Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 15. 06. 2024     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
předseda Ústaního soudu Pavel Rychetský:
Mé šestileté působení u Ústavního soudu mne poučilo o tom, že ani Parlament nemá absolutní moc a většina nemusí mít vždy pravdu a základní hodnoty demokratického právního státu je třeba chránit i před zákonodárci.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Základní kámen budoucnosti
(17. 06. 2021, 2250x)
Vzpomeňte si, kým jste
(04. 05. 2022, 1496x)
Co se po nás chce?
(01. 07. 2021, 1424x)
Rok 2022 a budoucnost
(13. 12. 2021, 1413x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Sebepoznání

* Světelná stanoviště Velkého Bílého Bratrstva (1.)


Převzato (Most ke Svobodě) - Sebepoznání - 01. 01. 2004 (14770 přečtení)

Článek z materiálů Mostu ke Svobodě. Učení Velkého bílého bratrstva přichází v různých podobách a hlásí se k němu celá řada skupin. Důležité je najít ze těmito skupinami Pravdu a nenechat se spoutat slovy. Často bohužel dochází k tomu, že místo "Mostu ke Svobodě" najde zájemce "bránu do sekty", která ho Svobody dokonale zbaví...
Připomeňme si s Lysebethem: kéž je našim nejoblíbenějším guruem Jeho Svatost Mahárši Jogarádža Zdravý rozum ánandadží!!!

SVĚTELNÁ STANOVIŠTĚ VELKÉHO BÍLÉHO BRATRSTVA

 

OBSAH

Světelná stanoviště Velkého Bílého Bratrstva
ŠAMBALA
CHRÁM ÚTĚCHY
CHRÁM OCHRANY A SÍLY
CHRÁM BOŽÍ VŮLE
CHRÁM OSVÍCENÉ VÍRY A OCHRANY
CHRÁM SLUNCE
CHRÁM MOUDROSTI A POROZUMĚNÍ
CHRÁM OSVÍCENÍ
CHRÁM SVOBODY
CHRÁM VZESTUPU
CHRÁM VZKŘÍŠENÍ
CHRÁM HARMONIE
CHRÁM DÉVŮ SÍLY A VYROVNANOSTI
CHRÁM MOUDROSTI A OSVÍCENÉHO MÍRU
CHRÁM VÍTĚZNÉHO DOKONÁVÁNÍ
CHRÁM PRECIPITACE
CHRÁM PRAVDY
CHRÁM MÍRU
CHRÁM PROMĚNY A MOUDROSTI
CHRÁM MILOSTI
CHRÁM FIALOVÉHO PLAMENE SVOBODY
CHRÁM PROMĚNY

 

Světelná stanoviště Velkého Bílého Bratrstva

Zakládání a udržování světelných sídel, z nichž některá jsou skrytá na Zemi, většina jich však existuje v éterické říši planet, bylo nařízeno PÁNY SVĚTLA, kteří řídí osudy lidstva.

Mistr El Morya o tom říká:

Veliká silová pole a světelná ohniska existovala ve všech dobách. Ve své moudrosti určovaly řídící bytosti osudy Země vždy příslušné sběrné body pro kosmické paprsky a určovaly jejich umístnění v pozemské atmosféře, nebo na Zemi. Tyto plány mají platnost pro dlouhá časová období a představují určité rovnovážné vyvážení ve kterém mají různé síly své úkoly. Náleží k tomu vysoká míra širokého rozhledu. Zorganizovat takový pořádek žáci jako důsledek pokračujícího zvyšování vibrací mají možnost obdržet na školeních a na úkolech vnitřních říší.

Za tímto účelem zde má být dáno několik vysvětlení o "projekci vědomí":

Nechat vědomí potulovat je podivuhodný způsob cestování, neboť srdce a smysly již nejsou vázány přitažlivostí těla z masa a kostí. Ten kdo své vědomí otevře líčením, činnostem a skutečnosti světelných stanovišť, ten ve svém vlastním nitru naše prostředky a cesty, aby se stal mistrem v ovládání vibrací myšlenek v kterékoliv době v pohostinných domovech. Dokáže přijímat sílu, moudrost, porozumění a veškeré krásy, aby potom ve svém vlastním světě a ve svém každodenním životě používal to, čemu se naučil a také aby spolupracoval se svým mistrem jako aktivní a inteligentní spolupracovník. Také bychom měli vědět, jakými rovinami vědomí procházíme, abychom se svými cvičeními dosáhli toho, co máme na mysli, abychom totiž uvědoměle prožívali to, co děláme ve vnitřních říších, co se tam učíme a na čem tam pracujeme.

Mnohý žák světla si tyto dary již přináší s sebou a určitě je rozvíjel ve dřívějších životech, jiní se o to musí teprve houževnatě snažit. Záleží zde mnoho na tom, do jaké míry jsme zušlechtili svoji nízkou přirozenost a do jaké míry v sobě dokážeme naslouchat tichému hlasu a do jaké míry je naše vědomí vnímavé pro vibrace z vyšších světů. Jenom tehdy si dokážeme být vůbec vědomi těchto vnitřních říší a přinášet si s sebou na ně vzpomínku.

Nejdříve zatím musíme své fyzické tělo učinit lehčím a prostupnějším. Znamená to vyladit na to své životní zvyklosti, potravu atd. Ten, kdo se již nachází na duchovní cestě, ten ví, jak je důležité vyhýbat se masu, alkoholu, nikotinu a pod., neboť tyto látky působí zhrubnutí a odsunují jemnější vibrace. Opravdový člověk, tedy nesmrtelná duše, která žije neustále a vytvářela si jedno tělo za druhým, se může jen tak dalece projevovat, jak dalece jí to dovolují naše nižší těla.

Cvičením koncentrace a meditací zde můžeme mnoho dosáhnout, neboť když chceme projektovat své vědomí, je nezbytnou podmínkou koncentrace. Neužitečné myšlenky nesouvisející obrazy z každodenního dění, bez uspořádání táhnou naším vědomím a vše, co nás ještě může ovlivňovat a rušit z vnějšku, to všechno musí být odsunuto, než můžeme pojmout naději, že získáme vhled do vyšších světů. Toto zmatené vědomí, pocházející z každodenního dne ještě příliš silně ovlivňuje naši duševní práci a ovlivňuje dokonce i náš spánek a důsledkem toho jsou navzájem nesouvisející rozptýlené sny. Je zde tedy nezbytná očista pomocí fialového ohně.

Chceme pozorovat svá nižší těla a jejich funkce, abychom lépe porozuměli postupům při cestování vědomí. Každý žák by je měl znát, aby věděl co se děje, když nechá své vědomí těkat.

Naše éterické tělo, neboli také tělo života je nositelem životních sil, které potom přenáší na tělo fyzické. Bývá také označováno jako naše podvědomí a obsahuje v sobě vzpomínky z minulosti. Musíme se učit ovládnout éterické tělo a nevpouštět je do našeho vědomí. Neznamená to ale, že bychom je měli potlačovat, ale máme je přeměňovat pomocí fialového ohně.

Tělo emocionální, neboli astrální, během našeho vývoje má být také očišťováno a zušlechťováno. Stane se tím vnímavější pro jemnější impulzy našeho pravého JÁ. Čím více se zbavujeme hrubé podstaty které jsou nahromaděny choutkami a nižšími tužbami, a čím více zjemňujeme tohoto nositele čistými přáními a jemnějšími pocity pomocí rozvoje naší schopnosti milovat, tím více a tím lépe může uvědoměle přijímat postupy vnitřních říší a přenášet je do každodenního vědomí. Také zde tedy záleží na čistotě a ryzosti našich pocitů, co si z našich vnitřních říší přineseme.

Během spánku vystupuje citové tělo a naše vědomí z fyzického těla. U nerozvinutého člověka se vznáší nad fyzickým tělem, ale u duševně vyvinutějšího člověka je v bdělém stavu a je činné v astrálních světech. To, co prožijeme si přinášíme částečně jako snovou vizi, nebo prožitek proniká do vnějšího vědomí. Výše vyvinutý člověk ovládá astrální tělo a vědomě s ním cestuje astrálními světy, aby tam pomáhal a aby tam byl aktivní. Jeho vědomí není přerušeno spánkem.

Myšlenková, neboli mentální rovina (manas), stejně jako astrální se skládá ze sedmi podúrovní a dále se rozděluje na nižší a vyšší mentální úroveň (kama-manas a buddhi-manas). Vyšší mentální úroveň se také nazývá kauzální rovinou. Je to úroveň Božských ideí a je to naše pravá vlast, do které se vracíme po každém převtělení, když jsme již prošli jinými úrovněmi. Naše myšlenkové, neboli mentální tělo a naše kauzální tělo nás spojují s těmito úrovněmi.

Myšlenkový aparát (mozek) může přijmout jen malou část z toho, co vytváří naše skutečné JÁ. Velcí myslitelé, géniové dosahují se svým mozkem více vzhůru a přinášejí tvůrčí idee a myšlenky. Proto je důležité udržet si v pořádku svoji tělesnou strukturu a učinit mozek vnímavějším pro jemné vibrace z vyšších úrovní. Víme, že mozek průměrného člověka je využit pouze z desetiny. Máme také rezervy, které by stálo za to stimulovat.

My, žáci na současném stupni nepoužíváme svého myšlenkového těla ještě s plným vědomím ve vnitřních říších. To zůstává vyhraženo pouze pro vysoce vyvinuté učedníky Mistra, kteří pro to dostali osobní poučení. Myšlenkové tělo musí být pro samostatné uplatňování na myšlenkové úrovni znovu uspořádáno a oživeno, dříve než je žák dovede plně ovládat. Je tady zapotřebí mnoho zkušeností a cvičení, aby se dalo rozpoznat a uspořádat vše, co se děje na mentální rovině.

Teprve když je oživeno kauzální tělo a slouží již jako nositel vědomí, otevírá se člověku celý výhled do jeho minulosti a také pohled do budoucnosti. Teprve potom je totiž možné získat vhled do minulých událostí na zemi v tak zvané "Akašické kroniky", který je často spontálně umožněn jasnozřivým bytostem. Obě tato těla, kauzální i mentální nejsou nám jen tak k dispozici, ale dokážeme už pomoci našeho životního postoje pečovat o to, aby tohoto okamžiku bylo dosaženo rychleji tak, že se současně řídíme tím, co nás učí naši mistři: odstraňování všeho, co nás upoutává na nižší sféry a obrat směrem k pravdě a dobru. Tak se podstata těla prosvětlí a stane se vnímavou pro vysoké vibrace říší, do kterých bychom rádi vědomě vstupovali.

Nyní je tedy samozřejmé že se uplatňujeme a pracujeme v těchto jemnohmotných tělech na odpovídajících úrovních, ale ještě si na to nevzpomínáme, protože vibrace jsou příliš vysoké na to, abychom je dokázali přijímat do našeho všedního vědomí. Nemá to konečně pro naši práci význam, jestli to víme, nebo ne. Často nám to bylo tak řečeno mistry. Pro nás je především důležité, že často prožíváme to vědomí, které jsme až doposud získali, že své vědění proměňujeme v činy a tak zušlechťujeme svůj charakter. Je také důležité, jak to již bylo řečeno, abychom své myšlenky a svá slova proměňovali a udržovali je pod kontrolou. (Viz brožura: Myšlenky jsou naším osudem.) Naše myšlení se musí vychovávat a uvědoměle vzdalovat věcem vnějšího světa, abychom se mohli dát řídit vysokými a vznešenými myšlenkami. Jenom tak totiž můžeme doufat, že přijdeme do styku s vyššími vibracemi a že udržíme svoje vědomí povzneseno až se tyto oblasti pro nás stanou vědomými.

Nyní přicházíme k otázce, která naše součást je v činnosti při tak zvané projekci vědomí. Je to jednoduše naše síla obrazotvornosti, tak říkajíc naše mentální potulování. Necháváme těkat své myšlenky, svého ducha a dokážeme při tom rozvíjet takové schopnosti, že skutečně přenášíme své vědomí tam, kam chceme, aby šlo. Může se to vztahovat i na pozemské cíle. Zpočátku to je jen obrazotvornost, nebo představa, kterou si vytváříme o našem cíli (proto zde také následují popisy jednotlivých světelných stanovišť). Jednoho dne potom je naše vědomí už tak vyškoleno, že dokáže spolu přinášet přímé zážitky.

Proto uděláme nejlépe, když před odchodem na lůžko nasměrujeme prosbu ke svým strážným andělům, nebo ke kmotru z chrámu Monat, aby nás vzali ssebou pokaždé do odpovídajícího školícího prostoru. Potom následuje představa našeho cíle. Vidíme před svýma vnitřníma očima popisované prostory nebo haly, vidíme tam sebe sama jako posluchače a vědomě si představujeme patřičné odpovídající záření (barva a vlastnosti). Pokoušíme se postřehnout, co se tam dějů a s těmito myšlenkami a představami můžeme usínat, ale ne bez prosby, abychom si s sebou přinesli vzpomínku na to, co jsme prožili. Můžeme o to prosit mistryni Létó, která nám k tomu nabídla svoji pomoc.

Když je světelné ohnisko během ročního cyklu otevřeno, bude v něm pokaždé zkoncentrováno odpovídající jednotné záření nebeských zástupů, aby rozšířilo svoji sféru vlivu. Budeme svými hostiteli srdečně pozváni, abychom se zúčastnili školení a porad a abychom se nechali podnítit právě působícími plameny. "Odnášejte záření plamenů do vašeho domova, k vašim drahým, do vašeho okolí, do vašeho města, do vaší země a k celé planetě."

Následuje zde ještě pokyn mistra El Moryi:

"Pokaždé, když každého měsíce opustíte světelné ohnisko a přikláníte se k novým úkolům, je váš vůdčí princip (momentum) posílen silami plamene a pozvolna je také vaše vnějšková bytost přelaďována a zušlechťována. Tak se prakticky projevuje činnost ve světelných stanovištích požehnaným způsobem pro váš rozvoj. Vybízíme vás, abyste nezmeškali možnost využít této příležitosti."

(zpět na začátek)

 

ŠAMBALA

v éterické říši nad pouští Gobi

Sídlo duchovní hierarchie Země
Hierarcha: Pán Gautama.
Barva trojplamene: růžová, zlatá a modrá.
Vlastnosti: vyváženost a střední cesta.
Znělka: 5. věta Bethovenovy 6. symfonie.

Takto zní staré poselství: "Odložte stranou všechno, co ve vás spočívá na lidských přáních a myšlenkách. Očistěte svá nižší těla dřív, než sem přijdete. Je to totiž posvěcené místo."

Žáci světla vědí, že smějí vyhledávat Šambalu pro její zvláštní význam a pro její velikou milost. Ohnisko v éterické říši nad asijskou pouští Gobi platí jako největší a nejskvostnější na Zemi. Od prastarých časů poskytuje přístřeší sídlu duchovní hierarchie. Jeho vládcem je "Pán světa" Gautama.

Lidé z celého světa koncem pozemského kalendářního roku se vydávají ve svém vyšším vědomí každou noc na cestu do Šambaly. Přinášejí tam roční sklizeň (celoroční úrodu) svého přírůstku světla z předchozího roku. Každé, i sebemenší množství je vítané a nikdo není nějak posuzován. Všichni přispívají k tomu, aby zvětšovali plamen Šambaly, který tvoří nevyčerpatelný životní elixír pro naši domovskou planetu. Veškerý pozemský život je napájen růžovo zlato modrým plamenem. Žáci, kteří schraňovali světelnou energii a nepromarnili ji, jsou vlastní příčinou stálého rozmnožování světla na Zemi.

Plni očekáváni a posvátné bázně, dáváme se nésti k nejposvátnějšímu ze všech světelných stanovišť. Andělé a ochranné bytosti nás již brzy vnořují do zlatého světla, aby nám ulehčili naše přizpůsobení stále se zvyšujícím vibracím. Kolem nás pozorujeme mnohé hledače světla, zahalené také do tohoto zlatého světelného pláště. Jsme uvědoměni o tom, že jsme všichni spojeni dohromady a jsme ochraňováni ve veliké jednotě stvoření. Každý životní proud tvoří buňku v zářícím srdci Božstva.

Kráčíme přes most, který nás převádí na druhou stranu k vlastnímu ohnisku a rozeznáváme kaskády třpytivé vody a plovoucí růžové, zlaté a modré lotosové květy. Vzadu se zvedají široké schody ke chrámu, který je mistrovským architektonickým dílem. Působí svým filigránským provedením jako by byl z jasného, opalizujícího mramoru. Je přece vybudován ze světelných darů mnoha božích synů a božích dcer.

Vrata se otevírají a my prožíváme dlouho známý pohled do nitra světelných stanovišť a jsme stále znovu uchvacováni jejich nadpozemskou krásou. Podle toho porovnáváme ve všedním dnu naše okolí a okolnosti a často býváme zklamáni právě díky bezděčné vzpomínce na dokonalost vnitřních říší.

Právě v Šambale se však každou noc učíme vyrovnanosti, vyváženosti, střední cestě, kterou učil Gautama, dokud ještě žil jako Buddha na Zemi.

Jeho zlatá socha ve vstupní hale Šambaly nám ukazuje posvátný lotosový symbol s drahokamem uprostřed. Neúnavní hledači v něm poznávají věčné božské ohnisko, vysílající stále více svůj lesk, čím vroucněji se s ním člověk sjednocuje.

Do vlastního světelného ohniska Šambaly, ve kterém je pro Zemi zakotven permanentní atom v trojplameni, ještě nevstoupila žádná bytost, která by nebyla nanebevzatá (která by nevystoupila na nebesa). Nesnesla by totiž toto záření, neboť v prostorách pro pobyt a vyučování žáků jsou vibrace vždy ve spirále sníženy až na takovou intenzitu, která je pro žáky snesitelná. Každému je takto dávána příležitost, aby si proměřil svůj růst a aby proškoloval své citové a éterické tělo.

Když se opět navrátíme do všedního dne, pociťujeme přírůstek na harmonii a na veselejší mírné trpělivosti. Jsou to totiž ty hlavní bytostné znaky pokročilých žáků. Vesele a vděčně totiž ponecháváme pro dobro svého okolí přicházet to, co jsme obdrželi v Šambale a stále víc to rozšiřujeme po celé Zemi.

Pán Gautama praví:

Roční sklizeň od venkovana není posuzována jen podle množství, ale je ještě víc posuzována podle kvality, stupně růstu a podle zralosti.

A tak i žák, přinášející svoji roční sklizeň se může vykázat velmi rozmanitou kvalitou. Jeho světelná energie, jejíž růst měl možnost pozorovat během roku nemá stejnou kvalitu, ale má nejrůznější vibrace. Není to však vyhodnocování, když je k tomu připojena sklizeň Šambaly a každé, i sebemenší množství je vítáno.

Tato velká ceremonie má ten smysl, aby každého účastníka přesvědčila, jak je duševní práce důležitá. I když si na to většina žáků nepřinese žádnou vědomou vzpomínku, je toto vědomí přesto do žáků vštípeno a zakládá v nich satbu pro jejich další úsilí. Zákon o vyrovnávání pak v obrácené míře než obvykle začíná účinkovat vlivem přírůstku síly a pevnosti na cestě žáka, aby mohl bezpečně a jistě postoupit na nejblíže další stupně vždy ve spojení se světlem a se silou Šambaly, s jejímž plápolajícím ohniskem zůstává spojen světlem, které je do něj vtěleno.

Milovaní přátelé, starejte se o to, abyste schraňovali svůj světelný přírůstek a abyste jej nepromarňovali. Tak totiž prostřednictvím každého usilujícího žáka bude rok od roku více světla na Zemi.

(zpět na začátek)

 

CHRÁM ÚTĚCHY

Šrí Lanka

Hierarcha: Maha Chohan
Barva plamene: Zlatorůžová
Vlastnosti: Láska, útěcha, pokoj, mír
Znělka: Za ranního rozbřesku od Cadmana.

Na jižním cípu Indie leží ostrov Šrí Lanka, na kterém se nachází chrám útěchy našeho milovaného Maha Chohana. Toto vznešené světelné ohnisko leží pod velkou čajovou plantáží a je dobře ukryto před zvědavými pohledy lidí. Odtud vyhlížíme ven směrem na moře, kde se spojují Indický oceán a vody Bengálského zálivu. Ve vchodu do haly vidíme na stěnách sedm obrazů svaté trojice. Každý obraz ukazuje další stupeň na cestě žáka k jeho spojení s jeho Božským JÁ.

Svatý Aeolus, který byl původně hierarchou tohoto světelného stanoviště, zaujímal dlouho úřad Maha Chohana. Jeho následovníkem v tomto vysokém úřadě je dřívější Chohan třetího paprsku, tedy Pavel, benátský mistr.

V tomto ohnisku je již celé věky přitahováno a zakotvováno vyzařování naděje. Každý ze sedmi Chohanů (řídících osobností paprsků), kteří jsou podřízeni Maha Chohanovi, přijímá svůj podíl na kosmickém záření a ten paprsek, na kterém slouží jim oživuje a zesiluje. Všichni Chohané se v tomto ohnisku shromažďují, aby se poradili o možnostech pomoci pro lidstvo. Odtud je na všechny strany rozléváno ven žehnající a obnovující záření, Svatý duch pro tyto (tuto) planetu. Také přírodní svět přijímá tento žehnající proud pro své mnohoznačné úkoly.

Maha Chohan pak očekává od svých upřímných žáků, že budou "strážci" (ochránci) svého bratra. Znamená to, že každý nesoulad, který bude z nějakého člověka do Aury žáka, má jím být ihned zlikvidován. Tak již nesoulad nemůže dopadat zpět na svého původce, který jej vyslal. Vyžaduje to již velikou míru nesobecké lásky, což je vlastnost, která se málo praktikuje.

Maha Chohan praví:

Odpuštění zrozené z lásky a z moudrosti Božského zákona je prostředkem pro usilujícího, který uvolňuje vnitřní síly. Jen tehdy, když je v souladu se svým bližním, může být harmonický a v pokoji, což je předpoklad pro zdraví a pro spásu. Znamená to, že nemůže existovat žádný pocit zdraví a žádné stálé zdraví, dokud není nacvičeno absolutní odpouštění každému, s kým žák není zcela v souladu.

Je to moudrým zařízením přírody, že všechen rozvíjející se život, usilující o krásu a dokonalost, ji může dosáhnout jen tehdy, když se řídí zákonem harmonie. Tomuto zákonu se musí plně podřídit i člověk, když chce dosáhnout svého Božského určení. Neznamená to nic menšího, než že se člověk musí namáhat, aby ve svém vlastním světě vytvářel mír a řád. Potom teprve jeho vnitřní těla budou vibrovat ve vzájemné harmonii a jeho fyzické tělo bude na to reagovat s pocitem dobrého stavu a s vyrovnaností.

Milovaní žáci, toto je prostředek dávaný zdarma, abychom znovu nabyli ztraceného zdraví. Každý si může odzkoušet, jestli existují rozdíly mezi ním a druhými, které doposud ještě nebyly odstraněny a jestli proti někomu ještě chová nedobré myšlenky. Potom si každý může pospíšit, aby nedobré myšlenky odstranil s pomocí fialového záření tak, aby oba byli prosti těchto nedobrých myšlenek.

Nejúčinnější však je láska, která zvítězí nad každým záštím. Je to léčebný prostředek na každý problém. Uvažte dobře, přátelé, kde tento léčivý prostředek ještě schází, abychom se svými bližními mohli žít v míru a harmonii.

(zpět na začátek)

 

CHRÁM OCHRANY A SÍLY

v éterické říši nad Curychem

Hierarcha: Elohim Herkules
Barva plamene: modrá
Vlastnosti: síla, ochrana a moc
Znělka: Bethovenova 5. symfonie

Ze všech světelných stanovišť a ohnisek proudí energie do chrámu velkého Herkula. Zde dostávají všechny vlastnosti dodatečný silový impulz, aby potom vyzařovaly ven a vykonávaly své dílo.

Uprostřed vznešené stavby v čistém bílém mramoru leží vlastní ohnisko ochrany a síly. Tento prostor, ve kterém panuje silné vyzařování energi nemůže být přístupný žákům pro jeho vysoké vibrace.

Žák, nebo hledač světla, který by zde rád obdržel poučení se dozví, jakou sílu a také milující dobrotu má Elohim Herkules. Jako jednomu ze stavitelů světů mu náleželo vytvoření našeho planetárního systému, zároveň s jinými velkými Elohimy stvoření. To jsou stvoření nezměrné síly, které se vždy v lásce skláněly k lidstvu.

Když nyní Elohim Herkules žákům Velkého Bílého Bratrstva znovu otevírá brány svého světelného ohniska, potom by měli v této době přijmout něco z nepřekonatelné ohnivé síly a mocné působnosti, něco z odvahy ze zodpovědnost, to znamená takových vlastností, které podstatně přispějí k tomu, aby posilovali práci žáků směřující k rozšiřování světla na Zemi. Potom se tito žáci dozvědí, co to znamená postavit se vstříc této velké kosmické bytosti, neboť jen ti žáci, kteří vyvíjí vážné úsilí a u nichž vůli následují také činy, naleznou jeho láskyplnou podporu.

Elohim Herkules praví:

Moje velké uctívání je nasměrováno na světlo v každé živé bytosti, To stejné světlo, které i my vyjadřujeme na venek. Ať ta bytost je třeba i uvězněna v husté hmotě, nebo ať je zapomenuta, nebo poklesla dolů až na úroveň doutnající jiskry, nebo i když se stala zářící v lidské bytosti, která se svým úsilím dostává ke svému Božskému určení. To světlo má stále stejný původ. Propojení Božským světlem v celé rodině lidstva činí Božské určení bratrstvem a osudovým společenstvím i když to ještě nebylo poznáno a vládne nenávist a rozkol. Podívejte se, přátelé, jakou nutností to je, aby byl každý člověk uznáván jako stejně oprávněný tvor, který se liší od jiných jen stupněm svého vývoje.

Dokázali byste nyní vyměřit, jak takové uznání bratrství lidstva by v krátké přivodilo proměnu na Zemi, tak, jak to také u pokročilejšího vývoje skutečně bylo v jiných slunečních systémech. Máme nespočetné srovnávací možnosti a prosíme naše žáky, aby také přijali toto přesvědčení. Ať se každý svým způsobem zkouší přibližovat tomuto cíli.

Více než příležitost dovídat se o tom, jak a kde probíhá tento vývoj, je žákům dána dobrá příležitost návštěvou světelných stanovišť. Žáci, vy sami se poučíte o tom, co pro to můžete dělat a které kroky vaše individuální cesta vyžaduje. Vaši učitelé zde mají příkaz, aby vaši houževnatost posilovali všemi možnými způsoby. Nesmí totiž existovat žádná lenost u žáka, který to myslí vážně a postavil se do služby Bratrstva Světla. Bratrstvo Světla totiž počítá s vaší energií a každé promarnění příležitosti na vaší straně jen oddaluje váš vlastní i celkový rozvoj.

V našem ohnisku získáte také nezbytný impulz, podněcující vaše síly a posilující dobré impulzy. Předkládejte svoje problémy svým učitelům. Společně s nimi pak vypracujete řešení. I tehdy, když si nepřinesete vědomou vzpomínku, přece jen zde budou položeny výhybky, které vám dají možnost odpovídajícího jednání. Neexistuje žádný úspěch bez předchozí vytrvalé práce. Platí to pro každou pozemskou činnost a ještě více pro světelnou cestu, kterou následujete.

Kéž by vám síla a houževnatost pomohly k dalšímu růstu.

(zpět na začátek)

 

CHRÁM BOŽÍ VŮLE

Daarjeeling (Dárdžiling)

Hierarcha: mistr El Morya
Barva plamene: královská modř s křišťálově bílým zářením
Vlastnosti: Božská vůle
Znělka: Nádhera a obřadnost z Elgaru

Jméno Dárdžíling vzbuzuje vzpomínky žáka na světelné stanoviště, ze kterého proudí světem tlak Božské vůle. V každém lidském srdci má nalézat ozvěnu odpovídající stupni vývoje a vhledu k nalezení vzpomínek na vážného mistra, přidávajícího k tomu svůj pohled, kterému nic neujde. V jeho přítomnosti žákovi přichází na mysl všechny hříchy, které vyplývají z jeho opomenutí. Ale není tomu tak - nikdo nepotřebuje mít pochybnosti, vždyť právě sem žák přichází, aby se učil rozpoznávat Božskou vůli. Velký mistr, zastupující tuto stránku univerzálního záření, požaduje na svých žácích, kteří ho následují, aby sami měli jasno v každém svém myšlení a jednání a byli v něm opravdoví. Potom každý, kdo se chce účastnit na práci tohoto světelného ohniska bude podroben zkoušce a dostane také ve svém vnějším životě odpovídající školení, která slouží jeho očišťování.

Když žák projeví ochotu postavit svůj život zcela do služby světla a připojit se k úsilí duchovní hierarchie, potom se musí učit uznávat jako nejvyšší instanci pro své jednání vždy vůli Boží.

Mohutná síla, zakotvená v tomto ohnisku se tím stává citelnější, čím více se blížíme k vlastnímu centru. Záření Božské vůle působí neobyčejně povzbudivě a pečuje o to, aby zmizela každá lenost žáka, když se zde nalézá jako host.

Mistr El Moria přijímá vládní zástupce ze všech končin Země, kteří ve svých jemnohmotných tělech jsou sem přiváděni právě pro to, aby dostali radu pro záležitosti svých národů. Ve fyzickém vědomí se opět tyto rady vynoří, když nastane dotyčná situace. Také žák si většinou přináší úlomkovité vzpomínky na svá školení, ale svůj pozemský život stále více usměrňuje podle Božské vůle, která v něm začíná bezděčně působit.

Mistr El Morya zve žáky, aby svůj vnějškový život postavili do služby světla a aby se úžeji připojili ke snahám duchovní hierarchie, aby absolvovali "ročník" o úkolech a cílech pro nejbližší dobu. Jen tehdy, když se lidé řídí Božskými zákony, se může prosazovat dobro na Zemi.

Mistr El Moria k tomu říká:

Vaše přítomnost ve vnitřních říších nám umožňuje lepší kontakt s vámi, než by mohl být uskutečňován ve vnějším světě. Buďte přesvědčeni o tom, že vše, co se zde učíte je zakotveno ve vašem vědomí. Je to tak i tehdy, když vaše paměť není schopna tyto věci zprostředkovat pro váš fyzický mozek.

Vibrace, ve kterých se zde nalézáte, okamžitě poklesne, když se vracíte do svého fyzického těla. Tím totiž mizí všechno to, co jste zde už zažili. Přesto však je to vryto do vašeho vnitřního vědomí a jednou se to znovu projeví, když vy dokážete vědomě zvyšovat své vibrace.

Přesto však náš kontakt s vámi žáky se nevstahuje jenom na poučování, nebo na úkolu, které zde dostáváte, ale dáváme každému zcela osobní sdělení. Bylo by žádoucí, kdybyste mohli brzy získat vzpomínku na to vše, protože to by vám zjednodušilo mnohé věci ve vašem životě. K tomu účelu byste měli brzy dosáhnout požadovanou míru čistoty. Tyto vzpomínky vám mohou být přístupné jen za té podmínky, jestliže budete mít vaše nižší nositele do té míry projasněny a očištěny, že vaše vyšší vědomí může působit ve vašem vnějškovém já. Potom vám bude v okamžiku jasné, na co už tak dlouho čekáte.

Pracujme tedy společně na tom, abychom vaše vnějškové já stále činili propustějším pro vše, co přijímáte ve vnitřních říších. Pracujte na likvidaci všech stínů, které zatěžují vaše nižší těla. Tyto stíny brzdí světlé síly, které by mohli daleko lépe proudit přes vás, kdyby proti tomu nebyl ve vás žádný odpor.

Vše vnějškové, co stále proniká do vašeho vědomí, by mělo zůstat na periferii vašeho života. Udržujte svůj život bez vlivu vnějšího pozemského světa. Pozemský svět berte na vědomí jen potud, pokud je to nutné, ale nedovolte, aby do vás mohl zasahovat do té míry, aby vás zatěžoval. Přispěje to k tomu, že rychleji dosáhnete všeho, co je hodno vědění a co vám již bylo zprostředkováno.

Je to míra vašeho vnitřního jasu a tak mi dovolte, abych vám poradil: Rozmyslete si dobře, čím naplníte svůj vlastní svět.

(zpět na začátek)

 

CHRÁM OSVÍCENÉ VÍRY A OCHRANY

nad Banffem
(Kanadské Rocky Mountains)

Hierarcha: archanděl Michael
Barva plamene: safírová modř
Vlastnosti: víra a ochrana
Znělka: sbor vojáků z "Margarety" od Gounoda

Pojďte k pramenu síly víry, která vám propůjčuje pevnost a odolnost ke všem útokům, pocházejícím z nevědomosti a často i z netrpělivosti. Usilujte stát se spolubojovníky na ochranu víry, která má po boku Michaelovy legie. Tak to říká velký archanděl Michael svým žákům, kteří jsou u něho hosty.

Chrám víry, který byl kdysi, podobně jako mnohá další světelná stanoviště, lidem viditelný a přístupný, pulzuje dnes v jemnohmotné sféře nad Banffem.

Archanděl Michael, ochránce a bojovník za víru, který je pánem andělských legií, je pro žáka pojmem moci a ochrany dobra. Uložil si se svými pomocníky za úkol poskytovat ochranu všem usilujícím lidem a posilovat jejich víru v to, že Božská vůle předvídá pro každý životní proud dokonání a osvobození od všech pout. Síla neotřesitelné víry je vyzařována na Zem archandělem Michaelem odedávna bez přerušení.

Žák, vtahovaný sem aby v jemných tělech přijímal toto záření, zažije, jak jeho odhodlání ke spolupráci při velikém díle osvobození je posilováno a jak roste jeho víra a přesvědčení o naplňování Božského plánu pro tuto planetu. Pracuje s novou odvahou a silou v srdci na svém místě pro blaho všech, kteří jsou mu svěřeni. Sílu víry, kterou přijal, rozdává dál.

Všichni lidé, kteří se věnují jakékoliv práci pro osvobození obyvatel Země z nouze a omezení, zde přijímají silné impulzy pro svoji činnost. Michael ochraňuje plamen v srdcích lidí. Každý, kdo jedenkrát pohlédl do jeho zářících očí, nikdy už nesejde z cesty. Síla víry jej zahaluje a zjasňuje mu cestu vzhůru. Žáci, kteří se shromažďují spolu s ostatními hledajícími v obrovitém oválném chrámu, se dívají na drahocennou výzdobu, na zlaté kopule a zdi, posázené safíry. Silněji však budou ovlivňováni silami, které jsou zde zakotveny a poskytovány každé bytosti, hledající ochranu a pomoc. Žáci a ostatní hledající přijímají novou životní energii pro svá unavená těla a energii pro své zemdlené duše, aby dokázali pokračovat ve své službě pro blaho lidstva.

Po tom, když opozdilci z jiných planet přišli na Zemi a když archanděl Michael zpozoroval pozvolné prosakování zhoubného používání svobodné vůle do vědomí člověka, připravoval se sám k účinné obraně víry a důvěry v Boha. Tehdy vytvořil svůj modrý plamenný meč, protože poznal nezbytnost jeho příští použití.

Od té doby bez přestání používá tohoto meče, aby odstraňoval každé příčiny a zárodky destruktivního použití svobodné vůle. V důsledku závoje Máji, který vznikl z disharmonie myšlenek, citů a slov, se pozvolna začalo vytrácet vědomí o andělech. Vnějškové vědomí je již nedokáže vnímat. Skvostné ohnisko víry zmizelo z povrchu země a Michael a jeho legie upadaly v zapomenutí. Z toho bylo vyňato jenom málo jedinců, kteří v každém věku pevně lpěli na Božských životních pravidlech a kteří přijímali existenci neviditelných, ale přece jen skutečných dobrodinců. Nyní, když duchovní velekněžstvo poskytuje lidstvu opět vědomost o pravdivé existenci archanděla Michaela, jeho andělů a jeho světelného ohniska víry a ochrany, stále více lidí bude využívat příležitosti k návštěvě tohoto éterického chrámu během spánku.

Archanděl Michael praví:

Závažnost vaší činnosti pro svět vzrostla, moji přátelé, od té doby, co vedoucí kněžstvo světla navázalo spojení se svými žáky. Je to důvod, proč je nám umožněno propouštět stále více světla do vašeho životního prostoru. Kosmický zákon nám neumožňuje, aby o to pečovaly pouze kosmické bytosti samy. Musí zde být poptávka od těch, kteří zde na Zemi chaos vytvořili, to znamená od samotných lidských dětí.

Víra, ochrana a síla naplňují pozemskou atmosféru a rozvíjejí se bez hranic, když spolupracujete s těmito silami. My si to musíme sami odepřít, abychom zasahovali do vašeho vývoje, protože lidstvo se potřebuje ještě mnoho naučit. Můžeme ale pomáhat těm, kteří se podílejí na našich úkolech a kteří působí jako nositelé světla, aby zlepšovali poměry na planetě Zemi. Předpokládá to ovšem, že naši pomocníci použijí sil, o jejichž používání je poučujeme. Dále to předpokládá, že naši pomocníci se sami pročišťují a napravují své vlastní chyby.

Duchovní velekněžstvo je skutečností, moji přátelé. Řídí od počátku vývoj na Zemi ale nemůže zasahovat do svobodné vůle lidí, která je lidmi zneužívána. Musí připustit, aby se nyní, na počátku nového vývojového cyklu, projevily následky tohoto zneužití. Bez vaší cílevědomé práce, milovaní žáci světla, by mnohé na Zemi vypadalo ještě temněji. Jen dále pokračujte ve své činnosti, diktované vám Láskou a z přesvědčení, že dobro zvítězí. Já jsem jedním z ochránců, sloužících světlu.

(zpět na začátek)

 

CHRÁM SLUNCE

Yukatan (Mexiko)

Hierarcha: Kenich Ahan
Barva plamene: Zlatá
Vlastnosti: osvícenost a moudrost
Znělka: Greensleeves (zanecháno tradicí)

Za dobrotivého a moudrého vedení Kenich Ahana, který dlouho před křesťanským osvobozením vládl v dnešní provincii v Jukatánu, uctívali lidé zlaté plameny věčného světla, vyzařované Heliem a Vestou. Tyto plameny jsou nyní ochraňovány velkým Kenich Ahanem - který od té doby vzestoupil vzhůru - a jeho lidem.

Kenich Ahan a jeho Bílé Bratrstvo se chopili obranných opatření ještě před zánikem tehdejší kultury, aby byly do budoucna zachovány pravdy této doby na 52 zlatých deskách na kterých se vypráví o celé historii národa Mayů.

Na hoře Uxmalu poblíž hlavního města Meridy leží světelné ohnisko tohoto "Zlatého plamene věčného světla". Hora sama je při povrchním pohledu jenom obyčejným pahorkem v jehož útrobách a povrchu jsou zachovány poslední zbytky chrámů ze staré doby. Jednoduchá chatrč Maya, vyhlížející jako příbytek učeného archeologa, zve ke vstupu. Když bylo přezkoušeno žákovo světlo a byla prokázána čistota jeho pohnutek, potom spanilý služebník odsune záclonu a vybídne jej ke vstupu do dlouhé osvětlené chodby, jejíž stěny jsou protkány bohatými zlatými žilami. Chodba vede hluboko do srdce hory Uxmal, kde v obrovitá hale šlehá mocný plamen. Přijměte jej a staňte se centrem paprsků božské síly Helia a Vesty.

Mocný velekněz, vysoký dvaapůl metru a skvostná nádhera jeho roucha je téměř nepopsatelná. Při slavnostních příležitostech na sobě nosí zlaté roucho, které je tak nádherné, že v současné době nemá srovnání s ničím ve hmotném světě.

Ohnisko stále vyzařuje stále zlatý třpyt a velekněz zve žáka dovnitř, aby se zde naučil poznávat, co skutečně znamená sloužit světlu.

Proudům života, které kdysi náležely k družině Kenich Ahana náleží zodpovědnost utvořit toto mohutné ohnisko dne viditelné a skvostným světelným stanovištěm, jaké se snad ještě nepoznalo. Dojde k tomu tehdy, až lidstvo dospěje k větší zralosti.

Třpytící se světelný pás potom spojuje každou bytost se slunečním chrámem. Požehnání a láska proudí zase zpět přes tento pás vždy, když se na to myšlenky zaměří a pozornost zůstává soustředěna na zlatý plamen.

Velký Kenich Ahan praví:

Připravenost a ochota člověka nasadit svoji životní energii pro dílo přinášející požehnání mu bude poskytovat nekonečnou radost, pro kterou neexistují vnější měřítka. Tato radost se dá měřit jen vnitřní blažeností a stále vroucnějším spojením se svým Božským Já.

Takováto cesta k požehnání člověčenstva, to je vaše činnost, milovaní přátelé světla. Vašem vnitřním uspokojením, které tato činnost přináší, je vaší odměnou. Pozemské radosti se proti tomu ukazují jako prázdné. Vaše vnitřní znalost týkající se úspěchu této činnosti nepřipouští, abyste ji opouštěli. Stává se potřebou vašeho srdce, abyste konali právě takovouto práci.

Je to jenom jedna stránka, jen jeden výsledek vaší činnosti. Energie, kterou tím v sobě hromadíte, dává růst vašemu vnitřnímu světu a rozmnožuje vaše poklady na nebesích. Ještě by mohly být vyjmenovány další body. Váš vlastní pokrok, rozšiřování vaší sféry vlivu dostavující se, když jste již dosáhli určitého bodu svého vývoje.

Touto činností, plnou požehnání, se stanete magnetem pro všechno dobré. Také k vám budou přitahováni lidé, kteří se na vás budou obracet s plnou důvěrou.

Mějte tedy svoje srdce připravena a starejte se o to, aby volání vašeho nitra bylo vyslyšeno a abyste jako žáci a spolupracovníci duchovního velekněžstva kráčeli po vysoké stezce světla. To vám bude přinášet další uspokojení a další požehnání.

Dovolte mi, abych vám jako svoji malou pomoc vložil do srdce proud Božské sluneční energie, která je nyní zesíleně vyzařována na Zemi. Hleďte, abyste v ní byli zahaleni a pociťujte, jak jdete vzhůru v tomto proudu světla a prociťujte jednotu, která spojuje vás a nás, kteří sloužíme životu.

V tomto proudu světla se můžete cítit vždy ukryti. Zde se jedná o mohutné síly, které takto máte možnost přijímat do sebe. Postavte se často do této jednoty, do světla, které tak je volně k dispozici pro veškerý život. Naplněni tímto světlem vyjděte ven do vašeho světla, abyste toto světlo dále šířili. Všude kde jste, můžete působit požehnání tím, že budete přinášet světlo.

To je důležitý bod pro vaší práci, který se většinou přehlíží. Často býváte tak zaujatí vaším každodenním shonem, že při tom zapomínáte neustále obnovovat svoje napojení na mohutné síly světla. Mnohé byste tak měli usnadněno, kdybyste na to pomysleli pokaždé, když jdete za svojí prací. Jeden z vašich přátel světla je vždy přítomen, aby vám při tom pomáhal.

(zpět na začátek)

 

CHRÁM MOUDROSTI A POROZUMĚNÍ

Kašmír v Indii

Hierarcha: Mistr Kuthumi
Barva plamene: zlatá
Vlastnosti: Moudrost, Osvícenost a Trpělivost
Znělka: zpěv Kashmiri

Milovaný mistr Kuthumi ochraňuje chrám Moudrosti, ležící v čisté atmosféře hor Kašmíru. Jako veliký světový učitel k sobě zvlášť vábí žáky, kteří mají zájem stát se učiteli lidstva. Který žák na duchovní stezce by to snad nechtěl?

Představme si tedy před očima zlatožlutý plamen a zahalme se do něj úplně dříve, než před usnutím nasměrujeme naše vědomí na chrám moudrosti a při tom zažijeme, jak toto světlo ozařuje cestu, která nás vede přes údolí, přes výšiny a smaragdové louky s nádhernými vonnými rostlinami východu, podél modrých vod mnoha moří. Nad námi je při tom slyšet harmonický ptačí zpěv.

V tomto roztomilém okolí blaženě pociťujeme nedostižnou dobromyslnost mistra Kuthumi. Je to jeho cit, který přenáší na svoje žáky, kteří na něj vzhlíží vzhůru v pokoře a plní vděčnosti.

Lidé jsou přitahováni tímto ohniskem, které vytvořilo vibrace svého probouzejícího vědomí. Všude jsou pohromadě skupiny, naslouchající slovům mistra. Poslechněte si nyní jeho slova.

Mistr Kuthumi říká:

Budiž požehnán váš pobyt zde a vaše služba v našem ohnisku. Prožíváme zde hodinu co hodinu, jak se žáci věnují svojí práci, jak se s odhodláním a horlivostí snaží zvládnout svěřené úkoly. Ano, zde se pracuje s plnou vážností a panuje zde přísná kázeň, která je běžná pro lidi východu a která není vždy snadná pro žáky ze západních zemí. Nejsou na to vždy zvyklí, aby svoji pozornost nasměrovali delší dobu na jednu věc. Bývají často netrpěliví ve svém úsilí, protože se domnívají, že jiným způsobem je možné dosáhnout cíle rychleji.

Ach milovaní, trpělivost je taková vlastnost, která se těžko dá naučit a přesto je to jeden z nejdůležitějších předpokladů pokroku žactva. Kolik trpělivosti a lásky je potřeba k tomu, aby lidé ze všech národů byli poučováni, aby jejich vývoj byl řízen a veden. Mým velkým posláním, trvajícím dlouhá staletí, je vzdělávat vedoucí osobnosti lidstva a bdít nad nimi. Moje zásoba trpělivosti je tím zvlášť veliká.

Zvu vás srdečně, učte se také vy této zdánlivě všední, a přece tak důležité ctnosti. Moudrost v každém jednání totiž vyrůstá z trpělivosti. Ve chvatu a zbrklosti lidského světa se moudrosti nedaří. V moudrosti a porozumění ke slabinám lidí vzkvétá láska ke všemu životu, a vzkvétá tam vroucí přání být nápomocen při osvobozování. K tomu mějte své srdce připravené.

Vaše vědomí již obsahuje mnoho živého vědění, takže s radostí pohlížíme na žáky. Budeme se pokoušet všemi nám dostupnými prostředky pokoušet vyplnit mezery, které ještě máte. Tak budeme školit budoucí učitele moudrosti s ohledem na úkoly které před nimi jsou a probouzet k životu jejich zvláštní dary a talenty.

Každý jednotlivec, který po uplynutí této časové lhůty zase opustí světelné stanoviště v Kašmíru, se stal jedním ze zářících hlasatelů pro poselství nové doby. Rozšiřuje mír a bratrskou lásku mezi lidmi tak dlouho, až světlo s konečnou platností odstraní stíny.

Přicházejte a učte se mlčení a trpělivosti, učte se vážit si každého bratra a budete současně s těmito vlastnosti získávat mír a moudrost srdce.

Moji přátelé, přeji vám požehnanou námahu a světlo na vaší cestě.

(zpět na začátek)

 

CHRÁM OSVÍCENÍ

Poblíž jezera Titicaca v Andách

Hierarcha: Bůh a bohyně Meru
Barva plamene: zlatá a růžová
Vlastnosti: osvícení
Znělka: Faith of our Fathers (Hemy, Walton) [Víra našich otců]

Jedním ze starých světelných ohnisek je chrám osvícení, který leží ve výšce pohoří And v jižní Americe, blízko jezera Titicaca. Je zde zakotven ženský paprsek a spojuje se s mužským paprskem v pohoří Himalaya. Zářením, které zde je chráněno, mají být přitahováni zralí lidé a jižní Amerika má být připravována na vytváření nového lidstva.

Musí se ještě vysoko vystoupit vzhůru z údolí, aby se dospělo k úpatí hory Meru. Jestliže návštěvník nezná duchovní význam, tak se může stát, že jenom přejde kolem prosté chatrče, která tvoří vnější příchod k tomuto ohnisku. Toto opuštěné místo bylo zvoleno záměrně, aby příliš zvědaví poutníci nemohli vstupovat na posvátné místo. Bratrstvo osvícení zde vyzařuje plamen k požehnání života, nerušeno myšlenkami a pocity lidí, které se rozvíjejí na Zemi.

Jestliže je žák hoden vstoupit do chrámu osvícení, tak potom připadne na prostého průvodce. Obyčejně je to krásné zjevení s charakteristickými rysy incké kultury v obličeji a na postavě. Odtáhne bokem nástěnný koberec a před nimi se rozkládá dlouhá osvětlená hala. Stěny ukazují bohaté zlaté žíly pohoří And, které září třpytem jako uhlazené a vyleštěné světlo.

Na konci této haly se dostáváme k velikému prostoru, kde vyšlehuje ze země paprsek osvícení a plane vzhůru ve velkém zlatém slunci. Tady prodléváme a do svého svědomí přijímáme světlo Božského osvícení, abychom je přinášeli s sebou do našeho světa a abychom se sami stali vyzařujícím centrem, na němž se ještě mnoho lidí může ohřát.

Skutečné osvícení Bohem vytváří v žákovi vzrůstající měrou pokoru k jeho božskému JÁ JSEM a k bytostem světla, které jsou nápomocny evoluci na Zemi a které střeží výchovu člověka až po BohoČlověka. Bratrstvo osvícení uvítá každého upřímného žáka, který se snaží o rozvoj svých ctností, aby je používal k požehnání lidstva, ve svém světelném centru.

Velký Meru praví:

Buď si vědom, milovaný hledači pravdy, že se teprve učíš správně vidět neviditelné světy, pokud ses ty sám stal světlým a pravdivým. Klam vzniká vlastní nečistotou, protože vždy vidíš to, co nosíš v sobě. Jemné substance se dají lehce ovlivnit a tvoje myšlení a cítění je ovlivňují.

Proto bys měl z důvodu své vlastní jistoty krotit netrpělivost do té doby, až dosáhneš určité zralosti. Neměl by ses předčasně pokoušet proniknout závojem, protože tě milosrdně chrání před tím, co ještě není určeno pro tvoje oči. Astrální svět je pro nezasvěcenou bytost nebezpečnou oblastí, která ho oklame ledasčím, co neobstojí ve zkoušce. Moudrost Kosmického zákona vytvořila tuto překážku, když se člověk vyloučil z milosti. Proto musí člověk stoupat zpět po stupních, které mu získávají přístup do vnitřních říší.

Tyto stupínky znáš, milý příteli. Nazývají se Nesobeckost (Nezištnost), Čistota, Láska k Pravdě a Neosobní láska, která objímá celý život. Čistota úmyslů a čirost charakteru jsou tvoji vůdci na stezce do vnitřních říší, pokud jsi je již dostatečně vyvinul. Potom si můžeš být jist před klamy a omyly. Mysli na to, že by ti neprospělo usilovat o zážitky, neodpovídající tvému vlastnímu vývoji.

Dovol mi ale, abych tě ujistil, že tvoji přátelé světla ti v pravý čas otevřou oči a budeš si vědom veškeré krásy, která jinak lidskému oku zůstává ukryta. Vítám tě zde, ve svatém ohnisku plamene osvícení, kde se zase o trochu přiblížíš ke svému velikému cíli.

(zpět na začátek)

 

CHRÁM SVOBODY

Jižní Francie

Hierarcha: Mistryně Rowena
Barva plamene: Růžová, Zlatá a Modrá
Vlastnosti: Svoboda, Snášenlivost a Láska
Znělka: Marseillaise a "Ach tak zbožně" z opery 'Marta' od Flotova

Světelné stanoviště plamene svobody bylo zakotveno na jihu Francie (nyní v éterické říši) již před tím, než kontinent Atlantidy klesl pod potopou. Stalo se tak proto, aby láska ke svobodě zůstala zachována pro všechny časy v srdcích lidí.

Názvem 'Chateau de Liberté' (zámek Svobody) je toto centrum známé také hledačům a žákům na Cestě.

Můžeme je nalézt, když své vědomí nasměrujeme na venkovský kraj v jižní Francii. V přirozené kráse nás očekává milá budova, podobná hradu. Z jejich otevřených oken je slyšet hudbu, spojující se harmonicky s melodiemi přírody. V zahradách vidíme, jak jsou kvetoucími růžemi obrostlé krásné mramorové sloupy a vynikající sochařská díla, představující výši kultury každého století. Tato díla nám popisují mnoho božských nauk a moudrostí, které by si měl žák osvojit. Zvěčňují nám životní výraz velikých mužů a žen z epoch, které vystoupily do závratných výšek, aby potom byly zase zakryty závojem Máji a jako svědkové uplynulé krásy za sebou zanechaly umělecký poklad, nebo pouze legendu.

Zde se nachází domov mistryně Roweny. Než se stala ochránkyní plamene svobody, zastával tento úřad benátský mistr Pavel (nyní Maha Chohan). Ve svém vtělení, jako malíř Paolo Veronese započal malbu, která symbolizuje Svatou Trojici. Po jeho vzestupu vzhůru tuto malbu dokončil. Visí ve vstupní hale světelného centra a svojí září naplňuje celý prostor a každého pozorovatele očaruje. Je prozařována postavou Boha Otce. Bytost Syna je symbolicky vyjádřena podobou mistra Ježíše a symbol Svatého Ducha je zobrazen milou holubicí.

Francouzská národní hymna 'Marseillaise' vyjadřuje vibrace plamene Svobody, jehož pulzování pod svýma nohama pociťuje návštěvník tohoto centra.

Žáci světla, přijímající záření a vlastnosti snášenlivosti, lásky a ohleduplnosti, které jsou součástí vibrací v Chateau de Liberté, a kteří toto záření vysílají do svého světla, dostávají požehnání od všech lidí, kteří zde sloužili a zakotvili zde svoji sílu.

Mistryně Rowena praví:

Vibrace zvuků (Marseillaisy) je naplněno snahami dlouhých časů a mnohých lidí o svobodu. Byli však často špatně vedeni. Svoboda, o kterou kterou vy, milovaní žáci usilujete a jejíž vibrace jsou obsaženy v této melodii, přesahuje daleko za lidské pojmy svobody. Tato svoboda stojí mnohem výše. Je to svoboda Ducha a svoboda všech úsilí, sloužících opravdovým cílům Lidstva. Je to ta Svoboda, kterou bychom rádi pěstovali ve vašich srdcích. Je to osvobození od omezení a pout časových věku, která jste si sami vytvořili a která utlačují a omezují lidstvo. Ó přátelé, buďte svobodní od všech těchto okovů, které vás poutají na nižších rovinách, aby se váš duch mohl svobodně rozvíjet.

Milovaní přátelé, když jste hosty ve chrámu svobody, toto vše ve vás bude zakotveno. Již jste zde často byli a pokaždé ve vás zazářilo o něco více světla, které nesete dále ke skutečnému osvobození. Bude to našim úkolem a povinností, abychom ukazovali milovaným žákům pravdivý pojem Svobody tak, jak jste schopní mu porozumět. Můžete o to usilovat v souladu s vašimi poznatky, které nyní máte. Veliké zákony, které nyní poznáváte, platí pro všechny lidi, ať jim rozumí, nebo ne. Vy však, kteří pomalu rozvíjíte pochopení těchto zákonů, obracíte se více a více k vysokým cílům, před kterými stojí vývoj života. Tyto cíle je možné dosahovat pouze stupeň po stupni. Na jednom z těchto stupňů musíte poznat zákon Lásky a žít podle něj. Také to je součásti školení ve chrámu Svobody. Láska k veškerému životu je nezbytným předpokladem k dosažení velikého cíle. Zveme vás, abyste se koupali v mohutném trojplameni a přijímali síly, které zde jsou opatrovány. Váš svatý trojplamen v srdci se tak může rozšiřovat a veškeré síly dále rozmnožoval. Síla Lásky, vedoucí ke svobodě, ve vás tak poroste. Buďte vítáni a buďte zahaleni do Naší Lásky. Pomocníci a přátelé jsou připraveni vás učit. Účastněte se prací a činností Bratrstva a roznášejte sílu Lásky do vašeho světa, vyzařujte ji a zahalujte do ni Zemi jako nutnou přípravu na veliký krok Osvobození.

(zpět na začátek)

 

CHRÁM VZESTUPU

Nad Luxorem v horním Egyptě

Hierarcha: Mistr Serapis Bey
Barva plamene: křišťálově bílá
Vlastnosti: Čistota a Vzestup
Znělka: 'Sen lásky a Solitude' od Liszta

Jestliže se jede po Nilu vzhůru, prožívá se nezapomenutelný pohled na Luxor, který se v ruinách dávných svatyní zvedá z písku pouště. Ruiny podávají potomstvu zprávu o vznešenosti a kráse, která kdysi existovala. Nad těmito stavbami v éteru pulzuje ohnisko Vzestupu na nebesa.

Plamen Vzestupu zde byl kněžími svatého ohně přinesen přes moře až do egyptského Luxoru poté, co Atlantida zmizela pod vlnami oceánu. Když ve vyšším stupni vědomí přicházíme k tomuto posvátnému stanovišti, vidíme velikou bílou stavbu, vybudovanou do přesného čtverce a byla obehnána velikou zdí se čtyřmi vysokými rohovými věžemi.

Procházíme portálem, bohatě zdobeným železným kováním. Jsme zde zdraveni dobrotivým mladým strážcem s ušlechtilým obličejem. Brána se široce otevírá ven a nám se nabízí rajsky nádherná zahrada, která nás udržuje v očarování a svým vyzařováním nás naplňuje uctivou bázní.

Jsme vedeni ke světlým halám, kde pulsuje mocný, bíle zářící plamen vzestupu, který do sebe stále přijímá něco z energie všech těch lidí, kteří dosahují své dokonalosti. Každý člen bratrstva Luxoru se stará o to, aby tento proud síly stále zesiloval, tak že investuje svoji vlastní energii do plamene. Když žák vstoupil na svoji "cestu domů" a když každý začal naplňovat svůj životní plán, vytváří síla vzestupu, školení ve chrámu a v jeho pozemském životě dodatečný impuls k vynakládání sil, nezbytného k přiblížení tomuto cíli. Zde je totiž udržována neustále otevřená brána do věčného osvobození. Žák stejně jako všichni jeho předchůdci napojuje svoji energii plamene vzestupu, jakmile vybojuje svoje konečné vítězství.

Cvičení v Luxoru předpokládají sebeovládání a pozornost, aby se city a myšlenky vnějšího Já zaměřovaly dovnitř. Tím světlo v srdci žáka postupně zesílí tak, že vyplyne na povrch vše žádoucí k uskutečňování jeho životního plánu.

Pro zvládnutí sebekázně až k trvalému vnitřnímu míru a harmonii se žák musí učit rozšiřovat své světlo až se projeví v každé jeho činnosti i životní zkušenosti také navenek.

Každý člověk, který dosáhne svého osvobození, to ulehčuje těm, kteří ho následují, neboť síla plamene stále narůstá. Jednoho dne, až pro usilujícího nadejde čas dosažení mistrovství, bude vděčný že smí přijímat síly, které jsou zde střeženy.

Předpokladem pro dosažení velkého cíle je však vždy to, aby životní energie, kterou během svých četných reinkarnací použil, byla očištěna a byla vhodná pro vzestup.

Luxor... to je poslední stanice všech lidí, kteří se zaměřili na ukončení své pozemské cesty se všemi potřebnými kvalifikacemi. Branou Vzestupu kráčejí k osvobození. Mnohé sny a mnohé naděje, ale také mnohá zklamání žáků všeho věku, kteří ještě nedorostli k přísným měřítkům školení, vibrují v akašické kronice tohoto místa. Také zde však vibrují duševní síly mnoha osvícených, takže žák cítí, že je zvedán vzhůru když sem vstupuje.

Velký mistr Serapis Bey, jehož jméno je totožné s pojmem disciplíny, pohlíží na světlo v srdci čekatele a rozpoznává na něm, jaká školení a úkoly potřebuje, aby v sobě rozvíjel Krista.

(Pozn.: Serapis Bey byl v jedné ze svých inkarnací Sparťanským králem Leonidasem.)

Co bude pociťovat žák, až bude stát před ním a jeho oči jej proniknou, až budou viditelné veškeré nečistoty, které od věků nahromadil? Bude chtít utéci, jak se tou už často stalo, nebo zde bude chtít vytrvat a sám pro sebe si předsevzít očistu své lidské přirozenosti a pokračovat v započaté cestě?

Potom se ten veliký mistr bude usmívat a udělí mu své požehnání. Radí nám: Pokuste se o to.

Mistr Serapis Bey nám praví:

Nový světový názor se prosazuje jen velice těžko, neboť převážná většina lidí je v myšlení líná a žije v navyklých představách, protože je to pro ně nejpohodlnější. Změna myšlení má své důsledky, na které nejsou připraveni. Takový postoj má převážná většina lidstva a proto budou nezbytné otřesy, které jí otevřou oči aby mohla přijímat něco nového.

Ještě před tím, než k tomu dojde, pokouší se mocnosti světla zavádět vše, co je vůbec možné, aby proces přeměny myšlení započal jinými cestami. Tak se staré vědění, se kterým jste Vy, žáci byli seznamováni po celá léta spojení s námi, bude mnoha cestami vkládáno do vědomí lidí. Je již možno rozeznat, že zájem o to vzrůstá a že mnozí lidé již jsou připraveni přijmout nové myšlení.

Ani my nejsme schopní předvídat, kolik lidí zaujme nové myšlení a kolik se jich o něm dozví na dosud platných cestách. Naše námaha k probuzení mnohých ještě spících lidí však bude zmnohonásobena. Vidíme také naše žáky jak se po celém světě věnují úkolu dalšího šíření. Napomůže to přenesení nových ideí také k těm, kteří ještě nejsou v dnešní době ochotní přijímat nové myšlení.

Závisí to tedy na každém žákovi, jak vytváří duchovní předpoklady, to znamená jak dalece uvádí do pohybu síly světla, aby se snažil osvětlit ještě zamlžené duše lidí, aby byly schopní shromažďovat nové poznatky a mohli hledat cestu, která je vyvede z dosavadní omezenosti. Úspěchy, které byly až do nynějška dosaženy, jsou mnohoslibné. Také vy, moji přátelé na tom máte svůj podíl. Vyzývám vás, abyste rozdmýchávali síly plamene vzestupu tak často, jak je to jen možné, abyste přiváděli líné duše do pohybu a aby impulzy nové doby mohly být přijímány. Ponechejte tyto impulzy protékat i vašim životem, aby obnovovaly a oživovaly, nechejte je přinášet i popudy pro Vaši práci, které budou zahánět ochablost, která žáky tak často přepadává a je pro ně zábranou.

Milovaní přátelé, buďte dobré mysli. Záření Luxoru je oživujícím prostředkem a rozptyluje spousty mlhovin, které ještě pokrývají tuto zemi.

(zpět na začátek)

 

CHRÁM VZKŘÍŠENÍ

V éterické říši nad Svatou Zemí

Hierarcha: Matka Marie a archanděl Gabriel
Barva plamene: perleťová
Vlastnosti: Vzkříšení, Zmrtvýchvstání
Znělka: Pilgrim's Song of Hope (Poutníkův zpěv naděje)

"Přátelé světla, přijměte moji lásku. Vy, kteří svůj volný čas a svoji energii kladete do služby života. Započala epocha zmrtvýchvstání z hrobu nesnášenlivosti, nesvobody a z omezeného lidského myšlení, platícího jen pro svůj vlastní okruh, a vyhání své první nesmělé výhonky ke světlu poznání a rozšíření lásky k bližnímu do zmrtvýchvstání k přesvědčení, že dobro ještě žije a více než kdy jindy zapouští kořeny do lidských srdcí." - těmito slovy nás zdraví matka Marie, když jsme vstoupili do chrámu vzkříšení.

Plamen Vzkříšení zrychluje veškeré vibrace, které má svoje účinky na tělesné buňky. Usnadňuje lidem pozvednutí ze svých omezeností a osvobozování lesku svého vnitřního světla od veškerých stínů.

Jak tomu bývá, když jaro přijde do našich šířek a příroda se probouzí, účinkují síly plamene vzkříšení jako popud pro růst a regeneraci nejen v rostlinné říši, ale pro veškerý život. Tak každý člověk dostane těmito obnovujícími a podněcujícími silami nové impulzy pro svůj vývoj, pokud usiluje o to, aby je do sebe vstřebal a nechal je v sobě působit.

Během dávno uplynulých staletí, když lidé ještě žili v harmonii se všeobecnými kosmickými silami, nepotřebovali síly vzkříšení. Záření sloužilo jenom k oživování a novému probouzení přírodní říše.

Původní ohnisko plamene zmrtvýchvstání pro tuto Zemi bylo zřízeno velikým Krišnou a od té doby je udržováno rozmanitými Bytostmi Světla a na ně byl také plamen vzkříšení vložen. Stejně tak se síly plamene staly podstatnou součástí zmrtvýchvstání našeho milovaného Ježíše.

Chrám pulzuje v éterické říši nad Svatou zemí. Vidíme jej jako mohutnou rotundu, okrouhlou stavbu z látky ozařující sebe sama. Tato látka se podobá perleti. Okolo středu, ve kterém je zakotven plamen, jsou prstencové chodby, ve kterých mohou být odstupňovaně přijímány síly vzkříšení těmi, kteří je hledají a žáky. Čím více je žák zvyšovat svoje vibrace, tím více se dokáže přibližovat ke středu. Každý totiž nachází školicí prostor odpovídající jeho vibracím, ve kterém přijímá poučení a pomoc od svých bratří a sester.

Jestliže sem žák přichází každý večer se silným přáním obdržet pomoc ve chrámu vzkříšení, pocítí jak je na konci třicetidenní periody nabit touto mohutnou silou.

Jestliže se potom vrátí do svého pozemského okruhu působení, měl by mít povinnost roznášet dále přijatá požehnání a rozdávat je do svého okolí a působit jako ohnisko sil vzkříšení.

Archanděl Gabriel říká:

Porozumění a odpouštění, to jsou pojmy, se kterými se lidé musí zase učit zacházet, pokud chtějí být "Lidmi". V epoše, ve které vládne sobectví a lidské teplo a soucit jsou jen málo kde k nalezení, převzali jste na sebe úkol, žáci, vynést opět ty vlastnosti, které jsou znakem opravdového člověka.

Svět se totiž uzdraví používáním a vysíláním odpovídajících sil záření. Pomalu se také začne objevovat soucit s lidmi. Vibrace Země se všude zvyšuje. Tak vystupuje na scénu také rebelie a nespokojenost s dosud používanými metodami řízení států. To všechno se musí změnit ve prospěch spravedlivého rozdělování práce a zisku. Pro mnohé lidi to však bude bolestnou záležitostí, protože se budou muset zříci luxusu, který jim přirostl k srdci. Budou muset vykonat svůj díl na obnovení čisté a krásné Země.

Zahrnujeme to vše pod pojem "Zmrtvýchvstání a Vzkříšení všeho dobrého". Nadešel čas, kdy se lidstvo probouzí a začíná se věnovat přemýšlení a převážná většina lidí již není ochotna následovat příkazy, které nemůže uznávat za správné. Tak se otevírá brána pro síly dobra, které až dosud neměly možnost přijít ke slovu. Počátek, milí přátelé, je velice mnohoslibný. Dobrá vůle však ještě musí být správně nasměrována a potom se z toho bude vyvíjet to pozitivní.

Zesilte svojí prací síly světla a zmrtýchvstání z hrobu dávných věků se potom uvede do chodu. Destruktivní síly začnou ztrácet svůj vliv v té míře, v jaké získává na síle dobro. Toho všeho bude ale dosaženo jenom prací a trpělivostí. Toto dílo může být dokonáno jenom s nikdy neselhávající láskou.

Kéž by tak každý z milovaných žáků mohl říci: "JÁ JSEM světlem světa" a mohl nechat proudit pozitivní síly k požehnání Země a vzkříšení všeho dobrého.

(zpět na začátek)

 

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

Související články:
Atma Kriya jóga - cesta z hlavy do srdce (06.04.2012)
Z člověka člověkem ... (26.10.2008)
Mantra myšlenek ve vztahu k čakrám a našemu osudu (21.01.2008)
Dýchanie na energetizovanie organizmu (13.09.2007)
Čas - Utrpení - Smrt (29.05.2007)
Svobody nelze dosahovat (25.05.2007)
Pozorovatel a pozorované (21.05.2007)
Několik úvah o advaitě v ČR (11.05.2007)
Morální předpisy stanovené jógou (13.04.2007)
Co je to mysl? (2.) (30.03.2007)
Co je to mysl? (1.) (29.03.2007)
Stručne o postupoch v jogickom úsilí (26.03.2007)
Ako rozoznať majstra od podvodnika? (03.03.2007)
O dvou druzích soustředění (25.02.2007)
Karel Weinfurter (24.01.2007)
Karma (19.11.2006)
Dosažení jednobodovosti v átmanu (27.10.2006)
Vědomí je vše, vše je Vědomí II (13.10.2006)
Vědomí je vše, vše je vědomí (11.10.2006)
Osvícení (07.08.2006)
Sadhu Óm - Způsob, jak vysvitne poznání (29.07.2006)
Strach (04.07.2006)
Mistr a žák (28.06.2006)
O vztahu Mistra a žáka (13.11.2005)
Daršan od Marty Janssen - pozvánka (18.09.2005)
Cvičení jógy v Brně (12.09.2005)
Seminář náda jógy S Roopem Vermou (14.08.2005)
Bharatnatjam (30.05.2005)
Etika jógy (24.05.2005)
Podvod Sai Baba? (17.05.2005)
Jak přemoci vášně (07.05.2005)
Védántická modlitba (04.05.2005)
Poselství svámího Čitanandy čs. jogínům (03.05.2005)
Jsme mistry, nebo žáky? (15.11.2004)
Propast (04.11.2004)
O pozorovateli a vědomí Já Jsem (29.10.2004)
Duchovní cesta (04.10.2004)
Smysl života bytosti (25.09.2004)
Řádně se zmýlit v guruovi (22.09.2004)
Jóga sútra (21.09.2004)
Opičky (20.09.2004)
Blázen (18.09.2004)
Duchovní učitel a hledající (17.09.2004)
Zlá a dobrá existence (11.09.2004)
Všechny cesty jsou moje cesty... (23.08.2004)
O psychoenergetických vzorcích neboli vásánách (03.08.2004)
Emočně - pocitový impotent (27.07.2004)
O přijetí sama sebe i ostatních (24.07.2004)
O úskalích duchovního života - úvod (04.07.2004)
Odkud přichází ty myšlenky? (03.06.2004)
Práce s energií a bolesti hlavy (09.05.2004)
Dva pohledy (06.05.2004)
Světelná stanoviště Velkého Bílého Bratrstva (2.) (01.01.2004)
Mantry (3.) (23.12.2003)
Mantry (2.) (22.12.2003)
Mantry (1.) (21.12.2003)
Vývoj člověka podle tradic jógy (19.12.2003)
Učení mistrů moudrosti - základní instrukce (06.12.2003)
Šiva Natarádž - tančící Šiva (05.12.2003)
Vidění ochranného kruhu (04.12.2003)
Kayakalpa a pět tibeťanů (19.11.2003)
Meditace spojených srdcí (14.11.2003)
Čakry a sebeléčení (14.11.2003)
Čakry a jejich lokalizace (14.11.2003)
Bhakti jóga (13.11.2003)
Kozmická pamäť (13.11.2003)
[Akt. známka: 5,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 1 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Sdružení za obnovu národní suverenitykulatý roh

Kudy z krize


kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
Vzhledem současné situaci pozastaveno


Aischylos:
„První obětí každé války je pravda.“


WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.2RC8 - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!