Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 18. 04. 2024     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
William S. Lind:
Každý stát, který podporuje americká armáda, ztrácí legitimitu.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Základní kámen budoucnosti
(17. 06. 2021, 2096x)
Spojení s bytostmi Země
(29. 04. 2021, 2014x)
Důležitý mezník
(27. 05. 2021, 1608x)
Cesta za duhou
(09. 06. 2021, 1484x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Tantra

* Okřídlený drak - sexuální síla (2.)


JiHo (Brněnská Bhaktijóga) - Tantra - 10. 01. 2004 (7297 přečtení)

Další pokračování zasvěcovací nauky Univerzálního Bílého Bratrstva předávané v přednáškách Omraama Mikhaela Aivanhova.

Láska a sexualita

»Jaký je rozdíl mezi láskou a sexualitou a jak je možno použít sexualitu v duchovním životě?« Tato otázka se dotýká nejdůležitějšího tématu života a vztahuje se na každého – mladého i starého.

Pro správnou odpověď na tuto otázku je třeba zaujmout odlišné hledisko, ke kterému se často propracováváme celý život. O jaké hledisko se jedná? Je možné je přirovnat k následující situaci: Profesor se třemi nebo čtyřmi různými akademickými stupni pracuje ve své laboratoři na všech možných bádáních a experimentech. Mezitím jeho dvanáctiletý syn, který si hrál na zahradě, vyšplhal na strom a odtud volal: »Tati, vidím přicházet strýce a tetu.« Otec, který sám nic ve své pracovně z toho, co mu syn sdělil, neviděl, táže se: »Jak jsou od nás vzdálení a co nesou?« A syn na stromě ho přesně informuje. Přes celou svoji vědu otec nevidí nic, zatímco malé a nevědomé dítě na stromě vidí dále než otec a to jen proto, že jeho pozice je jiná. Vystoupil výš, zatímco jeho otec zůstal dole.

To je přirozeně jen příklad, ale ukazuje nám, že poznatky a intelektuální schopnosti jsou sice užitečné, ale správný pohled, správné stanovisko je ještě důležitější. Dle toho, zda vesmír sledujeme od Země nebo od Slunce, získáme rozdílný pohled. Každý praví: »Slunce vychází, slunce zapadá… « A to může být jak pravdivé, tak i mylné. Z pozemského, geocentrického hlediska je to správné, ale z heliocentrického pohledu, viděno od slunce, to není pravda. Většina lidí uvažuje o životě z pozemského hlediska a z tohoto úhlu pohledu mají pochopitelně pravdu. Říká se: »Je nutno jísti, vydělávat peníze, vychutnávat potěšení.« Když ale zaujmou heliocentrické, to jest božské a duchovní stanovisko, pak tyto záležitosti budou vidět zcela jinak.

Zprvu se zdá obtížné oddělit sexualitu od lásky. Vše přichází od Boha a vše, co se přes člověka projevuje, je božská energie. Má však různé účinky podle toho, jakým vodičem prochází. Je možné ji srovnat s elektřinou. Prochází-li žárovkou, vzniká světlo, ačkoliv ona sama není světlem. V topném tělese vytváří teplo, v elektromagnetu magnetické pole, v elektromotoru umožňuje pohyb. Stejně tak je tomu i u kosmické Prasíly, která se mění podle toho, kterým orgánem se u člověka projevuje. V mozku se stává inteligencí a schopností myslet. Ve sluneční pleteni a centru »Hara« dává pocity a vnímavost. Je-li přiváděna ke svalům, umožňuje pohyb. Vedena pohlavními orgány, působí jako přitažlivá síla k druhému pohlaví. Pokaždé se ale jedná o stejnou energii.

Poznámka: V západní literatuře se vesměs poloha jemnohmotných energetických center (čaker) násilně spojuje s umístěním nervových pletení. Situaci ještě komplikuje skutečnost, že těchto center je mnohem více, než se běžně uvádí a také jejich aktivita u různých lidí není stejná. Proto i někteří jasnovidci popisují čakry a jejich polohu různě. Lokalizace hlavních sedmi čaker podle původních pramenů je na obrázku na vnitřní straně obálky, kde jsou i jejich názvy a poněkud zjednodušená symbolická zobrazení. Musíme si ale uvědomit, že například nad i pod pupkem je čaker několik, pod srdeční čakrou je menší, ale obvykle velmi citlivé centrum, další jsou v hlavě a podobně. Pokud se nespecializujeme na zcela konkrétní techniky, vyžadující přesnou práci s jednotlivými centry, je lépe držet se sedmi hlavních a uvědomovat si je jako určité rozsáhlejší oblasti, než jako body.

Sexuální energie pochází z vysokých duchovních úrovní. Když se nahromadí v oblasti pohlavních orgánů, budí pocity vzrušení a touhu po tělesném spojení. To však nejsou projevy lásky a můžeme je pozorovat i u zvířat. V určitých obdobích roku u nich nastává říje, ale dělají to z lásky? Mnohdy mají hrubé jednání a u některých druhů pavouků samička po oplodnění samečka sežere. Jsou to jenom projevy pudové sexuality. Láska začíná tehdy, když tato energie začne v člověku stoupat vzhůru a aktivuje ještě další centra: srdce, duši a ducha. Teprve od tohoto okamžiku se přitažlivá síla, požadavek přiblížit se k druhému myšlením, cítěním a estetickým vnímáním krásy zjasní a prozáří. Potom se již nejedná o čistě egoistické uspokojení bez ohledu na partnera.

Chcete-li, je láska jistým druhem sexuality, ale rozšířené, osvětlené a proměněné. V lásce je tolik odstínů, tvarů a výrazů, že se ani nedají spočítat a klasifikovat. Ku příkladu: muž může míti rád pěknou mladou ženu, aniž by k ní pociťoval nějakou zvláštní přitažlivost tělesnou. Především si přeje, aby byla šťastná, zdravá, společensky dobře postavená atd. Zde se již nejedná pouze o sexualitu, ale o lásku projevující se na vyšší úrovni. Ale i v této lásce je trochu sexuality. Je možno si zde položit otázku, proč se tento muž necítí přitahován k jiné staré, ošklivé ženě nebo k muži? Ano, analyzujeme-li přesně, pak nalezneme aspoň malý podíl sexuality.

Poznámka: Protože se vše v projeveném vesmíru zakládá na polaritě, je vlastně i sexuální přitažlivost otázkou přitažlivosti dvou opačných pólů. Orientální pojetí polarity jde ještě o něco dál a uvažuje nejen póly +/-, ale také například principy jang/jin, mužský/ženský, nebe/země, světlo/tma, dobro/zlo, teplo/chlad, energie/hmota, pohyb/klid a další. Z tohoto pohledu odpovídají některé projevy ve hmotném světě fyzikálním silám, v oblasti emocionální třeba pudové přitažlivosti, v mentální sféře například kladným a záporným myšlenkám a teprve v duchovní oblasti skutečné lásce (a i ta má mnoho stupňů).

Sexualita a láska je tedy otázkou úrovně vašeho vědomí. Pokud se neomezíte jen na hrubé, tělesné vnímání, ale pociťujete i jemnější formy této kosmické síly, pak je to láska a pak stojíte ve spojení s nebeskými oblastmi. Kolik lidí se však rozchází nebo spolu hádá, jakmile uspokojí svoji tělesnou žádost! Pro ně přichází v úvahu jen tělesné vybití. A když se v nich po čase energie opět nahromadí, jsou k sobě znovu přátelští a jemní jenom proto, že opět chtějí uspokojit zvíře v sobě. Kde je potom láska?

Každý má požadavky a potřeby, to je zcela normální, především v mládí. Příroda ve své předvídavosti toto vše vytvořila k udržení druhu. Kdyby muž a žena vůči sobě zůstali chladní, kdyby byli zcela bez citu a pudů, pak by to znamenalo konec lidstva. Proto příroda pečuje o to, aby se bytosti navzájem tělesně přitahovaly. Láska je ale něco vyššího.

Možno říci, že sexualita je v základě egocentrický sklon, který vede člověka k hledávání vlastního potěšení. To ho může přivádět k velké krutosti, protože nemyslí na jiného a hledá jen své osobní uspokojení. Pravá láska naproti tomu myslí především na štěstí druhého a spočívá především na oběti: obětování času, síly, peněz, aby se pomohlo jinému, umožnilo se mu rozvinout, vyvinout všechny jeho schopnosti. Spiritualita začíná přesně tam, kde láska začíná ovládat sexualitu, když je člověk schopen dát něco ze sebe k dobru jiného. Pokud člověk není schopen se něčeho zříci, není možno hovořit o lásce. Když se muž zmocní děvčete, pomyslí přitom na škody, které jí tím může způsobit? V žádném případě. Aby uspokojil své nízké pudy, je schopen jí i ublížit. Přesně to je sexualita: jen a jen živočišné pudy.

Možná namítnete, že to je jasné a není v tom nic božského! A přece je sexualita božského původu. Dokud se člověk nedovede ovládat, tak jeho projevy lásky pochopitelně nemohou být božské. Na sexualitě je dobré to, že slouží k udržení lidské rasy. Když je zneužívána za účelem požitku, zábavy a potěšení, tak se stává nesmyslným plýtváním sil. V poslední době byly v této oblasti vynalezeny neobvyklé věci. Prodává se různá antikoncepce ale i mnoho dalších prostředků pro uspokojení sexuálních pudů. Zde se již nejedná o udržení rodu, ale výlučně o honbu za rozkoší.

Při dnešním stavu lidstva dokonce i moralisté a někteří zástupci náboženství tvrdí, že tyto věci jsou nutné a nevyhnutelné, protože nízká, živočišná povaha člověka je stále ještě tak silná, že pokud by byla zcela potlačena, mohla by způsobit dalekosáhlé následky. Je jen škoda, že lidé nejsou poučováni, jaké výhody přináší správné vedení a řízení této energie a její zaměření na duchovní cíle. Místo toho jsou propagovány všechny možné výrobky, vedoucí pouze ke smyslovým požitkům.

Ve vnějším výrazu není velký rozdíl mezi láskou a sexualitou: stejná gesta, stejná objetí, stejné polibky. Rozdíl je jen ve směru toku této energie. Když jste vedeni pouze smyslností, tak se nestaráte o druhého. Vedeni láskou však myslíte především na to, abyste druhého učinili šťastným. V tělesné oblasti se láska a sexualita od sebe podstatně neliší. Odlišují se jen v neviditelné psychické a duchovní rovině. Jak?

Nikdo, kdo se zabývá sexualitou, ať už je to fyziolog, psychiatr nebo sexuolog, nepoznal, co se děje během sexuálního spojení v jemné, éterické a fluidické (astrální) oblasti. Všichni znají jen to, co se děje na tělesné úrovni. Dochází ke vzrušení, napětí a vybití, které dokonce může být i měřeno. Neví ale nic o tom, že při čistě tělesné, biologické a sobecké sexualitě dochází v jemných sférách téměř k vulkanickým výbuchům, vnímaných jasnovidcem jako značně hrubé tvary a mimořádně husté vyzařování v kalných tmavých barvách, ve kterých převládá velmi špinavá červeň. Tyto vyzařování jsou potom zachycovány Zemí, kde již na ně čekají temné astrální bytosti, aby se jimi živily a pochutnávaly si na těchto životně důležitých energiích. Tyto méně vyvinuté bytosti se živí hlavně u milenců. Je to čistá pravda: milenci pořádají hostiny pro neviditelný svět.

Kdysi pořádali králové a knížata k oslavě narozenin, svatby nebo vítězství hostiny pro lid, trvající i několik dnů. Každý se najedl, přicházeli se nasytit i žebráci, tuláci a chudí. Tady se opakuje stejný úkaz, jen v jiné rovině, kterou ještě věda neodhalila. Když muž a žena se cítí k sobě přitahováni, milují se a stýkají, tak i oni pořádají hostinu, přístupnou mnoha bytostem. I když jejich spojení zůstává utajeno pro vnější svět, přichází na návštěvu svět neviditelný. Většinou jsou to bohužel pouze larvy, nižší elementární bytosti, které se baví na jejich účet a pohlcují vše. Jejich vyzařování obsahuje bez lásky jen velmi málo prvků pro duši, ducha a pro božskou úroveň.

Proto tělesný styk jen zřídka kdy přináší milencům užitek. Naopak – spíš při tom naopak něco ztrácí: jejich pohled, barva obličeje, jejich pohyby a celá bytost již není tak zářící a svěží jako dříve. Jejich láska byla ještě na nízké úrovni a proto přitáhla tmavé bytosti. Proč nepozvali raději aspoň přírodní duchy nebo dokonce anděly a bytosti světla, které také potřebují potravu?

Mág před ceremonií vytváří nejprve kolem sebe ochranný kruh, který ho má chránit před zlými bytostmi. V tomto kruhu se mág cítí bezpečný jako v pevnosti. Muži a ženy se doposud nenaučili, jak se chránit před temnými bytostmi. Je možné vyslovit odvážnou myšlenku: Celé neštěstí lidstva má svůj původ v nízkých projevech lásky mužů a žen. Dokonce i na vypuknutí válek a epidemií mohou mít vinu ti, kteří se věnují sobeckému uspokojování svých pudů. Svým chováním živí a posilují bytosti, číhající jen na to, aby mohly škodit lidstvu. Kdyby to muži a ženy věděli, byli by ze svého jednání smutní a snažili by se milovat lépe.

Poznámka: Svatý Pavel říká: Žena nemá své tělo pro sebe, ale pro svého muže; podobě i muž nemá své tělo pro sebe, ale pro svoji ženu. (I.Kor. 7,4) Na jiném místě říká: Vy jste chrám Boží.

Pokud tedy vnímáme jeden v druhém Božství, můžeme již jenom dávat. Co můžeme Bohu dát na úrovni tělesné? Nic, Jemu můžeme dát jenom Lásku. Je to potom skutečná transformace sexuální síly na sílu duchovní, jak říkají Indové: přeměna tedžas v odžas.

(pokračování)

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

Související články:
Proč porod bolí? (26.05.2009)
Sexuální příručka (30.01.2009)
Knihy o zaručeném sexu (05.11.2008)
Afrodisiaka IV. (22.12.2006)
Jedenáct minut (Paulo Coelho) (30.04.2006)
Vajíčka z kostní dřeně (25.09.2005)
A tenhle znáte? :-))) (03.06.2005)
Ženský orgasmus je v genech (03.03.2005)
Sexualita mužů a žen (30.10.2004)
O milování (28.08.2004)
Scénář tantrického obřadu (10.05.2004)
Jin a Jang (2.) (09.04.2004)
Margo Anand o tantře (04.04.2004)
Proč tantra? (30.03.2004)
Svobodné vstupování do forem (26.03.2004)
Tantra pro Ženy (24.03.2004)
Tantra a její přístup k životu (22.03.2004)
Tantra jako cesta (21.03.2004)
Vliv stravy na naši sexualitu (16.03.2004)
Tajemná chemie lásky (13.03.2004)
Proč se milovat co nejčastěji? (05.03.2004)
Okřídlený drak - sexuální síla (11.) (29.02.2004)
Okřídlený drak - sexuální síla (10.) (22.02.2004)
Sex a zdraví (19.02.2004)
Okřídlený drak - sexuální síla (9.) (15.02.2004)
Sexuální abstinence snižuje plodnost (14.02.2004)
Láska a nebo jenom sex? (11.02.2004)
Okřídlený drak - sexuální síla (8.) (08.02.2004)
Okřídlený drak - sexuální síla (7.) (01.02.2004)
Okřídlený drak - sexuální síla (6.) (26.01.2004)
Okřídlený drak - sexuální síla (5.) (21.01.2004)
Okřídlený drak - sexuální síla (4.) (19.01.2004)
Taoistický a tantrický přístup k sexualitě (18.01.2004)
Okřídlený drak - sexuální síla (3.) (15.01.2004)
Okřídlený drak - sexuální síla (1.) (07.01.2004)
Vztahy "volného tance" (16.12.2003)
Co říkají plejáďané o sexualitě (4.) (11.12.2003)
Co říkají plejáďané o sexualitě (3.) (10.12.2003)
Co říkají plejáďané o sexualitě (2.) (09.12.2003)
Co říkají plejáďané o sexualitě (1.) (08.12.2003)
Pohlavní priority a potřeby (03.12.2003)
O seminářích (01.12.2003)
První seminář s Johnem Hawkenem (28.11.2003)
Lilith (24.11.2003)
Závazky monogamního vztahu (23.11.2003)
Duchovní sexualita podle Chuluaqui Quodoushka (20.11.2003)
Svátek magické lásky (20.11.2003)
Krása vztahu (20.11.2003)
Tantrismus a promiskuita (18.11.2003)
Mluvící hůl (18.11.2003)
Kolik sexu je "příliš mnoho"? (18.11.2003)
Co je to Tantra - může být nebezpečná? (12.11.2003)
Tantra - cvičení pánevního dna (2.) (12.11.2003)
Tantra - cvičení pánevního dna (1.) (12.11.2003)
Tantra (2.) (12.11.2003)
Tantra (1.) (12.11.2003)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 0 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Sdružení za obnovu národní suverenitykulatý roh

Kudy z krize


kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
Vzhledem současné situaci pozastaveno


Aischylos:
„První obětí každé války je pravda.“


WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.2RC8 - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!