonů žijící dnes v republice Mali je známý po celém světě. Dogoni, stejně jako kmen Bambara, ohromili vědecký svět i obyčejné lidi přesnými astronomickými znalostmi, které byly kmenem pečlivě předávány a uchovávány po stovky let!  Informace, kterou Dogoni uchovali, byla ze začátku představiteli moderní vědy vnímána jen jako stará mytologie divokého kmene. Ale postupem času, kdy rozvoj technologií umožnil lidstvu nahlédnout hluboko do vesmíru, byli vědci ohromení tím, co zjistili. Ukázalo se, že Dogoni už od dávných časů (bez použití moderních zařízení) ovládají přesné znalosti o astrofyzice. Přesněji řečeno, znali strukturu galaxie, její spirální tvar, dokonce popis všech planet naší sluneční soustavy. Obdivuhodné byly jejich znalosti o satelitech jak Jupitera, tak i vzdálené hvězdy Sirius. O těchto objevech je v dnešní době napsáno hodně knih a článků a také natočeno mnoho filmů a pořadů.

Tento mírumilovný a záhadný kmen objevili v roce 1931 francouzští antropologové Marcel Griaule a Germaine Dieterlen. A tehdy začalo zkoumání života Dogonů. Vědci v tomto kmenu žili téměř 10 let a prý toho rozhodně nelitovali. To, co zde poznali a čemu se naučili, bylo tak neobvyklé a zajímavé, že se Francouzi vraceli do Mali ještě jednou v 50. letech, aby mohli pokračovat ve studiu zvyků, mýtů a tradic Dogonů.

Podle historických a archeologických artefaktů přišli Dogoni do náhorní plošiny Bandiagara, která je nyní také známá jako “země Dogonů”, na počátku XIII. století. Kmen po staletí uchovává a předává takové informace, které nelze získat ani za pomoci moderních přístrojů. Jejich znalosti popírají všechny naše představy o sobě jako jediných inteligentních bytostech ve vesmíru. Dogoni tvrdí, že znalosti jim byly předány v důsledku paleokontaktu se Siriem.

Francouzští antropologové popisují Dogony jako mírumilovné lidi, pohostinné a vstřícné, kteří mají svébytnou kulturu. Jejich sociální struktura je postavena na tradicích a funguje v rámci stanovených pravidel. To znamená, že nejsou bojovnou společností, žijí v míru mezi sebou i se svými sousedy, jsou přátelští, váží si hodnot rodiny a mají úctu ke starším. Kde se to všechno vzalo v “divoké” Africe?

Během deseti let aktivní práce francouzští vědci nahromadili mnoho zajímavých materiálů pro historiky a antropology. Dostávali také od domorodců dárky v podobě pracovních nástrojů nebo různých druhů sošek z kamene, kostí a dřeva. Jak se později ukázalo, mnohé z těchto předmětů byly staré přinejmenším 4000 let.

Ale to nejzajímavější teprve přijde. V zemi Dogonů je jeskyně, která vede až hluboko do hor a v níž se nacházejí nástěnné malby, staré více než 700 let. Dogony určený člověk, zasvěcený do tajů kmene, sedí u vchodu do jeskyně, aby ji chránil. Je to jeho celoživotní práce. O tohoto svatého člověka se lidé z kmene starají, dávají mu jídlo a pití, ale nikdo se jej nesmí dotknout ani se k němu přiblížit. Když zemře, jiný zasvěcený zaujme toto místo. Ale vrátíme se k nástěnným malbám v jeskyni. Dá se říct, že znázorňují příběh vzniku života na Zemi. Existuje další hypotéza, že Dogoni přišli na Zemi ze souhvězdí Sirius. V každém případě, se Siriem, touto nejjasnější hvězdou na obloze, jsou spojeny všechny legendy a mýty Dogonů. Přátelství francouzských vědců s Dogony vedlo k tomu, že Marcelovi Griaule bylo odhaleno tajemství, které následně ve vědeckém světě vyvolalo senzaci.

 Dogoni namalovali francouzským vědcům přímo do písku mapu hvězdné oblohy, ve které ústřední místo zaujímala hvězda Sirius. Vedle ní byly dvě pro vědu ještě neznámé hvězdy. Dogoni je nazývali Po Tolo (Sirius B) a Emme Ya (Sirius C). Existenci Emme Ya v tu dobu vědci ještě zdaleka nepředpokládali. Šaman zdůraznil, že oběžná dráha Po Tolo kolem Siria je elipsovitá a hvězda oběhne svou orbitální dráhu jednou za 50 let.

Na hvězdné mapě byl též vyznačen Saturn a jeho prstence a také Jupiter s družicemi. Dogoni také prozradili, že používají čtyři kalendáře: kalendář Slunce, Měsíce, Venuše a Siria. 

Toto je ale pouze část informace, kterou odhalili  Dogoni vědcům. Na skalních kresbách starých 700 let je jasně vyznačena oběžná dráha a periodicita rotace bílého trpaslíka To Polo (Sirius B), jehož existenci astronomové objevili až v roce 1862. Sirius B byl poprvé pozorován dalekohledem roku 1928 a pořídit jeho snímek se podařilo až v roce 1970.

Astronomové ověřili období oběhu Siria B kolem Siria A a zjistili, že to je skutečně 50,1 roků, tedy právě tolik, kolik tvrdí Dogoni. Jak mohl „primitivní“ kmen dojít k těmto podrobným informacím o hvězdě, jejíž parametry byli vědci schopni změřit až v tomto století, zůstává stále otázkou. Dogoni také přesně už v dávných dobách znali, jak vypadají planety v naší sluneční soustavě, když se k nim blížíte z vesmíru, což se ostatní lidstvo dozvědělo díky vědě až v nedávné době. Tito záhadní lidé měli poznatky o tom, že Slunce je opásáno spirálou z osmi závitů červené mědi a měsíc stejnou spirálou, ale z bílé mědi. Překvapivé je, že moderní fyzika ještě nedosáhla tak vysoké úrovně vědeckých poznatků v těchto otázkách. Dogoni měli také znalosti o červených a bílých krvinkách i o fyziologii lidského těla.

Pokud se týká Siria C (Emme Ya), existence této hvězdy není astronomy dosud  potvrzena, i když tato hypotéza existuje. Dogoni věří, že to je „Hvězda (slunce) Ženy“, která se v blízké době stane novým centrem světa.

 

Mytologie Dogonů adešifrování starověkých symbolů

 Dogoni a jim blízký kmen Bambaru patří k několika málo národům, které si zachovaly prapůvodní znalosti s prakticky minimálním zkreslením a někdy dokonce ani neznali skutečný význam těchto informací, jež daleko předbíhají moderní vědu. V kosmologii Dogonů jsou také důležité znalosti o významné prvotní roli vibrací a spirálovitém pohybu při stvoření vesmíru.

 

Podle jejich mytologie je Bůh stvořitel, tvůrce světa, známý jako Amma. Jeden z kosmogonických mýtů Dogonů vypovídá, že svět je odvozen od slova „Amma“. Zvláštní náhodou je, že podobné mýty mají Indové, kteří říkají, že Vesmír vznikl vibrací posvátného zvuku „Om“. Ve starých védách je tento zvuk symbolem přiblížení se Duše ke světu Boha a označuje se speciálním znakem…

Samozřejmě že všechny tyto legendy vycházely ze stejných základních znalostí. Nyní se vraťme k mytologii Dogonů: svět vznikl od slova „Amma“ a kromě tohoto slova nebylo nic. První slovo poté dalo vzniknout nekonečně malému prvku vesmíru, jenž Dogoni nazývají „kize uzi“ (tento prvek je také známý jako zrno Po). Prostřednictvím vnitřní vibrace „kize uzi“ došlo k přeměně na „vejce světa.“ V bájesloví Dogonů má „Amma“ přívlastek „rotující vír“, přičemž pohyb rotace je spirálovitý. Později jsou popisovány výtvory „Amma“ včetně zmínky o sedmi světech, Slunci a Měsíci.

Po vytvoření zrna Po a za pomoci spirálovitého pohybu „neviditelný Amma“ stvořil znaky, které definují vše v tomto světě. Jedná se o dva „řídící znaky“, které patří k „Amma“ a osm „hlavních“. Dva „řídící“ znaky smí použít pouze ten, kdo se dle mytologie jmenuje Amma. Osm „hlavních znaků“ neboli tvořivých znaků při použití určité síly funguje obrazně řečeno jako přiložení klíče k zámku. Otevírá určité možnosti pro proces tvorby nebo zničení.

AllatRa V této souvislosti je důležité upozornit zejména na znak AllatRa. Jeho původním zobrazením je prázdný kruh lemovaný v dolní části srpkem s růžky směřujícími nahoru. Jedná se o jeden z osmnácti původně nejstarších pracovních znaků. Název tohoto znaku  AllatRa vypovídá o kvalitě jeho síly. Na počátku lidstva, díky prvotním znalostem, jež byly dostupné pro každého, lidé věděli o Tom, kdo stvořil vše a označovali jeho projev zvukem Ra. Tvůrčí sílu Ra neboli božský ženský princip, Pramatku všech věcí, původně nazývali Allat. Odsud pochází mezi zasvěcenými do duchovních znalostí prapůvodní název znaku AllatRa, symbolu tvořivé síly patřící Tomu, kdo stvořil vše. Mimochodem, v dávných dobách informace o Prvotním zvuku lidé přiřazovali k posvátným znalostem o vesmírném řádu v kontextu se znalostí o fungování člověka, jako složitého a nestabilního subjektu tohoto světa. Bohužel, v současné době lidé zvuk Ra v nejlepším případě dávají do souvislosti výhradně s mýty ze starověkého Egypta a s bohem Ra.

 

 Nicméně, znak AllatRa, jako původce tvořivé božské síly, lidé používali od nepaměti. Tento znak je stále aktivní a ovlivňuje viditelný i neviditelný svět. Má vliv na energetickou strukturu člověka nezávisle na jeho vědomí. Ale hlavní působení znaku je založeno na vlastním výběru člověka. Pokud si člověk vybere Duchovní princip (nachází se na duchovní vlně), tento znak ho ovlivňuje a přidává více duchovní síly. To znamená, že daný člověk s ním rezonuje a zvyšují se tak jeho tvůrčí a duševní síly. A pokud je člověk ovládán Materiální podstatou, znak se stává svým působením neutrálním. Člověka s negativním myšlením „podporují“ zcela jiné znaky, které aktivují Materiální princip. Znak AllatRa nejvíce projevuje svoji sílu (tvůrčí duchovní sílu) ve skupině lidí, která každý den pracuje na sobě a spojuje se ve společných duchovních praktikách (modlitba, meditace atd.).

 

Geliarové, ve středověku nazývaní „opravdoví bojovníci Světla Božího vojska“, se po staletí snažili zavést tento znak mezi lidstvo a tím poskytnout skutečnou pomoc novým generacím, které opravdu prahly jít po duchovní cestě.

Kruhje symbolem duše, ale také je jedním ze symbolů projevu duchovní Bytosti ze světa Boha. A symbolické označení srpku s růžky směřujícími nahoru je znakem člověka, jenž se duchovně osvobodil během svého života. Znak AllatRa byl také používán jako označení člověka přicházejícího z duchovního světa (jiného, vyššího) do hmotného, aby obnovil ztracené prapůvodní Znalosti.

Označení AllatRa je aktivním (čistým) znakem jen v této podobě: prázdný kruh nad prázdným srpkem s růžky směřujícími nahoru. Pokud je ke kruhu či srpku přidán obrázek nebo symbol, znamená to, že přestává být čistým a působí jen informativním charakterem, jako například kniha, ze které se dozvíš všeobecnou informaci.

Rozdíl mezi čistým znakem a obyčejným symbolem spočívá v tom, že čistý (aktivní) znak můžeme v podstatě srovnat s prázdnou nádobou, kterou Pozorovatel ponoří do studny (aktivuje znak) a nabere vodu (sílu). Poté ji sám vypije (naplní se silou) nebo dá napít ostatním (obdarovává ostatní silou) nebo zalévá svoji zahradu (aktivuje geografické místo), které v budoucnu přinese odpovídající úrodu (duchovní aktivaci Osobností, které budou přebývat v těchto místech i ve vzdálené budoucnosti). Ale pokud nádoba spuštěná do studny není prázdná, ale už naplněná (informativní symbol, ale ne pracovní znak), pak to ztrácí smysl, protože naplněnou nádobou vodu nenabereš.

Znak AllatRa působí v dimenzích vyšších než šestá, a proto patří do řady těch unikátních čistých znaků, které jsou dostupné člověku v tomto světě…“

Pokračování…

úryvek z knihy AllatRa od A.Novych  Mytologie Dogonů…
(překlad knihy budeme postupně zveřejňovat na www.polahoda.cz)

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

[Akt. známka: 2,60 / Počet hlasů: 10] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 0 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihlášený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
17. 09. 2019:

Bývalý šéf vojenské zpravodajské služby a bezpečnostní analytik Andor Šándor: "Ta samolibost, že já to vím nejlépe a ostatní jsou minimálně hlupáci, pokud ne ruští agenti, přisluhovači Kremlu a Číny a podobně, je velmi nešťastná, a navíc často sklouzává do polohy osobní, urážlivé. Navenek to samozřejmě ovlivňuje to, jak se k sobě lidé chovají...
Já stále věřím tomu, že je správná teze, že Koněv osvobodil Prahu, protože tlak jeho vojsk donutil generála Toussainta uzavřít smlouvu s generálem Kutlvašrem a s Josefem Smrkovským, nechat zde těžké zbraně a zmizet. Jinak by tu Prahu Němci rozflákali, kdyby nebyli pod tlakem.
.."

Celý článek...


08. 09. 2019:

Spisovatel, autor historických knih Václav Junek: "z vyššího hlediska české moderní historie jde opravdu jen o ten šum (kauza sochy maršála Ivana Stěpanoviče Koněva), navíc vyvolaný přibližně těmi samými elementy, které (například) pod vedením Franty Sauera ze Žižkova se vší jim vlastní hloupostí skácely Mariánský sloupu na Staroměstském náměstí v listopadu 1918 a jistě také v přibližně stejné době dosáhly likvidace pomníku jednoho z největších českých vojevůdců maršála Radeckého. To ale opravdu jen pro příklad. Stejného druhu ovšem byla pozdější praxe nacistů ve věci pomníků Ernesta Denise, plukovníka Švece, prezidenta Wilsona i mnoha dalších. A to nemluvím už vůbec o komunistech a jejich tak oblíbeném obrazoborectví..."

Celý článek...


08. 09. 2019:

Andrej Babiš - bývalý premiér?
Zdeněk Zbořil: "Tentokrát v ČT překročili míru nejenom slušnosti, ale i povinností, které jsou jim uloženy ze zákona. Nějaký zdroj informací, o kterém si můžeme myslet, že není nejserióznější, někteří novináři ho označují za "Bakalapress", tak vypustí informaci, že premiér Babiš byl zbaven nařčení, že se dopouštěl trestného činu, a tu zprávu převzala ČT, Český rozhlas i ČTK a v podstatě tak způsobí stav, který může vyvolat šíření poplašné zprávy.
A tak "opisovali" redaktoři veřejnoprávních médií i dalších médií jeden od druhého, až se jeden redaktor možná spletl a mluvil o Andreji Babišovi už jako o bývalém premiérovi, a o tom už by měla jednat mediální Rada, ale nedělám si iluze, že tomu tak je nebo bude...
"

Celý článek...


03. 09. 2019:

Ivan Lehotský: "USA před měsícem vypověděli smlouvu INF s Ruskem o omezení raket středního a krátkého doletu. Prý proto, že Rusko smlouvu porušovalo. Prošly sotva dva týdny a Američané provedli test takové rakety, kterou mají s mírně jinými nastaveními už dávno rozmístěnou ve více východoevropských zemích. Že by šlo o zázračně rychlý technický vývoj? Nebo to bylo jinak a kdosi se právě nechtěně přiznal ke lži a podvodu?..."

Celý článek...


24. 08. 2019:

Advokátka Jana Zwyrtek Hamplová: "...jsou tu skupiny, k nimž se stát chová macešsky, a které nemají ani sílu se nějak viditelněji bránit, protože na to nemají síly nebo čas. Osobně vidím zátěž, která se klade na samosprávu, jako by jí tu samosprávu někdo chtěl zase sebrat, vnímám rodiny s dětmi, jak se těm pracujícím neulehčuje nic, zatímco se strká do dávek těm, kteří nikdy pracovat nebudou, seniory, kterým se říká, ať se zabezpečí hlavně sami, drobné živnostníky, kteří za chvíli budou rušit živnosti, protože ten tlak neustojí, máme málo lékařů, policistů..."
"...Roztrhání Ústavy je z mého pohledu neomluvitelné gesto. Podobně jako česká vlajka ve vagíně a trenýrky na Pražském hradě. Máme demokracii, rozhodujme ve volbách, a aby ty výsledky byly jiné, pokud se nám současné nelíbí, tak pro to sakra něco dělejme. V Americe by něco takového znamenalo doživotní diskvalifikaci z veřejného života. Roztrháním Ústavy roztrhal Minář i svobodu slova a jiná práva v Ústavě obsažená. Je to cíl Milionu chvilek? Jen jedna pravda?..."

Celý článek...


15. 08. 2019:

Čtvteční postřehy Terezy Spencerové:
• NATO si stěžuje, že ruské stíhačky v úterý odháněly od civilního letadla, v němž letěl ministr obrany Šojgu, španělskou alianční stíhačku "nebezpečným způsobem"… a prý jen "profesionalismus" aliančního pilota zabránil nebezpečné situaci… stížnost je pozoruhodná, neboť NATO současně připouští, že ruský civilní letoun měl "platný letový plán", letěl v mezinárodním vzdušném prostoru a navíc se i náležitě identifikoval…
• po nedávných pohrůžkách amerického velvyslance v Berlíně, že americké jednotky mohou být z Německa staženy, Merkelová slibuje navýšení zbrojních výdajů, jak požadují USA…
• na stěně manhattanského sídla mrtvého miliardářského pedofila Epsteina prý vyšetřovatelé objevili mimo jiné obří obraz, na němž Bill Clinton sedí v modrých šatech a červených lodičkách v prezidentské Oválné pracovně… Epsteinova "madam" Ghislaine Maxwellová byla mezitím objevena v odlehlém luxusním sídle v Nové Anglii, kde žije s vrcholným manažerem a členem supervlivné Rady pro zahraniční záležitosti (CFR) Scottem Borgersonem…
• kvůli obviněním z nevhodného chování k ženám byly zrušeny dva americké koncerty Placida Dominga…

Celý článek...


14. 08. 2019:

Bývalý senátor a exšéf Agrární komory Jan Veleba o Gretě (vepřovém a hraboších):
"Připomíná mi to anarchii. Tato slečna nemůže v patnácti letech rozumět světu, nemůže rozumět světovému klimatu, nemůže rozumět politice. Je to divadlo a stojí za ní nějaký kapitál nebo obrovská zelená lobby. Ta dívka je loutkou zelené lobby, která si ji vodí. Považuji to za nebezpečné. Jde o učebnicový příklad, jak uměle začít něco ovlivňovat. Kdyby tu Gretu ukázal Milion chvilek na Letné, tak se naše média zblázní a lidi by tam z toho omdlévali. Se seriózním přístupem k problému klimatu a počasí to nemá nic společného. Rozum mi nebere, že se k tomu propůjčuje i Svatý otec. V každém případě tato slečna není tím, kdo by znal světové děje a souvislosti. Nicméně to asi dopadne tak, že se z ní stane pravděpodobně světová politická hvězda..."

Celý článek...
WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.2RC8 - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!