Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 26. 09. 2020     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Friedrich Nietzsche:
Naše země se stala právě tím monstrem, proti kterému chtěla původně bojovat.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Aktuální stav
(12. 01. 2018, 2780x)
Svět se mění
(19. 11. 2017, 2730x)
Naslouchejte si každou vteřinou
(02. 11. 2017, 2729x)
Nejsme připraveni
(27. 09. 2017, 2647x)
Váš rok
(02. 01. 2018, 2388x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Duchovno

* Lidé a kulty: Římské kulty


JUDr. Irena Novotná - Duchovno - 22. 08. 2015 (2444 přečtení)

Typy náboženství

Úvodem k této kapitole, jejímž cílem je ve stručnosti popsat náboženský starořímský a římský náboženský systém a kulty, o kterých se dozvídáme v literatuře, zabývající se nejen starořímskými dějinami, ale také v beletrii, považuji na její úvod načrtnout stručný systém nábožství, který je určitou pomůckou, aby se člověk orientoval, ale tento systém nelze spojovat  s žádným konkrétním náboženstvím, protože v případě konkrétních náboženství se setkáváme s různými přesahy mezi schematizujícími tříděními.


Panteistické náboženství

Panteismus, to je Bůh či příroda především ve smyslu toho přirozeného základu a tajemství přírody či jakéhosi bytí, jež je společné všem jednotlivým jevům.

V panteistickém náboženství není ani konstitutivní a ani dominantní představa osobního božstva, bohů či boha, nebo když toto nábožství samo chápe představu osobních bohů jako druhořadý odlesk jakéhosi jednotícího principu. Svět a sféra bohů, božstva či boha zde nejsou situovány protilehle. Bůh je spíše kvalifikující výraz pro skrytý princip vesmíru, pro tajemství přírody. Patří se náboženství monistická, kde bůh a svět spadají v jedno, kde bůh je základ světa. Princip dění a tajemství přírody. Bůh, božstvo či to božské je většinou chápáno jako jeden a všechno, jako všeprostupující. Který či které je ve všem, zejména v přírodě, transparentní.

Supernaturální náboženství

O supernaturálním náboženství hovoříme tehdy, kdy je pro určité náboženství dominantní představa bohů. Božstva jak nadpřirozeného protějšku člověka. Supernaturální motiv je pro většinu náboženství konstitutivní a vychází z představy, že nad rovinou tohoto světa se rozprostírá jiná rovina, nadsvětná, nadpřirozená, v níž se nachází božstvo, které mimořádnými zásahy a zázraky může zasahovat do lidské roviny. Toto božstvo je ctěno jako všemocné nebo všemohoucí. Většinou je supernaturální motiv spojen s představou božstva jako osobního protějšku. Toto božstvo provází i další atributy, třeba zjevuje svou vůli, že je stvořitelem světa, dárcem úrody, blahobytu. Míru či válečných vítězství. Způsob řeči o božstvu je v případě supernaturálního typu náboženství většinou výrazně antropomorfní.

O metafyzickém náboženství hovoříme tehdy, když určité náboženství modifikuje nadpřirozenou představu božstva – aniž by ji výrazně rušilo – do podoby filosofické metafyzické kategorie, která antropomorfní způsob řeči o božstvu převádí do filosofického jazyka, do metafyzické řeči o bytí jako všeobmykající a vše zakládající entitě mimo jakoukoliv definici.

Bůh je chápán jako všeobmykající bytí či jako základ bytí či jako hlubina bytí. Náboženství touto metafyzickou kategorií, chápanou substančně, činí předmětem svých spekulací a své nauky, Teologie se stává ontologií boha.

Starořímské náboženství

Římské a vůbec staroitalské náboženství rostlo za významného působení cizích vlivů. Na počátku to byl etruský vliv. Nejstarší podoba latinského náboženství byla v souladu s pastýřským a zemědělským rázem zaměstnání obyvatelstva. Také si všímala vulkanických projevů kraje a uvádělo je do souvislosti s vegetační silnou. Věřilo se v existenci nadpřirozených mocností, které byly chápány víc funkčně, než staticky (jako osoby) ve svých projevech.

Genius

Každá fáze lidského života, ale i rostlin, byla spojována s ochranou pomyslné, ale nepředstavitelné božské síly a označována zvláštním názvem. Pojem Genia vyjadřuje představu životního bytí a síly jednotlivce a Penátů jako ochranné síly, božstva a duše rodiny. Kromě toho se postupně vyvinula víra ve skupinové duchové síly, jež mohou člověku škodit (Lemures), nebo jim prospívat (Lares). V tom se spojovala víra v duchy a úcta k zesnulým předkům.

Osobní božstva

Osobní božstva navazovala na vegetační a životodárné představy, bez přesného rozlišování na božstva nebeská, podzemská a mořská. Zřejmě po etruským vlivem se pak dostala do popředí kultu trojice božstev, která byla u Římanů složena dvojím způsobem: buď to bylo Jupiter-Juno-Minerva, nebo pravdě ještě starší seskupení: Jupiter-Mars-Quirinus.

Nová a zvláštní božstva

Zřejmě pod cizím vlivem byla přinesena do Říma další božstvo: Apollo, Herkules, Kastor a Polux. To znamenalo, že rostlo vědomí vzájemné nezávislosti a odlišnosti. Takže Juno, ctěná v Lanuviu, nebyla pokládána za obecnou latinskou Junonu, ale představovala zvláštní místní božstvo zcela odlišné od Junon jinde ctěných.

Když se Římané zmocnili nějakého města, mající takový zvláštní místní kult, nechtěli na sebe uvrhnout hněv tohoto božstva, a proto přijali jeho kult jako zvláštní. A to i v případě, když šlo o božstvo v podstatě shodné s římským božstvem – a tak se setkáváme s jmeny jako Juno Vejská, Juno Lanuvijská, Diana aricijská.

Sklony k divinizaci

Sklon k divinizaci obecných představ zůstal Římanům i po převládnutí osobních božstev. I nadále byly ctěny zbožněné vlastnosti, (Jupiter Vítězný, Mars Mstitel, Juno Karatelka) Řecké náboženské představy, které si nalézaly cestu do Říma nejprve etruským prostřednictvím, později přímo vedly svým pokročilým vývojem a mytologickou vypracovaností k tomu, že došlo ke spojování latinských pojmů s řeckými to tím způsobem, že se buď obsah řeckého pojmu božstva spojil s podobným pojmem latinským a mytologické rysy řeckého božstva pak doplnily latinskou představu a často ji i změnily. Jindy zase nové božstvo a více méně neznámé božstvo dostalo název starého domácího, ale celkem už zapomenutého božstva.

Srovnávání božstev

Z tohoto postupu vyplynulo srovnávání latinských a řeckých božstev, kdy byl Jupiter pokládán za totéž co Zeus, Juno za Heru, Minerva za Athénu, Mars za Area, Neptunus za Poseidona apod. Tento vývoj byl dovršen později. Kdy se Římané seznámili důkladněji s řeckou mytologií a básnictvím.

Magie

V kultu byla podkladem mnohých úkonů magie, a to obojího druhu: napodobivá a dotyková. Napodobivá magie spočívá v tom, že člověk chtěje vyvolat nějaký zjev, jehož původ přičítal nadpřirozeným silám a jenž byl provázen rozmanitými vnějšími okolnostmi, nastrojí tyto okolnosti a věří, že se zjev sám dostaví. Tak například napodobením bouře se měl přivolat déšť, žertvy kamenem naznačovalo, že rušitel smlouvy má být zasažen bleskem apod.

Dotyková magie vyplývá z víry, že lze přenášet požehnání nebo zhoubu. Z toho vyplývala představa. Že dotyk, popřípadě vůbec jen přítomnost osoby nebo předmětu přenášejícího zhoubu nebo i pohled na ně je škodlivý, jednak názor, že lze vinu nebo poskvrnu přenésti na jiného tvora nebo věc.

Obřady

Obřady kotvící v těchto představách byly u Latinů a v Římě velmi rozšířeny. Styk s božstvem se pokládal za nezbytný pro každého jednotlivce i obec, ale předpokladem tohoto styku byla rituální čistota. Proto byly tak hojně rozšířeny očistné úkony a oběti, které se opakovaly buď v pravidelných lhůtách, nebo pokud se ukázala jejich potřeba. O4sty bylo také třeba, když se ukazovaly poruchy nějakých pravidelných funkcí, a prováděly se pro jistotu napřed. Tak před jarem o slavnosti Lupercalií byla snímána ze stád a i s žen neplodnost. Na jaře byly rituálně obětovány zbraně a nářadí i lidské příbytky a pole. V pravidelných obdobích se očisťovalo všechno občanstvo i celé území obce.

Přes závislost vezdejšího světa na božské vůli byl přece dosti velký odstup mezi bohy a lidmi, i vůči bohům měli lidé svá práva. Ta například lidé nebyli povinni trestat příkoří a urážky učiněné bohům. Pokud přítomnost takového pachatele znamenala rituální poskvrnu, byla poskvrna smyta vyobcováním provinilce a kultovní pospolitosti (sacratio), ale postihnout viníka přímým trestem bylo starostí boha.

Oběti

Důležitou součástí styku s bohy byly oběti. Kromě očistných obětí, při nichž se zjištěné nebo tušené viny přenášely na žertvu, byly nejrozšířenější oběti poskytované božstvu jako náhrada za poskytovanou milost nebo ochranu. Zpravidla se takové oběti nepřenášely napřed, ale byly jen zaslibovány, a teprve po nastalém účinku splňovány.

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 0 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
18. 09. 2020:

Jan Schneider: "Tak nám zase někoho otrávili. Jegora Gajdara v Irsku (2006), Skripalovy ve Velké Británii (2018), a teď Navalného v Německu? Kdyby ho ale opravdu otrávili nervovým jedem na bázi organofosfátů v Rusku, byl by dávno nebožtík a kolem něj by bylo mnoho dalších. Kdyby ho otrávili toutéž látkou v Německu, dopadlo by to stejně. To je moc divných věcí najednou. Ti novodobí Goebbelsové ale tvrdí, že se tak opravdu stalo, a že na odebraných vzorcích tu shodu potvrdilo několik laboratoří. Má to jen jeden háček. Ty vzorky nebyly odebrány forenzně průkazným způsobem. Neobstály by před jakýmkoliv soudem jako důkaz ani v případě ukradené koloběžky..."

Celý článek...


11. 09. 2020:

Jan Keller: Novičok patří spolu s ricinem do skupiny vysoce toxických chemických látek, které Rusko používá ve třech jasně definovaných případech.

  • Za prvé tehdy, když má pocit, že minulé sankce, které proti němu byly přijaty, jsou příliš slabé, ztrácejí svoji účinnost a potřebovaly by zdůraznit.
  • Za druhé Rusové k některé z těchto látek sahají, když mají dojem, že jejich diplomatické vztahy s jinou zemí jsou jakžtakž uspokojivé, takže je nutno je náležitě vyostřit a zdramatizovat. Za tímto účelem se někdy spokojují pouze s fingovanou hrozbou, kterou se snaží široce medializovat s pomocí těch nejvěrohodnějších mediálních kanálů.
  • Nejběžnější je třetí případ, kdy sahají k novičoku proto, aby zhatili některý z projektů, na němž s partnerskou stranou léta spolupracovali a od něhož si slibují velký ekonomický přínos. V posledním případě šlo o to, že Rusové potřebovali, aby v Německu vznikl odpor proti plynovodu Nord Stream 2, který je právě před dokončením. Protože Německo zůstávalo hluché vůči americkým výhradám proti tomuto energetickému projektu, museli Rusové sáhnout k novičoku, aby měli odpůrci rusko-německé spolupráce v oblasti energetiky silnější argumenty.

Celý článek...


10. 09. 2020:

„Díky sankcím zavedeným v roce 2014 je dnes Rusko mnohem méně závislé na přílivu zahraničního kapitálu, takže pandemie způsobila jeho ekonomice menší škody," vysvětlila v rozhovoru pro agenturu Bloomberg Elina Ribakova, zástupkyně hlavní ekonomky z Institutu mezinárodních financí ve Washingtonu.

Celý článek...


10. 09. 2020:

Jaroslav Štefec: "Zajímalo by ale určitě nejen mě, jakou svobodu měl pan senátor (Vystrčil) na mysli. Svou svobodu kašlat na doporučení prezidenta, premiéra a ministra zahraničí a na ekonomické zájmy ČR? Svobodu vyhazovat peníze českých občanů za nesmyslné cesty, které nás navíc naprosto jistě o další peníze ještě připraví? Svobodu Tchaj-Wanu? Svobodu Číny? Nebo svobodu lidí v ČR? Netuším, a opět jsem si naprosto jist, že by to nedokázal vysvětlit ani on sám..."

Celý článek...


10. 09. 2020:

Pavel Černocký: „Proč popularita ANO a Babiše stále neklesá? Prosté... když "obyčejný" člověk poslouchá, co Babiš říká a dělá, a porovnává to s nenávistnými výlevy exotů jako Fiala, Vystrčil, Bartoš a nebo Rakušan, tak si říká: "No, on ten Babiš asi není nic moc, ale ono by mohlo být daleko hůř...", kdyby se dostali k lizu ti "liberální pseudodemokraté" ... "

Celý článek...
WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.3a - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!