Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 20. 05. 2024     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Thúkidides:
Impérium se nakonec stává chorobou. Právě ta zabila Athénskou demokracii.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Základní kámen budoucnosti
(17. 06. 2021, 2148x)
Důležitý mezník
(27. 05. 2021, 1663x)
Cesta za duhou
(09. 06. 2021, 1536x)
Co se po nás chce?
(01. 07. 2021, 1364x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Sebepoznání

* Světelná stanoviště Velkého Bílého Bratrstva (2.)


Převzato (Most ke Svobodě) - Sebepoznání - 01. 01. 2004 (10591 přečtení)

Učení Velkého bílého bratrstva přichází v různých podobách a hlásí se k němu celá řada skupin. Důležité je najít ze těmito skupinami Pravdu a nenechat se spoutat slovy. Často bohužel dochází k tomu, že místo "Mostu ke Svobodě" najde zájemce "bránu do sekty", která ho Svobody dokonale zbaví......
Připomeňme si s Lysebethem: kéž je našim nejoblíbenějším guruem Jeho Svatost Mahárši Jogarádža Zdravý rozum ánandadží!!!

CHRÁM HARMONIE

Madagaskar

Hierarcha: Mistr LaMorae
Barva plamene: Bílá
Vlastnosti: Harmonie
Znělka: Na křídlech zpěvu (Mendelssohn), Svit Luny (Debussy)

Nad ostrovem Madagaskarem se v éterické říši nachází chrám Harmonie. Je to obrovské slunce se zlatým středem a sedmi jiskřivými světelnými rameny, znázorňujícími vždy po jednom ze sedmi paprsků. Toto slunce pulzuje nad tímto místem světla. Původně sloužilo toto slunce k tomu, aby sem přitahovalo požadovanou energii k precipitaci chrámu (zhmotnění). Jakmile byl chrám dokončen, vystoupilo slunce vysoko nad něj, kde k sobě přitahuje další energii, aby udržovalo toto ohnisko a vysílalo ven jeho záření do světa.

Tento chrám sestává z precipitovaného bílého mramoru a jakmile se v jednotlivých prostorách konají určité služby, potom mramor zprůhlední působením zvýšených vibrací. Protože je zde zastoupeno všech sedm paprsků, jsou sjednocovány do bílého světla a proto je barva plamene tohoto světelného ohniska zářící světelnou bělobou.

Srdce žáků bije prudčeji, když sem soustřeďují svoji mysl a navštěvují v projekci vědomí tento chrám. Když jsou naplněni intenzivním zářením harmonie, vzrůstá jejich světlo a mohou být nápomocní při zvyšování vibrací evoluce celé planety Země ve spolupráci s velkými světelnými bytostmi.

Po absolvování takového školení ve chrámu Harmonie žák také ve svém pozemském životě více než dříve myslí na uskutečňování harmonie a šíření tohoto záření ve své sféře vlivu.

Mistr LaMorae říká:

Milovaní žáci, jednoduchým receptem pro harmonický život je Láska. Když v srdci rozvinete lásku a necháte ji proudit k vašim spolubližním, potom už se ve vás nemůže zachytit žádná disharmonická myšlenka. Když Láskou myslíte a Láskou žijete, nacházíte se v harmonii, neboť Láska nechce pro sebe nic. Láska se totiž rozleje dál a požehná veškerý život.

Bratrstvo z Madagaskaru a mé pokorné JÁ budou šťastní, když by vám mohli pomoci při dalším rozvíjení ctnosti harmonie. Jsem vděčen za to, že dokáži obnovovat taková poučení, která jsou již odedávna směrodatná pro rozvoj lidstva. Rozšířená služba, plynoucí jako důsledek z vašeho spojení s námi, bude přispívat k likvidaci chaotických poměrů na Zemi.

Tajemství Harmonie člověka leží v jeho vnitřním světle. Když je toto světlo zasypáno stíny dávných věků, je i malá zásoba harmonického záření. Proud života je potom odkázán jen na několik málo okamžiků, ve kterých se člověk cítí tak šťasten, aby mohl vyzařovat určitou míru harmonie. Opravdové štěstí spočívá v rozvíjení vašich Božských vlastností. Štěstí a Harmonie, to jsou dvojčata. Proto usilujte o to, abyste v týdnech vašeho školení mohli i vnějším životě udržovat Harmonii. Je to důležité pro vaši práci jako žáků světla. Posíláme vám pomocníky z našeho ohniska. Vzývejte je, když ráno opouštíte svůj pokoj, aby vás doprovázeli a zahalovali vás svým zářením a abyste snáze setrvávali v harmonii. Nezapomínejte však na sebe samotné, abyste byli vždy schopní konat své služby a vaše zásoba energie ovlivněné harmonií v této době mohutně vzrůstala.

(zpět na začátek)

 

CHRÁM DÉVŮ SÍLY A VYROVNANOSTI

Mount Kosciusco, Austrálie

Hierarcha: Velký Lemuel
Barva plamene: Růžová, Zlatá a Modrá
Vlastnosti: Síla a Vyrovnanost
Znělka: Klavírní koncert č. 1. b-Moll (Čajkovký)

Hora Kosciusco na jihu Austrálie v sobě uchovává ohnisko mocných Dévů přírody, kteří reprezentují sílu a také vyrovnanost. Hierarchou tohoto centra je velký Lemuel, jenž své Božské vlastnost rozvíjel v říši andělů již dlouho před vznikem Země.

V důsledku vysokých a silných vibrací, které jsou v tomto středisku zakotveny, nezískají lidé, kteří sem přicházejí ve svých jemnějších tělech, přístup k vlastnímu světelnému ohnisku, ale mají příležitost, aby se účastnili činností ve vnějším okruhu a aby se něco dozvěděli o práci elementálního a přírodního světa, nebo aby o tom rozšířili svoje znalosti.

Ohnisko tohoto chrámu sestává z Růžového, Zlatého a Modrého plamene, aby se znovu vytvořila rovnováha veškerých sil v přírodním světě. Žák se může zabývat čtyřmi rozmanitými obory činnosti přírodního světa, přičleněnými ke čtyřem základním elementům: ohnivému, vodnímu, zemnímu a vzdušnému. Také jeho nositelé potřebují vyrovnávání čtyř elementů, které jsou v nich přítomny a proto se zlepší i žákův zdravotní stav, když usiluje o spolupráci při školení v tomto mohutném centru přírodního světa.

Cílevědomá vzývání velkých Dévů tohoto ohniska mohou pomoci vyrovnávat extrémní povětrnostní poměry, i když tím nemohou být odvráceny přírodní katastrofy, když povstaly jako následek zneužívání svobodné vůle člověka. Velké bytosti totiž také musí respektovat Kosmický zákon, kterým se řídí veškerý život. K tomu patří odškodňování nepravostí, která byla uložena přírodnímu světu vinou lidstva. Také náš žák by měl využívat příležitosti, aby při tom uplatňoval svůj podíl. Záření je zde velice intenzivní a žák by tedy měl pečovat o své vlastní očišťování, aby v něm účinkem vysokých vibrací nebyly vzbuzeny negativní síly.

Velký Lemuel říká:

JÁ JSEM obnovující a oživující element v proudu tvého života, JÁ JSEM vnitřní volání, vyžadující odpověď na svou výzvu nasměrovanou k vnějšímu já, aby ses řídil Božským plánem a JÁ JSEM roztavujícím ohněm, který ztravuje veškerou nedokonalost, zatěžující tvůj okruh působnosti."

Takto hovoří tvé Božské JÁ, můj příteli, a očekává tvoji odpověď ve formě intenzivního úsilí podřídit se a následovat velký plán, tvořící základ tvého života. Zaslechl a porozuměl jsi výzvě, která již tak často k tobě směřovala? Nebo vnější hlasy byly ještě tak silné, že tuto tichou výzvu dokázaly přehlušit?

Snaž se naslouchat dovnitř a bude ti více sděleno o tvém životním plánu a ty budeš schopen rozpoznat svoji příští etapu cesty. Buď při tom ale bdělý, protože často zkouší tvoje vlastní vůle nad tebou převzít kontrolu a je falešně přijímána jako Božská inspirace. Cvič tedy svoji rozlišovací schopnost. Všechno, co přikrašluje a nadhodnocuje tvoje vnějškové já, není v souladu s Božským plánem. Co je prosté, přímé a jasné, co je pravdivé, Láska a Krása i Harmonie a Čistota, to vše stojí za to, aby se o to usilovalo a leží to na tvé cestě, abys to mohl přijímat a zařazovat do svého života. Tak se o to již předem postaralo moudré Stvoření, takže dozrávající člověk to jednou nalezne a uzná. Měl jsi své oči otevřené a všiml sis toho? Tyto vlastnosti čekají, abys jich použil a teprve potom mohou být tvým úplným vlastnictvím. Všechno nové vstupuje do tvého života v pravý čas, musíš jen dostatečně pozorně naslouchat a mít dobrou vůli žít tím, co je uznáno jako správné a dobré. Tak obnovuje tvé Božské JÁ celého člověka, ale jenom pod podmínkou, že nasloucháš svému vnitřnímu hlasu. Jenom pod touto podmínkou vše probíhá jen s nepatrnou bolestí. Dovol silnému světlu svého srdce, aby se mohlo rozzářit všude tam, kam tě tvůj Božský plán postaví. Budeš moci poznat podle celkového úspěchu svého snažení, jestli ses dokázal řídit vnitřním hlasem, nebo ses řídil hlasem jiným.

Žehnám ohnisku v tobě a vroucně si přeji, abych mohl ještě více spolupracovat se svými žáky.

(zpět na začátek)

 

CHRÁM MOUDROSTI A OSVÍCENÉHO MÍRU

Himaláj

Hierarcha: Velký Himalaya
Barva plamene: Zlatá
Vlastnosti: Mír, Moudrost a Láska
Znělka: Love's Old Sweet Song (Starý sladký zpěv) (Malloy), a Suita Carmen č. 1. (Intermezzo) od Bizeta

Mohutné horské pásmo pohoří Himalaya ukrývá ještě řadu tajemství, chráněných po mnoho staletí. Ve všech dobách to žáky na duchovní cestě vábilo do nehostinných skalnatých a ledových krajů, když na své cestě hledali nějakého mistra nebo mudrce, který by jim mohl zprostředkovat potřebné nauky.

Moudrost a osvícený mír jsou ctnosti, které velký Himalaya, velký pán tohoto hornatého kraje ochraňuje. V opuštěnosti a vznešenosti těchto grandiózních skalnatých a ledových masivů byla u hledajících probouzena síla vzdorovat a přežít dokázal jen ten, kdo šel tam, kam ho táhlo srdce a jehož víra v dosažení cíle se stala tak silnou, že překonal všechny překážky.

Chrám Modrého Lotosu je vytoužený cíl všech snah. Pro žáka dnešního světa je k dosažení lehčeji, když zkoncentruje své vědomí a vytrvale se na to zaměří. Když je jeho přání již dosti silné, přinese si jednou s sebou vzpomínku na vysoké vibrace a vznešenou krásu tohoto centra.

Pohleďte na srdce Modrého Lotosu, opředené pověstmi a legendami a pevně na ně zaměřte své vědomí. Smíte vyjádřit přání (duchovní povahy) a když Lotos své záření rozšíří tak, že dosáhne k vašemu vnitřnímu plameni srdce a až se ho dotkne, potom vám bude poskytnuta síla, která vaše přání dovede až do jeho splnění.

Přijměte do sebe záření hlubokého míru a přinášejte je ssebou do vašeho světa bez toho, abyste museli přecházet nehostinná pohoří Himalájí. Nechte padnout všechna pozemská přání dříve, než sem vstoupíte a buďte si vědomi, jaká je tato možnost milostí. Velký mistr požehná každému jednotlivci, který vstupuje do jeho přítomnosti a který je ochotný odevzdávat dále to, co zde přijme.

Velký Himalaya říká:

Ryzí a opravdové přátelství, tak jako vám nabízíme my, vaši starší bratři a sestry, lze je možné jen stěží nalézt mezi pozemskými dětmi. Při každém pozemském přátelství je trocha sobectví i tehdy, když je pociťováno jako věrné a plné lásky. Jednou poznáte, co pro váš rozvoj znamenají vaši učitelé. Myslete stále na to, že naše přátelství trvá ať se stane cokoliv. Když se chcete odtáhnout zpět, potom vám necháváme volnou ruku, ale jsme vždy připraveni ji znovu uchopit, když zase znovu naleznete naši společnou cestu.

Nechtěli byste ve vztahu k vašim pozemským přátelstvím dělat právě to? Příležitost podávat ruku vašim bližním, příbuzným a přátelům když snad je nějaká disharmonie mezi vámi musíte vyhledávat kdy jen je to možné. Smiřte se se všemi, kteří vám někdy způsobili bolest. Smiřte se, i když by to bylo jenom v myšlenkách. Zlikvidujte všechny disharmonie, zatemňující část vašeho života. Buďte v plném míru ještě dříve, než se objevíte v našem centru, neboť jinak by vaše školení těžko bylo úspěšné. Dbejte také na to, aby z vás opadalo všechno, co vás zatěžuje, neboť potom bude vaše přítomnost zde přinášet nejkrásnější plody.

Spusťte se dolů před Jezerem Lotosu, chovejte se tiše a pociťujte atmosféru míru, jak do vás proniká a vše si odnášejte do vašeho všedního dne. Stane se vám to mnohem lehčím a ubude rozporů, když budete žít v tichosti a míru, kterého jste zde již něco okusili. Buďte vítáni v našem světelném centru a buďte pozdraveni od vašeho láskyplného poradce.

(zpět na začátek)

 

CHRÁM VÍTĚZNÉHO DOKONÁVÁNÍ

V éterické říši nad britskými ostrovy

Hierarcha: Mistr Victory
Barva plamene: Bílá se zlatým zářením
Vlastnosti: Vítězné dokonávání
Znělka: "Praise God" (Velebit Boha) a "Lo - I Am that I Am" (Hle, Já Jsem, který Jsem)

Dokonávání je možné jen pomocí předchozího růstu. Růst směrem ke světlu znamená narůstání pocitu života, blaženosti a vědění. To opět znamená narůstání schopnosti lásky a moudrosti a tím i stále větší schopnost radostně se rozzářit ve své službě kdykoliv a kdekoliv.

Mistr Viktory k nám volá:"Přátelé světla, přijďte ke mě do chrámu Vítězného dokonávání do Bílo-zlatého záření, do ohniska nad britskými ostrovy."

Vnitřní část chrámu, ve kterém pulsuje plamen Vítězného dokonávání je kulatá. Připojují se ještě tři další chrámy a tak vzniká půdorys podobný jetelovému trojlístku. Tento symbol nám představuje Boží trojici, která bývá označována jako Otec, Syn a Duch svatý.

Celý základ chrámu je vybudován z růžové, zlaté a modré krystalové substance, což má smyslově ztvárnit Lásku, Moudrost a Sílu. Zatím co veškerá ,světelná stanoviště jsou vzájemně propojena, mají některá větší přitažlivou sílu pro určitou činnost než jiná. Tak například Shamballa (Šambala) udržuje připojeny všechna ohniska. Chrám Svobody ve Francii, světelné ohnisko Vítězného dokonávání a Chrám Vzestupu v Luxoru jsou navzájem propojeny mocnou silokřivkou. V našem chrámu jsou řízeni ti žáci, kteří se vědomě připravují na vzestup v tomto vtělení, neboť když už jejich vnitřní těla naznačují, že jsou dostatečně očištěna, musejí se zde podrobit tvrdému zasvěcení, podobně jako v Luxoru, dříve než mohou vstupovat do povznášejícího záření vítězného dokonávání a než mohou být přijímáni v Luxoru mocným Serapisem a od jeho bratrstvem. Každý proud života si může vybojovat svoji plnou svobodu teprve potom, když si již očistil svoje vnitřní těla a když jsou ve vzájemné harmonii. Těm, kterým je na základě plného záslužného působení na Zemi poskytováno přednostní právo vzestupu vzhůru na konvi tohoto pozemského putování, ale kteří neobstojí ve všech zkouškách v chrámu v Luxoru, musejí dokončit proces očištění v chrámech připravených k tomu v éterické říši.

"Přemýšlejte nad tím, jakou skvostnou službu můžete vykonávat duchovní hierarchii, když se rozhodnete spolupracovat na tomto očistném procesu dřív, než opustíte tuto zemi. Potom, když dokončíte tento přechod, můžete pro masy lidí vykonávat širší služby po dosažení očištění vašeho životního proudu. Milovaní přátelé mého srdce, možní to zní jako příkaz, ale rozhodující je vaše svobodná volba. Živte plamen naděje, Božského přání a Stálosti a jděte vpřed, abyste na konci pozemského života dosáhli vítězství."

Mistr Victory říká:

Já Jsem brána která zaručuje přístup kosmickému světlu, otevřená pro síly vítězného dokonávání. Tyto síly proudí v hojnosti dovnitř.

Milovaní přátelé, nepomine žádný den, ve kterém byste bránu zase nezavřeli. Kdyby pro vás bylo možné žít stále ve vědomí, že vámi protéká toto světlo, mohli byste rychleji dosáhnout svého cíle. Ale každá nedokonalá myšlenka, každý nedobrý pocit vás odděluje od tohoto cíle a tak světelné proudy mohou jen občas při vaší pobožnosti do vás více vstupovat.

Harmonie, Mír a Láska vytvářejí ochranný štít, který vás chrání před nedokonalostmi tohoto světa. Jste-li tedy příznivě nakloněni Dobru, potom může Světlo proudit do vás bez rušivých vlivů. Dokážete si svým chováním sami určovat sílu proudu, který vás požehná svými dary.

Rádi bychom vás poprosili, abyste přijímali tento návrh tak, že si každé ráno umíníte všechny nedobré pocity a negativní myšlenky vykázat ven a nahradit je Láskou, Dobrotou, Harmonickými city a projevy. Věříte tomu, že je to možné?

Také ve vašem světě nepokoje a svárů můžete být ohniskem harmonie, když svoji pozornost co nejvíce oddělíte od událostí všedního dne. Když chcete svědomitě dělat svoji denní práci, buďte na to soustředěni a nedejte se od toho ničím odvést. Jak často býváte zahloubáni do činnosti a ani nevnímáte co se děje okolo vás. Když to přenesete i na veškerou činnost všedního dne, zůstáváte ponořeni do vašich vlastních vibrací. Potom poznáte světlo kolem vás. Musíte samozřejmě vnímat dění všedního dne, ale to se nemá dotýkat vašeho vlastního nitra. Zkuste to abyste se ještě víc zabývali těmito myšlenkami a používejte tyto myšlenky v praxi. Brzy pocítíte blahodárné účinky, protože když se sami cítíte vyrovnaní a harmonicky vyvážení, potom i lidé kolem vás vám budou stejně vycházet vstříc.

Přeji vám vítězné splnění vašich předsevzetí a žehnám světlu vašich srdcí.

(zpět na začátek)

 

CHRÁM PRECIPITACE

v Rocky Mountains / Wyoming / USA

Hierarcha: Mistr Konfucius
Barva plamene: Čínská zeleň se zlatými paprsky
Vlastnosti: Pokorná úcta (bohabojnost), Tvůrčí síla a Láska
Znělka: Ó ty moje rozkošná Večernice (Wagner)

Majestátní Skalisté hory se zvedají horskými řetězy nad krásným pásem území Severní Ameriky. Hostí ve svém nitru jedno z nejstarších světelných stanovišť této Země, chrám precipitace v Royal Teton. Vnější vchod je pro lidské oko skryt, ale když žák má oprávnění ke vstupu dovnitř, otevře se mu mohutná brána, která jinak není za bloky skal rozeznatelná.

Když žák přijde na toto místo v noci ve svém vyšším vědomí, může sem bez překážky vstoupit. Mírné světlo prostupuje obrovské haly a ten, kdo vstupuje, si musí pomalu zvykat na vysoké vibrace. Kresby, umělecké předměty a dokonce i sochařská díla, reprodukující člověka z dávno minulých v tělesné stavbě a vzhledu těla a klenoty všech staletí, to vše je zde uchováno aby to jednou bylo přístupné pro lidi když u nich bude překonána chamtivost a lakota.

Zde se konají rozhodnutí vysokých duchovních hodnostářů a Karmické rady naší planety pro příští půlrok a jde o to zajistit, jak jen je to možné, vzestup a pokrok veškerého života na této Zemi. Také žáci jsou vyzýváni, aby předkládali své návrhy, které by mohli přispět k vykoupení lidstva ze zármutku a neštěstí. Jejich tvořivé idee a plány jsou zkoumány a když si získají souhlas karmické rady, potom jsou uvolňovány dodatečné energie, aby podporovaly tyto idee i prakticky. Potom také žáci musejí dávat k dispozici svoji energii pro uskutečňování svých návrhů.

Když již žák v doprovodu svého kmotra vkročil do vstupní haly, potom snad bude veden dále Kosmickým zrcadlem, když bylo shledáno, že je toho hoden, aby se ohlédl na události v minulosti, které se týkají jeho života. Je tím také veden k tomu, aby získal výhled do budoucnosti na zvláštní příležitosti, které budou vstupovat do jeho života a které má zvládnout. I když tento výhled do budoucnosti a pohled zpět do minulosti většině žáků neutkví ve vědomí, jsou zde přece jen nastaveny výhybky když události přijdou a nevědomé vzpomínky umožní žákovi jednat správně.

Hierarcha chrámu, mistr Konfucius je nástupcem velkého Mistra Lanto, který mu předal svůj úřad a je zde často přítomen. Oba velcí Milující jsou zde se svými pomocníky a učiteli, kterým jsou přidělováni žáci a nad jejichž pokrokem bdí a zahrnují je do své lásky.

V tomto starém světelném ohnisku se Bratrstvem udržuje v činnosti Božský plán pro každého člověka, který se rozhodl jít cestou ke sjednocení s Božskou přítomností. Posvátný plamen precipitace a tvůrčí síly přináší každému ochotnému žákovi dodatečnou podněcující sílu, urychlující vibrace, která rozněcuje jeho vnitřní světlo k činnosti. Dávejte ale pozor na to, že všechny negativní city musí být odstraněny z vašich těl dříve, než sem vstoupíte, protože všechno, ať již pozitivní, nebo negativní je stejnou měrou podněcováno a urychlováno. Proto by mělo před vaší návštěvou vždy předcházet vydatné očišťování s fialovým ohněm.

Mistr Konfucius praví:

Přátelé se zářícími srdci!

Vaše námaha nejen že vede k úspěchu když máte ryzí úmysly bez sobectví a touhy uplatnit se. Když žák vstoupil na světelnou stezku, musí si dobře rozmyslit svoje jednání a zkoumat, zda někoho jakkoliv nepoškozuje.

Řiďte svoje jednání láskou, myšlenkou jednoty život a potom nebude možné, abyste někoho vědomě či nevědomě zraňovali, nebo někoho preferovali. Láska v kontaktu s vašimi spolubližními takové problémy reguluje. Ukazuje vám tu správnou možnost někomu pomoci.

Jestliže vědomě chcete svůj všední den přikrášlit, potom vyzařujte Lásku a váš svět se zjasní a vaši spolubližní vám budou láskyplněji vycházet vstříc. Láska je nakažlivá a dokáže zaplašit stíny ve vašem světě.

Vás, drazí přátelé smím vás opět pozdravit ve chrámu Precipitace a opět vás pozvat ke spolupráci na naší práci pro rozšiřování plamene tvůrčí síly. Již jste snad přemýšleli o tom, že váš růst závisí na tom, jestli přinášíte dostatek lásky, abyste neutralizovali temnotu ve světě až tam kam zasahuje váš vliv. Jste to vy, kdo rozhoduje o tom, které hodnoty, nebo které poklady mají být shromažďovány aby váš život směrovaly na správnou cestu. Vždyť vy jste tvůrcové vašeho světa. Ve vaší kompetenci se vyjadřuje co si myslíte a co konáte. Učte se zacházet s tvůrčími silami ve vás, které vzrůstají jejich používáním.

V této školicí etapě vám chceme ukázat, co ještě můžete zlepšit, abyste svému životu dali vzlet a dodali mu impulzy, určující jeho další směr. U mnohého žáka ještě dojde ke změnám, k novým možnostem jak pokračovat na cestě světla.

Milovaní žáci, buďte vítáni a učte se dále rozšiřovat své světlo aby vyzařovalo ven. Tak požehnáte veškerému životu a světlo vás bude moci následovat pro Božský plán.

(zpět na začátek)

 

CHRÁM PRAVDY

v éterické říši nad ostrovem Kréta

Hierarcha: Mistr Hilarion
Barva plamene: Zelená
Vlastnosti: Pravda a Léčení
Znělka: Sbor poutník z opery Tannhäuser (Wagner) a "Onward Christian Soldiers" (Sullivan) [Jen kupředu, křesťanští vojáci]

Opět ve vědomí nastupujete na cestu na Krétu, nastupujete svobodně a bez zemské tíže těla. Můžete zůstávat ve vibracích myšlenek v kruhu žáků a v přítomnosti velikého Učitele Pravdy a přijímat vyzařování jeho vlastností a vibrací. Potom se navraťte zpět do svého světa, naplnění světlem pravdy, abyste je nesli do vašeho okruhu vlivu.

Akašické záznamy podávají zprávu o radosti duševního osvícení, kterou tam pocítili učedníci všech věků. Tyto vzestupné síly se předávají každému hledajícímu, který má čisté srdce a nabízí svoji spolupráci a prosí o pokyny a požehnání.

Veliký mistr Hilarion a jeho bratrstvo plní důležité poslání vyzařování plamene pravdy, který v sobě obsahuje také síly léčení a soustředění. Toto ohnisko pravdy na vnitřních rovinách bylo předobrazem pro chrám Pallas Athene, Parthenon postavený Phidiasem, ztělesněním mistra Serapis Beye.

Velcí duchovní učitelé a osvícenci všech dob, ztvárňovali vždy určitá aspekty pravdy a vyučovali jim své přívržence. Skoro vždy byla tato učení znetvořována, když opouštěla pozemskou rovinu. Zde se žák učí rozeznávat pravdu za všemi věroukami, dogmaty, konfesemi a všemi znetvořeními, která za staletí vznikla. Na vznešených rovinách pravdy mizí rozdíly a zůstává jen extrakt, který má věčnou platnost.

Zde existuje mnoho životních proudů, které si svoji životní víru vybudovali na znetvořeninách pravdy a které se potom často hluboce zklamali, odklonili se od duchovní cesty a stali se z nich ateisté. Nesou často toto zklamání s sebou celou řadu životů ve svém éterickém těle a jejich duchovní pokrok je potom blokován.

Mistr Hilarion prosí žáky o energii, aby lehkověrné lidi, následující magnetickou přitažlivost nějakého zvěstovatele pravdy, aby je osvítili plamenem pravdy.

Mistr Hilarion říká:

Moji přátelé, vy, kteří jste ponořeni do svaté vody života a berete z ní svoji duševní potravu!

Existuje vnitřní spojení mezi všemi, kteří stejně jako vy přijímají tuto potravu, i když vnější cesty mohou být velmi rozdílné. Vidíme tyto spojovací linie a tak dovolte i vy svým dobrým myšlenkám vyzařovat na všechny, kteří alespoň nějak jsou na to napojeni. Nechejte je vyzařovat i tehdy, když se vám někdy zná jejich činnost nepochopitelná. Bylo by to neslučitelné se zákonem Lásky, kdybyste nechtěli uznávat duchovní úsilí nějakého člověka. Pro každý vývojový stupeň jsou nutné jiné nauky a jiná cvičení, která však často bývají znetvořována lidskými zásahy, ale slouží k vyzrávání procesu poznání svých přívrženců a proto mají svůj smysl.

Vy, žáci, kteří jste již poznali svoji cestu světla a nalezli ji, buďte vděční za toto světlo, které chybí ještě, mnohým lidem. Poznání, že také vy sami nejste vždy ušetřeni oklik, by vás mělo učinit snášenlivější k těm, kteří o to teprve zápasí a jejichž pohled ještě nedokáže proniknout mlhou. Také jim budou posláni pomocníci, kteří je opatrně povedou na cestu, která je pro ně přiměřená.

Takoví lidé, kteří začínají pociťovat první tušení o možnostech svého vývoje, potřebují lásku a ochranu těch, kteří již o tom o tom vědí více. Mohu vám to klást na srdce?

(zpět na začátek)

 

CHRÁM MÍRU

blízko Suvy, nad ostrovy Fidži

Hierarcha: Mistr Surya
Barva plamene: Zlatá, Růžová a Modrá
Vlastnosti: Kosmický Mír a Láska
Znělka: "Aloha" (Havajská píseň)

Chrám Míru velikého mistra Suryi na největším z ostrovů Fidži je jeden z mála fyzických ohnisek. Leží v nitru hory a vchod do něj je znám jen několika málo lidem. Žáci, kteří tento chrám chtějí navštívit ve svém promítnutém vědomí, mohou vstoupit bez námahy.

Souostroví Fidži je jako mnohé ostrovy v Tichém oceáně posledními pozůstatky potopeného kontinentu Lemurie (země Mu), kde měla domov třetí základní lidská rasa. Tento chrám také bývá označován jako "Křišťálový palác", protože jeho stěny jsou průsvitné a pod podlahou je vidět protékající mnohobarevné světelné proudy.

Zvláštním symbolem tohoto světelného stanoviště je kříž s kruhem nad sebou, což znamená že zde zvítězil duch nad hmotou.

Žáci zde vystupují po mnoha stupních vzhůru, kruhovitě seřazených kolem chrámu. Zde žáci zrakem vnímají barevné světelné kaskády, pulzující pod průsvitnou podlahou. Obrovské rozměry ohniska sotva dovolují rozeznat hranice, zvláště když se všechno skládá z materiálu podobném křišťálu.

Vibrace se stále zesilují, čím blíže se přichází k srdci chrámu. Když se potom žák má ještě setká s velikým mistrem Suryou (ten má také vysokou postav, měří asi 2,10 m), potom je to zážitkem plným štěstí. Žák přijímá Suryovo požehnání a když mu podá svoji ruku, pocítí žák zvýšené vibrace, které do něj vstupují. "Mír budiž s tebou" říká mistr Surya.

Mnoho pomocníků a učitelů se ujímá žáků a poučují je o jejich úkolech a pracích. Kéž by se mohly vibrace Míru rozšířit po celé Zemi s pomocí činnosti v tomto ohnisku.

Mistr Surya praví:

Světlo v lidském nitru je pro každého ohniskem, kterým by se jeho Božské Já dokázalo projevovat. Tak si každý v sobě nese zárodek Božské dokonalosti, zobrazení Božského člověka, ke kterému jednou doroste.

Vy, žáci, jste již tento zárodek ve svém nitru povzbudili k růstu a rozvinuli také trochu ty síly, které v něm spočívají. Tím již vnitřní světlo vyzařuje na venek a stává se viditelné pro svět světla. Trpělivá výchovná práce vašich učitelů přináší plody a opravňuje k větším nadějím. Vaše činnost ve světelných centrech i vaše činnost ve vnějším světě je potravou, která slouží vnitřnímu světlu k růstu. Síla vašich myšlenek a vašich slov obsahuje více a razí (vytváří) takové formy, které znamenají požehnání pro svět.

Zde je vaše úloha: pomocí jasných představ, vštěpovaných do jemnohmotné podstaty, začíná proměna. Nejprve v neviditelných světech, ale potom proměna působí i na fyzické úrovni. Žáci, ujasněte si dokonale, že jste takto tvůrčím způsobem činní a že máte moc pozměnit kdykoliv stavy, když používáte dostatečně soustředěně svoji sílu a nepolevujete v posilování dobra.

To bude vaše činnost, když spolupracujete v našem světelném chrámu míru a když vnímáte, jak záření míru, které uvádíte do chodu, se rozšiřuje a rozlévá do světa. Kéž by tak ještě mnozí lidé rozpoznávali, že každý jednotlivec může podporovat tuto práci tím, že sám zůstává v míru a účinně tak působí ve svém okolí. Myslete vždy na to, že mír může být zajištěn vždy jen tímto způsobem. Co by mohlo pomoci, když by sice velikáni ze světa světla drželi zeměkouli stále v záření míru, ale lidé by nebyli ochotní se sami udržovat v míru. K tomu je nutná dlouhá vývojová cesta, neboť každý teprve musí rozpoznávat, že jenom on sám je zodpovědný za svůj svět a také za mír ve svém vlastním okolí.

Vy, žáci jste si získali toto vědomí. Žijete v míru sami se sebou a se svými bližními? Pokud ještě kolem sebe šíříte neklid, nebo v neklidu žijete se svými bližními, nebudete dobrými představiteli Míru.

Pojďte, milovaní přátelé, učte se zde tomu, co vám ještě chybí, abyste se stali ohniskem Míru. Jsme vám láskyplně nápomocni a zahalujeme vás do záření Míru.

(zpět na začátek)

 

CHRÁM PROMĚNY A MOUDROSTI

nad Fudžijamou v Japonsku

Hierarcha: Mistr Kamakura
Barva plamene: Fialová a Zlatá
Vlastnosti: Proměna a Moudrost
Znělka: Ranní nálada od Griega

Nad posvátnou japonskou horou Fudžijamou je zakotven plamen Proměny a Moudrosti. Toto ohnisko, chráněné nanebevstoupeným mistrem Kamakurou, je již od dávných věků pramenem Moudrosti, která chrlí na lidstvo svoji blahodárnou podstatu.

Náš velký mistr Saint Germain toto světelné ohnisko napojil na svoje záření, neboť jsou potřebné dodatečné proudy energie fialového plamene Proměny, aby se lidstvo mohlo zbavit zpětnými vibracemi Karmy stále většího zatížení.

Žák, přibližující se k tomuto světelnému stanovišti si bude vědom stále silnějších vibrací. Již zdaleka je záření viditelné jako slunce, ale zahalené do lehké mlhy, aby byly snesitelné silné vibrace.

Podobně jako je poutníky navštěvována fyzická hora Fudžijama, pomalu vystupujících vzhůru po strmé stezce a vdechujících chladný vysokohorský vzduch, podobně i žák, navštěvující éterické ohnisko na své duchovní cestě, vystupuje vzhůru bujně se zelenajícími zahradami k samotnému chrámu. Ten se skládá ze sedmi stupňů (poschodí), a podle vývojového stupně se žák cítí přitahován k odpovídajícímu stupni chrámu. Čím výše přichází, tím více žáků se opožďuje a jen několik málo jich dojde k ohnisku na nejvyšším stupni. Prostory tam jsou obrovité a mohou přijmout žáky z celého světa. Tyto prostory se nedají porovnávat s žádnými pozemskými stavitelskými díly, protože v éterických oblastech nehrají prostor a čas žádnou roli. Zde jsou primární vibrace a žák se jim ochotně poddává, aby svůj život i svůj svět obohacoval a dopomáhal ještě více rozšiřovat záření tohoto chrámu.

Mistr Kamakura říká:

Buďte vítáni milovaní žáci světla, tak se na vás obracíme v rajské kráse našeho ohniska, ve kterém jednoduchost a ticho umožňují prociťovat vysoké vibrace, které se v průběhu časů stále více zesilovalo.

Kosmický zákon pamatoval předem na to, aby síly světla, rozdělené do mnoha barevných odstínů a vlastností, byly zakotvovány v různých krajích Země. Odtud vyzařují svoje účinné síly dobra na Zemi a mohou být vědomě vnímány a zasílány dál pro obohacování života a posilování sil dobra.

Takovým prastarým stanovištěm světla je naše ohnisko Moudrosti a Proměny, kterou svoje vibrace již odedávna vysílá nad životy Země Moudrost jako síla Poznání, Rozumu a rozšiřujícího se vědomí pozemského člověka. Tuto Moudrost zatím do sebe přijali během věků jen nemnozí, ve srovnání s počtem životních proudů, které ještě budou muset být zachyceny.

Síla proměny se stala nutností vzhledem na zpětný proud lidské Karmy. Proto musela být vytvořena možnost, aby lidé sami mohli pročišťovat energie, jinak by uvázli ve zlu, které sami vytvořili. Tyto síly proměny jsou vyzařovány na různých místech Země a každý z vědoucích žáků vytváří sám pro sebe malé ohnisko, ze kterého jsou vysílány očišťující síly. To je chvály hodná činnost, přátelé. Budeme posilovat vaše síly a budeme vás uschopňovat přijímat a znovu probouzet zasuté vědění, které vám již jednou patřilo, abyste jako řiditelé silných kosmických sil mohli vykonat pro Zemi svůj podíl na vývojové práci.

Vaše jistota při rozlišování pravého a nepravého se musí zvětšovat a světlo vašeho vědomí musí proniknout vším nepravým. Předchází tomu ale dlouhá vývojová cesta, ze které již máte velkou část za sebou. Při tom vám můžeme být poněkud nápomocní. Namáhejte se ale také, abyste očišťováním svých těl vytvářeli více světla a stali se dobrými poradci pro nevědomé. Vaši pomocníci v ohnisku Fudžijama očekávají váš příchod.

(zpět na začátek)

 

CHRÁM MILOSTI

v éterické říši nad Pekingem

Hierarcha: Mistryně Kuan Jin
Barva plamene: Královsky purpurově fialová
Vlastnosti: Milost, Slitování a Láska
Znělka: V jedné klášterní zahradě (Ketelby)

Chrám Milosti a Slitování, ohnisko Purpurově-fialového plamene, leží v éterické říši nad Pekingem. Vidíme zde velikou skvostnou stavbu, obklopenou dvanácti menšími chrámy, z nichž je každý zasvěcen jedné zvláštní ctnosti. Žák zde může vstřebat vlastnosti, které mu ještě schází a jsou potřebné pro jeho vývoj.

Zvláštním znamením tohoto světelného stanoviště je mimořádné ticho. Žák zde je povznesen jemnými čistými vibracemi, pronikajícími do jeho myšlení a cítění a naplňuje jeho vědomí touhou po prominutí všech nespravedlností, které mu byly způsobeny. Může zde být také osvobozen od pocitů záští a vzpoury proti druhým lidem a může potom prožívat z toho vyrůstající radost.

Před dávnou dobou byla milovaná Kuan Jin důvěrně známá lidem na východu, protože pomáhala přetvářet ničivou karmu rodičů a dětí, pokud to bylo možné. Žáci by ji měli prosit o laskavou pomoc pro nově narozené děti a ty, které mají přijít na svět. Vyslyší všechna taková volání a udělá pro ně stejnou službu, kterou vykonávala v minulých dobách. Ona a její pomocníci se namáhají, aby stály po boku zvláště neprovdaným matkám a jejich dětem a pomáhali jim. Již častokrát mohli zabránit sebevraždám, nebo potratům.

Poněvadž pozornost lidí je "otevřenou branou", proto myšlenky a prosby žáků o léčení, milost a vyrovnanost pro Lidstvo se budou uskutečňovat, když se budou spojovat s chrámem Milosti a když budou zůstávat v dobro působícím záření milované Kuan Jin. Velká ochránkyně plamene Milosti se také ujímá těch duší, které již prošli pozemskou smrtí a ve svém pozemském životě se dožili hlubokých zklamání a také těch duší, které litují svých chyb. Všem takovým duším se dostane pomoci, aby potom před karmickou radou měly nejlepší možné příležitosti a mohli dostat další školení.

Mistryně Kuan Jin říká:

Činy a opomenutí Lidstva, připsané minulým životům na této Zemi již málem vedlo ke zničení planety. Každý člověk si musí sám vyhledat a použít na sobě recept pro obnovení harmonie a pořádku.

Od dávných věků nejlepší osobnosti lidstva podávaly takové recepty a při tom neúnavně poukazovaly na to, jaké ctnosti vyznamenávají ušlechtilého člověka. V mnohých jejich učeních, která se nám dochovaly, bylo vše uloženo. Mnoho zainteresovaných lidí tato učení prostudovalo, ale označilo je nálepkou "nepoužitelné filosofie", protože jim připadalo nemožné, aby došlo k takovému zušlechtění charakteru.

Část lidí ale již dosáhla takového vývojového stupně, u něhož se dá očekávat, že již tyto nauky přijali za vlastní. mnozí z nich již poznali, že nelze vystačit s tím, aby vyplnili svůj pozemský život pouze usilováním o hmotné věci. Vyhledávají takovou cestu, která jim slibuje pokud možno rozvoj bez námahy. Tím začíná ponejvíce první svítání poznatku, že spokojenost nelze dosáhnout pomocí pozemských statků. Potom následuje hledání takového učitele, v jehož záření by se člověk cítil dobře a mohl by žít bez vynaložení vlastního úsilí. Ale až k poznání odpovědnosti za svůj vlastní život je ještě potřeba daleké cesty.

Moji přátelé, vy jste již velký kus této cesty urazili a vzali jste na sebe zodpovědnost nejen za svůj vlastní život, ale i za zlepšování poměrů na Zemi.

To je důležitý bod lidského vývoje až ke spolupracovníku světa světla, až k moudrému a milosrdnému utěšiteli, který veškerý život zahrnuje do své Lásky. Nezištná spolupráce s vysokými hodnostáři Světla je charakteristický znak zralé duše, která rozeznala, že nikdo nemůže žít a vynakládat úsilí jenom sám pro sebe. Vidí, že musí chápat evoluci jako celek, aby se stala opravdovým mistrem energií, vyživujících život.

V milosrdné Lásce pozorujeme zápas pozemského lidstva s jeho nedokonalostmi a nevědomostí, ze které pochází tolik tragických omylů. Pečujte spolu s námi o osvětu těch lidí, které můžete obsáhnout, dávejte dál to, co vám bylo s láskou dáno a tak spolu prosvětlíme temnotu na Zemi.

(zpět na začátek)

 

CHRÁM FIALOVÉHO PLAMENE SVOBODY

v Transsilvánii (Karpaty), Rumunsko

Hierarcha: Mistr Saint Germain
Barva plamene: Královsky purpurově fialová
Vlastnosti: Svoboda a Proměna
Znělka: Vídeňský valčík od J. Strausse

Pán tohoto začínajícího věku, velký Mistr Saint Germain otevřel bránu svého světelného ohniska svým žákům a hledajícím lidem. On, který již minulých stoletích působil mnoho dobra pro lidstvo, se cele postavil do služby úsilí osvobození pozemských národů. Vždy znovu ztělesňoval a vždy vedl takový život, kterým dokázal rozšiřovat Momentum Svobody.

Jeho domov v srdci Transsilvánie stojí ve vztahu k jeho službě Životu. V každém století se rodili lidé, pracující ve prospěch Svobody. Tito lidé měli duchovní povolání podporovat rozvoj na Zemi. Jsou svou duchovní příbuzností přitahováni ke chrámu Svobody. Zde dostávají pokyny a jsou podněcováni k uskutečňování vysokých ideálů. Velicí vůdci lidstva byli hosty tohoto chrámu a často nevědomky přijali do sebe vibrace zde panující. Podněty a idee, které přijali potom odnesli s sebou do svého světa.

Mistr a žáci se zde schází a každý se může ponořit do záření svobody a může se stát aktivním a vědomým spolupracovníkem tím, že si přináší ideál Svobody do svého okruhu působení.

Prozařování plamene Svobody, to je tmavě purpurová až fialová barva prozařuje éterickými sférami daleko do okolí tohoto světelného stanoviště a přijímá všechny ochotné žáky a čekatele, kteří chtějí toto záření posílat do světa. Kdo dokáže zkoncentrovat svoje vědomí a nasměrovat je na to, může na sebe vztáhnout tyto vibrace. Nechejte se naplnit Láskou a nadšením velkého Mistra Saint Germaina usilujte o to, abyste se stali takovými jako je on.

Valčíky Johana Strausse reprodukují něžné tóny a krásy této části Evropy, který On tak velice miluje. Vy se můžete nechat uchopit mystickým citem, který byl této krajině předán tímto ohniskem a zářením velikého Mistra.

Světelná stezka je mnohotvárná a není monotónní. Jakmile se na ni odvážně vstoupí, budou žáci moci přijímat impulzy, kterými potom mohou dále přenášet světlo.

Mistr Saint Germain říká:

Vyhasínání špatných vzpomínek a zneutralizování na ně vázané energie často způsobuje rychlé uzdravování všech možných tělesných i duševních chorob. Tento princip je již dlouho znám lékařské vědě.

Vy, žáci byste si měli ujasnit, co to pro vás může znamenat. Měli byste si také ujasnit, co pro vás znamená, když můžete špatné vzpomínky ve svém vědomí rozpustit pomocí fialového plamene. Když máte nějakou tělesnou nejednotnost, kterou jste se ještě nenaučili zvládat, mohl bych vám dát tento návrh: Pokuste se představit si, jaké vlastnosti těla lze vyčíst z vašeho éterického těla. Je to něco, co odpovídá v jemném pojetí vašemu fyzickému tělu, co se třpytí v jemně fialovém světle a při tom působí dojmem mlhoviny. Při tom má různé skvrny, poruchy omezení a poranění. Je potřeba tato omezení a poranění odstranit. Znamená to, že si musíte cílevědomě a jasně umět představit, jak fialové záření, které uvádíte do činnosti, vše stravuje a očišťuje vaše éterické tělo, až zůstává čisté a jasně třpytivé, čisté a bez poskvrny. Tímto způsobem uvolňujete vadné vazby, které zpětně působí na vaše fyzické tělo a zažijete, jak se vás zmocní osvobozující pocit, když jste cílevědomě dokázali odstranit všechny poskvrny a jizvy.

Milovaní přátelé, věnujme se tomu, abychom během doby aktivity fialového světla společně pracovali na tomto úkole. Nabízím vám svoji pomoc jako příspěvek k podpoře žáků, věnujících se našemu osvobozovacímu dílu pro Zemi.

Vaše tělesné nedostatky mají často příčiny, které působí z dávné minulosti, které takto chceme zneutralizovat.

Používejte této mojí pomoci, procvičujte svoji sílu představivosti a snad sami poznáte nerovnosti ve vašem éterickém těle. Potom se soustředěně dejte do práce. Vysílejte proměňující záření dovnitř a pozorujte, jak vaše životní tělo bude opět čisté a zářící. Takto budou odstraněny i stavy, které se projevují jako tělesná nemoc. Pokuste se o to, milovaní přátelé. Máte k tomu dobrou příležitost.

(zpět na začátek)

 

CHRÁM PROMĚNY

Kuba (v éterické říši)

Hierarcha: Archanděl Zadkiel
Barva plamene: Královsky purpurově fialová
Vlastnosti: Proměna a Vzývání
Znělka: "Na krásném modrém Dunaji" od J. Strausse

Archanděl Zadkiel na nás volá: "Božská milost vytvořila zákon proměny a je to ona, která pozemským dětem rozmnožuje síly proměny dává jim je poznat. Přijímejte tuto Milost..."

Bylo to kdysi, když ostrov Kuba byl částí kontinentu Atlantidy, kdy byl chrám proměny fyzickým ohniskem, ke kterému přicházeli lidé jako poutníci, aby zde přijímali očištění a léčení. Během epochy kultury Atlantidy byl oheň proměny a očišťování viditelně vyzařován pro lidi.

Také my můžeme spatřit tento mohutný oheň, když ve svém vyšším vědomí v noci putujeme k tomuto posvátnému místu s velkým přáním v srdci dokázat se osvobodit ode všech nahromaděných zátěží. Žák na této cestě tam dokáže zažít jak je veden kouzelnými krajinami a při tom je obklopen nejprve světle fialovými paprsky, které se potom zbarvují tmavěji když kráčí dál. žák má potom v srdci radostný pocit očekávání až se přiblíží k cíli.

Nyní vidí posvátná světelná stanoviště Očisty a Proměny jako jednu obrovskou kulatou stavbu z ametystu. Kolem něj stojí sedm menších kulatých staveb, které jsou také z ametystu. (Protože je fialový paprsek sedmý, je také těchto staveb sedm.) Z velikého dómu a z každého menšího chrámu se zvedá vzhůru šlehající fialový plamen a na zlaté kupoli střední hlavní stavby je znázorněna postava svaté Ametysty.

V začínajícím věku bývají lidé vždy více přitahováni fialovým ohněm a ten se stále více bude rozšiřovat a bude se stávat citelnějším. Jeho vnímání se proto musí pomalu prosazovat i u těch, kteří dosud nic o této Božské Milosti neví. Velký archanděl Zadkiel spolu se svým Božským doplňkem, svatou Ametystou, vyškolil kněžstvo ohniska v používání fialového ohně. Jedním z těchto kněží byl Mistr Saint Germain, který později ve svém vtělení jako Krištof Kolumbus našel cestu přes moře, protože byl svou láskou přitahován k fialovému ohni.

Když kontinent Atlantis klesl do mořských hlubin, bylo světelné stanoviště společně s jinými ohnisky posvátného ohně éterizováno a velký duchovní vůdce nyní střeží v jiné podobě existence spolu se svými lidmi tuto tak důležitou sílu očišťování a proměny pro lidi a celou Zemi.

Barva záření - královského purpuru - byla ve všech dobách barvou "královského hávu". Poukazuje na to, že v něm jsou přítomné královské síly. Tyto síly fialového plamene pomáhají lidem proměnit svůj svět a dovést jej do Božského pořádku pokud toto záření intenzivně využívají. Takto se každý žák stává ohniskem, pokud se celou svojí silou připravuje na využití proměňujícího očišťujícího Fialového Plamene. Nuže - použijte jej i vy...

Archanděl Zadkiel říká:

Každý požehnaný žák je planoucím sloupem, je ohniskem Fialového ohně, když se stane schopným používat proměňující a očišťující síly. Takové ohnisko rádi posilujeme a umožňujeme do něj proudit našim energiím k požehnání života a nebo jakékoliv jiné zvláštní činnosti, kterou takto chcete vykonávat. Pozvedli jste do výše kalich svého vědomí. Je naplněn proudy Svatého Ohně a proudy proměňující a očišťující síly. vy jste proměňující Fialový Plamen, částí Božského Svatého Ohně. Pociťujete v sobě oživující sílu, jak se tlačí a široce rozlévá ven. Na dechu žáků a vědoucích na celém světě je tato síla vysílána kolem Země a vykonává své očistné dílo a je podporována mnohými neviditelnými pomocníky.

Žáci světla, je to požehnaná služba, které jste se také vy zapřisáhli. Vy jste nadějí Hierarchie světla.

Kéž by se ještě přidalo mnoho takových ohnisek, aby se síla zvětšovala bez hranic a aby Země opět dokázala povstat v kráse a svobodě. Bohatství a poklady této Země budou opět volně k dispozici Božím dětem a žádné lidské dílo tuto krásu nebude omezovat. Věk svobody už začal a porodní bolesti této doby ještě přinesou lidstvu mnoho utrpení. Lidstvo tak ale bude očišťováno. Musí podstoupit tento očistný proces dříve, než se dočká krásnějšího věku.

Váš příspěvek k této nové epoše posílí proud dobra a očišťování bude probíhat stále rychleji. Touto cestou děkujeme každému jednotlivci. Buďte vždy připraveni posilovat síly dobra udržovat se otevření mohutným zářením z velkých světelných výšin, pro které bychom vás rádi použili jako ohniska. Je lhostejné, co na Zemi ještě musíte vykonat. Jste průtokem pro proudy světla.

Objímáme vás v lásce a vděčnosti a pozdvihujeme vždy znovu vaše vědomí aby síly světla přes vás účinně působily.

(zpět na začátek)

 

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

Související články:
Atma Kriya jóga - cesta z hlavy do srdce (06.04.2012)
Z člověka člověkem ... (26.10.2008)
Mantra myšlenek ve vztahu k čakrám a našemu osudu (21.01.2008)
Dýchanie na energetizovanie organizmu (13.09.2007)
Čas - Utrpení - Smrt (29.05.2007)
Svobody nelze dosahovat (25.05.2007)
Pozorovatel a pozorované (21.05.2007)
Několik úvah o advaitě v ČR (11.05.2007)
Morální předpisy stanovené jógou (13.04.2007)
Co je to mysl? (2.) (30.03.2007)
Co je to mysl? (1.) (29.03.2007)
Stručne o postupoch v jogickom úsilí (26.03.2007)
Ako rozoznať majstra od podvodnika? (03.03.2007)
O dvou druzích soustředění (25.02.2007)
Karel Weinfurter (24.01.2007)
Karma (19.11.2006)
Dosažení jednobodovosti v átmanu (27.10.2006)
Vědomí je vše, vše je Vědomí II (13.10.2006)
Vědomí je vše, vše je vědomí (11.10.2006)
Osvícení (07.08.2006)
Sadhu Óm - Způsob, jak vysvitne poznání (29.07.2006)
Strach (04.07.2006)
Mistr a žák (28.06.2006)
O vztahu Mistra a žáka (13.11.2005)
Daršan od Marty Janssen - pozvánka (18.09.2005)
Cvičení jógy v Brně (12.09.2005)
Seminář náda jógy S Roopem Vermou (14.08.2005)
Bharatnatjam (30.05.2005)
Etika jógy (24.05.2005)
Podvod Sai Baba? (17.05.2005)
Jak přemoci vášně (07.05.2005)
Védántická modlitba (04.05.2005)
Poselství svámího Čitanandy čs. jogínům (03.05.2005)
Jsme mistry, nebo žáky? (15.11.2004)
Propast (04.11.2004)
O pozorovateli a vědomí Já Jsem (29.10.2004)
Duchovní cesta (04.10.2004)
Smysl života bytosti (25.09.2004)
Řádně se zmýlit v guruovi (22.09.2004)
Jóga sútra (21.09.2004)
Opičky (20.09.2004)
Blázen (18.09.2004)
Duchovní učitel a hledající (17.09.2004)
Zlá a dobrá existence (11.09.2004)
Všechny cesty jsou moje cesty... (23.08.2004)
O psychoenergetických vzorcích neboli vásánách (03.08.2004)
Emočně - pocitový impotent (27.07.2004)
O přijetí sama sebe i ostatních (24.07.2004)
O úskalích duchovního života - úvod (04.07.2004)
Odkud přichází ty myšlenky? (03.06.2004)
Práce s energií a bolesti hlavy (09.05.2004)
Dva pohledy (06.05.2004)
Světelná stanoviště Velkého Bílého Bratrstva (1.) (01.01.2004)
Mantry (3.) (23.12.2003)
Mantry (2.) (22.12.2003)
Mantry (1.) (21.12.2003)
Vývoj člověka podle tradic jógy (19.12.2003)
Učení mistrů moudrosti - základní instrukce (06.12.2003)
Šiva Natarádž - tančící Šiva (05.12.2003)
Vidění ochranného kruhu (04.12.2003)
Kayakalpa a pět tibeťanů (19.11.2003)
Meditace spojených srdcí (14.11.2003)
Čakry a sebeléčení (14.11.2003)
Čakry a jejich lokalizace (14.11.2003)
Bhakti jóga (13.11.2003)
Kozmická pamäť (13.11.2003)
[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 1 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Sdružení za obnovu národní suverenitykulatý roh

Kudy z krize


kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
Vzhledem současné situaci pozastaveno


Aischylos:
„První obětí každé války je pravda.“


WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.2RC8 - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!