Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 31. 10. 2020     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Bertrand Russell:
Smutné je, že hlupáci jsou tak sebejistí, zatímco moudří lidé jsou vždy plní pochybností.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Aktuální stav
(12. 01. 2018, 2881x)
Svět se mění
(19. 11. 2017, 2820x)
Naslouchejte si každou vteřinou
(02. 11. 2017, 2807x)
Váš rok
(02. 01. 2018, 2482x)
Mayský sněm promlouvá
(15. 11. 2017, 2436x)
Spojení duší
(23. 08. 2018, 2399x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Společnost a vztahy

* Předsmrtné prožitky slepců


Ukázka z knihy - Společnost a vztahy - 15. 10. 2008 (5771 přečtení)

Ukázka z knihy Miluše Součkové:
Světlo a naděje - prožitky blízkosti smrti z americké perspektivy
Vydáno v roce 1999 nakladatelstvím Faun

Ptáme-li se, zdali a jak probíhají „prožitky blízkosti smrti“ (PBS) u slepců, klademe otázku nejen zajímavou, ale pro osvětlení autentičnosti a teoretické podstaty tohoto jevu velmi závažnou. Poznatky z této oblasti mohou nejenom usměrnit teoretickou orientaci o PBS, ale také mít dosah na konvenční chápání mechanismu zraku.
 


První nevidomá osoba, o které je známo, že v USA veřejně vystoupila, aby promluvila o svých dvou PBS s vizuálními elementy, je uváděna pod jménem Vicky U. Svoje zážitky sdělila již zmíněné Kimberley Clark Sharpové, koordinátorce největší a nejstarší odbočky a podpůrné skupiny Mezinárodní asociace pro studia blízkosti smrti v Seattlu a Gregovi Wilsonovi, asistujícímu koordinátorovi.

Ve svém autobiografickém vyprávění Vicky uvádí, že ztratila zrak bezprostředně po narození. Jako předčasně narozenou ji v porodnici dali do inkubátoru s nadměrně vysokým množstvím kyslíku, což natrvalo zničilo její zrakové vnímání (ona to označuje za „zničený optický nerv“). Vicky zdůrazňuje, že je úplně slepá, nevidí ani světlo, ani stíny, prostě nic. Proto ani nebyla schopna pochopit koncept světla a barev a vytvořit si k nim vztah.

Vicky měla dva PBS. První jako dvanáctiletá v roce 1963, druhý po deseti letech (1973), tedy ve věku 22 let. V prvním případě měla apendicitidu a peritonitidu a k jejímu PBS došlo v nemocnici. Z jejího dlouhého, poutavého a často hluboce dojímavého svědectví vybíráme a stručně shrnujeme hlavně údaje, týkající se vizuálních vjemů ženy, která ztratila zrak v prvních dnech po narození.

Vicky popisuje, jak byla jako dvanáctiletá při prvním PBS ohromená, že najednou začala vidět, když vystoupila ze svého těla. Tehdy si s velkým údivem řekla: „Tak takové to tedy je!“ A dodává, že jí to nečekané vidění připadalo ještě lepší, než si vůbec kdy dovedla představit. Pod sebou viděla, jak personál na chirurgii připravuje její tělo na operaci. A zároveň měla těžkosti vyrovnat se s tím, že vidí, protože realita vidění jí byla neznámá. Věděla, že je to něco, co si velmi přeje a i když to nikdy předtím nezažila, najednou pochopila, že vidí.

Dále popisuje svou cestu tunelem, lidi okolo sebe, jejich tváře i pocity. V tunelu byla tma, ale potom se všechno rozzářilo. Vicky se ani nechtělo věřit, kde se octla. Měla pocit náležitosti, vnitřního tepla. Najednou byla na louce plné nádherných květin, které měly různé tvary i různé odstíny jasnosti.

Ve svých dvaadvaceti letech, po vážné autonehodě, měla Vicky druhý PBS. Opět viděla své tělo shora, jenže tentokrát leželo na silnici. Viděla pracovníky záchranné služby, jak ji kladou na nosítka a převážejí do nemocnice. Tam jakoby ze stropu opět viděla a slyšela ošetřující personál, potom proletěla tunelem, viděla a poznávala své zesnulé kamarádky a sousedku a měla neuvěřitelný pocit blaha. Z hlediska vizuálních vjemů je zajímavé, že tentokrát detailněji popisuje různé stupně jasnosti květin, ba dokonce i ptáků. Když mluví o různých odstínech jasnosti, dodává, že neví, zda to byly barvy, protože nezná pojetí barev.

V obou PBS dostala Vicky jemný, laskavý, ale zásadní pokyn, že nemůže zůstat v té nesmírné kráse, protože ještě nenastal její čas a na zemi na ni čekají nesplněné závazky a úkoly. A v obou případech byl návrat do těžce zkoušeného těla velmi bolestný. Otázka, zdali slepí mohou skutečně „vidět“ v průběhu PBS, zajímala několik výzkumníků v oblasti studií blízkosti smrti. I tak význačná pracovnice v tomto oboru, jako je Elisabeth Kübler-Rossová se zmiňuje o tom, že se setkala s takovými případy ve svých výzkumech. Rovněž někteří jiní autoři uvedli příběhy tohoto druhu, tj. takové, pro něž není anatomické vysvětlení. Nicméně k žádnému z těchto případů nebylo zaujato stanovisko, které by jej dokazovalo; žádný nebyl dostatečně vědecky doložen. Na to upozornila britská autorka Susan Blackmorová (1993), která opětovně ve svých pracích i početných vystoupeních prosazuje čistě biologické přístupy k předsmrtným stavům. Prostudovala dosud publikované případy a uzavírá, že by nebyla překvapená, kdyby existovaly výpovědi o paranormálním vnímání při předsmrtných prožitcích. Má však dojem, že se tak nikdy nestane. Tvrdí, že zatím nenašla žádný jasný důkaz, který by ji přesvědčil. Dosavadní popisy tedy nepovažovala za skutečně vědecký podklad pro vizuální vnímání slepců v průběhu PBS.

Nesnadného úkolu zkoumat vědecky PBS a mimotělní prožitky u slepých, se zvláštním zaměřením na problém zrakového vnímání, se ujal dr. Kenneth Ring, profesor (emeritus) na University of Connecticut, se spoluautorkou Sharon Cooperovou. Jejich průkopnická studie (1997) se zaměřuje na několik zajímavých témat, jejichž podstatou jsou zprávy o tom, že slepí lidé v průběhu PBS jsou schopni vidět a identifikovat předměty.

Mezi těmi, kteří se již zabývali touto otázkou, autoři citují dr. Stanislava Grofa, známého psychiatra českého původu, spoluzakladatele a vedoucí postavu transpersonální psychologie v USA. Podle Grofa existují případy, kdy slepí, ačkoliv bylo lékařsky potvrzeno organické poškození jejich optického systému, mohli v průběhu své klinické smrti vidět a později popsali své prostředí. Uvádí, že jevy tohoto druhu, na rozdíl od některých jiných aspektů PBS, mohou být podrobeny objektivní verifikaci. Tím, podle Grofa, reprezentují nejpřesvědčivější důkaz, že „co se stane v průběhu PBS je víc než halucinační fantasmagorie fyziologicky poškozených mozků“.

Ring a Cooperová si ve své práci nejdříve kladli základní otázky, kterých se předcházející výzkum nedotýkal:

   1. Mají slepí lidé skutečně PBS, a jestliže ano, jsou tyto zážitky stejné nebo odlišné od těch, které byly zaznamenány vidícími?
   2. Tvrdí slepí lidé, že v průběhu PBS (nebo mimotělních prožitků) měli zrakové vnímání?
  3. Jestliže jsou taková tvrzení, je vůbec možné verifikovat je pomocí nezávislé evidence nebo svědectvím jiných osob? Jinými slovy, může někdo prokázat, že to nejsou pouhé fantazie nebo halucinace?

Výzkum zahrnoval 31 slepých účastníků, vybraných převážně na základě kontaktů s jedenácti národními, regionálními i státními organizacemi pro nevidomé. Výzkumný soubor zahrnoval 20 žen a 11 mužů ve věku od 22 do 77 roků. Jde jednak o jednotlivce slepé od narození (14), jakož i o ty, kteří oslepli někdy po pátém roce svého věku, nebo byli těžce vizuálně poškozeni.

Ve svých výsledcích autoři uvádějí, že nevidomé osoby, včetně slepých od narození, zažívají klasické PBS stejně jako vidoucí. Tím je tedy zodpovězena první otázka jejich výzkumu. Druhou, a to velmi kritickou otázkou výzkumu bylo tvrzení nevidomých, že měli zrakové vjemy v průběhu PBS. Mnozí zkoumaní slepci (80%, což je velmi vysoký počet) tvrdili, že viděli v průběhu mimotělních prožitků a PBS. Autoři uvádějí jako příklad detailní prožitky dvou osob spolu se synopsemi z jiných případů. V jednom z detailních popisů jde o Vicky, jejíž případ jsme zde již uvedli. (Dovídáme se, že její jméno je Vicky Umipegová.) V této studii jde často o přímý rozhovor s Vicky. Oba detailně uvedené případy dokazují, že v jejich PBS šlo o jasné vizuální vnímání.

 

pokračování ukázky naleznete zde:

www.nevidomimezinami.cz/main/nevidomimezinami/Texty/Ruzne/Predsmrtne_zazitky.wiki

 

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 4] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 0 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
27. 10. 2020:

Profesor Ivo Budil: "Přiznám se, že neznám žádného novináře z Blesku, ale domnívám se, že nejde o poeticky naladěné a citlivé osoby chodící o půlnoci o samotě rozjímat na opuštěné hradby Vyšehradu o smyslu českých dějin. Ten člověk tam bezpochyby šel za určitým cílem, který splnil. Nenazýval bych ho jednoduše udavačem, protože prostě dělal svoji práci. Pan profesor Prymula náležel mezi mocné muže, kteří mají vlivné nepřátele. Podobné praktiky jsme v české politice zažili již mnohokrát, a to včetně svržení předsedy vlády. Pan profesor Prymula není prvním a ani zdaleka posledním, komu se něco podobného přihodilo...
Problém České republiky spočívá v tom, že mocenské jádro Evropské unie má zájem na tom, udržovat ji v polokoloniálním či periferním postavení, k čemuž slouží liberálně levicové a aktivistické politické strany, mainstreamová média a akademické kruhy. Jakýkoliv náznak lidového vůdce, který by české společnosti umožnil plně využít její potenciál, tedy musí být zničen či diskreditován.
"

Celý článek...


27. 10. 2020:

Jaroslav Štefec: Něco tady smrdí. A hodně. Akce, jejímž cílem byla likvidace Romana Prymuly a jeho odstavení z postu ministra zdravotnictví má všechny atributy klasické operace bezpečnostních služeb. Prolhané, plné podivností a postavené na písku. Takže kdybych si mohl tipnout, směřovaly by moje úvahy spíše než oblíbeným „směrem Moskva“ (případně Peking) daleko pravděpodobnější českou cestou, případně směrem k našim „spojencům“. Podivností typu „agenta s kufrem plným ricinu“ je víc než dost. Počínaje otázkou, kdo poslal fotografa bulvárního plátku v daný čas na dané místo, až po „podivné“ znalosti jistého Moravce, takto naduté a arogantní hlásné trouby antibabišovské tak zvaně „veřejnoprávní“ televize...
Ten, kdo celou akci připravil a naplánoval, rozhodně počítal s reakcí „antirouškařů“ a dalších obhájců „práva na vymření půlky národa“, samozřejmě té, v níž nebudou oni...

Celý článek...


26. 10. 2020:

Zdeněk Troška: "...budou dělat haury do chvíle, než jim zemře (na covid pozn.red.) někdo blízký, někdo, koho měli rádi. Mám pocit, že snad nesledují televizi a nevidí záběry ze všech států světa, kde je to stejné, ne-li horší. Musím chránit sebe a své blízké, to je přece moje povinnost a nějaké frajerské pózy nejsou namístě. Stejně mi vadí to věčné fňukání, že nebudou mít na nájem, na jídlo, na toto a tamto, že jsou finančně úplně na dně – ale hned jak se v červenci rozvolnilo, na 105 tisíc Čechů vyrazilo do Chorvatska k moři. A na to peníze najednou měli?..."

Celý článek...


25. 10. 2020:

Exsenátor Jan Veleba: " V nadcházejícím týdnu jde v podstatě o všechno a pokud se nezklidní situace ve společnosti a na postu ministra zdravotnictví se rychle neobjeví kvalitní osobnost, pak opoziční demoblok a mediotelevizní žumpa ČT využijí všech prostředků k likvidaci vládnoucího hnutí, speciálně premiéra Andreje Babiše. Pokud by se jim to podařilo, tak tato společnost končí...
Naše společnost je nemocná, ztratila se slušnost, ztratila se elementární úcta k jakýmkoliv hodnotám, ztratil se stud. Nenajdete normální slušnou diskusi, názor proti názoru, najdete jenom urážky, zesměšňování a útoky...
"

Celý článek...


25. 10. 2020:

Sociolog Petr Hampl: "Epidemii si nemůže řešit každý sám. Výsledek je závislý na spolupráci. Jenže jsme v situaci, kdy se lidem lže téměř neustále a téměř o všem. O migraci, dluzích, Evropské unii, školství, mezi- národních smlouvách a čemkoliv jiném vás napadne...
Být ekonomickou celebritou – to dnes znamená, že dobře vypadáte, máte kontakty v médiích, a dokolečka opakujete, že řešením všeho je snížení daní pro bohaté, snížení státních výdajů a deregulace. To se naučíte za dvě minuty. K tomu nepotřebujete číst složité studie v cizích jazycích...
"

Celý článek...
WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.3a - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!