Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 20. 09. 2019     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Machiavelli:
Cizí vojsko je nejhloupější obranné opatření, jaké svět zná.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Žádejte o pomoc
(28. 09. 2016, 3124x)
Nežijte ve lži
(20. 11. 2016, 2593x)
Hodiny odbíjejí
(30. 12. 2016, 2565x)
Mayský sněm
(07. 01. 2017, 2508x)
Jako v pohádkách…
(07. 12. 2016, 2441x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh
 
Předpověď pro ČR 1.den title= Předpověď pro ČR 2.den Předpověď pro ČR 3.den
 

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Duchovno

* S Křížem krážem aneb cesta tam a zpět


Převzato (Rota.Cz) - Duchovno - 04. 05. 2010 (2934 přečtení)

Kříž, symbol, jenž od úsvitu věků až po dnešní dobu zaplňoval a zaplňuje podvědomí lidstva. Mohlo by se zdáti, že právě tento symbol, je pro každého, kdo je nadán intuicí a poznáním naprosto čitelný. Možná tomu tak opravdu je, ale ne vše je na první pohled jasné jako spalující oheň božské pravdy. Kde je oheň bývá přítomna i temnota.


KELTSKÝ KŘÍŽ

Po právu se říká, že pod svícnem bývá obyčejně tma. A naše cesta vede tmou ke světlu. Ne každý snese jas a oslnění tohoto světla, a tak mu snazší připadne pro život tma, neboť rodíme se ze tmy do tmy. A tak je úplně přirozené považovat tmu za světlo a světlo za tmu. Dostáváme se tímto k problému, co jest tma a co jest světlo? Co jest tento šerosvit, v němž den co den se rodíme a umíráme? Vždyť tolik odstínů má šeď. Hermetická moudrost k nám promlouvá přes staletí a říká: Chceš-li poznat, co jest a co se stane, musíš znáti, co se stalo. Neb nic nevzniká z ničeho. A vše má svůj původ a plán. Neb otec každé věci jest myšlenka, matkou slovo a synem čin. Tak i chci-li poznat syna, musím znáti rodiče. Dobře toto vyjádřil čínský mudrc Lao-c': "Existuje počátek světa; lze jej nazvat matkou veškerenstva. Kdo zná matku, pozná podle ní i děti. Kdo zná děti, přidržuje se podle nich i matky. Kdo se uzavírá vnějšku a zamyká brány (svých smyslů) zůstává do konce života bez pohromy. Kdo se otevírá vnějšku a pachtí se za svými záležitostmi, zůstává do konce života bez pomoci. Vnímat nepatrné znamená být osvícený, chránit v sobě slabé, znamená to být silný. Používejte jeho světla, obnovujte jeho osvícenost, a neuveďte se do zkázy. Tomu se říká sledovat věčnost." PRSTEN

Tedy chceme-li poznat, co jest symbol kříže, musíme se vydat do minulosti a pátrat po souvislostech a poznání, které nám zanechali moudří předkové. Jak později pochopíme, jest prakticky nemožné zjistiti, kdy vznikl. Kříž jako symbol byl používán už od počátku světa - a tedy názor, že jest to výtvor Křesťanství je velmi mylný. Již 5000 let před naším letopočtem v Říši středu za vlády bájných čínských pracísařů, jako jest třeba Fu-si (Bájný Fu-si jest pokládán za objevitele I-Tingu), byl tento symbol dobře znám. Dříve než taoisté vytvořili symbol monády jin-jang, používal se jako symbol universa se dvěma (rotujícími, vířícími) složkami právě znak kříže (svastiky). A nebyla to jen Čína, ale i v Tibetu a Indii byl tento symbol dobře znám, kde poté dostal tvar svastiky jakožto slunečního symbolu, jenž má dodnes Dalajláma na své standartě. Vraťme se ale z Východu na Západ. I zde na západě je symbol kříže tak starý jako samo lidstvo. Někteří vidí jeho vznik a zrod civilizace jako takové v zaniklých prakulturách a světadílech - jako je třeba Mu, Lemurie a v poslední řadě Atlantida. Nyní jsme pochopili, že symbol kříže není něco, co lze označit za vlastnictví určitého společenství, ať už jsou to první křesťané, nebo australští domorodci se svými skalními kresbami. Je to něco, co jest společného všem synům a dcerám Adamovým. Kde vzali první křesťané tento symbol? U hebrejců. A hebrejci od egypťanů a z Babylonu, kde, jak je známo, byli v zajetí, a zde se poprvé tvořila první hebrejská abeceda.

Nyní celý problém ještě přiostříme tím, že do něj vložíme Samekh. Mohlo by se zdát, že nemá s touto oblastí co do činění - ale opak je pravdou. K této pravdě nás přivádí Osvald Wirth jeden z největších znalců tarotové symboliky. Když se zmiňuje o tom, že dříve, než byl používán symbol hebrejské abecedy samekhu (stočeného hada), byl nahrazován symbolem kříže s třemi příčkami. Jak jsme se již dozvěděli, tvar a písmo hebrejské abecedy byl utvořen v babylonském zajetí židů, kde se celá abeceda zformovala. Velmi zajímavý je i poznatek, že písmeno samekh není původem židovské. Ale bylo v době zajetí do abecedy přidáno. Přiblížíme si nyní toto písmeno zasvěceným výkladem Pierra de Lasenica: Samekh, hieroglyf šípu nebo zbraně, ale na rozdíl od Zajin, jenž má význam analogický, šíp nebo zbraň tvoří zde pohyb kruhový. Tak přivádí toto písmeno k představě neproniknutelné hranice v přeneseném smyslu osudu a fatality, jež působí přímo na lidskou vůli a na lidské konání. Tato síla omezená určitou drahou, stává se hmotou, podmiňující čas a prostor. Jest tedy čas, prostor a hmota transformací uvězněné síly - z vyššího hlediska - fikcí, ve které krouží všechna osudovost a všechen determinismus dobra a zla, a která zplodila všechny podmínky a existenční možnosti pomyslné říše stejně pomyslného Satana.

PŘEZKA

Neboť moudří rabíni dobře věděli, že v tomto hmotném světě se Božská pravda (duch) zahaluje do tvaru a věcí a jest oku neviditelná. Narozdíl od tvarů věcí, které jsou viditelné. Za pomyslného tvůrce a vládce označili Samekh-Zlo, Šalbu, Hada, Satana, které jakožto Samekh - zlo, převzali od Asyřanů a zařadili do své věrouky. A vyhnuli se tedy tomu, že se nestali otci této myšlenky. A potažmo hříchu proti Jedinému.

Samekh- Zlo, ve tvaru kříže s třemi příčkami do tvaru trojúhelníku, se nám ztrácí v zemi Babylonské. Z čeho se tedy skládá toto pomyslné zlo (které jest jen nevědomost)? Je-li tedy Samekh označením onoho zla, jež ztvárňuje had zakouslý do svého ocasu a tvořící kruh fatality a oběhu. Je tedy tímto zlem vše, co vzniká v čase. A vzpomeneme-li si na slova mistra Lasenica, že živly jsou principem času, dostáváme se blíže oné záhadě. Neb symbolizuje nám kříž, čtyři živly jejichž následkem je právě čas. Je tedy symbol kříže jen symbolem čtyř živlů? Ne - je také symbolem toho, z čeho tyto živly povstaly, to co není vidět a jest přítomno ve všem. Neb třírozměrný prostor se dá krájet jen dvojrozměrným. A dvojrozměrný jednorozměrným. Tedy jest symbol kříže symbolem Zla, čtyř živlů, jenž je nutno překonati pátým. Toto jest cesta magie, cesta zaklínání čtyř. Jest nutno nejdříve zvládnouti čtyři živly a poté pátý, z něhož samy povstaly.

THULE

Proto zde na zemi, kde jsou živly principem času, musí každý, kdo chce ovládati, ovládat nejdříve tyto čtyři živly (Kříž) tedy Samekh - Zlo, onoho biblického hada z ráje. Poté už nás nepřekvapí, že právě kříž s třemi příčkami ve tvaru trojúhelníku je symbolickým vyjádřením ohně, blesku Michaelova, onoho agens, kosmického fluidického hada, tedy Samekhu, jehož vládcem je právě Michael a Samael, král sopek a Anael, kníže astrálního světla. Samael je ten, z kterého křesťané udělali notoricky známého ďábla, onoho "černého Petra," na kterého se vše svádělo a svádí. Ten, který jest iluzí a stínem, Majou ve svitu božské pravdy, a v mozcích šílenců realitou.

Není divu, že na patnácté tarotové kartě s výstižným názvem Ďábel najdeme i písmeno Samekh. Zde je jak píše Lasenic Světlo nahraženo krychlí - symbolem hmoty a pro ty, kteří znají její podstatu, dovedou i v této hmotně ztracené Světlo nalézti. Proto byl nazván Ďábel Světlonošem, Luciferem.

Jako symbol dobra Kříž může použít jen ten, který je zasvěcencem a mistrem čtyř živlů. A ne někdo kdo si na něj jen hraje. Potom nás nepřekvapí, že pod jménem kříže a s ním jest a bylo v našich dějinách prolito tolik krve, jenž koluje v kruhu (symbol Samekhu) a jest potravou a životem oné Bestie jejíž jménem je ., jež slepí rádoby "křesťané" opět evokovali a zhmotnili z propasti věků, když bylo ve jménu kříže napácháno toliko smilstva, ukrutnosti a krveprolití, ať již Španěly na domorodcích Ameriky, neb v oblasti rovníkové Afriky.

MITRA

Chtěla-li tedy církev ovládati svět (a ovládala), musela být ve spojení s oním pánem tvarů - z čehož byla mnohokráte obviněna - že obcuje s ďáblem. Neboli, že pracuje ďábelskými metodami po vzoru své Inkvizice. Poté nás už nepřekvapí, že na páté tarotové kartě s názvem Papež sedí Hlava církve a třímá v jedné ruce žezlo, které jest opatřeno křížem s třemi příčkami ve tvaru trojúhelníku. Je-li tento symbol pro mnohé nečitelný, snad v jiné verzi této hole (berly) s ukončením, které je stočeno do spirály, také hojně užívané najde každý toho svého Hada pokušitele, který má být odznakem toho, kdo ho ovládá, ale dávno už jím není.

 

Není-li tvůj bůh Bohem, sloužíš tedy jen ďáblu. On jest všechen zmatek; jest hltajícím ohněm. Nečel nikterak jeho blesku, neboť zlo jest pouhý stín ve kterém spí živý Bůh. Staň se nezranitelným!
 

Ivan Gilkin: Stances dorées.

 

Nechť tedy symbol kříže stane opět po právu v ruce, která si je vědoma světla v něm ukrytého, a je s ním spojena. Jen tehdy dostane se tomuto pro někoho obyčejného a všedního symbolu síly, jež vládne tj. odhání a ničí přeludy a šalby tohoto světa.

S pozdravem Arborius
 
Převzato z dnes již neexistujícího
serveru www.rota.cz

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 0 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihlášený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
17. 09. 2019:

Bývalý šéf vojenské zpravodajské služby a bezpečnostní analytik Andor Šándor: "Ta samolibost, že já to vím nejlépe a ostatní jsou minimálně hlupáci, pokud ne ruští agenti, přisluhovači Kremlu a Číny a podobně, je velmi nešťastná, a navíc často sklouzává do polohy osobní, urážlivé. Navenek to samozřejmě ovlivňuje to, jak se k sobě lidé chovají...
Já stále věřím tomu, že je správná teze, že Koněv osvobodil Prahu, protože tlak jeho vojsk donutil generála Toussainta uzavřít smlouvu s generálem Kutlvašrem a s Josefem Smrkovským, nechat zde těžké zbraně a zmizet. Jinak by tu Prahu Němci rozflákali, kdyby nebyli pod tlakem.
.."

Celý článek...


08. 09. 2019:

Spisovatel, autor historických knih Václav Junek: "z vyššího hlediska české moderní historie jde opravdu jen o ten šum (kauza sochy maršála Ivana Stěpanoviče Koněva), navíc vyvolaný přibližně těmi samými elementy, které (například) pod vedením Franty Sauera ze Žižkova se vší jim vlastní hloupostí skácely Mariánský sloupu na Staroměstském náměstí v listopadu 1918 a jistě také v přibližně stejné době dosáhly likvidace pomníku jednoho z největších českých vojevůdců maršála Radeckého. To ale opravdu jen pro příklad. Stejného druhu ovšem byla pozdější praxe nacistů ve věci pomníků Ernesta Denise, plukovníka Švece, prezidenta Wilsona i mnoha dalších. A to nemluvím už vůbec o komunistech a jejich tak oblíbeném obrazoborectví..."

Celý článek...


08. 09. 2019:

Andrej Babiš - bývalý premiér?
Zdeněk Zbořil: "Tentokrát v ČT překročili míru nejenom slušnosti, ale i povinností, které jsou jim uloženy ze zákona. Nějaký zdroj informací, o kterém si můžeme myslet, že není nejserióznější, někteří novináři ho označují za "Bakalapress", tak vypustí informaci, že premiér Babiš byl zbaven nařčení, že se dopouštěl trestného činu, a tu zprávu převzala ČT, Český rozhlas i ČTK a v podstatě tak způsobí stav, který může vyvolat šíření poplašné zprávy.
A tak "opisovali" redaktoři veřejnoprávních médií i dalších médií jeden od druhého, až se jeden redaktor možná spletl a mluvil o Andreji Babišovi už jako o bývalém premiérovi, a o tom už by měla jednat mediální Rada, ale nedělám si iluze, že tomu tak je nebo bude...
"

Celý článek...


03. 09. 2019:

Ivan Lehotský: "USA před měsícem vypověděli smlouvu INF s Ruskem o omezení raket středního a krátkého doletu. Prý proto, že Rusko smlouvu porušovalo. Prošly sotva dva týdny a Američané provedli test takové rakety, kterou mají s mírně jinými nastaveními už dávno rozmístěnou ve více východoevropských zemích. Že by šlo o zázračně rychlý technický vývoj? Nebo to bylo jinak a kdosi se právě nechtěně přiznal ke lži a podvodu?..."

Celý článek...


24. 08. 2019:

Advokátka Jana Zwyrtek Hamplová: "...jsou tu skupiny, k nimž se stát chová macešsky, a které nemají ani sílu se nějak viditelněji bránit, protože na to nemají síly nebo čas. Osobně vidím zátěž, která se klade na samosprávu, jako by jí tu samosprávu někdo chtěl zase sebrat, vnímám rodiny s dětmi, jak se těm pracujícím neulehčuje nic, zatímco se strká do dávek těm, kteří nikdy pracovat nebudou, seniory, kterým se říká, ať se zabezpečí hlavně sami, drobné živnostníky, kteří za chvíli budou rušit živnosti, protože ten tlak neustojí, máme málo lékařů, policistů..."
"...Roztrhání Ústavy je z mého pohledu neomluvitelné gesto. Podobně jako česká vlajka ve vagíně a trenýrky na Pražském hradě. Máme demokracii, rozhodujme ve volbách, a aby ty výsledky byly jiné, pokud se nám současné nelíbí, tak pro to sakra něco dělejme. V Americe by něco takového znamenalo doživotní diskvalifikaci z veřejného života. Roztrháním Ústavy roztrhal Minář i svobodu slova a jiná práva v Ústavě obsažená. Je to cíl Milionu chvilek? Jen jedna pravda?..."

Celý článek...


15. 08. 2019:

Čtvteční postřehy Terezy Spencerové:
• NATO si stěžuje, že ruské stíhačky v úterý odháněly od civilního letadla, v němž letěl ministr obrany Šojgu, španělskou alianční stíhačku "nebezpečným způsobem"… a prý jen "profesionalismus" aliančního pilota zabránil nebezpečné situaci… stížnost je pozoruhodná, neboť NATO současně připouští, že ruský civilní letoun měl "platný letový plán", letěl v mezinárodním vzdušném prostoru a navíc se i náležitě identifikoval…
• po nedávných pohrůžkách amerického velvyslance v Berlíně, že americké jednotky mohou být z Německa staženy, Merkelová slibuje navýšení zbrojních výdajů, jak požadují USA…
• na stěně manhattanského sídla mrtvého miliardářského pedofila Epsteina prý vyšetřovatelé objevili mimo jiné obří obraz, na němž Bill Clinton sedí v modrých šatech a červených lodičkách v prezidentské Oválné pracovně… Epsteinova "madam" Ghislaine Maxwellová byla mezitím objevena v odlehlém luxusním sídle v Nové Anglii, kde žije s vrcholným manažerem a členem supervlivné Rady pro zahraniční záležitosti (CFR) Scottem Borgersonem…
• kvůli obviněním z nevhodného chování k ženám byly zrušeny dva americké koncerty Placida Dominga…

Celý článek...


14. 08. 2019:

Bývalý senátor a exšéf Agrární komory Jan Veleba o Gretě (vepřovém a hraboších):
"Připomíná mi to anarchii. Tato slečna nemůže v patnácti letech rozumět světu, nemůže rozumět světovému klimatu, nemůže rozumět politice. Je to divadlo a stojí za ní nějaký kapitál nebo obrovská zelená lobby. Ta dívka je loutkou zelené lobby, která si ji vodí. Považuji to za nebezpečné. Jde o učebnicový příklad, jak uměle začít něco ovlivňovat. Kdyby tu Gretu ukázal Milion chvilek na Letné, tak se naše média zblázní a lidi by tam z toho omdlévali. Se seriózním přístupem k problému klimatu a počasí to nemá nic společného. Rozum mi nebere, že se k tomu propůjčuje i Svatý otec. V každém případě tato slečna není tím, kdo by znal světové děje a souvislosti. Nicméně to asi dopadne tak, že se z ní stane pravděpodobně světová politická hvězda..."

Celý článek...
WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.2RC8 - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!