Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 16. 10. 2019     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Friedrich Nietzsche:
Naše země se stala právě tím monstrem, proti kterému chtěla původně bojovat.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Nežijte ve lži
(20. 11. 2016, 2664x)
Hodiny odbíjejí
(30. 12. 2016, 2630x)
Mayský sněm
(07. 01. 2017, 2578x)
Jako v pohádkách…
(07. 12. 2016, 2508x)
Mayská rada
(14. 02. 2017, 2424x)
Upozornění
(28. 11. 2016, 2378x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh
 
Předpověď pro ČR 1.den title= Předpověď pro ČR 2.den Předpověď pro ČR 3.den
 

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Víra

* Nebezpečí od východních "mistrů" (3.)


Od čtenáře - Víra - 28. 02. 2007 (4906 přečtení)

Třetí pokračování článku od prakřesťanů v Univerzálním životě.

Cesta Krista je cesta očištění

Duch Krista Božího nás dnes učí skrze Své prorocké slovo křesťansko-mystickou cestu do všech stupňů a detailů. Tím splňuje Své zaslíbení: „Ještě bych vám měl mnoho říci, ale nyní to nemůžete snésti. Když pak přijde ten Duch pravdy, uvede vás do všelikou pravdu“ (Joh.16,12). Tato Vnitřní cesta v Univerzálním životě sestává v postupném uskutečňování božských přikázání v každodenním životě - Desatera přikázání a zákonitostí Kázání na hoře, jakož i Absolutního zákona Božího, který Duch Krista Božího nyní znovu projevil. Tato cesta se skládá ze sebepoznání, lítosti, odpouštění a prosby za odpuštění, a z toho - velice rozhodujícího - již poznané chyby více nečinit a místo toho jednat zákonitě. Je připravována prakřesťanským meditačním kurzem. Již prakřesťanská meditace předpokládá rozhodnutí pro Krista.

V prakřesťanské meditaci přisvědčujeme aspektům našeho vnitřního bytí a současně se vážně snažíme, abychom je uskutečňovali. Vemlouváme-li například do svého nitra větu „Jsem pokojný“, zavádí v nás tato pozitivní energie na takové aspekty, které jsou ještě nepokojné. Tím je můžeme poznat a očistit, takže se postupně staneme smířlivými, tak jak to odpovídá božským zákonům. Na Vnitřní cestě v Univerzálním životě se ten, který směřuje k Bohu, od samého počátku nezaměřuje na lidi, nýbrž jedině na Krista, který v něm přebývá. Tím nedojde k vázání, neboť Kristus je svoboda. Postupným uskutečňováním a plněním věčných zákonů dosáhneme v sobě opory v Božím, tedy opory v Kristu, oné čisté, nezištné síle. To je pravé bezpečí a jistota, jež znamená svobodu.

Jeden muž, který praktikoval sedm let zen, nám sdělil následující zkušenost: „Mně bylo vždy jen řečeno: odpoutej se od svých myšlenek. Uklidni se, ztiš se. Ale o tom, že mám něco očistit, že mám pociťovat lítost, že mám odpustit a za odpuštění prosit a poznanou chybu již více nečinit, o tom nikdo nic neřekl za celých sedm let.“

Západní učitel zenu řekl o tomto východním učení: „Zakusit svou bytost a zakusit jsoucnost je jedno a totéž. Tím není zen žádným zvěstováním nadpřirozeného projevení, jež nás, kteří žijeme v Já a jeho světě, vyvolává k víře v nadsvětského spasitele. Zen je výrazem nadpřirozené zkušenosti, ve které se nám otevírá nadsvětské, v němž jsme spaseni a v čemž jsme v jistém smyslu nespaseni nikdy nebyli. Toto nadsvětské se v buddhismu nazývá Buddhovou přirozeností.“ (Graf Durckheim, Zen und wir, str. 55)

A dále: „Ten pravý způsob býti tu, ta v pravdivém smyslu personální prezence se uskutečňuje tam, kde se člověk osvědčuje jako prostředník mezi nadčasovým Bytím a prostorověčasovou existencí. Z Býti zde býti ve světě, na tom záleží, a tomu učí zen. Základním cvičením je zazen, sezení v nepohnutém klidu, zbystřeně, zevnitř být tu. Smysl cvičení? Transparence pro transcendenci.“ (Graf Durkheim, Zen und wir, str. 109)

O každodenním uskutečňování Desatera přikázání a Kázání na hoře, tedy o konání, řeč není. Při hledání spirituality, která vyvěrá z touhy člověka po jeho původu, se zdá „transcendence“ být tím správným. Musíme se však zeptat; Kam transcendujeme? Otevíráme se pro Kristovu sílu, sílu nezištné lásky, nebo pro síly, které hledají to své, které svazují a požadují svou odměnu?

Potíže na Vnitřní cestě kvůli východním praktikám

Na Vnitřní cestě s Kristem se mohou žáci často dostat do potíží, jestliže předtím již delší dobu prováděli jiné duchovní techniky či cvičení. Ať to je jóga se svými rozličnými druhy nebo nejrůznější směry východní meditace, například zenová meditace, ať to jsou azijské druhy bojového sportu s meditativním či duchovním pozadím - všechna tato cvičení mohou způsobovat problémy. Důvodem toho je, že žák navázal používáním duchovních technik komunikaci s vysílacím potenciálem odpovídajícího energetického pole. Takováto energetická pole, například pole různých druhů jógy, zenové meditace atd., potom dále vysílají do citového a myšlenkového světa člověka. To může dojít tak daleko, že je citový svět blokován. Potom žák může již jen těžko pochopit, co se děje v jeho vlastních myšlenkách, pocitech či citech.

Vnitřní cesta s Kristem v Univerzálním životě je cesta očištění lidského chybného chování. Předpokladem očištění je ale sebepoznání. Sebepoznání je však pouze možné, jestliže pochopíme své myšlenky a pocity, které nás v tom okamžiku vzrušují. Jen tehdy je můžeme s Kristem očistit.

Veliké nebezpečí: Blokáda citové a pocitové roviny

Na čem to ale záleží, když žák své myšlenky a pocity kvůli východním technikám již nemůže pochopit?

Hlavní příčinou je, že východní cesty sice o Bohu mluví, i o rozšíření vědomí, očištění duše životem podle Božích přikázání však v podstatě nepožadují.

Takzvaní „mistři“ mohou sice vést kus cesty směrem do nitra. To se ale děje tím, že se žáka pokoušejí technikami a praktikami vnitřně uklidnit, aby utlumili jeho potíže a problémy, ono napětí, které přináší život. Současně se často snaží o to, aby měl žák vnitřní prožitky nebo aby činil spirituální zkušenosti. To má upevňovat důvěru žáka v jeho „mistra“ a v cestu, kterou vyučuje.

Množstvím duchovních znalostí, meditací bez uskutečňování božských přikázání a nekonečným opakováním mantry vznikne - neboť všechno je energie - v žáku vrstva, která se útlumově položí na jeho citovou a pocitovou rovinu. Z této vrstvy se zajisté mohou odvolat duchovní odpovědi na životní otázky. Avšak vlastní zatížení, která spočívají pod touto vrstvou, nyní nemohou být očištěna. Proč ne? Protože se lidské chyby a slabosti, spočívající hlouběji, ukazují v našem světě citů a pocitů. Jestliže je tento však zakryt programy z manter či obraznými představami, nemůžeme již to neočištěné rozeznat. Dalším následkem této vrstvy je, že se takový člověk pokládá za pozitivního a duchovně pokročilého. Je přesvědčen o tom, že se nachází na cestě k osvícení a k Bohu. Měl by dokonce mít ještě spirituální zážitky, může je hodnotit jako další potvrzení správnosti započaté cesty. Vůči kritice je potom bud' do značné míry imunní nebo má za to; že se s ním jedná nespravedlivě a reaguje otevřeně či skrytě agresivně.

Jak ale má nyní takový člověk ještě rozeznat myšlenky a především city ve svém podvědomí? Jeho duše tak zůstává zatížena a zastíněna. Člověk to avšak již neregistruje. Jeho svědomí již nezabuší, aby ho upozornilo na chyby a slabiny. Žije v klamném upokojení, které může lehce přejít v letargii a depresi, neboť není rozvíjena žádná božská síla. Chybí uskutečňování zákonů Božích v denním životě.

„Mistr“ tak lehko nepropustí

Zkušenost ukazuje: Upoutal-li se někdo již jednou na nějakého „mistra“, potom se tento vynasnaží, aby žáka již nepropustil. To znamená; I kdyby chtěl později od této cesty upustit, i tehdy, když se svého „mistra“ zřekne a léta již v dřívějším směru nepraktikuje - pouto, které bylo vytvořeno, v mnoha případech stále existuje a ovlivňování ze strany „mistra“ se sotva nechá přerušit.

„Mistr“ není schopen vést žáka k Bohu. Chce žáka přitahovat k sobě, na svůj stupeň vědomí, a tím - vědomě či nevědomky - připoutávat ke svému společenství a současně k za ním stojící hierarchii. Proč? Do štítu si „mistři“ sice píši, že žáky chtějí vést k Bohu. Existují ale i mistři, kteří otevřeně říkají a píší, že je „mistr“ pro žáka důležitější než Bůh. To znamená, že žák nejprve musí k „mistrovi“, aby potom mohl přes „mistra“ nalézt cestu k Bohu.

Tak Yogananda například říká: „Z tohoto je zřejmé, že jsou slova Ježíšova [myšleno je Mt. 21, 23-32, pozn. red.] ujištěním všech hříšníků a porušovatelů božských zákonů a chtějí jim říci, že člověk může rychle dospět do říší Boží, jestliže následuje Bohem inspirovaného guru a odhodí všechen klam - mnohem rychleji, než když ješitně lpí na svých vlastních úzkoprsých morálních představách, je hrdý na své omezené vědění a myslí, že je možné vejít v kosmické vědomí bez jakékoliv pomoci.“ (Paramahansa Yogananda, Selbst-Verwirklichung, roč. seš. 1986, str. 30)

Argumentace je jednoduchá: Člověk se provinil; ztratil komunikaci s Bohem, potřebuje tedy prostředníka, „mistra“, který - jak se říká - již spojení k Bohu má; teprve potom ho „mistr“ může vést k Bohu, když se „mistru“ oddal a tím je s „mistrem“ spojen.

Taková cesta potom žáka často váže po zbytek jeho života a ještě dále, neboť pozemskou smrtí duše opouští jenom pozemské tělo. Ona sama žije beze změny na onom světě dále. Připoutání hierarchii „mistra“ nadále trvá.

Zprostředkované a bezprostřední vedení člověka Bohem

Jestliže je duše člověka z větší části čistá, působí v nitru duše Boží vedení. Pokud však Duch Boží ještě nemůže působit skrze - do značné míry očištěnou - duši člověka, je Jeho vedení zprostředkované. To znamená, žák má k dispozici jako měřítko pro svůj život zákonitosti Desatera přikázání a zákonitosti Kázání na hoře, jež jsou výtahem z věčného zákona Božího. Bůh může člověka oslovit také prostřednictvím jiných lidí, takže se člověk může svobodně rozhodnout. Také strážný duch člověka může vést prostřednictvím svědomí, pokud není blokována citová rovina. Strážný duch může na člověka působit tím, že v něm probouzí otázku: Je to co dělám zákonité, je to z vůle Boží? Avšak ani Duch Boží, ani strážný duch nebudou dodávat do duše či do člověka impulzy, které zní: Čiň to nebo přestaň s oním. Neboť svobodná vůle musí zůstat zachována.

Technika vedení „mistra“ vypadá proti tomu jinak: Předává nevědoucímu žáku telepaticky určité impulzy do jeho mozku, do jeho denního vědomí. Tímto způsobem je žák na „mistra“ vázán a již se od něho neodpoutá. Je pevně přesvědčen, že našel toho pravého „mistra“, který by ho vskutku mohl dovést k Bohu. Poutem vytvořeným od „mistra“ žák může být ovlivňován a řízen, a může mu být ubírána energie. Obojí se stává.

Kde zůstává svoboda?

Pokoušejí-li se bývalí žáci vší silou z takového svazku uniknout, mají často největší potíže. Odvrátí-li se od „mistra“, upadnou často do stavu úplného nedostatku energie nebo dokonce do letargie, takže jsou sotva schopni zvládnout svůj život. Může jim to právě tak postačit k provádění toho nejnutnějšího v jejich životě - víc již ale možné není. To záleží na tom, že žák v sobě nerozvinul božský zdroj energie. Neřídí se již svým vlastním životním programem, nýbrž místo toho navázal komunikaci k určitému energetickému poli. Chce-li tento cizí program odstranit, zastavit tento proud energie, tak je to totéž, jako by chtěl uříznout větev, na které sedí.

Kde zůstává nyní svoboda? Žák svou svobodu odevzdal. Svobodu, kterou mu daroval Bůh, jeho Otec, odstoupil „mistru“, a tento „mistr“ mu ji již nevrátí; neboť potřebuje svého žáka především jako dárce energie, jako dodavatele energie. Čím více lidí na sebe „mistr“ váže, tím více energie může odebírat ze skupiny těchto lidí, kteří jsou na něho zaměřeni. Tyto energie mohou „mistři“ potom používat pro své účely, převrstvovat a tím sledovat další cíle.

K tomu přistupuje, že všechna východní učení i „mistři“ vyučují opětovné rozpuštění tvorů Božích i celého stvoření. Říkají, že by se duše i všechny stvořené formy opět rozpustily v plynoucím, nemanifestovaném duchu, v Bytí, jak to bylo před počátkem stvoření. To je současně velebeno jako cíl života a jako stav nejvyššího štěstí. Rozpuštění božského stvoření a utvoření nového démonického stvoření je myšlenka pádu a je ještě dnes snaha démonů. Odpovídajícím způsobem to „mistři“ vyučují a také zastávají ještě dnes.

Na Vnitřní cestě: Rozhodnutí pro Krista

Každý, kdo chce nastoupit Vnitřní cestu v Univerzálním životě, projevenou Duchem Krista Božího, je postaven před úlohu, aby se jasně rozhodl pro Krista.

Připoutal-li se člověk na nějakého „mistra“ a přichází-li poté na Vnitřní cestu, pak pro něho existuje pouze jedna možnost: uskutečňovat od samého počátku konsekventně a disciplinovaně den za dnem zákony Boží, především Desatero přikázání a zákonitosti Kázání na hoře. Učením a návodům svého dosavadního „mistra“ nesmí dát nijaký prostor, jinak na něho může a bude dále působit. Je-li žák na Vnitřní cestě pohodlný nebo nedbalý, může si být jist, že svého cíle na cestě k Bohu nedosáhne. Neboť potom se od pouta na „mistra“ a od jeho manipulace neosvobodí. Ti, kterých se to netýká by si mohli myslet, že by to bylo jednoduché rozejít se s „mistrem“; mohlo by se také zdát, že by to šlo. Často ale ještě po 10 či 15 letech zřetelně vychází najevo ovlivňování.

Lidé, kteří opustili východní cestu a dostali se na prakřesťanskou cestu, se vyjádřili v tomto smyslu: Neměli jsme ani ponětí, s čím jsme si tenkrát začali; neboť jsme nevěděli, jak fungují zákonitosti „vysílání a přijímání“.

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

Související články:
Jeden z příběhů "života po životě" (31.03.2011)
Rozdíly, které si neodporují (04.10.2008)
O znovuzrození Božského mužství (01.05.2007)
Rada budúcim rodičom: Výchova detí začína už pred narodením (28.03.2007)
Proč tolik neštěstí? (10.03.2007)
Nebezpečí od východních "mistrů" (5.) (02.03.2007)
Nebezpečí od východních "mistrů" (4.) (01.03.2007)
Nebezpečí od východních "mistrů" (2.) (27.02.2007)
Nebezpečí od východních "mistrů" (1.) (26.02.2007)
Mezináboženské zážitky a reflexe (06.02.2007)
Veril Buddha v Boha? (02.01.2007)
Vánoce starého velblouda (22.12.2006)
Tau Malachi: Tajné evanjelium Márie Magdalény, Ikar, 2006 (07.12.2006)
Historické pozadí „kódu da Vinci“ (3.) (16.11.2006)
Historické pozadí „kódu da Vinci“ (2.) (15.11.2006)
Historické pozadí „kódu da Vinci“ (1.) (12.11.2006)
Astrologova story (25.10.2006)
Život před životem, život po životě? (23.10.2006)
Mezináboženské vztahy (09.07.2006)
Miriam ze zahrady (2. část) (14.05.2006)
Miriam ze zahrady (1. část) (08.05.2006)
Jidáš: hvězda budoucích dní II. (27.04.2006)
Jidáš: hvězda budoucích dní I. (21.04.2006)
Modlení nepomáhá nebo je na škodu (12.04.2006)
O autorovi textu "Sen jednoho Božího přítele" (09.03.2006)
Sen jednoho Božího přítele (08.03.2006)
BARDO THEDOL - Tibetská kniha mrtvých (3.) (05.03.2006)
BARDO THEDOL - Tibetská kniha mrtvých (2.) (03.03.2006)
BARDO THEDOL - Tibetská kniha mrtvých (1.) (01.03.2006)
Bible a reinkarnace (24.02.2006)
Církve jsou si rovny. Jedna si je rovnější? (13.02.2006)
O dialogu "In principio" a jeho autorovi (02.02.2006)
Dialog In principio (Rozmluva druhá) (01.02.2006)
Dialog In principio (Rozmluva první) (31.01.2006)
Dialog In principio (Prolog) (30.01.2006)
Rozbor Výkladu Otčenáše „Náš nejmilejší Pán Ježíš“ (25.01.2006)
Výklad Otčenáše „Náš nejmilejší Pán Ježíš“ (23.01.2006)
Urvaný kříž (21.01.2006)
Kázání na Boží hod vánoční o trojím zrození (24.12.2005)
Světla v předlouhé noci - obrazy 20. století (09.12.2005)
Duchovní naučení (05.12.2005)
Traktát „Sestra Katrei“ (4.) (05.12.2005)
Traktát „Sestra Katrei“ (3.) (03.12.2005)
Traktát „Sestra Katrei“ (2.) (02.12.2005)
Traktát „Sestra Katrei“ (1.) (01.12.2005)
Sestra Katrei - úvod k textu (29.11.2005)
Jóga a církev - odpověď panu Štampachovi (08.11.2005)
Haile Selassie - král nebo Bůh? (05.11.2005)
Jóga a církev (03.11.2005)
Výklad Knihy moudrosti (30.10.2005)
Kto bol Ježišovým „Milovaným učeníkom“? (22.10.2005)
O vznešeném člověku (19.10.2005)
Traktát „O odloučenosti“ (16.10.2005)
Kázání (14.10.2005)
Mistr Eckhart (10.10.2005)
Sekty (20.09.2005)
Bratr Roger zavražděn (25.08.2005)
Pojednání o reinkarnaci (19.08.2005)
Rozporuplné okolnosti vzniku Nového zákona (5.) (21.07.2005)
Krátká historie Bible (19.07.2005)
Rozporuplné okolnosti vzniku Nového zákona (4.) (18.07.2005)
Rozporuplné okolnosti vzniku Nového zákona (3.) (16.07.2005)
Rozporuplné okolnosti vzniku Nového zákona (2.) (14.07.2005)
Duševní porucha lidského rodu (13.07.2005)
Anatomie falešného proroctví (10.07.2005)
Desatero, bible, poselství Opravdového života v Bohu (04.07.2005)
Zaznamenali jste ten paradox? (29.06.2005)
Karma a reinkarnace (24.06.2005)
Modlitba Siouxů (16.05.2005)
Aramejský Otčenáš (06.05.2005)
Ratzingerova éra (28.04.2005)
Duše Indiána (13.04.2005)
Jsme všichni věřící? (04.02.2005)
Opravdový život v Bohu. (25.01.2005)
Vánoční poselství (24.12.2004)
Nenechám se strašit morálkou :-) (13.11.2004)
Mystéria a křesťanství (15.10.2004)
O hledání Podstaty (10.10.2004)
Buddhistická meditace a křesťanská modlitba (07.10.2004)
Co je co? (22.11.2003)
[Akt. známka: 4,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 6 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihlášený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
05. 10. 2019:

Ekonomka Markéta Šichtařová: "Ministerstvo práce a sociálních věcí se vytasilo s třicetistránkovou příručkou pro provozovatele takzvaných mikrojeslí. Příručka obsahuje instrukce, jak batolátkům vymýt mozek a udělat jim binec v jejich pohlaví. Nabádá k tomu, aby se během her ‚potíralo rozdělení na muže a ženy‘. Aby se klukům stejně jako holčičkám dávaly panenky a holkám zase autíčka...
Proč stejný druh lidí zbožňuje a hájí Gretu, jejíž loutkovodiči v podstatě vyzývají k diktatuře? Proč stejný typ lidí je ochoten uvažovat o tom, že se (pro začátek) ve školních jídelnách zakáže maso? Proč tihle lidé obyčejně hájí norský Barnevernet a byli by nejraději, kdyby se zavedl i u nás?...
"

Celý článek...


03. 10. 2019:

Zemřel Karel Gott - komentář z Internetu: "oceňuji jeho pracovitost, laskavou lidskou stránku, rozhled i to, že po roce 89 se nedal ke zlodějům, neobrážel VIP dýchánky kavárny, žádné politické uskupení si ho nekoupilo. Vytvářel v zahraničí o republice dobrý obraz, vydělal státu spoustu valut, danil doma, ne v daňovém ráji. Zůstal svůj.
Mrkl jsem jen na minutku jinam a už to jede. Knížepán, Klvaňa, Stanjura, Bělobrádek, Šídlo, Roman Týc, Jakub Janda, že prý zpíval i v Rusku a za komunistů.... u jiných, co se dnes angažují na správné straně, to samozřejmě nevadí. Vytáhli i autistu, kdysi dětského maskota Trautenberga, Mikiho Kotase. Jsem zvědavý, co na to bojovník proti sochám z Prahy 6 nebo Milionové chvilky... Nic pozitivního nedokázali, proti Goťákovi jsou ubožáci. Lumpové, co stojí proti vlastnímu národu, se přede všemi zase veřejně odkopávají...
"

Celý článek...


29. 09. 2019:

Jiří Zimola: "Hroutí se mi svět. Svatý Václav nežil, Koněv neosvobodil a Červená Karkulka sežrala vlka. Ještěže mi na nezávislé veřejnoprávní ČT vysvětlí, jak mám zacházet s fake news! :-)"

Celý článek...


27. 09. 2019:

Novinářka Lucie Groene Odkolek: "Miloš Zeman by za normálních okolností určitě přišel položit květiny, ale logicky nechce, aby vzpomínka na rok 1989 byla opět zneužita k projevům „pohrdání Zemanem“. Místo zpráv o oslavách 30. výročí 17. listopadu by se na první stránky tisku dostali ti, kteří mediálně nejúčinněji urazili prezidenta. Do situace, kdy prezident raději zůstane doma, nás tedy dostali právě ti, co si o sobě z nepochopitelných důvodů myslí, že jsou slušnější než Miloš Zeman, a potom se před novináři předvádějí v trapnostech..."

Celý článek...


24. 09. 2019:

Jana Bobošíková: "Dokud se nenajde většina ve Sněmovně, která by jasně prohlásila, že Česká televize neplní svou zákonnou funkci – tedy poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názoru – jsou tyto diskuse zbytečné. Jediný, kdo může změnit současný stav zpravodajství a publicistiky České televize, jsou poslanci. Ti ale, přestože často deklarují nespokojenost s Českou televizí, odvahu situaci řešit nemají. Česká televize je nyní skutečně nezávislá v tom smyslu, že si děla co chce, protože ti, kdo mají vynucovat dodržování zákona o ČT, na svou povinnost rezignovali..."

Celý článek...


17. 09. 2019:

Bývalý šéf vojenské zpravodajské služby a bezpečnostní analytik Andor Šándor: "Ta samolibost, že já to vím nejlépe a ostatní jsou minimálně hlupáci, pokud ne ruští agenti, přisluhovači Kremlu a Číny a podobně, je velmi nešťastná, a navíc často sklouzává do polohy osobní, urážlivé. Navenek to samozřejmě ovlivňuje to, jak se k sobě lidé chovají...
Já stále věřím tomu, že je správná teze, že Koněv osvobodil Prahu, protože tlak jeho vojsk donutil generála Toussainta uzavřít smlouvu s generálem Kutlvašrem a s Josefem Smrkovským, nechat zde těžké zbraně a zmizet. Jinak by tu Prahu Němci rozflákali, kdyby nebyli pod tlakem.
.."

Celý článek...


08. 09. 2019:

Spisovatel, autor historických knih Václav Junek: "z vyššího hlediska české moderní historie jde opravdu jen o ten šum (kauza sochy maršála Ivana Stěpanoviče Koněva), navíc vyvolaný přibližně těmi samými elementy, které (například) pod vedením Franty Sauera ze Žižkova se vší jim vlastní hloupostí skácely Mariánský sloupu na Staroměstském náměstí v listopadu 1918 a jistě také v přibližně stejné době dosáhly likvidace pomníku jednoho z největších českých vojevůdců maršála Radeckého. To ale opravdu jen pro příklad. Stejného druhu ovšem byla pozdější praxe nacistů ve věci pomníků Ernesta Denise, plukovníka Švece, prezidenta Wilsona i mnoha dalších. A to nemluvím už vůbec o komunistech a jejich tak oblíbeném obrazoborectví..."

Celý článek...
WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.2RC8 - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!