Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 05. 04. 2020     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Mark Twain:
Bůh stvořil člověka, poněvadž byl zklamán opicemi. Pak už na další experimenty rezignoval.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Probuďte svou vnitřní sílu
(22. 05. 2017, 2345x)
Otevřete dveře ke štěstí
(12. 04. 2017, 2311x)
Aktuální stav
(12. 01. 2018, 2289x)
Naslouchejte si každou vteřinou
(02. 11. 2017, 2265x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh
 
Předpověď pro ČR 1.den title= Předpověď pro ČR 2.den Předpověď pro ČR 3.den
 

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Duchovno

* S Křížem krážem aneb cesta tam a zpět


Převzato (Rota.Cz) - Duchovno - 04. 05. 2010 (3080 přečtení)

Kříž, symbol, jenž od úsvitu věků až po dnešní dobu zaplňoval a zaplňuje podvědomí lidstva. Mohlo by se zdáti, že právě tento symbol, je pro každého, kdo je nadán intuicí a poznáním naprosto čitelný. Možná tomu tak opravdu je, ale ne vše je na první pohled jasné jako spalující oheň božské pravdy. Kde je oheň bývá přítomna i temnota.


KELTSKÝ KŘÍŽ

Po právu se říká, že pod svícnem bývá obyčejně tma. A naše cesta vede tmou ke světlu. Ne každý snese jas a oslnění tohoto světla, a tak mu snazší připadne pro život tma, neboť rodíme se ze tmy do tmy. A tak je úplně přirozené považovat tmu za světlo a světlo za tmu. Dostáváme se tímto k problému, co jest tma a co jest světlo? Co jest tento šerosvit, v němž den co den se rodíme a umíráme? Vždyť tolik odstínů má šeď. Hermetická moudrost k nám promlouvá přes staletí a říká: Chceš-li poznat, co jest a co se stane, musíš znáti, co se stalo. Neb nic nevzniká z ničeho. A vše má svůj původ a plán. Neb otec každé věci jest myšlenka, matkou slovo a synem čin. Tak i chci-li poznat syna, musím znáti rodiče. Dobře toto vyjádřil čínský mudrc Lao-c': "Existuje počátek světa; lze jej nazvat matkou veškerenstva. Kdo zná matku, pozná podle ní i děti. Kdo zná děti, přidržuje se podle nich i matky. Kdo se uzavírá vnějšku a zamyká brány (svých smyslů) zůstává do konce života bez pohromy. Kdo se otevírá vnějšku a pachtí se za svými záležitostmi, zůstává do konce života bez pomoci. Vnímat nepatrné znamená být osvícený, chránit v sobě slabé, znamená to být silný. Používejte jeho světla, obnovujte jeho osvícenost, a neuveďte se do zkázy. Tomu se říká sledovat věčnost." PRSTEN

Tedy chceme-li poznat, co jest symbol kříže, musíme se vydat do minulosti a pátrat po souvislostech a poznání, které nám zanechali moudří předkové. Jak později pochopíme, jest prakticky nemožné zjistiti, kdy vznikl. Kříž jako symbol byl používán už od počátku světa - a tedy názor, že jest to výtvor Křesťanství je velmi mylný. Již 5000 let před naším letopočtem v Říši středu za vlády bájných čínských pracísařů, jako jest třeba Fu-si (Bájný Fu-si jest pokládán za objevitele I-Tingu), byl tento symbol dobře znám. Dříve než taoisté vytvořili symbol monády jin-jang, používal se jako symbol universa se dvěma (rotujícími, vířícími) složkami právě znak kříže (svastiky). A nebyla to jen Čína, ale i v Tibetu a Indii byl tento symbol dobře znám, kde poté dostal tvar svastiky jakožto slunečního symbolu, jenž má dodnes Dalajláma na své standartě. Vraťme se ale z Východu na Západ. I zde na západě je symbol kříže tak starý jako samo lidstvo. Někteří vidí jeho vznik a zrod civilizace jako takové v zaniklých prakulturách a světadílech - jako je třeba Mu, Lemurie a v poslední řadě Atlantida. Nyní jsme pochopili, že symbol kříže není něco, co lze označit za vlastnictví určitého společenství, ať už jsou to první křesťané, nebo australští domorodci se svými skalními kresbami. Je to něco, co jest společného všem synům a dcerám Adamovým. Kde vzali první křesťané tento symbol? U hebrejců. A hebrejci od egypťanů a z Babylonu, kde, jak je známo, byli v zajetí, a zde se poprvé tvořila první hebrejská abeceda.

Nyní celý problém ještě přiostříme tím, že do něj vložíme Samekh. Mohlo by se zdát, že nemá s touto oblastí co do činění - ale opak je pravdou. K této pravdě nás přivádí Osvald Wirth jeden z největších znalců tarotové symboliky. Když se zmiňuje o tom, že dříve, než byl používán symbol hebrejské abecedy samekhu (stočeného hada), byl nahrazován symbolem kříže s třemi příčkami. Jak jsme se již dozvěděli, tvar a písmo hebrejské abecedy byl utvořen v babylonském zajetí židů, kde se celá abeceda zformovala. Velmi zajímavý je i poznatek, že písmeno samekh není původem židovské. Ale bylo v době zajetí do abecedy přidáno. Přiblížíme si nyní toto písmeno zasvěceným výkladem Pierra de Lasenica: Samekh, hieroglyf šípu nebo zbraně, ale na rozdíl od Zajin, jenž má význam analogický, šíp nebo zbraň tvoří zde pohyb kruhový. Tak přivádí toto písmeno k představě neproniknutelné hranice v přeneseném smyslu osudu a fatality, jež působí přímo na lidskou vůli a na lidské konání. Tato síla omezená určitou drahou, stává se hmotou, podmiňující čas a prostor. Jest tedy čas, prostor a hmota transformací uvězněné síly - z vyššího hlediska - fikcí, ve které krouží všechna osudovost a všechen determinismus dobra a zla, a která zplodila všechny podmínky a existenční možnosti pomyslné říše stejně pomyslného Satana.

PŘEZKA

Neboť moudří rabíni dobře věděli, že v tomto hmotném světě se Božská pravda (duch) zahaluje do tvaru a věcí a jest oku neviditelná. Narozdíl od tvarů věcí, které jsou viditelné. Za pomyslného tvůrce a vládce označili Samekh-Zlo, Šalbu, Hada, Satana, které jakožto Samekh - zlo, převzali od Asyřanů a zařadili do své věrouky. A vyhnuli se tedy tomu, že se nestali otci této myšlenky. A potažmo hříchu proti Jedinému.

Samekh- Zlo, ve tvaru kříže s třemi příčkami do tvaru trojúhelníku, se nám ztrácí v zemi Babylonské. Z čeho se tedy skládá toto pomyslné zlo (které jest jen nevědomost)? Je-li tedy Samekh označením onoho zla, jež ztvárňuje had zakouslý do svého ocasu a tvořící kruh fatality a oběhu. Je tedy tímto zlem vše, co vzniká v čase. A vzpomeneme-li si na slova mistra Lasenica, že živly jsou principem času, dostáváme se blíže oné záhadě. Neb symbolizuje nám kříž, čtyři živly jejichž následkem je právě čas. Je tedy symbol kříže jen symbolem čtyř živlů? Ne - je také symbolem toho, z čeho tyto živly povstaly, to co není vidět a jest přítomno ve všem. Neb třírozměrný prostor se dá krájet jen dvojrozměrným. A dvojrozměrný jednorozměrným. Tedy jest symbol kříže symbolem Zla, čtyř živlů, jenž je nutno překonati pátým. Toto jest cesta magie, cesta zaklínání čtyř. Jest nutno nejdříve zvládnouti čtyři živly a poté pátý, z něhož samy povstaly.

THULE

Proto zde na zemi, kde jsou živly principem času, musí každý, kdo chce ovládati, ovládat nejdříve tyto čtyři živly (Kříž) tedy Samekh - Zlo, onoho biblického hada z ráje. Poté už nás nepřekvapí, že právě kříž s třemi příčkami ve tvaru trojúhelníku je symbolickým vyjádřením ohně, blesku Michaelova, onoho agens, kosmického fluidického hada, tedy Samekhu, jehož vládcem je právě Michael a Samael, král sopek a Anael, kníže astrálního světla. Samael je ten, z kterého křesťané udělali notoricky známého ďábla, onoho "černého Petra," na kterého se vše svádělo a svádí. Ten, který jest iluzí a stínem, Majou ve svitu božské pravdy, a v mozcích šílenců realitou.

Není divu, že na patnácté tarotové kartě s výstižným názvem Ďábel najdeme i písmeno Samekh. Zde je jak píše Lasenic Světlo nahraženo krychlí - symbolem hmoty a pro ty, kteří znají její podstatu, dovedou i v této hmotně ztracené Světlo nalézti. Proto byl nazván Ďábel Světlonošem, Luciferem.

Jako symbol dobra Kříž může použít jen ten, který je zasvěcencem a mistrem čtyř živlů. A ne někdo kdo si na něj jen hraje. Potom nás nepřekvapí, že pod jménem kříže a s ním jest a bylo v našich dějinách prolito tolik krve, jenž koluje v kruhu (symbol Samekhu) a jest potravou a životem oné Bestie jejíž jménem je ., jež slepí rádoby "křesťané" opět evokovali a zhmotnili z propasti věků, když bylo ve jménu kříže napácháno toliko smilstva, ukrutnosti a krveprolití, ať již Španěly na domorodcích Ameriky, neb v oblasti rovníkové Afriky.

MITRA

Chtěla-li tedy církev ovládati svět (a ovládala), musela být ve spojení s oním pánem tvarů - z čehož byla mnohokráte obviněna - že obcuje s ďáblem. Neboli, že pracuje ďábelskými metodami po vzoru své Inkvizice. Poté nás už nepřekvapí, že na páté tarotové kartě s názvem Papež sedí Hlava církve a třímá v jedné ruce žezlo, které jest opatřeno křížem s třemi příčkami ve tvaru trojúhelníku. Je-li tento symbol pro mnohé nečitelný, snad v jiné verzi této hole (berly) s ukončením, které je stočeno do spirály, také hojně užívané najde každý toho svého Hada pokušitele, který má být odznakem toho, kdo ho ovládá, ale dávno už jím není.

 

Není-li tvůj bůh Bohem, sloužíš tedy jen ďáblu. On jest všechen zmatek; jest hltajícím ohněm. Nečel nikterak jeho blesku, neboť zlo jest pouhý stín ve kterém spí živý Bůh. Staň se nezranitelným!
 

Ivan Gilkin: Stances dorées.

 

Nechť tedy symbol kříže stane opět po právu v ruce, která si je vědoma světla v něm ukrytého, a je s ním spojena. Jen tehdy dostane se tomuto pro někoho obyčejného a všedního symbolu síly, jež vládne tj. odhání a ničí přeludy a šalby tohoto světa.

S pozdravem Arborius
 
Převzato z dnes již neexistujícího
serveru www.rota.cz

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 0 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
13. 11. 2019:

Tereza Spencerová: "Moralesova demise přišla pouhý týden poté, co zamítl německému koncernu těžbu lithia s tím, že lithium „patří bolivijskému lidu“… západní a prozápadní mainstream mezitím dál odmítá nazývat puč pučem, očividně podle pravidla, že co je dobré pro Západ, nikdy pučem nemůže být…"

Celý článek...


13. 11. 2019:

Advokát Jaroslav Ortman: "Jestli odkazem listopadu 89 má být, že neuznáváme svobodné volby, že neuznáváme vítěze voleb a že mají odstoupit pod tlakem ulice, tak potom organizátorům nejde o listopad. Pak jim jde v podstatě o revoluční únor 1948, kdy ulice diktovala a vytvářela akční výbory Národní fronty, zavírala lidi, svrhávala je z funkcí, advokáty vyhazovala z Advokátní komory. To je pro mě naprosto nepřijatelné a tyhle metody neuznávám. A tvrdím, že je to faleš, faleš, faleš, a pokud někdo vyzývá k takovým krokům, tak patří buď do blázince, nebo by se nad jeho výzvami měly zamyslet orgány činné v trestním řízení."

Celý článek...


05. 11. 2019:

Nekorektní blog Petra Kubáče: "klimatický summit" se stěhuje potřetí, tentokrát do Madridu. Ve Španělsku protesty nehrozí, protože v tomto "demokratickém" státě dostanete za pořádání referenda víc než v Jižní Americe za terorismus a vraždy. Takže letecké palivo přece jen bude spáleno. Pozoruhodná je situace Grety Thurnbergové, protože plout na plachetinici (i miliardářské kevlarové) Atlantikem do Evropy v listopadu je poukázka na smrt v bouři. Proto bude zlý skřítek šetřit CO2 tak, že přijme španělskou pomoc a pojede jejich velkou, železnou (patrně vojenskou) lodí s táákhle velkým naftovým motorem běžícím nepřetžitě během celé (více než) týden trvající cesty...

Celý článek...


01. 11. 2019:

Neviditelný pes: Pirátka Krausová se schází s trestně stíhaným šéfem reklamky JCDecaux Tenzerem, přičemž pirát Michálek se snaží svoji přítelkyni z maléru vytáhnout, což je zcela pochopitelné, důvody jsou zcela jasné, a odskákat to má z důvodů ne zcela pochopitelných Mikuláš Ferjenčík. Takto je to řečeno jazykem prostým.
Akutní případy Piráti zpravidla řeší bonzováním v Bruselu, ale v tomto případě to nepůjde. Musí si to vyřešit sami. Na to mají transparentní celopirátskou diskusi. Božínku… oni mají štěstí, že takové blbosti jsou mimo rozlišovací schopnost lidí, kteří chodí do práce, mají rodinu, řeší děti a složenky a na luštění ptydepe nemají čas. Aférku Krausové a Michálka a Tenzera nebudou voliči vnímat. Tu vnímají ti, kdo je nevolí, stejně to fungue s Babišem...

Celý článek...


31. 10. 2019:

Zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček: "Co dříve řekl učitel, nebo jiná obecně vážená osobnost, bylo bráno jako jisté měřítko hodnot, obecného vkusu a morálky. Kdo je dnes takovou osobností? Považuje se za ni každý a nazývá se to svobodou. Jsem vždy spíše pobaven, kolik ústavních právníků a politologů se objeví na sociálních sítích v souvislosti s jakýmkoliv právním nebo politickým problémem. Oni neříkají svůj názor, což by jistě bylo možné a vhodné, ale soudí jiné za to, že nesdílejí jejich představu o věci...
...poněkud přehlížíme tu část nenávistných projevů, které signalizují vážnější problémy ve společnosti. Sociální rozdíly nás mohou více ohrozit než nějaké výkřiky omezených hlupáků... Stovky milionů lidí žijí v naprosté chudobě, zatímco pár desítek miliardářů neví, kam s penězi...
"

Celý článek...


28. 10. 2019:

Hudebník Petr Štěpánek: "Bé bé bé, nepozvali nás na Hrad. Bů bů, to se řekneee! Jeden by i zaplakal. Už ale nedodávají, že kdyby je pozvali, pozvání by teatrálně odmítali, případně by zase ze slavnostního aktu demonstrativně odcházeli. Že, Mirko Stojedničko?" ...

Celý článek...


19. 10. 2019:

Komentátor Tomáš Vyoral: "Když se neznámá paní vyjádří na internetu vůči ilegálním imigrantům, nejvyšší státní zůstupce Pavel Zeman je pobouřen a angažuje se. Zatímco když starosta Řeporyjí Pavel Novotný opakovaně na internetu i jinde vyzývá a volá po smrti svých politických oponentů – konkrétních lidí, k močení na jejich hroby a bůhví k čemu, tak soudruh Zeman mlčí. Není hate speech jako hate speech..."

Celý článek...
WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.2RC8 - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!