Jitřní země je věnována duchovní tématice, jako jóga, witchcraft, kult Bohyně, posvátná sexualita, tantra, mystika, ale tématem je i zdravá výživa, vegetariánství, ekologie, léčivé rostliny.
Jitřní země 
Translate - select language ^
 
  Dnešní datum: 15. 07. 2024     | Mapa stránek | Fórum JZ | Galerie JZ | Na Chvojnici | Galerie Na Chvojnici | Biozahrada |
   
 
kulatý roh  Náhodný citátkulatý roh
Barnes:
Nejsou všichni liberálové lichváři, ale zkuste se ptát, čím to, že všichni lichváři jsou liberálové.

kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka
Mapa stránek Jitřní země
Přehled rubrik
Odkazy
Galerie Jitřní země
Ankety
Nejčtenější stovka
Rozšířené vyhledávání
Poslat nové heslo
Upravit čtenářskou registraci
Zrušit svoji registraci čtenáře

kulatý roh  Přehled rubrikkulatý roh

kulatý roh  Nejčtenějšíkulatý roh
Vzpomeňte si, kým jste
(04. 05. 2022, 1602x)
Rok 2022 a budoucnost
(13. 12. 2021, 1498x)
Láska vítězí
(28. 02. 2022, 1453x)
Cesta duše a cesta člověka
(13. 03. 2022, 1396x)

kulatý roh  Počasí, Slunce, Lunakulatý roh

Solar X-rays:
Status
Geomagnetic Field:
Status
Aktuální snímky Slunce


kulatý roh  O Jitřní zemikulatý roh
Jitřní země
ISSN 1801-0601
Vydavatel: J. Holub, Kralice n. Osl.
Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie.

Duchovno

* Tajný klíč 72 prainteligencí merkurské sféry


Ladislav Tungli - Duchovno - 26. 04. 2007 (8612 přečtení)

Aby byl možný život na Zemi a existence vyspělé lidské civilizace, k tomu je nutná spolupráce mnoha inteligencí, protože udržení biologické rovnováhy není samozřejmostí, ale vyžaduje neustálé aktivní působení vysokých inteligencí naší Sluneční soustavy. Tyto řídící inteligence žijí na všech planetách a vykonávají svou činnost telepaticky, jen zřídka se materializují. Do telepatického působení patří i telekineze neboli přímé ovlivňování zákonitostí hrubé hmoty, řízení evoluce inteligentním zásahem a mnoho dalších. Nejbližší sféra je tzv. nadzemská, kde žije 360 prainteligencí nadzemské sféry a jejich služební inteligence, následující sféra je měsíční, kde žije 28 pozitivních prainteligencí a jejich služební duchové, kromě toho na Měsíci žijí i negativní inteligence, které působí protikladně k pozitivním inteligencím a nespočet jiných inteligencí menšího významu. Měsíční sféra je považována za vykonávající, protože je k nám velice blízko a ovlivňuje především citový život lidí, pomáhají při závažných lékařských zákrocích, působí hlavně na astrální tělo neboli na duši člověka a zvířat. Následující sféra v pořadí je merkurská a působí hlavně na mentální tělo člověka a zvířat neboli na ducha, což je nejsubtilnější složka lidské existence a na rozdíl od duše, která se po smrti u nedokonalých lidí a u zvířat pozvolna rozkládá, duch neboli mentální tělo existuje mimo čas a prostor věčně. Merkurská sféra je obydlená především 72 pozitivními prainteligencemi, které významně ovlivňují lidskou civilizaci a každý z nich disponuje neomezenou mocí na naší Zemi. Na těch 72 prainteligencí merkurské sféry skrytě poukazuje Kristus s tím, že vyslal 70 učedníků, aby kázali dobrou zprávu o Království. Byla to mimořádně úspěšná mise a Kristovi podali zprávu, že léčili nemocné a vyháněli negativní inteligence všeho druhu. Kristus pak pozvedl svůj hlas v modlitbě a chválil Otce, že dal lidem takovou autoritu.„Mnoho kabalistů má těchto 72 géniů merkurské sféry za Šemhamforas, kterým je ono nevyslovitelné jméno Boží, složené ze 72 písmen. Tento Šemhamforas, ono nevyslovitelné jméno Boží je však výstižně podáno v tak zvaném Tetragragramatonu – též Adonay – čtyřslabikovým písmenem Jod He Vau He.“ – píše ve své druhé knize František Bardon v kapitole 5 odstavci 6., pak pokračuje: „Pravému zasvěcenci a kabalistovi je ovšem známo, že číslicemi opatřené označení jmen jsou číselné klíče, mající vztah k upotřebení, k metodám a návodům. Bližší o tom nalezne mág v mém třetím díle „Klíč k opravdové kabale“, které pojednává i kabalistické mystice a formulové magii, tedy o praktické teurgii.“ – po té Bardon uvádí stručný přehled všech sfér naší Sluneční soustavy s krátkým popisem jejich působnosti, což je velice výstižné a má přímý vztah ke zvláštnímu postavení merkurské sféry, protože právě s touto sférou je spojeno Boží jméno, což je nejvyšší vyslovitelná formule na naší Zemi. Pokud se píše, že je to nevyslovitelné jméno, je to z toho důvodu, že z vysokých zasvěcenců jen velice málo dostalo povolení Božské Prozřetelnosti neboli nejvýše postavených andělů ještě vyšších sfér, než je sféra Saturna, aby mohli použít síly spojené s tímto jménem. Jeden z nich byl právě Ježíš Nazaretský, kdo toto povolení obdržel, ovšem ani apoštolové, ani nikdo po něm toto povolení neobdržel až dosud. Nyní čekáme na okamžik, kdy Boží jméno budeme moci použít k léčení těžce nemocných lidí a k prodloužení lidského života. Schopnosti géniů merkurské sféry odhaluje mnoho dalšího o tomto Božím jménu, jsou to výborní válečníci, ale také jsou schopni z největšího nepřítele učinit nejlepšího přítele, jsou výborní obchodníci, ale jsou schopni i proměnit zlato a stříbro chamtivého člověka na železo anebo na olovo, to vše jsou schopni učinit géniové merkurské sféry a ochotně tyto své schopnosti předají zralému mágovi, kdo neprovozuje magii na Zemi, ale sleduje výhradně věčné předsevzetí Boha Otce. To ovšem neznamená, že by např. v krajní nouzi, kdy je přepaden, nemohl použít magický výkřik, který udělá z jeho protivníků hromádku popela, pokud mu tyto formule svěřil génius Mehiel, kdo je v pořadí 64. prainteligencí merkurské sféry, do konce je žádoucí, aby mág, kdo obdržel návody a moci géniů merkurské sféry, jednal svobodně, protože pokud toho dosáhl, je to záruka, že je eticky dostatečně vyvinutý, má dostatečné poznání a sleduje jenom šlechetné cíle v souladu s věčným předsevzetím Boha JeHoVaH. Na tuto svobodu čeká celá naše Země. František Bardon uvádí ve své knize výhradně pozitivní prainteligence, ovšem je nutné znát, že existuje 72 protigéniů merkurské sféry, nyní již velice omezeným působením od doby, co zvítězil Michael, jak je to podrobně popsáno ve Zjevení apoštola Jana v 12. kapitole, nicméně nelze podcenit působení protigéniů na Zemi a proto bude každý zralý mág usilovat o ochranu proti negativnímu působení, co zničí to, co Stvořitel stvořil. Tuto ochranu mohu poskytnout géniové merkurské sféry, protože Boží jméno JHWH je zároveň i formulí dokonalé ochrany. Když apoštol Pavel píše o „autoritě vzduchu, který působí v synech neposlušnosti“, myslí tím právě protiinteligence merkurské sféry, protože právě oni jsou tou negací Božího jména, což souhrnně známe jako Satan (Pomluvač) a Ďábel (Odpůrce) anebo také Prahad z Edenu, jak ho nazývá apoštol Jan ve Zjevení. Nicméně je nutné poznamenat, že Merkur není nejvyšší sférou a také ve vyšších sférách platí, že ke každé prainteligenci existuje příslušná protiinteligence, protože to, co bylo stvořeno, to lze také odvolat neboli zničit. Merkurská sféra je poučná také proto, že jména protigéniů se často skládají ze stejných písmen, jako příslušného genia, někdy do konce pořadí písmen je přesně obrácené, u protigénia, jako u příslušného génia, ale není to tak vždy, protože universální zákonitosti věrně odrážejí zákony kosmické logiky, jehož základ je má dřívější práce „Matematika a víra“, což patří do rozsahu páté tarotové karty, kterou měl nám také zprostředkovat František Bardon, ovšem nebylo mu to dovoleno, protože nebyl dost svatý neboli čistý, protože ještě dříve, než dostal pověření seznámit nás s jednotlivými listy moudrosti v rozsahu první, druhé, třetí, čtvrté a půlky páté tarotové karty, dopustil se malého přestupku proti kosmické etiky páté tarotové karty, což je v analogii s Kristem JeHoŠhUaH.

Tento malý přestupek Františka Bardona spočíval v tom, že v Německu přednášel magii a získal za to finanční prostředky, což konec konců nemohl využít, protože musel rychle utéct před tehdejším režimem, což bylo nesporně řízeno vyššími silami až neptunských inteligencí. Tento jeho přestupek a jeho touha odhalit nám i pátou knihu moudrosti nám nyní slouží, jako vážné varování. Veškeré přestupky nám slouží jako poučení, abychom získali přesné poznání. Jeho přestupek byl smazán jeho smrtí, protože „kdo zemřel, ten zaplatil“ - píše apoštol Pavel, kdo mimochodem dobře znal ducha Františka Bardona, protože znal Apolla, kdo měl stejného ducha, jako František Bardon. Apoštol Pavel píše o zasvěcenci jménem Apollos toto: „Já jsem sázel, Apollos zaléval, ale Bůh dává růst, takže ani já, ani Apollos nejsme nic, ale pouze Bůh, kdo dává růst.“ Vyšší duchovní pokrok je aktivně řízen právě inteligencemi merkurské sféry, protože tato sféra je v analogii s duchem člověka, zatímco měsíční sféra je v analogii s duší. Hermes Trismegistos je uváděn mnohokrát v souvislosti s merkurskou sférou, jako příklad zářícího intelektu, což mimochodem je také jedna z inkarnací tohoto vysokého ducha, kdo byl také Enoch z Palestiny o kom se píše v Bibli takto: „V té době se začalo vzývat Boží jméno a Enoch chodil stále s Bohem, pak již Enoch nebyl, protože si ho Bůh vzal.“ Tento duch je tedy velice významně spojen s Božím jménem od své první známé inkarnace. Jestliže tedy on byl také čínský mudrc Lao-ce, kdo je považován za zakladatele Taoismu, pak Taoismus musí být také spojen s Božím jménem, protože tento duch jistě byl stále věrný své vlastní přirozenosti. Jestliže se podaří spojit čínskou filozofii s Božím jménem, spojí se významné vzdálené světy. Přípravné kroky jsem již učinil ve svých předchozích pracích, např. v článku „Přínos indiánů“ a různých spisech sjednocení, kde jsou uvedené nejdůležitější systémy universálních analogií. Nyní následuje spojení Knihy Proměn I-Ging, Knihy Stvoření Sefer Jecirah, 72 prainteligencí merkurské sféry s knihou moudrosti krále Atlantidy, jehož první 4 listy nám přinesl František Bardon, za co mu patří poděkování. Je zarážející, že tento vysoký zasvěcenec až dosud nebyl rehabilitován, ačkoliv se stal obětí bývalého totalitního socialistického režimu. Přimlouvám se za jeho rehabilitaci v plném rozsahu, protože to může jedině prospět naší společnosti a nejen naší, ale celému lidstvu. Jeho usmrcení sice nemá tak závažné důsledky, jako smrt Ježíše, ale nějaké závažné důsledky má, které nemůžeme nechat bez povšimnutí. Úřady sice udělaly vše, aby jeho smrt zamaskovaly a skryly všechny důkazy zanedbání poskytnutí lékařské péče, ale to je také záměr, protože „není nic skryto, leda proto, aby bylo odhaleno“ - jak to řekl Kristus. Jak je možné, že tak vysoký zasvěcenec, kdo absolvoval i lékařskou fakultu a vyléčil mnoho nemocných, potřeboval lékaře? Není to popřením jeho zasvěcení? – Odpověď na tyto otázky skrývá v sobě tajemství Božího jména, což je pokora. František Bardon byl věrný velikému jménu Boha Otce a proto se snížil ke svým protivníkům a nezůstal ve vyvýšenosti nad nimi, protože je nesoudil, ovšem jestliže se k nim snížil, pak sdílel i jejich osud a v tomto stavu již nemohl provádět zázračné léčení, ale vzal by na sebe karmu těch, kteří ho zatkli, ovšem za předpokladu, že ho přijmou a umožní mu začlenění do jejich systému., ale oni ho odmítli. Z knihy „Vzpomínky na Františka Bardona“ je známo, že při návštěvě rodinných příslušníků ve vězení jim řekl, že má chuť na slaninu a jeho manželka mu tedy poslala do vězení slaninu, což bylo velice výstižné a prozradí nám mnohé, protože ti, kteří ho uvěznili byli jako prasata, což podle Židů je nečisté zvíře. František Bardon vhodně použil právě slaninu prasete, aby to jídlo impregnoval vibracemi odpovídajícími jejich astrální úrovně, aby k nim mohl sestoupit. Podobně Bůh Stvořitel k nám sestupuje, což je pravá podstata jeho jména, to je pravá pokora.

Nuže, jak to, že Boží jméno je spojeno s merkurskou sférou, ačkoliv existují ještě vyšší sféry? Především je nutné poznamenat, že pojem vyšší a nižší je pouze pomůcka pro začátečníky a ve skutečnosti není žádná nadřazenost a podřízenost z pohledu Boha mezi prainteligencemi, což je pravý význam pokory neboli Božího jména, což je v analogii s číslem 4 a s člověkem, jako součástí čtveřice cherubínů nesoucích Boží trůn. Sláva těchto 4 cherubínů je podrobně líčena v prorocké knize Ezechiele a také připomínám, že kromě Krista Ježíše pouze Ezechiel je označen titulem „Syn člověka“. Kdo je tedy „Syn člověka“, co znamená tento zvláštní titul?

Ezekiel byl jediný ze starozákonních proroků, kdo měl vzít na sebe hříchy svého národa a nést všechny karmické důsledky za provinění. Bůh dal Ezekielovi zvláštní pokyny, jak má očistit Izraelský národ z jejich provinění tím že sám podstoupí spalovací proces, který zničí éterické atomy nosící materializovanou sílu provinění. Provinění je vždy narušení rovnováhy energií. Podobně i Kristus vzal na sebe naše hříchy, spojil se dokonale s našim systémem a podstoupil spalovací očistný proces, protože lidstvo by nebylo schopné napravit narušenou rovnováhu sil bez pomoci dokonalého člověka. Často se zapomíná na to, že plod dítěte, kdo se stál Kristem byl implantován Gabrielem, takže Ježíš Nazaretský rozhodně neměl pokrevního otce nikoho z lidí, přesto se stal součástí našeho systému natolik, že mohl vzít na sebe karmické důsledky. On je zárukou toho, že co vzal na sebe, tím také dokáže vypořádat a proto na nás stále působí, spaluje naše provinění. Jeho jméno JeHoŠUaH se skládá z pěti souhlásek Jod, He, Šhin, Vau a He.a je modifikací Tetragramatonu. Tak číslo 5, jako i písmeno Šhin má silný vztah k ohni a proto lze považovat Krista za Boží oheň. Pánem ohně je cherub s hlavou lva a proto byl i Ježíš označen prorokem Mojžíšem jménem „Lev z kmene Judy“. Syn člověka je tedy cherubín Lev. Jestliže mezi dvěma cheruby Božího trůnu je vztah synovství, pak vyvstane otázka, zda není tomu tak i mezi dalšími dvěma cherubíny s hlavou býka a orla. Býk reprezentuje city, citovou zaujatost a orel reprezentuje intelekt. Každá intelektuální činnost předpokládá citový vztah a žádná intelektuální činnost nemůže fungovat bez citového vztahu. Vědec má vztah k tomu, co zkoumá a žádný teoretický systém poznatků nevznikne jen tak bez cíle neboli citového vtahu. Je jasné, že cherub s hlavou orla neboli intelekt je synem cherubína s hlavou býka neboli citu. Někdy tento cit Boží je nazván láskou, ovšem láska je vyrovnaný vztah všech čtyř cherubínů. Tvoří snad 4 cherubíni Božího trůnu 2 nezávislé rodiny anebo jsou i další vztahy synovství? Cherubín s hlavou člověka reprezentuje dokonalý obraz Boha. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, jak to čteme na začátku Bible v knize Genezis. Cherub s hlavou člověka tedy má vztah k číslu 4 neboli k Tetragaramatonu stejně jako Kristus má vztah k číslu 5, jak je výše popsáno. Člověk se vyznačuje pronikavým intelektem, ovšem úlohou člověka je především realizace a ne tvoření teorií. Když se o to pokusí nezávisle na géniích sfér, často to skončí omylem. Např. v současnosti se konstatuje, že Einstein se dopustil vážného omylu a jeho teorie brzdila rozvoj teorie polí, protože zavedla vědu do nesmírně komplikované teorie zakřivení prostoru, což byl důsledkem zavržení teorie éteru založené na tom, že éter existuje nezávisle na hmotě a nebral do úvahy to, že éter se váže na hmotu a při pohybu tahá se sebou svou éterickou auru. Sám jsem byl zaveden Einsteinem na scestí a napadl jsem učitele fyziky na střední škole, kdo vyučoval teorii éteru a snažil mě jemně upozornit na krásu této teorie, za to se mu omlouvám. Člověk je tedy synem intelektu neboli cherubína s hlavou orla. Ejhle, není to uzavřený kruh pozvednutí existence a právě ten spirálovitý vývoj o kterém mluví všichni moudří filozofové? Aby se kruh uzavřel a uvolnila se nekonečná energie prvotního stvořitelského aktu je nutné chápat cherubína s hlavou býka, jako Syna cherubína s hlavou lva. Jak plodí spalující oheň city a orientaci na požitek? Oheň je červený a je vhodně reprezentován sférou Marsu, kde žijí pozitivní bytosti, kteří nesnášejí pokrytectví neboli falešné srdce a rychle dokáži odhalit faleš, nejen to, ale také s tím rychle skoncují. Proto není radno navštívit tuto sféru před dosažením vysokého stupně duchovní zralosti a před vymícením každého zárodku falše ze svého srdce. Při své výjimečné návštěvě marsovské sféry v doprovodu vysokých inteligencí jsem se dostal do konfliktu s marsovskou inteligencí, protože jsem ho vyzval, aby neprováděl „prasečiny“, na což na mne zaútočil takovou silou, že kdyby ho moji ochránci nezadrželi, zabil by mne, bojoval se vší silou, byl ochoten zemřít neboli obětovat svou astrální existenci a uklidnil se teprve když jsem se mu omluvil za své neuvážené jednání a pak se stal mým dobrým přítelem. Setkal jsem se tam se ženskými inteligencemi, které mají na svém těle vyryté magické znaky, jako dokonale zahojené jizvy a s kterými mužské inteligence se vášnivě milují. Marsovská sféra má za úkol budit v člověku chuť do života a to nelze s falešným srdcem. Pokrytectví je nejzákeřnější forma negativního působení, zničí právě chuť k životu, pokud se v čas neodhalí.

Tím, že se zde zmiňují o této sféře, vystavuji se dalšímu nebezpečí ze strany pokrytců neboli negativních inteligencí této sféry a jejich dětí tady na Zemi, ovšem je to jediná možnost jak zatáhnout pozitivní inteligence marsovské sféry do řešení nahromaděných problémů Země, protože tyto bytosti se zásadně nepletou do věcí, které se jich netýkají. Mars je vysoká sféra. Tedy vidíme, že oheň plodí city. City jsou rozbouřené moře a jsou nebezpečnější, než oheň, city jsou reprezentované zeleným světlem a cherubem s hlavou býka. Býk se živí rostlinami. Pokud jste měli Krista Ježíše za přejemnělého apoštola, vězte, že Ježíš je v analogii a Marsem a jako výsledek své činnosti budí city, jako důsledek nápravy neboli karmického vyrovnání. City ovšem budí i Prahad neboli negativní prainteligence, protože je psáno: „Prahad vychrlil ze své tlamy vodu, jako řeku, aby ho (dítěte) voda pohltila, ale země přišla Ženě na pomoc.“ – jak to čteme ve Zjevení apoštola Jana, což jsou události na Zemi po svržení Prahada z Nebe. Svržení negativních prainteligencí z Nebe na Zem znamená, že již nemají autoritu v nebesích, ovšem na Zemi nelze podcenit jejich vliv, protože je psáno ve Zjevení: „Běda Zemi a Moři, protože k vám sestoupil Ďábel a má velký hněv, neboť ví, že má jen krátké časové období.“ Vidíme tedy, že nejvýše postavený cherubíni poslouchají tak pozitivní jako i negativní síly a jednají jako služebníci, jsou základem všeho, jsou ve všem a bez nich nemůže existovat nic. Proto je Bůh Otcem všech bytostí a také neválčí, ale jako milující Otec slouží všem. Otcové slouží svým Synům a nikdy ne naopak. To je Boží způsob myšlení, což my těžce chápeme, protože jsme se vzdálili od Stvořitele a od dokonale pozitivního působení. Je v nás mnoho negativního, upírujícího, ničícího, někteří úplně popírají Stvoření něčeho z ničeho, protože to popírá zákon zachování energie a hmoty. Nemáme nic lepšího, než nedokonalé zákony, které absolutizujeme nevhodně i na kvantovou existenci hmoty a stali jsme se otupělými vůči nové vědě, protože špičkoví vědci vědí, že zákony zachování platí jen za určitých podmínek, ale akademici se budou přít s každým, kdo by popíral absolutní platnost zákonů zachování jen proto, že je to jejich jediná jistota. Popírají Stvořitele, jsou v moci negativních prainteligencí. Negativní inteligence bojují proti pozitivním, ale naopak je to obtížné, protože pozitivní není nikdy ničivý. Proti negativním bytostem lze bojovat jen svatostí neboli oddělením se od nich. Bůh Stvořitel je svatý neboli dokonale oddělený od negativních inteligencí a říká: „Budete svatí, protože já JeHoVaH jsem svatý.“ Jestliže jsme se zapletli s negativními inteligencemi, pak existuje jediná možnost, jak se z této vazby dostat a to nechat je zvítězit, protože každé negativní je negací pozitivního a když zahyne to pozitivní, tím zahyne i jeho negace neboli ztratí svůj smysl existence neboli svou sílu. Je to podobné jako když člověk tvoří elementála, který se živí silou svého stvořitele a může tím ohrozit jeho zdraví a působit jeho smrt, pak ovšem zahyne i elementál. Pozitivní inteligence ovšem mají jistotu, že mohou znovu vyvstat. To znázorňuje vzkříšení Ježíše Nazaretského z mrtvých, ovšem pak již zachová svou svatost neboli oddělenost od negativního působení, které by ho mohlo zničit, protože se zduchovněl. Negativní inteligence tedy mají dočasnou existenci a zduchovnělý svět bude od nich oddělen, ovšem vyvstanou nové vyšší formy negativních bytostí, až započne další Stvořitelské období. Míra je neoddělitelnou součástí stanovení hranice negativního působení. Jestliže se chceme osvobodit od negativního, vyžaduje to oběť neboli smrt pozitivního, což je stanovené mírou. Negativní inteligence nemohou nic stvořit z ničeho a proto ani ten, kdo je s nimi ve spojení. Bez oddělení se od negativních inteligencí není možné začít následující Stvořitelské období. Toto krátké pojednání o podstatě negativních sil bylo nutné a školený zasvěcenec v nich vidí možnost odvolání toho, co jednou stvořil. Dokonalost spočívá v tom, abychom nemuseli nic odvolat, protože ani Bůh Stvořitel neodvolá naší existenci, ale stvořil nás pro celou věčnost. Člověk usiluje o věčnost a dokonalost. To je podstatou sféry Jupitera, kde je modré světlo a 12 prainteligencí této sféry se starají o rovnováhu fyzikálních, chemických a biologických zákonitosti, protože existence života si vyžaduje naprosto přesné parametry, které se musí udržet aktivním působením vysokých inteligencí, zkrátka tyto bytosti mohou změnit zákony, čímž se přibližují k cherubínům Božího trůnu neboli k pokorným služebníkům všech bytostí.

Jestliže tedy sféru Jupitera přirovnáváme k člověku a platí, že Člověk je synem Orla, pak se nastane zcela zvláštní propojení merkurské a jupiterské sféry a jakoby merkurská sféra se přestěhuje do pozice saturnské sféry až nad Jupiterem z čeho nepochybně vzniká přátelství saturnské sféry a sféry merkurské, tak dobře známé všem zasvěcencům a tady se projeví to, o čem jsem psal na začátku tohoto spisu, že není nadřazenost a podřízenost z hlediska Boha, ale „největší je ten, kdo je vašim služebníkem“ – jak to řekl Ježíš Kristus po té, co apoštolové se dohadovali, kdo je mezi nimi největší a následně jim Ježíš Kristus umyl nohy, jako sloužící a dodal: „Neustále noste břemena jeden druhému.“ Bez těchto vlastností je velice nebezpečné propagovat tuto mou práci, ať je to kdokoliv z čtenářů, protože je psáno: „Spravedliví budou chodit po mých cestách, ale ničemní po mých cestách klopýtnou.“ – říká JHWH ústy proroka. Opatrnost je na místě, tyto informace nemohou být šířené násilím, nelze o tom přesvědčovat nikoho, nelze za to chtít výhody a již vůbec ne peníze za rozšiřování, protože by to okamžitě využili negativní inteligence a přilepily by k tomu své síly a celé dílo by minulo svého cíle. Nejlepší je, když čtenář po přečtení úplně se zapomene na tuto mou práci a nedoporučuji chtít dosáhnout nějaký svůj cíl využitím těchto myšlenek anebo chtít založit nějaký spolek věřících na základě přesného poznání, protože spolků je mnoho. Málokdo si uvědomuje, že opravdová síla nepotřebuje hromadění síly a opravdová jednota nepotřebuje žádné ujištění od bližních a ani nepotřebuje rozšiřování, protože každý má jednat svobodně, což je nejrychlejší zasvěcení. Svobodně se můžeme také shromažďovat podle pokynu apoštola Pavla: „Shromážděte se!“. Všemohoucí Bůh zářivým příkladem dokázal, že pouhé zákazy nestačí, ale je nutné poznání, protože ačkoliv Adam a Eva dostali zákaz a byli dokonalí, přesto zákaz Boha porušili, ovšem za mnohem těžších podmínek Ježíš Nazaretský zůstal věrný svému Otci, protože měl poznání. Přesto je psáno: „Poznání pomine, láska zůstává.“, takže láska je jistě nejvyšší forma poznání. Kdo má poznání ten nezhřeší, protože nikdo nestrká svou ruku do ohně, pokud ví, že se spálí. Toto přesné poznání v plném rozsahu nám poskytují pozitivní prainteligence merkurské sféry. Teprve pak můžeme postoupit dál na vyšší venušskou sféru, abychom tam obstáli ve zkoušce. 72 prainteligencí merkurské sféry jsou v analogii se 64 hexagramy Knihy proměn I-Ging, pak zůstává 7 prainteligencí, které naznačují pokračování a poukazují na nekonečnou posloupnost energií, protože číslo 7 je číslem cyklického opakování, jak je to v případě počtu dnů v týdnu. Číslo 0 ovšem není zastoupena na začátku, ale za nulovou energii je nutné považovat číslo 64. Toto je tajný klíč číslování 72 géniů merkurské sféry a takto reprezentují také 78 karet Tarotu. Jinak to být ani nemůže, pokud číselné analogie mají být zachované podle zákonů Universa a čtenář již jistě ví, že se jedná o uspořádání hexagramů podle binárního číslování, což je jiné pořadí, odlišné od číslování podle tradice Knihy Proměn I-Ging resp. I-Ťing. Předchozí moje práce vysvětlují i vztah 64 hexagramů Knihy Proměn a 32 stezek moudrosti Knihy Stvoření. Jedná se tedy o universální klíč sjednocení všech náboženských a magických systémů světa. Neexistuje nic vyššího, než úplná jednota, všech soustav světa a Univerza realizované v praxi. Tímto je odhalen tajný klíč 72 prainteligencí merkurské sféry, což značně usnadní poznávání.

František Bardon
František Bardon

Autor: Ladislav Tungli

 

 

Pokud se vám tento článek líbil, přidejte jej na

 

[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Komentářů: 10 | Informační e-mailVytisknout článek


Komentovat článek     

Pro přidávání komentářů musíte být čtenář registrovaný a přihláąený a mít nastavený odběr info-mailů.


 

NAHORU | Hlavní stránka

kulatý roh  Sdružení za obnovu národní suverenitykulatý roh

Kudy z krize


kulatý roh  Přihlášený čtenářkulatý roh

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!


kulatý roh  Aktualitykulatý roh
Vzhledem současné situaci pozastaveno


Aischylos:
„První obětí každé války je pravda.“


WebArchiv - archiv českého webu        optimalizace PageRank.cz       Bělehrad.Cz      Výrobky z konopí a bio bavlny - URBANSHOP     

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS v2.8.2RC8 - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vezměte na vědomí, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.

Redakce neodpovídá za obsah článků, komentářů ke článkům a diskusí ve Fóru,
které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce.
Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků z Jitřní země!