Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 05. 04. 2020     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Aldous Huxley:
Skutečně efektivní totalitní stát může existovat, bude-li všemocná vláda složená z politických bosů a armády jejich manažerů budou ovládat populaci otroků, kteří nemusí být za mřížemi, protože své otroctví milují.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Probuďte svou vnitřní sílu
(22. 05. 2017, 2345x)
Otevřete dveře ke štěstí
(12. 04. 2017, 2312x)
Aktuální stav
(12. 01. 2018, 2290x)
Naslouchejte si každou vteřinou
(02. 11. 2017, 2266x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh
 
Předpověď pro ČR 1.den title= Předpověď pro ČR 2.den Předpověď pro ČR 3.den
 

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Duchovno

* Lidé a kulty: Doba dynastie Jin, Čou a válčících států


JUDr. Irena Novotná - Duchovno - 18. 08. 2015 (2139 přečtení)

V době, když národy okolo Středozemního moře dávno dosáhli vrcholu své tvůrčí síly a v soupeřství a výměně kulturních statků vytvořili bohatý kulturní život, obyvatelé nesmírně rozsáhlých nížin Výhodní Asie se jen těžce a pomalu vynořují na jeviště dějin.Není divu: odděleni vysokými horstvy a pouštěmi střední Asie od ostatních kulturních národů Starého Světa, byli odkázáni sama na sebe a to po dlouhou dobu. Prvky západní kultury se k nim dostávaly jen prostřednictvím jim cizích obyvatel východního Iránu a střední Asie, které označujeme názvem Skythové.

Slovo o mandžuské kultuře

Archeologické výzkumy objevily v Mandžusku, ve střední Číně, objevily kulturu, která pochází z rozhraní mezi mladší dobou kamennou a dobou bronzovou – 3. tisíciletí před Kr. V některých ohledech je předchůdcem budoucí čínské kultury.

Původ Číňanů

Číňané nejsou jednotnou rasou, ale nevíme, jaký je vztah této kultury ke kultuře staré doby kamenné, která byla objevena v některých částech Číny. Ale je jisté, že Čína byla obydlena od pradávných dob, neboť tam byly objeveny zbytky Sinnanthropa pekinensis, jednoho z nejstarších členů lidského rodu.

U Žluté řeky

Na sklonku 2. tisíciletí př. Kr., z kterého pocházejí první zprávy historie těchto oblastí, Číňané zabírají jen nepatrnou část dnešní Číny a sídlí na nepříliš souvislých území. Jejich sídla ve Veliké nížině po obou stranách Žluté řeky tvoří téměř rovnoramenný trojúhelník, jehož základnou je horská skupina T´ai – šan na východě a pobřeží odtud na jih. Na severozápadě tvoří jasnou hranici z nížiny nepřístupné pohoří T´ai- hang a na severu nesmírná bahniska Žluté řeky, jež v nespočetných ramenech zaplavovala celý sever provincie Ho – pei. Na jihu byli uzavřeni horstvem, jež pod různými jmény je předělem mezi povodím Žluté řeky a Jang- czi-čiangu. Vrcholem tohoto trojúhelníku jsou hory, jež svírají Žlutou řeku tam, kde se náhled obrací na východ, u pravěké brány k západní Číně, Tung – kuan. Číňané již v předhistorické době sídlí i v uzavřených údolích řek Wei v Šen-hsí a Fen v Šan-hsí.

Jü – zakladatel první dynastie Hsia

Život prvních tvůrců čínské kultury byl velmi nesnadný. V létě byly úrodné nížiny Žluté řeky vyprahlé, v zimě ledové, jarní tání a letní deště proměňují nížinu rovnou jako stůl, v jezera. Tedy – od nejstarších dob bylo obyvatelstvo ohroženo buď suchem, nebo povodněmi. Proti suchu Číňané bojovali umělým zavlažováním pomocí kanálů, hlavně na jihu, a studní na severu, a proti záplavám stavěli mocné hráze jen nadlidskou sílou. Obyvatelé přičítali tuto práci místním héroům, z nichž jeden, Jü, byl později přetvořen v ideál panovníka a byl pokládán za zakladatele první čínské dynastie Hsia. Není však jisté, zda tato dynastie skutečně existovala a vládla nad částí čínského území někdy v polovině druhého tisíciletí před. Kr., ale její historie se omezuje jen na seznam panovníků nejisté historické hodnoty a několik legend.

Druhá dynastie Jin

Teprve s druhou dynastií Jin v posledních stoletích druhého tisíciletí př. Kr. se ocitáme na pevnější historické půdě. To už Číňané dosáhli značného stupně vzdělanosti. Písmo již bylo běžně používáno a už se nepodobalo původním obrázkům. Znaky, jimiž psali Jin, jsou přímými předchůdci dnešních znaků, jen poněkud v odlišné podobě. Je pravděpodobné, že společnost byla rozdělená na šlechtu vznešených klanů a venkovský lid. V čele státu stál král, který měl na starost státní záležitosti a hlavně náboženské úkony. Svým předkům přinášel hojné oběti a také různým božstvům. Stát byl spravován četným úřednictvem, jak dvorským, tak místním. Základem hospodářství bylo zemědělství. Archeologové objevili nápisy na kosti a na želvových destičkách, jichž bylo užíváno při věštění, a týkají se hlavně úrody. Král se táže bohů na déšť, jaká bude úroda, a na výsledek lovu a chovu domácích zvířat.

Dynastie Čou

Kolem roku 700 před Kr. byla dynastie Jin zničena rodem Čou, který dospěl k moci v údolí řeky Wei v provincii Šen – hsí. Čou, a\si jak všechny následující rody, které usilovaly o nadvládu v Číně, zesílili podmaněním sousedních barbarských kmenů, které roznožili jejich armádu.

Král Wen uspořádal stát Čou a jeho nástupce král Wu zničil panství dynastie Jin. Oba panovníci, jejich činy nejsou mnoho známy, byly obestřeni legendou, která z nich vytvořila ideální postavy a panovnické vzory. Zanedlouho však harémové hospodářství, nespořádanost posloupnosti a útoky barbarů zlomily jejich moc. Domácí válka r. 771 př. Kr. učinila konec panství Čou v nížině Wei a následující panovníci přesídlili své sídlo do města Lo-ji v dnešní provincii Ho-nan.

Náboženství doby Čou

Náboženství doby Čou je směsicí kultu předků a uctívání přírodních jevů. Číňané věří v pána na nebesích, vládce vesmíru. Vedle něho je celý svět oživen množstvím bohů. Názory o posmrtném životě jsou neurčité – člověk má dvě duše, z nichž nižší existuje v těle do jeho rozkladu, vyšší opouští tělo při smrti a na nebesích žije stejným životem jako zde na zemi. Později vznikl názor, že i nižší duše odcházejí na jisté místo pod zemí, k „Žlutým pramenům“, jež jsou obdobou řeckého podsvětí.

Čínská liga a válčící státy (7. stol. př. Kr – 221 př. Kr.)

Probuzení národního uvědomění

V době hlubokého úpadku moci králů dynastie Čou je Čína na všech stranách ohrožena útoky barbarů. A v této době se probouzí národní uvědomění Ču - Hsia – nebo-li příslušníků Čung-ko „Říše středu,“ jak se Číňané nazývají. Čínské státečky si začínají uvědomovat svou odlišnost, nebo příbuznost ve srovnání s barbary, kteří mluví cizím jazykem a měli jiné zvyky, i když rasově nebyli odlišní.

Číňané nazývají dobu od rozpadu státu Čin č. 403 př. Kr. až do doby sjednocení Číny r. 221 př. Kr. dobou válčících států.

V této době se probouzí záliba ve filosofování. Konfuciovou zásluhou bylo, že přesněji vyjádřil prastaré ideje spisovatelů královského dvora a dopomohl jim k vítězství v celém duševním životě Číny. Středem myšlení je představa o magické ctnosti panovníka, (té), která vlastní silou může uspořádat svět. Panovníci pravěku byli světci nebo geniové (šéng – žen), kteří svou vrozenou ctností řídili svět.

Úsilí o dokonalého člověka

V pozdějších zkažených dobách se již nerodí světci, ale každý může dosáhnout jejich úrovně sebezdokonalováním, pěstováním své ctnosti, mravnosti. Mravním úsilím je možné dosáhnout druhého stupně dokonalosti, stát se čün-czĩ, šlechticem v pravém slova smyslu. Člověk musí být proniknut především altruismem, láskou k bližnímu, kterou osvědčuje vůči svým nejbližším, ke své rodině. Oddanost k rodičům je základní ctností. V poměru k ostatním lidem vyžaduje spravedlnost. Morální povinnosti jsou určeny společenskou stupnicí, přikazuje se poslušnost a oddanost vůči představeným a dobrotivost vůči poddaným. Dokonalý člověk miluje dobré a nenávidí zlé. Dokonalost není hodnotou, ale cestou k tomu, aby dokonalý člověk jako náčelník státu, mohl uspořádat svět. Za sto let poté Mencius (Méng- czĩ) přetvořil Konfuciovu nauku opuštěním nauky o magickém účinku ctnosti panovníka.

Víra v moc pána na nebesích

Mo Tĩ žil v druhé polovině 5. Století př. Kr., také ve východní Číně. Byl to silně nábožensky cítící duch, který pevně věřil v moc „pána na nebesích“ Poprvé dokázal tuto nauku vyjádřit souvisle a systematicky. Na místo prostých Konfuciových vyjádření dokazuje své názory a přesvědčuje své posluchače o své pravdě a vytvořil čínskou logiku. Filosoficky dovedl Konfuciovu nauku ke krajním důsledkům. Příčinou všeho zla na světě je egoismus a jedinou pomocí je všeobecná láska k bližnímu, která nezná žádné překážky, neleká se žádné oběti a necouvá před sebeobětováním. Ve válce vidí zločin. Jeho filosofie má silný utilitaristický ráz. Zavrhuje nádheru, obřady, tak milé škole Konfuciově. Zvláště hudbu, již přičítá nejzhoubnější vliv na lidskou přirozenost. Základem jeho filozofie je přesvědčení, že je vůlí nebes, aby se lidé milovali navzájem a svou nauku podložil metafyzicky.

Lao- czĩ ve svých mystických zkušenostech dospěl k poznání, že za hrou zdánlivých skutečností je jediná, nezměnitelná podstata světa, kterou nazývá Tao. Tao znamená cesta, proměna, jejíž projevem je tento svět. Mnohotvárnost věcí je jen klamem našich smyslů- Jednou cestou k poznání je mystické zanícení, v němž člověk ztrácí svou oddělenou existenci, splývá z tao a tak proniká všechny věci a je stejně věčný jako tao samo.

Čuang – czĩ je největším filosofem taoismu (druhá polovina 4. Století pře. Kr). Je také nejskvělejším spisovatelem staré Číny. Nikdo nedovedl lépe než on ve skvělých obrazech ukázat nicotnost pomíjejícího světa a proniknout k poznání věčné jednoty. Vypracoval i politickou teorii taoismu: zásadu nejednání, nezasahování, wu-wei. Svět bude šťasten, když panovník splyne s tao a jeho lid se vrátí k původní přirozené nevinnosti, stavu malého dítěte, v němž jen existuje, bez tužeb a žádosti. Taoismus a konfucianismus se udržel v Číně až do dnešní doby, ale ve značně změněné podobě. Mystická filosofie byla poručena alchymistickými praktikami. Pozdější taoisté už nehledali věčnost ve splynutí s tao, ale pokoušeli se nalézt elixír, života.

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 0 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
13. 11. 2019:

Tereza Spencerová: "Moralesova demise přišla pouhý týden poté, co zamítl německému koncernu těžbu lithia s tím, že lithium „patří bolivijskému lidu“… západní a prozápadní mainstream mezitím dál odmítá nazývat puč pučem, očividně podle pravidla, že co je dobré pro Západ, nikdy pučem nemůže být…"

Celý článek...


13. 11. 2019:

Advokát Jaroslav Ortman: "Jestli odkazem listopadu 89 má být, že neuznáváme svobodné volby, že neuznáváme vítěze voleb a že mají odstoupit pod tlakem ulice, tak potom organizátorům nejde o listopad. Pak jim jde v podstatě o revoluční únor 1948, kdy ulice diktovala a vytvářela akční výbory Národní fronty, zavírala lidi, svrhávala je z funkcí, advokáty vyhazovala z Advokátní komory. To je pro mě naprosto nepřijatelné a tyhle metody neuznávám. A tvrdím, že je to faleš, faleš, faleš, a pokud někdo vyzývá k takovým krokům, tak patří buď do blázince, nebo by se nad jeho výzvami měly zamyslet orgány činné v trestním řízení."

Celý článek...


05. 11. 2019:

Nekorektní blog Petra Kubáče: "klimatický summit" se stěhuje potřetí, tentokrát do Madridu. Ve Španělsku protesty nehrozí, protože v tomto "demokratickém" státě dostanete za pořádání referenda víc než v Jižní Americe za terorismus a vraždy. Takže letecké palivo přece jen bude spáleno. Pozoruhodná je situace Grety Thurnbergové, protože plout na plachetinici (i miliardářské kevlarové) Atlantikem do Evropy v listopadu je poukázka na smrt v bouři. Proto bude zlý skřítek šetřit CO2 tak, že přijme španělskou pomoc a pojede jejich velkou, železnou (patrně vojenskou) lodí s táákhle velkým naftovým motorem běžícím nepřetžitě během celé (více než) týden trvající cesty...

Celý článek...


01. 11. 2019:

Neviditelný pes: Pirátka Krausová se schází s trestně stíhaným šéfem reklamky JCDecaux Tenzerem, přičemž pirát Michálek se snaží svoji přítelkyni z maléru vytáhnout, což je zcela pochopitelné, důvody jsou zcela jasné, a odskákat to má z důvodů ne zcela pochopitelných Mikuláš Ferjenčík. Takto je to řečeno jazykem prostým.
Akutní případy Piráti zpravidla řeší bonzováním v Bruselu, ale v tomto případě to nepůjde. Musí si to vyřešit sami. Na to mají transparentní celopirátskou diskusi. Božínku… oni mají štěstí, že takové blbosti jsou mimo rozlišovací schopnost lidí, kteří chodí do práce, mají rodinu, řeší děti a složenky a na luštění ptydepe nemají čas. Aférku Krausové a Michálka a Tenzera nebudou voliči vnímat. Tu vnímají ti, kdo je nevolí, stejně to fungue s Babišem...

Celý článek...


31. 10. 2019:

Zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček: "Co dříve řekl učitel, nebo jiná obecně vážená osobnost, bylo bráno jako jisté měřítko hodnot, obecného vkusu a morálky. Kdo je dnes takovou osobností? Považuje se za ni každý a nazývá se to svobodou. Jsem vždy spíše pobaven, kolik ústavních právníků a politologů se objeví na sociálních sítích v souvislosti s jakýmkoliv právním nebo politickým problémem. Oni neříkají svůj názor, což by jistě bylo možné a vhodné, ale soudí jiné za to, že nesdílejí jejich představu o věci...
...poněkud přehlížíme tu část nenávistných projevů, které signalizují vážnější problémy ve společnosti. Sociální rozdíly nás mohou více ohrozit než nějaké výkřiky omezených hlupáků... Stovky milionů lidí žijí v naprosté chudobě, zatímco pár desítek miliardářů neví, kam s penězi...
"

Celý článek...


28. 10. 2019:

Hudebník Petr Štěpánek: "Bé bé bé, nepozvali nás na Hrad. Bů bů, to se řekneee! Jeden by i zaplakal. Už ale nedodávají, že kdyby je pozvali, pozvání by teatrálně odmítali, případně by zase ze slavnostního aktu demonstrativně odcházeli. Že, Mirko Stojedničko?" ...

Celý článek...


19. 10. 2019:

Komentátor Tomáš Vyoral: "Když se neznámá paní vyjádří na internetu vůči ilegálním imigrantům, nejvyšší státní zůstupce Pavel Zeman je pobouřen a angažuje se. Zatímco když starosta Řeporyjí Pavel Novotný opakovaně na internetu i jinde vyzývá a volá po smrti svých politických oponentů – konkrétních lidí, k močení na jejich hroby a bůhví k čemu, tak soudruh Zeman mlčí. Není hate speech jako hate speech..."

Celý článek...
WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.2RC8 - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!