Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 09. 04. 2020     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
G.B.Shaw:
Jaká demokracie? V dnešní době se hlasy poslanců dají prostě koupit.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Probuďte svou vnitřní sílu
(22. 05. 2017, 2356x)
Otevřete dveře ke štěstí
(12. 04. 2017, 2318x)
Aktuální stav
(12. 01. 2018, 2296x)
Naslouchejte si každou vteřinou
(02. 11. 2017, 2271x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh
 
Předpověď pro ČR 1.den title= Předpověď pro ČR 2.den Předpověď pro ČR 3.den
 

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Víra

* Kto bol Ježišovým „Milovaným učeníkom“?


Převzato (www.putnici.sk) - Víra - 22. 10. 2005 (6320 přečtení)

Život Ježiša Krista a jeho najbližších učeníkov pravdepodobne nikdy neprestane ľudí zaujímať. Tak významná osobnosť náboženstva bezpochyby bude priťahovať zvedavosť týkajúcu sa nielen učenia a duchovného poslania, ale aj (a možno najmä) pozemského života.

Aký bol Ježiš človek? Aké mal záujmy, s kým sa stretával? Kto boli jeho priatelia? Aký mal vlastne vzťah ku svojim učeníkom? A bol ženatý? Ak áno, kto bol jeho ženou? Na tieto otázky sa pri súčasných poznatkoch histórie neodpovedá ľahko. Poznáme čriepky, aj to často z druhej, tretej ruky. Evanjeliá nie sú dejepisné knihy ani životopisy. Sú to náboženské texty. No aké-také útržky obrazu z nich vydolovať predsa môžeme. Podobne aj ďalšie rukopisy, ktoré neboli zaradené do biblického kánonu - čriepok k čriepku a postupne sa nám začne vytvárať náznak mozaiky. Lenže náznaky obrazu dráždia fantáziu a podnecujú k tvorbe smelých konštrukcií. Im však lepšie pasuje tvár pútavého románu alebo literatúry faktu, než zdanlivo suchopárneho historického diela. Niektoré z týchto knižiek sa stali veľmi populárnymi. Veď kto by nepoznal „Da Vinciho kód“ od Dana Browna? Niektorí možno čítali aj staršiu knihu „Svätá Krv, Svätý Grál“, ktorú napísala trojica autorov - Michael Baigent, Richard Leigh a Henry Lincoln. V týchto knihách sa objavuje okrem iného aj názor, že Ježiš bol ženatý s Máriou Magdalénou a že ona bola jeho „Milovaným učeníkom“.

S podobnými knihami je vždy trochu problém. Brownova kniha je pútavá fikcia, v žiadnom prípade však nie zdroj poznatkov o dejinách. Na druhej strane, aj Brown pri písaní svojho románu čerpal zo starších predlôh, predovšetkým z apokryfných textov zo zbierky v Nag Hammádí. V nasledujúcich riadkoch sa pokúsim priblížiť jeden pohľad na túto tradíciu. Nebudem podrobne rozoberať otázku, či Ježiš bol alebo nebol ženatý, ani to, či jeho ženou bola Mária Magdaléna alebo niekto iný, hoci sa tejto téme nevyhnem. Pokúsim sa pozrieť na inú otázku, a to, kto bol Ježišovým „Milovaným učeníkom“. Vo všeobecnosti sa totiž prijíma, že to bol apoštol Ján, neskôr známy ako Ján Evanjelista, pretože sa mu pripisuje Jánovo evanjelium. V tomto článku sa pokúsim priblížiť trochu kontroverznú myšlienku, a to, že „Milovaným učeníkom“ bola práve Mária z Magdaly.

Kto sa pozornejšie pozrie na Leonardovu fresku Poslednej večere, zbadá, že pri Ježišovi sa nachádza evidentne ženská postava. Isteže, dočíta sa, že je to apoštol Ján, dospievajúci mládenec, ktorý sa stal Ježišovým chránencom a ktorého v okamihu svojho ukrižovania zveril svojej matke, Panne Márii. Zdravý rozum však nepustí - žena je žena, mládenec zas mládenec. Dan Brown (a iní autori) túto maľbu preto vykladajú ako zobrazenie Márie Magdalény a zdá sa, že to považujú za senzačné odhalenie. Ako to však pri takýchto záležitostiach už býva, niečo na tých senzáciách je, a niečo zas nie je. Leonardova Posledná večera je bezpochyby obdivuhodné dielo. Ibaže nie kvôli ženskej postave po boku Ježiša. Leonardo tu totiž nasledoval staršie stredoveké zvyklosti zobrazovania „Milovaného učeníka“. Ako to však s „ním“ teda bolo a prečo ho stredovekí umelci zobrazovali ako mladé dievča? Toto je podľa môjho názoru skutočne zaujímavá otázka. / ilustračný obrázok uprostred /

Povedali sme si, že zobrazovanie „apoštola Jána“ (Či Márie Magdalény?) ako mladého dievčaťa patrí do pomerne bežnej výbavy stredovekého maliarstva. Apoštola Jána zobrazovali ako dievča, lebo bol „Najmilším učeníkom“ a dievčenský - panenský - obraz mal vyjadrovať jeho „čistotu“. Na Slovensku ho nájdeme napríklad v Katedrále Sv. Martina v Spišskej Kapitule. V tejto krásnej stavbe sa nachádza oltár Klaňania Troch kráľov, ktorý sa spomína už v roku 1478. V tom roku totiž dokončili nové gotické presbytérium (pre porovnanie, Da Vinci svoju fresku Poslednej večere namaľoval až v roku 1498). Na predele tohto oltára je obraz Krista, ako vystupuje z hrobu sprevádzaný dvomi anjelmi. Po bokoch sú vyobrazenia Panny Márie a „apoštola Jána“, pričom Ján je v súlade s tradíciou zobrazený ako mladé dievča.

Zaujímavé však je, že podľa Písma sa celý príbeh s vystúpením z hrobu udiala trošku ináč: Podľa Jána (J 20:1 a 11-16) to bola práve Mária z Magdaly, ktorá našla prázdny hrob a ktorej sa Ježiš zjavil ako prvý, doprevádzaný dvoma anjelmi:

(1) První pak den po sobotě Maria Magdaléna přišla ráno k hrobu, když ještě tma bylo. I uzřela kámen odvalený od hrobu. (2) I běžela odtud a přišla k Šimonovi Petrovi a k jinému učedlníku, jehož miloval Ježíš, a řekla jim: Vzali Pána z hrobu, a nevíme, kde jsou jej položili.
(3) Tedy vyšel Petr a jiný učedlník, a šli k hrobu. (4) I běželi oba spolu. Ale ten druhý učedlník předběhl Petra, a přišel prve k hrobu. (...) (11) Ale Maria stála u hrobu vně, plačici. A když plakala, naklonila se do hrobu. (12) A uzřela dva anděly v bílém rouše sedící, jednoho u hlavy a druhého u noh, tu kdež bylo položeno tělo Ježíšovo. (13) Kteřížto řekli jí: Ženo, co pláčeš? I dí jim: Vzali Pána mého, a nevím, kde ho položili. (14) To když řekla, obrátila se zpátkem, a uzřela Ježíše, an stojí, ale nevěděla, by Ježíš byl. (Ján 20:1-4 a 11-14 )


Marek (Mk 16:1-10) to uvádza trošku zamotane, najskôr spomína 3 ženy, potom však spomína len Máriu z Magdaly ako prvú, ktorá videla zmŕtvychvstalého Ježiša:

(1) A když pominula sobota, Maria Magdaléna a Maria Jakubova a Salome nakoupily vonných věcí, aby přijdouce, pomazaly Ježíše. (...) (9) Vstav pak Ježíš z mrtvých ráno v neděli, ukázal se nejprv Mariji Magdaléně, z nížto byl vyvrhl sedm ďáblů. (Marek 16:1,9)

Matúš (Mt 28:1-11) hovorí o dvoch ženách, o Márii z Magdaly a „inej Márii“, ktoré prvé zbadali Ježiša. Anjel tam bol len jeden, odvalil kameň. Ježiša stretli mimo hrobu, už na ceste k učeníkom:

(1) Na skonání pak soboty, když již svitalo na první den toho téhodne, přišla Maria Magdaléna a druhá Maria, aby pohleděly na hrob. (2) A aj, zemětřesení stalo se veliké. Nebo anděl Páně sstoupiv s nebe a přistoupiv, odvalil kámen ode dveří hrobových, a posadil se na něm. (3) A byl obličej jeho jako blesk, a roucho jeho bílé jako sníh. (4) A pro strach jeho zděsili se strážní a učiněni jsou jako mrtví. (5) I odpověděv anděl, řekl ženám: Nebojte se vy, neboť vím, že Ježíše ukřižovaného hledáte. (6) Neníť ho tuto; nebo vstalť jest, jakož předpověděl. Pojďte, a vizte místo, kdež ležel Pán. (7) A rychle jdouce, povězte učedlníkům jeho, že vstal z mrtvých. A aj, předchází vás do Galilee, tam jej uzříte. Aj, pověděl jsem vám. (8) I vyšedše rychle z hrobu s bázní a s radostí velikou, běžely, aby učedlníkům jeho zvěstovaly. (9) Když pak šly zvěstovati učedlníkům jeho, aj, Ježíš potkal se s nimi, řka: Zdrávy buďte. A ony přistoupivše, chopily se noh jeho, a klaněly se jemu. (Matúš 28:1-9)

Lukáš (Lk 24:1-31) to opisuje ešte dramatickejšie. V jeho podaní tam bolo viac žien: Mária z Magdaly, Mária - matka Jakubova, Jana a niekoľko ďalších. Pri hrobe stretnú len dvoch anjelov, ktorí im o tom povedia. Utekajú za učeníkmi a Ježiš sa prihovorí prvému Kleofášovi. Nenechá sa spoznať, takže učeníci ho rozpoznajú až večer, keď pri večeri láme chlieb. Túto ukážku však pre jej rozsah nebudeme uvádzať. Koho by to bližšie zaujímalo, nájde ju napríklad na stránke (všetky naše ukážky citujeme podľa Biblí Svaté Kralické).

Ak by sme to zhrnuli, tak ani v jednej verzii tohto príbehu sa neobjavuje Panna Mária a Ján. Tieto dve osoby sa tam totiž preniesli z iného príbehu, zo scény ukrižovania. No aj to v takej podobe, ktorá sa líši od biblického textu. Ako to však bolo v tom osudnom okamihu, keď Ježiš zomrel na kríži?

Jánovo evanjelium (Ján 19:25-27) opisuje známu scénu, ktorá sa u iných evanjelistov nevyskytuje. Pod krížom sa nachádzajú Ježišova matka Mária, jej sestra Mária Kleofášova a Mária z Magdaly. Tá scéna je zaujímavá:

(25) Stály pak blízko kříže Ježíšova matka jeho a sestra matky jeho, Maria, manželka Kleofášova, a Maria Magdaléna. (26) Tedy Ježíš uzřev matku a učedlníka tu stojícího, kteréhož miloval, řekl k matce své: Ženo, aj, syn tvůj. (27) Potom řekl učedlníkovi: Aj, matka tvá. A od té hodiny přijal ji učedlník ten k sobě. (Ján 19:25-27)

Prinajmenšom od dôb ranostredovekej cirkvi sa akosi automaticky táto pasáž vykladá tak, že „učeníkom, ktorého Ježiš miloval“ je apoštol Ján. Ten sa však na tom mieste vôbec nespomína. Ak by sa dokázalo, že tu došlo k zámene („dcéry“ na „syna“ a „učedlnice“ na „učedlníka“), bol by to ďalší kameň do mozaiky. Nebola by to jediná úprava Písma, kde sa počas neskoršej redakcie uprednostnila mužská podoba pred ženskou. Hans Küng (2003: 44) píše, že podobná zmena sa dotkla listu apoštola Pavla Rímskym (Rim 16:7), kde sa podľa neho spomína „Júnia, významná medzi apoštolmi“. V neskorších odpisoch tohto textu sa Júnia zmenila na muža, ktorého meno je Junius (Juniáš). Kralická Biblia toto miesto prekladá takto:

Pozdravte Andronika a Junia, příbuzných mých a spoluvězňů mých, kteříž jsou vzácní u apoštolů a kteříž přede mnou byli v Kristu Ježíši. (Rímskym 16:7)

Určitá diskriminácia žien a umelé znižovanie ich významu v štruktúre cirkvi bolo následkom dvoch historických procesov spojených so šírením kresťanstva. V prvom rade šlo o spojenie ideí kresťanstva s helenistickými, najmä novoplatónskymi predstavami. V súvislosti s nimi sa na ženu postupne začalo pozerať ako na „niečo“ nízke, „čo“ má príliš blízko k hmote, pozemskému životu a najmä k sexualite. V druhom rade šlo o postupne budovanie centralistickej štruktúry podľa vzoru rímskeho štátneho aparátu. Tu treba poznamenať, že v tejto súvislosti býva nespravodlivo obviňovaný apoštol Pavol. V rozpore s tým, ako sa zvyčajne vykladajú jeho slová z 1. listu Korinťanom (predovšetkým 7. kapitola), Pavol vôbec neznižuje význam ženy, práve naopak. V jeho dobe bolo v oblasti Stredomoria rozšírené dôsledne patriarchálne usporiadanie, v rámci ktorého bola žena považovaná takmer len za majetok manžela. Ak čítame tento Pavlov list v tejto súvislosti, uvedomíme si, že Pavol presadzuje maximálnu v danej dobe možnú vyváženosť medzi mužom a ženou:

(3) Muž k ženě povinnou přívětivost okazuj, a tak podobně i žena muži. (4) Žena vlastního těla svého v moci nemá, ale muž; též podobně i muž těla svého vlastního v moci nemá, ale žena. (5) Nezbavujte jeden druhého, leč by to bylo z společného svolení na čas, abyste se uprázdnili ku postu a k modlitbě; a potom zase k témuž se navraťte, aby vás nepokoušel satan pro nezdrželivost vaši. (1 Korintským 7:3-5)

Dokonca ani rozdielnosť náboženského presvedčenia nie je podľa Pavla dôvodom k rozvodu („prepusteniu“), ako vidíme z ďalších riadkov v tejto epištole (1 Korintským 7:10-15). Je len málo veršov, v ktorých sa Pavol odvoláva na zaužívané usporiadanie, ktoré vyzdvihuje muža nad ženu - napríklad tento:

Chciť pak, abyste věděli, že všelikého muže hlava jest Kristus, a hlava ženy muž, hlava pak Kristova Bůh. (1 Korintským 11:3)

Ďalej však apoštol Pavol toto tvrdenie upresňuje. Týka sa to najmä poriadku v rámci bohoslužby, pričom vysvetľuje symbolický význam pokrývky hlavy. Aj toto miesto však využíva na výzvu k úcte k ženám:

(7) Mužť nemá zavíjeti hlavy své, obraz a sláva Boží jsa, ale žena sláva mužova jest. (8) Nebo není muž z ženy, ale žena z muže. (9) Není zajisté muž stvořen pro ženu, ale žena pro muže. (10) Protož máť žena míti obestření na hlavě pro anděly. (11) Avšak ani muž bez ženy, ani žena bez muže, v Pánu. (12) Nebo jakož žena jest z muže, tak i muž skrze ženu, všecky pak věci z Boha. (1 Korintským 11:7-12)

Isteže, mohli by sme v príkladoch pokračovať. Pre náš výklad je však zaujímavá aj prax, ktorú dodržiavali pavlovské cirkvi a ktorým vlastne boli tieto epištoly určené. Kresťanské cirkvi (zbory), ktoré boli v spojení s apoštolom Pavlom, boli počas 1. a začiatkom 2. storočia nášho letopočtu usporiadané oveľa menej centralisticky, než to bolo v neskorších dobách. Neexistoval faktický rozdiel medzi „klérom“ a „ľudom“. V súlade s Pavlovým učením mali ľudia v cirkevných zboroch vykonávať takú službu, na ktorú mali špeciálne dary Ducha Svätého. Pritom najvyššiu autoritu v týchto zboroch nemali biskupi ani presbyteri (starší), ale učitelia, proroci a apoštoli (zvestovatelia; pochopiteľne, nemyslia sa tým Ježišovi dvanásti). A práve medzi týmito ľuďmi je známych pomerne veľa žien. Až neskôr, približne od polovice druhého storočia, sa začala v zboroch postupne ustanovovať hierarchia, na čele ktorej bol biskup, jemu boli podriadení „starší“ - presbyteri a najnižšie miesto v hierarchii mali „slúžiaci“ - diakoni. Tým sa však, spolu so zavedením obradného svätenia biskupov, zaviedlo rozdelenie medzi klérus (duchovenstvo) a ľud. No a v súlade s vtedajšou kultúrou, ktorá bola charakteristická pre helenistické Stredomorie, boli funkcie v duchovenstve odoprené ženám. Tak vlastne začala určitá diskriminácia žien v rámci cirkvi, ktorá pravdepodobne spôsobila aj zmienené zmeny v texte Písma.

Vráťme sa však k „Milovanému učeníkovi“. Z úryvku z Jánovho evanjelia, ktoré sme citovali vyššie, by mohlo vyplývať, že vyjadrenie „iný učeník, ktorého Ježiš miloval“ (Ján 20:2) bolo opisné označenie určitého konkrétneho učeníka. Nebolo to však úplne inak? Nedobehla Mária Magdaléna jednoducho ku dvom blízkym Ježišovým učeníkom, k Petrovi a „inému“, ktorého meno nepoznala? V žiadnom prípade sa totiž z toho miesta nedá usúdiť, o koho v tej súvislosti mohlo ísť. V tejto súvislosti však existuje viac dohadov, z ktorých viaceré sú kontroverzné. Jedným z nich je napríklad názor, že „milovaným učeníkom“ bol Lazár. Podstatne lepšiu oporu v textoch má však domnienka, že Milovaným učeníkom nie je nikto iný, než Mária z Magdaly.

Určitou podporou pre tento názor je aj neskoršia apokryfná literatúra. Napríklad vo Filipovom evanjeliu (datovanom približne do rozmedzia rokov 180-350), ktorého koptský variant sa nachádzal v známom súbore rukopisov z Nag Hammádí, sa píše:

Tri Márie neustále chodili s Pánom: jeho matka, jej sestra [pozn. red.: pravdepodobne sesternica] a (tá) z Magdaly - tá, o ktorej sa hovorí, že je jeho družkou. Takže jeho (pravá) Matka a Sestra a Družka sa (rovnako volá) Mária. (Filip 36, resp. NHC II.3.59.6-11)

(59) Múdrosť, ktorú (ľudia) nazývajú neplodná (neproduktívna), je Matkou Anjelov. A Družkou (Krista) je Mária z Magdaly. (Pán miloval) Máriu viac, než (všetkých ostatných) Učeníkov, (a on) ju často bozkal na (pery) [pozri Príslovia 24:26, Veľpieseň 1:2]. Druhé ženy videli jeho lásku k Márii (a) hovorili mu: „Prečo Ty miluješ (ju) viac, než nás všetkých?“ Spasiteľ odpovedal, hovoriac im: „Prečo nemilujem vás tak, ako ju?(60) (Ak) je slepý (človek) spolu s tým, ktorý vidí, v tme, nelíši sa jeden od druhého. Keď však príde svetlo, vidiaci svetlo uzrie, no slepý ostane v tme.“ (Filip 59-60, resp. NHC II.3.63.32ff)


Pobozkanie na pery je prejavom ľudskej náklonnosti (ako nám hovorí odkaz na Veľpieseň):

Ó by mne políbil políbením úst svých; nebo lepší jsou milosti tvé nežli víno. (Veľpieseň 1:2)

Bozk je však aj biblickým obrazom prejavu hlbokej úcty, ako vidíme na ďalšom mieste, na ktoré Filipovo evanjelium odkazuje:

Bude líbati rty toho, kdož mluví slova pravá. (Príslovia 24:26)

Najmä z naznačených súvislostí je zrejmé, že Filipovo evanjelium veľmi vysoko vyzdvihuje úlohu Márie Magdalény. Podľa neho teda nejde „len“ o ženu, ktorá kráčala po boku Ježiša Nazaretského, ale aj o osobu, ktorá mala rešpekt a úctu aj ako „vidiaca v tme“. Treba povedať, že takéto chápanie identity Milovaného učeníka je špekulatívne a vyžaduje si podrobnejšie skúmanie. No napriek tomu, že odporuje „pravovernému“ výkladu, nedá sa zmiesť zo stola ako nepodložená zlátanina. Ide o tézu, ktorú sa snaží obhájiť viacero renomovaných bádateľov. Najvýznamnejšou medzi nimi je profesorka religionistiky so zameraním na dejiny raného kresťanstva na Princetonskej univerzite, Elaine Pagels. Ďalšími bádateľmi, ktorí svojimi výskumami podopierajú tézu o Márii Magdaléne ako o „milovanom učeníkovi“ a družke Ježiša, sú napríklad Mervyn W. Meyer, Esther de Boer a Ramon K. Jusino. Posledný menovaný dokonca Márii z Magdaly pripisuje aj autorstvo štvrtého - „Jánovho“ evanjelia. Tento smer bádania teda predstavuje svojskú stopu pri odhalení iného možného výkladu biblických dejín, ale aj ich neskoršieho tradovania. A to napríklad aj v podobe zobrazovania „najmilšieho apoštola“ v podobe mladého dievčaťa, trošku násilne interpretovaného ako symbolické stvárnenie apoštola Jána...

Gorimír, September 2005

Poznámka autora:

Príbuzenské vzťahy....

V citáte z Filipa (Filip 36) a Jána (Ján 19:25) sa vyskytuje "Mária, sestra jeho (Ježišovej) matky", resp. "Mária Kleofášova":

"Tri Márie neustále chodili s Pánom: jeho matka, jej sestra a (tá) z Magdaly - tá, o ktorej sa hovorí, že je jeho družkou." (Filip 36)

Dopísal som tam poznámku, že ide pravdepodobne o sesternicu. Ibaže to nie je vôbec také jasné. V skutočnosti je to značne zamotané. Táto Mária mohla byť voči Panne Márii v prakticky ľubovoľnom príbuzenskom vzťahu - niekde sa udáva ako "sestra", inde to vyzerá skôr na sesternicu. Grécky výraz nám tu nepomôže, lebo je viacznačný.

Grécke "Maria he tou Klopa" znamená Mária Kleofášova, čo môže byť manželka, ale aj dcéra. Kleofáš je s najväčšou pravdepodobnosťou Alpheus (grécky variant aramejského, hoci pogréčteného mena). V tom prípade by táto Mária bola matkou Jakuba Menšieho, teda jedného z dvanástich apoštolov (Matúš 10:3 a 27:56).

Tento príklad ukazuje, že aj zdanlivo triviálna vec (príbuzenský vzťah medzi dvoma osobami spomínanými v texte) môže byť poriadne zamotaná. Preto je vždy problém s výkladom toho-ktorého miesta v Biblii alebo v iných starovekých textoch.

To potom zdanlivo vedie buď k nekritickému fundamentalizmu (ľudia sa upnú na jednu možnosť prekladu a výkladu a tej sa držia doslovne), alebo naopak k úplnej skepse (v zmysle, že aj tak tomu nemožno porozumieť). Medzi týmito dvomi extrémami je však široké pole pôsobnosti.

Pramene:
ROBINSON, James M. (gen. ed.) (1988): The Nag Hammadi Library in English. Revised edition. San Francisco, CA: Harper & Row (Pozn.: neudávame strany; ak by záujemca hľadal príslušné miesta v inej edícii knižnice z Nag Hammádí, čitateľovi budú lepšie nápomocné medzinárodné označenia spisov, ktoré uvádzame v zátvorke za citovaným úryvkom).

24. kapitola Lukášovho evanjelia sa nachádza napríklad tu: http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/k/Lk24.php
Biblí Svatá Kralická. Dostupné online: http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/
Článok Ramona Jusina je zas tu: http://ramon_k_jusino.tripod.com/Magdalene.pdf

Literatúra:
JUSINO, Ramon K. (1998): Mary Magdalene: Author of the Fourth Gospel? Dostupné online:
KÜNG, Hans (2003): Katolícka cirkev. Stručné dejiny. Bratislava: Slovart
MEYER, Mervyn W. a de BOER, Esther A. (2004): The Secret Tradition of Mary Magdalene, the Companion of Jesus. SanFrancisco, CA: Harper
PAGELS, Elaine (1989): The Gnostic Gospels. Reissue edition, Vintage Books

Se souhlasem redakce
převzato z www.putnici.sk

 Z diskusie:

Učednica: Predstava, že jednou z učedníkov Ježiša, navyše v pozícii toho najmilšieho, "vidiaceho v tme", je žena je úžasná a povzbudivá... Zaslúžené, najmä v kontexte povýšeneckých postojov tradovaných voči ženám všeobecne ... napokon, toto by mohlo obhájiť úlohu žien v cirkevnej (katolíckej) hierarchii: predstavte si, že by sa jedného dňa stala Pápežom žena - teda pápežkou. A zmenila by celkové postoje v cirkvi nielen voči ženám, ale k dogmám ako takým, pretože by zaviedla prístup k veciam cirkevným srdcom a nie púhym rozumom...

[dreamingwolf]

Pesach: Pesach ( פסח ) – Pascha, Veľká noc, nepatrí medzi tzv. Vysoké sviatky ( Roš ha-Šana, Jom Kipur). Jedná sa o jeden z menších, tzv. pútnych (pútnických) sviatkov. Tento sviatok, spolu s ďalšími dvomi pútnymi sviatkami (Šavu´ot, Sukot) je ale daný už v Tóre (2.M), takže je veľmi významný a radostný (oslobodenie z egyptského zajatia). V židovských rodinách sa dodržiava veľmi dôsledne a všetci sa neho tešia.
Posledná večera Rabiho Nazarejca a jeho žiakov bola nepochybne Seder ( רסד ). Teda večera / domáca bohoslužba počas tohto židovského sviatku.
Hagada ( הגדג ) je kniha, ktorá veľmi presne určuje spôsob vykonania tejto večere (Hagada šel Pesach) a teda aj postavenie a úlohu každého člena rodiny. Žena (manželka/matka) tu má svoje nezastupiteľné a veľmi významné miesto.
Pre Rabiho mala táto večera dvojaký význam. Obecne – začiatok (nového, slobodného života), individuálne – koniec (jeho pozemského života).
Je teda dosť ťažko predstaviteľné, aby pri takejto významnej udalosti neboli splnené všetky podmienky, ktoré pre túto večeru/bohoslužbu Hagada predpisuje.
Matka hlavy „rodiny“ (Rabiho) nebola v tej chvíli taká dôležitá. Manželka (Rabiho) áno.
Ak teda pripustíme, že Mária z Magdaly bola Rabiho ženou (manželkou/družkou), potom tam určite nemohla chýbať …

[Ha_Tav]

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

Související články:
Jeden z příběhů "života po životě" (31.03.2011)
Rozdíly, které si neodporují (04.10.2008)
O znovuzrození Božského mužství (01.05.2007)
Rada budúcim rodičom: Výchova detí začína už pred narodením (28.03.2007)
Proč tolik neštěstí? (10.03.2007)
Nebezpečí od východních "mistrů" (5.) (02.03.2007)
Nebezpečí od východních "mistrů" (4.) (01.03.2007)
Nebezpečí od východních "mistrů" (3.) (28.02.2007)
Nebezpečí od východních "mistrů" (2.) (27.02.2007)
Nebezpečí od východních "mistrů" (1.) (26.02.2007)
Mezináboženské zážitky a reflexe (06.02.2007)
Veril Buddha v Boha? (02.01.2007)
Vánoce starého velblouda (22.12.2006)
Tau Malachi: Tajné evanjelium Márie Magdalény, Ikar, 2006 (07.12.2006)
Historické pozadí „kódu da Vinci“ (3.) (16.11.2006)
Historické pozadí „kódu da Vinci“ (2.) (15.11.2006)
Historické pozadí „kódu da Vinci“ (1.) (12.11.2006)
Astrologova story (25.10.2006)
Život před životem, život po životě? (23.10.2006)
Mezináboženské vztahy (09.07.2006)
Miriam ze zahrady (2. část) (14.05.2006)
Miriam ze zahrady (1. část) (08.05.2006)
Jidáš: hvězda budoucích dní II. (27.04.2006)
Jidáš: hvězda budoucích dní I. (21.04.2006)
Modlení nepomáhá nebo je na škodu (12.04.2006)
O autorovi textu "Sen jednoho Božího přítele" (09.03.2006)
Sen jednoho Božího přítele (08.03.2006)
BARDO THEDOL - Tibetská kniha mrtvých (3.) (05.03.2006)
BARDO THEDOL - Tibetská kniha mrtvých (2.) (03.03.2006)
BARDO THEDOL - Tibetská kniha mrtvých (1.) (01.03.2006)
Bible a reinkarnace (24.02.2006)
Církve jsou si rovny. Jedna si je rovnější? (13.02.2006)
O dialogu "In principio" a jeho autorovi (02.02.2006)
Dialog In principio (Rozmluva druhá) (01.02.2006)
Dialog In principio (Rozmluva první) (31.01.2006)
Dialog In principio (Prolog) (30.01.2006)
Rozbor Výkladu Otčenáše „Náš nejmilejší Pán Ježíš“ (25.01.2006)
Výklad Otčenáše „Náš nejmilejší Pán Ježíš“ (23.01.2006)
Urvaný kříž (21.01.2006)
Kázání na Boží hod vánoční o trojím zrození (24.12.2005)
Světla v předlouhé noci - obrazy 20. století (09.12.2005)
Duchovní naučení (05.12.2005)
Traktát „Sestra Katrei“ (4.) (05.12.2005)
Traktát „Sestra Katrei“ (3.) (03.12.2005)
Traktát „Sestra Katrei“ (2.) (02.12.2005)
Traktát „Sestra Katrei“ (1.) (01.12.2005)
Sestra Katrei - úvod k textu (29.11.2005)
Jóga a církev - odpověď panu Štampachovi (08.11.2005)
Haile Selassie - král nebo Bůh? (05.11.2005)
Jóga a církev (03.11.2005)
Výklad Knihy moudrosti (30.10.2005)
O vznešeném člověku (19.10.2005)
Traktát „O odloučenosti“ (16.10.2005)
Kázání (14.10.2005)
Mistr Eckhart (10.10.2005)
Sekty (20.09.2005)
Bratr Roger zavražděn (25.08.2005)
Pojednání o reinkarnaci (19.08.2005)
Rozporuplné okolnosti vzniku Nového zákona (5.) (21.07.2005)
Krátká historie Bible (19.07.2005)
Rozporuplné okolnosti vzniku Nového zákona (4.) (18.07.2005)
Rozporuplné okolnosti vzniku Nového zákona (3.) (16.07.2005)
Rozporuplné okolnosti vzniku Nového zákona (2.) (14.07.2005)
Duševní porucha lidského rodu (13.07.2005)
Anatomie falešného proroctví (10.07.2005)
Desatero, bible, poselství Opravdového života v Bohu (04.07.2005)
Zaznamenali jste ten paradox? (29.06.2005)
Karma a reinkarnace (24.06.2005)
Modlitba Siouxů (16.05.2005)
Aramejský Otčenáš (06.05.2005)
Ratzingerova éra (28.04.2005)
Duše Indiána (13.04.2005)
Jsme všichni věřící? (04.02.2005)
Opravdový život v Bohu. (25.01.2005)
Vánoční poselství (24.12.2004)
Nenechám se strašit morálkou :-) (13.11.2004)
Mystéria a křesťanství (15.10.2004)
O hledání Podstaty (10.10.2004)
Buddhistická meditace a křesťanská modlitba (07.10.2004)
Co je co? (22.11.2003)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 0 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
13. 11. 2019:

Tereza Spencerová: "Moralesova demise přišla pouhý týden poté, co zamítl německému koncernu těžbu lithia s tím, že lithium „patří bolivijskému lidu“… západní a prozápadní mainstream mezitím dál odmítá nazývat puč pučem, očividně podle pravidla, že co je dobré pro Západ, nikdy pučem nemůže být…"

Celý článek...


13. 11. 2019:

Advokát Jaroslav Ortman: "Jestli odkazem listopadu 89 má být, že neuznáváme svobodné volby, že neuznáváme vítěze voleb a že mají odstoupit pod tlakem ulice, tak potom organizátorům nejde o listopad. Pak jim jde v podstatě o revoluční únor 1948, kdy ulice diktovala a vytvářela akční výbory Národní fronty, zavírala lidi, svrhávala je z funkcí, advokáty vyhazovala z Advokátní komory. To je pro mě naprosto nepřijatelné a tyhle metody neuznávám. A tvrdím, že je to faleš, faleš, faleš, a pokud někdo vyzývá k takovým krokům, tak patří buď do blázince, nebo by se nad jeho výzvami měly zamyslet orgány činné v trestním řízení."

Celý článek...


05. 11. 2019:

Nekorektní blog Petra Kubáče: "klimatický summit" se stěhuje potřetí, tentokrát do Madridu. Ve Španělsku protesty nehrozí, protože v tomto "demokratickém" státě dostanete za pořádání referenda víc než v Jižní Americe za terorismus a vraždy. Takže letecké palivo přece jen bude spáleno. Pozoruhodná je situace Grety Thurnbergové, protože plout na plachetinici (i miliardářské kevlarové) Atlantikem do Evropy v listopadu je poukázka na smrt v bouři. Proto bude zlý skřítek šetřit CO2 tak, že přijme španělskou pomoc a pojede jejich velkou, železnou (patrně vojenskou) lodí s táákhle velkým naftovým motorem běžícím nepřetžitě během celé (více než) týden trvající cesty...

Celý článek...


01. 11. 2019:

Neviditelný pes: Pirátka Krausová se schází s trestně stíhaným šéfem reklamky JCDecaux Tenzerem, přičemž pirát Michálek se snaží svoji přítelkyni z maléru vytáhnout, což je zcela pochopitelné, důvody jsou zcela jasné, a odskákat to má z důvodů ne zcela pochopitelných Mikuláš Ferjenčík. Takto je to řečeno jazykem prostým.
Akutní případy Piráti zpravidla řeší bonzováním v Bruselu, ale v tomto případě to nepůjde. Musí si to vyřešit sami. Na to mají transparentní celopirátskou diskusi. Božínku… oni mají štěstí, že takové blbosti jsou mimo rozlišovací schopnost lidí, kteří chodí do práce, mají rodinu, řeší děti a složenky a na luštění ptydepe nemají čas. Aférku Krausové a Michálka a Tenzera nebudou voliči vnímat. Tu vnímají ti, kdo je nevolí, stejně to fungue s Babišem...

Celý článek...


31. 10. 2019:

Zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček: "Co dříve řekl učitel, nebo jiná obecně vážená osobnost, bylo bráno jako jisté měřítko hodnot, obecného vkusu a morálky. Kdo je dnes takovou osobností? Považuje se za ni každý a nazývá se to svobodou. Jsem vždy spíše pobaven, kolik ústavních právníků a politologů se objeví na sociálních sítích v souvislosti s jakýmkoliv právním nebo politickým problémem. Oni neříkají svůj názor, což by jistě bylo možné a vhodné, ale soudí jiné za to, že nesdílejí jejich představu o věci...
...poněkud přehlížíme tu část nenávistných projevů, které signalizují vážnější problémy ve společnosti. Sociální rozdíly nás mohou více ohrozit než nějaké výkřiky omezených hlupáků... Stovky milionů lidí žijí v naprosté chudobě, zatímco pár desítek miliardářů neví, kam s penězi...
"

Celý článek...
WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.3a - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!