Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 19. 02. 2020     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatĂ˝ roh  Náhodný citátkulatĂ˝ roh
Jacob van Blom
Vlk, který kandiduje na pastýře ovcí, začíná častokrát svůj volební projev prostým: Mám vás rád?

kulatĂ˝ roh  Hlavní menukulatĂ˝ roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatĂ˝ roh  Přehled rubrikkulatĂ˝ roh

kulatĂ˝ roh  NejčtenějšíkulatĂ˝ roh
Mayský sněm promlouvá
(01. 04. 2017, 2603x)
Cesta dále
(27. 02. 2017, 2407x)
Mayský sněm
(12. 03. 2017, 2363x)
Mayská poselství
(12. 03. 2017, 2302x)

kulatĂ˝ roh  Počasí, Slunce, LunakulatĂ˝ roh
 
Předpověď pro ČR 1.den title= Předpověď pro ČR 2.den Předpověď pro ČR 3.den
 

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatĂ˝ roh  O Jitřní zemikulatĂ˝ roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Duchovno

* Lidé a kulty: Římské kulty


JUDr. Irena Novotná - Duchovno - 22. 08. 2015 (2250 přečtení)

Typy náboženství

Úvodem k této kapitole, jejímž cílem je ve stručnosti popsat náboženský starořímský a římský náboženský systém a kulty, o kterých se dozvídáme v literatuře, zabývající se nejen starořímskými dějinami, ale také v beletrii, považuji na její úvod načrtnout stručný systém nábožství, který je určitou pomůckou, aby se člověk orientoval, ale tento systém nelze spojovat  s žádným konkrétním náboženstvím, protože v případě konkrétních náboženství se setkáváme s různými přesahy mezi schematizujícími tříděními.


Panteistické náboženství

Panteismus, to je Bůh či příroda především ve smyslu toho přirozeného základu a tajemství přírody či jakéhosi bytí, jež je společné všem jednotlivým jevům.

V panteistickém náboženství není ani konstitutivní a ani dominantní představa osobního božstva, bohů či boha, nebo když toto nábožství samo chápe představu osobních bohů jako druhořadý odlesk jakéhosi jednotícího principu. Svět a sféra bohů, božstva či boha zde nejsou situovány protilehle. Bůh je spíše kvalifikující výraz pro skrytý princip vesmíru, pro tajemství přírody. Patří se náboženství monistická, kde bůh a svět spadají v jedno, kde bůh je základ světa. Princip dění a tajemství přírody. Bůh, božstvo či to božské je většinou chápáno jako jeden a všechno, jako všeprostupující. Který či které je ve všem, zejména v přírodě, transparentní.

Supernaturální náboženství

O supernaturálním náboženství hovoříme tehdy, kdy je pro určité náboženství dominantní představa bohů. Božstva jak nadpřirozeného protějšku člověka. Supernaturální motiv je pro většinu náboženství konstitutivní a vychází z představy, že nad rovinou tohoto světa se rozprostírá jiná rovina, nadsvětná, nadpřirozená, v níž se nachází božstvo, které mimořádnými zásahy a zázraky může zasahovat do lidské roviny. Toto božstvo je ctěno jako všemocné nebo všemohoucí. Většinou je supernaturální motiv spojen s představou božstva jako osobního protějšku. Toto božstvo provází i další atributy, třeba zjevuje svou vůli, že je stvořitelem světa, dárcem úrody, blahobytu. Míru či válečných vítězství. Způsob řeči o božstvu je v případě supernaturálního typu náboženství většinou výrazně antropomorfní.

O metafyzickém náboženství hovoříme tehdy, když určité náboženství modifikuje nadpřirozenou představu božstva ? aniž by ji výrazně rušilo ? do podoby filosofické metafyzické kategorie, která antropomorfní způsob řeči o božstvu převádí do filosofického jazyka, do metafyzické řeči o bytí jako všeobmykající a vše zakládající entitě mimo jakoukoliv definici.

Bůh je chápán jako všeobmykající bytí či jako základ bytí či jako hlubina bytí. Náboženství touto metafyzickou kategorií, chápanou substančně, činí předmětem svých spekulací a své nauky, Teologie se stává ontologií boha.

Starořímské náboženství

Římské a vůbec staroitalské náboženství rostlo za významného působení cizích vlivů. Na počátku to byl etruský vliv. Nejstarší podoba latinského náboženství byla v souladu s pastýřským a zemědělským rázem zaměstnání obyvatelstva. Také si všímala vulkanických projevů kraje a uvádělo je do souvislosti s vegetační silnou. Věřilo se v existenci nadpřirozených mocností, které byly chápány víc funkčně, než staticky (jako osoby) ve svých projevech.

Genius

Každá fáze lidského života, ale i rostlin, byla spojována s ochranou pomyslné, ale nepředstavitelné božské síly a označována zvláštním názvem. Pojem Genia vyjadřuje představu životního bytí a síly jednotlivce a Penátů jako ochranné síly, božstva a duše rodiny. Kromě toho se postupně vyvinula víra ve skupinové duchové síly, jež mohou člověku škodit (Lemures), nebo jim prospívat (Lares). V tom se spojovala víra v duchy a úcta k zesnulým předkům.

Osobní božstva

Osobní božstva navazovala na vegetační a životodárné představy, bez přesného rozlišování na božstva nebeská, podzemská a mořská. Zřejmě po etruským vlivem se pak dostala do popředí kultu trojice božstev, která byla u Římanů složena dvojím způsobem: buď to bylo Jupiter-Juno-Minerva, nebo pravdě ještě starší seskupení: Jupiter-Mars-Quirinus.

Nová a zvláštní božstva

Zřejmě pod cizím vlivem byla přinesena do Říma další božstvo: Apollo, Herkules, Kastor a Polux. To znamenalo, že rostlo vědomí vzájemné nezávislosti a odlišnosti. Takže Juno, ctěná v Lanuviu, nebyla pokládána za obecnou latinskou Junonu, ale představovala zvláštní místní božstvo zcela odlišné od Junon jinde ctěných.

Když se Římané zmocnili nějakého města, mající takový zvláštní místní kult, nechtěli na sebe uvrhnout hněv tohoto božstva, a proto přijali jeho kult jako zvláštní. A to i v případě, když šlo o božstvo v podstatě shodné s římským božstvem ? a tak se setkáváme s jmeny jako Juno Vejská, Juno Lanuvijská, Diana aricijská.

Sklony k divinizaci

Sklon k divinizaci obecných představ zůstal Římanům i po převládnutí osobních božstev. I nadále byly ctěny zbožněné vlastnosti, (Jupiter Vítězný, Mars Mstitel, Juno Karatelka) Řecké náboženské představy, které si nalézaly cestu do Říma nejprve etruským prostřednictvím, později přímo vedly svým pokročilým vývojem a mytologickou vypracovaností k tomu, že došlo ke spojování latinských pojmů s řeckými to tím způsobem, že se buď obsah řeckého pojmu božstva spojil s podobným pojmem latinským a mytologické rysy řeckého božstva pak doplnily latinskou představu a často ji i změnily. Jindy zase nové božstvo a více méně neznámé božstvo dostalo název starého domácího, ale celkem už zapomenutého božstva.

Srovnávání božstev

Z tohoto postupu vyplynulo srovnávání latinských a řeckých božstev, kdy byl Jupiter pokládán za totéž co Zeus, Juno za Heru, Minerva za Athénu, Mars za Area, Neptunus za Poseidona apod. Tento vývoj byl dovršen později. Kdy se Římané seznámili důkladněji s řeckou mytologií a básnictvím.

Magie

V kultu byla podkladem mnohých úkonů magie, a to obojího druhu: napodobivá a dotyková. Napodobivá magie spočívá v tom, že člověk chtěje vyvolat nějaký zjev, jehož původ přičítal nadpřirozeným silám a jenž byl provázen rozmanitými vnějšími okolnostmi, nastrojí tyto okolnosti a věří, že se zjev sám dostaví. Tak například napodobením bouře se měl přivolat déšť, žertvy kamenem naznačovalo, že rušitel smlouvy má být zasažen bleskem apod.

Dotyková magie vyplývá z víry, že lze přenášet požehnání nebo zhoubu. Z toho vyplývala představa. Že dotyk, popřípadě vůbec jen přítomnost osoby nebo předmětu přenášejícího zhoubu nebo i pohled na ně je škodlivý, jednak názor, že lze vinu nebo poskvrnu přenésti na jiného tvora nebo věc.

Obřady

Obřady kotvící v těchto představách byly u Latinů a v Římě velmi rozšířeny. Styk s božstvem se pokládal za nezbytný pro každého jednotlivce i obec, ale předpokladem tohoto styku byla rituální čistota. Proto byly tak hojně rozšířeny očistné úkony a oběti, které se opakovaly buď v pravidelných lhůtách, nebo pokud se ukázala jejich potřeba. O4sty bylo také třeba, když se ukazovaly poruchy nějakých pravidelných funkcí, a prováděly se pro jistotu napřed. Tak před jarem o slavnosti Lupercalií byla snímána ze stád a i s žen neplodnost. Na jaře byly rituálně obětovány zbraně a nářadí i lidské příbytky a pole. V pravidelných obdobích se očisťovalo všechno občanstvo i celé území obce.

Přes závislost vezdejšího světa na božské vůli byl přece dosti velký odstup mezi bohy a lidmi, i vůči bohům měli lidé svá práva. Ta například lidé nebyli povinni trestat příkoří a urážky učiněné bohům. Pokud přítomnost takového pachatele znamenala rituální poskvrnu, byla poskvrna smyta vyobcováním provinilce a kultovní pospolitosti (sacratio), ale postihnout viníka přímým trestem bylo starostí boha.

Oběti

Důležitou součástí styku s bohy byly oběti. Kromě očistných obětí, při nichž se zjištěné nebo tušené viny přenášely na žertvu, byly nejrozšířenější oběti poskytované božstvu jako náhrada za poskytovanou milost nebo ochranu. Zpravidla se takové oběti nepřenášely napřed, ale byly jen zaslibovány, a teprve po nastalém účinku splňovány.

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 0 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihlášený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatĂ˝ roh  Přihlášený čtenářkulatĂ˝ roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatĂ˝ roh  AktualitykulatĂ˝ roh
13. 11. 2019:

Tereza Spencerová: "Moralesova demise přišla pouhý týden poté, co zamítl německému koncernu těžbu lithia s tím, že lithium ?patří bolivijskému lidu?? západní a prozápadní mainstream mezitím dál odmítá nazývat puč pučem, očividně podle pravidla, že co je dobré pro Západ, nikdy pučem nemůže být?"

Celý článek...


13. 11. 2019:

Advokát Jaroslav Ortman: "Jestli odkazem listopadu 89 má být, že neuznáváme svobodné volby, že neuznáváme vítěze voleb a že mají odstoupit pod tlakem ulice, tak potom organizátorům nejde o listopad. Pak jim jde v podstatě o revoluční únor 1948, kdy ulice diktovala a vytvářela akční výbory Národní fronty, zavírala lidi, svrhávala je z funkcí, advokáty vyhazovala z Advokátní komory. To je pro mě naprosto nepřijatelné a tyhle metody neuznávám. A tvrdím, že je to faleš, faleš, faleš, a pokud někdo vyzývá k takovým krokům, tak patří buď do blázince, nebo by se nad jeho výzvami měly zamyslet orgány činné v trestním řízení."

Celý článek...


05. 11. 2019:

Nekorektní blog Petra Kubáče: "klimatický summit" se stěhuje potřetí, tentokrát do Madridu. Ve Španělsku protesty nehrozí, protože v tomto "demokratickém" státě dostanete za pořádání referenda víc než v Jižní Americe za terorismus a vraždy. Takže letecké palivo přece jen bude spáleno. Pozoruhodná je situace Grety Thurnbergové, protože plout na plachetinici (i miliardářské kevlarové) Atlantikem do Evropy v listopadu je poukázka na smrt v bouři. Proto bude zlý skřítek šetřit CO2 tak, že přijme španělskou pomoc a pojede jejich velkou, železnou (patrně vojenskou) lodí s táákhle velkým naftovým motorem běžícím nepřetžitě během celé (více než) týden trvající cesty...

Celý článek...


01. 11. 2019:

Neviditelný pes: Pirátka Krausová se schází s trestně stíhaným šéfem reklamky JCDecaux Tenzerem, přičemž pirát Michálek se snaží svoji přítelkyni z maléru vytáhnout, což je zcela pochopitelné, důvody jsou zcela jasné, a odskákat to má z důvodů ne zcela pochopitelných Mikuláš Ferjenčík. Takto je to řečeno jazykem prostým.
Akutní případy Piráti zpravidla řeší bonzováním v Bruselu, ale v tomto případě to nepůjde. Musí si to vyřešit sami. Na to mají transparentní celopirátskou diskusi. Božínku? oni mají štěstí, že takové blbosti jsou mimo rozlišovací schopnost lidí, kteří chodí do práce, mají rodinu, řeší děti a složenky a na luštění ptydepe nemají čas. Aférku Krausové a Michálka a Tenzera nebudou voliči vnímat. Tu vnímají ti, kdo je nevolí, stejně to fungue s Babišem...

Celý článek...


31. 10. 2019:

Zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček: "Co dříve řekl učitel, nebo jiná obecně vážená osobnost, bylo bráno jako jisté měřítko hodnot, obecného vkusu a morálky. Kdo je dnes takovou osobností? Považuje se za ni každý a nazývá se to svobodou. Jsem vždy spíše pobaven, kolik ústavních právníků a politologů se objeví na sociálních sítích v souvislosti s jakýmkoliv právním nebo politickým problémem. Oni neříkají svůj názor, což by jistě bylo možné a vhodné, ale soudí jiné za to, že nesdílejí jejich představu o věci...
...poněkud přehlížíme tu část nenávistných projevů, které signalizují vážnější problémy ve společnosti. Sociální rozdíly nás mohou více ohrozit než nějaké výkřiky omezených hlupáků... Stovky milionů lidí žijí v naprosté chudobě, zatímco pár desítek miliardářů neví, kam s penězi...
"

Celý článek...


28. 10. 2019:

Hudebník Petr Štěpánek: "Bé bé bé, nepozvali nás na Hrad. Bů bů, to se řekneee! Jeden by i zaplakal. Už ale nedodávají, že kdyby je pozvali, pozvání by teatrálně odmítali, případně by zase ze slavnostního aktu demonstrativně odcházeli. Že, Mirko Stojedničko?" ...

Celý článek...


19. 10. 2019:

Komentátor Tomáš Vyoral: "Když se neznámá paní vyjádří na internetu vůči ilegálním imigrantům, nejvyšší státní zůstupce Pavel Zeman je pobouřen a angažuje se. Zatímco když starosta Řeporyjí Pavel Novotný opakovaně na internetu i jinde vyzývá a volá po smrti svých politických oponentů ? konkrétních lidí, k močení na jejich hroby a bůhví k čemu, tak soudruh Zeman mlčí. Není hate speech jako hate speech..."

Celý článek...
WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.2RC8 - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!