Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 03. 04. 2020     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Thúkidides:
Impérium se nakonec stává chorobou. Právě ta zabila Athénskou demokracii.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Probuďte svou vnitřní sílu
(22. 05. 2017, 2343x)
Otevřete dveře ke štěstí
(12. 04. 2017, 2309x)
Aktuální stav
(12. 01. 2018, 2285x)
Naslouchejte si každou vteřinou
(02. 11. 2017, 2262x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh
 
Předpověď pro ČR 1.den title= Předpověď pro ČR 2.den Předpověď pro ČR 3.den
 

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Jóga

* O dvou druzích soustředění


Čábelka Štěpán - Jóga - 25. 02. 2007 (7098 přečtení)

Jeden z mých starších článků, který jsem vyhrabal ze šuplíku a oprášil...

Soustředění, koncentrace, je základem každého meditačního úsilí. Není proto divu, že se s tímto pojmem v duchovních knihách tak často setkáváme. Pokyny k provádění soustředění se však kniha od knihy značně liší, což může nezkušeného meditujícího zmást. Podle mé zkušenosti je zakopaný pes v tom, že existují dva principiálně odlišné druhy soustředění, které v literatuře nejsou dostatečně rozlišeny.

První druh soustředění bych nazval jangovým, neboť je založen na vůli a volní kontrole. Často se používá v klidových meditacích, méně často v meditacích v pohybu. Z nauk, které znám, se vyskytuje v džňánajóze, mantrajóze, hermetismu a ve vizualizačních cvičeních chi-kungu. U jangového soustředění si to, na co se budeme soustředit, volíme předem a tento předmět soustředění je konkrétně daný, i když ne nutně projevený. Příkladem je soustředění na plamen svíčky, na 6.čakru, na duchovní Srdce, na fotografii Mistra, na opakování mantry, na představu červeného tibetského písmene A, na vědomí Já Jsem. Důraz u jangového soustředění je na neustálou kontrolu nad tím, zdali jsme pozorností neuhnuli od předmětu soustředění. Učitelé jangového soustředění často zdůrazňují, že meditace, do které se pořádně neopřeme, nemá smysl, že jakmile nám pozornost sklouzne od zvoleného předmětu soustředění, musíme jí co nejrychleji vrátit zpět k němu, že předmět soustředění musíme v ohnisku pozornosti udržet za každou cenu a na co nejdelší dobu, že k meditaci nesmíme přistupovat vlažně, apod. Pokud nás v meditaci něco vyruší (ať už je to nevítaná myšlenka na nedodělanou práci nebo soused snažně otloukající lak z ústředního topení), nemáme si těchto podnětů všímat, ale bránit se jim tím, že se pozorností o to usilovněji přimkneme ke zvolenému předmětu soustředění. Měl-li bych použít technického přirovnání, řekl bych, že jangové soustředění činí z naší pozornosti laser, zacílený do jediného bodu.

Druhý druh soustředění bych nazval jinovým, neboť se opírá především o uvolnění a naladění se. Lze se s ním setkat například v kum-nye (tibetské obdobě čínského tai-či), ve cvičeních zaměřených na práci s Ki [1], v buddhistických meditacích orientovaných na bdělost, v konečných fázích átmavičáry, kdy cvičíme odevzdávání se Já Jsem v aspektu Brahman nebo v pokročilých tantrických technikách (údolním orgasmu). S tímto soustředěním pracuje také mnoho new-age meditací, jako třeba meditace na světlo či lásku, otevírání se andělským energiím, nalaďování se na nanebevzaté Mistry, apod. Jinové soustředění se častěji, nikoliv však výlučně, vyskytuje u pohybových meditací a častěji se u něj pracuje s tělem.

Při jinovém soustředění je předmět soustředění nekonkrétní, rozplizlý a jen volně specifikovaný. Například v kumnye se mluví o rozšiřování tělesných pocitů a sjednocení mysli, pohybu a dechu, ve cvičeních zaměřeních na práci s Ki pak o uvolnění se, nenásilném přenesení centra pozornosti a tíže celého těla do břicha, a přirozeném hlubokém dýchání. Klíčovými pojmy v jinovém soustředění je uvolnění se, relaxace, pociťování tíže, opření se o Zemi, ale také přirozenost, otevření se čemukoliv, co přijde, naladění se a odevzdání se. V jinovém soustředění není snahou držet na něčem usilovně pozornost, ale nechávat pozornost nezacílenou, vláčnou, otevřenou a uvolněně bdělou, tak, aby k ničemu nelnula, ale také se ničemu nebránila. Při jinovém soustředění nejde o to docílit nějakého konkrétního prožitku, tím méně o to udržet v ohnisku pozornosti něco konkrétního po jistou dobu, ale o to, být otevřen jakémukoliv pocitu, prožitku či vjemu, který se v průběhu meditace dostaví. Ani to samozřejmě není možné bez vyvinutí jistého úsilí; ve srovnání s "macho" úsilím jangového soustředění je však toto úsilí nenásilné a hedvábně jemné. Vyjádřeno opět technickou příměrou, při jinovém soustředění se naše pozornost stává jemným, rozptýleným zářivkovým světlem, které měkce osvětluje široké daleké okolí.

Z pohledu živlů využívá jangové soustředění oheň (uskutečňování, vůli) a vzduch (kontrolu), tedy prvky vážící se k mužskému principu. Není proto divu, že toto soustředění vyhovuje zvláště mužům a razantním, energickým ženám. Naopak jinové soustředění se opírá zvláště o vodu (vnímání) a zemi (uzemňování, fyzickou realitu, tělo). Vyhovuje tedy spíše ženám a jemným, citlivým mužům [2].

Výhodou jangového soustředění je, že pomocí něj může člověk, který má silnou vůli a velkou schopnost sebekontroly, v relativně krátké době dosáhnout vysokých duchovních stavů, včetně prožitku Já Jsem. Díky konkrétnímu předmětu soustředění se totiž jangové soustředění snadněji trénuje a lze se v něm rychleji zlepšit.

Přesto má toto soustředění i své nevýhody. První je, že je to soustředění, které jde "z hlavy". Předem jsme rozhodnuti, co chceme a co nechceme vnímat, a vjemy, které se nám nehodí do krámu, odfiltrováváme. Přílišným a výlučným praktikováním jangového soustředění můžeme dospět do stavu, kdy vnímáme dobře své myšlenky, ale již méně své emoce, a úplně nejméně signály svého těla a zprávy svých smyslů. A protože tělo nás ukotvuje ve fyzické realitě a skrz ní v "tady a teď", můžeme ztrátou kontaktu s tělem ztratit kontakt se svým okolím, "ulítnout" a začít žít ve svém vlastním vnitřním světě (to hrozí zvláště lidem, kteří tento svět považují za slzavé údolí, do kterého se dostali omylem, a ze kterého je třeba co nejdříve vyvanout...) Ztráta kontaktu s tělem také znamená, že přestáváme dobře vnímat jemné signály, kterými nás tělo upozorňuje na naše bloky i na možné zárodky budoucích nemocí. Snaha přísně kontrolovat soustředění myslí krom toho vede k tomu, že naše tělesná energie plyne převážně do vyšších čaker, což může v dlouhodobém časovém horizontu vést k energetické nerovnováze.

Druhou nevýhodou jangového soustředění je, že nezřídka vede k zaťatosti, sevření a napnutí se. Extrémní úsilí, na kterém je postaveno, totiž jen málokdo dokáže vyvinout bez toho, aniž by krčil obočí či čelo a nevědomky napínal svaly obličeje, krku a ramen. Lidé, kteří se věnují jangovým meditacím intenzivně a dlouhodobě, a kteří je nekompenzují tělesnými cvičeními, mohou snadno dospět až k vadnému držení těla a chronicky ztuhlému svalovému korzetu. Také si mohou vytvořit mechanismus „soustředit se = napnout se a zatajit dech“, a s ním související patologickou neschopnost uvolnit se a vzdát se kontroly. To samozřejmě není zdravé a v konečném důsledku to znamená zablokování energetického systému, který pak není schopen pružně reagovat na energetické výkyvy v okolí.

Sám mám s energetickými disbalancemi, které může extremní jangové soustředění vyvolat, osobní zkušenost. Svého času jsem navštěvoval dnes již zesnulého taoistického Mistra Borise Michailova Brina. Bylo to v době, kdy jsem neznal jiné než jangové meditace a prováděl jsem je s velkým nasazením každý den minimálně jednu hodinu. Boris Michailov byl vždycky nadšen tím, jak velké energetické pole mám kolem hlavy a horní části trupu. S potěšením ho objížděl rukama a pochvaloval si: „Vy máte tak silné vyzařování, to je úžasné, to se málokdy vidí“. Pak ale sjel rukama po meridiánu početí k mým nižším čakrám a zachmuřil se: „No jo, energie máte hodně, ale co je Vám to platné, když Vám NEPROUDÍ... :-(“

Další moje zkušenost se týká zmíněného vzorce „soustředit se = napnout se a zatajit dech“. Asi před čtyřmi lety jsem se účastnil kurzu „Ki aneb energie záměru“. Účelem kurzu bylo naučit se být „v Ki“, což je stav dokonalého svalového a energetického uvolnění, jehož výsledkem je jednak pocit, že plynete s Proudem, jednak až fyzicky měřitelný nárůst stability a síly. Aby se člověk dostal do Ki, může se buď snažit maximálně uvolnit svalové napětí nebo se soustředit na plynulý dech nebo přenést pozornost do břicha. Vodítek je více, protože každému vyhovuje něco jiného, výsledek je však pro všechny stejný. Jestli člověk je „v Ki“ nebo ne, se testuje řadou tělesných cvičení prováděných v páru. Jedno z nich je následující. Oba cvičící se postaví s mírně pokrčenýma nohama rozkročenýma na šířku ramen proti sobě, asi na délku napjaté paže od sebe. Jeden cvičící se soustředí a druhý se jej pokusí vyvést z rovnováhy pomalým tlakem dlaní na hrudník. Pokud první cvičící není „v Ki“, poměrně snadno ztratí rovnováhu. Pokud však „v Ki“ je, je znatelně těžší ho z rovnováhy vyvést. Skutečné mistry Ki lze z rovnováhy vyvést jen s extrémním úsilím.

Můj problém na tomto semináři byl, že jsem měl dobře nacvičené jangové soustředění, avšak Ki vyžadovalo soustředění jinové. Takže když jsem dostal pokyn soustředit se do břicha, pořádně jsem se do toho opřel, jak jsem byl zvyklý. Tím jsem se ovšem nevědomky napnul a začal přerývavě dýchat, v důsledku čehož jsem byl ještě méně „v Ki“, než když jsem se vůbec nesoustředil. Ostatní si ze mě dělali legraci, že to dělám přesně obráceně: když si myslím, že jsem „v Ki“, tak v něm vůbec nejsem, a naopak, když se o to vůbec nesnažím, tak mi to docela jde. Obecně vzato, byl můj problém v tom, že stav bytí v Ki není stav, který lze dosáhnout vůli, o což jsem se ovšem já, ve své neznalosti, s nadšením pokoušel.

Třetí nevýhodou jangového soustředění je, že přímo nevede k vyplavování podvědomých bloků. Je tomu tak proto, že v jangovém soustředění projevujeme a priori nezájem o cokoliv mimo zvolený předmět soustředění. Podvědomé bloky, pokud se mají v meditaci uvolnit a dostat do vědomí, však vyžadují, abychom na ně byli naladěni a pomáhali jim se rozvinout jakousi vnitřní ochotou a otevřeností.

Z toho co jsem napsal, to může vypadat, že straním jinovému soustředění, zatímco na jangovém soustředění nenechám nit suchou. Tak to ovšem není, i jinové soustředění má své nevýhody, a ne malé. Nejprve si však řekněme něco o jeho výhodách.

Výhody jinového soustředění jsou patrné z nevýhod jangového. Jinové soustředění, zvláště pracuje-li se při něm s tělem, nás uzemňuje, a tím přispívá k naší psychické stabilitě a zvyšuje naše sebevědomí. V tomto ohledu je skvělým lékem na výše uvedené „ulítávání“. Navíc pomáhá proti strnulosti, ztuhlosti a energetickým disbalancím. A konečně jinové soustředění zvyšuje naši citlivost k jemným odstínům pocitů i signálům těla, což nejen napomáhá uvědomování a vyplavování podvědomých bloků, ale rozvíjí i intuici a mimosmyslové vnímání.

A teď k těm nevýhodám. První nevýhodou jinového soustředění je, že je při něm daleko obtížnější nenechat se strhnout nějakou myšlenkou či pocitem. Na rozdíl od jangového soustředění totiž nelze proti rušivému podnětu nic konkrétního postavit, protože předmět soustředění není pevně daný. Není prostě k čemu pozorností utéct. A držet pozornost jen tak, lehkou, bosonohou a bdělou, bez opory, bez použití vůle, je těžké. Také myšlenky jsou při jinovém soustředění jaksi rozmazanější, mdlejší, protože nejsou tolik vymezeny vůči ostrému proudu pozornosti plynoucímu k předmětu soustředění.

S tím souvisí i druhá nevýhoda jinového soustředění: je jednodušší při něm usnout nebo upadnout do tupého, polosnivého stavu (joga nidry). Udržet klidovou jinovou meditaci se zavřenýma očima, zvláště jsme-li unaveni, je obtížnější, než udržet meditaci jangovou. Tamas se prostě snadno ujme vlády, nepostavíme-li proti němu radžas. Důvodem je mimo jiné i to, že klidové jinové soustředění je hodně podobné stavu spánku. Osobně se však domnívám, že tuhle nevýhodu lze s výhodou využít k nácviku lucidního snění a spočívání v Já Jsem ve spánku.

Třetí nevýhodou, se kterou však nemám osobní zkušenosti, je to, že jinové soustředění může, alespoň se tak domnívám, snadno otevřít bránu do astrálu. Zvyšuje totiž citlivost a to zejména, jak už bylo řečeno, vůči emocím. Nekontrolované bloudění po astrálu je však z hlediska vyšších úrovní vědomí bezcennou oklikou, nemluvě o tom, že může být nepříjemné, ne-li nebezpečné.

Optimální mix jangového a jinového soustředění nelze obecně stanovit: každý si jej musí najít sám podle svého naturelu a dispozic. Jistý obecný trend však vysledovat lze: jak člověk postupuje na Stezce, posouvá se pozvolna od jangového soustředění k jinovému, od námahy k bezusilovnosti, od aktivního cvičení k pasivní odevzdanosti.


[1] Viz např. Tohei Koichi (1978): Ki in Daily Life, česky Ki v každodenním životě. Zpět

[2] Tento fakt souvisí pravděpodobně i se stavbou mozku: mnohé knihy pojednávající o rozdílech mezi muži a ženami uvádí, že muži se lépe soustředí na jednu věc za vyloučení ostatních, zatímco ženy dokáží lépe pojmout do vědomí více věcí najednou; obojí je dáváno do souvislosti s tím, že ženy mají více nervových vláken spojujících obě mozkové hemisféry. Zpět

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

Související články:
Atma Kriya jóga - cesta z hlavy do srdce (06.04.2012)
Z člověka člověkem ... (26.10.2008)
Mantra myšlenek ve vztahu k čakrám a našemu osudu (21.01.2008)
Dýchanie na energetizovanie organizmu (13.09.2007)
Čas - Utrpení - Smrt (29.05.2007)
Svobody nelze dosahovat (25.05.2007)
Pozorovatel a pozorované (21.05.2007)
Několik úvah o advaitě v ČR (11.05.2007)
Morální předpisy stanovené jógou (13.04.2007)
Co je to mysl? (2.) (30.03.2007)
Co je to mysl? (1.) (29.03.2007)
Stručne o postupoch v jogickom úsilí (26.03.2007)
Ako rozoznať majstra od podvodnika? (03.03.2007)
Karel Weinfurter (24.01.2007)
Karma (19.11.2006)
Dosažení jednobodovosti v átmanu (27.10.2006)
Vědomí je vše, vše je Vědomí II (13.10.2006)
Vědomí je vše, vše je vědomí (11.10.2006)
Osvícení (07.08.2006)
Sadhu Óm - Způsob, jak vysvitne poznání (29.07.2006)
Strach (04.07.2006)
Mistr a žák (28.06.2006)
O vztahu Mistra a žáka (13.11.2005)
Daršan od Marty Janssen - pozvánka (18.09.2005)
Cvičení jógy v Brně (12.09.2005)
Seminář náda jógy S Roopem Vermou (14.08.2005)
Bharatnatjam (30.05.2005)
Etika jógy (24.05.2005)
Podvod Sai Baba? (17.05.2005)
Jak přemoci vášně (07.05.2005)
Védántická modlitba (04.05.2005)
Poselství svámího Čitanandy čs. jogínům (03.05.2005)
Jsme mistry, nebo žáky? (15.11.2004)
Propast (04.11.2004)
O pozorovateli a vědomí Já Jsem (29.10.2004)
Duchovní cesta (04.10.2004)
Smysl života bytosti (25.09.2004)
Řádně se zmýlit v guruovi (22.09.2004)
Jóga sútra (21.09.2004)
Opičky (20.09.2004)
Blázen (18.09.2004)
Duchovní učitel a hledající (17.09.2004)
Zlá a dobrá existence (11.09.2004)
Všechny cesty jsou moje cesty... (23.08.2004)
O psychoenergetických vzorcích neboli vásánách (03.08.2004)
Emočně - pocitový impotent (27.07.2004)
O přijetí sama sebe i ostatních (24.07.2004)
O úskalích duchovního života - úvod (04.07.2004)
Odkud přichází ty myšlenky? (03.06.2004)
Práce s energií a bolesti hlavy (09.05.2004)
Dva pohledy (06.05.2004)
Světelná stanoviště Velkého Bílého Bratrstva (2.) (01.01.2004)
Světelná stanoviště Velkého Bílého Bratrstva (1.) (01.01.2004)
Mantry (3.) (23.12.2003)
Mantry (2.) (22.12.2003)
Mantry (1.) (21.12.2003)
Vývoj člověka podle tradic jógy (19.12.2003)
Učení mistrů moudrosti - základní instrukce (06.12.2003)
Šiva Natarádž - tančící Šiva (05.12.2003)
Vidění ochranného kruhu (04.12.2003)
Kayakalpa a pět tibeťanů (19.11.2003)
Meditace spojených srdcí (14.11.2003)
Čakry a sebeléčení (14.11.2003)
Čakry a jejich lokalizace (14.11.2003)
Bhakti jóga (13.11.2003)
Kozmická pamäť (13.11.2003)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 0 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
13. 11. 2019:

Tereza Spencerová: "Moralesova demise přišla pouhý týden poté, co zamítl německému koncernu těžbu lithia s tím, že lithium „patří bolivijskému lidu“… západní a prozápadní mainstream mezitím dál odmítá nazývat puč pučem, očividně podle pravidla, že co je dobré pro Západ, nikdy pučem nemůže být…"

Celý článek...


13. 11. 2019:

Advokát Jaroslav Ortman: "Jestli odkazem listopadu 89 má být, že neuznáváme svobodné volby, že neuznáváme vítěze voleb a že mají odstoupit pod tlakem ulice, tak potom organizátorům nejde o listopad. Pak jim jde v podstatě o revoluční únor 1948, kdy ulice diktovala a vytvářela akční výbory Národní fronty, zavírala lidi, svrhávala je z funkcí, advokáty vyhazovala z Advokátní komory. To je pro mě naprosto nepřijatelné a tyhle metody neuznávám. A tvrdím, že je to faleš, faleš, faleš, a pokud někdo vyzývá k takovým krokům, tak patří buď do blázince, nebo by se nad jeho výzvami měly zamyslet orgány činné v trestním řízení."

Celý článek...


05. 11. 2019:

Nekorektní blog Petra Kubáče: "klimatický summit" se stěhuje potřetí, tentokrát do Madridu. Ve Španělsku protesty nehrozí, protože v tomto "demokratickém" státě dostanete za pořádání referenda víc než v Jižní Americe za terorismus a vraždy. Takže letecké palivo přece jen bude spáleno. Pozoruhodná je situace Grety Thurnbergové, protože plout na plachetinici (i miliardářské kevlarové) Atlantikem do Evropy v listopadu je poukázka na smrt v bouři. Proto bude zlý skřítek šetřit CO2 tak, že přijme španělskou pomoc a pojede jejich velkou, železnou (patrně vojenskou) lodí s táákhle velkým naftovým motorem běžícím nepřetžitě během celé (více než) týden trvající cesty...

Celý článek...


01. 11. 2019:

Neviditelný pes: Pirátka Krausová se schází s trestně stíhaným šéfem reklamky JCDecaux Tenzerem, přičemž pirát Michálek se snaží svoji přítelkyni z maléru vytáhnout, což je zcela pochopitelné, důvody jsou zcela jasné, a odskákat to má z důvodů ne zcela pochopitelných Mikuláš Ferjenčík. Takto je to řečeno jazykem prostým.
Akutní případy Piráti zpravidla řeší bonzováním v Bruselu, ale v tomto případě to nepůjde. Musí si to vyřešit sami. Na to mají transparentní celopirátskou diskusi. Božínku… oni mají štěstí, že takové blbosti jsou mimo rozlišovací schopnost lidí, kteří chodí do práce, mají rodinu, řeší děti a složenky a na luštění ptydepe nemají čas. Aférku Krausové a Michálka a Tenzera nebudou voliči vnímat. Tu vnímají ti, kdo je nevolí, stejně to fungue s Babišem...

Celý článek...


31. 10. 2019:

Zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček: "Co dříve řekl učitel, nebo jiná obecně vážená osobnost, bylo bráno jako jisté měřítko hodnot, obecného vkusu a morálky. Kdo je dnes takovou osobností? Považuje se za ni každý a nazývá se to svobodou. Jsem vždy spíše pobaven, kolik ústavních právníků a politologů se objeví na sociálních sítích v souvislosti s jakýmkoliv právním nebo politickým problémem. Oni neříkají svůj názor, což by jistě bylo možné a vhodné, ale soudí jiné za to, že nesdílejí jejich představu o věci...
...poněkud přehlížíme tu část nenávistných projevů, které signalizují vážnější problémy ve společnosti. Sociální rozdíly nás mohou více ohrozit než nějaké výkřiky omezených hlupáků... Stovky milionů lidí žijí v naprosté chudobě, zatímco pár desítek miliardářů neví, kam s penězi...
"

Celý článek...


28. 10. 2019:

Hudebník Petr Štěpánek: "Bé bé bé, nepozvali nás na Hrad. Bů bů, to se řekneee! Jeden by i zaplakal. Už ale nedodávají, že kdyby je pozvali, pozvání by teatrálně odmítali, případně by zase ze slavnostního aktu demonstrativně odcházeli. Že, Mirko Stojedničko?" ...

Celý článek...


19. 10. 2019:

Komentátor Tomáš Vyoral: "Když se neznámá paní vyjádří na internetu vůči ilegálním imigrantům, nejvyšší státní zůstupce Pavel Zeman je pobouřen a angažuje se. Zatímco když starosta Řeporyjí Pavel Novotný opakovaně na internetu i jinde vyzývá a volá po smrti svých politických oponentů – konkrétních lidí, k močení na jejich hroby a bůhví k čemu, tak soudruh Zeman mlčí. Není hate speech jako hate speech..."

Celý článek...
WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.2RC8 - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!