Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 21. 10. 2019     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Rudyard Kipling:
Moc bez odpovědnosti je odvěkou výsadou kdejaké běhny.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Nežijte ve lži
(20. 11. 2016, 2676x)
Hodiny odbíjejí
(30. 12. 2016, 2664x)
Mayský sněm
(07. 01. 2017, 2605x)
Jako v pohádkách…
(07. 12. 2016, 2520x)
Mayská rada
(14. 02. 2017, 2437x)
Upozornění
(28. 11. 2016, 2386x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh
 
Předpověď pro ČR 1.den title= Předpověď pro ČR 2.den Předpověď pro ČR 3.den
 

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Jóga

* Mahariši II


Od čtenáře - Jóga - 12. 05. 2006 (6763 přečtení)

Po síti k nám doputoval zajímavý rozhovor s Maharišim, chceme se o něj podělit s našimi čtenáři.

......rozhoduji se k novému pokusu přimět Maharišiho k tomu, aby zodpověděl mé otázky. Spěchám do haly zpět a usedám pohodlně blízko divanu. Mahariši ke mně ihned obrací svou tvář a vlídně zdraví. Cítím, že jsem se uklidnil a přímo se ptám.

"Jogini tvrdí, že se člověk musí vzdát světa a odejít do osamělých džunglí nebo hor, když touží najít pravdu. To lze na Západě jen ztěží uskutečnit; naše životy jsou tak rozdílné. Souhlasíte s jogíny?"

Mahariši se obrací k brahmánovi, svému žákovi uhlazeného výrazu obličeje. Ten překládá:

"Není nutné vzdávat se života v činnosti. Budete-li meditovat denně jednu či dvě hodiny, můžete pak pokračovat ve svých povinnostech. Budete-li meditovat správným způsobem, potom proud mysli, takto navozený, bude dále plynout i uprostřed vaší práce. Jako by to byly dvě cesty vyjadřující jednu a tutéž myšlenku; stejný směr, který nastoupíte v meditaci, bude vyjádřen ve vašich činech."

"Jaký bude výsledek toho všeho"?

"Jak budete pokračovat, shledáte, že váš postoj vůči lidem, událostem a předmětům se bude postupně měnit. Vaše činy budou míti tendenci samovolně následovat vaše meditace."

"Pak tedy nesouhlasíte s jogíny"? pokouším se ho přimět přímo k odpovědi. Avšak Mahariši se přímé odpovědi vyhýbá.

"Člověk by měl zvládnout osobní sobectví, které ho váže k tomuto světu. Vzdát se falešného já je pravé odříkání."

"Jak je možné stát se nesobeckým, když vedeme světsky aktivní život"?

"Mezi prací a moudrostí neexistuje žádný rozpor."

"Chcete říci, že člověk může například ve svém povolání pokračovat ve všem, co dělal a že současně může dosáhnout osvícení"?

"Proč ne? Ale v tom případě se člověk nebude domnívat, že je tou starou osobou, která vykonává onu práci, protože jeho vědomí se bude postupně měnit, až bude soustředěno v Tom, co je za mylným já."

"Když se člověk zabývá nějakou prací,bude míti málo času pro meditaci." Mahariši se vůbec nezdá být vyveden z klidu mým hlavolamem.

"Vymezování času pro meditaci je jen pro úplné začátečníky," odpovídá. "Ten, kdo již pokročil, začne zažívat hlubší krásu, ať je v činnosti nebo ne. Zatímco jeho ruce jsou ve společnosti, svou hlavu udržuje chladnou v osamělosti."

"Vy tedy nevylučujete joginskou cestu?"

"Jogín se snaží hnát svou mysl k cíli, jako když pasák krav žene býka holí, ale na této cestě se hledající snaží býka přemluvit tím, že před ním drží hrst trávy!"

"Jak se to dělá?"

"Musíte si položit otázku- kdo jsem já? Toto pátrání povede nakonec k odhalení něčeho ve vás, co je za myslí. Rozřešte tento hlavní problém a tím rozřešíte všechny ostatní problémy."

Následuje krátká pauza,během které se snažím strávit tuto odpověď.

Mahariši mi znovu osloví: "Snad vám bude jasnější toto vysvětlení? Všechny lidské bytosti stále touží po štěstí, nezakaleném utrpením. Chtějí pevně uchopit štěstí, které nikdy nekončí. Instink je pravdivý. Ale napadlo vás někdy, že milují nejvíce své vlastní já"?

"Ano"?

"Nyní to porovnejte se skutečností, že všichni neustále touží získat štěstí tím nebo oním způsobem, pitím nebo náboženstvím a získáte klíč k pravé přirozenosti člověka:"

"Ale nechápu...."

Zvýšil hlas. "Skutečná přirozenost člověka je štěstí. Štěstí je vrozeno pravému já. Jeho hledání štěstí je nevědomým hledáním jeho pravého Já. Pravé Já je nepomíjející, proto když ho člověk najde, nachází štěstí, které nekončí."

"Svět je ale tolik nešťastný"?

"Ano, ale to je proto, že svět nezná své pravé Já. Všichni lidé bez vyjímky vědomě či nevědomě štěstí hledají."

"I ti bezbožní, brutální a zločinci"?

"I ti hřeší proto,že se snaží najít štěstí pravého Já v každém hříchu, kterého se dopouštějí. Tato snaha je v člověku instinktivní, ale oni nevědí, že ve skutečnosti hledají své pravé Já, a tak napřed zkouší tyto zlé způsoby jako prostředky ke štěstí. Jsou to ovšem nesprávné cesty, neboť činy člověka se vrací zpět."

"Takže pocítíme trvalé štěstí, až poznáme toto pravé Já"?

Mahariši kývá hlavou na souhlas. Co jen míní Mahariši těmito zdánlivě prostými větami? Tlumočník předal jejich vnější smysl v angličtině, ano, ale je v nich hlubší význam, který předat nemůže. Vim že na to musím přijít sám. Jsou tato slova vyjádřením jeho vlastní šťastné zkušenosti?

"Co je vlastně toto já, o kterém mluvíte? Jestliže to, co říkáte, je pravda, potom musí v člověku být ještě jiné já."

Jeho rty se na okamžik zvlnili k úsměvu. "Může člověk skrývat dvě osobnosti, dvě já?" odpovídá."Pochopit to je v prvé řadě zapotřebí, aby člověk analyzoval sám sebe. Protože jeho dlouhým návykem je myslit tak jak myslí druzí, ještě nikdy se nepostavil tváří v tvář svému "já" správným způsobem. Nemá o sobě správnou představu; příliš dlouho se ztotožňuje se svým tělem a mozkem. Proto vám říkám, abyste sledoval tuto otázku: kdo jsem já?"

Odmlčí se, abych nechal jeho slova do sebe proniknout. Dychtivě hltám každou další větu. "Žádáte mě, abych vám popsal toto pravé Já. Jak to mám vysvětlit?Je to TO, z čeho vzniká osobní pocit já a do něhož bude osobní já muset zmizet:"

"Zmizet?" opakuji."Jak může člověk ztratit pocit vlastní osobnosti"?

"První a nejpřednější ze všech myšlenek, prvopočáteční myšlenka v mysli každého člověka, je myšlenka "já". Teprve po zrození této myšlenky mhou vůbec vznikat všechny ostatní myšlenky. Teprve když v mysli vznikne osobní zájmeno "já", může se objevit druhé osobní zájmeno "ty".Kdybyste mohl mentálně sledovat nit tohoto "já" až vás dovede zpět k jeho zdroji, objevil byste, že tak jako to je první myšlenka, která se objeví, je to také myšlenka poslední, která zmizí. Toto je něco, co lze zažít."

"Chcete říci, že je dokonale možné provádět takové mentální pátrání v sobě"?

"Jistě! Je možné jíti do nitra, až poslední myšlenka "já" postupně zmizí."

"Co zbude?" ptám se. "Pak bude člověk zcela bezvědomý nebo z něho bude idiot:"

"Tak ne! Naopak, získá vědomí, které je nesmrtelné, a on se stane skutečně moudrým když se probudil ke svému pravému jáství, což je skutečnou podstatou člověka."

"Ale pocit "já" k tomu také patří?" trvám na svém.

"Pocit "já" patří k osobě, k tělu a mozku," odpovídá Mahariši klidně. "Když člověk poprvé pozná své pravé Já, cosi jiného povstane z hlubin jeho bytosti a zmocní se ho. Toto cosi je za myslí; je nekonečné, božské,věčné. Někteří lidé to nazývají královstvím nebeským, jiní duší,ještě jiní nirvánou a my Hindové osvobozením; můžete to nazvat, jak si přejete. Když se toto stane, člověk se ve skutečnosti neztratí; naopak, nalezl sám sebe."

Když zazněla poslední slova ze rtů tlumočníka, mihnou se mou myslí ona pamětihodná slova, která pronesl putující Učitel Galilejský, slova, která zmátla tolik dobrých lidí: Kdokoli bude chtít zachránit svůj život, ztratí jej; a kdokoli ztratí svůj život, zachová jej.

Mahariši znovu promluví a jeho slova pronikají do mé mysli: "Dokud člověk nezakotví na této cestě hledání pravého Já, pochybnosti a nejistota budou mu v patách po celý život. Největší králové a státníci se snaží vládnout druhým, ale v hlubině svých srdcí vědí, že nedokážou vládnout sobě. Nicméně největší moc je v rukou toho člověka, který pronikl do své nejvnitřejší hlubiny. Existují lidé nesmírného intelektu, kteří tráví svůj život shromážďováním vědění o mnoha věcech. Tažte se těchto lidí, jestli rozřešili mysterium člověka, zdali přemohli sebe a oni zahambeně sklopí hlavu. Jaký má smysl vědět všechno ostatní, když dosud nevíte, kdo jste? Lidé se vyhýbají tomuto pátrání po pravém Já, ale co jiného stojí tolik za to, aby podnikali"?

"To je obtížný, nadlidský úkol," poznamenávám.

Mudrc téměř nepostřehnutelně pokrčí rameny. "Otázka možnosti toho je záležitostí vlastní zkušenosti člověka. Obtížnost je měně skutečná než si myslíte."

"Pro nás, kteří jsme neustále v činnosti, pro praktické Zápaďany, taková introspekce....?" začínám pochybovat a zanechávám větu nedokončenou.

Mahariši se sklonil, aby zapálil další tyčinku. "Realizace pravdy je stejná pro Indy i Evropany. Lze připustit,že cesta k ní může býti obtížnější pro ty, kteří jsou zcela ponořeni do světského života, ale i tady člověk může a musí zvítězit. Proud, který se navodí v meditaci,může být udržován silou zvyku a praxí. Potom může člověk vykonávat svou práci a svou činnost v onom proudu; nenastane žádné přerušení. V tomto případě nebude také existovat žádný rozdíl mezi meditací a zevní činností. Když budete meditovat na tuto otázku: Kdo jsem já-? když začnete chápat, že tělo ani mozek ani touhy nejste skutečně vy, potom samotná povaha tohoto zkoumání přivolá odpověď z hlubin vaší vlastní bytosti; dostaví se k vám samovolně jako hluboká realizce."

Znovu uvažuji o jeho slovech.

"Poznejte pravé Já," pokračuje, "a potom pravda bude vyzařovat z vašeho srdce jako sluneční jas. Mysl bude nezkalená a zaplaví jí skutečné štěstí, protože štěstí a pravé Já jsou totožné. Jakmile dosáhnete tohoto sebepoznání, nebudete již více pochybovat." Otočil hlavu a upírá pohled na vzdálený konec síně.

Vim, že došel ke krajní hranici rozhovoru. Takto končí naše poslední rozmluva a já si blahopřeji, že jsem ho před svým odchodem vylákal z jeho ulity mlčenlivosti.

 

Poznámka redakce:

Článek do redakce došel mailem od jednoho našeho čtenáře. Neznáme jeho zdroj a pokud by jej někdo znal, rádi jej zde doplníme.

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

Související články:
Disharmonie duše a ega (20.06.2013)
Mgr. Vladimír Červenák, etikoterapeut: Nenávisť (19.01.2013)
Čelit stresu a depresi (11.01.2011)
Vyprávění o tom, jak v praxi vypadá nebdělost (04.02.2009)
Naše třináctá komnata (15.01.2009)
O Pravidlech (a trochu o sexu) (27.10.2008)
Je náš svět božský nebo ne? (26.09.2008)
O vnější autoritě a důvěře v sebe (29.07.2008)
Základní zákony Universa (08.02.2008)
Instinkt Intelekt Inteligence Intuice - v čem jsme kdo kdy In (07.01.2008)
Rodinné konstelace v kontextu alternativní religiozity a psychoterapie (10.12.2007)
ARUNÁČALA a optika jedince (03.12.2007)
Terapie tmou (03.11.2007)
O štěstí, o Bohu i jiných slovech (29.10.2007)
Nebe plné hvězd (28.07.2007)
Cíl života (17.07.2007)
Vznikání bez tvaru - Plamen pravdy (14.07.2007)
Bůh nepochází z času (05.07.2007)
Otevřené tajemství (26.06.2007)
Štěstí a touha (24.06.2007)
Šabkarova pieseň o dvoch pravdách (17.05.2007)
Poznávám se a znalost sama mě mění (16.05.2007)
Ako vítame v rodine nového človiečika? (25.04.2007)
Prečo je nelogické požadovať hmatateľné dôkazy o existencii duchovna? (24.04.2007)
Míľniky na duchovnej ceste Mirceu Eliadeho (07.04.2007)
Ako najlepšie poznať seba samého? (03.04.2007)
Cesta zlého činu stvorením a ochrana pred jeho účinkami. (21.03.2007)
„Moje zúčtovanie s ezoterikou“ (05.03.2007)
Modlitba válečníka (31.01.2007)
Afirmace podstaty neboli činu (28.01.2007)
Dikša - reakce (06.01.2007)
Vyrovnání Harické linie (21.12.2006)
Dikša – Modlitba za Jednotu (18.12.2006)
Přímým poznáním je jen vlastní uvědomění člověka (16.12.2006)
Jackalova meditace I (13.12.2006)
Být sám sebou 2 (26.11.2006)
Být sám sebou (1.) (25.11.2006)
Celý člověk (04.10.2006)
Důvěra (03.10.2006)
Obejmout kmen stromu (03.10.2006)
Pohľad na začiatok nášho života - prenatálne obdobie a pôrod (01.09.2006)
Návod i pro Tebe (30.08.2006)
Poznáním toho, co nejste, poznáte sebe sama. (20.08.2006)
Svoboda je zodpovědnost (16.08.2006)
Ne-volba (08.08.2006)
Regresné techniky súčastnosti (27.07.2006)
Rameš Balsekar: koncept - vše je Boží vůle. TO je, jak JE (26.07.2006)
Co mám dělat? (16.07.2006)
Zákon rovnováhy (06.07.2006)
Rozdíl "vzdát se" a "být vzdán" (21.06.2006)
Vzdání se (17.06.2006)
Síla Lásky... (16.06.2006)
Cestou do chrámu (30.05.2006)
Proč ego chce usilovat (23.05.2006)
Život - smrt - život (10.05.2006)
Test inteligence, (aneb vznik a záhyby logiky) (15.04.2006)
Já jsem není nikdy nové (22.03.2006)
Anonymní dopis mého života (18.03.2006)
Tradice Advaita Védanty (09.03.2006)
Anděl (07.03.2006)
UMĚNÍ RYZOSTI - DUCHOVNÍ MOST (28.02.2006)
Temný chrám (17.02.2006)
Srdce (15.02.2006)
Stáří (12.02.2006)
Pokora (10.02.2006)
Čajovna (08.02.2006)
Prostá rozkoš bytí (04.02.2006)
Věčná esence bohyní (20.01.2006)
Nadhled - vědomé čtení (18.01.2006)
Mahariši (16.01.2006)
Oceán (10.01.2006)
Potencionalita (09.01.2006)
Smysl činnosti, smysl života (22.12.2005)
Odvaha vrátit se domů (20.12.2005)
DÉMONE (20.12.2005)
MISTR, MISTR, MISTR (19.12.2005)
Intuice v buddhismu (15.12.2005)
Intimní rozhovor se sebou samotným XII. (14.12.2005)
Intimní rozhovor se sebou samotným XI. (12.12.2005)
Konvence a osvobození (06.12.2005)
Intimní rozhovor se sebou samotným X. (04.12.2005)
Mapování mysli (02.12.2005)
Nelpění (02.12.2005)
Nezajímáte mě, zajímá mě hudba (25.11.2005)
Co Buddha objevil (16.11.2005)
Jean-Pierre Gomez - Přímé pochopení (12.11.2005)
Joshu a snídaně (11.11.2005)
Osvícení (09.11.2005)
PROBUZENÍ - Marta Janssen (25.10.2005)
Meditační víkend “Životní krize” (23.10.2005)
Kurs “speciál” regresní psychoterapie (21.10.2005)
Pokračovací kurs regresní psychoterapie (15.10.2005)
Co nám slibuje ďábel a co nám slibuje Bůh? (13.10.2005)
Proč Daršan (12.10.2005)
Intimní rozhovor se sebou samotným IX. (11.10.2005)
Realizace JÁ - Šrí Saradamma (08.10.2005)
Intimní rozhovor se sebou samotným VIII. (07.10.2005)
Harmonizace čaker (07.10.2005)
Zmatení jazyků (06.10.2005)
Materialistická propaganda a meč rozlišování (06.10.2005)
Intimní rozhovor se sebou samotným VII. (05.10.2005)
Cayce o sexuální energii (03.10.2005)
Edgar Cayce (02.10.2005)
Zápisky ze žaláře v Readingu (30.09.2005)
Volný (24.09.2005)
Ono nezrozené - jsme tam i bez úsilí? (19.09.2005)
Energie Lásky (16.09.2005)
Intimní rozhovor se sebou samotným VI. (15.09.2005)
Orgasmus je (14.09.2005)
Jak najít "pravého" mistra? (13.09.2005)
Intimní rozhovor se sebou samotným V. (11.09.2005)
Nebeská řeč (10.09.2005)
O Šrí Brahmámovi (07.09.2005)
Šrí V. V. Brahmam (03.09.2005)
Duchovní a světské (01.09.2005)
Myšlenky ze satsangů (30.08.2005)
Zážitek Božského Já (29.08.2005)
Jak zahodit zbytečnosti (24.08.2005)
Vrátit mysl Já (21.08.2005)
Setkání s Martou (18.08.2005)
Osamělost (13.08.2005)
Jak jsem potkal Martu (12.08.2005)
Cesta lásky (11.08.2005)
Příběh o zrcadle (reality show) (10.08.2005)
Zen a umění chatařit (09.08.2005)
Intimní rozhovor se sebou samotným IV. (25.07.2005)
Co přináší móda v duchovnosti, aneb o duchovnost v módě (09.07.2005)
Vzor hodný následování? (01.07.2005)
Setkání s Martou ve Zlíně (29.06.2005)
Jak je to s mistry? (22.06.2005)
Intimní rozhovor se sebou samotným III. (21.06.2005)
Intimní rozhovor se sebou samotným II. (19.06.2005)
Má cesta za Matkou Meerou (18.06.2005)
Intimní rozhovor se sebou samotným I. (17.06.2005)
Ego (29.05.2005)
Zase jedna reakce... (12.05.2005)
Duchovní rozvoj a vzdělání (11.05.2005)
Přesmyčky (29.04.2005)
Zlo i dobro (27.04.2005)
Ranní reflexe při čtení internetových zpráv a novinek… (26.04.2005)
Dvanáctero rad proti úzkosti (20.04.2005)
Ideály (15.04.2005)
Ztracený případ (12.04.2005)
Jak se dostat na Cestu (25.03.2005)
Brýle (24.03.2005)
Podvědomí (22.03.2005)
Musíme jít domů (13.03.2005)
Štěstí (04.03.2005)
O hranicích v lidském vědění (25.02.2005)
Dvě tváře inteligence - srdce a rozum (17.02.2005)
Jak se člověk stane hledajícím? (15.02.2005)
Co jsme? (14.02.2005)
Hmota neexistuje... (11.02.2005)
Ráj (08.02.2005)
Vyhnanství (02.02.2005)
Rozum nebo Cit – to je ta otázka... (24.01.2005)
Komentář k článku "Je správné platit za duchovní výtvory?" (23.01.2005)
Je správné platit za duchovní výtvory? (23.01.2005)
Všechno je jinak? (19.01.2005)
Svoboda (12.01.2005)
Vášeň k životu (05.01.2005)
Zrcadla (30.12.2004)
Tělo, emoce a mysl (28.12.2004)
Láska (25.12.2004)
Hledáme sami sebe (24.12.2004)
Duchovní cesta (20.12.2004)
Deprese (17.12.2004)
Dávání darů (15.12.2004)
Svobodná vůle (14.12.2004)
Svatí muži (10.12.2004)
Vůně (08.12.2004)
Naděje (05.12.2004)
Otázky Milindovy (03.12.2004)
Hrajeme si (29.11.2004)
Hledání Boha (21.11.2004)
Otroctví a svoboda (16.11.2004)
Strach (14.11.2004)
Osamělost (26.10.2004)
Pozvánka na seminář (25.10.2004)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 8 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihlášený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
19. 10. 2019:

Komentátor Tomáš Vyoral: "Když se neznámá paní vyjádří na internetu vůči ilegálním imigrantům, nejvyšší státní zůstupce Pavel Zeman je pobouřen a angažuje se. Zatímco když starosta Řeporyjí Pavel Novotný opakovaně na internetu i jinde vyzývá a volá po smrti svých politických oponentů – konkrétních lidí, k močení na jejich hroby a bůhví k čemu, tak soudruh Zeman mlčí. Není hate speech jako hate speech..."

Celý článek...


17. 10. 2019:

Z komentářů na Internetu: "Elán je samozřejmě skandalizován pod trapnou a průhlednou záminkou. Normální lidé si to uvědomují. Dobře také vědí, že útoky např. na Jarka Nohavicu mají úplně stejný důvod - pošpinit člověka, který se nebojí myslet a chovat jinak, než se těm hajzlíkům hodí. Mají smůlu. Mnoho lidí je dávno prohlédlo a doslova jimi pohrdají."

Celý článek: Mediálne potkany reagujú: Klip Elánu “Bulvárne krysy” ich zasiahol presne tam, kde mal


05. 10. 2019:

Ekonomka Markéta Šichtařová: "Ministerstvo práce a sociálních věcí se vytasilo s třicetistránkovou příručkou pro provozovatele takzvaných mikrojeslí. Příručka obsahuje instrukce, jak batolátkům vymýt mozek a udělat jim binec v jejich pohlaví. Nabádá k tomu, aby se během her ‚potíralo rozdělení na muže a ženy‘. Aby se klukům stejně jako holčičkám dávaly panenky a holkám zase autíčka...
Proč stejný druh lidí zbožňuje a hájí Gretu, jejíž loutkovodiči v podstatě vyzývají k diktatuře? Proč stejný typ lidí je ochoten uvažovat o tom, že se (pro začátek) ve školních jídelnách zakáže maso? Proč tihle lidé obyčejně hájí norský Barnevernet a byli by nejraději, kdyby se zavedl i u nás?...
"

Celý článek...


03. 10. 2019:

Zemřel Karel Gott - komentář z Internetu: "oceňuji jeho pracovitost, laskavou lidskou stránku, rozhled i to, že po roce 89 se nedal ke zlodějům, neobrážel VIP dýchánky kavárny, žádné politické uskupení si ho nekoupilo. Vytvářel v zahraničí o republice dobrý obraz, vydělal státu spoustu valut, danil doma, ne v daňovém ráji. Zůstal svůj.
Mrkl jsem jen na minutku jinam a už to jede. Knížepán, Klvaňa, Stanjura, Bělobrádek, Šídlo, Roman Týc, Jakub Janda, že prý zpíval i v Rusku a za komunistů.... u jiných, co se dnes angažují na správné straně, to samozřejmě nevadí. Vytáhli i autistu, kdysi dětského maskota Trautenberga, Mikiho Kotase. Jsem zvědavý, co na to bojovník proti sochám z Prahy 6 nebo Milionové chvilky... Nic pozitivního nedokázali, proti Goťákovi jsou ubožáci. Lumpové, co stojí proti vlastnímu národu, se přede všemi zase veřejně odkopávají...
"

Celý článek...


29. 09. 2019:

Jiří Zimola: "Hroutí se mi svět. Svatý Václav nežil, Koněv neosvobodil a Červená Karkulka sežrala vlka. Ještěže mi na nezávislé veřejnoprávní ČT vysvětlí, jak mám zacházet s fake news! :-)"

Celý článek...


27. 09. 2019:

Novinářka Lucie Groene Odkolek: "Miloš Zeman by za normálních okolností určitě přišel položit květiny, ale logicky nechce, aby vzpomínka na rok 1989 byla opět zneužita k projevům „pohrdání Zemanem“. Místo zpráv o oslavách 30. výročí 17. listopadu by se na první stránky tisku dostali ti, kteří mediálně nejúčinněji urazili prezidenta. Do situace, kdy prezident raději zůstane doma, nás tedy dostali právě ti, co si o sobě z nepochopitelných důvodů myslí, že jsou slušnější než Miloš Zeman, a potom se před novináři předvádějí v trapnostech..."

Celý článek...


24. 09. 2019:

Jana Bobošíková: "Dokud se nenajde většina ve Sněmovně, která by jasně prohlásila, že Česká televize neplní svou zákonnou funkci – tedy poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názoru – jsou tyto diskuse zbytečné. Jediný, kdo může změnit současný stav zpravodajství a publicistiky České televize, jsou poslanci. Ti ale, přestože často deklarují nespokojenost s Českou televizí, odvahu situaci řešit nemají. Česká televize je nyní skutečně nezávislá v tom smyslu, že si děla co chce, protože ti, kdo mají vynucovat dodržování zákona o ČT, na svou povinnost rezignovali..."

Celý článek...
WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.2RC8 - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!