Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 19. 05. 2024     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Adam Michnik:
Na komunismu je nejhorší to, co přijde po něm.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Základní kámen budoucnosti
(17. 06. 2021, 2145x)
Důležitý mezník
(27. 05. 2021, 1662x)
Cesta za duhou
(09. 06. 2021, 1534x)
Co se po nás chce?
(01. 07. 2021, 1364x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Tajemno

* Kopí osudu.


Převzato (www.rota.cz) - Tajemno - 21. 10. 2007 (22648 přečtení)

"...ale jeden z vojáků mu probodl kopím bok; a ihned vyšla krev a voda. A ten, který to viděl, vydal o tom svědectví, a jeho svědectví je pravdivé; on ví, že mluví pravdu, abyste i vy uvěřili. Neboť se to stalo, aby se naplnilo Písmo : Ani kost mu nebude zlomena... Uvidí koho probodli ."

NZ, Jan 19, 34 - 37


LONGINOVO KOPÍ

Citací tohoto úryvku z Janova evangelia začíná kniha Trevora Ravenscrofta "Kopí osudu" (Books 1998 - edice Jota ). Kniha, která byla počátečním impulsem na naší cestě za Longinovým kopím.

Vídeň - Hofburg

Potemnělá expozice "říšských regálií" v klenotnici Schatzkammer. Pouze prosvětlené vitríny s říšskými klenoty, svatými relikviemi, vladařskými rouchy a dalšími atributy světské moci, promlouvajícími k nám přes propast času. V jedné z vitrín, vedle říšského kříže, leží na sametové podložce kopí římského centuriona Longina, kterým měl podle Janova evangelia propíchnout Ježíšův bok. Kopí, o kterém se říká, že "měnilo" světové dějiny. Legenda praví : Ten, kdo je vlastníkem kopí a je srozuměn s jeho mocí, má ve svých rukou osud tohoto světa k jeho dobru či zlu. Stojíme před tímto posvátným předmětem a přemýšlíme, co všechno muselo jít hlavou jeho poslednímu oficielnímu držiteli, když tu stával dlouhé hodiny a snil své sny o moci. Tou osobou byl Adolf Hitler.

Pouť staletími

    Ale vraťme se zpět časem. Když budeme sledovat hypotetickou pouť Longinova kopí historií, je až neuvěřitelné, kolik zásadních momentů je spojováno s jeho přítomností. Bylo prý zhotoveno kvůli dávnému proroku, coby symbol magické síly v krvi vyvoleného lidu. Tentýž talisman pozvedl Josue, když velel svým vojákům, aby volali mocným hlasem, který rozrušil zdi Jericha. Tímtéž kopím mrštil král Saul v záchvatu žárlivosti po mladém Davidovi. I Herodes Veliký byl vlastníkem tohoto magického předmětu. Když dal po celé Judei povraždit nemluvňata, aby nebyl ohrožen jeho vladařský post, netušil, že kopí nakonec protne Ježíšův bok a stane se tak svatou relikvií. Tato událost je zachycena v Janově evangeliu ( a t>o jako v jediném ze čtyř ) v kapitole Ježíšova smrt (Jan 19, 28 - 37 ), ve které Jan popisuje Longinův akt milosrdenství. Výčet historických postav, které měly Longinovo kopí v držení je opravdu obsáhlý a vcelku podrobně se mu věnuje Trevor Ravenscroft ve své knize. Od římské korunovace Karla Velikého až po Adolfa Hitlera vlastnilo kopí 45 císařů a uběhlo 1000 let.

Kopí v Českých zemích

Longinovo kopí se určitý čas nacházelo i na území Čech. Za vlády Karla IV., který byl údajně posledním templářským rytířem Svatého grálu, k nám bylo převezeno a to s celým říšským pokladem, 21. března roku 1350 z Mnichova, jako předzvěst korunovace Karla IV. císařem římským. Korunovační klenoty a poklad byly nejprve uloženy v chrámě sv. Víta, a po dokončení Karlštejna, roku 1365 - 1367, byly přemístěny do této, ve své době naprosto nedobytné, pokladnice. O tom, že Karel IV. choval říšské klenoty a svaté relikvie ve velké úctě svědčí i to, že požádal papeže Innocenta VI. o ustavení svátku katolické církve, jenž se světí v pátekpo velikonoční neděli na památku Longinova kopí. Papež Karlovi vyhověl a roku 1354 ustanovil Lanceae et elavorum Domini, Den svatého kopí a hřebů Páně a to pro Čechy i Německo.

V roce 1414 opouští kopí, stejně jako říšský poklad, naše území. Král Zikmund jej dává převést zpět do Německa.

Relikvie nebo symbol

Je zajímavé se na kopí podívat i z hlediska Alchymie.V díle novodobého adepta Alchymie Fulcanelliho Tajemství katedrál (Trigon, Praha 1992) se v kapitole Paříž mimo jiné píše : "..Malovaná replika na citovanou báji se nacházela v malém kostele v Brixenu ( Tyroly ). Tento zajímavý obraz , popsaný Missonem a zmiňovaný Wiskowskim, se zdá být religiózní verzí téhož chemického tématu. Z Ježíšova boku, otevřeného Longinovým kopím, kane krev do veliké mísy, o stejné nádoby prýští i mléko z prsů, jež si tiskne Panna. Přebytek přetéká do druhé misky, plné plamenů, po pás obnažené duše obého pohlaví, trpící v Očistci, se snaží zachytit tento drahocenný liquor, který je potěšuje a osvěžuje. " ( str. 89 - 90 )Na jiném místě se v knize uvádí: "... Maria, matka Ježíšova, byla z rodu Jesse. Nuže hebrejské slovo Jes znamená oheň, slunce, božstvo. Býti z kmene Jesse znamená být rodu slunce, ohně. Stejně jako materie odvozuje svůj původ z ohně slunečního, tak i samotné jméno Ježíš se nám zjevuje ve své původní a nebeské nádheře : oheň, slunce, Bůh..." ( str. 86 ) Není bez zajímavosti, že z alchymistického hlediska je kopí svou povahou oheň. V tarotové symbolice je jeden ze symbolů hůl, jejímž živlem je taktéž oheň. Lze se domnívat, že hůl a kopí jsou si v základu velice blízké - kopí je v podstatě vylepšenou a povýšenou holí. Oheň, pakliže chceme, aby hořel a vydával teplo a světlo, musíme nejen "krmit", ale také o něj pečovat. Do jaké míry je třeba "krmit" kopí, aby neztrácelo svou údajnou magickou sílu, to je otázka, na kterou neznáme zatím odpověď. Kopí, v rukou panovníků, bylo účastno mnoha bitev a bojů. Zda se potenciál padlých bojovníků přeléval do kopí a umocňoval tak jeho sílu, je pouhá domněnka.

Kopí a jeho poslední oficielní držitel.

ROZLOŽENÉ KOPÍ

Posledním oficielním držitelem Longinova kopí se stal Adolf Hitler. Ranné mocenské vize o tom, že je "předurčen", se odehrály v jeho patnácti letech. Od té doby usilovně a vytrvale pracoval na jejich uskutečnění. Byl samotář a nebyl schopen najít si přátele. Dlouhé hodiny trávil ve vídeňské dvorské knihovně, kde studoval severskou a germánskou mytologii, německé dějiny, literaturu a filosofii. V pozadí Hitlerova vývoje se rýsuje několik osob, které výrazně ovlivnily jeho názory a vývoj. Jednou z postav je i knihkupec Ernest Pretzche, člen okultní lóže, jejíž činnost, po svém odhalení, otřásla obyvateli celé Vídně. Tento muž Hitlerovi doporučoval literaturu, poskytoval mu finanční pomoc a duchovně ho vedl. Byl náruživým vyznavačem árijské rasy a zasvěcencem černé magie.

Když Hitler studoval legendu o Svatém Grálu, vytvořil si své vlastní schéma významu tohoto mýtu, které v žádném případě neodpovídá klasickému výkladu tohoto symbolu. V pozdější době podnikl výpravu, jejímž cílem bylo znovuobjevit Grál. Jeho úsilí bylo ale zřejmě marné. Pod vlivem Pretzcheho dosahoval Hitler transcendentního vědomí pomocí drogy, magického peyotlu, vnikl do praktik "černé magie" a cestou nejrychlejší zkratky dosáhl nejvyššího vědění. Touto cestou postupovali později jako člen okultní lóže Thule, jejímiž členy byli i mnozí vysocí důstojníci jednotek SS. Zde se Hitler setkává s Dietrichem Eckhartem, který prohlubuje jeho znalosti v oblasti rituální magie. Tyto rituály byly prý odvozeny ze sexuální magie Aleistera Crowleye.

Po sjednocení s Rakouskem nechal Hitler celý říšský poklad převézt do Německa. Konečně kopí, které ho v mládí tolik fascinovalo pro svou magickou moc, bylo v jeho rukou. Celá tato transakce proběhla 13.října 1938 pod rouškou zvláštního zákona, ve kterém Hitler proklamoval historický nárok Německa na Habsburský poklad, který více než století spočíval ve vídeňské klenotnici. Poklad byl odvezen z Rakouska a vystaven v kostele sv. Kateřiny v Norimberku, který byl v té době pokládán za Mekku nacismu.Po prvním útoku britského letectva, kdy byla poškozena i střecha kostela sv. Kateřiny, bylo kopí i další předměty uloženy na bezpečnější místo. Cennosti byly přemístěny ještě několikrát do různých úkrytů. S koncem války byl Norimberk prakticky celý zničen a americká výzvědná služba usilovně pátrala po habsburském pokladu. Teprve až 30. dubna 1945 nalezli američtí vojáci přístupovou štolu k trezoru, ve kterém bylo kopí a část pokladu ukryta. Spojené státy se přihlásily o svůj nárok na kopí; stalo se tak deset minut po druhé hodině odpolední.

Přestože získaný poklad budil v amerických řadách rozruch, samotného kopí si nikdo moc nevšímal, až na generála Pattona. Tento muž měl rád historii a byl duší spíše rytíř než voják, a také znal legendu o Longinově kopí . V té době již Spojené státy disponovaly atomovou bombou a očekávalo se, že svržením těchto zbraní bude ukončena válka na Východě. Rakouská vláda žádala americkou vojenskou správu v Německu o doručení regálií Svaté říše římské zpět do Vídně. Němci však usilovali o to, aby poklad zůstal na jejich území a poukazovali na fakt, že regálie se dostaly do držení Habsburků a následně Rakouské republiky nezákonným aktem síly. Konečné rozhodnutí přišlo od generála Dwighta Eisenhowera, velitele spojeneckých vojsk v Evropě. Bylo nařízeno vrátit klenoty do Rakouska, což se také stalo 4. ledna 1946. O dva dny později předal generál Mark Clark říšské klenoty a relikvie vídeňskému starostovi.

Připustíme-li si, že Hitlerovo zrání a cesta k moci byla podmíněna užíváním meskalinu a znalostí praktik černé magie, jeví se jeho historická role v poněkud jiném světle, než jak nám byla předkládána doposud. A pak, celkem logicky, vyvstává i další otázka. Je kopí, vystavené v Hofburgu opravdu tím biblickým Longinovým kopím? Má vskutku svou pověstnou magickou moc? A nebo je vše ještě jinak ...?!

...Osmého dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se doprostřed a řekl: "Pokoj vám." Potom řekl Tomášovi: "Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do mé rány v mém boku. Nepochybuj a věř!" .Tomáš mu odpověděl: "Můj Pán a můj Bůh." Ježíš mu řekl: "Že jsi mne viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili.!"
NZ, Jan 20, 26-29

Strigona

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

Související články:
Mozek na čipu? (31.12.2009)
Ako to bolo s dobou ľadovou (2.) (28.04.2008)
Ako to bolo s dobou ľadovou (1.) (26.04.2008)
Zpráva z orgonautické expedice (18.02.2008)
Tajemná relikvie - Svatý grál (20.10.2007)
Neuvěřitelný výzkum (15.09.2007)
Vnímání a prožívání času (17.08.2007)
Mohou za povodně Jupiter a Saturn? (06.06.2007)
Měsíc plný tajemství (2.) (11.04.2007)
Měsíc plný tajemství (1.) (09.04.2007)
Vznik a pohyby dat v prostoru (06.04.2007)
Netradiční teorie stavby egyptských pyramid (07.01.2007)
Hledání kořenů alchymie (30.10.2006)
Tabák (22.10.2006)
Muž, ktorý vynašiel 20. storočie - Nikola Tesla (12.08.2006)
Jiný pohled na Blízký východ (01.08.2006)
Je to, jak to je... (28.07.2006)
Co oči nevidí (2.) (17.07.2006)
Co oči nevidí (1.) (15.07.2006)
Archa úmluvy a kabala (kabb alah) (2.) (01.07.2006)
Archa úmluvy a kabala (kabb alah) (1.) (30.06.2006)
Novinky okolo Bosenských pyramid (09.06.2006)
Symbolika číslic (05.06.2006)
Návod k použití abecedy lidštiny (05.06.2006)
Abeceda lidštiny (05.06.2006)
Léčba rakoviny u myší bez ozařování a cytostatik (25.05.2006)
Šťáva z grapefruitu může uškodit (19.05.2006)
Kanabinoidy tlumí imunitní obranu (18.05.2006)
Wilhelm Reich a orgonová energie (17.05.2006)
Kmenové buňky mohou napravit zpřetrhané vazy (16.05.2006)
Kosmická energie versus aura (15.05.2006)
Znovuzrození alchymie VII. (09.05.2006)
Znovuzrození alchymie VI. (06.05.2006)
Znovuzrození alchymie V. (03.05.2006)
Znovuzrození alchymie IV. (01.05.2006)
Znovuzrození alchymie III. (28.04.2006)
Znovuzrození alchymie II. (26.04.2006)
Znovuzrození alchymie I. (24.04.2006)
Voynichův rukopis (21.03.2006)
Levitující ostrovy v Bermudském trojúhelníku? (15.03.2006)
Síla býčí, kopyšník a luštinka (12.03.2006)
Jazyky jak je neznáte, úvaha průměrného občana. (04.03.2006)
Evoluce: Hranice mezi vědou a metafyzikou (19.01.2006)
Kurupira - recenze knihy (30.12.2005)
Lidské šlápoty staré milion roků? (10.12.2005)
Kurupira – zlověstné tajemství (25.11.2005)
Kosmické cykly a katastrofy na Zemi (28.09.2005)
Piktogramy v obilí v roce 2005 (23.09.2005)
Channelling a jiné způsoby komunikace mezi hmotnými a nehmotnými dimenzemi (5.) (31.08.2005)
Channelling a jiné způsoby komunikace mezi hmotnými a nehmotnými dimenzemi (4.) (28.08.2005)
Channelling a jiné způsoby komunikace mezi hmotnými a nehmotnými dimenzemi (3.) (25.08.2005)
Channelling a jiné způsoby komunikace mezi hmotnými a nehmotnými dimenzemi (2.) (23.08.2005)
Channelling a jiné způsoby komunikace mezi hmotnými a nehmotnými dimenzemi (1.) (20.08.2005)
Vonné tyčinky (08.05.2005)
Vonné oleje (02.05.2005)
Zajímavosti o "řeči těla" (15.03.2005)
Zajímavosti o mozku a paměti (11.03.2005)
Zhoršení paměti po kouření marihuany (26.02.2005)
Třetí experiment a konec „předpeklí ráje“ (2.) (21.02.2005)
Třetí experiment a konec „předpeklí ráje“ (1.) (16.02.2005)
Minuta pro Bytost Země (03.02.2005)
Fotoaparát na auru? (27.12.2004)
Křišťálový poklad 2004 (07.12.2004)
Algoritmus na rozpoznávání spamu (30.11.2004)
Statistika k zamyšlení (17.11.2004)
Dušan Zbavitel byl poctěn Státní cenou (28.10.2004)
Dvě události (12.09.2004)
Jsme zodpovědní i za toto... (07.09.2004)
Hétera (01.08.2004)
Ohalo II (30.07.2004)
Změna energetického obalu Země (13.07.2004)
Michel de Nostre-Dame zvaný Nostradamus (20.06.2004)
Jak se liší lidská a šimpanzí dědičná informace? (14.06.2004)
Zemětřesení (11.06.2004)
Co dali světu Arabové (1.) (01.06.2004)
Archaeoraptor (29.05.2004)
Návrat k pohanským kultům (26.05.2004)
Propláchnout se Vodnářem (25.05.2004)
Jdi klidně uprostřed rozruchu a spěchu (24.04.2004)
Neznámá říše Churritů (22.04.2004)
Atlantis, stále pošmourno! (17.04.2004)
Francouzská výprava bude hledat Atlantidu (15.04.2004)
Nerezavějící sloup v Dillí (14.04.2004)
Pokusy o alternativní vědu (2.) (05.04.2004)
Pokusy o alternativní vědu (1.) (03.04.2004)
Archeologie a proroci (04.03.2004)
Hrozí Zemi přelidnění? (28.02.2004)
Štěpný reaktor v hlubinách Země? (30.01.2004)
Blíží se přepólování magnetického pole Země? (23.01.2004)
V tomto státě něco hodně smrdí (11.01.2004)
Žít s otevřenou myslí (26.12.2003)
Egyptská Kniha mrtvých (25.12.2003)
[Akt. známka: 3,00 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 0 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Sdružení za obnovu národní suverenitykulatý roh

Kudy z krize


kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
Vzhledem současné situaci pozastaveno


Aischylos:
„První obětí každé války je pravda.“


WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.2RC8 - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!