Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 20. 05. 2024     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
polský básník Julian Tuwim:
"Mysleme na chudé", řekl lodžský fabrikant: "To nic nestojí."

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Základní kámen budoucnosti
(17. 06. 2021, 2148x)
Důležitý mezník
(27. 05. 2021, 1662x)
Cesta za duhou
(09. 06. 2021, 1535x)
Co se po nás chce?
(01. 07. 2021, 1364x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Tajemno

* Schopnosti lidského mozku ( 2. část )


Ukázka z knihy - Tajemno - 16. 10. 2006 (6602 přečtení)

Nemoci a léčba skrze orgány mozku
Mozek, jako jeden z nejsložitějších orgánů lidského těla, je přirozeně velmi citlivým nástrojem. Náleží k užívání lidského ducha zde na Zemi, za účelem srozumitelného projevování se vůči ostatním lidem, potažmo vůči celému hmotnému světu.

Je samozřejmé, že čím je jakýkoliv nástroj složitější, citlivější, tím více bývá náchylným k nejrozličnějším poruchám při nesprávném nebo neopatrném zacházení. Již jsme zde hovořili, jak náchylný je kupříkladu mozek k ovlivnění z vnějšku, při stavech hypnózy i při nejrozličnějších nepřirozených mozkových cvičeních, které klamně hovoří ve své propagaci o posilování duchovního růstu člověka.

Že je to zcela klamné anoncování, mohou poznat všichni čtenáři našich přednášek o mozku. Jediným správným duchovním úsilím pro vzestup člověka je každodenní opravdová snaha o čisté a světlé myšlenky, umocněné citovou posilou, proudící z malé Sluneční pleteně. K tomuto správnému postupu se však člověk probojuje jedině vnitřním rozhodnutím, při němž nastaví v sobě vše ke světlému cíli duchovního druhu. Opravdové chtění šířit a posilovat ušlechtilé a čisté myšlenky je jediným správným posilováním mozku člověka. Vše ostatní je náhražka, která z dlouhodobějšího hlediska duchovně nic nepřináší, pokud není dokonce přímo škodlivou. Vezměme si zde jen kupříkladu užívání nejrozličnějších látek, které navozují v mozkových orgánech stav blouznivého snění, jež jeví se ve vrcholném stavu krátkodobě příjemným a tím také žádoucím. Výsledkem však, při užívání těchto nebezpečných látek, je téměř úplné poškození nervového spojení s duchem, jež je udržováno skrze malou Sluneční pleteň, kdy toto citlivé nervstvo může být neodvratně zničeno. Současně je pak vždy narušen žlázový systém těla, jenž své východisko má právě v podvěsku mozkovém - Hypofýze, která se nachází ve spojení s Hypothalamem v orgánové části Malého mozku.

Podobně jako drogové látky účinkuje pak ve slabším odstupnění i návyk kouření či neúměrné pití alkoholu. Téměř vždy dochází při užívání těchto návykových látek, jako je nikotin a alkohol, k ovlivňování mozkové části Malého mozku, čímž trpí nadměrně jednotlivé orgány – Hypothalamus, Hypofýza, Epifýza, Mozeček. Zejména orgán Hypofýzy (skrze Hypothalamus) je dlouhodobým působením těchto látek vystaven nepřirozenému ovlivnění, pod jehož tlakem posouvá se postupně i mocnost a kvalita Hypofýzou produkovaných látek (hormonů), které pak následně ovlivňují další žlázové orgány v těle.

Tak kupříkladu dlouhodobým působením nikotinového kouře na orgán Hypofýzy nastává zásadní posun ve skladbě Hypofýzou produkovaných látek, které ovlivňují také i činnost jater člověka. Z následků nedostatečné činnosti jater vzniká pak v řetězové reakci oslabení v celkovém vyzařování krve. Následkem toho může dojít ke vzniku mnoha těžkých onemocnění, z nichž jednou z častějších bývá právě nádorové bujení v těle člověka.

Citlivost Hypothalamu na koncentraci takových látek, jako je nikotin, ale i další škodlivé látky ve vzduchu, je pak u každého z lidí mírně jiná. Hypothalamus přeformovává vliv těchto látek v určitý impulsní tlak působící vůči Hypofýze. Čím větší je pak náchylnost ke změnám v činnosti Hypofýzy, tím snáze je člověk vystaven všem ostatním orgánovým onemocněním. Dnešní znečištění vzdušného prostředí je tak pro mnohého člověka chronicky zesíleným impulsem k propuknutí nemocí. Zejména pak ženský tělesný aparát je o mnoho citlivější na veškeré rozladění žlázového systému. To se odvíjí od celkové citlivosti ženského nervového ústrojí. Mozkový orgán žen je v tomto směru výrazně citlivější než mužský. O rozdílu citlivosti mezi ženským a mužským nervovým systémem budeme však hovořit v některé z následujících přednášek. Nyní zpět k tématu.

Největší část nemocí nádorového druhu počíná se tak u celkového rozladění činnosti orgánu Hypofýzy. Tento orgán je právě velmi citlivým k ovlivnění látkami, které pronikají k mozku skrze nosní sliznici. Není tak pro mnohého člověka důležitým stav, kdy vzduch se škodlivými látkami se dostává do plic, nýbrž nejsilnější ovlivnění zdraví v dlouhodobém účinku vzniká při pronikání látek skrze nosní sliznice k mozku. Nosní sliznice je ihned po krevním řečišti nejrychlejším, nejcitlivějším orgánem těla, jenž ovlivňuje činnost mozku. Lidé, kteří se někdy zabývali aromaterapií, to dobře znají. Tak také nemocnost obyvatel v přímořských státech bývá právě často nižší než u obyvatel ve vnitrozemí, přestože v mnoha ohledech jsou ostatní životní a stravovací návyky tamějších obyvatel velmi podobné. Lékařská věda v budoucnu bude se těmito neviditelnými vlivy také více řídit. Vzduch s příměsí mořských jodových solí je pro správnou činnost Hypothalamu a Hypofýzy velmi blahodárným. Ovšem obyvatelé vnitrozemních států nejsou v tomto ohledu Tvůrcem o nic více ochuzenějšími než obyvatelé přímořských států. Skladba rostlin ve vnitrozemských oblastech vyvolává v období kvetení stejné nebo velmi podobné blahodárné účinky na činnost Hypofýzy, jako je tomu u mořského vzduchu. Silice květin, bylin a stromů jsou tak pro člověka nesmírně potřebné a blahodárné. Žel, v dnešní době je ovzduší vnitrozemních států natolik dlouhodobě znečištěno exhalacemi a mimo jiné také nikotinem, že skrze toto silné působení vzdušných nečistot na orgány Hypothalamu a Hypofýzy jsou u mnohých lidí vyvolány tato tak zásadní ovlivnění, že na kvetení bylin, trav a stromů nakonec reagují právě nečekaně podrážděně nejrůznějšími alergickými projevy těla.

Chyba však není v kvetení bylin a stromů, které přináší každému člověku jen to nejlepší, ale právě známé reakce alergiků, zejména dětí, jsou dány genetickou informací, kdy některý z rodičů a prarodičů byl buď kuřákem anebo se s největší jistotou určitou dobu pohyboval v silném kuřáckém nebo znečištěném vzdušném prostředí.

Úspěšnost léčby všech alergiků se tak zásadně změní ve chvíli, kdy změní se prostředí ovzduší, v němž se dlouhodobě vyskytují. Až v budoucnu nahlédne lidstvo, jak silným, člověka nehodným, ponižujícím zlozvykem kouření je, pak se lidé tohoto zlozvyku s prožitím nesmírného studu urychleně vzdají. Nikotin, v míře, v jaké je dnes obsažen v ovzduší, je netušeně větším zlem, než to připouští dnešní medicína. Koncentrace a dlouhodobost hraje tu největší roli. Lidé potřebují tak nutně poznat, jak velké zdravotní oslabení těla způsobuje nikotin, jestliže je inhalován nosní sliznicí. Posun v záření orgánů Malého mozku je tímto inhalováním dosud nepoznaný. Jestliže lidstvo jednou konečně pozná, kolik nemocí skutečně pochází z nevinně se vznášejícího cigaretového kouře, potom zákaz kouření v celosvětovém měřítku nadejde zcela bezprostředně. Pak také během jedné následné generace nastane výrazné ozdravění u mnoha nemocí, které dnes trápí miliony lidí. To vše platí pochopitelně i o celkovém znečištění ovzduší, na němž se spolupodílíme dnešním způsobem života my všichni.

Celkové zdraví člověka odvíjí se z té největší části od správného naladění orgánu Hypofýzy. Veškeré látky, které se pohybují ve vzduchu okolo člověka, a ty, které jsou obsaženy v krevním řečišti člověka (z následku stravování), ovlivňují svým vyzařováním činnost Hypofýzy, která následně vylučuje a produkuje důležité informační látky pro celkový správný chod našeho těla.

Činnost Hypofýzy je však ještě ovlivňována jedním zásadním elementem. Tím je nejen již zmiňované úzké propojení s orgánem Hypothalamem, nýbrž na Hypothalamus, jak již víme, je následně napojen orgán Thalamus. Orgán Thalamus je místo, do něhož, jako první, přichází jemné nervové impulsy ze Solaru plexis i z Malé Sluneční pleteně v oblasti hrudníku. Je tak pochopitelné, že činnost Hypofýzy je silně ovlivňována skrze orgán Thalamus, respektive duchovním úsilím člověka. Zde také leží východisko pro největší díl zdraví člověka. Čisté duchovní úsilí dává člověku veliký předpoklad postupného vybavení k uzdravení či k udržení si zdraví za podmínek, kdy jiný člověk trpěl by často již nevyléčitelnou nemocí. Vůle a touha po čistém životě přináší skrze citové impulsy ducha do mozkové části Thalamu duchovní světlo, které můžeme také nazvat mimo jiné trvale ozdravujícím prouděním.

Toto proudění proniká také následně i k Hypofýze, kde vždy působí jako uzdravující činitel, jenž přináší vyladění všech tělu potřebných látek, které jsou z Hypofýzy rovnoměrně vyplavovány k jednotlivým orgánům.

„Udržujte krb svých myšlenek čistý!“ Tímto krbem je myšleno místo Thalamu, jenž přináší do prvotního mozkového vědomí člověka impulsy chtění ducha.

„Uzdravíte se pak na těle i na duši…“ – znamená pak, že září-li orgán Thalamus pod impulsy ducha čistě a silně, potom zcela samozřejmým dějem je stav, kdy orgán Hypofýza vydává do těla všechny potřebné látky k ozdravnému procesu, odpovídajícímu duchovnímu úsilí člověka.

Tak také již v předchozích přednáškách zmiňovaný akt zpečetění Světlu, či křest, může přivodit úplné vyzdravění člověka. Prožití nečekaného uzdravení nemoci člověka, která jej dlouho tělesně sužovala, či dokonce, když se člověk uzdraví z nemoci označené dnešní medicínou za nevyléčitelnou, to vše je přese všechny pochybnosti v moci jeho duchovního chtění. Přirozenost zákonitostí ve Stvoření staví čisté duchovní chtění a usilování nad všechno hmotné. Tak změna člověka k lepšímu vyvolá nakonec i změny tělesného vyzařování orgánů v jejich uzdravení. Je potřebné však ještě zmínit, že některé z nemocí jsou pro člověka součástí jeho duchovního růstu. Pak tedy uzdravení nadchází jen částečně, nebo někdy nenadejde ani při nejvyšším úsilí ducha. V takových případech je však tíže nemoci vždy vyrovnána jiným darem, jenž člověka nějakým způsobem obohacuje. Toto vše se vždy umocňuje aktem zpečetění nebo i jen křtem.

Akt zpečetění jest nesmírně duchovně cenným pro člověka v celém jeho bytí. Současně s tím je v moudrých Zákonech Stvořitelem umožněno, aby takový člověk při svém poctivém úsilí ke Světlu, ve chtění po čistém životě, obdržel také dostatek sil pro uskutečnění všeho, čeho je mu ještě potřeba na Zemi vykonat.

Stejně tak i správně duchovním Světlem naplněný křest dítěte je nejlepší výbavou pro jeho další mozkový a duševní vývin. Pokud ovšem tuto posilu, zprostředkovanou skrze křest, dítě nebo rodiče samotní neznehodnotí dalším nesprávným směřováním ve výchově. Křest, jestliže je vykonán k tomu opravdu Světlem povolaným člověkem, dává do vínku dítěte nesmírně mnoho.

Problémy mnohých dnešních dětí, jejich psychické nemoci jako je hyperaktivní chování, agresivita nebo naopak autistické projevy chování, či nejrozličnější formy dyslektického postižení, všechny tyto problémy mají mnohonásobně usnadněnou cestu léčby k přirozenému vývoji, jestliže je zprostředkováno křtem dítěte Světlo pro následné podpůrné vyvíjení vyzařování Malého i Velkého mozku dítěte.

Tak velmi jednoduše a prostě je možné ozdravit mnohý problém, jenž je současnou lékařskou vědou často složitě ovlivňován vpravováním chemických preparátů do krevního oběhu těla dítěte.

Injekce, prášky a mnohé další preparáty nezmohou téměř ničeho tam, kde je žádána pomoc duchovního druhu.

V povolanosti ze Světla je dána i mnohým lidem dneška schopnost pomáhat dětem i dospělým k jejich ozdravení v mnoha chorobách, které jsou dnes ještě nahlíženy jako těžko léčitelné nebo dokonce neléčitelné.

Při zprostředkování Světla, prostřednictvím přivedení záření na potřebné místo, samy orgány rozvinou v sobě bezprostředně samoléčící, uzdravující proces. Pokud není překážkou těžké karmické postižení, což nebývá však zdaleka tak často, pak mnohá onemocnění je možné vyléčit zrychleně přiváděním Světla k nemocnému člověku.

Až se tímto směrem lidstvo posune více kupředu, pak nemoci a postižení milionů stanou se v krátkém čase bezpředmětnými. Stejně tak tomu bude i u zdravého růstu nových generací, které budou se rodit s lepšími předpoklady pro tělesný a duševní vývoj, než je tomu u dnešních dětí.

 ©2006 Nakladatelství a vydavatelství Volání s.r.o.  www.ao-institut.cz  
 
Připravovanou knihu „O Lidském Mozku“ je možné si předobjednat na: volani@ao-institut.cz za zvýhodněnou cenu 333,-Kč.
 
(Doporučujeme v těchto souvislostech přečíst si zkušenosti českého léčitele Bedřicha Kočího. Tyto zkušenosti jsou uveřejněny na www.vodasvetla.cz )
 
další kapitoly:
Malý a Velký Mozek.
Thalamus a Hypothalamus.
Šišinka mozková (Epiphysa).
Sluneční pleteň (Plexus Solaris).
Malá sluneční pleteň – místo spojení duchovního nitra člověka s tělesným organismem.
Telencephalon – Velký Mozek – ve svém původním poslání.
Vývoj duchovního člověka na zemi ve spojení s Telencephalonem.
Mozek jako tělesný orgán v souvislosti se skladbou a vyzařováním krve.
Hypnóza – Velký a Malý mozek v hypnotickém stavu.
Modlitba – jistá cesta pro spojení ducha s nadhmotnými výšinami.
Schopnosti lidského mozku – Duchovní inspirace.
Instinkt. - Inteligence. - Intuice. - Napodobovací pud u dětí.
Pohlavní pud ve vztahu k Limbickému systému v mozku člověka.
Rozdíly mužského a ženského uzpůsobení mozkového orgánu.
Symbolika projevů ducha skrze orgány mozku a nervů:  
  Srdce člověka  
  Obrazy svatozáře  
  Světlý plamen učedníků páně       
 

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

[Akt. známka: 2,33 / Počet hlasů: 6] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 0 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Sdružení za obnovu národní suverenitykulatý roh

Kudy z krize


kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
Vzhledem současné situaci pozastaveno


Aischylos:
„První obětí každé války je pravda.“


WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.2RC8 - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!