Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 12. 06. 2024     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Thúkidides:
Impérium se nakonec stává chorobou. Právě ta zabila Athénskou demokracii.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Základní kámen budoucnosti
(17. 06. 2021, 2239x)
Vzpomeňte si, kým jste
(04. 05. 2022, 1469x)
Co se po nás chce?
(01. 07. 2021, 1418x)
Rok 2022 a budoucnost
(13. 12. 2021, 1390x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Sebepoznání

* Kozmická pamäť


Převzato (Martin) - Sebepoznání - 13. 11. 2003 (10664 přečtení)

Akašická kronika - paměť Univerza, kosmická paměť, někdy také Kniha života... Pěkný souhrn informací. Dostali jsme jej v jedné diskusní skupině od Martina se svolením ke zveřejnění. Později se ukázalo, že autorem větší části textu je David Sulík. Tímto se snažíme uvést věci na pravou míru alespoň dodatečně.

Kozmická pamäť

Akaša alebo kozmická pamäť je pojem, na ktorý narazí každý kto sa zaoberá skúmaním duchovných skutočností. Všeobecný pohľad na akašu je ten, že je to určité kozmicko-informačné pole, kde sú uchované informácie o všetkých udalostiach, osobách, veciach, a myšlienkach, ktoré existovali v minulosti, ako aj pravdepodobný priebeh budúcnosti prameniaci z týchto minulých udalosti, a kde prístup k týmto informáciam majú len určití vyvolený ľudia jasnovidci, ktorí sa môžu napojiť na toto pole a čerpať potrebné informácie. Tento názor je v podstate pravdivý, ale príliš všeobecný a širšej verejnosti nie celkom jasný. Preto chcem bližšie vysvetliť mechanizmus fungovania akašy tak, ako nám to poskytuje duchovná veda.

Život človeka na Zemi, jeho činy, slová, myšlienky a pocity sa odrážajú v duchovných svetoch, ktoré nás priamo obklopujú. Akaša sa rozpína prakticky od éterickej cez astrálnu až po mentálnu úroveň, kde na každej úrovni zanecháva patričný druh záznamov prislúchajúci danej úrovni. Avšak naozajstnou akašou, vo vlastnom zmysle tohoto slova je až kauzálna sféra, ktorá sa nachádza nad mentálnou sférou. Je to sféra príčin, sféra nestvoreného, vo východnej mystike označovaná ako budhická sféra blaženosti, sféra z ktorej sa vytvorili ostatné tri jemnohmotné sféry potrebné pre vznik a fungovanie hrubohmotnej Zeme a hrubohmotného človeka, sféra mentálna, astrálna, a éterická. Nad ňou sa nachádzajú ďalšie duchovné svety, ale tie už sú mimo akašy, mimo zákona príčiny a následku, mimo zákona karmy, ktorý platí v hrubohmotnom zmysle iba v týchto svetoch.

Človek sa svojimi duševnými obalmi priamo zúčastňuje na živote éterickej, astrálnej a mentálnej sféry. Na každej z týchto úrovni sa tvoria akašické záznamy činnosti, cítenia a myslenia človeka, tvorené vytváraním karmy. Existujú tu čosi také ako knižnice záznamov, kde sú uschované akési databázy, alebo lepšie povedané kľúče k databázam, ktoré si človek zvyčajne za pomoci a dohľadu anjela-knihovníka, ktorý stráži tieto záznamy prehliada a listuje v nich. Je to niečo ako obrovská až nekonečná mentálne-historická kniha, v ktorej sa ako prúd rieky valia jednotlivé obrazy udalostí, jedna za druhou, a princípom jasnovidectva je vedieť sa správne zamerať na jednotlivý obraz, zastaviť ten prúd a doslova skočiť do deja danej udalosti, ktorá sa dá prežívať tak akoby ste stáli uprostred nej, ako nejaké trojrozmerné kino. Človek ktorý skúma tieto záznamy najčastejšie narazí na udalosti, ktoré sprevádzalo najväčšie množstvo energie. Z tohoto dôvodu je najľahšie vidieť vojny a živelné pohromy. Energia obklopujúca tieto udalosti im dáva vyniknúť nad všetko ostatné. Ak nahliadneme do pravdepodobnej budúcnosti, lepšie povedané, určitej kvality budúceho času, vstúpime do zmeteného sveta symbolov zmiešaných zo súčasnými udalosťami. Tieto symboly sú symbolmi kultúry a náboženstva človeka, ktorý práve skúma záznamy budúcnosti a problémom je práve ich pretlmočenie do normálnej reči tak aby boli zrozumiteľné pre bežných ľudí. Ale treba jasne povedať že proroci a jasnovidci vidia vždy iba pravdepodobnú budúcnosť a to väčšinou tú najhoršiu variantu, lebo tá ma najväčšiu energiu, a negatívna budúcnosť sa vždy dá zmeniť alebo zmierniť. To je problém výkladu všetkých proroctiev, a nikdy ich netreba brať úplne doslova, ale ako varovanie. Množstvo a kvalita údajov závisí od vyspelosti a hlavne morálnej čistoty jasnovidca, ktorý skúma dané záznamy.

Povedzme si teraz ako vzniká takýto akašický záznam. Na Zemi sa stane nejaká udalosť, napr. nejaký človek zabije druhého človeka. Tento dej sa zapíše automatický jednak do éterického tela vraha a éterického tela obeti, ako aj zároveň do knižnice záznamov príslušnej éterickej sféry Zeme. Dá sa povedať že v éterickej sfére sa zaznamenáva dej sám osebe. Pri jasnovidnom pozeraní sa do éterickej akašy sú vidieť len akési nemé ploché obrazy bez citov a vášni bez sprievodnej myšlienky . Je to len zrkadlo nastavené na určitú udalosť. Až v astrálnej sfére, sa zaznamenávajú pocity, emócie a vášne spojené s touto vraždou. Je dôležité aké pohnútky viedli vraha k činu aké mal pocity a myšlienky v danej chvíli, či sa jedná o vraždu v afekte z nejakej osobnej nenávisti, alebo či sa jednalo o chladnokrvnú vraždu kvôli majetku alebo moci. Ak to bola napríklad vražda vykonaná v hádke a z nenávisti, tak do astrálneho tela vraha sa zapíšu jeho negatívne emócie a pocity a do astrálneho tela obeti, pocity hrôzy a strachu. Tieto pocity oboch zostanú súčasne zapísané v astrálnej sfére, vo forme hrôzostrašných tvaroch (lariev), ktoré sa združujú v centrálach negatívnych emócii, v tzv. pekle, kde sú všetky zlé emócie všetkých podobných činov vykonaných všetkými vrahmi na Zemi. Tieto negatívne útvary sa navzájom posilňujú v svojom zle a v kruhu spätného pôsobenia sa zosilené vracajú k pôvodcovi týchto emócií, s ktorým sú stále spojené vláknami zlého chcenia. Tým je zaručená karmická spravodlivosť, že pôvodcovi zla sa všetko čo urobil vráti či už v tomto živote alebo v ďalšom. Ak nenastane u neho samozrejme uvedomenie si svojho zločinu a jeho úprimne oľutovanie a snaha o nápravu, vtedy sa následky zmiernia až na možnosť symbolického rozuzlenia karmi. Vidíme že pojem akašy je takto úzko spojený s pojmom karmy, že nie je to len holý záznam udalostí, ale živý duchovný dej. Samozrejme je to zjednodušený príklad, lebo tu pôsobí okrem zlej vôle páchateľa aj karma obeti, ich vzájomný vzťah, ale vinní sú aj všetci tí ktorí, vraždili v minulosti, a aj tí čo len myslia na vraždu, tí všetci vysielajú svoje pocity do astrálnej sféry a živia tak negatívne formy.

Pri chladnokrvnej vražde kvôli peniazom, s vopred pripraveným plánom bez nejakých veľkých emócii a pocitov, sa ťažisko znečistenia presúva z astrálnej sféry hlavne do mentálnej . Oproti astrálnej sfére kde sa zaznamenávajú pocity a emócie, v mentálnej sfére sa zaznamenávajú myšlienky a ídeje spojené s nejakou udalosťou. V mentálnej sfére sa tvoria myšlienkové útvary, ktoré sa zhromažďujú v myšlienkových centrálach. Môžeme si uviesť príklad ľudí, ktorý vraždia nie z osobnej nenávisti, ale z ideových dôvodov, myslím že nájdeme na to dosť príkladov v histórii. Napríklad taký jezuita-inkvizítor v stredoveku, keď odsudzoval obeť na upálenie, bol presvedčený že koná dobro, dokonca svätú vec a jeho konanie bolo nie osobné ale hlavne ideologické. Udalosť negatívnej karmy sa zapísala do jeho mentálneho tela, a do akašy mentálnej úrovne. V budúcnosti to bude pre neho znamenať že karma sa vybije v budúcich životoch tak, že sám sa stane ideologickou obeťou napríklad v bolševickm Rusku alebo fašistickom Nemecku. Karma vzniknutá ako následok mentálneho rozhodnutia býva častokrát ťažšia ako zločin vykonaný z pudových živelných pohnútok.

Keď si to zhrnieme tak pri každom deji na zemi sa udalosť zapisuje súčasne do všetkých troch úrovni naraz , do éterickej, astrálnej a mentálnej, s tým že vždy ma nejaká úroveň väčší stupeň zaznamenania udalosti. Zároveň sa všetky deje zaznamenávajú do príslušných tiel (éterické, astrálne, mentálne) ľudí ktorý sa zúčastňujú danej udalosti, čím nastáva vytváranie alebo rozuzľovanie karmy rôznym spôsobom a rôznou mierou tak, nakoľko je každý účastník angažovaný buď ako obeť alebo ako páchateľ na danej udalosti. Všetky deje prebiehajú súčasne a toto riadenie týchto zápisov, zauzľovanie a rozuzľovanie karmi je úlohou kauzálnej sféry, ktorá je akoby také riadiace centrum všetkej príčinnosti, všetkej dejovosti v čase hrubohmotnej Zeme. Konkrétnu realizáciu zápisu záznamov do akašy a do tiel ľudí vykonávajú anjeli, špecializovaný na túto činnosť a riadiaci sa podľa zákona absolútnej spravodlivosti.

Okrem jasnovidcov, ktorý sa môžu na akašu napojiť a čerpať z nej už počas ich života vo fyzickom tele, sa s akašou určitým spôsobom stretne každý človek, ktorý prejde bránou smrti. Bezprostredne po smrti fyzického tela sa človek nachádza v prechodnom stave, kedy k nemu pristupuje anjel majúci na starosti zápis skutkov jeho života do éterického tela a pristupuje k nemu s tzv. knihou života, kde sa mu v obrazoch odvíja spätne film jeho života so všetkými podrobnosťami na ktoré už dávno zabudol. Človek je tak konfrontovaný so svojimi dobrými aj zlými skutkami, bez príkras s pohľadu akoby tretej osoby. Potom, keď sú záznamy dopozerané, sú anjelom pridané do akašickej knižnice k ostatným záznamov dejín celého ľudstva, nachádzajúcej sa v éterickej sfére. Éterické telo človeka je rozpustené do všeobecného éteru a on postupne stráca pozemské spomienky a prechádza do astrálnej sféry. V astrálnej sfére je človek konfrontovaný so svojimi činmi vo veľmi silnej podobe. To čo robil druhým zle, čo cítil, aké negatívne emócie vydával počas života na zemi, to sa mu vracia v opačnom vzťahu ako obeť a tak každý prežíva svoj očistec. Pritom takto bojujúcu dušu sprevádza jej anjel strážny, ktorý komentuje jednotlivé udalosti jej života, ktoré práve prežíva, tak aby daný človek pochopil ich zmysel a úprimne ich oľutoval. Prežívanie človeka v astrálnej sfére je tiež zaznamenané a pridané do akašických záznamov astrálnej sféry. Po prežití astrálneho očistca je duša zbavená aj astrálneho tela a prechádza do mentálnej sféry. V mentálnej sfére sú zase prežívané myšlienky človeka, ako živé deje, tak že sú mu ukazované nádherné farebno-hudobné vzory ušľachtilých ídeji a myšlienok, ktorými sa duša uchvacuje a napĺňa. Ak mala duša počas života na zemi zlé myšlienky, nepravdivé, neušľachtilé, materialistické, tak vidí veľmi málo alebo nič, je slepá, nemá sa čim naplniť a do budúceho života prichádza veľmi ochudobnená. V mentálnej sfére sa tak isto záznamy myšlienok človeka pridávajú príslušným anjelom k ostatným akašickým záznamom mentálnej sféry.

Zo všetkých akašických záznamov z jednotlivých sfér sa vytvoria kópie, ktoré sa prenesú do kauzálnej sféry, v ktorej sa podľa nich vytvorí nové kauzálne ( karmické ) telo duše, ktoré si človek vezme zo sebou do novej inkarnácie na Zemi. Môžeme povedať, že akaša takto plní dvojitú funkciu, jednak vytvára záznam minulého života človeka, ako podklad pre jeho karmu v budúcom vtelení, a jednak vytvára záznam dejín sveta ako podklad pre budúcu karmu Zeme.

Do akašy sa môžu pozerať ľudia, ktorý majú vyvinuté jasnovidné schopnosti, buď získané ako dar z minulých životov, alebo vypestované určitými duchovnými cvičeniami. V podstate je možné pre každého človeka tieto schopnosti si vypestovať už počas jedného života, ale pravidlo je také, že dosiahnutie týchto schopností by nemalo byť cieľom, ale vedľajším produktom celkového mystického vývoja človeka, darom za jeho námahu, ktorý má byť použitý len na konkrétnu pomoc jednotlivcom alebo celému ľudstvu. Práve v tejto oblasti sa robia veľké chyby, keď veľa morálne slabšie vyvinutých jasnovidcov hľadá nejakú historickú alebo duchovnú osobnosť napr. (veľmi často Ježiša) a naráža v astrálnej sfére na akašicky záznam Ježiša, ktorý s nimi komunikuje ako živý, a títo jasnovidci ho považujú za živého ducha, a pýtajú sa ho na rôzne informácie, pričom keby videli vyššie až do kauzálnej sféry, zistili by kde sa jeho ja naozaj nachádza, že je úplne inde. Veľa takto získaných informácii hlavne spôsobom typu channelling je v dôsledku zámeny konkrétnej osoby za jej akašický záznam tak deformovaných a nepresných a tým že sa takto nepravdivé údaje zverejňujú je ľudstvo uvádzané do nepravdy a zmätku. Kvalitným videním akašy sa dá pomáhať ľuďom pri vysvetľovaní ich životných problémov, prameniacich z osudových situácii minulých životov, alebo ako podklad pre duchovný výskum dejín ľudstva a vesmíru. Ten kto robí jasnovidný výskum, by mal disponovať hlbokými znalosťami histórie, psychológie, kultúry, astronómie a hlavne silnými morálnymi vlastnosťami, aby dokázal rozlíšiť klam od pravdy, podstatné od nepodstatného a tak poskytnúť pravdivé a užitočné informácie.

David Sulík


Akashicke záznamy se nacházejí ve vyrovnávací zóně mezi astrálním a mentálním světem, zčásti jsou astrální, zčásti mentální, a svým způsobem se rozpínají mezi všechny úrovně. Jsou to záznamy všech myšlenek a všech události, které se kdy přihodily, něco jako obrovská až nekonečna mentálně-historická obrázková kniha. Akashicke záznamy také obsahují pravděpodobností pramenící z minulých události, činu a myšlenek. Je to jako pohled do budoucnosti. Abyste alespoň částečně pochopili, oč se tu jedna, nabízí se přirovnání k určitě schopnosti jasnovidectví. Pokud se naladíte na Akashicke záznamy, nejspíše narazíte na události, které doprovázelo největší množství energie. Z toho důvodů nejsnáze spatříte války a pohromy. Energie obklopující tyto události jim dává vyniknout nad všechno ostatní a jsou tedy snaze viditelně. Pohlédněte-li do budoucnosti, do oblasti pravděpodobností, vstoupíte do matoucího maelströmu symbolismu smíšeného se současnými událostmi. Tento symbolismus je způsoben systémem víry většiny náboženství. Milióny lidí na světě věřily tisíce let v určitou formu proroctví. Ať již to je biblická "Kniha odhalení" nebo Nostradamova proroctví. Tato starodávná proroctví jsou bohaté prodchnuta symbolismem. Ten pak ovlivňuje způsob, jakým lidé myslí a sní o budoucnosti. V Akashickych záznamech se projevuje jako symbolická reprezentace budoucnosti. Symbolismus je velkou pomoci, která usnadňuje konzultaci s Akashickymi záznamy. Akashicky symbolismus můžete využít jako index. Např. lze poměrně snadno pochopit, že odkaz "Psi Války" reprezentuje válku."Děsivá Zubatá" je univerzální symbol smrti a destrukce. Takže pokud vás zajímá tento druh budoucích události, naladíte se na symbolicky index pro válku a pak listujete oddílem minulých a budoucích válek. Kromě jasnovideckých schopnosti při hledání minulých a budoucích události velmi pomohou znalosti z historie, geografie, náboženského symbolismu, ústředních osobnosti při světových událostech a znaky státu. Například co se týče vize budoucnosti, kterou uvádím dále: Kdybych byl věděl kdo byl známou osobou mluvící k davu a rozpoznal o jakou zemí se jedna, mohl jsem přesně předpovědět budoucí události, místo abych jim porozuměl až poté, co se staly. Vstoupil jsem do stavu vědomí zvaného Akashicke záznamy. Tam jsem byl zaplaven mořem symbolismu. Viděl jsem ve čtyřech rozměrech naráz. Má vědoma mysl to dost dobře nemohla přijmout. Viděl jsem války, hladomory, epidemie, pohromy, zemětřesení, erupce sopek, pády letadel, vraždy atd. Bylo to příšerně zmateně a depresivní. Přesto jsem spatřil kousek symbolismu, kterému jsem porozuměl a naladil jsem se na něj. Děsivá Zubatá držela Psy Války (jak byli popsání mnohými proroky). Tito psi byli strašlivě bestie s Rudýma očima a slintajícími chřtány. Držela je ta postava s kapuci, zlou lebkou místo tváře a srpem v ruce. Spatřil jsem jak pustila psi, což symbolizovalo nadcházející válku. Vznášel jsem se nad tím vším naladěn na tuto scénu, cítil jsem paprsky slunce a pach města pode mnou. Viděl jsem muže stojícího na vyvýšeném pódiu pod dvěma obrovskými meči. Vedl charismatickou řeč k mnoha tisícům lidí. Jeden z mečů se proměnil na široký křižácký meč. Ten muž byl Saddam Hussajn, bylo to v Bagdádu u památníku neznámého vojáka. Viděl jsem to šest měsíců před začátkem války v Perském zálivu. Nevěděl jsem kdo je Saddam Hussajn nebo kde se scéna odehrála, dokud jsem to neviděl v televizi během války v zálivu. Pohled do Akashickych záznamu je jako listování nekonečným mentálním fotoalbem. Jste bombardování děsivou řadou obrazů a zvuku z minulosti, přítomnosti a pravděpodobně budoucnosti. Musíte si vybrat některý z těchto myšlenkových záznamu, naladit se na něj a vstoupit dovnitř. Pak budete záznam prožívat jako kdybyste tam skutečně byli a sledovali to v okamžiku, kdy se to děje. Konzultaci s Akashickymi zaznami můžete provádět sami, pokud máte dostatečně schopnosti, obvykle se tak ale děje za asistence vyspělé bytosti z vyšší úrovně existence. Vše pak probíhá ve formě jakési prohlídky s telepatickým průvodcem. Enormní množství informací a sběru je pro vás profiltrováno a vybrány záznam minulých události nebo budoucí pravděpodobností je vám jasnozřivě předveden pomoci telepatického spojení s... knihovníkem. Někteří lidé tvrdí, že po vstupu do Akashickych záznamu tam nalezli něco jako knihovnu se skutečnými knihami. Minulost, přítomnost i budoucnost byla zaznamenána ve formě textu v těchto knihách. Někdo dokonce říká, že přečetl záznam a poté do něj vstoupil a prožil jej na vlastní kůži. Všechna tato tvrzení odpovídají charakteru Akashickych záznamu. Toto byly prohlídky za podpory knihovníka, kdy Akashicke záznamy byly předváděny jako něco dobře známého, snadno použitelného a snadno pochopitelného.

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

Související články:
Atma Kriya jóga - cesta z hlavy do srdce (06.04.2012)
Z člověka člověkem ... (26.10.2008)
Mantra myšlenek ve vztahu k čakrám a našemu osudu (21.01.2008)
Dýchanie na energetizovanie organizmu (13.09.2007)
Čas - Utrpení - Smrt (29.05.2007)
Svobody nelze dosahovat (25.05.2007)
Pozorovatel a pozorované (21.05.2007)
Několik úvah o advaitě v ČR (11.05.2007)
Morální předpisy stanovené jógou (13.04.2007)
Co je to mysl? (2.) (30.03.2007)
Co je to mysl? (1.) (29.03.2007)
Stručne o postupoch v jogickom úsilí (26.03.2007)
Ako rozoznať majstra od podvodnika? (03.03.2007)
O dvou druzích soustředění (25.02.2007)
Karel Weinfurter (24.01.2007)
Karma (19.11.2006)
Dosažení jednobodovosti v átmanu (27.10.2006)
Vědomí je vše, vše je Vědomí II (13.10.2006)
Vědomí je vše, vše je vědomí (11.10.2006)
Osvícení (07.08.2006)
Sadhu Óm - Způsob, jak vysvitne poznání (29.07.2006)
Strach (04.07.2006)
Mistr a žák (28.06.2006)
O vztahu Mistra a žáka (13.11.2005)
Daršan od Marty Janssen - pozvánka (18.09.2005)
Cvičení jógy v Brně (12.09.2005)
Seminář náda jógy S Roopem Vermou (14.08.2005)
Bharatnatjam (30.05.2005)
Etika jógy (24.05.2005)
Podvod Sai Baba? (17.05.2005)
Jak přemoci vášně (07.05.2005)
Védántická modlitba (04.05.2005)
Poselství svámího Čitanandy čs. jogínům (03.05.2005)
Jsme mistry, nebo žáky? (15.11.2004)
Propast (04.11.2004)
O pozorovateli a vědomí Já Jsem (29.10.2004)
Duchovní cesta (04.10.2004)
Smysl života bytosti (25.09.2004)
Řádně se zmýlit v guruovi (22.09.2004)
Jóga sútra (21.09.2004)
Opičky (20.09.2004)
Blázen (18.09.2004)
Duchovní učitel a hledající (17.09.2004)
Zlá a dobrá existence (11.09.2004)
Všechny cesty jsou moje cesty... (23.08.2004)
O psychoenergetických vzorcích neboli vásánách (03.08.2004)
Emočně - pocitový impotent (27.07.2004)
O přijetí sama sebe i ostatních (24.07.2004)
O úskalích duchovního života - úvod (04.07.2004)
Odkud přichází ty myšlenky? (03.06.2004)
Práce s energií a bolesti hlavy (09.05.2004)
Dva pohledy (06.05.2004)
Světelná stanoviště Velkého Bílého Bratrstva (2.) (01.01.2004)
Světelná stanoviště Velkého Bílého Bratrstva (1.) (01.01.2004)
Mantry (3.) (23.12.2003)
Mantry (2.) (22.12.2003)
Mantry (1.) (21.12.2003)
Vývoj člověka podle tradic jógy (19.12.2003)
Učení mistrů moudrosti - základní instrukce (06.12.2003)
Šiva Natarádž - tančící Šiva (05.12.2003)
Vidění ochranného kruhu (04.12.2003)
Kayakalpa a pět tibeťanů (19.11.2003)
Meditace spojených srdcí (14.11.2003)
Čakry a sebeléčení (14.11.2003)
Čakry a jejich lokalizace (14.11.2003)
Bhakti jóga (13.11.2003)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 2 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Sdružení za obnovu národní suverenitykulatý roh

Kudy z krize


kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
Vzhledem současné situaci pozastaveno


Aischylos:
„První obětí každé války je pravda.“


WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.2RC8 - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!