Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 21. 09. 2019     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
David Duke (2009 - krátce předtím, než jsme mu v ČR znemožnili mluvit):
V právo na svobodu projevu věří skoro všichni. Ale pokud věříte v právo na svobodu projevu jen pro lidi a myšlenky, s nimiž souhlasíte, pak v toto lidské právo ve skutečnosti nevěříte.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Žádejte o pomoc
(28. 09. 2016, 3128x)
Nežijte ve lži
(20. 11. 2016, 2595x)
Hodiny odbíjejí
(30. 12. 2016, 2568x)
Mayský sněm
(07. 01. 2017, 2512x)
Jako v pohádkách…
(07. 12. 2016, 2444x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh
 
Předpověď pro ČR 1.den title= Předpověď pro ČR 2.den Předpověď pro ČR 3.den
 

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Léčivky - kde rostou

* Léčivé rostliny - exkurze na brněnskou přehradu


Ivana Paukertová - Léčivky - kde rostou - 20. 02. 2007 (16014 přečtení)

Léčivé rostliny jsou všude kolem nás. Pojďte se projít, během 2 hodin najdeme ke stovce léčivých rostlin v dosahu tramvaje.

Článek aktualizován, přídána mapka, přidány obrázky některých rostlin do galerie a klikací odkazy na obrázky.Léčivé rostliny – exkurze na brněnskou přehradu

Exkurzi zahájíme na zastávce tramvaje Přístaviště, přímo u zastávky roste na svahu rakytník řešetlákový a habr obecný. Na travnatých místech svahu najdeme i kokošku pastuší tobolku, řebříček lékařský, jitrocel prostřední a jetel plazivý. Vyjdeme po cestičce od zastávky nahoru a vydáme se směrem k přehradě. Podél cesty roste na sešlapávaných místech rdesno ptačí a po levé straně mezi stánky je za plotem vysazený keřík zimostrázu vždyživého a dvě vysazené rostliny juky vláknité. Za plotem roste i čekanka lékařská, turan kanadský a celík kanadský, jsme stále před Hitlerovou dálnicí. Jdeme dál a přiblížíme se k bývalému rekreačnímu středisku, nyní hotel Avion. Zde po pravé straně roste několik lip malolistých. Vpravo u cedule Brněnská přehrada, jak ji neznáte je v trávníku mochna plazivá. Pod keři, lemujícími silnici po levé straně roste ptačinec žabinec a po obou stranách silnice pelyněk černobýl. U schodů, vedoucích k hotelu je skupina borovic černých (od borovice lesní se pozná dlouhými jehlicemi a tmavou barvou kmene po celé délce), schody lemuje vysazený keř pámelník bílý. Podél cesty roste hadinec obecný, violka vonná, ptačinec žabinec a růže šípková, v zatáčce po levé straně jsou vysazeny borovice lesní (krátké jehličí, kmen v horní části do žlutooranžova) a topoly kanadské. Za zatáčkou, těsně před hrází roste na skalách po pravé straně též borovice lesní a líska obecná. Na nezastíněných skalkách podél cesty dolů pod hráz roste rozchodník největší. Vstoupíme na hráz a při pohledu vpravo dolů uvidíme na skály porostlé kapradinami - osladič obecný s většími listy a sleziník s menšími listy. Přejdeme hráz, na druhé straně hráze roste na trávníku před pyramidou z kostek pumpava rozpuková, kokoška pastuší tobolka, jestřábník chlupáček. Pod svahem pod keři na konci tohoto trávníku roste jahodník obecný, měrnice černá, violka vonná a rozchodník největší. Dál podél cesty po pravé straně  najdeme silenku nadmutou, hadinec obecný, rozchodník největší, kokošku pastuší tobolku, mateřídoušku, mezi keři roste i třezalka tečkovaná.  U cesty, zrovna když míjíte stavení, roste na svahu toten menší, řebříček obecný, jitrocel kopinatý i jitrocel prostřední (druhý má fialové tyčinky a širší listy). Za vjezdem k domu, stále po pravé straně je úhor, na kterém najdeme mrkev obecnou, kokošku pastuší tobolku, svízel bílý, řebříček obecný, celík kanadský, tolici vojtěšku, bělotrn modrý Echinops ritro,  silenku nadmutou, ostružiník křovitý, růži šípkovou, čekanku obecnou, pelyněk černobýl a  pastinák setý. Cestu, stále po pravé straně, lemují vysazené forzýtie a lísky obecné, v podrostu violka vonná a kuklík městský. Přicházíme k restauraci U lva, na svahu mezi cestou a restaurací roste jitrocel kopinatý i prostřední, jetel luční, řebříček obecný, jestřábník chlupáček, ptačinec žabinec, mladé akáty a břízy, bedrník obecný, rozchodník prudký, mochna stříbrná, tolice vojtěška. Na trávníku kolem pomníku se lvem najdeme mateřídoušku, rozchodník prudký, toten menší, jitrocel kopinatý, řebříček obecný, keř růže šípkové, jestřábník chlupáček, kokošku pastuší tobolku, je zde i mrkev obecná, hadinec obecný a mochna stříbrná. Přímo za pomníkem roste třezalka tečkovaná. Pod akáty kousek dál vlevo od pomníku rostou druhy, které akát téměř vždy doprovázejí: vlaštovičník větší, měrnice černá, svízel přítula, kerblík lesní, kopřiva dvoudomá, česnáček lékařský, několik pampelišek, kuklík městský. Tyto rostliny doprovázejí akát pravidelně, takže pod akátem je téměř vždy najdete.

Mapka exkurze na přehradu

Při silnici po pravé straně rostou akáty, doprovázené výše jmenovanými rostlinami. Přicházíme k opuštěnému hotelu Přehrada a zatáčce vlevo. U vjezdu do hotelu je skupina borovic černých, pod nimi roste česnáček lékařský. Dále narazíme na parkoviště, kde najdeme na svahu nad parkovištěm lísky, ve spáře mezi zdí a asfaltem se vyskytuje ptačinec žabinec, vlaštovičník větší, řebříček obecný, pampeliška. Za parkovištěm roste podél cesty borovice lesní, mahonie cesmínolistá, kuklík městský, toten menší, mateřídouška, jestřábník chlupáček, je zde vysazen i jeden keř svídy dřínu a forzýtie. Dál následují akáty, doprovázené jejich druhy. U brány pozemku s číslem 176 roste pumpava rozpuková a mrkev obecná. Dál po cestě se vyskytuje bez černý, břečťan a chmel otáčivý. Najdeme i jeden keř pámelníku bílého a porost barvínku menšího (např. u čísla 187). Podél silnice roztroušeně narazíme na pcháč oset a starček obecný. Přicházíme k zatáčce, blíží se Sokolské koupaliště. Před zatáčkou silnice, které pokračuje podél břehu přehrady doprava je odbočka na skalky.  V okolí zatáčky najdeme vrbinu penízkovou a po cestě na výběžek (po červené) uvidíme statný topol bílý – lindu, hloh, modřín, podél cesty pak jitrocel větší a bolševník obecný. U cedule Brněnská přehrada jak ji neznáte 5. roste třezalka tečkovaná, mochna stříbrná a sejdeme-li na skalky těsně nad vodou, roste tam jestřábník chlupáček, šťovík menší, hvozdík kartouzek, trochu výš k ceduli pak lomikámen zrnatý, máčka ladní, hluchavka purpurová. Dojdeme-li až k bývalému Sokolskému koupališti, tedy tomu, co z něho zbylo, ve vodě najdeme okřehek menší. Pokud budeme pokračovat po silnici až na odbočku nahoru vpravo, směrem k Rozdojovicím, na svazích kolem křižovatky roste kozinec sladkolistý, úročník bolhoj a štírovník růžkatý. Pokud se z výběžku od cedule č. 5 budeme vracet po červené značce, najdeme tu habr obecný, buk lesní a hojně akátu včetně jeho doprovodných druhů, zde navíc kakost smrdutý. Na skalkách opět roste mateřídouška, rozchodník největší, pumpava rozpuková, toten menší. Mineme i vysazený šeřík, několik jasanů a vyjdeme u restaurace U lva. Poté pokračujeme a přejdeme přehradní hráz. Za hrází se vydáme dolů cestičkou a po schodech. Na začátku na skalce uvidíme kakost smrdutý, rozchodník největší, u cestičky roste i oměj. Kolem schodů si povšimneme lísek obecných, kuklíku městského. Dole pod schody budeme pokračovat vpravo po pěšině podél Svratky, v lese po pravé straně  můžeme na skalkách najít osladič, v lese habr, dub, kopytník, bez černý, břízu, střemchu hroznovitou, řešetlák počistivý. Cestičku provází téměř po celé délce jako plevel hulevník lékařský Chamaeplium officinale, velmi hojný a velmi málo známý ruderál a zároveň léčivá rostlina. Poté je les po pravé straně vystřídán úhorem, na kterém najdeme hojně šťovík tupolistý a jeho příbuzný šťovík kadeřavý, pampelišku, pelyněk černobýl, ptačinec žabinec, jetel luční. Stromy lemují řeku nejdříve roztroušeně, pak následuje lesík pod cestou po levé straně. Jsou to olše lepkavé, vrby bílé i křehké, v lesíku najdeme i střemchu hroznovitou a topoly. Pokud budeme mít štěstí a nebude příliš vysoká hladina vody, po celé délce pěšiny můžete najít podél Svratky blízko hladiny i karbinec evropský a kyprej vrbici.

Fotografie většiny rostlin v tomto článku najdete ve fotogalerii Léčivé rostliny kolem brněnské přehrady.

V následujícím přehledu pouze stručně zmiňuji některé účinky výše jmenovaných rostlin, nejsou uváděny způsoby aplikace, použitá část rostliny, dávkování, jedovatost ani kontraindikace, chci pouze upozornit na léčivé účinky zmiňovaných rostlin. Podrobněji se o rostlinách dočtete v jednotlivých článcích, některé již vyšly, ostatní jsou plánované. Nikomu nedoporučuji zkoušet aplikaci pouze podle těchto velmi stručných a neúplných informací, pokud Vás účinky některé rostliny více zajímají a článek o ní ještě nevyšel, napište mi a článek zařadím přednostně. 

rakytník řešetlákový viz článek

habr obecný (obrázek) při neschopnosti donosit plod, doporučuje už abatyše Hildegarda

kokoška pastuší tobolka (obrázek) zastavuje krvácení, močové potíže, posílení svalů, vylučování močového písku, křečové žíly, silná menstruace

řebříček lékařský (obrázek) ženské nemoci, křeče, trávení, močopudný, desinfekční, skleróza, astma, pomočování, krevní tlak, krvácivost, křečové žíly a další

jitrocel prostřední (obrázek) podobně jako jitrocel kopinatý

jetel plazivý podobně jako jetel luční (obrázek)

rdesno ptačí (truskavec) (obrázek) játra, močopudná, močové kameny, podporuje metabolismus, revmatismus, mírně proti cukrovce, regeneruje plíce, tlumí krvácení, bércové vředy, proktokolitida, ledviny, žaludek, zadržování moči

zimostráz vždyzelený (obrázek) horečky, zimnice, záněty žlučové, močové, krevní tlak, kožní záněty, plísně, vlasy, špatné prokrvení nohou

juka vláknitá (obrázek) vyplavuje toxické látky, artritida, Crohnova choroba, proktokolitida, ulcerózní kolitida, záněty kloubů

čekanka obecná (obrázek) podporuje látkovou výměnu, játra, žlučník, srdce, trávení, protizánětlivá, ekzémy, růst vlasů, zánět spojivek, víček, rohovky a duhovky, při častém probouzení v noci, jarní únava, cestovní zácpa, zápach z úst, proti vráskám

turan kanadský proti blechám a další viz článek

celík kanadský (obrázek) někdy se uvádí jako náhrada celíku zlatobýlu, který působí na ledviny, močové cesty, rozpouští kaménky, podporuje látkovou výměnu, působí na ekzémy a rány, zpevňuje svaly – podle J. A. Zentricha plnohodnotnou náhradou zlatobýlu není, i když má podobné obsahové látky

lípa malolistá (obrázek) potopudná, močopudná, žlučopudná, proti křečím, nachlazení, žlučník, horečka, některé typy astma, snížení tlaku, ischias, celkové posílení, svědění, nespavost, lípy viz článek

mochna plazivá (obrázek) (jako mochna husí) na křeče, průjem, menstruace, nehojící se rány

ptačinec žabinec (obrázek) močopudný, plicní TBC, lupénka, revmatismus, atopický ekzém

pelyněk černobýl (obrázek) trávení, žlučník, křeče, dýchací cesty, menstruace, epilepsie, unavené a napuchlé oči, unavené a napuchlé nohy

borovice černá (obrázek) jako borovice lesní (obrázek)

pámelník bílý imunita, Bürgherova choroba, močový měchýř, viz článek

hadinec obecný (obrázek) velmi dobrý na protirevmatické koupele, má i vnitřní užití 

violka vonná (obrázek) vykašlávání, močopudná, působí mírně protirevmaticky, spáleniny, obklady při kožní rakovině

růže šípková (obrázek) posilující, močopudná, ledviny, močové kameny

borovice lesní (obrázek) desinfekce, kašel, kožní problémy, revmatismus, regenerace kostí a chrupavek

líska obecná (obrázek) uklidňuje střeva, průjem, ekzémy, hemoroidy, staví krvácení, prostata, skleróza, artróza, játra, plíce, vrásky, drobné jizvy

rozchodník největší biogenní stimulátor a další, viz článek, na následujícím obrázku s osladičem

osladič obecný (obrázek) projímavý, kašel, desinfekce střev

pumpava rozpuková (obrázek) srážlivost krve, děložní stahy, angina pectoris, pravděpodobné je i protinádorové působení

jestřábník chlupáček (obrázek) žaludeční katary, kloktadlo, moučnivka, vředy, furunkly,protizánětlivý, menstruace, katary průdušek, šedý zákal, záněty nehtů

jahodník obecný (obrázek) uklidňuje, tonizuje, močové kameny, lámavost vlásečnic, infekční průjem

měrnice černá (obrázek) uklidňuje, uvolňuje křeče, kinetózy, těhotenské zvracení, zažívání, dna, kloubní potíže, ischialgie, revmatismus

silenka nadmutá (obrázek) močopudná, průjem, úplavice, kožní  problémy, spáleniny, ekzémy, revmatismus

mateřídouška (obrázek) silně antiseptická a desinfekční při zánětech, nedostatek žaludečních šťáv, dýchací cesty, bronchitida, kašel, průjmy, močové cesty, zpevnění prsou, pálení chodidel, vlasy, prostata, pásový opar

třezalka tečkovaná (obrázek) antibiotikum, látková výměna, protizánětlivá, těžké ekzémy, úrazy hlavy, otoky, plíce, žaludek, vředy, ledviny, deprese, rány, zlomeniny, popáleniny, astma a další, viz též článek

toten menší (obrázek) (méně účinný než toten krvavec) průjmy, horečky, záněty, hemoroidy, kožní problémy

jitrocel kopinatý (obrázek) kašel, protizánětlivý, vředová choroba, antibiotické působení,  Crohnova choroba, vředy tlustého střeva, krevní cukr, játra, zánět očních víček a spojivek, zánět nehtových lůžek

mrkev obecná (obrázek plané mrkve) používá se zejména pěstovaná varieta, planá mrkev je velmi hojná, ale postrádá karoten a její kořen má bílou barvu, pěstovaná mrkev: odolnost proti infekci, zlepšení zraku, šeroslepost, játra, močové kameny, revmatické záněty, srdce, infarkt, anémie, oslabení, kožní problémy, astma, průjem, laktace, vrásky

svízel bílý (obrázek) (jako svízel syřišťový, považuje se za náhradu), močopudný, otylost, revmatismus, furunkly, kožní záněty, popáleniny, noční křeče nohou, prokrvení, závratě, nervové potíže, ledviny, vodnatelnost, krvácení z nosu

tolice vojtěška (obrázek) zlepšuje metabolismus, protirevmatická, trávení, ledviny, játra, srdce, obsahuje fytoestrogeny

bělotrn modrý Echinops ritro (obrázek) stejně jako příbuzný bělotrn kulatohlavý působí při svalových atrofiích, periferních obrnách, zánětech nervů, povzbuzuje vegetativní nervstvo, vhodný po těžších úrazech, kožní záněty, lupenka, myopatie, záněty míchy

ostružiník křovitý (obrázek) močopudný, dezinfekční, ekzémy, kloktadla, průjem, zánět močového měchýře, zánět mandlí, bolest v krku

pastinák setý viz článek

forsytie, zlatice převislá (lidově zlatý déšť) Forsythia suspensa v čínském lidovém léčitelství se používá v receptech proti nádorovým chorobám

kuklík městský (obrázek) krvácení dásní, žaludeční vředy, záněty jícnu a žaludku, hemoroidy, kožní záněty, zvyšuje odolnost psychiky, průjem, dna, svalové bolesti, revmatismus

akát (trnovník akát) (obrázek) působí mírně spasmolyticky, močopudně, žlučopudně, zlepšuje trávení, v homeopatii proti migrénám

bříza bělokorá (převislá) (obrázek) choroby močového ústrojí, revmatismus, revmatismus, játra, slinivka, slezina, ledviny, bílkovina v moči, otoky, dna, kožní problémy

jetel luční (obrázek) průjmy, bronchitida, revmatismus, lymfatické žláza, cukrovka, obsahuje estrogenní látky, posiluje

bedrník obecný viz též článek Bedrník jako léčivá rostlina

rozchodník prudký (obrázek příbuzného rozchodníku šestiřadého) prokrvuje, antibiotické působení, fungicidní, bolesti kloubů, kuří oka

mochna stříbrná (obrázek) střeva – koliky, Crohnova choroba,  žlučník, ledviny, močové ústrojí, rakovina dělohy a močového měchýře

vlaštovičník větší (obrázek) baktericidní, cytostatický, fytoncidní, sedativní, na křeče, angina pectoris, krevní tlak, žluč, kašel, poševní výtoky, astma, ekzémy, antimykotikum na kožní plísně, alergie a další 

svízel přítula (obrázek) (jako svízel syřišťový - obrázek, považuje se za náhradu), močopudný, otylost, revmatismus, furunkly, kožní záněty, popáleniny, noční křeče nohou, prokrvení, závratě, nervové potíže, ledviny, vodnatelnost, krvácení z nosu

kerblík lesní (obrázek) močopudný, záněty močové, žaludek, bronchitida, potíže trávení, lymfatické otoky, zánět spojivek

kopřiva dvoudomá (obrázek) mimořádné působení, podporuje metabolismus, antisklerotikum, kardiotonikum, antidiabetikum, proti chřipce,  zlepšuje mužskou plodnost, vysoký tlak a řada dalších účinků

česnáček lékařský (obrázek) desinfikuje močové a dýchací cesty, hnisavé rány a záněty pokožky, paradentóza, zlepšuje spalování tuků, žlučník, slinivka, tuky v krvi, skleróza, ulcerózní kolitida, astma, zápach z úst, prevence rakoviny

pampeliška (smetanka lékařská) (obrázek) trávení, látková výměna, ledviny, močové cesty, žlučník, játra, ledvinové i močové kameny, krevní cukr, revmatismus, mozkové edémy, leukémie, křečové žíly a další a další

mahonie cesmínolistá (obrázek) čistící a detoxikační účinek, ekzémy, akné, lupenka, játra, zažívání, revmatické záněty

svída dřín (obrázek) plody obsahují vysoký obsah vitamínu C, další vitamíny a minerály

břečťan popínavý (obrázek) působí na rozšíření i zúžení cév, zpomaluje tep, podporuje játra, žlučník, menstruace, působí kancerostaticky, vykašlávání, vyrážky, ekzémy, bolesti kloubů, hemoroidy, lupénka, bolesti kloubů

chmel otáčivý (obrázek) uklidňuje, reguluje menstruaci, desinfikuje, na nespavost, nadýmání, plicní TBC

barvínek menší (brčál barvínek) (obrázek) snižuje krevní tlak, při ischémii, anémii, deprese, rekonvalescence, těžké úrazy, staví krvácení, těžké průjmy, dyzentérie, snižuje krevní cukr, zastavení laktace, plicní rozedma

pcháč oset (obrázek) pravděpodobné cytostatické působení, revmatismus, artróza, velmi účinný na plísně

starček obecný (obrázek) dříve se užíval při krvácení a křečích, obsahuje jedovaté alkaloidy, toxické pro játra a patrně kancerogenní, dnes se používá jen zevně nebo homeopaticky

vrbina penízková posiluje, TBC, viz článek

topol bílý – linda kloubní revmatismus, horečka, borelióza, močové cesty, zánět prostaty, hemoroidy, svalové křeče, krvácivost, koktání, chronická bronchitida, vykloubení, pohmoždění, plicní emfyzém

hloh (obrázek) srdce, angina pectoris, po infarktu, prevence ischemické choroby srdeční, vysoký krevní tlak, klimakterium

modřín opadavý (obrázek) katar horních cest dýchacích, průdušky, potivé nohy, revmatismus, bolesti kloubů

jitrocel větší (obrázek) podobně jako jitrocel kopinatý

bolševník obecný např. afrodisiakum, viz článek

štovík menší (obrázek) podobné účinky jako šťovík kyselý (obrázek) na kožní choroby, průjem a další

hvozdík kartouzek (obrázek) (jako pěstovaný hvozdík zahradní - obrázek, nikoliv karafiát) spasmolytické působení, uklidňuje, srdeční tachykardie a arytmie, tlumí potivost, zlepšuje prokrvení, proti virózám a plísním

lomikámen zrnatý (obrázek) močové a ledvinové kameny (již podle jména), odhlenění plic, slezina, játra, bolesti uší a očí, padání vlasů, nedoslýchavost

máčka ladní (obrázek) výborná na kašel, i těžký, rozrušuje močové kameny, protizánětlivá, afrodisiakum, menstruace

hluchavka purpurová (obrázek) jako hluchavka bílá, uklidňuje, protizánětlivá, harmonizuje menstruaci, na hemoroidy, průjem

okřehek menší alergie, astma, hemoroidy a další užití – viz článek

kozinec sladkolistý viz článek

úročník bolhoj (obrázek) vynikající tonikum, podporuje látkovou výměnu, kožní problémy, bércové vředy, kloktadlo, revmatismus

štírovník růžkatý (obrázek) sedativní, svalové křeče, srdeční tonikum

buk lesní (obrázek) romský recept na strach, depresi a bludné představy

šeřík (obrázek) okrajově zmiňován jako léčivá rostlina

jasan ztepilý (obrázek) revmatismus, dna, urátové močové kameny, projímadlo pro děti, dekubity, bércové vředy, infekce, horečka, skleróza

kakost smrdutý (obrázek) krvácení, krev v moči, průjem, ušní a nervové záněty, ekzémy, rány, neplodnost, akné

oměj vlčí mor (obrázek) patří do rodiny omějů mezi naše nejjedovatější rostliny, izolují se z něj akonitové alkaloidy na neuralgické bolesti, choroby z nachlazení, odkašlávání, při laické aplikaci může nastat smrt

dub letní (obrázek) působení svíravé, antibiotické, průjmy, hemoroidy, záněty kůže, potivost nohou, kloktadlo, bolestivé klouby, angina pectoris, pocení nohou, zažívací koliky

kopytník evropský (obrázek) kašel, působí na srdce, tiší bolest, uklidňuje, psoriáza, ekzémy, astma,

bez černý (obrázek) viz též recepty, potopudný, močopudný, plody proti bolesti

střemcha hroznovitá (obrázek) průjem, žaludek, kašel, revmatismus, dna, hubnutí

řešetlák počistivý (obrázek) atonická zácpa, žlučopudná, choroby kůže

hulevník obecný Chamaeplium officinale (obrázek) ojedinělý účinek na obnovu hlasu, úporné ekzémy, těžké průjmy, odkašlávání, hojení ran

šťovík kadeřavý (obrázek) žluč, odstraňuje toxiny, chronické kožní problémy, popáleniny od kopřiv, zácpa, lupenka

olše lepkavá (obrázek) průjmy, nachlazení, záněty, revmatismus, bércové vředy, kosmetika

vrby (obrázek) jako acylpyrin, antirevmatikum,  nachlazení, neuralgie, ledviny, močové cesty, záněty žaludku,  neurastenie, rozlada, hnisavé kožní problémy

karbinec evropský (obrázek) antibiotický účinek na salmonely, Escherichia coli, Proteus vulgaris, zvýšená činnost štítné žlázy, bušení srdce

kyprej vrbice (obrázek) infekční průjmy, chronický zánět žaludku a střev, nachlazení s intenzívní bolestí hlavy, epilepsie, šumění v uších, bolest hlavy při revmatismu, z průvanu a nachlazení, některé typy migrén

 

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

Související články:
Aloe vera "rostlina nesmrtelnosti" (18.02.2012)
Třezalková tinktura (16.08.2009)
Příprava domácích čajů z rostlin fermentací (09.06.2009)
Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba L.) (22.05.2009)
Léčivé rostliny - botanická poradna 29. (15.04.2009)
Léčivé rostliny - botanická poradna 28. (28.03.2009)
Šanta kočičí jako léčivá rostlina (29.08.2008)
Léčivé rostliny - botanická poradna 27. (28.08.2008)
Léčivé rostliny - botanická poradna 26. (27.08.2008)
Léčivé rostliny - botanická poradna 24. (15.08.2008)
Kalendář sběrače léčivých rostlin - srpen (03.08.2008)
Kalendář sběrače léčivých rostlin - červenec (03.07.2008)
Léčivé rostliny - exkurze na Florenc (15.06.2008)
Kalendář sběrače léčivých rostlin - červen (03.06.2008)
Kalendář sběrače léčivých rostlin - květen (03.05.2008)
Léčivé rostliny - botanická poradna 23. (10.04.2008)
Kalendář sběrače léčivých rostlin - duben (03.04.2008)
Jedovatost pryšců (14.03.2008)
Pryšec mandloňovitý jako léčivá rostlina (14.03.2008)
Kalendář sběrače léčivých rostlin - březen (03.03.2008)
Violka vonná jako léčivá rostlina (20.02.2008)
Topolové recepty (06.02.2008)
Léčivé rostliny - botanická poradna 20. (05.02.2008)
Kalendář sběrače léčivých rostlin - únor (03.02.2008)
Topoly jako léčivé rostliny (31.01.2008)
Kuklík městský jako léčivá rostlina (21.01.2008)
Léčivé rostliny - sušení a skladování (15.01.2008)
Léčivé rostliny - obecné zásady sběru (05.01.2008)
Kalendář sběrače léčivých rostlin - leden (03.01.2008)
Léčivé koření 2. skořice (22.12.2007)
Jmelí jako léčivá rostlina (15.12.2007)
Léčivé rostliny - exkurze Háje (29.10.2007)
Řeřicha rumní (25.10.2007)
Pět P pýru plazivého (22.10.2007)
Léčivé koření 1. anýz (07.10.2007)
Léčivé rostliny - exkurze na Karlák v Praze (21.09.2007)
Bršlice kozí noha jako léčivá rostlina (03.09.2007)
Topinambur hlíznatý jako léčivá rostlina (22.08.2007)
Málo známé léčivé rostliny 14. (12.08.2007)
Aloisie, sporýš alojska (08.08.2007)
Kurz praktického poznávání léčivých rostlin (27.06.2007)
Léčivé rostliny - botanická poradna 17. (25.04.2007)
Matthioli: O kopru zahradním (18.03.2007)
Matthioli: O rosmarýnu (11.03.2007)
Podběl jako léčivá rostlina (08.03.2007)
Matthioli: O mélí (27.02.2007)
Ptačinec žabinec jako léčivá rostlina (25.02.2007)
Sedmikráska jako léčivá rostlina (16.02.2007)
Léčivé rostliny – exkurze do Lužánek (14.02.2007)
Léčivé rostliny - botanická poradna 15. (13.02.2007)
Léčivé rostliny - botanická poradna 14. (12.02.2007)
Bedrník jako léčivá rostlina (11.02.2007)
Pastinák jako léčivá rostlina (04.02.2007)
Kontraindikace léčivých rostlin a některá další rizika (03.02.2007)
Bolševník obecný (22.01.2007)
Léčivé rostliny - botanická poradna 13. (21.01.2007)
Moje zkušenosti s třezalkou (20.01.2007)
Léčivý strom v květináči (18.01.2007)
Léčivé rostliny - botanická poradna 12. (17.01.2007)
Málo známé léčivé rostliny 13. (10.01.2007)
Léčivé rostliny - botanická poradna 11. (07.01.2007)
Léčivé rostliny - botanická poradna 10. (07.01.2007)
Léčivé rostliny - botanická poradna 9. (07.01.2007)
Léčivé rostliny - botanická poradna 8. (02.01.2007)
Málo známé léčivé rostliny 12. (30.12.2006)
Léčivé rostliny - botanická poradna 7. (29.12.2006)
Málo známé léčivé rostliny 11. (26.12.2006)
Léčivé rostliny - botanická poradna 6. (22.12.2006)
Málo známé léčivé rostliny 10. (19.12.2006)
Málo známé léčivé rostliny 9. (12.12.2006)
Málo známé léčivé rostliny 8. (05.12.2006)
Léčivé rostliny - botanická poradna 5. (02.12.2006)
Málo známé léčivé rostliny 7. (28.11.2006)
Málo známé léčivé rostliny 6. (21.11.2006)
Aloe stromovitá Aloë arborescens Mill. (2.) (20.11.2006)
Pokojový žen-šen (18.11.2006)
Málo známé léčivé rostliny 5. (14.11.2006)
Málo známé léčivé rostliny 4. (07.11.2006)
Léčivé rostliny - botanická poradna 4. (03.11.2006)
Málo známé léčivé rostliny 3. (31.10.2006)
Málo známé léčivé rostliny 2. (24.10.2006)
Léčivé rostliny – botanická poradna 3. (22.10.2006)
Mocná zbraň na chřipku - třapatky (22.10.2006)
Léčivé rostliny – botanická poradna 2. (20.10.2006)
Málo známé léčivé rostliny 1. (17.10.2006)
Léčivé rostliny – botanická poradna 1. (15.10.2006)
Léčivé rostliny – botanická poradna (15.10.2006)
[Akt. známka: 5,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 0 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihlášený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
17. 09. 2019:

Bývalý šéf vojenské zpravodajské služby a bezpečnostní analytik Andor Šándor: "Ta samolibost, že já to vím nejlépe a ostatní jsou minimálně hlupáci, pokud ne ruští agenti, přisluhovači Kremlu a Číny a podobně, je velmi nešťastná, a navíc často sklouzává do polohy osobní, urážlivé. Navenek to samozřejmě ovlivňuje to, jak se k sobě lidé chovají...
Já stále věřím tomu, že je správná teze, že Koněv osvobodil Prahu, protože tlak jeho vojsk donutil generála Toussainta uzavřít smlouvu s generálem Kutlvašrem a s Josefem Smrkovským, nechat zde těžké zbraně a zmizet. Jinak by tu Prahu Němci rozflákali, kdyby nebyli pod tlakem.
.."

Celý článek...


08. 09. 2019:

Spisovatel, autor historických knih Václav Junek: "z vyššího hlediska české moderní historie jde opravdu jen o ten šum (kauza sochy maršála Ivana Stěpanoviče Koněva), navíc vyvolaný přibližně těmi samými elementy, které (například) pod vedením Franty Sauera ze Žižkova se vší jim vlastní hloupostí skácely Mariánský sloupu na Staroměstském náměstí v listopadu 1918 a jistě také v přibližně stejné době dosáhly likvidace pomníku jednoho z největších českých vojevůdců maršála Radeckého. To ale opravdu jen pro příklad. Stejného druhu ovšem byla pozdější praxe nacistů ve věci pomníků Ernesta Denise, plukovníka Švece, prezidenta Wilsona i mnoha dalších. A to nemluvím už vůbec o komunistech a jejich tak oblíbeném obrazoborectví..."

Celý článek...


08. 09. 2019:

Andrej Babiš - bývalý premiér?
Zdeněk Zbořil: "Tentokrát v ČT překročili míru nejenom slušnosti, ale i povinností, které jsou jim uloženy ze zákona. Nějaký zdroj informací, o kterém si můžeme myslet, že není nejserióznější, někteří novináři ho označují za "Bakalapress", tak vypustí informaci, že premiér Babiš byl zbaven nařčení, že se dopouštěl trestného činu, a tu zprávu převzala ČT, Český rozhlas i ČTK a v podstatě tak způsobí stav, který může vyvolat šíření poplašné zprávy.
A tak "opisovali" redaktoři veřejnoprávních médií i dalších médií jeden od druhého, až se jeden redaktor možná spletl a mluvil o Andreji Babišovi už jako o bývalém premiérovi, a o tom už by měla jednat mediální Rada, ale nedělám si iluze, že tomu tak je nebo bude...
"

Celý článek...


03. 09. 2019:

Ivan Lehotský: "USA před měsícem vypověděli smlouvu INF s Ruskem o omezení raket středního a krátkého doletu. Prý proto, že Rusko smlouvu porušovalo. Prošly sotva dva týdny a Američané provedli test takové rakety, kterou mají s mírně jinými nastaveními už dávno rozmístěnou ve více východoevropských zemích. Že by šlo o zázračně rychlý technický vývoj? Nebo to bylo jinak a kdosi se právě nechtěně přiznal ke lži a podvodu?..."

Celý článek...


24. 08. 2019:

Advokátka Jana Zwyrtek Hamplová: "...jsou tu skupiny, k nimž se stát chová macešsky, a které nemají ani sílu se nějak viditelněji bránit, protože na to nemají síly nebo čas. Osobně vidím zátěž, která se klade na samosprávu, jako by jí tu samosprávu někdo chtěl zase sebrat, vnímám rodiny s dětmi, jak se těm pracujícím neulehčuje nic, zatímco se strká do dávek těm, kteří nikdy pracovat nebudou, seniory, kterým se říká, ať se zabezpečí hlavně sami, drobné živnostníky, kteří za chvíli budou rušit živnosti, protože ten tlak neustojí, máme málo lékařů, policistů..."
"...Roztrhání Ústavy je z mého pohledu neomluvitelné gesto. Podobně jako česká vlajka ve vagíně a trenýrky na Pražském hradě. Máme demokracii, rozhodujme ve volbách, a aby ty výsledky byly jiné, pokud se nám současné nelíbí, tak pro to sakra něco dělejme. V Americe by něco takového znamenalo doživotní diskvalifikaci z veřejného života. Roztrháním Ústavy roztrhal Minář i svobodu slova a jiná práva v Ústavě obsažená. Je to cíl Milionu chvilek? Jen jedna pravda?..."

Celý článek...


15. 08. 2019:

Čtvteční postřehy Terezy Spencerové:
• NATO si stěžuje, že ruské stíhačky v úterý odháněly od civilního letadla, v němž letěl ministr obrany Šojgu, španělskou alianční stíhačku "nebezpečným způsobem"… a prý jen "profesionalismus" aliančního pilota zabránil nebezpečné situaci… stížnost je pozoruhodná, neboť NATO současně připouští, že ruský civilní letoun měl "platný letový plán", letěl v mezinárodním vzdušném prostoru a navíc se i náležitě identifikoval…
• po nedávných pohrůžkách amerického velvyslance v Berlíně, že americké jednotky mohou být z Německa staženy, Merkelová slibuje navýšení zbrojních výdajů, jak požadují USA…
• na stěně manhattanského sídla mrtvého miliardářského pedofila Epsteina prý vyšetřovatelé objevili mimo jiné obří obraz, na němž Bill Clinton sedí v modrých šatech a červených lodičkách v prezidentské Oválné pracovně… Epsteinova "madam" Ghislaine Maxwellová byla mezitím objevena v odlehlém luxusním sídle v Nové Anglii, kde žije s vrcholným manažerem a členem supervlivné Rady pro zahraniční záležitosti (CFR) Scottem Borgersonem…
• kvůli obviněním z nevhodného chování k ženám byly zrušeny dva americké koncerty Placida Dominga…

Celý článek...


14. 08. 2019:

Bývalý senátor a exšéf Agrární komory Jan Veleba o Gretě (vepřovém a hraboších):
"Připomíná mi to anarchii. Tato slečna nemůže v patnácti letech rozumět světu, nemůže rozumět světovému klimatu, nemůže rozumět politice. Je to divadlo a stojí za ní nějaký kapitál nebo obrovská zelená lobby. Ta dívka je loutkou zelené lobby, která si ji vodí. Považuji to za nebezpečné. Jde o učebnicový příklad, jak uměle začít něco ovlivňovat. Kdyby tu Gretu ukázal Milion chvilek na Letné, tak se naše média zblázní a lidi by tam z toho omdlévali. Se seriózním přístupem k problému klimatu a počasí to nemá nic společného. Rozum mi nebere, že se k tomu propůjčuje i Svatý otec. V každém případě tato slečna není tím, kdo by znal světové děje a souvislosti. Nicméně to asi dopadne tak, že se z ní stane pravděpodobně světová politická hvězda..."

Celý článek...
WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.2RC8 - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!