Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 20. 09. 2019     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Deborah Eisenbergová, americká spisovatelka:
Američané jsou jediný národ na světě, který věří své vlastní propagandě.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Žádejte o pomoc
(28. 09. 2016, 3124x)
Nežijte ve lži
(20. 11. 2016, 2593x)
Hodiny odbíjejí
(30. 12. 2016, 2565x)
Mayský sněm
(07. 01. 2017, 2508x)
Jako v pohádkách…
(07. 12. 2016, 2441x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh
 
Předpověď pro ČR 1.den title= Předpověď pro ČR 2.den Předpověď pro ČR 3.den
 

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Duchovno

* Každý dar je velká zodpovědnost


Seva - Duchovno - 07. 11. 2013 (3129 přečtení)

Anastasia: Řekněte mi prosím, jak je možné vysvětlit následující jevy. Četla jsem v pracích věnovaných etnologii o pověrách a případech spojených se sibiřskými šamany. Silní šamani prosili své příbuzné, aby je po jejich smrti třikrát vždy po sto letech znovu pohřbili. Lidé si předávali tuto informaci z generace na generaci. Pokud k opakovanému pohřbení z nějakého důvodu nedošlo, začal se šaman neviditelně „zjevovat“ živému pokolení svých potomků a vyhrožovat jim nějakou pohromou. Pokud na to nová generace nereagovala, začali být obyvatelé daného území stíháni neštěstím různého druhu: epidemiemi, hynutím skotu, živelnými pohromami a tak dále. Přičemž to platilo stejně jak v případě „dobrých“ šamanů tak těch „zlých“. O „dobrých“ šamanech se také tradovalo, že pokud se budou lidé chovat k jejich památce s úctou, tak je budou na oplátku chránit před katastrofami a jakýmikoli osobními starostmi.


Rigden: Tady je třeba rozlišovat pojmy. V tomto světě působí síly  Živočišného (Materiálního) rozumu  hmotného světa i síly Duchovního světa.

 Projevy spojené především se silami přírody se řadí k působení Materiálního rozumu. Co se týče sub-osobnosti člověka (která za svého života jako Osobnost v sobě rozvíjela nadpřirozené schopnosti, dosáhla určité úrovně vlivu na lidi), tak může v lidech pouze vyprovokovat projevy Materiální podstaty, zejména když působí skrze jejich podvědomí prostřednictvím informační výměny. Každá sub-osobnost si zachovává Ego, sebeidentifikaci. Má zkušenosti, znalosti, návyky jak působit na materiální svět, ale nemá životní sílu. Nikoli zemřelý šaman působí pohromy, ale víra lidí v tyto pověry. Dochází k tomu díky síle živých. Navíc je třeba nezapomínat na aspekty aktivace síly, na znaky, se kterými šaman během života pracoval, na duchy toho nebo onoho místa, jež jsou také podřízeni jedinému Materiálnímu (Živočišnému) rozumu. 

Anastasia: Znamená to tedy, že sub-osobnosti si pamatují úplně vše.

Rigden: Ano, vždyť jsou to rozumné informační struktury. A velmi je děsí a trápí následná reinkarnace, která na jedné straně prodlužuje jejich trápení, na druhé straně jim přibližuje konečnou smrt. Proto je pro žijící Osobnost velmi důležité, aby v životě udělala všechno možné i nemožné, aby se spojila se svou Duší.  Úkolem Materiální podstaty je za života Osobnosti odvrátit její pozornost od Duchovní podstaty za každou cenu, ať už je to pomoci myšlenek, přání, činů nebo skutků, nezáleží na tom. Podstatné je, aby člověk toužil po hmotném, pozemském a smrtelném.A pro ni je každý prostředek dobrý, včetně podobného projevování sub-osobností. V Materiální podstatě není Dobro! Je smrtelná. Proto její úmysly jsou stejně jakoukaždé rozumnéhmoty - získat moc nad jinou hmotou a využít její životní sílu pro své účely. Materiální podstata dělá všechno možné pro to, aby změnila směr životního vektoru Osobnosti, aby ji odvrátila od Duchovní podstaty. Neštítí se ničeho a používá všechny své „zbraně“. A těmi je v prvé řadě agrese, útok. Hledá v člověku jeho slabé místo, kam je možné ho v myšlenkách „kousnout“, citově„udeřit“ nebo jednoduše navnadit na další „sladkou“ iluzi. Neustále člověku vnucujenové šablonynebo aktivuje staré. Materiální podstata - to je diktatura mrtvoly!

Anastasia: S diktaturou mrtvoly jste to trefil. Jak se říká, pro každého mrtvého je země hrob. Všechno, co si člověk v tomto materiálním světě přeje, je skutečně pomíjivé a smrtelné…  

Rigden: Materiální podstata je ve svých vychytralých trikách vynalézavá. Pokud se člověk sám v sobě nevyzná, tak to má v tomto životě těžké a po něm ještě těžší. A nespočívá to ani ve vnějších podmínkách, ale v lidské volbě. Život plyne velmi rychle. Ta nejhorší věc na lidské existenci není smrt těla. Nejhorší je, když člověk prožil svůj život v iluzorním zapomnění a nic si neuvědomil, když se jeho Osobnost nerozvinula v duchovním smyslu.

Potom pro něho nastává to, co je absolutně nevyhnutelné: tady ses trápil během svého života, ale tam se budeš soužit staletí a přitom už nebudeš moci nic změnit, protože na to nebudeš mít nástroje, na rozdíl od Osobnosti která je v těle. Pro sub-osobnost je taková situace stejná jako pro hladového člověka, který stojí a vidí za sklem obrovské množství nejrůznějšího jídla, ale nemůže se k němu dostat. Zdá se, že je tak blízko, ale překáží mu to sklo. No a potom se začínají jen sypat otázky vycházející od egoizmu sub-osobnosti, které stále dokola opakují: „Za co?! Vždyť jsem byl tak dobrý?“ Je to proto, že sis vybral momentální potěšení, materiální hodnoty místo Věčnosti. Proto, že jsi v myšlenkách tajně chtěl mít moc nad druhými, že jsi uspokojoval svou Materiální podstatu, jednal jsi navzdory svému Svědomí. Proto, že jsi každý den věnoval jak v činech tak i myšlenkách svému egocentrizmu. A takových „proto“ je ve tvém krátkém životě mnoho, ať se podíváš kamkoli…

Anastasia: Ano, to je smutné… Vždyť mnozí si ani neumí představit, jak je možné žít jinak, jinak než se starat o materiálno. Ačkoli lidé v podstatě nejsou špatní a trápí se stále kvůli stejným okovům Materiální podstaty, připisují ale toto utrpení stereotypním „příčinám“ a „odpovědím“, které jsou společnosti vnuceny: „všichni tak žijí“, „žijeme v takové době“, „to už je můj osud“, „před svým osudem se neschováš“.  To znamená, že ve vztahu ke změně sebe sama a svého osudu se chovají pasivně. A jiní naopak aktivně, ale ne správným směrem. Setkala jsem se s lidmi, kteří ze své podstaty mají, můžeme říci, vrozené vůdčí vlastnosti. Prakticky od dětství v sobě cítí sílu, díky které mohou ovlivňovat lidi a předvídat určité události. Jak je možné vysvětlit tuto vrozenou sílu člověka? Může to být nějak spojeno s minulým životem?

 Rigden: Případy bývají samozřejmě různé. Ale pokud mluvíme o vrozeném daru člověka, tak to znamená, že v předchozím vtělení dané Duše se Osobnost duchovně rozvíjela, dosáhla určitých výsledků v práci na sobě samé a v chápání tohoto světa. V duchovním rozvoji tedy došlo k velkému pokroku, ale ukázalo se, že nebyl dost velký na to, aby mohla Duše opustit systému Ahrimana a vymanit se z kruhu reinkarnací.  Nicméně má taková Duše v novém životě s novou Osobností oproti jiným lidem některé výhody. Člověk se narodí s velkým energetickým potenciálem, který při správném použití napomáhá rychlejšímu duchovnímu růstu Osobnosti a dává ji reálnou šanci splynout s Duší a dostat se ven z kruhu reinkarnací.

Takových obdařených lidí je mnoho. Tito lidé cítí, že nejsou jako ostatní. Jsou od dětství společenští, mají vůdčí schopnosti, díky vrozenému daru mají vliv na lidi, jsou zvláštním způsobem vnímaví k událostem, projevům jemných energií a tak dále. Je pravda, že je i druhá kategorie lidí s velkým potenciálem. V důsledku podmínek, do nichž se dostali, jsou od dětství uzavření sami do sebe, uzavírají se před okolním světem. A teprve až později, když jsou dospělí, odhalují svůj potenciál v celé jeho síle. 

Anastasia: Je zřejmé, že takový dar je velká zodpovědnost, že?

Rigden: Ano, v prvé řadě pro samotného člověka. Ti, kdo se narodili s velkým duchovním potenciálem, musí mít na paměti, že stejně silný odpor bude ze strany Materiální podstaty, která se bude snažit udělat všechno proto, aby využila tuto sílu ve svůj prospěch. Pokud ve společnosti chybí znalosti, které tyto momenty vysvětlují, a pokud jsou v ní jako pasti rozestaveny  stereotypy myšlení Materiální podstaty, pak tito obdaření lidé ve snaze řídit se prioritami společnosti začínají vynakládat svou unikátní sílu na realizaci plánů Materiální podstaty.

Pozorují si, že některé, zdálo by se složité, otázky umí řešit snadno. Chápou, že mají schopnost působit na lidi, je pro ně snadné být lídrem kolektivu. Ale bez odpovídajících znalosti o sobě samých začínají obvykle využívat tento dar buď za zištnými účely k realizaci své Materiální podstaty anebo obecně pro systém, který existuje v rámci programu Materiálního rozumu. Tím se tedy nechávají unést hmotou, častěji činí volbu v její prospěch a rozvíjejí ve svém životě tento směr. Tak je Materiální rozum podvádí. V člověku dochází k aktivaci Materiální podstaty, k jemné záměně duchovního směru za materiální s vynaložením této vrozené síly ve prospěch Materiálního rozumu. Velmi zřídka se takoví obdaření lidé, během překonávání silného odporu své Materiální podstaty, stávají například duchovními vůdci (nemají se tím na mysli ti, kdo mají náboženskou moc nad lidmi, ale ti, kdo opravdu jdou po duchovní cestě, reálně pomáhají druhým v duchovním rozvoji, v osvobození jejich vědomí ze zajetí hmoty).  Tento dar tedy využívají především pro to, aby vybudovali kariéru, získali moc, nahromadili materiální hodnoty a tak dále.

Takoví lidé se ve společnosti obvykle stávají lídry: někdo je veřejným činitelem, někdo byznysmenem, někdo vysokou kriminální autoritou a tak dále. Někdy prostě překvapují lidi ve svém okolí a ti se diví, jak a proč je to v životě možné, že podle jejich názoru zjevně „intelektuálně slabý“ člověk, který ani nemá vzdělání, může vybudovat celé finanční „impérium“ s obrovským vlivem? A ve skutečnosti je to tak, že má takový člověk velký vnitřní potenciál a zúžené vědomí zaměřené na materiální priority kvůli tomu, že v něm neustále převládá Materiální podstata. Pokud by takový člověk rozšířil své obzory a vybral si v životě duchovní priority, kdyby tedy kardinálně změnil své vnitřní směrování pohybu ze znaménka mínus na plus, mohl by ve svém duchovním rozvoji dosáhnout mnohého.

Kdyby se vědomě změnil ve prospěch své lepší duchovní stránky, měl by víc než reálnou šanci dosáhnout ještě během tohoto života duchovního osvobození, vystoupit z kruhu reinkarnací. Ale je třeba podotknout, že takovou šanci má každý živý člověk. Rozhodující roli zde hraje zejména osobní volba člověka, jeho cílevědomost, práce na sobě samém a jeho neústupnost v dosažení duchovního cíle. Zdůrazňuji, že takové přeměny jsou spojeny výhradně s přeměnou vnitřního světa člověka. Pokud se člověk snaží změnit své vnější podmínky a vnitřní nemění, nebude to mít žádný význam.

Anastasia: Je to pravda, takoví lidé stejně jako většina, když zůstanou sami, tak čas od času také cítí, že je tíží hmota a každodenní starosti. Očividně chápou, že to, čeho dosáhli na svém životním poli, není opravdu to pravé, není to ten výsledek, který „Duše chtěla“, že všechno je to všední a cizí… A stává se, že moc nad podobnými obdařenými lidmi zcela získá Materiální podstata? 

Rigden: Stává. Ale v takových případech se z těchto lidí stávají opravdoví egoističtí, agresivní mutanti, jinak takové bytosti prostě nazvat nelze… Ale toto všechno pouze dokazuje, že sub-osobnosti prakticky nemají vliv na volbu nové Osobnosti, když si vybírá vektor svého rozvoje v životě. Řekněme to takhle, i když sub-osobnost ve své době dosáhla velkých duchovních výšek a chyběl ji jediný krok k Nirváně (vystoupit z cyklu znovuzrození), není zaručeno, že tento krok udělá následná Osobnost.

 V životě bývá obvykle všechno úplně naopak. Je to proto, že takové Osobnosti (s duchovně rozvinutou sub-osobností) jsou ještě v raném dětství více podrobeny soustředěné pozornosti Materiálního rozumu. Vede to k tomu, že tito lidé místo toho, aby pokračovali ve svém vývoji duchovním směrem a dosáhli konečného splynutí s Duší, duchovního osvobození (odchodu do Nirvány), vynakládají tento dar, tuto cennou po předešlé Osobnosti „zděděnou“ sílu na dosažení iluze, kterou jim vnutila Materiální podstata. Výsledek je ten, že místo předpokládaného skoku vpřed v duchovním smyslu spadne tento člověk zpět a zatěžuje tím svou Osobnost, svou Duši. Samozřejmě se tedy znovu dostává do kruhu reinkarnací, jenže za mnohem horších podmínek. A realita je taková, že tato Osobnost přežije smrt, stane se sub-osobností a potom se bude ještě velmi dlouho trápit a týrat v nových tělech kvůli své „osudové chybě“.

Anastasia: Znamená to, že tuto svoji sílu vydávají ne na to, aby poskočili vpřed směrem k Věčnosti, ale aby získali moc nad sobě podobnými v tomto „smrtelném okamžiku“, který velmi rychle uplyne.

Rigden: Ano. Když je člověk krůček od duchovní Věčnosti, je hloupé dát přednost smrtelné hmotě. Tělo stejně umře, ale co zůstane tobě?! Strach rozumné hmotné struktury z nevyhnutelného zničení je pravým důvodem, kvůli kterému u člověka vzniká základní odpor vůči Bohu a jeho světu, který vychází z Materiální podstaty.

Podobný odpor se objevuje tam, kde se setkávají nebo kříží duchovní a materiální svět. Tento jev v některých náboženstvích popisují jako bitvu archandělů s padlými anděly. Ve skutečnosti jsou to všechno asociace.  Neznamená to, že někdo někde vede nebeskou válku o Duši člověka. Všechno se to odehrává tady a teď v každém člověku a bitevním polem je jeho vědomí, jeho myšlenky, emoce a přání. Jejich převaha ve prospěch duchovní nebo materiální stránky znamená vítězství nebo porážku Osobnosti v momentální bitvě o Duši, ale celkově je to boj o právo splynout s Duší a přejít na Věčnost. Je strašné prohrát bitvu, ale zhoubné prohrát celou válku.

Proč se člověk bojí Boha, jednou Ho miluje, podruhé nenávidí?

Protože každý díky mnoha reinkarnacím své Duše podvědomě ví, že existuje duchovní svět, že existuje Bůh a duchovní bytosti, které Bohu slouží. Tyto bytosti lidé v různých legendách nazývají „anděly“. Jenom nevypadají tak, jak si je lidé v asociativních kategoriích náboženství představují. Jsou to Bytosti, které se od trojrozměrného světa liší. Tuto realitu přece slovy popsat nejde. Jakýkoli podobný pokus zprostředkovat tento svět bude asociativně myšlenkami spojovat člověka s tímto světem, takže to bude skutečnost zkreslovat. A pokud navíc dojde k následnému předání této informace skrze dominující Materiální podstatu, už ses s tím sama nejednou setkala a viděla, jak potom vypadají takové „legendy“ a jaké podrobnosti jsou k nim přidány. Vezměme například vyprávění „o božím soudu“. Vždyť ve skutečnosti je to všechno jednoduché: pokaždé po smrti hmotného těla, má člověk (přesněji Osobnost a Duše spolu se sub-osobnostmi) "setkání" s představiteli duchovního světa, a tak říkajíc nese Zodpovědnost za prožitý život, podle kterého se určuje další osud tohoto člověka.

 Z toho tedy u různých národů vznikly legendy o božím soudu, o posmrtném osudu člověka a tak dále. Ale jak se to všechno překrucuje a předkládá v  náboženstvích a různých vírách?!

K celému nedorozumění dochází také proto, že během života nemá Osobnost přístup ke vzpomínkám a zkušenostem sub-osobností, a člověk o sobě nezná všechnu pravdu. Pokud by život člověka (Osobnosti) nezačínal pokaždé jako čistý nepopsaný list, kdy jsou blokovány vzpomínky na předešlé životy, nebyly by podmínky pro osobní Volbu. Pokud by si lidé vědomě pamatovali všechna převtělení své Duše a také obrovské utrpení, které do té doby zakoušejí jejich sub-osobnosti, tak vás ujišťuji, že už by se ze všech lidí stali andělé. Vzpomínky na minulé životy jsou však bohužel blokovány. Pokaždé je člověk nucen se opět ponořit do tohoto světa kvůli samostatnému, vědomému duchovnímu zrání jeho Osobnosti.

A čím je takový „čistý list“ vědomí nové Osobnosti přece jen dobrý? V prvé řadě tím, že se v něm znovu stanovují priority, které určují převládající Volbu člověka během života a nezávisle na předchozích „zásluhách“ sub-osobností.  To znamená, že pokud člověk kardinálně změní život směrem k Duchovní podstatě, převede převládající myšlenky do duchovní sféry a dá svému vědomí disciplínu, tak získá on (Osobnost) reálnou šanci zachránit sebe a svou Duší ve svém životě. Vždyť se při tom začne kvalitativně měnit k lepšímu a žít duchovním světem. Ale pokud se člověku (Osobnosti) opět zachce být zaangažovaným v okovech materiálního myšlení a budou v něm trvale převládat myšlenky Materiální podstaty, pak bude u takové Osobnosti jen jedna cesta – stát se sub-osobností. Sílu určenou pro osvobození Duše bude totiž spotřebovávat na nekonečná přání materiálního světa…

Úryvek z knihy AllatRa A.Novych

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 0 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihlášený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
17. 09. 2019:

Bývalý šéf vojenské zpravodajské služby a bezpečnostní analytik Andor Šándor: "Ta samolibost, že já to vím nejlépe a ostatní jsou minimálně hlupáci, pokud ne ruští agenti, přisluhovači Kremlu a Číny a podobně, je velmi nešťastná, a navíc často sklouzává do polohy osobní, urážlivé. Navenek to samozřejmě ovlivňuje to, jak se k sobě lidé chovají...
Já stále věřím tomu, že je správná teze, že Koněv osvobodil Prahu, protože tlak jeho vojsk donutil generála Toussainta uzavřít smlouvu s generálem Kutlvašrem a s Josefem Smrkovským, nechat zde těžké zbraně a zmizet. Jinak by tu Prahu Němci rozflákali, kdyby nebyli pod tlakem.
.."

Celý článek...


08. 09. 2019:

Spisovatel, autor historických knih Václav Junek: "z vyššího hlediska české moderní historie jde opravdu jen o ten šum (kauza sochy maršála Ivana Stěpanoviče Koněva), navíc vyvolaný přibližně těmi samými elementy, které (například) pod vedením Franty Sauera ze Žižkova se vší jim vlastní hloupostí skácely Mariánský sloupu na Staroměstském náměstí v listopadu 1918 a jistě také v přibližně stejné době dosáhly likvidace pomníku jednoho z největších českých vojevůdců maršála Radeckého. To ale opravdu jen pro příklad. Stejného druhu ovšem byla pozdější praxe nacistů ve věci pomníků Ernesta Denise, plukovníka Švece, prezidenta Wilsona i mnoha dalších. A to nemluvím už vůbec o komunistech a jejich tak oblíbeném obrazoborectví..."

Celý článek...


08. 09. 2019:

Andrej Babiš - bývalý premiér?
Zdeněk Zbořil: "Tentokrát v ČT překročili míru nejenom slušnosti, ale i povinností, které jsou jim uloženy ze zákona. Nějaký zdroj informací, o kterém si můžeme myslet, že není nejserióznější, někteří novináři ho označují za "Bakalapress", tak vypustí informaci, že premiér Babiš byl zbaven nařčení, že se dopouštěl trestného činu, a tu zprávu převzala ČT, Český rozhlas i ČTK a v podstatě tak způsobí stav, který může vyvolat šíření poplašné zprávy.
A tak "opisovali" redaktoři veřejnoprávních médií i dalších médií jeden od druhého, až se jeden redaktor možná spletl a mluvil o Andreji Babišovi už jako o bývalém premiérovi, a o tom už by měla jednat mediální Rada, ale nedělám si iluze, že tomu tak je nebo bude...
"

Celý článek...


03. 09. 2019:

Ivan Lehotský: "USA před měsícem vypověděli smlouvu INF s Ruskem o omezení raket středního a krátkého doletu. Prý proto, že Rusko smlouvu porušovalo. Prošly sotva dva týdny a Američané provedli test takové rakety, kterou mají s mírně jinými nastaveními už dávno rozmístěnou ve více východoevropských zemích. Že by šlo o zázračně rychlý technický vývoj? Nebo to bylo jinak a kdosi se právě nechtěně přiznal ke lži a podvodu?..."

Celý článek...


24. 08. 2019:

Advokátka Jana Zwyrtek Hamplová: "...jsou tu skupiny, k nimž se stát chová macešsky, a které nemají ani sílu se nějak viditelněji bránit, protože na to nemají síly nebo čas. Osobně vidím zátěž, která se klade na samosprávu, jako by jí tu samosprávu někdo chtěl zase sebrat, vnímám rodiny s dětmi, jak se těm pracujícím neulehčuje nic, zatímco se strká do dávek těm, kteří nikdy pracovat nebudou, seniory, kterým se říká, ať se zabezpečí hlavně sami, drobné živnostníky, kteří za chvíli budou rušit živnosti, protože ten tlak neustojí, máme málo lékařů, policistů..."
"...Roztrhání Ústavy je z mého pohledu neomluvitelné gesto. Podobně jako česká vlajka ve vagíně a trenýrky na Pražském hradě. Máme demokracii, rozhodujme ve volbách, a aby ty výsledky byly jiné, pokud se nám současné nelíbí, tak pro to sakra něco dělejme. V Americe by něco takového znamenalo doživotní diskvalifikaci z veřejného života. Roztrháním Ústavy roztrhal Minář i svobodu slova a jiná práva v Ústavě obsažená. Je to cíl Milionu chvilek? Jen jedna pravda?..."

Celý článek...


15. 08. 2019:

Čtvteční postřehy Terezy Spencerové:
• NATO si stěžuje, že ruské stíhačky v úterý odháněly od civilního letadla, v němž letěl ministr obrany Šojgu, španělskou alianční stíhačku "nebezpečným způsobem"… a prý jen "profesionalismus" aliančního pilota zabránil nebezpečné situaci… stížnost je pozoruhodná, neboť NATO současně připouští, že ruský civilní letoun měl "platný letový plán", letěl v mezinárodním vzdušném prostoru a navíc se i náležitě identifikoval…
• po nedávných pohrůžkách amerického velvyslance v Berlíně, že americké jednotky mohou být z Německa staženy, Merkelová slibuje navýšení zbrojních výdajů, jak požadují USA…
• na stěně manhattanského sídla mrtvého miliardářského pedofila Epsteina prý vyšetřovatelé objevili mimo jiné obří obraz, na němž Bill Clinton sedí v modrých šatech a červených lodičkách v prezidentské Oválné pracovně… Epsteinova "madam" Ghislaine Maxwellová byla mezitím objevena v odlehlém luxusním sídle v Nové Anglii, kde žije s vrcholným manažerem a členem supervlivné Rady pro zahraniční záležitosti (CFR) Scottem Borgersonem…
• kvůli obviněním z nevhodného chování k ženám byly zrušeny dva americké koncerty Placida Dominga…

Celý článek...


14. 08. 2019:

Bývalý senátor a exšéf Agrární komory Jan Veleba o Gretě (vepřovém a hraboších):
"Připomíná mi to anarchii. Tato slečna nemůže v patnácti letech rozumět světu, nemůže rozumět světovému klimatu, nemůže rozumět politice. Je to divadlo a stojí za ní nějaký kapitál nebo obrovská zelená lobby. Ta dívka je loutkou zelené lobby, která si ji vodí. Považuji to za nebezpečné. Jde o učebnicový příklad, jak uměle začít něco ovlivňovat. Kdyby tu Gretu ukázal Milion chvilek na Letné, tak se naše média zblázní a lidi by tam z toho omdlévali. Se seriózním přístupem k problému klimatu a počasí to nemá nic společného. Rozum mi nebere, že se k tomu propůjčuje i Svatý otec. V každém případě tato slečna není tím, kdo by znal světové děje a souvislosti. Nicméně to asi dopadne tak, že se z ní stane pravděpodobně světová politická hvězda..."

Celý článek...
WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.2RC8 - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!