Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 11. 04. 2021     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Paul Kingsnorth :
Obávat se, že po kolapsu současné civilizace se dostanou k moci psychopaté, je omyl. Ti nám už přece dávno vládnou!

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Spojení duší
(23. 08. 2018, 2855x)
Oddělení zrna od plev
(13. 07. 2018, 2263x)
Párové duše
(01. 02. 2019, 2192x)
Věřte ve svou jedinečnost
(27. 07. 2018, 2073x)
Co je pro naše dobro
(24. 08. 2018, 1886x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Sebepoznání

* Štěstí a touha


Jan Lošák (Krišnamurti - vlastní překlad) - Sebepoznání - 24. 06. 2007 (5444 přečtení)

Protože člověk zapomněl, že skutečným smyslem jeho existence je pěstovat štěstí v sobě a v těch kolem sebe, tak je svět plný zmatku a chaosu, a on svým životem k tomuto chaosu jen přispívá.
 


Co je tou věcí, po které každý na světě prahne a touží? Každý touží nalézt štěstí. Pravé štěstí není ani sobecké, ani negativní. Je inteligencí, navršením všech zkušeností; je Pravdou, která je věčná. Žádný mrak je nemůže zakrýt ani je žádné utrpení nemůže zmenšit. Je to takové štěstí, po kterém každý touží. Je to takové štěstí, po kterém já jsem vždycky toužil. Viděl jsem lidi unavené svou prací, vykonávající velké činy, shromažďující znalosti, snažící se být duchovními a přesto zapomínali na tu jedinou věc – štěstí – které jediné dává život mysli a výživu srdci. Zdraví se může nacházet jen ve štěstí. Ten, který je nenalezl, neobjeví nikdy Pravdu, nikdy nepřivede život k jeho naplnění, nikdy nenalezne klid v tomto světě zmatku.

    Pokud v sobě toužíte takové štěstí nastolit, tak z něj musíte učinit svůj cíl a váš život pak bude jako plamen, který tryská k nebesům.

    Lidé se při hledání štěstí obracejí k mnoha věcem – uctívají v chrámech a kostelech, shromažďují z knih znalosti druhých, provádějí náboženské rituály v naději, že to do jejich myslí vnese mír a klid. Touha po štěstí neustále hlodá v jejich srdcích.

    Ve velkém světadíle Ameriky je při hledání štěstí kladen větší důraz na fyzično. Říkají tam, že bez fyzického pohodlí a bez těla, které je silné a zdravé, nemůže docházet ke správnému rozvíjení emocí. Ale ve snaze nastolit dokonalé fyzické podmínky ztrácí ze zřetele jiné důležité věci. V Indii kráčí do opačného extrému a při svém hledání štěstí zcela zanedbávají fyzično.

    Rozhlédněte se kde chcete, každá lidská bytost hledá štěstí. Své hledání začíná v pouhých požitcích, které vznikají z fyzického vzrušení. Pak objeví, že tato vzrušení neuspokojují její touhu po trvalém štěstí, a tak experimentuje s dalšímu zkušenostmi, mentálními a citovými.

    Život je procesem shromažďování a odhazování, sbírání a odkládání. Co seberete, to odmítnete, a čím víc toho odmítnete, tím blíž budete k vysvobození. Odložením toho, co jste nahromadili, získáte znalosti, které vám dají sílu vytvářet si vlastní osud, které vám nakonec dají moc dosáhnout Království Štěstí, které každý z vás hledá.

    Tak, jako se ve stromě nachází míza, která jeho lístkům umožní, aby se rozvinuly pro slávu jeho bytí, tak se v každém člověku nachází božská jiskra, která skrze utrpení, skrze extázi, skrze boj, skrze všechny procesy života vyroste k dokonalosti, k onomu stavu věčného štěstí, který je cílem všech, který je tou nejpravější duchovností – největším darem, který kdo komu může dát.

    Toto neumírající a nezměnitelné štěstí naleznete, až budete vysvobozeni z tyranií svého já, jeho tužeb, jeho přání. Toto není cíl, který vám určil někdo druhý; je to touha každé lidské duše, každého jedince, který zápasí, který trpí, který hledá. Je to právě jiskra této touhy, ze které se rozhoří plamen, který se nakonec stane součástí Věčného Plamene, a až se budete schopni v tomto Plameni ztratit, tak budete v Království Štěstí.

    Každý musí nalézt svůj vlastní způsob dosažení. Neexistuje žádná další pravda, žádný další bůh, ale jen onen cíl, který si stanovil každý sám pro sebe, který nelze zničit dechem člověka ani pomíjivými rozmary boha.

    Jakým způsobem tohoto cíle můžete dosáhnout a udržet toto štěstí věčně ve svém srdci? Pokud jste bystrým člověkem, tak jste si všimli, že v každém se nachází tři rozdílné bytosti – mysl, city a tělo. A pokud to budete pozorovat, tak zjistíte, že každá z těchto tří bytostí má svou vlastní odloučenou existenci a snaží se tvořit a jednat nezávisle na druhých, a tak vytváří disharmonii. Absolutní štěstí vzniká z nastolení harmonie mezi těmito třemi. Pokud cváláte na třech koních – a každý z nich si přeje cválat nezávisle na druhých dvou – dokud je nebudete schopni ovládnout a sehnat je všechny dohromady, tak nedosáhnete svého cíle.

    Mysl musí mít svůj vlastní cíl, ale musí to být cíl, který jste si vytvořili sami; jinak to povede k pověrám.

    Co je konečným cílem mysli?

    Je to očištění svého já, což znamená rozvinutí individuální jedinečnosti.

    Tak, jako je semeno poháněno životem uvnitř sebe, aby prorazilo skrze těžkou půdu a dostalo se ke světlu, tak i vy, pokud budete poháněni touhou nalézt svobodu, prorazíte skrze všechna omezení, která vás svazují. K tomu, abyste získali svobodu, je potřeba obrovská touha. Lidi se touhy bojí, myslí si, že je to něco špatného, co je třeba ničit. Ale to je pomýlený postoj. Touha je hybnou silou za veškerým jednáním. Pokud toužíte zažehnout velký oheň, aby vás zahříval a těšil, tak mu musíte dát palivo – nakrmit jej velkými dřevěnými poleny. A tak pokud chcete naplnit život, tak musíte mít velké touhy, neboť touha přináší zkušenosti a zkušenosti vedou ke znalostem.

    Pokud člověk ví, jak touhu používat, tak jej přivede ke svobodě, po které touží. Pokud bude touha zabíjena nebo potlačována, tak neexistuje možnost vysvobození. Většina lidí na světě má intenzivní, žhavé, silné touhy, avšak místo aby je užívali a cvičili, tak je buď potlačují nebo se jimi nechávají ovládat.

    Bez touhy nemůže vzniknout žádné tvůrčí dílo. Pokud budete touhu zabíjet, tak se stanete kusem mrtvého dřeva, a nebo se stanete automatickým strojem. Stroje byly vymyšleny, aby usnadnily lidskou práci. Fyzické problémy možná lze vyřešit tímto způsobem, ale duševní a citové problémy lze vyřešit mnohem obtížněji, a protože je tak málo chápan způsob, jak tyto problémy vyřešit, tak si lidé vymysleli náboženství, víry a dogmata.

    Pokud dává touha život, tak by měla být podporována. Pokud vytváří touha utrpení, pak musí být toto utrpení překonáno skrze pochopení. Člověk zabíjí své touhy, protože nechce být svobodným; protože nechce dosáhnout pravého vysvobození, tak ze sebe činí stroj. Použijte touhu jako stupínek k rozdmýchání větších tužeb, k probuzení větší rozkoše a touhy.

    Avšak inteligence je třeba k tomu, abyste rozvinuli svou individuální jedinečnost, abyste očistili své touhy, abyste si uvědomili ono já, které je jástvím všeho – abyste si uvědomili tu absolutní jednotu se všemi věcmi, která ukončí váš pocit odloučení. Je třeba, aby byla mysl jednoduchá, avšak jednoduchost neznamená nevyzrálost. Neměli bychom se obracet zády k výsledkům pokroku a evoluce, ale naopak bychom jich měli využít.

    Mysl, která je jednoduchá, pochopí dokonalost, protože bude součástí dokonalosti samé. Mysl, která je pokřivená, nemůže chápat Pravdu. Mysl, která je komplikovaná, která je přeplněna znalostmi knih, je odsouzena k tomu, aby se stala krystalickou, přestože znalosti mají své místo. V každé velké architektuře, malbě nebo soše, ve všech největších podobách krásy se nachází jednoduchost a zdrženlivost. Získat jednoduchost mysli je tou největší a nejobtížnější věcí, avšak aby mohl být člověk jednoduchý, tak musel mít mnoho zkušeností. Jednoduchost toho nejopravdovějšího druhu je nejvyšší formou duchovna.

    Co je konečným cílem citů? Je to láskyplné odpoutání. Být schopen milovat a přesto nebýt připoután k nikomu a k ničemu je absolutní dokonalostí citů.

    Člověk bez lásky je jako holý strom uprostřed zimy, bez listů a květů, které by mohly nabízet vůni rannímu vzduchu. Ti, kteří touží dosáhnout Pravdy, v sobě musí pěstovat - stejně jako zahradník pěstuje zahradu - tuto květinu lásky, která bude poskytovat rozkoš, která bude zdrojem útěchy ve zklamání a utrpení. Láska – nechť je na počátku jakkoliv závistivá, žárlivá, tyranická, sobecká – je poupětem, které rozkvete k velké slávě a bude nabízet vůni své dokonalosti každému, kdo půjde kolem. Bez lásky je člověk jako poušť plná suchého písku, jako řeka v době léta, bez vody, která by živila její břehy. Ti, kteří chtějí dosáhnout dokonalosti štěstí, krásy, která je skryta před lidskými zraky, v sobě musí pěstovat tento stav lásky. Musíte milovat všechno a přesto být od všeho odpoutáni, neboť lásky je třeba k rozvíjení života. Abyste ji mohli pěstovat, tak se musíte naučit pozorovat, musíte sbírat zkušenosti – buď nepřímo od druhých, nebo skrze své vlastní vyšlapávání strastiplných cestiček zkušeností. Jen skrze zkušenosti můžete poznat sympatie, můžete být schopni nabízet soucit těm, kteří po něm touží, neboť pokud utrpení sami nezažijete, tak nebude vaše srdce schopno soucitu a pochopení.

    To neznamená, že byste měli okusit úplně všechno. Je mnoho způsobů, jak získávat zkušenosti – a jednou z nich je žít životem každého, dívat se očima každého, kdo kolem vás prochází, a zažívat v představivosti jeho utrpení, jeho pomíjivé požitky. Když na ulici spatříte opilého člověka, tak by vám to mělo stačit k tomu, aby vám to dalo zkušenost opilosti; pokud spatříte člověka v slzách, tak by vám to mělo dát zkušenost žalu; pokud vidíte člověka v radosti a v extázi, tak by vám to mělo dát zkušenost radosti. Nemusíme všichni následovat jednu cestu poznání. Jeden druhému dáváme a jeden od druhého bereme. Můžeme sbírat poznatky ze zkušeností celého světa a to by mělo stačit pro pokrok, kulturu a pročištění. Pokud chcete dosáhnout naplnění života, tak musíte mít toto navršení zkušeností, neboť bez zkušeností nemůžete dosáhnout cíle, nemůžete spojit začátek s koncem. Pokud existuje odloučení, tak existuje bolest, a štěstí se nachází pouze ve splynutí s cílem, jen když v sobě nastolíte trvalou Pravdu. Abyste to dokázali, tak musíte od samého počátku sbírat zkušenosti, jako když člověk sbírá zrno z polí.

    Pokud v sobě nemáte žádné sympatie, žádný soucit, tak nemůžete nikdy dosáhnout, tak se nikdy nemůžete ztotožnit s cílem. Otupělá a spokojená mysl nemůže nikdy získat sympatie nebo soucit nebo dávat pochopení druhým. Pozoroval jsem lidi, kteří velmi toužili po tom, aby mohli pomáhat druhým, ale nevěděli, jak mají pomoci. Nebyli schopni se vcítit do situace druhých, a tak pochopit jejich úhel pohledu.

    Ti, kteří touží pochopit život kolem sebe, kteří touží uzřít cíl, a tak si ve svém srdci nastolit Milovaného, v sobě musí probudit velkou lásku a přesto být od okovů té lásky odpoutáni. Musí mít obrovský soucit a přesto tím soucitem nebýt spoutáni. Musí mít velké touhy a přesto nebýt otroky těch tužeb.

    Co je konečným cílem těla?

    Krása. Každý na světě hledá krásu, ale lidé hledají bez pochopení. Je třeba, aby tělo bylo krásné, avšak nesmí být pouhou vnější ulitou krásy bez krásných myšlenek a citů. Tělo potřebuje umírněnost – ovládání bez potlačování.

    Toto jsou základy pro absolutní harmonii tří bytostí v každém z nás.

    Touha po svobodě, touha uniknout od všech věcí, nebo raději transcendovat všechny věci, je potřebná k dosažení dokonalosti. Osvobodit se můžete jen tehdy, pokud si mysl a srdce stanoví v životě svůj cíl a budou směrem k němu neustále zápasit, a nikdy nepodlehnou těm věcem, které mezi vámi a vaším cílem vytváří překážky.

    Abyste dosáhli dokonalosti, abyste se vydali na cestu směrem k cíli Pravdy, která je věčným štěstím všech, pak nechť se nacházíte na jakémkoliv stupni vývoje, tak je nezbytné, abyste se zbavili všech úzkých a svazujících tradic, které pochází ze slepé víry a nemají žádný kontakt se životem.

    Jako když přijde déšť - jen ti, kteří připraví svá pole a odstraní z nich plevel, budou mít plný výtěžek své práce, plný zisk z deště – tak i vy, pokud toužíte mít Milovaného stále s sebou, musíte ze své mysli a srdce odstranit všechny komplikované představy, tradice a úzké perspektivy pohledu, které jsou plevelem ničícím pravé pochopení. Neboť bez pochopení nemůže dojít k žádné spolupráci se životem.

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

Související články:
Disharmonie duše a ega (20.06.2013)
Mgr. Vladimír Červenák, etikoterapeut: Nenávisť (19.01.2013)
Čelit stresu a depresi (11.01.2011)
Vyprávění o tom, jak v praxi vypadá nebdělost (04.02.2009)
Naše třináctá komnata (15.01.2009)
O Pravidlech (a trochu o sexu) (27.10.2008)
Je náš svět božský nebo ne? (26.09.2008)
O vnější autoritě a důvěře v sebe (29.07.2008)
Základní zákony Universa (08.02.2008)
Instinkt Intelekt Inteligence Intuice - v čem jsme kdo kdy In (07.01.2008)
Rodinné konstelace v kontextu alternativní religiozity a psychoterapie (10.12.2007)
ARUNÁČALA a optika jedince (03.12.2007)
Terapie tmou (03.11.2007)
O štěstí, o Bohu i jiných slovech (29.10.2007)
Nebe plné hvězd (28.07.2007)
Cíl života (17.07.2007)
Vznikání bez tvaru - Plamen pravdy (14.07.2007)
Bůh nepochází z času (05.07.2007)
Otevřené tajemství (26.06.2007)
Šabkarova pieseň o dvoch pravdách (17.05.2007)
Poznávám se a znalost sama mě mění (16.05.2007)
Ako vítame v rodine nového človiečika? (25.04.2007)
Prečo je nelogické požadovať hmatateľné dôkazy o existencii duchovna? (24.04.2007)
Míľniky na duchovnej ceste Mirceu Eliadeho (07.04.2007)
Ako najlepšie poznať seba samého? (03.04.2007)
Cesta zlého činu stvorením a ochrana pred jeho účinkami. (21.03.2007)
„Moje zúčtovanie s ezoterikou“ (05.03.2007)
Modlitba válečníka (31.01.2007)
Afirmace podstaty neboli činu (28.01.2007)
Dikša - reakce (06.01.2007)
Vyrovnání Harické linie (21.12.2006)
Dikša – Modlitba za Jednotu (18.12.2006)
Přímým poznáním je jen vlastní uvědomění člověka (16.12.2006)
Jackalova meditace I (13.12.2006)
Být sám sebou 2 (26.11.2006)
Být sám sebou (1.) (25.11.2006)
Celý člověk (04.10.2006)
Obejmout kmen stromu (03.10.2006)
Důvěra (03.10.2006)
Pohľad na začiatok nášho života - prenatálne obdobie a pôrod (01.09.2006)
Návod i pro Tebe (30.08.2006)
Poznáním toho, co nejste, poznáte sebe sama. (20.08.2006)
Svoboda je zodpovědnost (16.08.2006)
Ne-volba (08.08.2006)
Regresné techniky súčastnosti (27.07.2006)
Rameš Balsekar: koncept - vše je Boží vůle. TO je, jak JE (26.07.2006)
Co mám dělat? (16.07.2006)
Zákon rovnováhy (06.07.2006)
Rozdíl "vzdát se" a "být vzdán" (21.06.2006)
Vzdání se (17.06.2006)
Síla Lásky... (16.06.2006)
Cestou do chrámu (30.05.2006)
Proč ego chce usilovat (23.05.2006)
Mahariši II (12.05.2006)
Život - smrt - život (10.05.2006)
Test inteligence, (aneb vznik a záhyby logiky) (15.04.2006)
Já jsem není nikdy nové (22.03.2006)
Anonymní dopis mého života (18.03.2006)
Tradice Advaita Védanty (09.03.2006)
Anděl (07.03.2006)
UMĚNÍ RYZOSTI - DUCHOVNÍ MOST (28.02.2006)
Temný chrám (17.02.2006)
Srdce (15.02.2006)
Stáří (12.02.2006)
Pokora (10.02.2006)
Čajovna (08.02.2006)
Prostá rozkoš bytí (04.02.2006)
Věčná esence bohyní (20.01.2006)
Nadhled - vědomé čtení (18.01.2006)
Mahariši (16.01.2006)
Oceán (10.01.2006)
Potencionalita (09.01.2006)
Smysl činnosti, smysl života (22.12.2005)
Odvaha vrátit se domů (20.12.2005)
DÉMONE (20.12.2005)
MISTR, MISTR, MISTR (19.12.2005)
Intuice v buddhismu (15.12.2005)
Intimní rozhovor se sebou samotným XII. (14.12.2005)
Intimní rozhovor se sebou samotným XI. (12.12.2005)
Konvence a osvobození (06.12.2005)
Intimní rozhovor se sebou samotným X. (04.12.2005)
Mapování mysli (02.12.2005)
Nelpění (02.12.2005)
Nezajímáte mě, zajímá mě hudba (25.11.2005)
Co Buddha objevil (16.11.2005)
Jean-Pierre Gomez - Přímé pochopení (12.11.2005)
Joshu a snídaně (11.11.2005)
Osvícení (09.11.2005)
PROBUZENÍ - Marta Janssen (25.10.2005)
Meditační víkend “Životní krize” (23.10.2005)
Kurs “speciál” regresní psychoterapie (21.10.2005)
Pokračovací kurs regresní psychoterapie (15.10.2005)
Co nám slibuje ďábel a co nám slibuje Bůh? (13.10.2005)
Proč Daršan (12.10.2005)
Intimní rozhovor se sebou samotným IX. (11.10.2005)
Realizace JÁ - Šrí Saradamma (08.10.2005)
Harmonizace čaker (07.10.2005)
Intimní rozhovor se sebou samotným VIII. (07.10.2005)
Zmatení jazyků (06.10.2005)
Materialistická propaganda a meč rozlišování (06.10.2005)
Intimní rozhovor se sebou samotným VII. (05.10.2005)
Cayce o sexuální energii (03.10.2005)
Edgar Cayce (02.10.2005)
Zápisky ze žaláře v Readingu (30.09.2005)
Volný (24.09.2005)
Ono nezrozené - jsme tam i bez úsilí? (19.09.2005)
Energie Lásky (16.09.2005)
Intimní rozhovor se sebou samotným VI. (15.09.2005)
Orgasmus je (14.09.2005)
Jak najít "pravého" mistra? (13.09.2005)
Intimní rozhovor se sebou samotným V. (11.09.2005)
Nebeská řeč (10.09.2005)
O Šrí Brahmámovi (07.09.2005)
Šrí V. V. Brahmam (03.09.2005)
Duchovní a světské (01.09.2005)
Myšlenky ze satsangů (30.08.2005)
Zážitek Božského Já (29.08.2005)
Jak zahodit zbytečnosti (24.08.2005)
Vrátit mysl Já (21.08.2005)
Setkání s Martou (18.08.2005)
Osamělost (13.08.2005)
Jak jsem potkal Martu (12.08.2005)
Cesta lásky (11.08.2005)
Příběh o zrcadle (reality show) (10.08.2005)
Zen a umění chatařit (09.08.2005)
Intimní rozhovor se sebou samotným IV. (25.07.2005)
Co přináší móda v duchovnosti, aneb o duchovnost v módě (09.07.2005)
Vzor hodný následování? (01.07.2005)
Setkání s Martou ve Zlíně (29.06.2005)
Jak je to s mistry? (22.06.2005)
Intimní rozhovor se sebou samotným III. (21.06.2005)
Intimní rozhovor se sebou samotným II. (19.06.2005)
Má cesta za Matkou Meerou (18.06.2005)
Intimní rozhovor se sebou samotným I. (17.06.2005)
Ego (29.05.2005)
Zase jedna reakce... (12.05.2005)
Duchovní rozvoj a vzdělání (11.05.2005)
Přesmyčky (29.04.2005)
Zlo i dobro (27.04.2005)
Ranní reflexe při čtení internetových zpráv a novinek… (26.04.2005)
Dvanáctero rad proti úzkosti (20.04.2005)
Ideály (15.04.2005)
Ztracený případ (12.04.2005)
Jak se dostat na Cestu (25.03.2005)
Brýle (24.03.2005)
Podvědomí (22.03.2005)
Musíme jít domů (13.03.2005)
Štěstí (04.03.2005)
O hranicích v lidském vědění (25.02.2005)
Dvě tváře inteligence - srdce a rozum (17.02.2005)
Jak se člověk stane hledajícím? (15.02.2005)
Co jsme? (14.02.2005)
Hmota neexistuje... (11.02.2005)
Ráj (08.02.2005)
Vyhnanství (02.02.2005)
Rozum nebo Cit – to je ta otázka... (24.01.2005)
Komentář k článku "Je správné platit za duchovní výtvory?" (23.01.2005)
Je správné platit za duchovní výtvory? (23.01.2005)
Všechno je jinak? (19.01.2005)
Svoboda (12.01.2005)
Vášeň k životu (05.01.2005)
Zrcadla (30.12.2004)
Tělo, emoce a mysl (28.12.2004)
Láska (25.12.2004)
Hledáme sami sebe (24.12.2004)
Duchovní cesta (20.12.2004)
Deprese (17.12.2004)
Dávání darů (15.12.2004)
Svobodná vůle (14.12.2004)
Svatí muži (10.12.2004)
Vůně (08.12.2004)
Naděje (05.12.2004)
Otázky Milindovy (03.12.2004)
Hrajeme si (29.11.2004)
Hledání Boha (21.11.2004)
Otroctví a svoboda (16.11.2004)
Strach (14.11.2004)
Osamělost (26.10.2004)
Pozvánka na seminář (25.10.2004)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 0 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
07. 04. 2021:

Ivan Hoffman: "Chtějí (nastupující generace, deroucí se k moci, Piráti a STAN pozn.red.) vybudovat to, co už zde je, tedy globálně metastázující liberální demokracii. Do stejné řeky, jak známo, nelze vstoupit podruhé. Není už co privatizovat, lze jenom tunelovat skromné daňové příjmy demontovaného státu, respektive unijní dotace, které jsou jakýmsi bolestným za odtékající zisky nadnárodních korporací. Jednou z mála možností, jak se dnešní Piráti mohou dostat k penězům, je inventura mandatorních výdajů státního rozpočtu. Oškubat chudé, staré, přidusit státní zaměstnance, střední třídu. Obrat bohaté totiž nedává smysl, když chci patřit do jejich klubu...
Změna může přijít až s generací, která se vůči liberálně mafiánskému globálnímu kapitalismu ostře vymezí...
"

Celý článek...


05. 04. 2021:

Profesor Ivo Budil: "...Evropská unie je disfunkční, rigidní a kontraproduktivní organizace, pro jejíž další trvání není žádný opravdu racionální argument. Problém s očkováním proti covidu a čím dál absurdnější ekonomické a ideologické návrhy o tom přinášejí stále nové doklady. Evropská unie ničí kreativitu, výkonnost a svobodu evropských národů, které by se měly v zájmu svého přežití v čím dál náročnějším a tvrdším světě domluvit na přínosnější a užitečnější formě spolupráce. Pouze bezohlední kariéristé mohou hájit její další existenci...

...Úspěch Pirátů je paradoxně dokladem toho, do jaké míry se vnitropolitický vývoj v České republice sladil s politickými trendy v západní Evropě, pro něž je příznačný nástup iracionálních a aktivistických ideologických hnutí. Vláda Pirátů by bezpochyby zhoršila atmosféru ve společnosti, prohloubila by hospodářskou stagnaci a znemožnila by hledání nosných vizí dalšího rozvoje naší země..."

Celý článek...


03. 04. 2021:

Petr Žantovský: Vedle seznamů politiků a celebrit představily Evropské hodnoty i seznam tzv. občanských dezinformátorů. „Tuhle formulaci jsem ještě neslyšel, je moc ‚pěkná‘... Vyrobily z toho všeho elaborát o tom, jak jsme obklopeni nepřáteli. Jako v padesátých letech. Na každém rohu stojí imperialistický agent, viz plakáty ‚Nemluv o své práci, nevíš, kdo tě poslouchá‘. Myslím, že se tomu blížíme. Tyhle seznamy nám dávají další argument k tomu, že se nemýlíme. Jsem zvědav, kdy Evropské hodnoty přiznají vazbu na Ministerstvo vnitra a jak to bude ministr vnitra potom vysvětlovat. Zajímalo by mě, kým jsou tyto projekty placeny, s jakým cílem a proč se zveřejňují seznamy nepřátel a co ty chudáky nepřátele čeká. To nám Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty zatím nesdělilo...

Celý článek...


31. 03. 2021:

Ondřej Neff: "Je teď v těžké pozici (ANO pozn.red.), protože má odpovědnost výkonné moci a je zranitelné vůči kecalům zleva a zprava. Situace se může změnit, jakmile covidová krize pomine a Evropská unie začne prosazovat Zelený úděl a kvóty na uprchlíky plus jako přívažek zavedení patnácti pohlaví pro začátek. Už nemáme levici a pravici. Čím dál víc si myslím, že hranice se teď štěpí podle generací a ti mladší v touze po lepším světě a hlavně po „zničení starého podlého světa“ půjdou za Piráty. Ta usedlejší část se semkne – možná – znova kolem ANO. Kdyby ale ten Babiš nebyl a) posera, b) chaotik c) uměl jednat s lidmi, to by se jim jinak semkávalo!"

Celý článek...


27. 03. 2021:

Vidlák: "Většina alternativních médií tak nějak počítá s tím, že budou propíráni. Tak nějak vědí, že nemají žádný bianko šek na důvěru, že si ji budou muset nejprve vybojovat, budou muset ukázat, že věci rozumí a nebo se budou muset pokorně omluvit, že se spletli. Vědí, že nemají velký dosah, nemají k dispozici žádné technické prostředky, jen trochu postřehu a to ještě ne vždy. Pro reportéry v České televizi je samozřejmě mnohem jednodušší dojít k tomu, že lidi jsou blbí a proto věří blbinám. Kdyby třeba jen na minutku připustili, že lidi především nevěří jim a až pak věří něčemu jinému, museli by se začít ptát, jestli náhodou nedělají něco špatně. A to by mohli uhodit hřebíček na hlavičku a to by spustilo řetězec průserů, které nikdo na Kavkách nemá zapotřebí. Proto budou raději propírat horem dolem, jak lidi věří naprostým hovadinám, než aby jen připustili stín toho, že na začátku je nedůvěra k nim samotným a je to nedůvěra stále se prohlubující. Od toho se pak odvíjí všechno další, co se na mediální scéně děje."

Celý článek...
WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.3a - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!