Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 20. 10. 2020     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Nositel Nobelovy ceny v oboru lékařství D. Varelly, onkolog z Brazílie:
V dnešním světě se investuje pětkrát víc do léků na mužskou potenci a do silikonů pro ženy, než do léčení pacientů trpících Alzheimerovou chorobou.
Proto budeme mít za pár roků stařenky s velkým poprsím a stařečky s tvrdým penisem, ale nikdo z nich si nebude pamatovat, na co to je.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Aktuální stav
(12. 01. 2018, 2857x)
Svět se mění
(19. 11. 2017, 2794x)
Naslouchejte si každou vteřinou
(02. 11. 2017, 2785x)
Váš rok
(02. 01. 2018, 2454x)
Mayský sněm promlouvá
(15. 11. 2017, 2412x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Víra

* Nebezpečí od východních "mistrů" (3.)


Od čtenáře - Víra - 28. 02. 2007 (5313 přečtení)

Třetí pokračování článku od prakřesťanů v Univerzálním životě.

Cesta Krista je cesta očištění

Duch Krista Božího nás dnes učí skrze Své prorocké slovo křesťansko-mystickou cestu do všech stupňů a detailů. Tím splňuje Své zaslíbení: „Ještě bych vám měl mnoho říci, ale nyní to nemůžete snésti. Když pak přijde ten Duch pravdy, uvede vás do všelikou pravdu“ (Joh.16,12). Tato Vnitřní cesta v Univerzálním životě sestává v postupném uskutečňování božských přikázání v každodenním životě - Desatera přikázání a zákonitostí Kázání na hoře, jakož i Absolutního zákona Božího, který Duch Krista Božího nyní znovu projevil. Tato cesta se skládá ze sebepoznání, lítosti, odpouštění a prosby za odpuštění, a z toho - velice rozhodujícího - již poznané chyby více nečinit a místo toho jednat zákonitě. Je připravována prakřesťanským meditačním kurzem. Již prakřesťanská meditace předpokládá rozhodnutí pro Krista.

V prakřesťanské meditaci přisvědčujeme aspektům našeho vnitřního bytí a současně se vážně snažíme, abychom je uskutečňovali. Vemlouváme-li například do svého nitra větu „Jsem pokojný“, zavádí v nás tato pozitivní energie na takové aspekty, které jsou ještě nepokojné. Tím je můžeme poznat a očistit, takže se postupně staneme smířlivými, tak jak to odpovídá božským zákonům. Na Vnitřní cestě v Univerzálním životě se ten, který směřuje k Bohu, od samého počátku nezaměřuje na lidi, nýbrž jedině na Krista, který v něm přebývá. Tím nedojde k vázání, neboť Kristus je svoboda. Postupným uskutečňováním a plněním věčných zákonů dosáhneme v sobě opory v Božím, tedy opory v Kristu, oné čisté, nezištné síle. To je pravé bezpečí a jistota, jež znamená svobodu.

Jeden muž, který praktikoval sedm let zen, nám sdělil následující zkušenost: „Mně bylo vždy jen řečeno: odpoutej se od svých myšlenek. Uklidni se, ztiš se. Ale o tom, že mám něco očistit, že mám pociťovat lítost, že mám odpustit a za odpuštění prosit a poznanou chybu již více nečinit, o tom nikdo nic neřekl za celých sedm let.“

Západní učitel zenu řekl o tomto východním učení: „Zakusit svou bytost a zakusit jsoucnost je jedno a totéž. Tím není zen žádným zvěstováním nadpřirozeného projevení, jež nás, kteří žijeme v Já a jeho světě, vyvolává k víře v nadsvětského spasitele. Zen je výrazem nadpřirozené zkušenosti, ve které se nám otevírá nadsvětské, v němž jsme spaseni a v čemž jsme v jistém smyslu nespaseni nikdy nebyli. Toto nadsvětské se v buddhismu nazývá Buddhovou přirozeností.“ (Graf Durckheim, Zen und wir, str. 55)

A dále: „Ten pravý způsob býti tu, ta v pravdivém smyslu personální prezence se uskutečňuje tam, kde se člověk osvědčuje jako prostředník mezi nadčasovým Bytím a prostorověčasovou existencí. Z Býti zde býti ve světě, na tom záleží, a tomu učí zen. Základním cvičením je zazen, sezení v nepohnutém klidu, zbystřeně, zevnitř být tu. Smysl cvičení? Transparence pro transcendenci.“ (Graf Durkheim, Zen und wir, str. 109)

O každodenním uskutečňování Desatera přikázání a Kázání na hoře, tedy o konání, řeč není. Při hledání spirituality, která vyvěrá z touhy člověka po jeho původu, se zdá „transcendence“ být tím správným. Musíme se však zeptat; Kam transcendujeme? Otevíráme se pro Kristovu sílu, sílu nezištné lásky, nebo pro síly, které hledají to své, které svazují a požadují svou odměnu?

Potíže na Vnitřní cestě kvůli východním praktikám

Na Vnitřní cestě s Kristem se mohou žáci často dostat do potíží, jestliže předtím již delší dobu prováděli jiné duchovní techniky či cvičení. Ať to je jóga se svými rozličnými druhy nebo nejrůznější směry východní meditace, například zenová meditace, ať to jsou azijské druhy bojového sportu s meditativním či duchovním pozadím - všechna tato cvičení mohou způsobovat problémy. Důvodem toho je, že žák navázal používáním duchovních technik komunikaci s vysílacím potenciálem odpovídajícího energetického pole. Takováto energetická pole, například pole různých druhů jógy, zenové meditace atd., potom dále vysílají do citového a myšlenkového světa člověka. To může dojít tak daleko, že je citový svět blokován. Potom žák může již jen těžko pochopit, co se děje v jeho vlastních myšlenkách, pocitech či citech.

Vnitřní cesta s Kristem v Univerzálním životě je cesta očištění lidského chybného chování. Předpokladem očištění je ale sebepoznání. Sebepoznání je však pouze možné, jestliže pochopíme své myšlenky a pocity, které nás v tom okamžiku vzrušují. Jen tehdy je můžeme s Kristem očistit.

Veliké nebezpečí: Blokáda citové a pocitové roviny

Na čem to ale záleží, když žák své myšlenky a pocity kvůli východním technikám již nemůže pochopit?

Hlavní příčinou je, že východní cesty sice o Bohu mluví, i o rozšíření vědomí, očištění duše životem podle Božích přikázání však v podstatě nepožadují.

Takzvaní „mistři“ mohou sice vést kus cesty směrem do nitra. To se ale děje tím, že se žáka pokoušejí technikami a praktikami vnitřně uklidnit, aby utlumili jeho potíže a problémy, ono napětí, které přináší život. Současně se často snaží o to, aby měl žák vnitřní prožitky nebo aby činil spirituální zkušenosti. To má upevňovat důvěru žáka v jeho „mistra“ a v cestu, kterou vyučuje.

Množstvím duchovních znalostí, meditací bez uskutečňování božských přikázání a nekonečným opakováním mantry vznikne - neboť všechno je energie - v žáku vrstva, která se útlumově položí na jeho citovou a pocitovou rovinu. Z této vrstvy se zajisté mohou odvolat duchovní odpovědi na životní otázky. Avšak vlastní zatížení, která spočívají pod touto vrstvou, nyní nemohou být očištěna. Proč ne? Protože se lidské chyby a slabosti, spočívající hlouběji, ukazují v našem světě citů a pocitů. Jestliže je tento však zakryt programy z manter či obraznými představami, nemůžeme již to neočištěné rozeznat. Dalším následkem této vrstvy je, že se takový člověk pokládá za pozitivního a duchovně pokročilého. Je přesvědčen o tom, že se nachází na cestě k osvícení a k Bohu. Měl by dokonce mít ještě spirituální zážitky, může je hodnotit jako další potvrzení správnosti započaté cesty. Vůči kritice je potom bud' do značné míry imunní nebo má za to; že se s ním jedná nespravedlivě a reaguje otevřeně či skrytě agresivně.

Jak ale má nyní takový člověk ještě rozeznat myšlenky a především city ve svém podvědomí? Jeho duše tak zůstává zatížena a zastíněna. Člověk to avšak již neregistruje. Jeho svědomí již nezabuší, aby ho upozornilo na chyby a slabiny. Žije v klamném upokojení, které může lehce přejít v letargii a depresi, neboť není rozvíjena žádná božská síla. Chybí uskutečňování zákonů Božích v denním životě.

„Mistr“ tak lehko nepropustí

Zkušenost ukazuje: Upoutal-li se někdo již jednou na nějakého „mistra“, potom se tento vynasnaží, aby žáka již nepropustil. To znamená; I kdyby chtěl později od této cesty upustit, i tehdy, když se svého „mistra“ zřekne a léta již v dřívějším směru nepraktikuje - pouto, které bylo vytvořeno, v mnoha případech stále existuje a ovlivňování ze strany „mistra“ se sotva nechá přerušit.

„Mistr“ není schopen vést žáka k Bohu. Chce žáka přitahovat k sobě, na svůj stupeň vědomí, a tím - vědomě či nevědomky - připoutávat ke svému společenství a současně k za ním stojící hierarchii. Proč? Do štítu si „mistři“ sice píši, že žáky chtějí vést k Bohu. Existují ale i mistři, kteří otevřeně říkají a píší, že je „mistr“ pro žáka důležitější než Bůh. To znamená, že žák nejprve musí k „mistrovi“, aby potom mohl přes „mistra“ nalézt cestu k Bohu.

Tak Yogananda například říká: „Z tohoto je zřejmé, že jsou slova Ježíšova [myšleno je Mt. 21, 23-32, pozn. red.] ujištěním všech hříšníků a porušovatelů božských zákonů a chtějí jim říci, že člověk může rychle dospět do říší Boží, jestliže následuje Bohem inspirovaného guru a odhodí všechen klam - mnohem rychleji, než když ješitně lpí na svých vlastních úzkoprsých morálních představách, je hrdý na své omezené vědění a myslí, že je možné vejít v kosmické vědomí bez jakékoliv pomoci.“ (Paramahansa Yogananda, Selbst-Verwirklichung, roč. seš. 1986, str. 30)

Argumentace je jednoduchá: Člověk se provinil; ztratil komunikaci s Bohem, potřebuje tedy prostředníka, „mistra“, který - jak se říká - již spojení k Bohu má; teprve potom ho „mistr“ může vést k Bohu, když se „mistru“ oddal a tím je s „mistrem“ spojen.

Taková cesta potom žáka často váže po zbytek jeho života a ještě dále, neboť pozemskou smrtí duše opouští jenom pozemské tělo. Ona sama žije beze změny na onom světě dále. Připoutání hierarchii „mistra“ nadále trvá.

Zprostředkované a bezprostřední vedení člověka Bohem

Jestliže je duše člověka z větší části čistá, působí v nitru duše Boží vedení. Pokud však Duch Boží ještě nemůže působit skrze - do značné míry očištěnou - duši člověka, je Jeho vedení zprostředkované. To znamená, žák má k dispozici jako měřítko pro svůj život zákonitosti Desatera přikázání a zákonitosti Kázání na hoře, jež jsou výtahem z věčného zákona Božího. Bůh může člověka oslovit také prostřednictvím jiných lidí, takže se člověk může svobodně rozhodnout. Také strážný duch člověka může vést prostřednictvím svědomí, pokud není blokována citová rovina. Strážný duch může na člověka působit tím, že v něm probouzí otázku: Je to co dělám zákonité, je to z vůle Boží? Avšak ani Duch Boží, ani strážný duch nebudou dodávat do duše či do člověka impulzy, které zní: Čiň to nebo přestaň s oním. Neboť svobodná vůle musí zůstat zachována.

Technika vedení „mistra“ vypadá proti tomu jinak: Předává nevědoucímu žáku telepaticky určité impulzy do jeho mozku, do jeho denního vědomí. Tímto způsobem je žák na „mistra“ vázán a již se od něho neodpoutá. Je pevně přesvědčen, že našel toho pravého „mistra“, který by ho vskutku mohl dovést k Bohu. Poutem vytvořeným od „mistra“ žák může být ovlivňován a řízen, a může mu být ubírána energie. Obojí se stává.

Kde zůstává svoboda?

Pokoušejí-li se bývalí žáci vší silou z takového svazku uniknout, mají často největší potíže. Odvrátí-li se od „mistra“, upadnou často do stavu úplného nedostatku energie nebo dokonce do letargie, takže jsou sotva schopni zvládnout svůj život. Může jim to právě tak postačit k provádění toho nejnutnějšího v jejich životě - víc již ale možné není. To záleží na tom, že žák v sobě nerozvinul božský zdroj energie. Neřídí se již svým vlastním životním programem, nýbrž místo toho navázal komunikaci k určitému energetickému poli. Chce-li tento cizí program odstranit, zastavit tento proud energie, tak je to totéž, jako by chtěl uříznout větev, na které sedí.

Kde zůstává nyní svoboda? Žák svou svobodu odevzdal. Svobodu, kterou mu daroval Bůh, jeho Otec, odstoupil „mistru“, a tento „mistr“ mu ji již nevrátí; neboť potřebuje svého žáka především jako dárce energie, jako dodavatele energie. Čím více lidí na sebe „mistr“ váže, tím více energie může odebírat ze skupiny těchto lidí, kteří jsou na něho zaměřeni. Tyto energie mohou „mistři“ potom používat pro své účely, převrstvovat a tím sledovat další cíle.

K tomu přistupuje, že všechna východní učení i „mistři“ vyučují opětovné rozpuštění tvorů Božích i celého stvoření. Říkají, že by se duše i všechny stvořené formy opět rozpustily v plynoucím, nemanifestovaném duchu, v Bytí, jak to bylo před počátkem stvoření. To je současně velebeno jako cíl života a jako stav nejvyššího štěstí. Rozpuštění božského stvoření a utvoření nového démonického stvoření je myšlenka pádu a je ještě dnes snaha démonů. Odpovídajícím způsobem to „mistři“ vyučují a také zastávají ještě dnes.

Na Vnitřní cestě: Rozhodnutí pro Krista

Každý, kdo chce nastoupit Vnitřní cestu v Univerzálním životě, projevenou Duchem Krista Božího, je postaven před úlohu, aby se jasně rozhodl pro Krista.

Připoutal-li se člověk na nějakého „mistra“ a přichází-li poté na Vnitřní cestu, pak pro něho existuje pouze jedna možnost: uskutečňovat od samého počátku konsekventně a disciplinovaně den za dnem zákony Boží, především Desatero přikázání a zákonitosti Kázání na hoře. Učením a návodům svého dosavadního „mistra“ nesmí dát nijaký prostor, jinak na něho může a bude dále působit. Je-li žák na Vnitřní cestě pohodlný nebo nedbalý, může si být jist, že svého cíle na cestě k Bohu nedosáhne. Neboť potom se od pouta na „mistra“ a od jeho manipulace neosvobodí. Ti, kterých se to netýká by si mohli myslet, že by to bylo jednoduché rozejít se s „mistrem“; mohlo by se také zdát, že by to šlo. Často ale ještě po 10 či 15 letech zřetelně vychází najevo ovlivňování.

Lidé, kteří opustili východní cestu a dostali se na prakřesťanskou cestu, se vyjádřili v tomto smyslu: Neměli jsme ani ponětí, s čím jsme si tenkrát začali; neboť jsme nevěděli, jak fungují zákonitosti „vysílání a přijímání“.

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

Související články:
Jeden z příběhů "života po životě" (31.03.2011)
Rozdíly, které si neodporují (04.10.2008)
O znovuzrození Božského mužství (01.05.2007)
Rada budúcim rodičom: Výchova detí začína už pred narodením (28.03.2007)
Proč tolik neštěstí? (10.03.2007)
Nebezpečí od východních "mistrů" (5.) (02.03.2007)
Nebezpečí od východních "mistrů" (4.) (01.03.2007)
Nebezpečí od východních "mistrů" (2.) (27.02.2007)
Nebezpečí od východních "mistrů" (1.) (26.02.2007)
Mezináboženské zážitky a reflexe (06.02.2007)
Veril Buddha v Boha? (02.01.2007)
Vánoce starého velblouda (22.12.2006)
Tau Malachi: Tajné evanjelium Márie Magdalény, Ikar, 2006 (07.12.2006)
Historické pozadí „kódu da Vinci“ (3.) (16.11.2006)
Historické pozadí „kódu da Vinci“ (2.) (15.11.2006)
Historické pozadí „kódu da Vinci“ (1.) (12.11.2006)
Astrologova story (25.10.2006)
Život před životem, život po životě? (23.10.2006)
Mezináboženské vztahy (09.07.2006)
Miriam ze zahrady (2. část) (14.05.2006)
Miriam ze zahrady (1. část) (08.05.2006)
Jidáš: hvězda budoucích dní II. (27.04.2006)
Jidáš: hvězda budoucích dní I. (21.04.2006)
Modlení nepomáhá nebo je na škodu (12.04.2006)
O autorovi textu "Sen jednoho Božího přítele" (09.03.2006)
Sen jednoho Božího přítele (08.03.2006)
BARDO THEDOL - Tibetská kniha mrtvých (3.) (05.03.2006)
BARDO THEDOL - Tibetská kniha mrtvých (2.) (03.03.2006)
BARDO THEDOL - Tibetská kniha mrtvých (1.) (01.03.2006)
Bible a reinkarnace (24.02.2006)
Církve jsou si rovny. Jedna si je rovnější? (13.02.2006)
O dialogu "In principio" a jeho autorovi (02.02.2006)
Dialog In principio (Rozmluva druhá) (01.02.2006)
Dialog In principio (Rozmluva první) (31.01.2006)
Dialog In principio (Prolog) (30.01.2006)
Rozbor Výkladu Otčenáše „Náš nejmilejší Pán Ježíš“ (25.01.2006)
Výklad Otčenáše „Náš nejmilejší Pán Ježíš“ (23.01.2006)
Urvaný kříž (21.01.2006)
Kázání na Boží hod vánoční o trojím zrození (24.12.2005)
Světla v předlouhé noci - obrazy 20. století (09.12.2005)
Duchovní naučení (05.12.2005)
Traktát „Sestra Katrei“ (4.) (05.12.2005)
Traktát „Sestra Katrei“ (3.) (03.12.2005)
Traktát „Sestra Katrei“ (2.) (02.12.2005)
Traktát „Sestra Katrei“ (1.) (01.12.2005)
Sestra Katrei - úvod k textu (29.11.2005)
Jóga a církev - odpověď panu Štampachovi (08.11.2005)
Haile Selassie - král nebo Bůh? (05.11.2005)
Jóga a církev (03.11.2005)
Výklad Knihy moudrosti (30.10.2005)
Kto bol Ježišovým „Milovaným učeníkom“? (22.10.2005)
O vznešeném člověku (19.10.2005)
Traktát „O odloučenosti“ (16.10.2005)
Kázání (14.10.2005)
Mistr Eckhart (10.10.2005)
Sekty (20.09.2005)
Bratr Roger zavražděn (25.08.2005)
Pojednání o reinkarnaci (19.08.2005)
Rozporuplné okolnosti vzniku Nového zákona (5.) (21.07.2005)
Krátká historie Bible (19.07.2005)
Rozporuplné okolnosti vzniku Nového zákona (4.) (18.07.2005)
Rozporuplné okolnosti vzniku Nového zákona (3.) (16.07.2005)
Rozporuplné okolnosti vzniku Nového zákona (2.) (14.07.2005)
Duševní porucha lidského rodu (13.07.2005)
Anatomie falešného proroctví (10.07.2005)
Desatero, bible, poselství Opravdového života v Bohu (04.07.2005)
Zaznamenali jste ten paradox? (29.06.2005)
Karma a reinkarnace (24.06.2005)
Modlitba Siouxů (16.05.2005)
Aramejský Otčenáš (06.05.2005)
Ratzingerova éra (28.04.2005)
Duše Indiána (13.04.2005)
Jsme všichni věřící? (04.02.2005)
Opravdový život v Bohu. (25.01.2005)
Vánoční poselství (24.12.2004)
Nenechám se strašit morálkou :-) (13.11.2004)
Mystéria a křesťanství (15.10.2004)
O hledání Podstaty (10.10.2004)
Buddhistická meditace a křesťanská modlitba (07.10.2004)
Co je co? (22.11.2003)
[Akt. známka: 4,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 6 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
07. 10. 2020:

Ladislav Petráš: " Vůbec se nedivím USA, SRN VB a dalším zemím, že mají z Ruska strach. Vždyť žádný jejich občan by asi neustál to, co občané Ruska: Skripal a jeho dcera a jako poslední (zatím) případ Navalnyj. Ten prý odolal dokonce zdokonalenému Novičoku. To je opravdu hrozba zejména pro členské země NATO. Představte si, že takto chemicky odolný Rus přijede třeba do ČR a začne tady okolo sebe sypat Novičok (jako kdyby nestačil ten zpropadený ricin v kufru). No hrůza jen pomyslet... "

Celý článek...

Pozn. red.:  U všech afér, dezinformací i "informací" je vždy na místě stará otázka: Kdo z toho má prospěch?


26. 09. 2020:

Vytvoření koalice proti dokončení výstavby Nord Stream 2 vedené Spojenými státy naznačuje, že Washington nastoupil na cestu „hospodářského lupičství“, píše bulharský deník Duma. Jak si je jistý autor bulharského vydání, USA se tímto způsobem snaží nejen eliminovat konkurenta, ale také nadále udržovat Evropu na krátkém vodítku.

Celý článek...


18. 09. 2020:

Jan Schneider: "Tak nám zase někoho otrávili. Jegora Gajdara v Irsku (2006), Skripalovy ve Velké Británii (2018), a teď Navalného v Německu? Kdyby ho ale opravdu otrávili nervovým jedem na bázi organofosfátů v Rusku, byl by dávno nebožtík a kolem něj by bylo mnoho dalších. Kdyby ho otrávili toutéž látkou v Německu, dopadlo by to stejně. To je moc divných věcí najednou. Ti novodobí Goebbelsové ale tvrdí, že se tak opravdu stalo, a že na odebraných vzorcích tu shodu potvrdilo několik laboratoří. Má to jen jeden háček. Ty vzorky nebyly odebrány forenzně průkazným způsobem. Neobstály by před jakýmkoliv soudem jako důkaz ani v případě ukradené koloběžky..."

Celý článek...


11. 09. 2020:

Jan Keller: Novičok patří spolu s ricinem do skupiny vysoce toxických chemických látek, které Rusko používá ve třech jasně definovaných případech.

  • Za prvé tehdy, když má pocit, že minulé sankce, které proti němu byly přijaty, jsou příliš slabé, ztrácejí svoji účinnost a potřebovaly by zdůraznit.
  • Za druhé Rusové k některé z těchto látek sahají, když mají dojem, že jejich diplomatické vztahy s jinou zemí jsou jakžtakž uspokojivé, takže je nutno je náležitě vyostřit a zdramatizovat. Za tímto účelem se někdy spokojují pouze s fingovanou hrozbou, kterou se snaží široce medializovat s pomocí těch nejvěrohodnějších mediálních kanálů.
  • Nejběžnější je třetí případ, kdy sahají k novičoku proto, aby zhatili některý z projektů, na němž s partnerskou stranou léta spolupracovali a od něhož si slibují velký ekonomický přínos. V posledním případě šlo o to, že Rusové potřebovali, aby v Německu vznikl odpor proti plynovodu Nord Stream 2, který je právě před dokončením. Protože Německo zůstávalo hluché vůči americkým výhradám proti tomuto energetickému projektu, museli Rusové sáhnout k novičoku, aby měli odpůrci rusko-německé spolupráce v oblasti energetiky silnější argumenty.

Celý článek...


10. 09. 2020:

„Díky sankcím zavedeným v roce 2014 je dnes Rusko mnohem méně závislé na přílivu zahraničního kapitálu, takže pandemie způsobila jeho ekonomice menší škody," vysvětlila v rozhovoru pro agenturu Bloomberg Elina Ribakova, zástupkyně hlavní ekonomky z Institutu mezinárodních financí ve Washingtonu.

Celý článek...
WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.3a - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!