Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 15. 06. 2024     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Fareed Zakaria:
Katastrofální problém současného lékařství je v tom, že Hippokratova přísaha nic neříká o fakturaci.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Základní kámen budoucnosti
(17. 06. 2021, 2250x)
Vzpomeňte si, kým jste
(04. 05. 2022, 1496x)
Co se po nás chce?
(01. 07. 2021, 1424x)
Rok 2022 a budoucnost
(13. 12. 2021, 1413x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Witchcraft

* Monica Sjöö: Marx a matriarchát


Valpurga (Bohyně) - Witchcraft - 06. 10. 2004 (6554 přečtení)

Monica Sjöö je radikální anarcho/eko-feministka a malířka orientovaná na Bohyni, spisovatelka a myslitelka v oboru Mystérií Země. Narozená v r.1938 v severním Švédsku, žije většinou ve Velké Británii od pozdních 50tých let a aktivně se věnuje Ženskému Liberálnímu Hnutí od 60tých let. Její obrazy jsou inspirované cestami na neolitická posvátná místa pradávné Velké Matky a zážitky na těchto místech, a byly vystavené po celé severní Evropě a v USA.

Monica je spolu s Barbarou Mor autorkou vlivné knihy Velká Kosmická Matka: Znovuobjevení Náboženství Země (Harper and Row, San Francisco, 1987, nová edice 1991). Přispěla články do mnoha časopisů a antologii na široký výběr námětů včetně spirituality Bohyně, ženské tvořivosti a umění, jejích návštěv posvátných míst, politiky a filozofie hnutí New Age, kruhu v obilí (crop circles), genetické modifikace, ženské pohlavní mutilace (obřízky), anarcho-feminismu a pornografie. Její práce se objevila v britských časopisech jako Arachne, Wood and Water, PAN, From the Flames a v časopisech Womanspirit, Calyx a Women of Power v USA. Mnoho z jejich obrazů bylo použito na titulní stránky knih. Monica pravidelně pořádá přednášky s promítáním diapozitivů a workshopy na konferencích, festivalech a táborech. Pevně věří v přímou politickou akci na ochranu Matky Země.

Monica Sjöö a Valpurga
Monica a Valpurga, Carn Euny, UK
Ve fogou, podzemní prehistorické svatyni

Výňatek z knihy Velká Kosmická Matka: Znovuobjevení náboženství Země, která se zabývá mnoha různorodými aspekty spirituality Bohyně. Pro citaci jsem zvolila tuto kapitolu, která mi připadala pro české čtenářky a čtenáře zajímavě tématická, i když si vyhrazují ne úplné ztotožnění se s některými názory ...

Marx a matriarchát

Pradávné skupiny orientované na ženu byly původním komunismem. Friedrich Engels a Karl Marx to rozpoznali. Obzvláště Engels se odvolává na koncept J. J. Bachofena o právu Matky a oba muži založili své analýzy vývoje společnosti na primární existenci pradávných matriarchátu - komunitních matricentrických systémů. V tom je ovlivnily spisy Lewise Morgana, amerického antropologa. Morgan žil s domorodými kmeny Iroquoiu, jejichž společnost studoval. V jejich příbuzenských strukturách, řeči a zvyklostech objevil důkazy dávných společenských a pokrevních vztahů založených na různých fázích skupinového manželství. V Ancient Society (Pradávna společnost), napsané v 80tych letech 19.stol., Morgan nabízí své závěry, že taková společnost byla matrilineární a matricentrická z nezbytnosti, protože ve struktuře skupinového manželství může být pouze matka najisto určena coby rodič dítěte.

Nyní víme, že podobně důkazy se dají najít po celém světě; např. mnoho příbuzenských struktur rozlišuje mezi biologickým otcem dítěte a "zástupným" otcem, což je obvykle matčin bratr nebo jiný příbuzný mužského pohlaví. Zástupný otec se v těchto společnostech považuje za "skutečného" otce; totožnost a dědictví se předávají po ženské krevní linii.

Ale přestože byli pionýry, Morgan, Engels ani Marx si nebyli plně vědomí skutečných ženských funkci a úspěchu v minulých kulturách. Zároveň nebyli naladění na holisticky obraz dávných národů. U Marxe a Engelse, a zvláště u jejich dogmatických interpretů a stoupenců, zužování pozornosti na výlučně ekonomickou a třídní analýzu naprosto zamlžilo původní lidský stav bytí, který byl více duchovní než ekonomický. Toto Marxistické zúžení pohledu, a jeho následně popření lidského duchovního prožitku, mělo tragicky dopad na celý svět.

Jak se to stalo? Karel Marx (a právě tak Engels) byl hluboce soucitici člověk; jeho výrok o "opiu lidu", který není nikdy uváděn spravedlivé přesně, je toho důkazem:

"Náboženské utrpení je výrazem skutečného utrpení a zároveň protestem proti němu. Náboženství je povzdechem potlačeného stvoření, je srdcem světa bez srdce, právě tak jako je duchem v bezduché situaci. Je to opium lidu. Požadavek, aby lidé zanechali iluzí o jeho stavu, je požadavkem vzdát se stavu, který vyžaduje iluzí. Kritika strhla imaginární květy z řetězu, ne proto, aby člověk zůstal v řetězech bez jakékoli fantazie nebo útěchy, ale proto, aby řetězy shodil a utrhl si živou květinu."

Nikdo to neřekl lépe ani lépe nerozpoznal absolutní právo lidské bytosti lpět na "duchu" v "bezduché situaci", a na "srdci" ve "světě bez srdce". Protože duch a srdce jsou skutečně a ony samy pomohly miliónům lidských bytosti přežít v jinak nepřežitelných situacích.

Tragédie Marxe a marxistů byla v tom, že zaměnili ducha za vládnoucí náboženství. Viděli jasné a historický, že vládnoucí náboženství se spojilo s opresorem - potlačující třídou, nadvládou, s potlačujícím společenským a ekonomickým systémem. Viděli sémě oprese v náboženských doktrínách: doktrínách, které odůvodňovaly chudobu a otroctví a omlouvaly brutální tyranii a chamtivost tím, že vtiskly "Boží pečeť" na sociální systémy založené na hierarchii chudých a bohatých, hiearchii vládnoucích a ovládaných. Viděli bohatství a moc církve a zuboženou pasivitu věřících. Bylo jim zřejmě, že "církev" byla ve skutečnosti člověkem vytvořena instituce, která získávala a udržovala moc zneužíváním skutečnosti ducha proti skutečnosti fyzických potřeb; slyšeli kázání, která odsuzovala "materiální bohatství" a "pozemská potěšení", zatímco církevní hodnostáři a jejich bohatí stoupenci žili v přepychu a bezpečí, tam, kde masy věřících živořili v hadrech. A tyto podmínky byly ospra

S tímto uvědoměním marxisté právem odsoudili pakt ustanovených náboženství v historické opresi lidských bytosti. Tragicky však také popřeli skutečnost lidského ducha a jeho upřímně touhy. Chtěli právem zachránit lidstvo od náboženského vykořisťování; ale ve svém zúženém poli pozornosti, ve svém ekonomickém a třídním zredukování rozdělili lidskou bytost na dvě protikladné části: hmotná existence proti duchovní skutečnosti. Toto rozdělení bylo pouze zrcadlovým odrazem již existujícího náboženského dualismu. A jak se dogmaticky marxistický komunismus rozvíjel v jedné zemí za druhou, toto rozdělení posílilo to samé odcizení lidského stavu, které chtěl Marx vyřešit. Vytvořilo bezútěšný "státní kapitalismus" Sovětského Ruská a jeho satelitu, ve kterém stát pracuje, zamračeně a mechanicky, aby posílil svou definici lidského života jako bezduchého mechanismu. Stalo se palivem motoru propagandy zpátečnických systému všech zemí, takže svět je roztržen ve falešné dichotomii mezi "bezbožným komunismem" a "božským kapitalismem". Protože je-li komunismus ateistický, jeho protivníci mohou tvrdit, že jsou povinováni Bohů, jakkoli falešné takové tvrzení je.

Nakonec to odvrátilo nečítané milióny potlačovaných lidských bytosti, které potřebují ekonomickou a sociální analýzu marxismu k objasnění a změně jejich životních podmínek, ale kteří se boji, že mají kupovat tuto analýzu za cenu své duše. I přes sebevětší míru korupce a vzájemného paktování ustanovených světových náboženství, tyto stále pevně stojí na svém místě a nabízejí se jako jediné útulky "ducha v bezduchém světě". Marxismus je bohužel v očích příliš mnoha lidí považovány za totální, fanatické zavržení duchovní skutečnosti. A toto pojetí marxismu pomáhá pohánět právě tak fanatická oživení fundamentalistických náboženství po celém dnešním světě.

Marx a Engels zaměnili ducha za ustanovené náboženství - a jejich stoupenci v těchto doktrínách nadále pokračují - protože coby západní bílí muži nedokázali vidět celkové paradigma pradávných ženských původních komunismu. Protože vycházeli z této lineární, rozčleňující, redukující západní tradice, která má své kořeny v judeo-křesťanské Bibli i v aristotelovsko-platonické, řecko-římské hyper-racionalitě, nedokázali pochopit primární holismus (holisticky = celostní) lidského prožitku na Zemí. Výsledkem je, že marxismus má tendence posilovat, spíše než oponovat, nechvalně známé rozpolcujici strategie Západního kapitalismu.

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

Související články:
Bohyně a čarodějky (09.06.2006)
Ženy versus muži (14.03.2006)
Bohyně a čarodějky (15.02.2006)
Zemřela Monica Sjöö (06.11.2005)
Mystérium Kréty (15.07.2005)
Chvála ženy (08.07.2005)
Seminář pro ženy (11.05.2005)
Krchnička - aneb moc Tvé levé ruky (09.12.2004)
Třináctá komnata (27.11.2004)
Oslava ženy (24.11.2004)
Sebepožehnání (22.11.2004)
Vzývání božstva (08.11.2004)
Radost ze života (02.11.2004)
Ženy, přineste zprávy (01.11.2004)
Cesta k temné Bohyni (20.10.2004)
Jeskyně (1.) (07.09.2004)
Vzpomínka na FESTIVAL BOHYNĚ (20.08.2004)
Řeč Bohyně - Bohyně na Krétě IV. (26.07.2004)
Zázračný strom - Bohyně na Krétě III. (23.07.2004)
Ochutnej sladkost života - Bohyně na Krétě II. (22.07.2004)
Nahoru do hloubi Země - Bohyně na Krétě I. (21.07.2004)
Mystérium krétské Bohyně - dovolená na Krétě pro ženy v září 2004 (20.07.2004)
Uzemnit se v Gaie (06.07.2004)
Oslava svátku Lammas (29.06.2004)
Moudrá krev (21.06.2004)
Američanka ve Věstonicích a jiné Venuše (18.06.2004)
Zpívají Tvoji píseň (12.06.2004)
Vzývání božstva (08.06.2004)
Fotografie z Festivalu Bohyně 2004 od Valpi (19.05.2004)
Fotografie z Festivalu Bohyně 2004 (14.05.2004)
Posvátná místa neolitické Bohyně v Evropě (30.04.2004)
Festival Bohyně - rej ženského principu (08.04.2004)
Program Festivalu Bohyně 2004 (07.04.2004)
Festival Bohyně 2004 (29.03.2004)
Tisíc tváří Ženy (24.03.2004)
Tančení se Starhawk (17.03.2004)
Daimon - hledání ženiny vášnivé duše (2.) (08.03.2004)
Daimon - hledání ženiny vášnivé duše (1.) (03.03.2004)
Rituál sebepřijetí (27.02.2004)
Meditace Ty jsi Bohyně (18.02.2004)
Rituální chuťovky (02.02.2004)
Meditace: Jak vidět, slyšet a cítit Zdroj (17.12.2003)
Rituál jako stavební jednotka nové kultury (15.12.2003)
Šamanka, kněžka, čarodějnice: Země je mým tělem (05.12.2003)
Vyrobte si kopřivovou panenku (03.12.2003)
Sebezasvěcení kněžky Bast (01.12.2003)
Cornwall - země Bohyně (28.11.2003)
Strach mít sílu (27.11.2003)
Kdo nebo co je Bohyně? (25.11.2003)
Cesta Luny (25.11.2003)
Svatí synové (23.11.2003)
Ta s oběma prsy (21.11.2003)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 0 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Sdružení za obnovu národní suverenitykulatý roh

Kudy z krize


kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
Vzhledem současné situaci pozastaveno


Aischylos:
„První obětí každé války je pravda.“


WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.2RC8 - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!