Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 25. 07. 2024     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
William S. Lind:
Každý stát, který podporuje americká armáda, ztrácí legitimitu.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Vzpomeňte si, kým jste
(04. 05. 2022, 1615x)
Rok 2022 a budoucnost
(13. 12. 2021, 1513x)
Láska vítězí
(28. 02. 2022, 1468x)
Cesta duše a cesta člověka
(13. 03. 2022, 1412x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Sebepoznání

* Návrat k povídání


Převzato (matrix-2001.cz) - Sebepoznání - 23. 03. 2006 (5721 přečtení)

Zajímavý pohled na budoucí vývoj na naší Zemi, který rozhodně stojí za důkladné zamyšlení.

Dlouho jsem se odhodlával k tomuto psaní. Jednak proto, že člověk musí nejprve sám naleznout a podruhé proto, že ne vše řečené je lidem ku prospěchu. Rozhodl jsem se začít psát protože už nezbývá čas. Hodiny se jednoduše nezastaví před dvanáctou jenom proto, že lidé mají zrovna na práci něco jiného. Co si kdo vezme z napsaného je jeho věc a stejně tak i kroky k nimž se skrze poznání rozhodne.  První co je nutné říct, že neexistuje žádné musí. Nemusí zde být lidé, nemusí zde být zvířata ani rostliny. Nemusí tu být tato planeta, ani slunce. Pokud ve vesmíru existuje nějaké musí, pak je vázáno na stav z nějž vychází. Tedy pokud má něco vzniknout nebo být uchováno, pak musí být dodrženy ty a ty podmínky. Toto se týká také nás lidí. Chceme-li přežít a uchovat vlastní existenci, potom se musíme podle toho chovat. Jako první myšlenku se zde pokusím uvést smysl naší existence a spolu s tím i důvody proč. Je toho mnoho co je pospáno v knihách a je toho mnoho, co bylo lidem předloženo jako ideologická propaganda. Škoda jen, že je v tom obsaženo tak málo pravdy. Člověk se přirozeně nevyvinul na této planetě a nebyl stvořen ani jako otrok jakési potulné civilizace. Člověk náleží k širokému vesmírnému společenství obývajících konkrétní nám zřetelnou úroveň reality. Nebudu zde rozebírat jednotlivé aspekty skutečnosti, jenž vnímáme a další jenž jsou nám skryty, protože se chováme a myslíme jako tlupa blbečků. Jediné co uvedu je, že určité blízké úrovně reality se navzájem prolínají a bytosti v nich žijící se tak mohou vnímat a spolupracovat. Tím nemyslím svět astrální a hmotný, protože ačkoliv to v současnosti nevnímáme, jedná se o dvě části téhož systému.

      Pokud se tedy ptáte, proč jsou zakládána nová společenství jako to naše pozemské, pak zapomeňte na jakékoliv hmotné a ekonomické důvody. Civilizace, jenž nové planety osidlují, už dávno podobné problémy, jako nedostatek energie a zdrojů neznají. Ovšem znají zákonitosti vesmíru. A spolu s tím vědí, že každé prostředí jakým je planetární systém, složení hmoty, energií atd., mají silný vliv na utváření duchovních hodnot. Znamená to, že na základě těchto vlivů, bude každá bytost jedinečná a neopakovatelná. Díky tomu se pak každá bytost  stává neopakovatelným přínosem pro rozvoj myšlení a duchovní kultury. Tak jednoduché a zároveň složité to je. Jako příklad si můžeme uvést hudbu. Ne všechny bytosti ve vesmíru mají hudební cítění, některé civilizace hudbu nedokáží vytvářet, ale to neznamená, že ji nedokáží naslouchat. Znamená to, že první rozumná společnost, která začala hudbu používat, se stala jedinečným přínosem pro veškeré společenství a to byl také dostatečný důvod ji stvořit. Tím důvodem bylo, že skrze hudbu se prohloubilo a rozšířilo duchovní vnímání všech bytostí. Stejně jako se tak děje skrze knihy a mnohé další. Toto je pouhý příklad, ovšem některé objevy stvořených bytostí mohou vést k doplnění a rozšíření vývojového vzorce.

     Dalším povídáním se znovu vrátím k osidlování planety. Vytvoření podmínek pro život je jen jedním z prvních kroků. Nikdy totiž nelze předem stanovit, které prostředí bude na té či oné planetě vhodné pro vznik rozumných bytostí. Proto je planeta osídlena velkým množstvím bytostí s různým vzorcem chování a odlišným životním prostředím. Nikde totiž není napsáno že nejvhodnější prostředí bude zemský povrch. Stejně tak to můžou být oceány, vzduch nebo podzemí. Poté je celý systém sledován a hledá se druh jenž se stane dostatečně progresivní. Po něm následují první bytosti jimž jsou schopnosti rozšířeny tak, aby dokázali co nejlépe daného prostředí využít. Je to stejné jako u nás lidí. Ruce, nohy, uši, oči pro denní vidění atp. No a na samotném konci přichází schopnost myslet. Člověk není první pokus svého druhu. Jemu předcházelo několik neúspěšných pokusů, kdy se bytosti ukázali jako příliš agresivní, neschopné rozvoje a s jinými nedostatky. Zde je důležité si uvědomit, že vývoj a schopnost myslet je ve své podstatě jedno a totéž. Myšlenka je produktem vývoje a vývoj je produktem myšlenky. Pokud tedy hovoříme o myšlení, hovoříme o vývoji a pokud hovoříme o vývoji, hovoříme o myšlení.

     Proč je toto povídání důležité? Aby si každý mohl uvědomit, kým ve skutečnosti je a zároveň, jak složité je určité společenství trvale přemístit, aniž by došlo k jeho poškození. Něco jiného je přijít někam dočasně jako hosté a něco jiného být trvale přemístěn.  Pokud vám tedy bude někdo něco vykládat o mimozemšťanech jenž chtějí osídlit tuto planetu, nebo používat pozemšťany jako pracovní nástroj, vězte že je to hovadina nejhrubšího zrna. Uvědomte si, že stačí drobný vodní pramének, aby jste se nebyli schopni několik let dobře vyspat. A to na tuto planetu patříte.

     Jistě že některé prameny uvádějí, že v minulosti tuto planetu obývali jak lidé, tak zástupci dalších vesmírných společenství. V tom máte pravdu, i v tom, že zde žili příliš dlouho. Dokonce několik generací. Díky tomu se začal měnit vzorec jejich myšlení a přizpůsobovat místním podmínkám. Stali se nezodpovědní a agresivní. Zde je nutné si uvědomit, že jejich podstata existence a vývoje vycházela z jiných principů. Tím, že byla přerušena a vystavena změnám došlo k destrukci myšlení. Něco podobného najdete i v chování jednotlivých národů na této planetě. Na samotném konci byla apokalyptická válka, jenž rozmetala celou společnost a uvrhla lidi do tisíciletí strachu a degenerativních procesů. Hovoříme tu o událostech mnohem starších než je Atlantida. Lidé se ukrývali v jeskyních a hlubokých lesích. Po určité době se vše uklidnilo a kdesi v hlavním stanu tvůrců bylo rozhodnuto, že se lidem pomůže. Bohužel se nejednalo jen o genetické doplnění narušených a scházejících informací, ale spolu s tím i o návrat vesmírného společenství. Už v ten okamžik bylo jasné, jak to vše znovu skončí. To je ostatně hlavní důvod a odpověď na otázku, proč tu dnes nejsou. Lidé byli ponecháni vlastnímu vývoji a to tak dalece, že bylo rozhodnuto do tohoto procesu vůbec nezasahovat. Tedy po určitou dobu.

     Pokud se podíváte na nástěnné malby v jeskyních, asi okamžitě pochopíte, že se nejedná o umění našich předků, ale o způsob jak naučit poznávat dospívající mládež různé živočišné a rostlinné druhy vhodné k obživě. Stejně jako i technikám lovu na toho kterého tvora. Tito lidé malovali nejen své potřeby, ale také nebezpečí. Jejich náhlé opuštění a prudký vzestup civilizace má příčiny ve vnějším zásahu. Ale o tom vlastně nechci nijak zvlášť hovořit.

     Takže jsme dosáhli dalšího kamínku v mozaice a tím je vývoj. Od určité duchovní úrovně se jedná o vědomí proces. Což se ovšem netýká lidí, protože ti vědomé úrovně vůbec nevyužívají a vlastně ani netuší, jak s touto podivností zacházet. Problém spočívá v tom, že náš vývoj nezajišťuje vědomí, ale systém. Systém, který je součástí naší duchovní stavby. Jenže zatímco systém pracuje nezávisle na vědomí, vědomí je závislé na systému. Jinak řečeno to znamená, že pokud systém dosáhne vývojového vrcholu, může být vědomí daleko vzadu. Jenže systém má v našem případě jediný úkol, vytvořit podmínky pro přenesení podstaty existence, tedy sebetvorné schopnosti do duchovní oblasti.

     Pokud se podíváte na svoji vlastní existenci, pak zjistíte že ji tvoří něco podobného trojúhelníku. Ve vrcholech těchto obrazců jsou pokaždé tři základní vlastnosti, jejichž propojením vzniká konkrétní schopnost. Tyto trojúhelníky mají dvojí podstatu. První je tělesná tedy hmotná. A pak druhou je duchovní, jenž je jakousi nadstavbou nad oním tělesným základem. Znamená to, že celkové číslo daného obrazce je šest. A počet daných obrazců je tři. Tedy 6-6-6. Tomuto číslu předchází z vývojového hlediska přirozeně 3-3-3, což je číslo zvířete. Dál už nepůjdu, protože je to něco, co se může v případě chybného pochopení člověku hrubě vymstít. Jenom chci upozornit na tvar židovského symbolu.

     V současnosti lidská existence spočívá na tělesné, tedy spodní části obrazce. Jeho horní část je otevřená a to je vlastně podstata vývoje. Popsat proces jak se jednotlivé vlastnosti utváří a jak se zakládají do vrcholů obrazce je na celou knihu a i tak obtížně vysvětlitelné. No pro náš účel stačí říci, že je to možné a také se tak děje. Pro doplnění uvedu, že vývoj se odehrává jak po generacích, od prvního příslušníka druhu po posledního, tak napříč životem každého jedince od zrození ke smrti. Symbol který by tento proces vyjádřil by byl kříž, kdy delší strana představuje vývoj druhu a kratší strana vývoj jedince. Přitom je nutné si uvědomit, že kratší část se pozvolna posouvá stále výše k vrcholu strany delší, představující vývoj druhu. Takže na samotném konci vytvoří obrazec písmeno T. Proto i symbol satanistů je obrácený kříž, který představuje nadvládu tělesných potřeb nad duchovními. I když pochybuji že to satanisté vědí. Dokonalým světem temnoty by bylo obrácené písmeno T. Což znamená, že duchovní vlastnosti jsou plně podřízeny vlastnostem tělesným. Tak tomu bylo na začátku lidské civilizace. Bohužel platí že tělesné vlastnosti neumožňují využívat vlastnosti duchovní, takže v případě onoho obráceného písmene T se z člověka stává tupé, snadno ovladatelné nemyslící hovado. Jak dalece jsme vzdáleni této „metě“ posuďte sami.

     Díky nevědomosti se v naší minulosti stejně jako v přítomnosti odehrálo a odehrává množství chyb. Tyto chyby způsobuje touha některých jedinců ovládat svět a za tím účelem produkují vlastní pokřivené pravdy. Ale také ochota lidí těmto pitomostem naslouchat. Proto si ani nepřipouští, že by staré učení o lidské existenci mohlo obsahovat nesmírně cenné a pravdivé fragmenty, jenž nejsou vůbec nějakým mýtem, ale holou skutečností. Fragmenty, jenž některé skupiny použili k vlastním mocenským choutkám tak, že jich zneužili a stále zneužívají proti člověku samotnému. Vzpomeňte si na to, až budete večer sledovat zprávy, reklamy a své oblíbené filmy. To vše je podstata vámi chápaného obrazu světa, na němž stavíte vývoj nejen svůj vlastní, ale též vývoj budoucích generací. Posíláte je rovnou do pekla a ještě při tom máte dobrý pocit.

     Ale proč vlastně toto naříkání? Ono je to vlastně již zbytečné, protože jak bylo řečeno, pracuje v neprospěch člověka systém. Složení vlastností v duchovní sféře má podivuhodné dopady na lidskou existenci. To co totiž nazývám sebetvornou schopností u organismu, má svoji duchovní obdobu. Z řečeného je patrné, že s naší existencí se cosi děje a proto lidem pozvolna dochází, že někde v našem vzorci spočívá fatální chyba.

    Pokusím se co nejjednodušeji popsat podstatu problému. Náš lidský organismus plní veškeré nezbytné funkce spojené s existencí. Musíme dýchat, jíst, pít a to proto, aby organismus získával prostředky pro svou existenci. Podstatou naší existence je existence těla. Mozek a myšlení může selhat, ale pokud vydrží tělo nezemřeme. Tento systém byl utvořen v dávné minulosti a to pro jediný účel. Tím účelem je duchovní růst. Tělo tedy obsahuje základní vlastnosti pro uchování existence a zároveň vlastnosti, na nichž spočívá, nebo skrze než je spojeno s existencí duchovní. Jedno i druhé může obsahovat určité množství chyb, což jsou duševní a tělesné poruchy, ale jedno bez druhého nemůže existovat. Ovšem, zatímco naše tělo představuje uzavřený systém, naše duchovní já je systém otevřený. Do duchovního systému, můžeme přímo či nepřímo zasahovat. Zatímco tělesně z nás nikdy nebude slon, duchovně z nás může být mudrc, stejně jako blbec. Znamená to, že změnit svojí tělesnou podstatu nemůžeme, duchovní ano. Tělesnou podstatu měnit nemůžeme, protože na ní spočívá naše existence.

     Jenže nic netrvá věčně. A tak na starých základech vzniká nová stavba. To co v našem myšlení vzniká, je budoucí bytost. Skrze myšlení hledáme a utváříme vlastnosti, jenž nám umožní posunout laťku vývoje vzhůru. Tyto vlastnosti ukládáme a ověřujeme jejich správnost. A stejně tak, jako organismus musí obsahovat srdce, plíce, svaly atd. I námi utvářená duchovní bytost musí obsahovat části jenž zajistí její existenční schopnost. Tyto vlastnosti musí být tvůrčí, tedy konstruktivní, nikdy ne destruktivní. Až bude dosaženo úrovně kdy duchovní bytí dosáhne existenční schopnosti, přenese se na ni to čemu říkám sebetvorná schopnost, tedy podstata utváření sebe sama. Jinak řečeno se podstata bytí přenese z tělesných na duchovní vlastnosti. To neznamená že naše tělo zanikne, ovšem znamená to, že stvoříme novou bytost. Tedy bytost, jejíž existence bude postavena nikoliv na tělesných, ale na duchovních základech. Jaký je rozdíl? Stejně jako u tělesných funkcí nemůžete některou jen tak vypnout, nebo používat jen když se vám to hodí, bude i u této bytosti její existence závislá na aktivní účasti všech duchovních vlastností. Ztráta či ustání byť jen jediné z nich, bude mít za následek ukončení života. Stejně jako dnes zastavení srdce.

     V současnosti své duchovní já užíváme dle potřeby. To je dáno tím, že na něm nespočívá podstata existence. Proto můžeme jednotlivé části potlačit, nebo naopak upřednostnit stejně tak jako můžeme některé zcela chybně nahradit. V souladu s tím jak jsou utvořené, svého souseda buďto zabijeme, nebo se s ním pokusíme domluvit. To je závislé na tom, jaké vlastnosti při jeho utváření používáme. Pokud používáme pozitivní pocity, je v našem jednání obsažena láska, soucit, přátelství. Pokud používáme záporné, je v našem jednání obsažena nenávist, ctižádost a autoritářství. Tady nejde o to, že opačných pocitů nejsme schopni, jde pouze a jen o to kým jsme. Tedy kým chceme být. A pro mnohé bude dobré vědět, že právě to čím chceme být, vyvolá v okamžiku vývojového posunu, buďto konstruktivní, nebo destruktivní proces. Pokud tedy očekáváte pomoc z nebes, čekáte marně, žádná nepřijde. Jednoduše proto, že žádná není možná. Kdo má, tomu bude přidáno, a kdo nemá, ztratí i to co má. Je to velmi prosté.

     To o čem hovořím by se tedy dalo nazvat plným vědomím. Jedná se o stav kdy jsou všechny základní složky tvořící naše duchovní já trvale aktivní a plně řídí naši existenci. Lidé celkem dobře vědí o co jde, protože někteří jedinci v minulosti tohoto stavu již dosáhli. Budha, Ježíš a další. Je to tentýž stav do něhož brzo vstoupí celá planeta.

     V okamžiku kdy se podstata naší bytosti přenese do duchovní sféry dojde zároveň k uzavření daného cyklu. Do podstaty zrozené bytosti už nebude možné zasahovat, protože by tím mohla být narušena rovnováha a spolu s tím schopnost existence. To však není nijak důležité, protože na jejím základě se počne utvářet nová vyspělejší forma bytosti.

     Možná si říkáte že je to blbost, a k ničemu podobnému nedojde. Já však vím že ano. A to ne jen skrze obsah různých proroctví, ale především skrze systém, jenž je v celém procesu obsažen. Budete-li pozorní, pak jej celkem rychle naleznete. Tento systém se skládá z cyklů a vrcholů. Princip není tak složitý a je celkem patrný i z hlediska našich vlastních dějin. I když jsou překroucené a mnohdy prachsprostě vylhané.

     Pokud se ptáte kdy k tomu dojde, je dobré upozornit, že celý systém je o energii. I vývojový posun je o energii. Můžete si představit, že lidské podvědomí se počne k tomuto kroku v určité fázi připravovat a hromadit velké množství energie, jenž může vyvolat množství poruch a anomálií v prostředí. Stejně tak se počnou vyhrocovat kladné a záporné energie a v celé společnosti začne probíhat spor o smysl a cíl vlastní existence. Dojde k vyostření vztahů na úrovni materiálních a duchovních hodnot. Bude docházet k mnoha válkám, jejichž smysl nemusí být na první pohled zřejmý. Je toho mnoho co se bude dít. To vše je daň za nevědomost a silně rozpolcenou společnost, jíž lidstvo utváří. Bohužel si nenechalo poradit od proroků. Nyní už nezbývá než sledovat následky vlastních chyb. Přesto je dobré si i za této situace vzpomenout, že nejmocnějším lidským citem je láska. Ostatně, učení mnoha proroků je dnes natolik deformované, že se jím řídit není možné. Pokud ovšem lidstvo nechce spáchat hromadnou sebevraždu. Zářným příkladem je křesťanství a to co spáchalo s Ježíšovým učením. Řídit se tímto falzem by nás jednoduše uvrhlo do sebezničujícího procesu.

     Lze také celkem správně předpokládat, že do tohoto procesu spadají nejen bytostně lidské, ale také vesmírné cykly. Ty totiž vyvolávají změnu a tok jak na hmotné, tak na duchovní úrovni, skrze změnu v toku energie i jejího složení. Proto patrně dochází k souběhu všech těchto vlivů, a patrně odtud pramení zmatek v tom, co má vlastně nastat. Za určitých okolností, by tento vývojový skok dokázalo lidstvo ustát, s omezeným destruktivním vlivem. Tyto okolnosti však nenastali a dnes je již pozdě o ně usilovat.

     Možná po přečtení tohoto článku lépe pochopíte, o čem různá proroctví hovoří a že si nijak zvlášť neprotiřečí, přesto že každé hovoří o něčem jiném. Zároveň není dobré vidět za tím co nastává nějaké zlo. Celý vesmír je založen na konstruktivních a destruktivních silách. To jen lidé si myslí, že existuje něco jako absolutní dobro. Dobro je postaveno na rovnováze. Bez toho, aniž bychom dokázali tvořit a bořit myšlenkové konstrukce by myšlení nebylo vůbec možné. Není pro nás jediným přínosem to co je konstruktivní, ale spolu s tím i to co je destruktivní a umožňuje utvářet stále nové a lepší varianty uvnitř poznaného.

     Závěrem už jen tolik, že na dané téma se mnou diskuze není možná. Už tím, že jsem uvedl několik fragmentů esoterických nauk jsem porušil zásadu na toto téma nehovořit. Přesto pro zasvěceného bylo řečeno až příliš. Už jen proto, že vám je tím umožněno vidět kde a také co hledat. Poznání těchto duchovních struktur vám dává možnost dosáhnout plného vědomí na straně jedné, nebo probudit ve svém nitru zrůdu. Stejně tak je možné toto poznání použít proti zájmům člověka a brzdit nebo narušovat jeho duchovních rozvoj. Jak můžete postřehnout, přesně to se v současnosti děje. To vše jen proto, že je lidem jedno co a proč jim někdo říká a jak je nutí žít a myslet. Je dobré si však uvědomit, že vás k tomu uvěřit nemůže nikdo přinutit, a proto i volbu stejně jako trest nese každý sám za sebe. Pokud si myslíte, že ostatní dělají totéž, ani dál nepokračujte. Stádo nepřežije.

     Co se týká jednoduchosti je úmyslná. Přirozeně bych zde mohl začít vykládat o jednotlivých aspektech lidské bytosti. Ale to si může každý absolvovat sám za sebe. Možná naleznete shodné prvky u vývoje a struktury myšlení, kde myšlenka představuje onu příčnou, krátkodobou linii shodnou s vývojem jedince a paměť onu dlouhou svislou linii shodnou s vývojem druhu. Stejně pak možná pochopíte princip obsažený ve vědomí a podvědomí, pokud jej porovnáte se sebetvornou schopností na tělesné úrovni. A stále dál a dál. Je to běh na dlouhé trati, kdy sama myšlenka je pouze vstupní branou do chodby na jejímž konci se rodí lidská bytost. Zatím jsou pro mnohé tyto řádky, pouhé myšlenky, ale jednoho dne se stanou skutečností.

Míra

Se souhlasem redakce
převzato z www.matrix-2001.cz

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

Související články:
Nevyužité příležitosti (06.05.2020)
Transformace společnosti prostřednictvím minisystémů sestávajících z transformačně naladěných lidí (30.05.2013)
Prezidentské volby 2013 - výpověď o stavu společnosti (19.02.2013)
V náš prospěch je sounáležitost se všemi lidmi a bytostmi (01.11.2012)
Konopí provází člověka již od nepaměti (03.10.2012)
Po konopí ještě nikdo neoslepl (25.09.2012)
Co je příčinou problémů současné společnosti? (19.06.2012)
Hrubé národní štěstí a hrubý domácí produkt v OSN (22.03.2012)
Inspirace z Islandu (08.03.2012)
Světci, démoni a naše vyhlídky do roku 2012 (20.12.2011)
Mike Adams: Kolaps moderního světa v plném proudu (17.07.2011)
Nová naděje - občanský vzdor (08.07.2011)
Stávka - Tomio Okamura: Jak to vidím já (21.06.2011)
Daň z ubrané hodnoty (22.02.2011)
K aféře WikiLeaks (28.01.2011)
Lidem by neškodilo více pokory, skromnosti a střídmosti (15.01.2011)
Jak kazit práci reklamním manažerům? (30.10.2010)
Joytópia (23.10.2010)
Máte na to žaludek? (28.09.2010)
O projektu Venuše (03.10.2009)
Špioni zase řádí (26.10.2008)
Jde jen o psy? (26.12.2007)
Odkaz Edvarda Beneše (17.12.2007)
Bieda bohatých (03.11.2007)
Čech je naštěstí skeptik (28.10.2007)
Co je Rainbow Family? (11.10.2007)
Súčasný šport - jedna veľká tragédia! (10.10.2007)
Zachráňme svet! (26.09.2007)
O svetovej migrácii a o radarovej základni v Čechách trochu inak (02.09.2007)
Negatívne dôsledky vysťahovalectva a dlhodobej práce v zahraničí. (25.07.2007)
NOVÉ ZÁKONY PRO ŽIVOT NA ZEMI (04.07.2007)
Vážne slová, určené majetným ľuďom. (05.06.2007)
Zverejnenie kritického listu ústrednej riaditeľke Slovenskej obchodnej inšpekcie. (01.06.2007)
Je náš boj s rakovinou naozaj úprimný? (22.05.2007)
Čo nám o nás prezradí riešenie takzvanej rómskej otázky? (08.05.2007)
Jean Ggiono - Muž který sázel stromy (23.04.2007)
Pravicovosť verzus ľavicovosť (07.03.2007)
Umenie – jeho veľkosť a jeho pád. (04.03.2007)
Frekvence člověka a v prostoru okolo něj (24.02.2007)
Mor ho! (21.02.2007)
Ne základnám! (04.02.2007)
O lidském spolupůsobení (09.01.2007)
Titanic roku 2012? (11.11.2006)
Zenový mistr Thich Nhat Hanh: Co bych řekl Usamovi bin Ládinovi (07.09.2006)
S Alicou až na kraj sveta (04.09.2006)
Antikomunismus? (29.08.2006)
Bitva o Vaši mysl aneb vymývání "Vašich" mozků - ukázka (24.08.2006)
Virtuální hospody (05.08.2006)
Úvod do typologie internetových potížistů (30.07.2006)
Co se ukazuje o demokracii? (08.06.2006)
Trojí generálka na noc dlouhých nožů? (24.05.2006)
Trapné čecháčkovství tvář v tvář americkému drábovi (23.05.2006)
Františku Bublane, odstupte! (02.05.2006)
Pane Dolejši, vydržte! (02.05.2006)
Bosenská pyramida Slunce - aktuální reportáž (22.04.2006)
Náboženská panoptika (07.04.2006)
Lež (01.04.2006)
Ptačí chřipka (21.02.2006)
Kurvítka (18.02.2006)
Svoboda a ohledy v konfliktu? (11.02.2006)
Dobrá zpráva pro ženy (28.01.2006)
Stabilizovaná katastrofa (11.01.2006)
Rastaman, Babylon, dreadlocks, ganja (11.12.2005)
Mužská iniciace (08.12.2005)
Zachraňte Ježíška (30.11.2005)
Zaslouží si myslivec být člověkem? (25.06.2005)
Koho poženou do moře příště? (16.06.2005)
Den daňové svobody? (15.06.2005)
V Česku řádí dvacet tornád ročně (08.06.2005)
Ujwal Bhole - vystoupení a seminář (01.06.2005)
Co po nás zbude, když vypnou proud? (27.05.2005)
Co víte o komunikaci? (19.05.2005)
Padma Fest (07.04.2005)
Pomozte s otevřením PadmaFarmy (23.03.2005)
PadmaFarma (20.03.2005)
Zase budou v raketách posílat svobodu? (25.01.2005)
Veselí a slzy (02.01.2005)
Absence ducha (01.12.2004)
Stále nebezpeční intoši (24.10.2004)
Utajená vivisekce (22.10.2004)
[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 8 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Sdružení za obnovu národní suverenitykulatý roh

Kudy z krize


kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
Vzhledem současné situaci pozastaveno


Aischylos:
„První obětí každé války je pravda.“


WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.2RC8 - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!