Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 31. 03. 2020     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Aldous Huxley:
Skutečně efektivní totalitní stát může existovat, bude-li všemocná vláda složená z politických bosů a armády jejich manažerů budou ovládat populaci otroků, kteří nemusí být za mřížemi, protože své otroctví milují.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Mayský sněm promlouvá
(01. 04. 2017, 2676x)
Probuďte svou vnitřní sílu
(22. 05. 2017, 2335x)
Otevřete dveře ke štěstí
(12. 04. 2017, 2300x)
Aktuální stav
(12. 01. 2018, 2275x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh
 
Předpověď pro ČR 1.den title= Předpověď pro ČR 2.den Předpověď pro ČR 3.den
 

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Sebepoznání

* Radostná kosmologie - Prolog (3.)


Ukázka z knihy (Radostná kosmologie) - Sebepoznání - 26. 01. 2010 (3659 přečtení)

Reakce většiny kulturních lidí na myšlenku získat hlubší psycholo­gické nebo filosofické jasnozření prostřednictvím drog bývá podobná, většina se domnívá, že to snad je až příliš snadný, možná až banální způsob „osvícení”, než aby ho bylo možno brát vážně. Moudrost, kte­rou je možné „zapnout” – jako lampu vypínačem – jako by urážela lid­skou důstojnost a degradovala nás na pouhé chemické automaty.


Člo­věku tak trochu přichází na mysl huxleyovská představa světa budoucnosti, v němž existuje třída jakýchsi syntetizovaných Buddhů, „fixovaných” lidí neustále udržovaných v jakési sterilní lobotamii nebo hypnóze – lidí, kteří vlastně ztratili svou lidskost a s nimiž – tak jako s opilci – už nikdo nemůže rozumně komunikovat. Tohle je ovšem vampýrská fantastika, která nemá co dělat s fakty nebo se zkušeností samou. Patří ke stejnému typu pověrečné hrůzy, jakou pociťujeme před vším neznámým, poněvadž si pleteme neznámé s nepřirozeným; blíží se způsobu, jakým někteří lidé uvažují o židech, protože jsou obřeza­ní, nebo o černých, protože jejich barva i rysy jsou „jiné”.

Navzdory široce rozšířenému předsudku vůči všem drogám jako takovým, neschopnosti rozlišovat mezi nimi a navzdory tvrzení urči­tých náboženských disciplín, že právě ony jsou jediným prostředkem mystického jasnozření, neshledávám žádný podstatný rozdíl mezi zku­šenostmi navozenými, za příznivých okolností, těmito chemikáliemi, a např. stavy „kosmického vědomí”, zaznamenanými R. M. Buckem, Williamem Jamesem, Evelyn Underhillovou, Rayno Johnsonem a dal­šími průzkumníky mysticismu. Ony „příznivé okolnosti” znamenají společensky i fyzicky vhodné prostředí; určitým ideálem by mohl být dům poskytující klidné soukromí (nikoli však nemocnice nebo sana­torium!) pod dohledem nábožensky orientovaného psychologa nebo psychiatra. Atmosféra by tam měla být spíš domácká než klinická, a je nanejvýš důležité, aby postoj dohlížitele byl plný podpory a pochopení. V atmosféře nejistoty a okolností bizarních nebo nepříznivých se může prožitek snadno zvrhnout ve velice nepříjemný paranoidní stav. Kdispozici by měly být nejméně dva dny – jeden pro samotný prožitek, který trvá šest či osm hodin, druhý pro jeho zhodnocení ve stavu klidu a uvolnění mysli, jaký zpravidla následuje.

Samozřejmě používání tak silných léků by se nemělo brát lehkováž­ně, jako když si člověk zapaluje cigaretu nebo míchá koktejl. Mělo by se k nim přistupovat jako ke svátosti. Samozřejmě nikoli s tak typic­kým zákazem veselí a humoru, který tak často provází naše tradiční náboženské obřady. Důležitým pravidlem je, že by měl být přítomen někdo, kdo by experimentátorovi poskytoval opěrný bod pro kontakt s „realitou” – myslím s takovou, jak je definována společensky. Tako­vým kvalifikovaným dohlížitelem či „komunikátorem” by mohl být psychiatr nebo klinický psycholog, který má sám osobní zkušenost s působením drogy. Říkám to i přesto, že jsem se přesvědčil, že právě ti, kteří by měli být alespoň „technicky” kvalifikovaní (myslím skutečné psychiatry a psychology), mají z jakýchkoli neobvyklých stavů vědomí strach. Je tomu tak i přesto, že mají vlastně jedinečnou možnost sdí­let zkušenost těch, které mají pod svou péčí. Proto je, myslím, tou nejpodstatnější kvalifikací dohlížitele zkušenost a důvěra v situaci, kterou by od něho mohli přejímat ti, kteří jsou ve stavu akutní hyper­vnímavosti, již tyto látky navozují.

Drogy, o nichž je zde řeč, nejsou afrodisiaky a tam, kde je společně přijímá menší skupinka lidí, atmosféra ani v nejmenším nepřipomíná opilecké výtržnosti nebo společnou apatii opiového doupěte. Členové takové skupiny se obvykle otevírají jeden druhému při vysokém stupni přátelského porozumění. V mystické fázi tohoto prožitku může mít „vzájemnost” účastníků zřetelnost téměř fyzického vjemu. Navozená společenská situace může být právě taková, na jakou se svými obřady vzájemného spojení snaží zaměřit různé náboženské komunity – vztah vzájemného porozumění, odpuštění a lásky. Toho však církevní spole­čenstva dosahují jen velmi vzácně. Takováto „psychedelická vzájem­nost” se pochopitelně nestává automaticky trvalou. Takovým není ani pocit družnosti, evokovaný čas od času na shromážděních přísně religiózních. Psychedelický prožitek, o němž hovoříme, téměř přesně koresponduje s teologickou koncepcí svaté milosti a s jejími prostředky –.nezaslouženým darem duchovní síly, jejíž setrvání závisí na tom, jak bude využita v následném životě. Katolická teologie připouští i mož­nost takzvaných „mimořádných” milostí, jež mívají podobu mystického zření, sestupujících na člověka náhle a mimo jakékoli regulérní a ob­vyklé prostředky, které církev nabízí: svátosti a modlitby. Zdá se mi, že jen zvláštní studie by mohla potvrdit, že stavy milosti prostředkované houbami, rostlinami kaktusů nebo chemickou látkou jsou ve srovná-ní s těmi, které prostředkuje náboženská disciplína, jen zkušenostmi vyumělkovanými a méněcennými. Nároky na výjimečné schopnosti vlastního zboží nejsou obvyklé jen v obchodě, ale běda, i v organizo­vaném náboženství. To je vidět na puritánství, kde radovat se z čeho­koli, pro co se netrpělo, vzbuzuje automaticky silný pocit viny.

Při psaní tohoto textu jsem si jasně uvědomoval, že zejména LSD se může stát – zvlášť pak ve Spojených státech – veřejným skandálem. Máme zde svou zkušenost jak s prohibicí, tak s fantasticky mstivými zákony proti používání marihuany (zákony schválenými při špatně předstíraném zájmu o vědecký výzkum drog). To bylo před devíti lety – od té doby se vše, čeho jsem se obával, stalo skutečností. Dnes se ptám sám sebe, zda bych knihu psal znovu, zda vůbec mělo smysl profano­vat mysteria a takříkajíc házet perly sviním. Usoudil jsem, že když Huxley a další již „vypustili džina z láhve”, byla řada na mně, abych otevřeně a beze strachu podpořil to, co je pozitivní, a s maximální in­teligencí přistoupil k jevu, označovanému dnes pojmem psychedelic­ké chemikálie.

Všechno nadarmo. Tisíce mladých lidí překrmovaných náboženstvím standardní značky, které neposkytuje nic víc, než plané řeči, kárání a (obvykle) špatný rituál, se při hledání klíče k jedinečné náboženské zkušenosti vrhá okamžitě na LSD a další psychedelika. Jak se dalo před-pokládat, byly i neshody. Několik psychotiků přepadlo přes okraj vět­šinou proto, že LSD brali za nekontrolovaných okolností, v přehnaných dávkách nebo ve vyprahlé atmosféře nemocničních výzkumů, pod hro­zivým vlivem zkušeností se schizofrenií. Protože většina zpráv jsou zprávy zlé, tyto nešťastné náhody dostaly v tisku maximální publicitu na úkor jakýchkoli zpráv o prožitcích plných nezapomenutelné nádhery, takových, jaké jsem se pokusil popsat ve své knize já. Dobrou zprávou pro noviny je rozvod a ne šťastná svatba. Objevily se dokonce i vědomě falzifikované příběhy. Třeba takové, že několik mladých lidí pod vlivem LSD hledělo do slunce tak dlouho, až osleplo. Psychiatři spustili poplach a křik o „poškození mozku”, ovšem bez jakéhokoli solidního důkazu. Byly zveřejněny zprávy o destruktivním působení LSD na genetický kód, které se však, jak se ukázalo později, dalo srov­nat s účinkem, jakým na geny působí káva nebo aspirin.

S ohledem na rostoucí veřejnou hysterii se společnost Sandoz, dr­žitel patentu na LSD, rozhodla tuto látku stáhnout z trhu. V tutéž dobu vláda Spojených států, která dala najevo, že se naprosto nedokázala poučit ze všech neštěstí prohibice, prostě LSD zakázala (přičemž spus­tila jeho výzkum pouze pod hlavičkou Národního institutu pro dušev­ní zdraví a v rámci armádního vývoje chemických bojových prostřed­ků) a veškerou kontrolu nad touto psychedelickou látkou svěřila policii.

Ovšem zákon proti LSD je neuplatnitelný. Substance sama je totiž bez chuti a bez barvy, a účinné dávky LSD mohou být i při velkém množství vtěsnány do velice nepatrných prostorů; látka může být po-žita s čímkoli, co se dá pít nebo jíst, od rumu až po piják ze školního sešitu. Když byla spolehlivá látka připravovaná v laboratořích Sando­zu stažena z oběhu, začali chemici-amatéři produkovat v ohromném množství LSD pro černý trh – LSD nejisté kvality i dávkování, často míchané s přísadami jako methedrin, atropin či heroin. V důsledku toho začíná zákonitě vzrůstat počet psychotických epizod po jeho po-užití. Situace je o to horší, že ten, kdo LSD používá drasticky a nekon­trolovaně ze strachu z policie, stává se snadnou obětí. Někteří z výrob­ců-amatérů, hlavně z řad vysokoškolských studentů chemie, vedou jakousi propagační misi „obrácení lidí na LSD” a daří se jim produko­vat LSD dobré kvality. I díky jim přibývalo v tomto souboji více pozi­tivních zkušeností, a toto okouzlení novou „alchymií” dále pokraču­je. I když veřejnost si používání LSD spojovala především s hippies a studenty, projevili o něj zájem i lékaři, právníci, duchovní, umělci, obchodníci, profesoři i naprosto vyrovnané domácí hospodyňky.

Úporná snaha o potlačení LSD a jiných psychedelik byla naprostou pohromou v tom smyslu, že 1) zabránila serióznímu výzkumu těchto látek; 2) iniciovala výnosný černý trh vybudovaný na vysokém zvyšo­vání ceny atd.; 3) vybavila policii dalšími zneužitelnými pravomoce-mi; 4) navodila pocity falešného okouzlení „zakázaným ovocem”; 5) odsoudila do přeplněných věznic tisíce lidí, zkriminalizovala řadu sluš­ných lidí, zcela nekriminálních, 6) ti, kteří psychedelika používají, se více než kdy předtím musí obávat paranoie.

Řekněme si však, jaká mohou být opravdová nebezpečí LSD. V prv­ní řadě může tato látka způsobit krátkodobou či déletrvající psychó­zu. Navzdory všem technikám psychologických a neurologických tes­tů je obtížné s naprostou jistotou odhalit v člověku potencionálního psychotika. Ten, kdo o použití psychedelických chemikálií uvažuje, by měl toto riziko dobře zvážit: existuje totiž snadná možnost stát se, byť jen dočasně, „nenormálním”. Riziko, které člověk nese, je pravděpo­dobně větší, než při běžné cestě letadlem, nicméně značně menší, než při cestě autem. Víme, že věci, které jsou nám potencionální hrozbou, najdeme v každé domácnosti: elektrický proud, sirky, plyn, kuchyňské nože, čistící přípravky a rozpouštědla (např. toluen), čpavek, aeroso­lové spreje, alkohol, kluzké vany, podlahy a koberce, zbraně, přístroje na sekání trávy, sekery a další nářadí, skla dveří, bazény atd. Přesto neexistují zákony ani proti jejich vlastnictví, ani proti prodeji. Nikdo není zákonem ani policií chráněn před takovými nebezpečnými hou­bami, jako je třeba závojenka olovová nebo muchomůrka hlízovitá (obě velice ošidné a smrtelně jedovaté), před takovými rostlinami, jako je rulík, štědřenec, svlačec, vraní oko, skotský janovec a mnoho dal­ších jedovatých či psychedelických rostlin.

Alan W. Watts: Radostná kosmologie

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

Související články:
Radostná kosmologie - Prolog (2.) (21.01.2010)
Radostná kosmologie - Prolog (1.) (17.01.2010)
Radostná kosmologie - Úvodem (16.01.2010)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 0 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
13. 11. 2019:

Tereza Spencerová: "Moralesova demise přišla pouhý týden poté, co zamítl německému koncernu těžbu lithia s tím, že lithium „patří bolivijskému lidu“… západní a prozápadní mainstream mezitím dál odmítá nazývat puč pučem, očividně podle pravidla, že co je dobré pro Západ, nikdy pučem nemůže být…"

Celý článek...


13. 11. 2019:

Advokát Jaroslav Ortman: "Jestli odkazem listopadu 89 má být, že neuznáváme svobodné volby, že neuznáváme vítěze voleb a že mají odstoupit pod tlakem ulice, tak potom organizátorům nejde o listopad. Pak jim jde v podstatě o revoluční únor 1948, kdy ulice diktovala a vytvářela akční výbory Národní fronty, zavírala lidi, svrhávala je z funkcí, advokáty vyhazovala z Advokátní komory. To je pro mě naprosto nepřijatelné a tyhle metody neuznávám. A tvrdím, že je to faleš, faleš, faleš, a pokud někdo vyzývá k takovým krokům, tak patří buď do blázince, nebo by se nad jeho výzvami měly zamyslet orgány činné v trestním řízení."

Celý článek...


05. 11. 2019:

Nekorektní blog Petra Kubáče: "klimatický summit" se stěhuje potřetí, tentokrát do Madridu. Ve Španělsku protesty nehrozí, protože v tomto "demokratickém" státě dostanete za pořádání referenda víc než v Jižní Americe za terorismus a vraždy. Takže letecké palivo přece jen bude spáleno. Pozoruhodná je situace Grety Thurnbergové, protože plout na plachetinici (i miliardářské kevlarové) Atlantikem do Evropy v listopadu je poukázka na smrt v bouři. Proto bude zlý skřítek šetřit CO2 tak, že přijme španělskou pomoc a pojede jejich velkou, železnou (patrně vojenskou) lodí s táákhle velkým naftovým motorem běžícím nepřetžitě během celé (více než) týden trvající cesty...

Celý článek...


01. 11. 2019:

Neviditelný pes: Pirátka Krausová se schází s trestně stíhaným šéfem reklamky JCDecaux Tenzerem, přičemž pirát Michálek se snaží svoji přítelkyni z maléru vytáhnout, což je zcela pochopitelné, důvody jsou zcela jasné, a odskákat to má z důvodů ne zcela pochopitelných Mikuláš Ferjenčík. Takto je to řečeno jazykem prostým.
Akutní případy Piráti zpravidla řeší bonzováním v Bruselu, ale v tomto případě to nepůjde. Musí si to vyřešit sami. Na to mají transparentní celopirátskou diskusi. Božínku… oni mají štěstí, že takové blbosti jsou mimo rozlišovací schopnost lidí, kteří chodí do práce, mají rodinu, řeší děti a složenky a na luštění ptydepe nemají čas. Aférku Krausové a Michálka a Tenzera nebudou voliči vnímat. Tu vnímají ti, kdo je nevolí, stejně to fungue s Babišem...

Celý článek...


31. 10. 2019:

Zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček: "Co dříve řekl učitel, nebo jiná obecně vážená osobnost, bylo bráno jako jisté měřítko hodnot, obecného vkusu a morálky. Kdo je dnes takovou osobností? Považuje se za ni každý a nazývá se to svobodou. Jsem vždy spíše pobaven, kolik ústavních právníků a politologů se objeví na sociálních sítích v souvislosti s jakýmkoliv právním nebo politickým problémem. Oni neříkají svůj názor, což by jistě bylo možné a vhodné, ale soudí jiné za to, že nesdílejí jejich představu o věci...
...poněkud přehlížíme tu část nenávistných projevů, které signalizují vážnější problémy ve společnosti. Sociální rozdíly nás mohou více ohrozit než nějaké výkřiky omezených hlupáků... Stovky milionů lidí žijí v naprosté chudobě, zatímco pár desítek miliardářů neví, kam s penězi...
"

Celý článek...


28. 10. 2019:

Hudebník Petr Štěpánek: "Bé bé bé, nepozvali nás na Hrad. Bů bů, to se řekneee! Jeden by i zaplakal. Už ale nedodávají, že kdyby je pozvali, pozvání by teatrálně odmítali, případně by zase ze slavnostního aktu demonstrativně odcházeli. Že, Mirko Stojedničko?" ...

Celý článek...


19. 10. 2019:

Komentátor Tomáš Vyoral: "Když se neznámá paní vyjádří na internetu vůči ilegálním imigrantům, nejvyšší státní zůstupce Pavel Zeman je pobouřen a angažuje se. Zatímco když starosta Řeporyjí Pavel Novotný opakovaně na internetu i jinde vyzývá a volá po smrti svých politických oponentů – konkrétních lidí, k močení na jejich hroby a bůhví k čemu, tak soudruh Zeman mlčí. Není hate speech jako hate speech..."

Celý článek...
WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.2RC8 - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!