Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 25. 06. 2024     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Thúkidides:
Impérium se nakonec stává chorobou. Právě ta zabila Athénskou demokracii.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Vzpomeňte si, kým jste
(04. 05. 2022, 1556x)
Rok 2022 a budoucnost
(13. 12. 2021, 1457x)
Co se po nás chce?
(01. 07. 2021, 1443x)
Láska vítězí
(28. 02. 2022, 1411x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Šamanismus

* Šamanský léčebný kruh kmene Lakotů


Převzato (Nirgan) - Šamanismus - 14. 06. 2007 (9652 přečtení)

Rozhovor Petry Vemolovej s indiánskou šamankou Aliciou HammAlicia Hamm, indiánská medicinmanka původem z Argentiny, která při své první iniciaci přijala jméno „Most“ (the Bridge). Ve své práci většinou používá učení kmene Lakotů, ale také lidu Hopi. Kromě těchto dvou hlavních zdrojů vychází též ze znalostí mexického učitele Mesteken Apoteke a učitelů lidu Inka. Ve všech učení původních obyvatel Ameriky je určitá společná linie, která vždy pracuje s Matkou Zemí a Velkým Duchem, vede lidské bytosti ke kontaktu s přírodou, duchy a k uvědomění posvátného stvoření světa.

Na svých seminářích většinou používá cestu šamanského léčebného kruhu, lakotskou školu snů, práci s kyvadlem, práci s krystaly, čištění aury, otevření čaker a lokalizaci duše, meditace. Svým léčením umí lokalizovat naše bloky, které jemným způsobem pročišťuje a uvádí nás do našeho středu.

Letos se Alicia rozhodla opět zavítat do České republiky a počínaje 4. 7. budeme mít šanci se s ní osobně setkat na jejích přednáškách a seminářích (více info viz http://www.aliciahamm.blackeye.cz).

Při Vaší práci používáte k léčení lidí indiánské učení kmene Lakotů a Hopi. Jsou mezi učeními původních obyvatel Ameriky nějaké podstatné odlišnosti?

Zkoumáme-li způsoby léčení z různých geografických oblastí povrchně, zdají se být velmi odlišné. Metody každého klanu jsou ovlivněny prostředím, ve kterém se jeho lidé pohybují. To má vliv např. na různý druh rostlin a způsob jejich užití, na obřady, posvátné tance, rituály… Podíváme-li se však na jednotlivá léčení více do hloubky, zjistíme, že nejsou příliš odlišná. To samé platí pro metody šamanů ze Sibiře a domorodců jiných částí planety, kteří stejně jako indiáni pracují s Matkou Zemí a Velkých Duchem. I jiné národy světa vědí o skrytých silách, které mají schopnost léčit, zejména když existuje víra v tyto síly. K léčení bytostí potom může docházet, používáme-li víru ve skryté síly vědomě, s cílem zlepšit zdraví a podpořit to nejlepší v nás.

V posledním období přichází do Evropy stále více učitelů z celého světa, kteří předávají pradávná učení svých národů. Myslíte si, že existuje nějaký skrytý důvod, proč učitelé do Evropy přijíždějí?

Já si myslím, že Evropa tyto učitele sama volá. Já tedy vždy do Evropy přijíždím na základě pozvání a často jsem svými žáky přemlouvána, abych co nejdéle zůstala. Do Evropy přijíždějí vyučovat indiánští učitelé již nejméně 30 let, nejedná se o trend posledních několika let. Možná je jejich učení formou odpovědi Evropanům, kteří po celém světě v minulosti rozšiřovali své kolonie a drasticky zacházeli s původními obyvateli. Poněvadž jsou domorodci laskaví, tak dnes přijíždějí naučit Evropany něco, na co již zapomněli a co nutně potřebují (Alicie se směje...).

Hlavním tématem Vaší práce je tzv. Medicine Wheel (léčebný kruh). Co to je?

Medicině Wheel je v zásadě posvátný, tajemný kruh. I věda „bílého muže“ považuje kruh za něco těžko popsatelného, je nekonečný, přestože je nakreslen na papíře. Je to stejné, jako když matematika nemůže definovat číslo jedna. Tak stejně kruh představuje číslo jedna a zároveň i nulu. Pro nás kruh představuje učení Matky Země a vesmírného otce Velkého Ducha, poněvadž v celém vesmíru se vše pohybuje v kruzích. Týká se to všech planet, hvězd, galaxií, které se stejně jako naše Země pohybují v kruzích a ve spirálách. Když se chceme chovat harmonicky vůči Matce Zemi a celému vesmíru, musíme se také pohybovat v kruzích.

Sedíme-li s dalšími lidmi v kruhu, jsou všichni stejně vzdáleni od jeho středu. Každý jednotlivý člověk je stejně důležitý jako kdokoli jiný, ať sedí naproti či v sousedství. Princip kruhu nezavádí do společenství systém, že jeden je nahoře a mnoho ostatních dole, všichni jsou na stejné úrovni.

Léčebný kruh je výsledkem dlouhodobého pozorování a je u původních obyvatel Ameriky předáván po dobu několika tisíci let orálním způsobem, z otce na syna, z prarodičů na vnuky. Takto to u nás bylo vždy. Pro naše lidi není pět tisíc let tak dlouhá doba. Můj prapradědeček běžně vyprávěl příběhy, které mu říkal jeho prapradědeček, který to věděl díky vzpomínkám a zážitkům svého praděda. Po celá staletí a tisíciletí se předávají stejné příběhy s důležitým sdělením. Jako malá jsem např. slyšela příběh o Bílé buvolí ženě nejméně desetkrát nebo dvacetkrát (pozn.: Bílá buvolí žena přinesla lidem poznání ohně). Stařešina, který mi příběh vyprávěl mi odhalil moudro: „Všechny problémy, které v životě máš, vznikají z toho, že nerozumíš ohni!“. Často jsem, smutná a zmatená, že nerozumím tomu, co se mezi mnou a tím ohněm vlastně děje. V mé mysli se začala aktivovat nějaká řešení a stařešina mi varování o ohni opakoval dál a dál, kdykoli mě potkal. Postupně jsem si začala uvědomovat, že myšlenky, kterými se často zaobírám, jsou zároveň původcem toho, co se mi děje v životě a tvoří moji realitu. Starší mi často říkali, že realita začíná v mé mysli a že musím začít více pracovat s tím, co se mi děje v hlavě. Podobná sdělení a mnoho dalších příběhů jsem od mala slyšela mnohokrát a stejně i já je předávám svým vnukům. Jsou to sdělení, která jsou předávána srdcem.

První částí léčebného kruhu lakotů je lidský kruh. Skládá se ze čtyř částí, které člověk prochází, a své putování končí ve středu. Jak se tato symbolika projevuje v běžném životě?

Být vycentrován, tj. být ve svém středu, znamená prožívat harmonii a rovnováhu. Má-li člověk silné své čtyři směry, znamená to, že jsou jeho vnitřní dítě, ženská část, mužská část a jeho duše zdravé. Může se tudíž nacházet ve středu a využívat celou svoji sílu plynoucí ze čtyř směrů. Objeví-li se v životě problémy, má zdravý a silný člověk k dispozici nástroje, které pomohou problému čelit a vyřešit ho.

Aby mohl být člověk vycentrován úplně, nestačí pouze nalezení rovnováhy mezi jeho čtyřmi horizontálními směry. Být vycentrován znamená nacházet se v průsečíku jak horizontální tak vertikální rovnováhy. Vertikální rovnováha nastává uprostřed mezi horním a dolním světem, tj. nastane pouze tehdy jsme-li v kontaktu jak s Matkou Zemí, tak Velkým Duchem. Uprostřed léčebného kruhu stojí strom, který představuje průsečík horizontální a vertikální rovnováhy. Strom, který symbolizuje „tady a teď“, bytí v přítomnosti. Pouze v přítomném okamžiku je člověk v kontaktu s tím, co je nad a pod, a současně je v kontaktu se všemi nástroji, které má jako lidská bytost k dispozici.

Můžete říci něco více ke zmíněnému kontaktu se směry / nástroji lidské bytosti?

Je-li člověk v kontaktu se svým vnitřním dítětem, znamená to, že je v kontaktu se svojí kreativitou, nevinností, důvěrou a ty mu pomáhají překonávat pocit strachu. Je-li člověk v kontaktu se svojí ženskou částí, uvědomuje si svůj vnitřní svět. Mužská část zase představuje kontakt s vnějším světem a dává člověku v životě k dispozici jasnou mysl. A nakonec duše dává člověku sílu a inspiraci..

Kromě lidského kruhu obsahuje lakotský medicine wheel ještě další části.

Zvládne-li jedinec plně lidský kruh může dále pokračovat v kruhu Matky Země. Oproti kruhu lidské bytosti je kruh Země obohacen o čtyři další směry, které jsou orientovány uprostřed mezi čtyřmi směry člověka. Tyto čtyři mezisměry představují sny, řád, emoce a předky. Je-li člověk schopen být v kontaktu s dalšími nástroji z kruhu Země, potom roste a dostává se mu více moudrosti a porozumění.

Má léčebný kruh Země nějaké spojení s naší planetou, šlo by metodu použít při jejím léčení? Nebo je podle Vás vůbec potřeba léčit naši planetu?

Já si myslím, že planeta Země je zdravá sama o sobě. Lidé se však na ní pohybují bez respektu a mají potřebu neustále přírodu nějak přetvářet. Přinášejí na planetu umělé materiály a berou si vše, co chtějí. Takové chování je vedeno lidským egem a je mimo rovnováhu. Lidé proto mohou pomáhat Zemi, budou-li stavět léčebné kruhy, meditovat, žít v respektu s ní a učit se od ní. Myslím, že Matka Země je schopna pomoci si sobě sama, necháme-li ji v klidu a dáme-li prostor jejímu vlastnímu procesu zotavování.

Souvisí podle Vás současné výkyvy počasí, větší četnost zemětřesení a uragánů s léčebným procesem Matky Země?

Myslím, že se jedná o tenzi plynoucí z vývoje, který provází Zemi do nové dimenze. Je pod vlivem různých vibrací, které skrze ni procházejí vesmírem. Tenze pramení též z našeho vlastního vývoje. Na jedné straně se zvětšuje počet lidí, kteří kráčí s Matkou Zemí v rovnováze, rozvíjejí svoji humanitu, spiritualitu, porozumění a stávají se více vědomými. Na druhé straně lidé obávající se změn podporují ze strachu destrukční síly a posilují na Zemi ducha války. Mají pocit, že se musí více chránit, vytvářejí obraz nepřítele a systémy obrany proti nepříteli, vkládají lidskou energii do zbrojení. Přítomnost této duality je příčinou vývoje dvou odlišných vibracích lidského vědomí a zesílení napětí na Zemi, které se manifestuje jako silné pohyby přírody. Celé situaci určitě příliš nepomohly pokusy člověka, který vkládal atomové bomby na různá místa těla své Matky, aby zjistil, že to způsobí velké šoky v přírodě.

Země však prochází velikými změnami od časů dinosaurů i bez ohledu na působení člověka. Prochází sama vývojem v kruhu, společně s galaxií a celým vesmírem se ocitá na nových místech. Právě nyní se nachází ve stavu, ve kterém nikdy předtím nebyla. Její stav samozřejmě ovlivňuje všechny rostliny, živočichy a lidské bytosti, kteří na ní žijí.

Lidé, kteří se obávají změn a brání se novým podmínkám, se snaží neztratit svoji známou formu. Jsou konzervativní, drží se minulosti a chtějí kráčet zpět. Výsledkem jsou tenze bránící přirozenému pohybu.

Moudrý člověk ví, že není možné nic ztratit. Žádná energie nemůže být ztracena, může být jen transformována. Konzervativní lidé dostatečně nerozumí tomu, co transformace znamená. Obávají se, že něco ztratí. Když dojde k transformaci, ztratí se pouze původní forma. Když se snažíš udržet formu, transformaci brzdíš. Bráníš se tak něčemu, co se přesto neustále děje.

Při svém léčení pracujete i s čakrami. Jak to, že indiánská medicinmanka pracuje s technikou, která pochází z východu?

Tak jak jsme byli po tisíciletí učeni, jak procházet léčebných kruhem, bylo nám též řečeno, že máme kráčet všemi čtyřmi směry. Kdybychom světu předávali pouze učení, které jsme dostali od našich předků, nekráčeli bychom všemi čtyřmi směry. Učíme se ze všech směrů a nečiní nám problém obohacovat naše poznání o nová učení. Nejedná se jen o teorii čaker. Lidé z celé planety byli v dřívějších dobách v kontaktu. V rámci léčebného kruhu používáme např. v kruhu duchů bohyni Ganešu, která jistě nepochází pouze od indiánských předků. Stejně tak se v některých našich starověkých příbězích vyskytují lvi, tygři nebo sloni.
Dnes již přesně nevíme, kdy naši předci komunikovali s lidmi, kteří se dnes nachází na jiné části planety. Např. můj učitel Mesteken Apoteke pochází z pouštního kmene v Mexiku, který je doposud izolován od zbytku světa. Přitom tento kmen využívá při léčení znalosti akupunktury aplikováním železné jehličky a hovoří o tzv. „ki“ ve spojení s vitální energií.

Nebo známý případ shodných znaků mezi národem Tibetu a kmene Hopi, které jsou si až příliš podobné. Bílý muž na pro něho nevysvětlitelné shody reaguje tím, že např. vytvoří teorii o překročení oceánu přes Aljašku a Severní pól. My však věříme tomu, že jsme přišli do Ameriky z Atlandidy, kterou kdysi obývaly všechny lidské rasy.

Hovořili jsme zde o vnitřní části léčebného kruhu – kruhu člověka a Zěmě. Vnějším kruhem je svět duchů. Můžeš lidem, kteří dosud nepracovali s Indiány, alespoň velmi obecně přiblížit, co si představit pod světem duchů (angl. spirits)?

Vše živé má svoji spirituální část. Spirituální je vše, co nelze vidět, jako třeba láska, emoce, myšlenky, přátelství, naše přání, vůle, touhy a také strachy. Všechny důležité události v životě se odehrávají uvnitř, nelze je vidět. Kde je láska? Kde je strach?
Tělo, které prožívá spoustu lásky, má výborné organické funkce. Naproti tomu tělo, které trpí strachem, snadno onemocní např. nějakou chorobou žaludku nebo něčeho jiného. Přestože strach v těle nenajdeš, nemůžeš říci, že neexistuje. Nedá se však najít ani změřit. To je pro nás svět duchů. Patří sem i vzájemné porozumění. Když mluvím a někdo poslouchá, něco neviditelného mezi námi probíhá a dotýká se nás obou. To nazýváme duchem.

Často si též myslíme, že láska je Bůh. Je světlem, jejíž druh energie se podobá Slunci. Pokusit se rozumět lásce je stejné jako zkoušet rozumět ohni. Ale my nerozumíme ohni a tak máme problém s láskou. Je těžké být v našich láskách v harmonii, protože je stejně těžké pracovat s ohněm. Láska z nás vždy udělá mláďata a začne hýbat naším neviditelným světem. Je to proto náš učitel a také transformátor. Všechny podobné síly pro nás představují svět duchů. V kruhu to znamená, že jako dítě máme potřebu mít matku a otce. Jako duše máme potřebu znát svůj původ. V našem vnitřním světě máme potřebu zažívat pocity, které nás naplňují. Tak v léčebném kruhu za každou částí vnitřního kruhu stojí vnější ochránce ze světa duchů, který má danou část na starosti. Jdeme-li např. do oblasti snů, za tímto světem stojí tzv. Kačina, který představuje tvůrce snů a vizí. Jdeme-li v kruhu ke kamenu, který představuje Kačinu, pomůže nám lépe porozumět našim snům. A pokud věříme v tohoto pomocníka, můžeme ho vidět, zejména procházíme-li mezi stavy bdění a snění. Strážce snů můžeme požádat, aby nás jeho světem provedl a stal se našim učitelem. Chováme-li se jako bytosti, které jsou ochotny se učit, přestaneme se vnímat jako střed vesmíru. Přijmeme potom skutečnost, že existují bytosti, které jsou větší než my. Vesmír je přeci veliký a my jsme ve srovnání s ním nepatrní. Díky tomuto přístupu se dostaneme do kontaktu s vesmírnými silami, které se stávají našim učitelem. Potom můžeme vznášet naše dotazy a dostaneme odpovědi.

Vy používáte při Vaší práci techniky, které léčí lidskou duši. Pro dnešního člověka je však poměrně těžké uvěřit, že má duši.

Lidé, kteří věří pouze v materiální svět, se často cítí prázdní, osamělí nebo plní úzkostí. Potom přicházejí za psychologem a snaží se s ním řešit svůj stav. Ve skutečnosti se takto cítí, protože ztratili kontakt se svojí důležitou částí. V řečtině slovo psyché znamená duši. Lidé by proto měli zjistit více informací, odkud podobná slova pocházejí. Dále např. slovo materia pochází ze slova mater, což znamená matku. Když tedy člověk půjde hledat kořeny slov, nalezne informace, jak sám sebe léčit.

Lidé, kteří věří, že pouze oni a hmotné objekty kolem nich jsou to jediné, co existuje, dostanou plody své víry stejným způsobem zpět. Poněvadž platí pravidlo, co dávám, to přijímám. Kolem takových lidí existují pouze fyzické objekty, poněvadž vesmír jim zrcadlí zpět, co do něho vysílají. Svá omezená přesvědčení by se měli pokusit překročit, aby se dostali do rovnováhy. Takovým lidem bych poradila, aby hledali novou inspiraci např. v přírodě. Nebo by mohli více naslouchat starým lidem, jejichž pohled na svět je již naplněn životní zkušeností.

Vaše kultura však na staré lidi nahlíží problematicky. Jedině staří lidé si ale pamatují staré časy a můžou svoji moudrost předávat ve svých příbězích. Díky příběhům se lépe napojíme na naše předky a uvědomíme si, odkud pocházíme. Tak porozumíme lépe i sami sobě. Také věk nás mnohému učí. Jinak prožíváme svět, když je nám dvacet, čtyřicet nebo šedesát. A naše životní zkušenosti nás neustále učí. Dnes se často zapomíná na fakt, že staří lidé toho již o životě mnoho vědí. Proto se staří lidé cítí osamělí. Kdyby měli možnost mladším odpovídat na otázky, jako kdo jsem, odkud pocházím, kam směřuji, co je to život, dostali by šanci naplnit svoji misi.

Převzato z www.nirgan.sk

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

Související články:
Strašák jménem partnerská krize (30.05.2015)
Šamanský léčitelský kruh V. – Trávicí soustava (08.03.2015)
Strážce svaté harmonie IV. – Játra (12.02.2015)
Magický rituál je hluboce transformační proces (02.02.2015)
Strážce svaté harmonie III. – Plíce (29.01.2015)
Strážce svaté harmonie II. – Srdce (28.01.2015)
Strážce svaté harmonie I. – Léčitelství (26.01.2015)
Ezoterické léto - pozvánka (28.07.2014)
Ezoterické léto - PROGRAM (28.07.2014)
Chcete jít za štěstím? Bez vize to asi nepůjde… (16.10.2013)
Kyvadlo ladí čakry (30.01.2013)
Výprava do Amazonie (23.09.2012)
Dieta s rostlinami v Amazonii část 1. (21.02.2012)
Šamanské léčitelské umění - Praha (29.10.2011)
Šamanská léčba: „Medicíno, chceš-li se inspirovat od šamanů, musíš uvidět to podstatné!“ (11.10.2011)
Šaman se nerodí z posvátné drogy (05.10.2011)
Kletba nebo jen špatné rodinné návyky? (14.07.2011)
Lapač snů (08.05.2011)
Zázrak - přirozená součást našeho života (01.03.2011)
Zcizování indiánské spirituality (19.02.2011)
Ženy a muži, sundejte si své nepohodlné kabátky! (01.02.2011)
Všichni jsme božští tvůrci (21.01.2011)
Láska - nejmocnější učitelka života (30.04.2010)
Vstupní brána šamanismu – šamanské léčitelství (30.04.2010)
Šamanská předpověď na rok 2010 (22.01.2010)
Byrokratizace šamanismu (13.01.2010)
Geseko von Lüpke - Poselství šamanů (19.11.2009)
Útěk do divočiny? To by k ničemu nebylo! (17.10.2009)
Globalizace ayahuasky: Omezení škod nebo maximalizace prospěchu? (3.) (04.10.2009)
Globalizace ayahuasky: Omezení škod nebo maximalizace prospěchu? (2.) (01.10.2009)
Globalizace ayahuasky: Omezení škod nebo maximalizace prospěchu? (1.) (29.09.2009)
Šaman (27.09.2009)
Rostliny-učitelé z Amazonie (ayahuaska) (20.09.2009)
Šamanismus se Zorou Frešovou (13.09.2009)
Deklarace o vyhlášení války uživatelům lakotské spirituality (11.09.2009)
Šamanské učení o rostlinách (30.08.2009)
Amazonská dieta (09.08.2009)
Tato Země může být rájem - když víme, jak na to... (11.06.2009)
Nové možnosti šamanského léčitelského umění (11.04.2009)
Most mezi světy (07.04.2009)
Šamanský bar (04.04.2009)
Meditace s rostlinou (03.04.2009)
Svět proměn (14.03.2009)
Úvod k šamanismu (3.) (07.03.2009)
Úvod k šamanismu (2.) (06.03.2009)
Úvod k šamanismu (1.) (05.03.2009)
Být sám sebou (05.11.2008)
Šamanský slabikář - Ayahuaska není rekreační droga (20.10.2008)
Hledání nadpřirozena 2. (15.10.2008)
Hledání nadpřirozena 1. (14.10.2008)
Graham Hancock: Hledání nadpřirozena (13.10.2008)
Slovanská spiritualita (06.04.2008)
Rada moudrých žen (19.02.2008)
Rituální přístupy k práci s posvátnými rostlinami (2.) (06.11.2007)
Léčivé rostliny - botanická poradna 19. (04.11.2007)
Rituální přístupy k práci s posvátnými rostlinami (1.) (04.11.2007)
Monguš Kenin-Lopsan - "Živý poklad šamanismu" (30.10.2007)
Šamani a "šamanismus" (08.10.2007)
Indiánská Potní chýše (10.09.2007)
Oslava a obřad slunovratu (21.06.2007)
Zpráva o Shromáždění Rady Starších na jezeře Titicaca, Peru (13.06.2007)
Přednášky a semináře šamanky Alicie Hamm (12.06.2007)
Semináře se Zorou Frešovou (10.06.2007)
Shromáždění Rady Starších na jezeře Titicaca (23.02.2007)
Mayské orákulum - Mytické volání (23.02.2007)
Dopis Gila Aguilery (23.02.2007)
Sundance (30.01.2007)
Moje pouť říšemi (21.01.2007)
Amy Wallaceová: Čarodějova učednice - Můj život s Carlosem Castanedou, Dobra 2006 (12.01.2007)
Šamanské semináře (20.06.2006)
Spievam Zemi, tancujem s hviezdami (19.06.2006)
"The Quest" (Hledání) (13.05.2006)
Meditace od šamanů ze Sibiře (07.01.2006)
Večer šamanismu v Praze (08.12.2005)
Ovládaná pošetilost (22.11.2005)
Nelítostnost čaroděje (20.11.2005)
Vůle bojovníka (17.11.2005)
Blátivé stíny (14.11.2005)
Nebdělé učitelství (25.10.2005)
Čtyři přirození nepřátelé člověka (13.12.2004)
Ženská cesta (23.11.2004)
Guru Chobot, s.r.o. (08.10.2004)
Indiánská potní chýše (06.09.2004)
Chem Trail Horror (21.07.2004)
Úvod do šamanismu (25.06.2004)
Šamanismus za zvuku bubnů (2.) (12.05.2004)
Šamanismus za zvuku bubnů (1.) (11.05.2004)
Pohanská iniciace smrtí (23.04.2004)
Medvědice (13.02.2004)
Sova (10.02.2004)
Šaman bojovník a (nebo) šaman dobrodruh? (06.02.2004)
Jsme částí země (27.01.2004)
Poselství od protinožců (2.) (13.12.2003)
Poselství od protinožců (1.) (12.12.2003)
Šamanský kruh medicíny (22.11.2003)
Přátelení s temnotou (21.11.2003)
Rituál přechodu (20.11.2003)
[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 4 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Sdružení za obnovu národní suverenitykulatý roh

Kudy z krize


kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
Vzhledem současné situaci pozastaveno


Aischylos:
„První obětí každé války je pravda.“


WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.2RC8 - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!