Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 20. 08. 2019     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Karel Havlíček Borovský
Kdo si nechce hubu spálit, musí mlčet nebo chválit

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Země se posouvá, čas se mění
(21. 08. 2016, 3432x)
Žádejte o pomoc
(28. 09. 2016, 3054x)
Povzbuzení
(08. 09. 2016, 2978x)
Být vítězi
(17. 09. 2016, 2708x)
Nežijte ve lži
(20. 11. 2016, 2518x)

kulatý roh  Poslední komentářekulatý roh
.:
"odpověd momentálně nedokážu sesmolit, ale na youtube..."
(Léčení vnitřního dítěte)
půl na půl:
"ano, článek je užitečný, informuje o tom, jak funguj..."
(Manuál pro extroverta: Pravidla komunikace s introvertem )
bez titulku:
"Super!!! Přesně tak to je. Míla"
(Nebojte se Božích Zákonů)
Jedná se totiž o to, že ...:
"... pokud byste si nechali příjmení svého expartnera..."
(Zamyšlení pro dnešní den)
bez titulku:
"Dobrý den, podařilo se mi nedávno spojit se svým vni..."
(Léčení vnitřního dítěte)
Dotaz:
"Dobrý den, mám dotaz. Shamkhalaprashalanu jsem poprv..."
(Šankhaprakšálana)
výroba nemocných:
"Nemocní se vyrábí i jinak. Například diagnoza cukrov..."
(Jak nám vyrábějí nemoci, abychom se stali jejich zákazníky)
Životopis Míly a Eduarda Tomášových:
"Dobrý deň, pán Miloš. Som veľmi rada, že som našla ..."
(Životopis Míly a Eduarda Tomášových)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh
 
Předpověď pro ČR 1.den title= Předpověď pro ČR 2.den Předpověď pro ČR 3.den
 

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Duchovno

* Karel Makoň o „SVATÉ BEZSTAROSTNOSTI“


Jaroslav Macháček - Duchovno - 21. 07. 2010 (4902 přečtení)

Makoň V prvním článku jsem vybral část o Umění dávat. Nyní ve výběru budeme pokračovat tím, co se nazývá Svatá bezstarostnost. Je to umění žít bez zbytečných starostí a takovýto život nás pomalu přivádí do Náruče Boží. Není to však tak lehké a jednoduché, jak by se na první pohled zdálo. Jak tedy na to? Předávám slovo autorovi (ukázka je z knihy "Umění následovat Krista" od Karla Makoně):Cituji: „Ježíš se všemožně snažil, aby člověku ukázal, jak se má stát vnitřně svobodný a jakými prostředky toho má dosáhnout. Jedna z jeho nejvýznamnějších pouček, týkající se tohoto problému je zapsána ve sv. Matouši (VI, 24-34). Ježíš řekl:

"Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, neboť buď bude jednoho nenávidět a druhého milovat, anebo k jednomu přilne a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu a mamonu.

Proto vám pravím: Nestarejte se příliš o svůj život, co budete jíst nebo co budete pít, ani o své tělo, čím se budete odívat. Což není život víc než oděv? Pohleďte na nebeské ptactvo: nesejí ani nežnou, ani neshromažďují do stodol; a váš nebeský Otec je krmí. Což nejste cennější než oni? Kdo pak z vás může svou starostlivostí přidat ke své postavě jediný loket? A proč se příliš staráte o šat? Sledujte polní lilie, jak rostou; nepracují ani nepředou. ale pravím vám: Ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak odívá polní trávu, která dnes je a zítra se hází do pece, neoděje tím spíše vás, lidé malověrní? Nesmíte být proto příliš starostliví a říkat: Co budeme jíst, nebo, co budeme pít nebo čím se budeme odívat? Neboť to vše vyhledávají pohané. Ví zajisté váš Otec v nebesích, že to vše potřebujete. Především proto hledejte království a jeho spravedlnost, toto vše vám bude přidáno. Nestarejte se proto příliš o zítřek; neboť zítřek se postará sám o sebe; každý den má dosti na svém soužení."

My jsme si už některé části tohoto Ježíšova výroku vykládali. Tentokrát po předchozích vysvětleních jsme již schopni celistvějšího pohledu na tento výrok.

Začněme výklad otázkou: Jak si mohl Ježíš dovolit tvrdit, že nebeské ptactvo nám může být vzorem v tom, že ani neseje ani nežne, a přeci má od Boha vše potřebné pro svůj život bez vlastního přičinění? Vybízel nás k zahálce?

Kdyby se lidé řídili v tomto smyslu podle ptáků, zredukoval by se jejich výskyt jen na krajiny tropické a subtropické, kde hojnost volně rostoucího ovoce umožňuje najít základ potravy bez velké námahy, a kde hojnost zvěře usnadňuje lov. Takoví lidé, jak jsme toho svědky, nikdy nevytvoří významnou kulturu. Ani po stránce náboženské, jak pozorujeme na některých černošských kmenech uprostřed Afriky, se takoví lidé nedostanou dál než k primitivnímu animismu, který často přechází k účelové magii.

Zdrcující soud nad Ježíšovým výrokem, je v tomto případě nevyhnutelný, provádíme-li jej bez ohledu na život Ježíšův a na celého ducha jeho učení. Není možno dost rozhodně varovat před výkladem vytrženým z ostatního způsobu myšlení a jednání toho, koho vykládáme. Proto jsme předeslali v citátu o bezstarostnosti aspoň jednu větu, z níž je patrno, že následující poučka platí pro ty, kdo sedí na dvou židlích.

Ježíš vlastně radí, že lidské starosti o pozemské věci nikdy nesmí dostoupit takového stupně, že by člověku zastínily vyšší smysl života, smysl mostu do věčnosti, jak je patrno ze závěrečné části citátu.

Pak je nutno mít na mysli, kdo pronesl ten výrok. Ježíš celý svůj život zasvětil službě lidem. A to o sobě řekl, že nečiní nic jiného, než vůli Otcovu. Při jeho duchovní výši služba lidem byla jediným smyslem jeho života. Postavme proti sobě Ježíše a starostlivého člověka.

Napřed si ukažme starostlivého člověka. Mezi starostlivé lidi v nejnižší kategorii patří ti, jímž přemýšlení o tom, co by vzali na sebe, co by jedli a pili nebo jak by se a s kým by se pobavili, zabere tolik času, že vůbec nemohou pojmout myšlenku na něco jiného než co se týká jejich osobního života. Z věcí a záležitostí zcela běžných dělají uměle tak důležité záležitosti, že tímto harampádím naplní svoji mysl a vypotřebují na nich všechen svůj třeba nemalý um. V takovém myšlenkovém prostředí se trvale neudrží skutečný zájem o potřeby jiných lidí, ohled na jejich zájmy a koneckonců citový život. Vedle tohoto nejnižšího typu starostlivého člověka, existuje řada vyšších typů starostlivců, které mají jeden společný znak. Jejich starosti jsou důležitější než život pro věčnost a její spravedlnost.

Ježíš naproti tomu zasvětil svůj život službě lidem a to proto, aby je naučil znát význam pomíjejícího života jako jediného mostu, po němž lze přejít do vědomého života ve věčnosti. Nedivte se mu, že těžce nesl, když viděl, jak lidé plýtvají životem, když ho používají pro něco jiného než pro nalezení věčnosti, když se nesnaží umřít vnitřně pro pomíjející svět, aby se tím uvolnili pro vstup do věčného života. Jasně viděl, že právě starosti všeho druhu člověka nejvíce odvádějí od cesty do věčnosti. Podobají se mocnému poutu, ze kterého se nikdo nevymaní jinak než tím, že se jimi přestane obírat. Je to zvláštní druh okovů, které máme jen tehdy, když na ně myslíme, a kterých se nějak zbavujeme, jakmile na ně přestaneme myslet. Jsou to tedy mentální překážky, a ty jsou právě překážkami největšími.

Ježíš si měřil připravenost lidí pro nastoupení cesty do věčného života právě jejich mírou světské starostlivosti. Od svých učedníků chtěl, aby opustili své rodiny a své zdroje obživy a šli bez váhání za ním. Řeknete-li, že mu věřili, řekli jste příliš málo. Víra je velmi široký pojem. Svatá bezstarostnost, které on učil je zvláštní následek buď víry nebo poznání nebo správně pojatého předsevzetí následovat Krista nebo hledat především věčný život, nebo všech tří příčin do určité míry dohromady.

Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Světská starostlivost, to je služba nebo dokonce bezhlavé a bezbřehé otročení dočasným potřebám, dočasným potřebám buď skutečným nebo dokonce zbytným, nedůležitým pro život a především pro život věčný. Je to především ustavičné civění a okounění na cestě.

Svatá bezstarostnost je možná a opravdová jen tehdy, je-li způsobena zaujetím pro věčný život, službou jemu.

Prvé zaujetí ruší zaujetí druhé. Nelze být zaujat na obě strany. Svatá bezstarostnost není okázalá bezstarostnost nebo ledabylost. Má být podložena správným hodnocením všeho dočasného. Dovolme si toto přirovnání. Odplouvá-li někdo sám na malé lodi na dalekou cestu, musí sebe i loď vybavit, během cesty pak musí o loď dbát. Kdyby jen loď ošetřoval a okrašloval, mohlo by se stát, že by vůbec neodplul. Nestačí péče o loď, je třeba se pomocí ní někam dostat, k tomu je loď určena. Takto jednoduše a moudře si počíná člověk jdoucí za dalekým cílem, za věčností. Pečuje o své tělo (loď), jen proto, aby mohlo dobře sloužit svému nejvznešenějšímu účelu, aby se mohlo stát - lodí, na níž by se přeplavil přes moře dočasnosti. Dbá ustavičně na to, aby neztratil cíl z mysli, aby se mu prostředek nestal cílem.

Přílišná starostlivost je právě takovou osudnou záměnou. Nemusí to být pouze starostlivost světské povahy. Někteří lidé se stále necítí být dosti hodni toho, aby se mohli podílet na tak velké milosti jako je vědomý život ve věčnosti.

Pomůžeme si ještě jednou podobností, abychom správně označili starostlivého člověka a svatou bezstarostnost.

Starostlivý člověk je podoben zamilovanému člověku. Zamilovaný člověk myslí jen na svého miláčka, okolo něho spřádá nejen své sny, ale též pro něho všechno činí, aby se mu zalíbil nebo ho učinil šťastným. Všechny ostatní starosti nechává stranou, jakoby pro něho ostatní svět neexistoval. Kdyby byl někdo stejným způsobem zaujat pro hledání království Božího, tj. věčného života, mohlo by se tát, že právě tak by zanedbával všechno ostatní. To by byla svatá bezstarostnost. Podobenství však můžeme domýšlet i dále. Jen začátek zamilovanosti nese s sebou tak prudký odklon od všeho, co se netýká milovaného, a tak šílenou oddanost milovanému. Zamilovaný časem vystřízliví. Nedá se říci, že by přestal mít rád. Začne mít rád pokojnějším, rozumnějším způsobem. Právě tak je tomu na cestě za věčností. Při objevu prvních půvabů věčnosti, člověk zanedbává všechno časné. Trvale by to nebylo správné, protože by se dopouštěl opačné přemrštěnosti než člověk, který dbá jen o věci časné a povyšuje je na absolutní hodnotu. Zanedbával by nosiče do věčnosti, prostředek a prostředí, jež mu umožňují postupovat kupředu, jež jsou mu lodí, která ho nese. Takové zanedbávání by mohlo způsobit poškození nejen vlastního života, nýbrž i života jiných lidí, možná že i ohrožení obojího. Proto Ježíš neradí "nestarejte se vůbec", nýbrž "nestarejte se příliš."

Starostlivost nás připravuje o nezbytný klid, bez něhož není možno se dostat přes určitý stupeň vývoje. Zákaz Ježíšův "Nestarejte se!" je tak striktní, že můžeme předpokládat, že starostlivost považoval za stejnou překážku jako hřích. Ze skutečnosti pak víme, že tam, kde hřích nehrozí, hrozí stále ještě starostlivost, a to nejen o věci světské, ale přenesená potom do oblasti duchovní. Právě tak jako nikdo staráním nemůže ke své postavě přidat loket, nemůže touto cestou dospět do věčnosti. Starostlivého člověka napadá tisíce myšlenek, jak to bude s ním na vyšším stupni vývoje, jak se na něj dostane, jak se na něm udrží, co všechno bude muset provést. Vždycky stačí být poučen a klidně jednat. O nic jiného nejde než o ztrátu sama sebe a nabytí vědomí o životě ve věčnosti.
Nyní možno výklad shrnout: Bezstarostnost, kterou hlásá Ježíš, podle ducha jeho učení má dvě stránky, negativní a positivní.

Negativní spočívá v tom, že si člověk vytvoří řád hodnot, kterému učí Ježíš, hlavně v Otčenáši, a podle něho nepřikládá tak velkou důležitost věcem, které odvádějí pozornost od nejvyššího cíle života, jako činí ostatní lidé, nemající a neznající tento řád.

Positivní stránka spočívá v tom, že člověk opírající se o zmíněný řád hodnot, je-li přitom bezstarostný, najde potřebný klid a rozhodnost k tomu, aby především hledal království Boží a jeho spravedlnost.

V tomto si dlužno povšimnout některých jemných, ale velmi důležitých pokynů Ježíšových.

"Kdo vloží ruku na pluh a ohlíží se za sebe, není způsobilý pro království Boží." (Luk. VIII, 62)

Takové povahy je bezstarostnost, kterou hlásá Ježíš a taková je její důležitost.

Nebo "ten služebník pak, který poznal vůli svého pána, a nic nepřipravil a nejednal podle jeho vůle, dostane mnoho ran. Ale který nepoznal, a dělal to, co zasluhuje ran, dostane jich méně." (Luk. XII, 47 - 48).

Důležité upozornění pro všechny, kdo vědí, co mají dělat, ale jsou bezstarostní, že jim jejich bezstarostnost svazuje ruce a odpoutává je nejen od pomíjejících věcí, ale i od duchovních úkolů. Protože vědí, upředli svým věděním závazek a svazek, který jim přinese velké utrpení, nebudou-li plnit povinnosti s ním spojené.

Už jsme si řekli, že vědění, jemuž učí Ježíš, na rozdíl od vědění světského, není určeno k vlastnění a k nabývání vlastnictví nebo cti, nýbrž ke dvěma věcem zároveň nikdy jen k jediné z nich odděleně - ke ztrátě sama sebe, své samolibé, mylné oddělenosti, k odevzdání všeho, co máme věčnému životu, tedy sil, schopností, ctností i sebeúcty a jiných nectností, tak, abychom mu cele patřili.

V tomto smyslu svatě bezstarostný člověk je činnější, a účinněji činnější než světský starostlivý člověk. Ostatně, nechť nám neunikne, že se od Ježíše učíme být bezstarostně činní a nikoli bezstarostně nečinní. Do pochopení takové činnosti nám však ještě chybí některé jeho další poučky a jejich praktické použití. Celkový duch veškeré činnosti má být např. podle návrhu Ježíšova radostný.“ – konec citátu.

A tak máme zase o čem přemýšlet. Ale pozor, duchovní cesta není o přemýšlení. Je o následování, tedy o provádění toho, co z duchovních knih pochopím. A to je těžké. Já vám k tomu přeji neustálou Boží pomoc.

Jaroslav Macháček 7.3.2009
 

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 0 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihlášený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
15. 08. 2019:

Čtvteční postřehy Terezy Spencerové:
• NATO si stěžuje, že ruské stíhačky v úterý odháněly od civilního letadla, v němž letěl ministr obrany Šojgu, španělskou alianční stíhačku "nebezpečným způsobem"… a prý jen "profesionalismus" aliančního pilota zabránil nebezpečné situaci… stížnost je pozoruhodná, neboť NATO současně připouští, že ruský civilní letoun měl "platný letový plán", letěl v mezinárodním vzdušném prostoru a navíc se i náležitě identifikoval…
• po nedávných pohrůžkách amerického velvyslance v Berlíně, že americké jednotky mohou být z Německa staženy, Merkelová slibuje navýšení zbrojních výdajů, jak požadují USA…
• na stěně manhattanského sídla mrtvého miliardářského pedofila Epsteina prý vyšetřovatelé objevili mimo jiné obří obraz, na němž Bill Clinton sedí v modrých šatech a červených lodičkách v prezidentské Oválné pracovně… Epsteinova "madam" Ghislaine Maxwellová byla mezitím objevena v odlehlém luxusním sídle v Nové Anglii, kde žije s vrcholným manažerem a členem supervlivné Rady pro zahraniční záležitosti (CFR) Scottem Borgersonem…
• kvůli obviněním z nevhodného chování k ženám byly zrušeny dva americké koncerty Placida Dominga…

Celý článek...


14. 08. 2019:

Bývalý senátor a exšéf Agrární komory Jan Veleba o Gretě (vepřovém a hraboších):
"Připomíná mi to anarchii. Tato slečna nemůže v patnácti letech rozumět světu, nemůže rozumět světovému klimatu, nemůže rozumět politice. Je to divadlo a stojí za ní nějaký kapitál nebo obrovská zelená lobby. Ta dívka je loutkou zelené lobby, která si ji vodí. Považuji to za nebezpečné. Jde o učebnicový příklad, jak uměle začít něco ovlivňovat. Kdyby tu Gretu ukázal Milion chvilek na Letné, tak se naše média zblázní a lidi by tam z toho omdlévali. Se seriózním přístupem k problému klimatu a počasí to nemá nic společného. Rozum mi nebere, že se k tomu propůjčuje i Svatý otec. V každém případě tato slečna není tím, kdo by znal světové děje a souvislosti. Nicméně to asi dopadne tak, že se z ní stane pravděpodobně světová politická hvězda..."

Celý článek...


07. 08. 2019:

Středeční postřehy Terezy Spencerové:
• po 16 oficiálně oznámených "konečných vítězstvích" nad Daešem Pentagon přiznává očividné, totiž, že Islámský stát v Sýrii a Iráku žije a znovu prospívá...
• Bolton nově vysvětluje americké odstoupení od dohody o raketách krátkého a středního doletu… už neviní Rusko, ale ukazuje na Čínu, která účastníkem smlouvy nebyla...
• Google se netají tím, že svými algoritmy hodlá zabránit Trumpovu znovuzvolení v roce 2020, a tak mu Trump slibuje: "Budeme Google pečlivě sledovat"… kde je konec "ruskému vměšování"?...
• jakýkoli turecký vojenský vpád do Sýrie bude "nepřijatelný" a USA mu zabrání, hrozí šéf Pentagonu kvůli avízované turecké ofenzívě proti "americkým" syrským Kurdům… ale zní to jako by hájil zájmy samotné Sýrie… tedy kromě toho, že Turecko do Sýrie vpadlo už dávno a je tam pořád… ostatně stejně jako USA… dva ilegální okupanti se hádají, kdo kam smí a kdo ne...
• přinejmenším ukrajinský zákon o lékařské záchranné službě byl převzat z USA, a to i "s chlupama", a tak umožňuje volat sanitku "z jakéhokoli místa Spojených států"...

Celý článek...


07. 08. 2019:

Zakladatel ODS a hudebník Petr Štěpánek: "Když policie mlátí lidi v Moskvě nebo v Hongkongu, naše média se mohou přetrhnout. Když policie mlátí lidi v Barceloně nebo v Paříži, není třeba to ukazovat...
Když policie mlátí lidi v Moskvě, ministr zahraničí Petříček spěchá psát protestní nótu. Když policie mlátí lidi v Paříži, ministr zahraničí Petříček ani nemukne. Už tomu rozumíte?
Vítejte v Zemi dvojího metru!
"

Celý článek...


24. 07. 2019:

Ivan Hoffman: "Osobní zkušenost je nepřenosná, a ti, kteří pamatují časy, kdy si u nás lidé byli vcelku rovni, byť v nedostatku, jsou nekompatibilní s generacemi, které už za samozřejmost považují hlubokou sociální nerovnost a nespravedlnost a mají za přirozené, že je člověk člověku vlkem. Kdo pamatuje časy, kdy „bez práce nebyly koláče“, těžko akceptuje generace, které pracujícím člověkem pohrdají. Budoucnost samozřejmě patří mladým, ale nějaký čas ještě, zahleděni do mobilů, budou zakopávat o nás, co jsme tu zbyli jako svědci zaniklého světa...
Odkaz 17. listopadu je dávno „zavražděn“ jeho protagonisty, takže by zmínění pánové
(Zeman a Babiš) museli zamordovat mrtvolu. Přiznávám, že mi to nekonečné okopávání premiérových a prezidentových kotníků už připadá trapné...
To, co se označuje termínem liberální demokracie, není nic jiného, než starý známý kapitalizmus, který dnes má globální ambice. Liberální demokracie je prorežimní ideologie, podporovaná mediálním mainstreamem a jak je tomu za všech režimů, i ten liberálně demokratický je o sobě pevně přesvědčen, že je něco lepšího, respektive to nejlepší, k čemu společnost mohla dorůst...
Z jedné strany jsme svědky toho, jak se bagatelizují tradice a boří přirozený řád, z druhé strany dostávají zelenou nejrůznější deviace a devianti. Považuji liberální demokracii za politický nešvar, kterému je nejvyšší čas se vzepřít obranou přirozeného světa..
"

Celý článek...


22. 07. 2019:

Vidlák: "Před několika dny jsem si přečetl u Terezy Spencerové, že americké děti se nejvíc chtějí stát youtubery a čínské děti se nejvíc chtějí stát astronauty. Tedy tchaikonauty. Petr Kubáč uváděl v jednom ze svých článků krásný příklad proč dnes tolik lidí studuje sociologii, ale skoro nikdo se nechce stát instalatérem. Inu, pokud vám jako instalatérovi potečou trubky, tak všichni vědí, že jste blbec. Když jako sociolog budete celý život kecat kraviny, nikdo to nepozná...
Inu, všichni chtějí být youtubery, sociology, manažery a to proto, aby se nepoznalo, že nic neumějí a k ničemu vlastně nejsou...
"

Celý článek...


20. 07. 2019:

Sobotní postřehy Terezy Spencerové:
• nejvíc amerických a britských dětí se chce stát youtubery, zatímco nejvíc čínských dětí astronauty… fascinující…
• Huawei už nehledá náhradu za operační systém Android od Googlu… vlastní operační systém Hongmeng ponechá pro použití mimo smartfouny… znamená to, že Trumpova administrativa Googlu povolila s tím „supernebezpečným“ Huawei dál spolupracovat?...
• Rusko vede tajné rozhovory s Nizozemskem v souvislosti s vyšetřováním tragédie malajsijského boeingu z roku 2014 nad Donbasem… o čem? nikdo neví, je to tajné…
• jen co USA kvůli nákupu ruských protiraketových systémů S400 vyřadily Turecko z programu stíhaček F35, přišlo Rusko s nabídkou stíhaček Su35…

Celý článek...
WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.2RC8 - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!