Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 05. 04. 2020     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Adam Michnik:
Na komunismu je nejhorší to, co přijde po něm.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Probuďte svou vnitřní sílu
(22. 05. 2017, 2345x)
Otevřete dveře ke štěstí
(12. 04. 2017, 2312x)
Aktuální stav
(12. 01. 2018, 2290x)
Naslouchejte si každou vteřinou
(02. 11. 2017, 2266x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh
 
Předpověď pro ČR 1.den title= Předpověď pro ČR 2.den Předpověď pro ČR 3.den
 

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Společnost a vztahy

* Ohnivá nátura


Ukázka z knihy - Společnost a vztahy - 20. 02. 2010 (3482 přečtení)

Fire

Spolu s množícími se mapami a modely lidské psychiky, které pro nás nejsou použitelné, existuje jeden, který převyšuje ty ostatní hloubkou, citlivostí a významem: dualita vědomého a nevědomého.

Existují dimenze, které jsou vědomé – kvality a hodnoty, s nimiž se člověk identifikuje – a dimenze, které jsou nevědomé, částečně kvůli potlačení v dětství, částečně díky společenským očekáváním a tlakům, částečně kvůli chybnému morálnímu přesvědčení, částečně i díky naprosté nevědomosti. Nevědomé, ať už je to cokoliv, jako by mělo svou vlastní moudrost a záměry a svůj vlastní plán náležité režie hry; a tato skrytá inteligence může nebo nemusí souhlasit s naším přesvědčením, čím jsme a co - jak se domníváme - chceme od života. Zdá se také, že vládne silou ženoucí směrem k celistvosti – aby tak bylo možné dosáhnout vlastní integrity hry. Jakýsi nevědomý tlak nebo nutkání, ať už je interpretováno jako pro ego tvořivé, nebo jako destruktivní, dokáže překazit dosažení našich vědomých cílů, často vyvolává pocit, že „něco“ „působí proti“ nám.Pokud si něčeho nejsme vědomi, najde si to dříve či později cestu, jak nás ovládnout a získat nad námi moc. Nevědomí ale není pouze skladištěm zlého, je i místem zapomnění, ve kterém přebývá mnoho našich nejlepších potencialit. I ty „špatné“ impulzy, tak jako každá postava ve hře, jsou pro zápletku nezbytné – a někdy nejsou „špatné“ kvůli nějakému inherentnímu zlu, ale v důsledku zacházení, kterého se jim dostalo v rukou pokryteckého ega. Spolu s primitivnějšími stránkami lidské povahy, vyvrhovanými civilizovanou společností, nevědomí obsahuje rovněž silné nutkání k transformování sebe sama, k integrování se životem.

Planeta Mars je odjakživa spojována s energií. Bývá srovnávána s planoucím ohněm.

Využívá-li se správným způsobem a na správných místech, je nádherná a užitečná, dává světlo, teplo, srdečnost a sílu; je-li ale používána na nesprávných místech či nesprávným způsobem, znamená pohromu. Je to rozdíl mezi ohněm, kterým planou prkna podlahy uprostřed vašeho obývacího pokoje, v protikladu k ohni v krbu, kde je lépe kontrolován. Samotný oheň není dobrý ani špatný. Stejně ani Mars není dobrý nebo zlý, ale může se stát zlým, používá-li se nesprávně.

Všechny přirozené energie jsou neutrální. Neutrální energie větru, slunce, atomu nebo řeky – buď mohou způsobit katastrofy, nebo jim zabránit. Řeka poskytuje vodu, sílu a zavlažuje, a přece může zaplavit a utopit. Přírodní energie mohou buď zabíjet, nebo pomáhat. Vezmete-li atom a rozštěpíte ho, uvolněnou silou je možné vyhodit nás všechny do vzduchu, nebo může být směrována produktivně a kreativně.

Stejně tak i agresivní energie je přírodní energií. Agresivita je vrozenou složkou našeho biologického uspořádání, je stejně jako sexuální puzení základní složkou našeho lidského instinktivního vybavení. Sex přináší lidstvu zcela očividně pozitivní výsledky: bez něj bychom tu nebyli. Proč by tedy neměla agresivita, která je rovněž přirozenou částí našeho biologického dědictví, rovněž sloužit důležitému evolučnímu cíli?

Kdybychom se pokoušeli redukovat negativní projevy agresivní energie, bylo by zřejmě absurdní a rovněž nemoudré snažit se zbavit se zcela části naší přirozenosti, která je vrozená a chce ovládat život. Pravda, ve svém každodenním životě vidíme všude kolem ošklivější podoby agresivity – lidé jsou zabíjeni, mučeni a podrobováni různým druhům psychologické krutosti. Mars se opravdu může vymknout z rukou. Anebo se agresivita obrátí dovnitř, napadne já a tělo a stane se jednou z příčin srdečních onemocnění, kožních problémů, bolestí zubů nebo sexuálních dysfunkcí. I když si tyto negativní formy agrese ošklivíme, musíme mít na mysli a respektovat druhou stránku agresivity – náš zdravý, přirozený základ agresivity – který je chvályhodný a jehož se nesmíme zříci, máme-li přežít.

Co nám Mars tedy dává? Vybavuje nás vůlí rozvinout víc, než je to, čím jsme, nebo čím se můžeme stát. Když tato touha růst, postupovat a pohybovat se kupředu je zablokována (buď jinými částmi naší vlastní přirozenosti, nebo druhými lidmi), obrátí se v hněv. Chceme se pohybovat kupředu a když se nám v tom brání, jsme frustrováni. Hněv lze chápat jako zablokovaný pohyb.

Martovský princip je nanejvýš paradoxní. Mars nás nutí jednat způsobem, který potvrzuje naši identitu a cíl, a přesto dokáže vyvolat nízké způsoby chování. Toto protikladné vyjadřování energie agresivity se zcela jasně projevuje v mytologii, když analyzujete, jak byl bůh Mars zobrazován v řecké a římské mytologii.


Řecký Arés

Bůh války se v řecké mytologii jmenuje Arés. O mocném Areovi uvažovali Řekové velmi málo. Ve skutečnosti ho nenáviděli. Jejich pohled na něho byl směsicí sebelítosti, hrůzy a despektu, jeho role byla velmi omezená – byl prostě bohem války a ničím jiným. Znamenal totéž co slepá odvaha, krvavé běsnění a masakr, byl považován za surovce a za velmi brutálního. A přes všechnu jeho krvežíznivou prudkost byl obvykle zobrazován jako ten, kdo většinu svých bitev prohrál, byl zachycován, jak se belhá pryč z bitevního pole, poražený a ponížený. Ubohý Arés neustále klopýtá o své vlastní nohy a je zaujatý svými vlastními způsoby. Kdyby Řekové byli mluvili jidiš, říkali by mu klutz. Nejsem si jistá, jak přesně vyjádřit klutz: je to typ neohrabaného trouby, který často něco porazí, nebo si polije polévkou kalhoty…

V řecké mytologii měl Mars dva průvodce, kteří ho doprovázeli v bitvách a všude, kamkoliv šel. Jedním byl Deimos (Strach) a druhým Phobos (Hrůza). Tak byly pojmenovány Martovy měsíce. Area doprovázely ještě Eris (Svár) a Enyó (Ničitelka měst) a skupina zvaná Kéres, která měla požitek z pití černé krve umírajících – skutečně velmi podařená parta průvodců, opravdu! To jsou řecké asociace s martovským principem.

Stojí za to porovnat Area s jeho sestrou Athénou. Jsou zapleteni do jistého druhu archetypální sourozenecké rivality. Athéna je spíše principem Vah a představuje chladnou inteligenci. Arés a Athéna spolu hodně bojovali. V jedné legendě vášnivý a násilnický Arés vzplane, když s ní bojuje. Athéna naopak nenuceně odpočívá a čte si nějakou knihu nebo si upravuje nehty. Když se Arés k ní přiřítí, letmo na něj pohlédne, lhostejně zvedne velký kámen a zasáhne ho. Pak se vrátí ke své manikúře. Ohromený Arés se zhroutí na zem, zaplní oblast velkou sedm akrů a řve jako deset tisíc mužů – leží na zádech, rukama a nohama mlátí ve vzduchu a ječí jako velké nemluvně. Druh hněvu, spojovaný v Řecku s Areem, je velmi „uncool“ a s tak nespoutanou zuřivostí sotva kdy dosáhnete svého cíle. Je to ten druh hněvu, který cítíte, když jste prostě tak rozlícení, že se skoro chvějete, úplně mimo realitu – křičíte a vřeštíte a explodujete, děláte ze sebe pitomce a neustále prohráváte.

Řeckého Area je opravdu snadné přelstít. Prostě není příliš chytrý. Tak snadno se pozná, po čem jde, že každý s trochou bystrosti najde způsob, jak si s ním poradit.

Řecké pojmenování Arés pochází ze slova, které znamená „být něčím stržen“ nebo „ničit.“ Arés je obojím – nechává se strhnout a je velmi destruktivní. Roberto Assaglioli, zakladatel psychosyntézy, jednou definoval agresi v duchu podobnému této stránce Areovy povahy:

Agrese je slepý impulz potvrdit sám sebe, vyjádřit všechny prvky vlastní bytosti, bez jakéhokoliv rozlišování nebo volby, bez jakéhokoliv zřetele na následky, bez jakéhokoliv ohledu k druhým.

Assaglioli říká, že agrese je „slepý impulz potvrdit sám sebe“. A tak přestože je slepý, je to jistý prvek sebepotvrzení prostřednictvím agrese. Říká, že to je „vyjádření všech prvků vlastní bytosti.“ Jinak řečeno je to nediferencované a nekontrolované, zahrnuje to současně tělo, pocity i mysl. Je to „bez rozlišování nebo volby“ – chybí tu cit pro pravou chvíli, místo nebo míru. Může se to stát v restauraci nebo při sledování představení, bez jakéhokoliv ohledu na to, jestli je pro to vhodná doba a prostředí. Stane se to „bez jakéhokoliv zřetele na následky“: když vyvstane tento hněv, chybí cit pro úměrnost a zřetel na škodu, kterou to může způsobit druhým. Je „bez jakéhokoliv ohledu k druhým“: může propuknout vůči přátelům nebo milovaným lidem nebo těm, kteří byli jindy velmi milí, loajální a nápomocní.

Římský Mars

Porovnejme teď povahu řeckého Area s jeho římským ekvivalentem, Martem. Římané byli toho názoru, že má v sobě něco daleko pozitivnějšího, než jen projevy slepého, výbušného a nevybíravého vzteku. Vedle ostatních jeho funkcí byla Martova role coby boha války v jejich mýtech druhotná. Nebyl pouze bohem války, byl uctíván také jako bůh zemědělství a často byl zobrazován na poli, zcela spokojený se svým dobytkem. Byl také bohem jara a bohem vegetace. Pro Římany je Mars spojený s úrodností, s růstem a pěstováním, se stáváním se něčím.

O původu pojmenování Mars se diskutuje, může ale pocházet z kořene mas, což znamená „plodivá síla“, nebo z kořene mar, což znamená „zářit.“ Nazývali ho také Mars gradivus, to je odvozeno ze slova grandiri, což znamená „narůstat“ a „zvětšovat se.“ Porovnejme tyto konotace s řeckým kořenem pojmenování Arés, znamenajícím prostě „nechat se unést“ nebo „ničit.“

Řeckými průvodci Area byli Strach a Hrůza, ale římský Mars měl dva zcela jiné společníky: Honos (Čest) a Virtus (Statečnost). Římský Mars byl spojován s čestností a statečností. Je úctyhodné, stojíte-li si na svém, vážíte-li si toho, čím jste, dorůstáte-li do toho, čím se chcete stát. Když uskutečňujete své předurčení, je to ctnostné. Římané věřili, že jejich předurčením a pravým cílem bylo vládnout světu a přinášet mu své zákony, aby byly dodržovány. Prosazovat se bylo pro ně úctyhodné a ctnostné: znamenalo to být věrný tomu, o čem věřili, že je jejich předurčením. Římský Mars mohl být přirozeně využíván negativně k utětí hlavy nepřítele, pokud stál v cestě jejich záměru. Ale martovský princip znamenal pro Římany něco daleko pozitivnějšího, schopnost postavit se za to, jaký jste, a mít odvahu rozvinout a ocenit svou vlastní přirozenost.

Vidíte tedy, jak různě je chápána Martova povaha. Může představovat destruktivní, slepou agresi (řecký Arés), nebo může být cestou k přitakání vaší individuální existenci a sledováním pravdy vašeho vlastního přirozeného bytí (římský Mars). 
 

Z knihy Liz Greene & Howard Sasportas: Dynamics of the Unconscious

 

 

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 0 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
13. 11. 2019:

Tereza Spencerová: "Moralesova demise přišla pouhý týden poté, co zamítl německému koncernu těžbu lithia s tím, že lithium „patří bolivijskému lidu“… západní a prozápadní mainstream mezitím dál odmítá nazývat puč pučem, očividně podle pravidla, že co je dobré pro Západ, nikdy pučem nemůže být…"

Celý článek...


13. 11. 2019:

Advokát Jaroslav Ortman: "Jestli odkazem listopadu 89 má být, že neuznáváme svobodné volby, že neuznáváme vítěze voleb a že mají odstoupit pod tlakem ulice, tak potom organizátorům nejde o listopad. Pak jim jde v podstatě o revoluční únor 1948, kdy ulice diktovala a vytvářela akční výbory Národní fronty, zavírala lidi, svrhávala je z funkcí, advokáty vyhazovala z Advokátní komory. To je pro mě naprosto nepřijatelné a tyhle metody neuznávám. A tvrdím, že je to faleš, faleš, faleš, a pokud někdo vyzývá k takovým krokům, tak patří buď do blázince, nebo by se nad jeho výzvami měly zamyslet orgány činné v trestním řízení."

Celý článek...


05. 11. 2019:

Nekorektní blog Petra Kubáče: "klimatický summit" se stěhuje potřetí, tentokrát do Madridu. Ve Španělsku protesty nehrozí, protože v tomto "demokratickém" státě dostanete za pořádání referenda víc než v Jižní Americe za terorismus a vraždy. Takže letecké palivo přece jen bude spáleno. Pozoruhodná je situace Grety Thurnbergové, protože plout na plachetinici (i miliardářské kevlarové) Atlantikem do Evropy v listopadu je poukázka na smrt v bouři. Proto bude zlý skřítek šetřit CO2 tak, že přijme španělskou pomoc a pojede jejich velkou, železnou (patrně vojenskou) lodí s táákhle velkým naftovým motorem běžícím nepřetžitě během celé (více než) týden trvající cesty...

Celý článek...


01. 11. 2019:

Neviditelný pes: Pirátka Krausová se schází s trestně stíhaným šéfem reklamky JCDecaux Tenzerem, přičemž pirát Michálek se snaží svoji přítelkyni z maléru vytáhnout, což je zcela pochopitelné, důvody jsou zcela jasné, a odskákat to má z důvodů ne zcela pochopitelných Mikuláš Ferjenčík. Takto je to řečeno jazykem prostým.
Akutní případy Piráti zpravidla řeší bonzováním v Bruselu, ale v tomto případě to nepůjde. Musí si to vyřešit sami. Na to mají transparentní celopirátskou diskusi. Božínku… oni mají štěstí, že takové blbosti jsou mimo rozlišovací schopnost lidí, kteří chodí do práce, mají rodinu, řeší děti a složenky a na luštění ptydepe nemají čas. Aférku Krausové a Michálka a Tenzera nebudou voliči vnímat. Tu vnímají ti, kdo je nevolí, stejně to fungue s Babišem...

Celý článek...


31. 10. 2019:

Zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček: "Co dříve řekl učitel, nebo jiná obecně vážená osobnost, bylo bráno jako jisté měřítko hodnot, obecného vkusu a morálky. Kdo je dnes takovou osobností? Považuje se za ni každý a nazývá se to svobodou. Jsem vždy spíše pobaven, kolik ústavních právníků a politologů se objeví na sociálních sítích v souvislosti s jakýmkoliv právním nebo politickým problémem. Oni neříkají svůj názor, což by jistě bylo možné a vhodné, ale soudí jiné za to, že nesdílejí jejich představu o věci...
...poněkud přehlížíme tu část nenávistných projevů, které signalizují vážnější problémy ve společnosti. Sociální rozdíly nás mohou více ohrozit než nějaké výkřiky omezených hlupáků... Stovky milionů lidí žijí v naprosté chudobě, zatímco pár desítek miliardářů neví, kam s penězi...
"

Celý článek...


28. 10. 2019:

Hudebník Petr Štěpánek: "Bé bé bé, nepozvali nás na Hrad. Bů bů, to se řekneee! Jeden by i zaplakal. Už ale nedodávají, že kdyby je pozvali, pozvání by teatrálně odmítali, případně by zase ze slavnostního aktu demonstrativně odcházeli. Že, Mirko Stojedničko?" ...

Celý článek...


19. 10. 2019:

Komentátor Tomáš Vyoral: "Když se neznámá paní vyjádří na internetu vůči ilegálním imigrantům, nejvyšší státní zůstupce Pavel Zeman je pobouřen a angažuje se. Zatímco když starosta Řeporyjí Pavel Novotný opakovaně na internetu i jinde vyzývá a volá po smrti svých politických oponentů – konkrétních lidí, k močení na jejich hroby a bůhví k čemu, tak soudruh Zeman mlčí. Není hate speech jako hate speech..."

Celý článek...
WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.2RC8 - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!