Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 13. 04. 2021     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Fareed Zakaria:
Katastrofální problém současného lékařství je v tom, že Hippokratova přísaha nic neříká o fakturaci.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Spojení duší
(23. 08. 2018, 2863x)
Oddělení zrna od plev
(13. 07. 2018, 2268x)
Párové duše
(01. 02. 2019, 2204x)
Věřte ve svou jedinečnost
(27. 07. 2018, 2079x)
Co je pro naše dobro
(24. 08. 2018, 1895x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Duchovno

* Proč jsem tady?


Seva - Duchovno - 21. 11. 2013 (4321 přečtení)

Anastasia: Někteří čtenáři se ptají: „A v čem je smysl mého života? Proč jsem tady? Cožpak opravdu jen proto, abych zasadil strom, postavil dům a vychoval děti?“ A sami si ve svých úvahách odpovídají, že pokud by to byly základní cíle existence člověka na zemi, tak by, za prvé, nebylo nutné, aby konstrukce hmoty byla tak složitá, včetně velice výkonného mozku, který zahrnuje různé úrovně stavu vědomí. Za druhé je logické předpokládat, že všichni, kdo už mají dům, zahradu a děti, by byli šťastní a spokojení se svým životem. Vždyť ale hlavně tito lidé kladou takové věčné otázky, protože nenacházejí uspokojení v realizaci přání svého mládí.


Rigden: Smysl lidského života vůbec není v rozmnožování a komfortu, to jsou pouze přirozené instinkty každého zvířete, které je geneticky naprogramováno postavit si noru, hnízdo a tak dále proto, aby vychovali potomstvo. Člověk je víc než zvíře, jeho smyslem je stát se duchovní nesmrtelnou bytostí. 

Ale člověk v honbě za svými materiálními tužbami nenávratně vydává dva cenné faktory – čas a životní energii. Rád bych upozornil, že jsou vydávány nenávratně (!) a samozřejmě jsou tím ztraceny určité možnosti. Člověk na základě své volby samozřejmě může volně spotřebovávat životní sílu, kterou má, na programy Materiální podstaty v tomto iluzorním trojrozměrném prostoru. Ovšem ve výsledku si nechá utéct to hlavní, kvůli čemu a pro co přišel na tento svět. Vždyť člověku je dáno tolik sil a tolik času, kolik nezbytně potřebuje proto, aby osvobodil svoji Duši, a dokonce i o něco víc, aby měl dostatečnou rezervu na možné chyby v procesu, kdy jeho Osobnost získává vlastní zkušenosti. Obrazně řečeno čas a životní energie je jako benzín pro auto (tělo), který stačí právě na ujetí vzdálenosti z bodu A do bodu B s malými odchylkami a s ohledem na složitost cesty. Ale pokud se nevydáš tímto směrem, ale pojedeš na opačnou stranu (zasvětíš život svým materiálním rozmarům), například aby sis nechal udělat tuning svého vozu (uspokojil egoizmus) u odborníka – Materiální podstaty, tak ve výsledku čas a energie, které jsi měl, dojdou.  Nakonec budeš ty, tak „krásný a přitažlivý“, se povalovat na vrakovišti (sub-osobností) a stejně jako ostatní okolo rezavět a hnít. Ale mohls účelně využít tento čas a tuto energii k tomu, aby ses dostal do bodu B, kde by také došlo ke tvé konečné přeměně v něco zcela jiného -  v nesmrtelnou Duchovní Bytost.

Anastasia: Kdysi jste říkal, že ať už si člověk vybuduje jakoukoli oblast vlastního vlivu v materiálním světě, stejně je dočasný a rychle plyne. Všechno v tomto světě je konečné: zanikají celé galaxie, hvězdy, planety a lidské tělo je smrtelné tím spíš. 

Rigden: Pro lidi je těžké pochopit dočasnost jejich existence, bojí se dokonce i přemýšlet o smrti. Vždyť smrt pro člověka je pouze jinou formou života, je to výsledek volby učiněné během života. Pro člověka, v němž převažuje Materiální podstata, je těžké pochopit, že je i něco víc než tento materiální svět. Ale když na sobě Osobnost pracuje a ve výsledku se střetává s duchovním světem, tak dochází k pochopení, že právě duchovní svět je opravdovou a hlavní tvořivou silou, a to ostatní v životě člověka jsou hry Materiálního rozumu, honba za přízračnou iluzí.

Anastasia: Ano, kolik je zajímavých a skutečně důležitých Znalostí, které dávají zcela jinou představu nejenom o viditelném, ale i o neviditelném světě. 

Rigden: Nepochybně. Ale vrátíme se k naší diskuzi o konstrukci člověka v neviditelném světě. Člověk, stejně jako ostatní objekty v hmotném světě, od obřích hvězd po nejmenší částice, má určitou projekci, jinak řečeno "zrcadlový" odraz v energetické rovině. Různé národy v různých dobách zaznamenávali sakrální znalosti v análech, posvátných textech a kresbách neviditelné struktury člověka. Pojmenujme tyto projekce "Bytostmi", protože jsou docela rozumné (a dokonce více, než si to můžeme představit) a každá má svoji vlastní charakteristiku. Svojí povahou tyto Bytosti představují energetické informační struktury, určitá lokální centra. V neviditelné konstrukci člověka jsou stejnými nedílnými součástmi, jako například ve fyzickém těle hlava, ruce a tak dále. Ve středu celé konstrukce (uprostřed všech projekcí člověka) se nachází Duše.

Tyto Bytosti jsou v podstatě energetickými informačními strukturami a hrají důležitou roli jak v životě člověka, tak i v jeho posmrtném osudu. Mají velký potenciál, spojený s jinými dimenzemi, kde probíhají interakce na jemné energetické úrovni. Díky nim může člověk ovlivňovat svět z hlediska vyšších dimenzí hmotného světa až do šesté dimenze. Bytosti se, dle jejich umístění kolem struktury a přibližné orientaci vzhledem k fyzickému tělu, nazývají: Přední, Zadní, Pravá a Levá. Představují hlavní pole, abych tak řekl, "živé strany" čtyřstranné useknuté pyramidy v celkové konstrukci člověka. Nachází se přibližně na vzdálenost natažené ruky od fyzického těla člověka ve směrech, které odpovídají názvům: vepředu, vzadu, do stran (na pravé straně a na levé straně).

Znalosti o nich byly považovány za posvátné už od starověku. Ve světové mytologii o tom existuje mnoho různých zmínek. Tyto informace například můžeme najít v kosmologických mýtech a legendách národů celého světa, rituálech mágů a čarodějů, šamanů, kněží, zaříkávačů. Zejména ve spisech se často uvádí, že osoba, která vykonává určitý rituál, obrací se na čtyři živly nebo strany světa, čtyři duchy-pomocníky a tak dále. V mnoha případech je spojovacím článkem  je střed: v posvátných tradicích – je to Duše, jako střed energetické konstrukce člověka, "páté centrum" (v jiných případech je to jako "první centrum"), ale v praktických  rituálech - vědomí Osobnosti.

Vnější chování člověka-zaříkávače, je zpravidla jako divadelní hra určená pro publikum, nebo imitace ztracených znalostí bez pochopení podstaty nebo pouhé jejich maskování.

Ve skutečnosti, se hlavní děj koná uvnitř člověka. Pomocí jistých znalostí a praktik, se jakoby sbírá do jednoho celku a tyto Bytosti ovládá. Osobnost je jako "řídící centrum". Díky tomuto spojení se možnosti v neviditelném světě výrazně zvyšují. Upozorňuji, že tyto Bytosti nejsou astrálními dvojníky člověka.

Každá ze čtyř Bytostí představuje, řekněme, určité energetické pole. Obrazně řečeno je to "čirý shluk", který se může proměnit do jakékoliv myšlenkové formy, kterou člověk zadá: zrcadlový obraz člověka samotného, nebo obraz zvířete, nebo ducha a tak dále. Můžeme říci, že v procesu meditace, při změněném stavu vědomí, zadáváme kterékoli z Bytostí určitý myšlenkový obraz a přitom na to soustředíme svoji pozornost, a tímto ji zhmotníme.

Anastasia: Takže v podstatě, je to přeměna ze stavu energetické vlny na materiální částici: jakmile Pozorovatel koncentruje pozornost na Bytosti, dochází k procesu přeměny energie na jemnou hmotu. Následně Bytost získána určitou myšlenkovou formu (vložený do něj obraz člověka).

Rigden: Ano, přitom  je zcela zachován její vztah s neviditelným světem. Jak jsem říkal, každá ze čtyř Bytostí má své vlastní charakteristiky a projevuje určitou souvislost mezi viditelným a neviditelným světem.

Přední bytost se nachází vepředu na vzdálenost natažené ruky od fyzického těla. Je spojena s lidským životem tady a teď (jak ve třetí, tak i ve vyšších dimenzích), s jeho pohybem od přítomnosti do budoucnosti. Jedná se o unikátní vektor a ukazatel životní cesty. Pokud se člověk rozhodne pro duchovno, pokud je tato cesta správně nasměrovaná, projevuje se snahou jít dopředu k vyššímu a konečnému cíli – spojení Osobnosti s Duší, jinak řečeno k duchovnímu osvobození. Tato Bytost je zodpovědná za seberozvoj člověka a za jeho duchovní postup. Ona má zvláštní emocionální barvy - víry, duchovní lásky, naděje na budoucnost. Pokud jsou záměry osoby  na duchovní cestě stabilní, pak mu slouží jako velmi dobrá ochrana před vnějšími vlivy neviditelných cizích agresivních Bytostí. Její aktivaci pociťujeme jako nárůst pozitivních emocí, pocit oduševnělosti, hlubokých duchovních pohnutek.

V legendách národů světa jako Přední bytost často označovali jednorožce, a také živly (ducha) nebe, vzduchu, v podobě volného ptáka (sokola nebo mýtického fénixe). Zobrazení ptáka bylo v kulturách mnoha národů jako symbol Duše, božské Podstaty, ducha života, ducha nebe, svobody, vzestupu, inspirace, proroctví, spojení mezi "kosmickými oblastmi."

Anastasia: Skutečně, vždyť ještě v období pozdního paleolitu zobrazovali ptáky, někdy zdůrazňovali sakrální charakter těchto značek. V období paleolitu je také kreslili v kombinaci se solárními (slunečními) znaky, které umisťovali nad ptáky. 

Rigden: Zcela správně, což právě ukazuje na zvláštní význam těchto kreseb, pokud samozřejmě člověk má znalosti o tajných znacích. Takže k Přední bytosti… Znalosti o fungování čtyř Bytostí značně rozšiřují lidské schopnosti. Častá ztráta sliperů nastává z důvodu nedostatku základních znalostí v těchto věcech. Například většina z nich působí přes Přední bytost, a ani o tom neví. Je to velká chyba, která vede ke špatným výsledkům práce, plýtvání časem a vysoké spotřebě energie, což je často příčinou rychlé smrti slipera. Zkušenější jednají prostřednictvím jeho Levé bytosti. Ale o ní až o něco později.

V  současné společnosti  o sliperech ví málokdo. Je to utajená speciální jednotka ve státních bezpečnostních strukturách civilizovaných zemí. Docela překvapující je skutečnost, že se všude ve světovém společenství provádí politika "materializace vědomí obyvatel" a dokonce se vysmívá "vzpurným myšlenkám" formování vědné disciplíny, která by se zabývala studiem energetické stavby člověka, o jejíž existenci lidé věděli v dávných dobách. Na druhou stranu téměř ve všech konkurujících státech dochází k prudkému rozvoji speciálních jednotek s tímto zaměřením. Jejich specialisté jsou schopni získávat informace, aniž by vyšli z místnosti, energeticky ovlivňovat jednotlivce nebo zajištovat ochranu nejdůležitějších osob těchto zemí.

Rigden: Protože klíčové slovo v tomto procesu je „politika“, proto jsou tyto znalosti národům nedostupné. Mimochodem víš, odkud pochází tento speciální termín „sliper“? Jak se říká, podle toho, jak pojmenuješ loď, tak ti popluje. Slovo sliper bylo přejato ze skandinávské mytologie. Za nejvyššího boha tam byl považován Odin. Byl bohem moudrosti a otcem magie, magických zaklínadel, znalcem run a legend, pohanským knězem, nositelem magické síly, ovládal šamanskou „intuici“, magické umění, měl důvtip a lstivost, byl „vládcem lidu“. Později vystupoval také jako ochránce vojenských svazů a jako šiřitel válečných svárů. Odinovi patřil osminohý hřebec Sleipnir (Klouzavý). Ten uměl bleskurychle donést svého pána ze světa bohů (Ásgard) do posmrtného „temného světa“, světa mrtvých (Niflheim), světa lidí (Midgard), uměl tedy „klouzat“ mezi světy. Podle legendy právě na Sleipnirovi soutěžil Odin v „koňském závodu“ s obrem. 

Anastasia: Ano, ve světě lidí se nic nemění, pořád jsou tu ta samá politická a náboženská soupeření, za rozdělení sil a vlivu na úkor národa trvají do dnes. Je mi prostě líto lidí, kteří svou práci věnují této struktuře kněží a vydávají svou unikátní sílu na prázdné, na rozmary lidského rozumování, které je zotročeno Materiálním rozumem. 

Rigden: Co naděláš, lidé sami činí svou volbu. Jak se říká na východě: Kdo nezná Pravdu, čí mysl nestálá a víra není pevná, moudrost toho se nestane dokonalou“. Ale vraťme se k tématu našeho rozhovoru. 

Zadní bytost se nachází na vzdálenost natažené ruky od fyzického těla. Je to zvláštní pozorovatel přítomnosti, a "kronikář" minulosti. Je spojena s minulostí a současností člověka, s nahromaděnými informacemi, a to nejen během tohoto života. Minulost je pro ni jako databáze informací, současnost – jako kontrola a sledování informací, abych tak řekl v režimu on-line, jinak řečeno tady a teď. Zadní bytost je jako zvláštní portál. Je to "Pozorovatel", který je přímo spojen s šišinkou (epifýzou). Prostřednictvím tohoto portálu a pomocí určitých meditačních technik, je možné provést "tunelování" v kterýkoli okamžik minulosti. Zadní bytost se obvykle zobrazuje v podobě ryby, tuleně (např. v tradicích národů Severu), ještěrky, slona, želvy, označuje se vodním živlem, tím, co se vrhá hluboko do minulosti. V sibiřských národech jsou zachované mytologické vzpomínky na zvláštní protiklady ptáka a mamuta a u Sumeru - ptáka a ryby. Zadní bytost může být také označována jako duch s lidskou tváří, jako symbol lidské minulosti.

Pravá bytost je umístěna na vzdálenost natažené ruky na pravé straně fyzického těla. Ve skutečnosti to je jedna ze základních částí Materiální podstaty člověka. Přesněji řečeno, Pravá bytost má několik kvalitativně různých funkcí, jejichž projev závisí na tom, zda v člověku dominuje Duchovní podstata nebo Materiální. Pravá bytost je s tímto světem úzce spojena. Hlavní emocionální charakteristiky jejího projevu při dominanci Materiální podstaty člověka - agrese, smutek nebo strach. Není-li odpovídajícím způsobem kontrolována ze strany člověka, pak se často stává předmětem "útoku". Dá se to pocítit jako proud špatných nebo provokujících myšlenek, náhle stoupající stav deprese. Její útoky jsou charakteristické tím, že se vědomí zužuje na úroveň konkrétního problému, a emocionální stavy, jako jsou deprese, hněv, chamtivost, zášť, jsou projevem představ a iluzí, které člověka uvádí do myšlenkového kolotoče na stejné téma. Stává se to v případech, kdy člověk dává těmto myšlenkám sílu své pozornosti.

Chtěl bych poznamenat, že všechny čtyři Bytosti jednoduše vyvolávají "narození" určitých myšlenek, které odpovídají různým emocionálním stavům člověka. Bytosti udržují a rozvíjejí (zejména při dominaci Materiální podstaty zkreslují situaci k nepoznání, dělají z mouchy slona) jen ty myšlenky, které vybere Osobnost. Člověk má vždy možnost volby jakým myšlenkám bude věnovat pozornost, jednoduše řečeno, kterou Bytost bude poslouchat. Ale jakmile člověk udělá svůj výběr, dá přednost určitým myšlenkám, začíná se aktivní práce konkrétní Bytosti, která vznik těchto myšlenek vyprovokovala.

Anastasia: Mimochodem procesy tzv. tajného vlivu ovládání mysli, masové „informační viry“, které u lidí stimulují agresivitu, hněv, negativní emoce spojené s aktivací jejich Pravé bytosti. 

Rigden: Přesně tak. Brzdění Předních bytostí lidí a aktivací Bočních uskutečňují specialisté na tuto oblast. Účinek je podobný hypnóze.

V meditaci je možné vcítit se a prozkoumat působení Pravé bytosti, je možné pochopit, odkud a kam směřuje tento proud: je pociťován jako klesající tlak zprava (zvenku dovnitř).  Nicméně pokud člověk tuto bytost učí disciplíně, tedy pokud přísně kontroluje své myšlenky, emoce, nedopouští negaci, jasně se drží Duchovního směru, tak získá efektivního pomocníka, který se skvěle orientuje ve světě jemných energií, má mnohorozměrné spojení se stejnými Bytostmi ostatních lidí. Přičemž opakuji, že toto spojení probíhá nezávisle na čase a prostoru.

Různé národy ve svých posvátných kresbách zobrazovaly Pravou bytost v podobě silného a agresivního zvířete, například bílého tygra (kyrgyzské šamani), medvěda, lva, leoparda, opice, a tak dále, nebo mytického ducha Ochránce. Pokud jde o agresi, strach nebo neobvyklé síly, zmínky o tom jsou uschované v archaických mýtických rituálech. Jako živel, který symbolizuje tuto Bytost, se uvádí oheň.

Levá bytost je umístěna ve vzdálenosti natažené ruky na levé straně fyzického těla. Tato bytost je spojena se světem Ahrimana, světem sakrálních znalostí Materiálního principu. Je vybavena mnoha možnostmi a funkcemi. Jejich využití Osobností opět závisí na tom, co v člověku dominuje: Duchovní princip nebo Materiální princip. Charakteristiky Levé bytosti v případě dominantní Materiální podstaty  - vychytralost, mazanost, pýcha, podvod a svádění. Je to chytrá a zrádná Bytost, která ti bude vše prezentovat nejlepším možným způsobem, hlavně aby člověka odvrátila z duchovní cesty. Pokud tato Bytost není pod kontrolu Osobnosti, právě ona v člověku provokuje pochybnosti. Pokud je Pravá bytost spojena s tupou agresí, zlostí, tak naopak Levá může dobývat svou logikou, ukazovat jasnost vědomí při budování logických řetězců Materiální podstaty. Stejně jako Přední bytost vybízí člověka k hledání něčeho nového, ale v materiálním směru, stále naznačuje, že si člověk zaslouží více a že je mnohém významnější než ostatní. Obecně platí, že myšlenky o velikášství a tajné moci nad ostatními - jsou základem jejího útoku na Osobnost při dominanci ve vědomí Materiální podstaty.

Když člověka navštíví podobné myšlenky, tak je ve stavu meditace také možné vysledovat tlak zvnějšku: bude pociťován jako klesající, jako svírající z levé strany. Pokud se bude člověk častěji učit disciplíně sebe sama, svých myšlenek a přitom se stabilně držet duchovní cesty, tak se i Levá bytost stane pomocníkem a osobním „informátorem“ v sakrálních otázkách. Podstata Levé bytosti se ve starých spisech obvykle zobrazovala buď jako zvíře, které vyvolává strach nebo chytré a mazané zvíře, jako je vlk, šakal, mytické monstrum, drak, had, nebo jako Strážce, duch. Jako živel je označována jako země, nebo spíše prach jako symbol pomíjivých hodnot v tomto světě. 

Anastasia: Pro čtenáře upřesním, že Přední bytost a částečně i Zadní bytost (v režimu kontroly a pátrání po informacích tady a teď) jsou aktivní pomocníci v duchovním osobním rozvoji člověka. A boční bytosti (Levá a Pravá) a také Zadní bytost (se svou informační databází o minulosti) plní víc sliperské funkce v práci se stejnojmennými Bytostmi ostatních lidí, a také hrají důležitou roli při aktivaci Materiální podstaty v člověku. 

Rigden: Správně. Zvlášť Levá bytost je nejvíce informativní, je to perfektní snímáč informací, v manipulaci s náladou a přáními objektu. Při její aktivaci je těžké ji navenek odolávat. Nicméně je také nebezpečná i pro majitele takové aktivace, proto může i jeho uvést v omyl. Pokud mluvíme o agresi, sklíčenosti nebo přemožení obavami – za to zodpovídá Pravá bytost. Ale toto všechno funguje v případě, že převládá Materiální podstata pozorovaného objektu. Takže pokud lidé nechtějí být v situaci jako králík před škrtičem, je nutné, aby se naučili žít na duchovní vlně, žít podle Svědomí. Jinak, jak se říká, „Když Svědomí spí, čerti šeptají“. 

Tyto Bytosti jsou vhodné k plnění určitých cílů a úkolů v neviditelném světě. Jsou to svérázné „moudré a živé nástroje“ neviditelného světa, které člověku pomáhají v jeho duchovním rozvoji, pokud je samozřejmě umí používat a kontrolovat je. Jestliže takovou kontrolu neprovádí, v prvé řadě jde o kontrolu spojenou s důslednou čistotou jeho myšlenek, tak tyto boční Bytosti kontrolují jeho, tedy získávají nad ním kontrolu skrze převahu Materiální podstaty. Abychom se naučili kontrolovat a řídit své Boční bytosti, musíme se pro začátek naučit chápat, co samy o sobě představují a jak působí. Je třeba vypozorovat jejich projevy v sobě a jejich nejvyšší aktivací. Aktivace se obvykle projevuje v podobě jedněch a těch samých „pomyslných zvyků“, psychologických „záminek“ Osobnosti, které jsou založeny na negativním, egoistickém způsobu myšlení.

Když převládá Materiální podstata, je Bočním bytostem zcela jedno, jaké negativní a pochlebující myšlenky aktivují ve vědomí a jaké vnější obrazy k tomu použijí (proto člověk obvykle ze svého pomyslného neštěstí viní kohokoli jiného, jen ne sebe). Pro boční Bytosti hlavní je síla pozornosti samotného člověka, díky které se zesiluje jejich vliv na něj a, obrazně řečeno přivádí k tomu, že stává na nich závislý. 

Většina lidí o těchto převratných poznatcích neví, stejně jako následně nerozumí principům fungování svých Bytostí v každodenním životě. A to navzdory tomu, že se lidé často potýkají s jejich projevem. Když myslíme na jiného člověka, známého, kamaráda nebo příbuzného a tak dále (o lidech, s nimiž jste měli možnost osobního kontaktu a kontaktu s jejich biopolem), pak ve skutečnosti kontaktujeme přímo jejich Bytosti. Pokud myslíme pozitivně – do kontaktu vstupují Přední bytosti, a když negativně - do kontaktu vstupují naše Boční bytosti. Jak se to odehrává? Jakmile člověk myslí a zkoncentruje pozornost na konkrétního člověka, probíhá výměna informací na úrovni jemných energií mezi Bytostmi této osoby a osoby, na kterou myslíte. Například, myslíte na někoho, koho už jste deset let neviděli, a on vám zavolá v ten samý den, nebo ho „náhodou“ potkáte. Nebo se tane, že během rozhovoru víte, co se bude vyprávět dál, cítíte náladu a myšlenkový tok vypravěče předem. Proč se to stává? Protože naše konkrétní Bytost vstoupila do kontaktu s Bytostí jiného člověka. Pro tyto Bytosti v podstatě neexistuje žádný čas ani prostor v našem chápání, ony žijí podle vlastních zákonů. Jsou to zvláštní zprostředkovatelé Osobnosti v jejím kontaktu s neviditelnými světy.

Často to bývá tak, že člověk, který se příliš nestará o důslednou čistotu svých myšlenek (je otevřen působení zvnějšku), věnuje se jakýmsi svým každodenním starostem a najedenou z ničeho nic se začne zlobit nebo pociťovat nepochopitelný strach. Ale příčina se skrývá v informační výměně. Tato výměna může být různého druhu, třeba může mít také podobu informačních projevů sub-osobností, o kterých jsme mluvili, nebo kontaktu bočních Bytostí člověka se stejnojmennými Bytostmi lidí ale i z jiných důvodů. Může to být také projevem vůle Materiálního rozumu (z důvodu, který člověk vůbec netuší) skrze vlastní systém aktivace Materiální podstaty v konkrétním individuu nebo v mnoha lidech, nezávisle na tom, kde se tito lidé nachází a zda se navzájem znají. Proto pro každého člověka jdoucího po duchovní cestě je velmi důležité, aby o těchto projevech věděl, aby uměl kontrolovat svoje myšlenky a aby nedopustil to, že se do jeho života bude vměšovat pro něj cizí vůle Materiálního rozumu. 

Anastasia: V mnoha případech lidé nechápou a dokonce ani nevědí o existenci podobných mechanizmů působení ze strany neviditelného světa, ačkoli sami tím ve svém každodenním životě dost trpí.

Rigden: Ano, lidé to mohou nechápat a nevědět o tom, ale právě oni si volí, jakým myšlenkám dají přednost. A mechanismy působení ze strany neviditelného světa mohou být velmi různorodé. Pokud se člověk nachází ve stavu Materiální podstaty, tak ho jednoduše stačí vyprovokovat podobným neviditelným obrazem za pomoci bočních Bytostí ke vzestupu negativních emocí (agrese, strach), aby se otevřel, vyšel z rovnováhy. Jinak řečeno, dostat se s ním do rezonance. A potom s využitím jeho energetiky je už možné bezprostředně působit na jeho boční Bytosti, které mu také vládnou. Mimochodem tak fungují i Kandukové, o kterých ses zmiňovala v knize „Ezoosmóza“ (článek Skrytá realita). Vyvolávají v lidech negativa a poté získávají vládu nad jejich vědomím. Tyto znalosti, jako nástroj vlivu neviditelného světa na lidi, využívali žrecové v dávné minulosti, a i dnešní žrecové z řad Archóntů stále používají tyto techniky. Ale nejen Archónti ovládají tyto znalosti. Někteří sliperové ve své práci tyto techniky také používají. Vždyť je to pouze nástroj. Všechno závisí na tom, jak a za jakým účelem je použit.

Anastasia: Vysvětlete, prosím, čtenářům, co se odehrává s Přední a Zadní Bytostí, když jsou aktivní boční Bytosti? 

Rigden: Celkově můžeme říci, že když v člověku s dominující Materiální podstatou aktivně pracují boční Bytosti (a to je zřejmé z oněch negativních myšlenek nebo z emocionálních výbuchů člověka při rozhovoru s ostatními lidmi), tak Přední a Zadní bytost namísto svého pravého určení, kterým je pomáhat v osobním duchovním rozvoji člověka, jsou jednoduše využívány bočními Bytostmi pro jejich potřeby. A potřeby Materiální podstaty stejně jako veškeré hmoty jsou stále stejné, omezují se pouze na boj o moc. Výsledkem je, že Zadní bytost začíná aktivně ve vzpomínkách vyhledávat momenty týkající se různých životních situací, kde se jednalo o aktivaci boje o vliv, aktivaci agrese, manipulace, koncentrace na egoizmus a tak dále. A přední bytost v tu dobu prakticky nepracuje podle svého původního určení, pouze periodicky aktivuje pocit naděje v budoucnost, která je lidským vědomím (stereotypním, materiálním způsobem myšlení) úspěšně přeměněna v naději na budoucí blahobyt v materiálním světě.  Ovšem v tom, že vznikla taková situace, je vinen sám člověk, vždyť on si volí, jakým myšlenkám dá ve své hlavě přednost. 

Anastasia: A pokud v člověku převažuje Duchovní podstata?

Rigden: Pak všechno probíhá kvalitativně jinak. Člověk se více soustředí na kontrolu svých myšlenek, na sebevzdělání, na duchovní rozvoj, sebezdokonalení. Aktivně v něm pracuje Přední bytost a díky disciplinovanosti myšlenek, boční Bytosti, řekněme to takto, plní dodatečnou funkci svérázných Strážců. Potom, i když z vnějšku přichází informace agresivního, manipulativního smyslu, kterou Zadní bytost prověřuje, člověku to nevadí, protože je u něj aktivována Přední bytost. On jednoduše v mysli tuto informaci ignoruje. A boční Bytosti kontrolované disciplinovanou myslí v podstatě kromě toho, že varují před rozvojem nežádoucí situace, tak také pomáhají v poznání neviditelného světa díky svým možnostem a vzájemnému propojení s ostatními dimenzemi. Proto je také důležité být Opravdovým Člověkem a žít v pozici Duchovní podstaty. 

Anastasia: Vím podle vlastních zkušeností a taky ze zkušenosti v naši skupině, že když se lidé setkávají s praktickým poznáním těchto Bytostí, mohou u nich zpočátku vznikat různé emoce (od údivu až po strach) ze setkání tak říkajíc se sebou samým v neviditelném světě. Možná že je to důsledek zvyku z dětství, kdy jsme zvyklí vidět se v perspektivě trojrozměrné dimenze a nečekaně se koukáme do tváře sami sobě ve zcela jiné podobě a rozsahu z pozice jiných dimenzí. 

Rigden: To je přirozené. V prvních etapách poznání svých Bytostí v sobě totiž člověk ještě nepřekonal zvyk zafixovaný v jeho vědomí životními zkušenostmi v trojrozměrné dimenzi, kdy jakýkoli nový jev u něho vyvolává smísení a boj dvou pocitů: strachu a neobyčejné zvědavosti. Podle toho, co v něm zvítězí, takový také bude výsledek poznání. Podobný strach je pouze chybná volba, emoce vycházející z Materiální podstaty, do které Osobnost vkládá sílu své pozornosti a tím ho také materializuje. V poznání světa je třeba být duchovně svobodným, tedy být osvobozeným od podobných strachů skrze svou pevnou volbu, sebepoznání, úsilí o vyšší, duchovní svět. V duchovním poznání zkušenější člověk nepociťuje strach z otevírajícího se neviditelného světa. On jednoduše začíná používat tyto znalosti, uvědomuje si, že jím pozorované Bytosti jsou přeci jeho součástí. V podstatě je to on sám v různých projevech více rozměrné reality. 

Anastasia: Ano, jak se mezi lidmi říká: „Bůh nedává nic zbytečného“.

Rigden: Přesně tak. Existence těchto Bytostí je spojena s lidskou volbou, přesněji s vytvořením podmínek pro ni, s tím, že je Osobnosti dána určitá míra svobody. V tomto je také smysl celé komplikované konstrukce člověka. Pokud by nebyly tyto boční Bytosti, nebyla by ani svoboda volby mezi přáními materiálního světa a duchovními snahami, mezi „dobrem a zlem“. Tak by člověk bez ohledu na to, že se nachází v omezených podmínkách (uzavřen v hmotě) přesto uvnitř cítil Duši a podle vnuknutí by šel k Bohu. Ale s těmito různorodými Bytostmi má alternativu volby: může si vybrat hněv, agresi, hrdost i nekonečná přání hmoty nebo nemusí tomuto všemu věnovat sílu své pozornosti a postaví se na stranu duchovního a přeje si pouze jedno – své duchovní osvobození a směřování k Bohu. 

Duchovní rozvoj člověka můžeme obrazně přirovnat k pohybu auta s opakujícím se prokluzem kol. Zpočátku se vědomí člověka často a nekontrolovaně přepíná z jednoho emocionálního stavu do druhého. Můžeme to přirovnat k začátečníkovi, který usedl za volant a ještě si plete pedály, kde se šlape na „plyn“ a kde na „brzdu“. Disciplína myšlenek, kontrola vlastního stavu vědomí – to je právě snaha člověka naučit se řídit sám sebe, své emoce, přání, myšlenky a přitom držet přesný kurz celkového pohybu – své životní pozice, hlavní volbu. To znamená vědomě, s plnou odpovědností prožívat život, přesně se orientovat na duchovní směr a neustále ho držet ve středu své pozornosti. Obrazně řečeno, je to snaha jet autem k cíli bez ohledu na drobné protáčení kol. Přirozeně, čím častěji se budeš kontrolovat, čím soustředěnější budeš na své cestě (nebudeš lajdačit po okolí a nebudeš věnovat pozornost myšlenkám a emocím od bočních Bytostí), tím bude rychlost tvého pohybu (duchovního rozvoje) vyšší. 

Anastasia: Hezký příklad. Když se tak zamyslím, tak většina lidí prožívá své životy nevědomě v duchovním smyslu, věnují pozornost myšlenkám svých bočních Bytostí. Stanovují si drobné všední cíle a materiální úkoly, například nahromadit, ukrást, koupit, utvrdit svou dočasnou významnost v rodině, v práci, ve společnosti a tak dále. Obrazně řečeno, jezdí autem v kruhu a zbytečně spalují svůj benzín (životní energii). 

Rigden: Oni prostě prožívají život podle své vnitřní volby, v podstatě omezený, prázdný život, který pro ně přichystal systém Archóntů: buď „robotem“ od rána do večera s omezeným vědomím, s úzkým spektrem zájmů a všedních starostí. Ale všechno jsou to zvyklosti, které jsou dostatečně zakořenily ve světě, aby člověka donutily v ně uvěřit a pracovat pro tento vymyšlený systém, tedy pro jeden z programů Materiálního rozumu. Ve skutečnosti člověk sám sebe upoutává do řetězce tohoto trojrozměrného světa, protože je pro něj lehčí být otrokem v tomto systému materiálních hodnot, než aby dobýval svou duchovní prací opravdovou Svobodu - osobní povolení ke vstupu na Věčnost. Život člověka je v jeho rukách, v jeho právu volby, v jeho přání sebezdokonalovat se a pracovat na sobě. 

Anastasia: Ano, tím spíš v našem století informačních technologií se pro lidi stávají dostupnými nejrůznější informace o duchovním dědictví různých národů. Kdo hledá, ten vždy najde. 

Rigden: U středověkého vědce Omar Chajjám a jako člověka s širokou škálou poznatků z nejrůznějších oblastí, počínaje fyzikou, matematikou a konče filozofií a sakrálními znalostmi, můžeme najít takovéto verše: 

„Nás Čtyři nutí strádat,
Vnucuji nám potřeby jíst a spát.
Ale jsme zbaveni celistvého, k prvopočátku –
V nebytí vrátíme se zas.“

Anastasia: Omar Chajjám věděl o čtyřech Bytostech člověka?!

Rigden (s úsměvem): A jak se ti líbí toto jeho čtyřverší?

Ty narozený čtyřem živlům, vyslechni si zvěst,
Ze světa tajného, který nezná lest!
Jsi zvíře i člověk, zlý duch a anděl ty,
Vše, čím se zdáš být, v tobě společně skryto jest.

Nebo takovou báseň Omara Chajjáma:

Když roste z kořene štěstí věčná větev slávy.
Pokud se těsným oděvem stal život těla,
Nespoléhej na tělesný, cestovní svůj stan,
Neb ne tak už jsou pevná ta čtyři staré tyče jeho. 

Anastasia: Roste z kořene štěstí věčná větev? To je alegorické přirovnání k „Lotosovému květu“ v sluneční pleteni? Stan odkazuje na pyramidální stavbu. Čtyři staré tyče – jsou tedy zřejmě čtyři Bytosti. A k tomu jsou zde uvedeny jejich základní mytologické obrazy: zvíře – Pravá bytost, člověk – Zadní bytost s lidskou minulostí, zlý duch – Levá bytost, anděl – Přední bytost. Obdivuhodné! Asi kdybych nevěděla o Bytostech, tak bych si asociovala tato slova s materiálními pojmy. Ukazuje se, že lidé nevidí ani polovinu těch znalostí, které se odrážejí ve verších Omara Chajjáma.  

Rigden: Lidé se jednoduše nezatěžují s procesem hlubšího poznání, aby se zmocnili klíče ke znalostem… Když budu pokračovat v rozhovoru o struktuře člověka, jak už jsem říkal, dochovalo se mnoho zmínek v kulturních, mysticko-náboženských tradicích, mýtech a legendách národů světa o oněch základních čtyřech Bytostech člověka s jediným centrem – Duší.  

Anastasia: Pamatuji si, že jste nám nějak vyprávěl, že u starých Egypťanů se mluvilo o pěti základních prvcích, které tvořily lidskou bytost: Ach, Ba, Ka, Chat, Chu.  Zaznamenala jsem tyto znalosti v knize „Sensei – IV“. Je zajímavé, jak lidé reagovali na tyto zprávy, mimochodem stejně, jako tehdy já. Doslova pro sebe odhalili něco nového. Nehledě na to, že do dnešních dní o tom došly připomínky předků, mnozí čtenáři nerozebírali pojem Duše právě v takovém kontextu. Mám takový dojem, že znalosti jsou, ale v běhu času k nim byl ztracen klíč. A právě vaše vysvětlení dává lidem tento cenný klíč k pochopení nejen sebe samých, ale i toho, co se děje v okolním světě, a také k tajným znalostem ze starodávných pokladnicí lidstva. Jak už dnes jasně chápu, to, co je lidem dnes předkládáno jako alternativní znalostí o Duši, jsou, kromě učení toho či ono tradičního náboženství, především knihy západní filozofie, kde velmi mnohé vychází „z lidského rozumu“. 

úryvek z knihy AllatRa

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

[Akt. známka: 5,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 0 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
07. 04. 2021:

Ivan Hoffman: "Chtějí (nastupující generace, deroucí se k moci, Piráti a STAN pozn.red.) vybudovat to, co už zde je, tedy globálně metastázující liberální demokracii. Do stejné řeky, jak známo, nelze vstoupit podruhé. Není už co privatizovat, lze jenom tunelovat skromné daňové příjmy demontovaného státu, respektive unijní dotace, které jsou jakýmsi bolestným za odtékající zisky nadnárodních korporací. Jednou z mála možností, jak se dnešní Piráti mohou dostat k penězům, je inventura mandatorních výdajů státního rozpočtu. Oškubat chudé, staré, přidusit státní zaměstnance, střední třídu. Obrat bohaté totiž nedává smysl, když chci patřit do jejich klubu...
Změna může přijít až s generací, která se vůči liberálně mafiánskému globálnímu kapitalismu ostře vymezí...
"

Celý článek...


05. 04. 2021:

Profesor Ivo Budil: "...Evropská unie je disfunkční, rigidní a kontraproduktivní organizace, pro jejíž další trvání není žádný opravdu racionální argument. Problém s očkováním proti covidu a čím dál absurdnější ekonomické a ideologické návrhy o tom přinášejí stále nové doklady. Evropská unie ničí kreativitu, výkonnost a svobodu evropských národů, které by se měly v zájmu svého přežití v čím dál náročnějším a tvrdším světě domluvit na přínosnější a užitečnější formě spolupráce. Pouze bezohlední kariéristé mohou hájit její další existenci...

...Úspěch Pirátů je paradoxně dokladem toho, do jaké míry se vnitropolitický vývoj v České republice sladil s politickými trendy v západní Evropě, pro něž je příznačný nástup iracionálních a aktivistických ideologických hnutí. Vláda Pirátů by bezpochyby zhoršila atmosféru ve společnosti, prohloubila by hospodářskou stagnaci a znemožnila by hledání nosných vizí dalšího rozvoje naší země..."

Celý článek...


03. 04. 2021:

Petr Žantovský: Vedle seznamů politiků a celebrit představily Evropské hodnoty i seznam tzv. občanských dezinformátorů. „Tuhle formulaci jsem ještě neslyšel, je moc ‚pěkná‘... Vyrobily z toho všeho elaborát o tom, jak jsme obklopeni nepřáteli. Jako v padesátých letech. Na každém rohu stojí imperialistický agent, viz plakáty ‚Nemluv o své práci, nevíš, kdo tě poslouchá‘. Myslím, že se tomu blížíme. Tyhle seznamy nám dávají další argument k tomu, že se nemýlíme. Jsem zvědav, kdy Evropské hodnoty přiznají vazbu na Ministerstvo vnitra a jak to bude ministr vnitra potom vysvětlovat. Zajímalo by mě, kým jsou tyto projekty placeny, s jakým cílem a proč se zveřejňují seznamy nepřátel a co ty chudáky nepřátele čeká. To nám Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty zatím nesdělilo...

Celý článek...


31. 03. 2021:

Ondřej Neff: "Je teď v těžké pozici (ANO pozn.red.), protože má odpovědnost výkonné moci a je zranitelné vůči kecalům zleva a zprava. Situace se může změnit, jakmile covidová krize pomine a Evropská unie začne prosazovat Zelený úděl a kvóty na uprchlíky plus jako přívažek zavedení patnácti pohlaví pro začátek. Už nemáme levici a pravici. Čím dál víc si myslím, že hranice se teď štěpí podle generací a ti mladší v touze po lepším světě a hlavně po „zničení starého podlého světa“ půjdou za Piráty. Ta usedlejší část se semkne – možná – znova kolem ANO. Kdyby ale ten Babiš nebyl a) posera, b) chaotik c) uměl jednat s lidmi, to by se jim jinak semkávalo!"

Celý článek...


27. 03. 2021:

Vidlák: "Většina alternativních médií tak nějak počítá s tím, že budou propíráni. Tak nějak vědí, že nemají žádný bianko šek na důvěru, že si ji budou muset nejprve vybojovat, budou muset ukázat, že věci rozumí a nebo se budou muset pokorně omluvit, že se spletli. Vědí, že nemají velký dosah, nemají k dispozici žádné technické prostředky, jen trochu postřehu a to ještě ne vždy. Pro reportéry v České televizi je samozřejmě mnohem jednodušší dojít k tomu, že lidi jsou blbí a proto věří blbinám. Kdyby třeba jen na minutku připustili, že lidi především nevěří jim a až pak věří něčemu jinému, museli by se začít ptát, jestli náhodou nedělají něco špatně. A to by mohli uhodit hřebíček na hlavičku a to by spustilo řetězec průserů, které nikdo na Kavkách nemá zapotřebí. Proto budou raději propírat horem dolem, jak lidi věří naprostým hovadinám, než aby jen připustili stín toho, že na začátku je nedůvěra k nim samotným a je to nedůvěra stále se prohlubující. Od toho se pak odvíjí všechno další, co se na mediální scéně děje."

Celý článek...
WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.3a - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!