Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 15. 07. 2024     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Honoré de Balzac:
Za každým velkým majetkem se skrývá zločin.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Vzpomeňte si, kým jste
(04. 05. 2022, 1602x)
Rok 2022 a budoucnost
(13. 12. 2021, 1498x)
Láska vítězí
(28. 02. 2022, 1453x)
Cesta duše a cesta člověka
(13. 03. 2022, 1396x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Sebepoznání

* Tajemství řádu nevědomí - Úvodní slovo


Ukázka z knihy (www.medo.cz) - Sebepoznání - 22. 06. 2011 (6360 přečtení)

Z hlubin nitra k nám přes naše do světa úzce zaměřené vědomí probleskuje matné světlo prastaré moudrosti oděné do hávu tajemných mystérií, symbolů a mýtů. Vědomí člověka na duchovní cestě se obrácením do vlastního nitra rozšiřuje a umožňuje dosud nevědomému člověku prohlédnout nepřeberné bohatství života.


 Stejně jako Parsifalova*1 cesta za svatým grálem začíná až poté, co zakusil strasti všedního života, začíná i cesta každého hledajícího teprve ve chvíli, co nenalezl štěstí ve věcech či vztazích pozemských. Člověk zklamán světem hledá naplnění svého života a v okamžicích bolesti uzří samotné zdroje strádání, pak rozpozná sebe i ostatní duše vězněné v mučírnách žádostivosti. Lidské nitro je před zvídavými pohledy chráněno lačným zájmem o věci vnějšího světa, chtivostí vztahů a bezuzdným ukájením smyslových rozkoší. Když ale prohlédneme útrpnost všeho vnějšího, nastává hledání vnitřního. Tím je rozlomena pečeť tajemství a nitro člověku, již svobodomyslnému, ukáže možnosti stát se iniciátorem změn, stát se aktivní součástí života. Pokud ukončíme, alespoň chvilkově, soustředění na vnější svět, snadno navážeme kontakt s dosud nevědomými silami našeho nitra. Nemáte-li dostatek odvahy opustit "realitu" vnějšího světa a kráčet po nevšední cestě nevědomím, odložte tuto knihu a věnuje se nadále svému světskému životu a vězte, že vás nebudu nikdy odsuzovat, neboť je mi milejší upřímný materialista, než přetvařující se mystik, jogín či náboženský horlivec. Upřímnost, ať je jakákoliv, má k pravdě vždycky blíže než přetvářka a faleš. Ovšem nevyužít možnosti duchovního postupu je těžko smazatelným hříchem páchaným na vlastní bytosti.
         Častokrát jsem se setkal s názorem materialistů, že duchovní cesta je egoistická, neboť takový člověk za sebou zanechá svět a věnuje se pouze vlastnímu růstu. Takto materialista promítá své vlastnosti do druhých lidí. Duchovní člověk se vzdává věcí, prostředků i vztahů ve prospěch ostatních lidí. Vzdávání se je opakem uchopování, které je vlastní materiálně zaměřeným lidem. Vzdávání se umenšuje funkci ega a vede z pout egoismu. Naopak uchopování a chtění spoutává člověka do pout egoismu.
         Duchovní vývoj má být naším bytostným zájmem a následné řádky chtějí ukázat krásu křivolakých cest hlubinami našeho já. Kdysi před lety jsem byl záhadnou vnitřní silou pobídnut zapisovat své sny a zkoušet je vyhodnocovat. Následně se mi podařilo napsat více jak 4000 snů a z nich jsem vybral a roztřídil do jednotlivých archetypů a skupin téměř 500 snů, které mi pomohly popsat jednotlivé fáze duchovního vývoje a současně vytvořit mapu nevědomí. Teprve vstupem do nevědomí má člověk šanci uvidět, kam až vystoupala lidská touha po sjednocení, touha po všeobjímající lásce, touha po Bohu.
         Vědomě není nikdo (snad kromě realizovaných jedinců) schopen určit, kde se nachází jeho duchovní úroveň a rozpoznat očekávané překážky na duchovní cestě. Však nevědomí nám trpělivě každodenně prostřednictvím snů říká a ukazuje v plné nahotě, jací skutečně jsme, co jsme nezvládli, kde jsme uvízli, jaký psychický problém sžírá naše nitro a na druhé straně (snad pro potěšení) v moři mnohých neshod nám ukáže, co jsme dokázali, komu jsme odpustili, jakou překážku se nám podařilo zdárně překonat, který kámen tížící naši duši jsme konečně odvalili. Vyslyšel jsem tento hlas svého nitra a popsal jsem za více jak 7 let tisíce stránek a z nich jsem vybral to nejpodstatnější, to, co vám může pomoci překonat nástrahy na duchovní cestě a pochopit psychologickou podstatu každého člověka i lidstva jako celku. Je třeba si uvědomit, že duše člověka je nejneprůhlednější a nejnepřístupnější útvar, jímž se kdy zabývalo vědecké myšlení. K rozluštění tajemství lidského nitra jsem potřeboval introverzi*2 s cílenou duchovní cestou, základní znalost psychologie, mystiky, mytologie, jógy, mnohaletou trpělivost a v neposlední řadě touhu pomoci lidem v jejich nesnadném životním údělu. Paradoxně jsem se musel na své cestě nitrem zastavit a vrátit se k extrovertnímu prožívání světa, abych byl schopen popsat podstatu nevědomí, podstatu fenoménu, který nás většinou nepoznán provází životy či lépe řečeno celou vesmírnou existencí.
         Vzpomínám si na sebe v začátcích mé práce, kdy se mi objevila série snů s UFO tématikou. Byl jsem skutečně šokován, jaká svědectví vydalo podvědomí. Trvalo několik let, než jsem pochopil a odhalil pravou příčinu těchto snů. Zpočátku jsem byl skálopevně přesvědčen, že jsem se stal skutečnou obětí násilí mimozemské civilizace. Přečetl jsem množství knih s UFO tématikou, abych našel pravdu. Místo pravdy se však objevovalo stále více otazníků. Teprve dílo "Zážitek setkání s UFO jako projev transformační krize" psychologa Keitha Thompsona mi otevřelo oči. Již první řádky a název UFO - iniciační obřady mi ve chvíli ozřejmil pravý důvod přechodu tohoto fenoménu z podvědomí do denního vědomí. Byl bych velice rád, aby ty statisíce lidí (podle průzkumů veřejného mínění v Čechách věří v existenci mimozemských civilizací 62% lidí*3), které fenomén UFO mají ve svém podvědomí, našli cestu k jeho pochopení. Někteří lidé, jako kdysi i já, řeší situaci vytrvalým hledáním, jiní tento závažný problém duchovního vývoje ze strachu zasouvají co nejhlouběji pod práh uvědomování a snaží se marně zapomenout. Doufám, že právě následné kapitoly této knihy pomohou hledajícím jednotlivcům světlem poznání rozpustit rozpory ve svém nitru.
         Mnohokrát jsem okolo sebe slyšel názor, že jsem blázen, když trávím spoustu času zapisováním, studiem a rozbory snů. Myslím si však, že blázen je ten, který ignoruje 1/3 svého života. Z časového hlediska je to sice 1/3, ovšem z duchovního hlediska ignoruje několikanásobně větší část své individuality, neboť ignoruje celý oceán nevědomí, v němž snoubí se jeho zářivá individualita i kolektivní nevědomí lidstva. Ignorance významné součásti našeho já přináší do života právě ty celospolečenské problémy, se kterými se v každodenním životě setkáváme. Mohu poctivě i radostně přiznat, že právě práce se sny mi dodala neuvěřitelné množství životních impulsů k pochopení reality i podstaty světa. Pochopil jsem, že k průzkumu nevědomí musím bezpodmínečně použít hlavní nástroj nevědomí, kterým jsou bezesporu sny. Někdy jsem si připadal jak udivený žák, který poslouchá ty nejlepší profesory života. S úctou jsem hleděl na jejich moudrost, kterou mi tak trpělivě a láskyplně poskytovaly a poskytují bez nároku na jakoukoliv odměnu. A přitom stačilo jen zavřít oči a snít. Život denního vědomí a sny - to jsou spojité nádoby, které se navzájem ovlivňují. Mezi sny a denním vědomím není žádná železná opona. Sny a jejich tajemná symbolika nám může ukázat naši vlastní podstatu, naši vlastní morální a duchovní úroveň bez matení ega. Jako zvídavý introvert jsem se pohyboval od obrazu k obrazu plodivého lůna nevědomí, abych popsal souvislou síť jevů, která vytváří jasný řád vnitřního světa.

"Zatímco tvorové druzí jsou schýlení, do země hledí,
člověka obdařil tváří, jež může do nebes hledět,
dal mu vzpřímenou hlavu a ke hvězdám kázal ji zdvíhat."

Ovidius

       Nebuďte podobni tvorům druhým, kteří se schýlení k zemi neustále pachtí za smyslovými potěšeními, za hmotnými statky, za mocí a slávou. Otočte svůj zrak a touhu k vyšším cílům. Staňte se vzpřímenými lidskými bytostmi, které nalézají nebesa samy ve vlastním nitru.
 
       Budete-li používat jakýkoliv snář bez znalosti archetypů, může se vám zpočátku dařit vysvětlovat sny, ale velice brzy poznáte, že k pochopení podstaty snů vám stále cosi schází. To cosi je právě znalost archetypů. Tajemství této skutečnosti poznal již v minulosti C. G. Jung*4, který jako první přišel s teorií archetypů lidského nevědomí a nabídl svým následovníkům možnost popsat funkci, obsah i podstatu snů.
         Nyní se mohu s klidným srdcem podívat zpět na svůj život a díky práci se sny pochopit problematická údobí vlastního života. S odstupem času mohu ocenit podstatné urychlení duchovního vývoje. Nejprve jsem byl nevědomím veden k pozitivní filozofii, následně žádán o odpuštění, abych nakonec mohl žehnat těm, kterým jsem před lety nemohl přijít na jméno. Nyní se dívám na kdysi tak bolestné rány osudu jako na požehnání a nenávist opustila mé srdce. Kdybych mohl vlastní život vrátit zpět a žít ho jinak, nechtěl bych, neboť jsem pochopil, jak nádherný a jedinečný plán mi sestavil Bůh pro současný život.
         Byl jsem člověkem spěchajícím odnikud nikam, hledal jsem a trpěl jsem, nikde jsem nepoznal odpočinku. Smyslové požitky a vzrušení jsem mylně pokládal za potěšení, vyprahlý život jsem považoval za osvěžující lázeň a v rozkoši jsem nevědomky nalézal jen další utrpení. Každý světský zisk - moc, hmotné statky, ženy - stupňovaly touhu po dalším dosahování a stávaly se pro mne mučivým peklem. Teprve když jsem si uvědomil temnotu vlastního světského žití ohraničeného smyslovými požitky, začal jsem hledat světlo. Jakmile jsem jej po dlouhém lopotném pachtění našel, uvědomil jsem si, že je mi málo osvětlovat pouze vlastní cestu, a proto chci svým životem a svým dílem osvětlit osvobozující cestu z okovů světského žití dalším trpícím. Proto jsem ochoten v plné nahotě odhalit procesy vlastního nitra, aby můj lék se stal lékem pro nešťastné a nespokojené lidské plémě. Vím, že uslyším urážky i posměch, pocítím nenávist, ale pro světlo nesmí být temnota překážkou. Proto jsem plně váš a záleží pouze na vás, jak naložíte s pokladem, který jsem nalezl a vám odevzdávám k řádnému zhodnocení.
         Byla mi dána možnost zmapovat jazyk nevědomí, jazyk, který používají všichni lidé, jazyk, který dosud nikdo nerozluštil. Je nejvyšší čas si uvědomit, že se necháváme řídit svým nevědomím jako stádo ovcí ovčáckým psem. Nevědomí nás plně ovládá z důvodu neporozumění jazyku, jímž k nám vytrvale hovoří. Pokud se necháme vláčet procesem nevědomí jako stádo, je proces sebezdokonalování několikanásobně pomalejší, než při aktivní spolupráci vědomí - nevědomí.
         Pokud se budete dívat pouze do světa, nebudete mít šanci prohlédnout vnitřní procesy. Nejzákladnější podstatou rozpletení tajuplných procesů nevědomí je ponoření se do vlastního nitra. Následné stránky jsem psal s vědomím potřeby pomoci lidem nikoliv pro naplnění egoistického cíle dosahování materiálních výhod. Jestliže neporozumíte některé z kapitol této knihy, nezoufejte, neboť člověk musí nejprve duchovně vyrůst, aby byl schopen pochopit některé procesy odehrávající se v uvnitř lidské psýché. Člověk na počátku duchovní cesty bude bez větších problémů chápat úvodní části knihy včetně 1. dílu a také bude mít naději nalézt v 2. dílu knihy paralelu se svými snovými prožitky. Ovšem od 3. dílu bude pro každého hledajícího chápání podstatně složitější a některá témata či celé archetypy budou pro něj zcela neznámé a cizí. Nevadí. V praxi jsem si ověřil, že člověk seznámený s tajemnými procesy nevědomí podstatně rychleji duchovně dorůstá do stavu pochopení lidské existence. U jednoho muže seznámeného s touto knihou v pracovní verzi došlo k radikálnímu posunu v průběhu několika měsíců. To, co mně trvalo roky, on zvládl se znalostí obsahů archetypů za měsíce!
         Člověk místo snahy o pochopení sebe samotného se stále více orientuje do světa, v němž ztrácí svou přirozenost, v němž nalézá jen konflikty, bolest a beznaděj. Proč by člověk nemohl změnit běh svého osudu? Proč by se člověk neměl pokusit zmapovat neznámé panenské území vlastního nitra? Je zákonité, že se nepodaří nalézt jednoduchou formuli, která by tajemství lidského nevědomí zcela a každému odhalila. Ale postupně krok za krokem můžete sami zprůhlednit zákonitosti procesů v lidské mysli a ukázat jiným cestu ke štěstí v naplnění vlastní existence.
 
       Vím, že toto dílo způsobí mnoho nevole mezi některými odborníky psychologie. Je zákonité, že dílo, které vznikne mimo oficiální výzkumné kruhy, je vždy odsuzováno (vzpomeňme například osud autorů knihy Mayská proroctví). Musel jsem se bezpodmínečně zříci klasických metod výkladů snů, neboť byly schopny vysvětlit pouze některé jednotlivosti a nikoliv celý proces. Tak jsem se zákonitě posunul mimo mantinely určované současným paradigmatem*5. Mýlit se mohu, neboť jsem pouze člověk, ale omyly se mohou týkat pouze jednotlivostí výkladů nikoliv celku knihy.
         Přeji všem, aby také prohlédli vlastní život a nalezli v něm požehnání, aby byli schopni krok za krokem objevovat svou vnitřní podstatu - to krásné božské vnitřní Já, aby mohli jednou konečně prožít okamžik přítomnosti s jedinou myšlenkou v mysli, s jedinou větou na rtech: "Já jsem!"

Jaromír MEDO - "Tajemství řádu nevědomí"

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

[Akt. známka: 4,20 / Počet hlasů: 5] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 0 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Sdružení za obnovu národní suverenitykulatý roh

Kudy z krize


kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
Vzhledem současné situaci pozastaveno


Aischylos:
„První obětí každé války je pravda.“


WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.2RC8 - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!