Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 27. 05. 2024     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
G.B.Shaw:
Jaká demokracie? V dnešní době se hlasy poslanců dají prostě koupit.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Základní kámen budoucnosti
(17. 06. 2021, 2165x)
Důležitý mezník
(27. 05. 2021, 1677x)
Cesta za duhou
(09. 06. 2021, 1548x)
Co se po nás chce?
(01. 07. 2021, 1377x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Sebepoznání

* Přímým poznáním je jen vlastní uvědomění člověka


Dan (dan) - Sebepoznání - 16. 12. 2006 (6307 přečtení)

Každý večer jdeme spát, každé ráno se budíme. BEZ NAŠÍ VŮLE. Ve spánku pocit “já“ – ego mizí, objeví se snové „já“ a jeho svět anebo není (je) nic. Přesto víme, ovšem až ráno, že jsme spali dobře. A máme spánek rádi. Celý „náš“ život, budeme-li tomu tak říkat, je střídání tří stavů. Cokoli se děje, cokoli zažíváme, víme či nevíme apod. se děje hlavně v bdělém stavu, ten považujeme za stěžejní, něco následně ve světě snového „já“, ve spánku beze snů se neděje nic, oba předchozí světy přestávají existovat, stejně jako v něm neexistuje pocit „já“, tedy ego.

Střídání těchto stavů se děje bez naší vůle. Můžeme rozumovat, bránit se, chytračit, ale dřív nebo později prostě usneme a když usneme, většinou se zase po nějakém čase probudíme.

A jednou takhle umřeme (zmizí pocit „já“, který je v bdělém stavu spojován se jménem a určitým tvarem).

Pocit „já“ zná každý a převážná většina lidí si i myslí, že tímto pocitem „já“ je. Tento pocit „já“ je ego. „Čisté ego“ je pocit „já“, tento pocit se objeví ihned po probuzení, Bhagaván Ramana mluvil o přechodovém stavu, během zlomku okamžiku se spojí s myšlenkou těla, ztotožní se a objeví se ne-já, tedy svět bdělého stavu. Tuto zkušenost může při troše úsilí a pozornosti zažít každý sám na sobě (pokud ho ovšem ve 4 ráno nebudí budík).

 Všechno, co existuje, se objevuje až poté, co se objeví „já“-myšlenka. Zdrojem „já“-myšlenky je pravé Já, Bytí samo. Bez Já by nebylo“já“-ego, bez „já“-ega by nebyl svět.

Je pošetilé se domnívat, že pouze proto, že bdělý stav se jeví spojitý a časoprostorový, je skutečný. Kdyby skutečný byl, trval by pořád, ale stavy se střídají. Žádný z těchto tří stavů skutečný není. Skutečné není ani „já“ ego, které mizí – bez své vůle – ve stavu spánku beze snů a objevuje se – opět bez své vůle – ve stavu bdělém. Skutečné je pouze pravé Já, Bytí, které je podkladem všech tří stavů a zdrojem „já“-myšlenky. A toto pravé Já je cílem duchovně hledajících.

Bhagaván Šrí Ramana Maháriši učil nejpřímější metodu bytí Já. Ne uvědomování si pravého Já nebo v pravém Já, protože pořád je tu „já“-myšlenka, ego, které si něco uvědomuje. Při realizaci pocit „já“ mizí rozpuštěný v pravém Já. Proto není třeba, jak tvrdí některé školy, já rozšiřovat, úsilím se snažit uvědomovat ve všem apod. To je pořád snaha a činnost ega, pocitu „já“, který se klidně může rozšířit kam chce, ale není to realizace. Realizace je smrt, konec této „já“-myšlenky. Pravé Já se nemůže nikam rozšiřovat nebo uvědomovat se v něčem atd., protože prostě nic jiného než Ono není. Kam by se rozšiřovalo? Žádný prostor není k dispozici.

Ramana Maháriši je mnohem razantnější.

Dotaz:Jak vzniklo ego?

Ramana Maháriši: Ego neexistuje. Nebo snad připouštíte dvě já? Jak může existovat nevědomost, není-li ego? Začnete-li to zkoumat, zjistíte, že avidja (nevědomost), která už neexistuje, tu není nebo řeknete, že zmizela.

Ego předpokládá nevědomost. Proč myslíte na ego a proč trpíte? Ještě jednou - co je to nevědomost? Je to to, co neexistuje. Život na světě však hypotézu nevědomosti potřebuje. Avidja je jen naše nevědomost a nic jiného. Je to nevědomost neboli zapomenutí Já . Může na slunci existovat tma? A podobně, může před sebe-vědomým a samozářícím Já existovat nevědomost? Kdybyste znal Já, neexistovala by nevědomost ani utrpení.

 Je to mysl, která pociťuje trápení a bídu. Tma nikdy nepřichází ani neodchází. Spatřujte slunce a tma nebude existovat. Podobně spatřujte Já a shledáte, že neexistuje avidja.

 

….Život na světě však hypotézu nevědomosti potřebuje…Kdybyste znal Já, neexistovala by nevědomost ani utrpení. Je to mysl, která pociťuje trápení a bídu. Je to mysl (ego), která vidí svět jako božský nebo nebožský, je to mysl (ego), která určuje dobré a špatné, zlé a uctívání hodné. Je to mysl, která se zabývá všemi takovými zbytečnostmi jenom proto, aby měla co řešit a aby žila dál. Aby ego žilo dál. A je to mysl – ego, pocit, myšlenka „já“, která usiluje o rozpuštění sama sebe, o dosažení osvícení, vždycky je to pouze ego, které o něco usiluje nebo neusiluje, a to si myslíme, že jsme my. Nejsme. Ovšem opačně, myslet si, že to nejsme samozřejmě nestačí. Proto Bhagavánovo sebedotazování nebo odevzdanost. Správné přesvědčení je ale nutné (Annamalai Svámí).

  

 

 

 

 

 

 Ano, Život na světě však hypotézu nevědomosti potřebuje. Ego není výtvorem sama sebe, ale, dá-li se tu vůbec mluvit o vůli, „já“-myšlenka, ego, je tu z vůle pravého Já. Jinými slovy:

   Opravdu si někdo myslí, že kdyby nebylo „vůlí“ Vědomí, pravého Já, aby ego jako forma bytí existovalo, že by tu bylo NAVZDORY BOHU?

 

 

  Ale jistě, lidé si to mohou myslet, no protože jsou egem, trvají na totožnosti s pocitem „já“, proto musí trvat na tom, že ego JE SKUTEČNÉ a hájit takový koncept, i když VE SKUTEČNOSTI SKUTEČNÉ NENÍ.

 

 

Co je „já“? Ego. A co je zdroj ega? Pravé Já.

Všechno, co je postaveno na klamu, a ego je klam, je také klamem, konceptem.

 Ego je myšlenka, pocit „já“. Pokud usilovně hledá svůj zdroj, objeví se pravé Já, které pocit omezeného „já“ rozpustí, vygumuje. A s ním posléze i všechna omezení, bludy a vásany, které na sebe vymezující se pocit „já“ nabalil. Mysl, ego „umře“.

 

Ramana Maháriši: Při dotazování, „Kdo jsem já?“, je „já “egem. Ve skutečnosti se ptáme na zdroj či původ tohoto ega. V mysli nesmíte mít žádný postoj. Vše, co se od vás žádá, je vzdát se představy, že jste takovým a takovým tělem a takovým a takovým jménem atd. Není třeba mít představu o své skutečné podstatě. Existuje taková, jaká vždy byla. Je to skutečnost a ne představa.

  Nemusíte odstraňovat špatné „já “. Jak může „já “odstranit samo sebe? Vše, co potřebujete udělat, je najít jeho zdroj a dlít v něm. Vaše snahy mohou jít jen tak daleko. Pak se to, co je mimo, o sebe postará samo. Zde jste bezmocný. Nemůžete toho dosáhnout žádným úsilím.

 Dotaz: Říkáte, že člověk může realizovat Já tím, že je hledá. V čem je podstata tohoto hledání?

 Ramana Maháriši: Jste myslí nebo si myslíte, že jste myslí. Mysl není nic jiného než myšlenky. Nuže, za každou jednotlivou myšlenkou je myšlenka obecná, a to myšlenka „já “, to jest vy sám. Nazvěme toto „já “první myšlenkou. Držte se této „já “- myšlenky a zkoumejte, co to je. Když se do tohoto zkoumání silně zaberete, nebudete moci jiné myšlenky myslet.

 Dotaz: Když to udělám a ulpím na svém já ,to jest na „já “-myšlence, ostatní myšlenky přicházejí a odcházejí, a já se sám sebe ptám, „Kdo jsem já?“,ale odpověď nepřichází. Být v tomto stavu je praxe. Je to tak?

 Ramana Maháriši: To je omyl, kterého se lidé často dopouštějí. Když opravdově zkoumáte „já “, stane se to, že „já “- myšlenka zmizí a zmocní se vás něco jiného z hlubin, co není oním „já “, na něž jste své zkoumání zaměřil.

Dotaz: Co to je, to jiné?

Ramana Maháriši: Je to skutečné Já, skutečný význam slova „já “. Není to ego. Je to samo svrchované bytí.

 

 

Ramana Maháriši: Nedělené „Já,Já “je nekonečný oceán. Ego „já “- myšlenka, je na něm jen bublinou a jmenuje se džíva, neboli individuální duše. I bublina je vodou, neboť když praskne, smísí se s oceánem. Součástí oceánu je i tehdy, když bublinou zůstává. Z důvodu neznalosti této prosté pravdy se s velkou obratností a složitými detaily vyučují nespočetné metody různých názvů, jako například jóga, bhakti, karma, z nichž každá má opět řadu modifikací, a to všechno jen za účelem nalákání žáků a matení jejich myslí. Totéž platí pro náboženství, sekty a dogmata. K čemu jsou? Jsou pomocí a cvičením potřebným pro poznání Já. O objektech vnímaných smysly se mluví jako o bezprostředním poznání (pratjakša ). Může být něco tak přímého jako Já -vždy zakoušené bez pomoci smyslů? Smyslové vjemy mohou být jen nepřímým poznáním a nikdy přímým poznáním. Přímým poznáním je jen vlastní uvědomění člověka a to je společná zkušenost člověka a všech.

 

Ramana Maháriši má neocenitelnou pravdu, když zdůrazňuje složitost všech možných systémů a škol. Mají své místo, samozřejmě, jako příprava, jako posila, pomoc, někdy jako slepá ulička, ale přímá zkušenost a jednoduchost Pravdy je stěžejní. Chápejme jednoduše a prostě: všechno, co víme o duchovnosti, neduchovnosti, všechno, co víme, se tu objevuje až poté, co se objeví pocit „já“. Co se objevíme my, přesněji to, za co se považujeme. To je přímá zkušenost. Všechno, co jsme si přečetli, přijali, přejali, odmítli, znevážili nebo potvrdili je součást snového světa. Bez „já“-myšlenky by nic takového neexistovalo. Jediné opravdu prospěšné informace neskutečného světa jsou ty, které nás mohou z neskutečného světa osvobodit. Proto se objevují mudrci. A ti říkají… viz Ramana Maháriši výše.

   

Na závěr jeden z typických názorů části českého duchovního prostředí:

 „Proto aby se ego uchovalo a sloužilo zlu musí zajistit, aby bytost byla přesvědčená o nesprávném výkladu, co ego je. Ego není svět nebo lóka, svět je projevený aspekt Skutečnosti, Šakti, tvůrčí inteligentní moc vědomí JÁ JSEM, pokud ale jsme tuto sílu zneužili a znásilnili ve prospěch ega a sil zla, pak takto hovoříme.“

  Jakoby se (nejen v této reakci) zapomínalo na to, že není bytost a ego, ale je pouze ego. Pocit „já“ je ego. Neexistuje něco jako bytost, která má ego. Svět ať si je čím chce, bez ega by ovšem nebyl vnímán jako svět, takže klidně je možné napsat, že svět vychází z ega. Není-li ego, je všechno (i svět) vnímáno jako Já. Není-li ego, není ani svět = svět není vnímán jako ne-já, svět, ale jako JÁ-Bytí.

Kdo jsem znásilnil ve prospěch ega (což jsem taky ) tvůrčí inteligentní moc vědomí JÁ JSEM (což jsem taky )?

 

 

  Jinak: Kdo my jsme znásilnili a zneužili tvůrčí sílu Já jsem? Co je to za sílu – je tvůrčí, inteligentní – že se NECHÁ znásilnit? Kým? Já jsem je mé bytí ať ve stavu ega nebo čistého Bytí-Já. Kdo tedy znásilňuje a zneužívá božskou sílu? Ego? To jsem ale „já“. A i ono je projevem té Síly, nebo stojí mimo? Jsem také projevem té Síly, nebo stojím někde mimo?

Cožpak opravdu může někdo brát vážně koncept Boha, jehož síla padá na zadek před egem, protože je jím zneužitá a znásilněná? Nemohoucí nebo nezasahující Bůh klidně nechá zneužívat svoji sílu? I kdyby to tak bylo, jakože Bůh ponechal volnou ruku a čeká, kam to dojde, je-li Bůh Bohem, mohlo by cokoli existovat „proti Jeho vůli“? Proti „Jeho vůli“, když všechno, co JE, JE On?

Takové učení je ( i logicky) NEUDRŽITELNÉ.

 

 (Citáty jsou z knihy Davida Godmana – Buďte čím skutečně jste. Výtečná kniha přibližující učení Bhagavána Šrí Ramany Mahárišiho je zdarma ke stažení na www.advaita.cz. )

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

Související články:
Disharmonie duše a ega (20.06.2013)
Mgr. Vladimír Červenák, etikoterapeut: Nenávisť (19.01.2013)
Čelit stresu a depresi (11.01.2011)
Vyprávění o tom, jak v praxi vypadá nebdělost (04.02.2009)
Naše třináctá komnata (15.01.2009)
O Pravidlech (a trochu o sexu) (27.10.2008)
Je náš svět božský nebo ne? (26.09.2008)
O vnější autoritě a důvěře v sebe (29.07.2008)
Základní zákony Universa (08.02.2008)
Instinkt Intelekt Inteligence Intuice - v čem jsme kdo kdy In (07.01.2008)
Rodinné konstelace v kontextu alternativní religiozity a psychoterapie (10.12.2007)
ARUNÁČALA a optika jedince (03.12.2007)
Terapie tmou (03.11.2007)
O štěstí, o Bohu i jiných slovech (29.10.2007)
Nebe plné hvězd (28.07.2007)
Cíl života (17.07.2007)
Vznikání bez tvaru - Plamen pravdy (14.07.2007)
Bůh nepochází z času (05.07.2007)
Otevřené tajemství (26.06.2007)
Štěstí a touha (24.06.2007)
Šabkarova pieseň o dvoch pravdách (17.05.2007)
Poznávám se a znalost sama mě mění (16.05.2007)
Ako vítame v rodine nového človiečika? (25.04.2007)
Prečo je nelogické požadovať hmatateľné dôkazy o existencii duchovna? (24.04.2007)
Míľniky na duchovnej ceste Mirceu Eliadeho (07.04.2007)
Ako najlepšie poznať seba samého? (03.04.2007)
Cesta zlého činu stvorením a ochrana pred jeho účinkami. (21.03.2007)
„Moje zúčtovanie s ezoterikou“ (05.03.2007)
Modlitba válečníka (31.01.2007)
Afirmace podstaty neboli činu (28.01.2007)
Dikša - reakce (06.01.2007)
Vyrovnání Harické linie (21.12.2006)
Dikša – Modlitba za Jednotu (18.12.2006)
Jackalova meditace I (13.12.2006)
Být sám sebou 2 (26.11.2006)
Být sám sebou (1.) (25.11.2006)
Celý člověk (04.10.2006)
Obejmout kmen stromu (03.10.2006)
Důvěra (03.10.2006)
Pohľad na začiatok nášho života - prenatálne obdobie a pôrod (01.09.2006)
Návod i pro Tebe (30.08.2006)
Poznáním toho, co nejste, poznáte sebe sama. (20.08.2006)
Svoboda je zodpovědnost (16.08.2006)
Ne-volba (08.08.2006)
Regresné techniky súčastnosti (27.07.2006)
Rameš Balsekar: koncept - vše je Boží vůle. TO je, jak JE (26.07.2006)
Co mám dělat? (16.07.2006)
Zákon rovnováhy (06.07.2006)
Rozdíl "vzdát se" a "být vzdán" (21.06.2006)
Vzdání se (17.06.2006)
Síla Lásky... (16.06.2006)
Cestou do chrámu (30.05.2006)
Proč ego chce usilovat (23.05.2006)
Mahariši II (12.05.2006)
Život - smrt - život (10.05.2006)
Test inteligence, (aneb vznik a záhyby logiky) (15.04.2006)
Já jsem není nikdy nové (22.03.2006)
Anonymní dopis mého života (18.03.2006)
Tradice Advaita Védanty (09.03.2006)
Anděl (07.03.2006)
UMĚNÍ RYZOSTI - DUCHOVNÍ MOST (28.02.2006)
Temný chrám (17.02.2006)
Srdce (15.02.2006)
Stáří (12.02.2006)
Pokora (10.02.2006)
Čajovna (08.02.2006)
Prostá rozkoš bytí (04.02.2006)
Věčná esence bohyní (20.01.2006)
Nadhled - vědomé čtení (18.01.2006)
Mahariši (16.01.2006)
Oceán (10.01.2006)
Potencionalita (09.01.2006)
Smysl činnosti, smysl života (22.12.2005)
Odvaha vrátit se domů (20.12.2005)
DÉMONE (20.12.2005)
MISTR, MISTR, MISTR (19.12.2005)
Intuice v buddhismu (15.12.2005)
Intimní rozhovor se sebou samotným XII. (14.12.2005)
Intimní rozhovor se sebou samotným XI. (12.12.2005)
Konvence a osvobození (06.12.2005)
Intimní rozhovor se sebou samotným X. (04.12.2005)
Mapování mysli (02.12.2005)
Nelpění (02.12.2005)
Nezajímáte mě, zajímá mě hudba (25.11.2005)
Co Buddha objevil (16.11.2005)
Jean-Pierre Gomez - Přímé pochopení (12.11.2005)
Joshu a snídaně (11.11.2005)
Osvícení (09.11.2005)
PROBUZENÍ - Marta Janssen (25.10.2005)
Meditační víkend “Životní krize” (23.10.2005)
Kurs “speciál” regresní psychoterapie (21.10.2005)
Pokračovací kurs regresní psychoterapie (15.10.2005)
Co nám slibuje ďábel a co nám slibuje Bůh? (13.10.2005)
Proč Daršan (12.10.2005)
Intimní rozhovor se sebou samotným IX. (11.10.2005)
Realizace JÁ - Šrí Saradamma (08.10.2005)
Harmonizace čaker (07.10.2005)
Intimní rozhovor se sebou samotným VIII. (07.10.2005)
Zmatení jazyků (06.10.2005)
Materialistická propaganda a meč rozlišování (06.10.2005)
Intimní rozhovor se sebou samotným VII. (05.10.2005)
Cayce o sexuální energii (03.10.2005)
Edgar Cayce (02.10.2005)
Zápisky ze žaláře v Readingu (30.09.2005)
Volný (24.09.2005)
Ono nezrozené - jsme tam i bez úsilí? (19.09.2005)
Energie Lásky (16.09.2005)
Intimní rozhovor se sebou samotným VI. (15.09.2005)
Orgasmus je (14.09.2005)
Jak najít "pravého" mistra? (13.09.2005)
Intimní rozhovor se sebou samotným V. (11.09.2005)
Nebeská řeč (10.09.2005)
O Šrí Brahmámovi (07.09.2005)
Šrí V. V. Brahmam (03.09.2005)
Duchovní a světské (01.09.2005)
Myšlenky ze satsangů (30.08.2005)
Zážitek Božského Já (29.08.2005)
Jak zahodit zbytečnosti (24.08.2005)
Vrátit mysl Já (21.08.2005)
Setkání s Martou (18.08.2005)
Osamělost (13.08.2005)
Jak jsem potkal Martu (12.08.2005)
Cesta lásky (11.08.2005)
Příběh o zrcadle (reality show) (10.08.2005)
Zen a umění chatařit (09.08.2005)
Intimní rozhovor se sebou samotným IV. (25.07.2005)
Co přináší móda v duchovnosti, aneb o duchovnost v módě (09.07.2005)
Vzor hodný následování? (01.07.2005)
Setkání s Martou ve Zlíně (29.06.2005)
Jak je to s mistry? (22.06.2005)
Intimní rozhovor se sebou samotným III. (21.06.2005)
Intimní rozhovor se sebou samotným II. (19.06.2005)
Má cesta za Matkou Meerou (18.06.2005)
Intimní rozhovor se sebou samotným I. (17.06.2005)
Ego (29.05.2005)
Zase jedna reakce... (12.05.2005)
Duchovní rozvoj a vzdělání (11.05.2005)
Přesmyčky (29.04.2005)
Zlo i dobro (27.04.2005)
Ranní reflexe při čtení internetových zpráv a novinek… (26.04.2005)
Dvanáctero rad proti úzkosti (20.04.2005)
Ideály (15.04.2005)
Ztracený případ (12.04.2005)
Jak se dostat na Cestu (25.03.2005)
Brýle (24.03.2005)
Podvědomí (22.03.2005)
Musíme jít domů (13.03.2005)
Štěstí (04.03.2005)
O hranicích v lidském vědění (25.02.2005)
Dvě tváře inteligence - srdce a rozum (17.02.2005)
Jak se člověk stane hledajícím? (15.02.2005)
Co jsme? (14.02.2005)
Hmota neexistuje... (11.02.2005)
Ráj (08.02.2005)
Vyhnanství (02.02.2005)
Rozum nebo Cit – to je ta otázka... (24.01.2005)
Komentář k článku "Je správné platit za duchovní výtvory?" (23.01.2005)
Je správné platit za duchovní výtvory? (23.01.2005)
Všechno je jinak? (19.01.2005)
Svoboda (12.01.2005)
Vášeň k životu (05.01.2005)
Zrcadla (30.12.2004)
Tělo, emoce a mysl (28.12.2004)
Láska (25.12.2004)
Hledáme sami sebe (24.12.2004)
Duchovní cesta (20.12.2004)
Deprese (17.12.2004)
Dávání darů (15.12.2004)
Svobodná vůle (14.12.2004)
Svatí muži (10.12.2004)
Vůně (08.12.2004)
Naděje (05.12.2004)
Otázky Milindovy (03.12.2004)
Hrajeme si (29.11.2004)
Hledání Boha (21.11.2004)
Otroctví a svoboda (16.11.2004)
Strach (14.11.2004)
Osamělost (26.10.2004)
Pozvánka na seminář (25.10.2004)
[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 51 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Sdružení za obnovu národní suverenitykulatý roh

Kudy z krize


kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
Vzhledem současné situaci pozastaveno


Aischylos:
„První obětí každé války je pravda.“


WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.2RC8 - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!